Sunteți pe pagina 1din 15

Apele minerale din

România
• Ape din surse naturale sau forate artificial, care îndeplinesc
anumite criterii fizico- chimice, cu efecte farmacodinamice
asupra organismului, utilizate în scop terapeutic.
Apele minerale din Grupa A
- cuprind 5 categorii de ape minerale cu concentrații peste 1g/l
1. Ape minerale alcaline și alcalino-teroase
- in țara noastră: Carpații Răsăriteni, nordul Transilvaniei, Banat
- de obicei izvoare cu mineralizare complexă mixte alcaline sau
alcalino-teroase, carbogazoase, sulfuroase, clorurate sodice sau
sulfatate, feruginoase , alte combinații
- sunt indicate în crenoterapie, individualizat dat compoz
complexe, cu metodologie adecvată ( încălzite sau reci, eventual
după eliminarea CO2)
- Indicații: afecț ale TD și căilor biliare, cura de diureză în afect
ale rinichiului și căilor urinare (ape hipotone calcice), tulburări
ale metab P-Ca
- Pt efectele antiinflamatorii și antialergice indicate în aplicații
externe în af dermatologice
- Inhalații – af br.pulm +ORL
- Irigații vaginale af ginecologice
- Izvoare alcaline simple: Slănic Moldova, Malnaș, Tinca, Bixad
(toate carbogazoase)
- Izvoare alcalino-teroase și teroase: Slănic Moldova, Sângeorz
Băi, Vatra Dornei, Biborțeni, Vâlcele ( carbogazoase)
- Izvoare îmbuteliate: Borsec, Bodoc, Biborțeni, Covasna, Hebe
(Sângeorz Băi), Slănoc Moldova, Lipova, Tinca, Vâlcele.
2. Ape clorurate-sodice
-Lacurile sărate din Câmpia Română: Amara, Lacu sărat, Balta Albă
-Lacuri formate pe roci saline (foste exploatări): Ocna Sibiului, Slănic
Prahova, Ocnele Mari, Sovata
-Surse subterane petroliere, unde s-au organizat în timp stațiuni balneo-
climatice: Băile Govora, Sărata Monteoru

- Izvoarele minerale izotone, hipo sau ușor hipertone – de obicei ape


mixte sunt indicate în cură internă
• Crenoterapia cu ape cu conc 3-10g/l det stimularea secreției și
motilității gastrice și intestinale. Cele cu conc mai mare au ef iritante
asupra mucoasei gastrice și intestinale, inhibă evacuarea stomacului,
stim peristaltismul intestinal, au ef laxative și purgative. Stațiuni
indicate pt crenoterapie: Sângeorz Băi, Slănic Moldova, Călimănești-
Căciulata, Olănești, Covasna, Buziaș, Tușnad, Harghita.
• Terapia inhalatorie cu ape clorurate-sodice hipo- , izo- sau ușor
hipertone prod ef osmotice asupra muc CRS, CRI- hiperemie,
hipesecreție, ef secretolitice, antiinflamatorii și sedative ( afecțiuni
br- pulmonare, ORL)
• Terapia ginecologică – irigații vaginale, indicată pt ef antinflamatorii
și de stimulare a secrețiilor
• Cura externă – AM conc > 14g/l ( ape sărate): apa Mării Negre
cu o mineralizare în jur de 15g/l; apa lacurilor Amara, Lacu
Sărat; ape sărate de zăcământ conc 40-80 g/l – Govora ( sărată,
iodurată, sulfuroasă); apa sărată conc a lacului Techirghiol 60-
70g/l; ape cu concentrații saline mari, aproape de saturație 200-
300g/l- Sovata, Ocna Sibiului, Slănic Prahova. Unele sunt
helioterme cu dif de temp între straturile spf și cele profunde -
Lacul Ursu, Sovata.

