Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Facultatea de Medicină “Victor Papilian”


Specializarea Asistenţă Medicală Generală

MONITORIZAREA SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR


ÎNTR-UN ATELIER DE TÂMPLĂRIE

Coordonator ştiinţific: Absolvent:


Lector Dr Mihaela Stoia Cozma Otilia Irina

Sibiu
2011
Motivaţia alegerii temei
Scopul lucrării
Aspecte legislative
Monitorizarea sănătăţii lucrătorilor dintr-un atelier de tâmplărie
Evaluarea riscului profesional
Măsuri de profilaxie
Material de lucru şi metode de studiu
Rezultate
Studiu de caz clinic
Promovarea sănătăţii la locul de muncă
Concluzii
Propuneri
Bolile profesionale în rândul lucrătorilor din atelierele de tâmplărie
reprezintă o realitate a zilelor noastre.
Din dorinţa de a cunoaşte mai multe, dar şi la recomandarea
doamnei coordonator, mi-am propus să cercetez amănunţit acest subiect,
deoarece stârneşte un interes deosebit, profilaxia îmbolnăvirilor profesionale
şi promovarea sănătăţii angajaţilor, reprezintă scopul principal al medicinii
muncii, ce se traduce şi pe plan economic prin creşterea productivităţii
muncii şi scăderea absenteismului, dar în special pentru a veni în ajutorul
pacienţilor şi a aparţinătorilor, din punct de vedere al aspectelor ce privesc
diagnosticul precoce şi al educaţiei pentru sănătate.
1. Analizarea cauzelor ce
determină apariţia bolilor
profesionale în atelierele de
tâmplărie;
2. Monitorizarea stării de
sănatate a lucrătorilor în
atelierele de tâmlărie;

3. Promovarea sănătăţii la
locul de muncă.
Am selecţionat două loturi (în total 100 subiecţi), astfel:
Lotul de cazuri: 50 subiecţi expuşi la zgomot într-o întreprindere
de prelucrare a lemnului (mobilă), atelierele de prelucrare primară,
mecanizată;
Lotul – martor: 50 subiecţi de la secţia “Finisaj - Ambalare” a
aceleiaşi întreprinderi, fără expunere la zgomot;
Intensitatea zgomotului s-a măsurat cu sonometrul digital cu
integrator de sunete, corespunzător standardelor de calitate din
Uniunea Europeană, tip Quest 2800;
Culegerea datelor din dosarele medicale individuale:
- antecedente medicale heredocolaterale şi personale patologice;
- valorile tensiunii arteriale (TA) şi electrocardiogramei (EKG);
- audiograme;
- studiu de caz clinic.
Caracterizarea loturilor luate în studiu

Vechimea medie
Vârsta medie
Lot cercetat la acelaşi loc de sexul Profesia/ ocupaţia
(ani)
muncă (ani)

10 femei (20%) - 25 tâmplari

Lot cazuri (50) 37,52 15,34 40 bărbaţi - 15 şlefuitori


(80%) - 10 necalificaţi

15 femei (30%)
Lot martor - 31 ambalatori
35,29 12,43 35 bărbaţi
(50) - 19 necalificaţi
(70%)
Ponderea ocupaţiilor în lotul de cazuri

20%
tamplari
slefuitori
50%
30%
necalif Distribuţia subiecţilor celor 2 loturi pe
grupe de vârstă

38%
ambalatori
necalif
62%
Distribuţia subiecţilor celor 2 loturi pe grupe de vârstă

nr. Subiecti expusi


30
nr. Subiecti neexpusi
25

20

15

10

0
20-29 30-39 40-49 50-59
varsta (ani)
Descrierea întreprinderii cercetate

Intreprinderea este amplasatǎ între zona industrialǎ şi centralǎ a municipiului Vaslui, în


plinǎ zonǎ de locuit şi prestǎri servicii.
Intreprinderea luată în studiu are ca profil de activitate fabricarea mobilei, materia primă
fiind esenţa de lemn şi are ca obiect principal de activitate producerea şi comercializarea
de mobilier din lemn.

