Sunteți pe pagina 1din 58

Managementul organizaţiilor

Material elaborat de Prof.OŢETEA RĂZVAN-ALEXANDRU


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SASCUT
COMUNA SASCUT
JUDEŢUL BACĂU
ANUL ŞCOLAR 2011-2012
Managementul organizaţiilor

Managementul rezidă în studierea proceselor şi


relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea
descoperirii legităţilor şi principiilor care le
guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode,
tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să
asigure obţinerea, menţinerea şi creşterea
competitivităţii
Procesul

Procesul reprezintă o înlănţuire de paşi […] al cărui


rezultat dorit este obţinerea satisfacţiei clienţilor prin
acoperirea nevoilor acestora în momentul în care o
cer şi în maniera în care se aşteaptă.
S.Cook
Relaţiile de management
Fazele procesului de
management
Fazele procesului de management

a) faza previzională

b) faza de operaţionalizare

c) faza finală, de comensurare şi interpretare a


rezultatelor
Funcţiile manageriale ale
organizaţiei
Funcţiile manageriale ale
organizaţiei
Funcţiile manageriale ale
organizaţiei

• Previziune

• Organizare

• Coordonare

• Antrenare

• Evaluare-control
Previziunea

Previziunea determină principalele obiective ale


organizaţiei, precum şi resursele şi principalele
mijloace necesare realizării lor
Previziunea
Răspunde întrebărilor:

Ce trebuie?

Ce poate fi realizat în cadrul organizaţiei?


Organizarea

Organizarea desemnează ansamblul proceselor de


management (mişcări, timpi, operaţii, lucrări, sarcini
etc.), precum şi gruparea acestora pe posturi,
formaţii de muncă, compartimente şi atribuirea lor
resurselor umane în vederea realizării în cât mai
bune condiţii a obiectivelor previzionate
Organizarea

Răspunde întrebărilor:

Cine şi cum contribuie la realizarea


obiectivelor organizaţiei?
Coordonarea

Coordonarea constă în ansamblul proceselor de


muncă prin care se armonizează deciziile şi
acţiunile personalului organizaţiei şi ale
subsistemelor sale, în cadrul previziunilor şi
sistemului organizatoric stabilite anterior
Antrenarea

Antrenarea încorporează ansamblul proceselor


de muncă prin care se determină personalul
organizaţiei să contribuie la stabilirea şi realizarea
obiectivelor previzionate, pe baza luării în
considerare a factorilor care îl motivează
Antrenarea
Controlul-Evaluarea

Evaluarea poate fi definită ca ansamblul proceselor


prin care performanţele organizaţiei, subsistemelor
şi componenţilor acesteia sunt măsurate şi
comparate cu obiectivele şi standardele stabilite
iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate
şi integrării abaterilor pozitive
Controlul-Evaluarea
Implică patru faze:

• măsurarea realizărilor

• compararea realizărilor cu obiectivele şi


standardele stabilite iniţial, evidenţiind abaterile
produse
Controlul-Evaluarea

•determinarea cauzelor care au generat abaterile


constatate

•efectuarea corecturilor care se impun, inclusiv


acţionarea asupra cauzelor ce au generat
abaterile negative
Principiile generale ale
managementului organizaţiei
Principiile generale ale
managementului organizaţiei

a) Principiul asigurării concordanţei dintre


parametrii sistemului de management al
organizaţiei cu caracteristicile sale esenţiale şi ale
mediului ambiant
Principiile generale ale
managementului organizaţiei

b) Principiul managementului participativ


Principiile generale ale
managementului organizaţiei

c) Principiul motivării tuturor factorilor implicaţi


(stakeholderilor) în activităţile organizaţiei
Principiile generale ale
managementului organizaţiei

d) Principiul eficacităţii şi eficienţei


Principiile generale ale
managementului organizaţiei

•eficacitate - îndeplinirea obiectivelor şi/sau


sarcinilor previzionate la timp şi în condiţiile
prestabilite, element cel mai adesea decisiv pentru
competitivitatea organizaţiei

•eficienţă - realizarea, din activitatea condusă, de


venituri superioare cheltuielilor implicate.
Strategia organizaţiei
Strategia organizaţiei

Prin strategie este desemnat ansamblul


obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen lung,
principalele modalităţi de realizare, împreună cu
resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului
competitiv potrivit misiunii organizaţiei
Strategia organizaţiei

•se referă la activităţile organizaţiei


•implică armonizarea activităţilor organizaţiei
cu mediul
Strategia organizaţiei

•afectează deciziile operaţionale privind


utilizarea resurselor

•are în vedere sincronizarea activităţilor


organizaţiei cu potenţialul resurselor
Componentele strategiei
organizaţiei
Componentele strategiei organizaţiei