Stațiuni: Eforie Nord, Mangalia, Techirghiol, Amara, Lacu


Sărat, Bazna, Sovata, Govora, Sărata Monteoru, Ocna Șugatag,
Praid, Turda
3. AM carbogazoase- conțin > 1g/l CO2, de obicei concomitent
bicarbonatate, clorurate-sodice, sulfuroase, frecvent feriginoase –
ef f variate în crenoterapie
- Săpânța, Stoiceni, Poiana Ursului; zona munților Căliman-
Harghita (Sângeorz Băi, Bilbor, Borsec), Harghita, Băile Tușnad,
Balvanyos, Malnaș, Bodoc, Vâlcele, Zizin; Slănic Moldova,
Covasna ( bicarbonatate și clorurate sodice); Praid, Homorod,
Biborțeni, Buziaș, Lipova
-Crenoterapia se suprapune cu crenoterapoa cu AM alcaline,
alcalino-teroase și cloruro-sodice. Stimulează secr salivară și
gastrică + motilitatea gastrică și intestinală. Ef tamponate de ef
opuse ale bicarbonatului, sau amplificate de NaCl sau sulf.
• AM sunt resorbite repede, cresc diureza apoasă cu elim de
săruri minerale șo acid uric; cresc peristaltismul ureteral + ef
de spălare mecanică a căilor urinare
• STAȚIUNI:Slănic Moldova, Sângeorz Băi, Buziaș, Vatra
Dornei, Covasna, Harghita, Borsec, Malnaș,Lipova.
• Cura externă – reprezintă indicația majoră a acestor ape
minerale; ef v.d. cu solicitarea circulației periferice, a celei
sistemice și a cordului
• STAȚIUNI: Covasna, Buziaș, Balvanyos, Tușnad, Vatra
Dornei, Harghita, Lipova.
4. AM sulfatate – contin > 1g sulfat/l, combinat cu ioni de Na, K,
Mg, ca
STAȚIUNI: Karlovy Vary; în țara noastră- Ivanda ( Banat), Iași-
dealul Copoului
Apele minerale din Grupa B
( sulfuroase, iodurate, feruginoase, arsenicale)
1.AM sulfuroase - conțin minim 1 mg H2S, HS, S sau tiosulfați/l
-Crenoterapia – stim secr. gastrică ( cele bicarbonatate
tamponează acest efect), peristaltismul int., efecte coleretice și
colagoge, ef de scădere a glicemiei la pacientii cu DZ; cele mixte
carbogazoase au și ef diuretice prin acțiunea CO2;
-Stașiuni pt crenoterapia cu AM sulfuroase: Călimănești,
Căciulata, Olănești, Băile Herculane, Mangalia.
- Cura externă – ef. V.d. ale sulfului, amel circ peroferice,
scăderea TA, ef metabolice ale sulfului resorbit prin tegument (
scăderea glicemiei), modificări în metabolismul cartilajului
articular ( boli reumatice degenerative, inflamatorii)
- Inhalații cu AM sulfuroase - af ORL ( ef antiinflamatorii,
antiseptice, desensibilizante)
- Irigații vaginale – af ginecologice cr inflamatorii
- Terapia parenterală ( injecții) – izvoare din băile Olănești,
Călimănești- Căciulata ( af alergice dermatologice, digestive
sau respiratorii)
2. AM iodurate – min 1 mg/l iod
-Cură internă – stocare în tiroidă ( af endocrine tiroidiene,
ovariene) + ef congestive de stim secr mucoasei digestive
-Cură externă – v.d, ef antimicotice ( ATS periferică/ generală,
artrita urică, af dermatologice micotice)
-Inhalații- af ORL + br- pulmonare (Govora)
-Irigații vaginale - af ginecologice micotice ( Bazna, Sărata
Monteoru)
3. AM feruginoase – 10 mg/l
-Utilizate în trecut în terapia anemiilor feriprive, nu mai prezintă
interes pt terapia acestor afecțiuni ( alte tratamente eficiente)
-Caracterul feruginos al majorității AM c-gazoase este considerat
element negativ ( procese tehnologice de deferizare)
4. AM arsenicale ( conc minim 0,7 mg/l)
-Apreciate în trecut pt ef stimulante ale arsenului în trat
nevrozelor
-Trat abandonate dat ef toxice și cancerigene
-În apa potabilă – condiții restrictive privind conținutul în arsen –
maxim admis 0,2 mg/l
Apele oligominerale/ akratice
• Mineralizare totală < 1g/l
• Nu conțin elemente chimice din grupa B cu acțiune
farmacologică
• Nu conțin gaze terapeutice
• Unele sunt termale ( akratoterme) – Băile felix, 1 Mai, Vața de
jos- fiind indicate în cură externă
• Unele sunt reci ( akratopege)- ef diretice deosebite,
crenoterapia de diureză