Sunteți pe pagina 1din 5

PRINCIPIILE TEHNICII DE CURĂ CU

APE MINERALE
• Tratamentul balneofizical depinde de:
- boală, forma clinică, stadiul evolutiv;
- rezistenţa organismului;
- bolile asociate;
• După sosirea în staţiune 1-2 zile sunt necesare
procesului de aclimatizare la noile condiţii de
mediu ( de evitat eforturile fizice şi alimentare,
procedurile de tratament belneofizioterapic);
• Cura internă- tratamentul de
bază în afecţiuni digestive,
metabolice, reno-ureterale;
- apa minerală ingerată
la izvor, în poziţie de clinostatism
(favorizează evacuarea
stomacului);
- înghiţituri mici
repetate 2-3 /minut;
- apele se
administrează la temp. lor
naturală, încălzirea prealabilă –
afecţ. spastice digestive şi
biliare;
- cantitatea de apă/24
ore- formula Nievre = G(kg)x10;
• Cura externă - afecţ. ap.
locomotor, afecţ. SNC şi SNP,
afecţ. ap. genital, afecţ.
dermatologice;
- vane/bazine
alimentate cu apă minerală,
durata unei băi 15- 30 minute;
• După efectuarea procedurilor, se
recomandă un repaus de cel
puţin 30 minute, după mesele
principaleo plimbare de 20- 30
min.;
• Băuturile alcoolice evitate,
fumatul redus/suprimat;
• Cura în staţiune- verigă
repetabilă;
• Esenţa curei- corectarea,
antrenarea şi călirea funcţiilor
dereglate, proces de durată;