Fluxul proceselor tehnologice executate în atelierele de producţie, mobilier din lemn


constă în:

1.Uscarea materiei 2.Retezarea 3.Spintecarea,


prime cherestelei îndreptarea,
rindeluirea cherestelei

6.Şlefuirea mecanică 5.Dimensionarea 4.Frezarea şi


şi manuală a netă a reperelor gǎurirea
lemnului de mobilă

7.Colorarea şi 8.Şlefuire între 9.Asamblarea


lǎcuirea lemnului straturi lac retuşarea şi
ambalarea mobilei
Atelierele de lucru cu factori de risc professional

Locuri de muncă
noxe

Atlelier şlefuit manual în


Atelier prelucrări alb şi între straturi.
mecanice pulberi de lemn, solvenţi
pulberi de lemn organici şi baiţ
zgomot. 75 tâmplari
60 tâmplari

Atelier şlefuit mecanic Atelier curatare recepţie


pulberi de lemn, solvenţi organici
zgomot Atelier de finisare
solvenţi organici, şi baiţ 15 tâmplari
25 tâmplari
50 tâmplari

Atelierul mecanic de întreţinere


vaselina, uleiuri minerale,smoală
30 angajati

Depozit Laborator
pulberi de lemn solvenţi organici
microclimat nefavorabil 5 laboranţi
40 muncitori
Rezultatul determinărilor sonometrice:
Valoarea medie înregistrată este de 89,45dB(A).

92

91

90

89
zgomot
88

87

86

85

circular debitat masina frezat masina circular slefuit


multiplu indreptat
loc de munca

Valorile zgomotului la fiecare loc de muncă evaluat


Rezultatele investigaţiilor funcţionale (EKG)
Analiza electrocardiogramelor efectuate la subiecţii expuşi la zgomot şi la lotul neexpus relevă
următoarele aspecte:

45
40
35
30
25 cazuri
20 martori
15
10
5
0
HVS CIC ExA normale
Legendă:
HVS = hipertrofie
ventriculară stângă Rezultatele EKG, comparativ caz-martor
CIC = cardiopatie
ischemică cronică
ExA = extrasistole atriale.
Pacientul Z.I. în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în mun. Vaslui, de profesie tâmplar,
locul de muncă în secţia de prelucrări mecanice. Se prezintă la cabinetul medical pentru:
• nerecepţionarea vocii conversaţionale
• acufene
• ameţeli
• iritabilitate
• cefalee.
Antecedente heredocolaterale:
• fără importanţă
Antecedente personale patologice:
• antecedente ORL – fără importanţă
În urma întocmirii anamnezei profesionale şi neprofesionale, examenului obiectiv,
examinării de laborator, examinării paraclinice, consultul de specialitate ORL pacientul
s-a diagnosticat cu surditate bilaterală de tip percepţie, de etiologie profesională.
Tratament:
• etiologic: întreruperea expunerii la zgomot intens prin purtarea corectă a
echipamentului individual de protecţie (căşti, antifoane) sau schimbarea locului de
muncă.
• medicamentos: vitaminoterapie (vitamine din grupul B, vitamina A, vitamina E),
heparină, vasodilatatoare.
• proteză auditivă strict individualizată.
Din studiul nostru referitor la efectele zgomotului profesional într-o întreprindere
de prelucrarea lemnului se desprind următoarele concluzii:

• În întreprinderea analizată există riscul expunerii la zgomot, certificat prin buletine


sonometrice care relevă valori peste limita admisă, în medie 89,45±1,67dB(A).
• Antecedentele personale patologice arată o pondere mai mare a cazurilor cu HTA şi
ulcer duodenal în lotul de expuşi la zgomot, comparativ cu lotul martor.
• Efectele generale ale zgomotului asupra organismului uman sunt adesea neglijate, în
favoarea celor specifice (hipoacuzia, surditatea), de aceea se impun mai multe studii în
acest sens.
• Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă oferă o nouă perspectivă conceptuală şi
metodologică de abordare a schimbărilor comportamentale, asigură angajatorului
posibilitatea integrării acesteia în cultura şi sistemele de calitate organizaţionale: politici,
resurse umane, organizarea muncii, responsabilizarea socială,
• Există diferenţe între cele 2 loturi cercetate cu privire la:
1.valorile TA (mai crescute la expuşi),
2.investigaţia EKG (mai multe modificări prezente la expuşi, în special HVS).