• Misiunea
• Obiectivele fundamentale
• Opţiunile strategice
• Resursele
• Termenele
• Avantajul competitiv
Misiunea organizaţiei

Misiunea organizaţiei constă în prefigurarea stării


sale pe termen lung, enunţarea cuprinzătoare a
scopurilor fundamentale şi a concepţiei (filozofiei)
privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor firmei,
prin care se diferenţiază de organizaţii similare şi
din care decurge sfera sau domeniul de activitate şi
piaţa deservită
Viziunea
Valorile
Obiectivele fundamentale

Prin obiective fundamentale se desemnează


acele obiective ce au în vedere orizonturi
îndelungate, de regulă 3 - 5 ani şi care se referă la
ansamblul activităţilor organizaţiei sau la
componente majore ale acesteia
Opţiunile strategice

Opţiunile strategice definesc abordările majore, cu


implicaţii asupra conţinutului unei părţi apreciabile
dintre activităţile organizaţiei, pe baza cărora se
stabileşte cum este posibilă, raţională şi eficace
îndeplinirea obiectivelor strategice
Resursele strategiei

Resursele strategiei cuprind ansamblul


elementelor de natură umană, cognitivă, tehnică,
materială şi economică, care furnizează mijloacele
necesare realizării misiunii şi obiectivelor strategice,
folosind opţiunile majore prefigurate
Termenele strategice

Termenele strategice stabilesc perioada de


operaţionalizare a strategiei, precizând, de regulă,
şi data declanşării şi finalizării opţiunilor strategice
Avantajul competitiv

Prin avantaj competitiv se desemnează realizarea


de către o organizaţie a unor produse sau servicii
superioare pentru consumatori dintr-un punct de
vedere semnificativ, comparativ cu ofertele de
articole similare sau substituibile ale majorităţii
concurenţilor
Sistemul de management al
organizaţiei
Sistemul de management al
organizaţiei

Sistemul de management al organizaţiei poate fi


definit ca ansamblul elementelor cu caracter
decizional, organizatoric, informaţional,
motivaţional, uman etc. din cadrul organizaţiei, prin
intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor
şi relaţiilor de management, în vederea obţinerii
unei eficacităţi şi eficienţe cât mai mari
Sistemul de management al
organizaţiei
Componente:

• subsistemul organizatoric
• subsistemul informaţional
• subsistemul decizional
• subsistemul metode şi tehnici de
management
• subsistemul resurselor umane
Subsistemul decizional
Subsistemul decizional

Sistemul decizional al unei organizaţii este


desemnat ansamblul deciziilor adoptate şi aplicate
în cadrul său, structurate corespunzător sistemului
de obiective urmărite şi configuraţiei ierarhiei
manageriale.
Subsistemul metodologico-managerial
Sistemul metodologico-managerial

Sistemul metodologico-managerial sau sistemul


de metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei
poate fi definit ca ansamblul de sisteme (metode
complexe), metode şi tehnici utilizate în conceperea
şi exercitarea funcţiilor şi relaţiilor manageriale în
cadrul unei organizaţii.
Subsistemul informaţional
Subsistemul informaţional

Sistemul informaţional poate fi definit ca


ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi
circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor
de tratare a informaţiilor menite să contribuie la
stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei
Subsistemul organizatoric
Subsistemul organizatoric

Sistemul organizatoric al organizaţiei constă în


ansamblul elementelor de natură organizatorică ce
asigură cadrul, divizarea, combinarea şi
funcţionalitatea proceselor de muncă în cadrul
organizaţiei în vederea realizării obiectivelor
previzionate
Subsistemul organizatoric

a) Prin organizarea formală definim ansamblul


elementelor organizatorice din cadrul organizaţiei,
stabilite de către management prin regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrame, descrieri de
funcţii şi posturi etc.
Tipuri de structuri organizatorice
Tipuri de structuri organizatorice
Tipuri de structuri organizatorice
Organizarea informală

Rolul informal al oricărui individ în cadrul grupei


este determinat de autoritatea informală, prin care
se înţelege influenţa pe care un component al
întreprinderii o are asupra colaboratorilor,
subordonaţilor sau şefilor săi, datorită cunoştinţelor,
aptitudinilor şi experienţei know-howul informaţiilor
şi resurselor pe care le posedă
Tipuri de organizare informală
Sistemul de management al
organizaţiei
Componente:

• subsistemul organizatoric
• subsistemul informaţional
• subsistemul decizional
• subsistemul metode şi tehnici de
management
• subsistemul resurselor umane
Vă mulţumesc pentru atenţie!