Sunteți pe pagina 1din 18

IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

Analiza intoxicațiilor alimentare în


raionul Strășeni.

Autor: Severin Elizaveta, Anul VI,


gr .SP.1001
Conducător ştiinţific:Chirlici Alexei,

dr.med., conferenţiar universitar


Scopul tezei este analiza și
evaluarea situației privind nivelul
morbidității prin intoxicații
alimentare în raionul Strășeni pe
parcursul unei perioade de cinci ani.
Obiectivele cercetarii
.
*Analiza morbidității prin intoxicații alimentare după
distribuția teritorială și contingente în raionul Strășeni.

*Evaluarea rolului unor alimente în izbucnirea


intoxicațiilor alimentare în raionul Strășeni.

*Elaborarea recomandărilor privind profilaxia intoxicațiilor


alimentare.
Materiale și metode de cercetare
A fost analizat materialul CSP raional Strășeni privind cercetarea intoxicațiilor
alimentare,care au avut loc în raionul respectiv pe parcursul unei perioade de cinci ani(2009-
2014).
În elaborarea lucrării au fost utilizate următoarele metode
*metoda analitico-descriptivă
*metoda igienică
*metoda epidemiologică
*metoda statistică
Fig.3.1.1 Dinamica distribuiri teritoriale a
cazurilor de TIA din raionul Strășeni, anii 2009-
2014.

25
22

20

15 13
12
11 11
10 8

5 4 4 4 44.64
3 3
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
35 32
30
25 23
18.16 18.16 18.16 18.16 1918.16 2018.16
20
Fig.3.1.2Dinamica
15 12
morbidității prin intoxicații alimentareTOTAL
în
MEDIA
raionul
10 Strășeni anii 2009-2014.
5 3
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fig.3.1.3Incidenta morbidității prin intoxicații alimentare după


numărul de cazuri în raionul Strășeni anii 2009-2014
4
3.5 3.5
3
2.5 2.51 incidenta TIA
2.32
2 2.01 2010; 2.01 2011; 2.01 2.07 2013; 2.01
2012; 2.01 2014;Linear
2.01 (incidenta TIA)

1.5 media
1.35 tendinta
1
0.5
0.33
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fig.3.1.4Dinamica morbidității prin salmoneloză în raionul
Strășeni anii 2009-2014.
90 84
80 75
70 67
62
60 51 51
50 44
40
30
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 media

Fig.3.1.5Incidenta morbidității prin salmoneloză în raionul


Strășeni anii 2009-2014.(10000 populație)
10
9 9.27
8.48
8
7 6.88 7.3
2010; 6.882011; 6.88 2012; 6.882013; 6.882014; 6.88
6 incidenta salmon.
5.58 5.57
5 5.1 media
4 Linear (media)
3 tendinta
2
1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fig.3.1.6 Structura morbidității după Fig.3.1.7 Structura morbidității
contingentele de vârstă prin intoxicații după contingentele de virstă
prin
alimentare în Rn.Strășeni anul intoxicații alimentare în
2009(%). Rn.Strășeni anul 2014(%).

Anul 2009 Anul 2014

1 an 2 ani

2 ani 7-10 ani


18.18 18.18
9.09 9.1 3-6 ani 12.5 12.5 12.5 11-17 ani
25
9.09 11-17 ani
18-19 ani
18.18 18.18 12.5
18-19 ani 25 40-49 ani
20-29 ani
50-59 ani
30-39 ani
FIG.3.1.8Structura morbidității după Fig.3.1.9Structura morbidității
după contingentele de vârstă prin după contingentele de vîrstă prin
salmonelă în Rn.Strășeni anul salmonelă în Rn.Strășeni anul
2009(%) 2014(%)

0-12 luni
1 an 0-12 luni
2 ani 1 an
10.66 10.66 3-6 ani 11.36
15.9 2 ani
7-10 ani
1.33 5.33
11-17 9.09 3-6 ani
13.33 4 ani
7-10 ani
18-19
ani 11.36
2.27 11-17 ani
5.33 20-29 4.54
ani 18-19 ani
17.33 4.54
30-39 20-29 ani
ani 13.63 2.27
17.33 40-49 9.09 30-39 ani
ani
40-49 ani
14.66 50-59 6.81
ani 9.09
50-59 ani
60 m.m
60 m.m
Fig .3.1.10Structura morbidității prin intoxicații alimentare
după numărul de cazuri la diferite contingente de populație
în Rn.Strășeni anii 2009-2014.

