Sunteți pe pagina 1din 20

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

NOŢIUNEA DE PROIECT

• Proiectul reprezintă o sumă de activităţi care conduc


la realizarea unui scop comun şi necesită un consum
important de resurse (umane, materiale, financiare,
echipamente informaţii documentare şi timp).
Punerea în practică a unui proiect presupune un
moment iniţial şi un moment final al proiectului, deci
o durată de realizare. Momentul iniţial este
considerat cel în care se ia decizia de a se trece la
conceperea unui proiect, iar cel final este cel în care
se închide ultima activitate prevăzută de proiect.
PROGRAME
• PROGRAME: În managementul proiectelor un
program include mai multe proiecte; un proiect
se poate descompune mai departe în
subproiecte, grupuri de activiti şi acţiuni.
• Programele, ca şi proiectele, au o conducere
clar definită. Exist mai întâi un
director/manager de program/proiect (Project
Director, Project Manager, Project
Coordinator, Team Leader).
MANAGEMENTUL PROIECTELOR-
GENERALITATI
• “Managementul proiectelor este o metodologie prin care se
atinge un obiectiv folosindu-se toate resursele disponibile,
care sunt limitate, pentru eficientizarea costurilor şi timpului
Managementul proiectului constă în ”organizarea activităţiilor
implicate în proiecte anterior definite” , pentru atingerea
obiectivelor proiectelor, şi anume satisfacerea finanţatorului,
transformarea ideilor în noi realizări, care să ofere garanţia
aducerii de profit după ce serviciul nou implementat prin
proiect va fi diseminat publicului ţintă al companiei
finanţatoare şi al partenerilor acesteia.
Acest lucru implică gestionarea resurselor într-o formă
planificată, organizată şi controlată şi găsirea echilibrului între
cost, timp şi performanţă, definită prin calitate.” Constantin
Opran
MANAGEMENTUL PROIECTELOR-
GENERALITATI
• Importanţa managementului proiectelor constă în
capacitatea de previziune pentru a indentifica ceea
ce este posibil să se întâmple, de prevenire pentru a
putea evita eşuarea proiectelor şi cel mai important
după previziune şi prevenire, de inventariere a
evenimentelor nedorite care nu pot fi eliminate şi de
elaborare a unui plan de acoperire a riscurilor.
Tipuri de proiecte-1
• Tipuri de proiecte
Există o foarte mare varietate de proiecte. Orice încercare de
epuizare a subiectului va avea totdeauna dezavantajul
limitării. Proiectele sunt de obicei clasificate astfel:
• 1. După amploarea lor:
– organizaional;
– local (localitate, jude, grup de judee);
– naţional;
– regional (proiectul este de interes pentru mai multe judeţe din
regiunea geografică respectivă);
– internaiţonal.
Tipuri de proiecte –2
2. După domeniul obiectivului şi al activităţilor
proiectului:
• proiecte industriale,
• proiecte comerciale
• proiecte culturale;
• proiecte ecologice;
• proiecte ştiinifice (de cercetare);
• proiecte educaionale;
• proiecte de management
Caracteristicile proiectelor

• Caracteristicile unui proiect sunt


următoarele:
• rezultatul final este reprezentat de realizarea unor
produse/servicii cu caracteristici specifice;
• realizarea proiectului este o activitate discontinuă
diferită de activitatea curentă;
• activitatea pentru realizarea proiectului este
temporară, obiectivul esenţial fiind reducerea
duratei de realizare;
• în finalizarea proiectului, pot fi incluşi şi specialişti
din afara întreprinderii;
Caracteristicile proiectelor
• proiectul este condus de o persoană desemnată special în acest
scop, primind funcţia de manager de proiect;
• colectivul de lucru este multidisciplinar;
• membrii colectivului se subordonează managerului de proiect;
• managerului de proiect i se acorda responsabilitati sporite si un
grad mai mare de autoritate, precum si autonomie realizarea
sarcinilor impuse de proiect;
• realizarea proiectului se bazează pe lucrul în echipă;
• proiectul permite realizarea în avans a operaţiunilor;
Principii de funcţionare a managementului
de proiect

1. Principiul angajamentului
Potrivit acestui principiu, intre finantator (sponsor,
furnizor de resurse, agenţie de finantare) si organizatia
care isi propune sa deruleze proiectul trebuie sa existe un
tip de angajament echitabil inainte de declansarea
oricarei activitati. Angajamentul inseamna ca ambele parti
stiu foarte bine ce efort trebuie depus pentru a realiza
proiectul, cunosc, cel putin in mare, procesele si riscurile
asociate proiectului, sunt dispuse sa isi imparta si sa isi
asume responsabilitatile, riscurile si eventualul esec.
Principii de funcţionare a managementului
de proiect

2. Principiul succesului predefinit


Criteriile pe baza carora proiectul este considerat un
succes -; succes atat in ceea ce priveste derularea, cat si
produsul final -; sunt definite de la bun inceput, inainte de
de clansarea oricarei activitati. Criteriile de succes
convenite constituie baza procesului de luare a deciziei si
a evaluarii finale.
Criteriile de succes referitoare la derularea proiectului au
in vedere:
• respectarea limitelor de timp;
• respectarea bugetului;
• exploatarea eficienta a tuturor celorlalte resurse
(oameni, echipamente, sedii);
• perceptia creata in jurul proiectului.
Principii de funcţionare a managementului
de proiect
Criteriile de succes referitoare la produsul final au in vedere:
• calitatea;
• standardele tehnice;
• relevanta;
• eficient a;
• aria de cuprindere2;
• perceptia creata in jurul produselor.
3. Principiul eficientei/consistentei interne/interdependentei
Acest principiu se refera la relat ia de interdependenta care
exista intre:
• aria de cuprindere a proiectului;
• timpul alocat;
• bugetul stabilit;
• calitatea proiectata a produsului final.
Principii de funcţionare a managementului
de proiect

Cele patru elemente sunt interrelationate, trebuie sa fie


realizabile si sa se reflecte unul pe celalalt. Cu alte
cuvinte, bugetul, de exemplu, trebuie sa fie in
concordanta cu toate celelalte elemente -; nu pot solicita
o suma mare de bani pentru rezolvarea unei probleme
minore, cu o arie de cuprindere foarte ingusta.
Orice modificare a unuia dintre aceste elemente
antreneaza modificari ale celorlal te. Modificarea ariei de
cuprindere a proiectului -; cum ar fi extinderea unui
proiect care are in vedere invatamantul urban si la invata
mantul rural -; antreneaza modificari in ceea ce priveste
calitatea, timpul, resursele necesare.
Principii de funcţionare a managementului
de proiect

• 4. Principiul strategiei
Orice proiect trebuie sa aiba la baza o
strategie. In cazul domeniului pe care il avem in
vedere -; managementul proiectelor -;
planificarea precede intotdeauna executia. In
termeni simpli, acest principiu stabileste ce
trebuie facut si cand.
Principii de funcţionare a
managementului de proiect
• 5. Principiul controlului
Orice proiect trebuie sa beneficieze de politici si
proceduri riguroase si eficiente de control si
monitorizare. Spre deosebire de principiul
anterior, acesta stabileste cum trebuie facut un
anumit lucru si de catre cine.
Principii de funcţionare a managementului
de proiect
6. Principiul canalului unic de comunicare
Intre finantator si managerul de proiect trebuie sa existe
un singur canal prin care sunt comunicate deciziile de
importanta vitala pentru proiect. Acest principiu nu il
exclude pe cel al transparentei sau pe cel al accesului
neingradit la informat ie. Important este ca, in procesul
de luare si de comunicare a deciziilor vitale pentru
proiect, atat finantatorul, cat si promotorul proiectului sa
vorbeasca pe o singura voce, prin intermediul unui
singur reprezentant. Altfel, deciziile ajung la unitatea de
executie in mod eronat, devin contradictorii, ceea ce
afecteaza substantial mersul proiectului.
Principii de funcţionare a managementului
de proiect
• 7. Principiul mediului de lucru stimulativ
In sfarsit, ultimul principiu se refera la obligatia pe
care o are managerul de proiect de a crea, pentru
membrii echipei, un mediu de lucru stimulativ, care
sa exploateze in treg potentialul acestora. Crearea
acestui mediu incurajator se realizeaza atat prin adop
tarea unui stil managerial adecvat tipului de proiect,
cat si prin administrarea inteligen ta a relatiei cu
organizat ia in ansamblu. Managerul de proiect
trebuie sa fie preocupat ca echipa pe care o conduce
sa nu fie izolata in ansamblul organizatiei, ca
proiectul de care este responsabil sa fie cunoscut,
acceptat, apreciat la nivelul organizatiei
INITIEREA PROIECTELOR
– CONDIŢIONAREA PROIECTELOR: competenţe
generale ale managerilor de proiecte:
– Ştiinţa- Înţelegerea teoriei de management de proiecte, a
conceptelor şi practicilor;
– Iscusinţa- capacitatea de a utiliza tehnici şi metode specifice
pentru a obţine rezultate dorite;
– Abilitatea- de a integra şi folosi ştiinţa şi iscusinţa în diferite
moduri;
– Motivaţia- capacitatea de a menţine la valori dorite a
atitudinilor şi aspiraţiilor de a lucra în echipă.