14
12
12 11
10 10
10
8 7
6
6 2009
4 4 2010
4 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2011
2 11 1 1 1 1 1 1 2012
0 2013
0 i
g. rg
.
rg
.
rg
.
le ev eta
t
nt
e 2014
or o o o r e
esa a ne lari i ne de
c
tin
g
cr es co lar n t. n
d e cr es co co co
p ii de i pr res alte
i i p
co o pi co p
p ii
c co
Fig.3.1.11 .Structura morbidității prin salmoneloză după
numărul de cazuri la diferite contingente de populație în
Rn.Strășeni anii 2009-2014

22
2014 6
1 10 copii de cresa org.
4 53
2013 1 8 copii de cresa neorg.
22

1 4 28
copii prescolari org.
2012 234
30 copii prescolari
2 11 neorg.
2011 1
34

2 49 elevi
2010 14
13 9
cont.decretat
58
2009 678
13 alte contingente
0 10 20 30 40 50 60 70
Fig.3.1.12 Analiza comparativă a structurii morbidității prin intoxicații
alimentare după contingentele de populație în Rn.Strășeni anul 2011,2014.

80

70 66.7

60

50

40 2011
33.3
30.3 2014
30
22.2
20
11.1 12.1
9.09 9.09
10 6.06

0
0 0
Fig.3.1.13 Analiza comparativă a structurii morbidității prin salmonelă
după contingentele de populație în Rn.Strășeni anul 2009,2014 .

77.34
80

70

60
50
50

40

30 22.73 2009
2014
20 13.64
9.33 8
10 4 2.27 2.27
1.33
0
0 0
Fig.3.1.14Structura morbidității multianuale după numărul
de cazuri înregistrate prin intoxicații alimentare la diferite
grupe de vârstă în Rn.Strășeni anii 2009-2014.
14
13
12
12

10

8
2009
6 6 2010
6 2011
5
2012
4 4 2013
4
3 3 3 3 2014
2 2 2 22 2 22 2 2 22 2 2 2
2
11 11 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1

0
i an i i i i i i i i i
lu
n
1 an an an an an an an an an m
.m
2 6 10 7 19 29 39 49 59
12 3- 7- -1 8- 0- 0- 0- 0- 60
0- 11 1 2 3 4 5
Fig.3.1.15Structura morbidității multianuale după numărul de cazuri înregistrate
prin salmonelă la diferite grupe de vârstă în Rn.Strășeni anii 2009-2014 .

30
27

25

20
16 2009
15 14 14 2010
13 13
11 2011
10 10
10 9 2012
8 88 88
7 7 7 2013
6 6 6 66
5 5 5 5 2014
5 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 22 2 2
111 1 1 11 1
0
Concluzii:
 Din numărul total de sate(32) din raionul Strășeni doar în 7 sate nu au fost
înregistrate cazuri de intoxicații.
 Pe parcursul anilor luați în studiu în CSP au fost înregistrate 414
cazuri,dintre care 298 de salmoneloză și 116 cazuri de intoxicații
alimentare de altă origine.
 .Sa constat că salmoneloza a avut loc în grupa de vârstă 50-59 ani,iar
intoxicațiile alimentare de alta natură la copii de vârstă școlară și
preșcolară.
Recomandarii:
*Se recomandă o instruire mai riguroasă și
diferențiată a angajaților din sectorul alimentar cu
susținerea respectivă a examenelor.

*De elaborat un program intersectorial privind


profilaxia intoxicațiilor alimentare cu implicarea
administrației publice locale.

*Informarea și instruirea populației privind


măsurile de profilaxie a intoxicațiilor alimentare de
diferită etiologie.
Mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și