Sunteți pe pagina 1din 15

Găinuşa cea moţată

Material realizat de profesor Cristina Ungureanu


Grădiniţa cu Program Prelungit ”Sfânta Marina”
Câmpulung-Muscel
Găinuşa cea moţată
de Călin Gruia

“Cocoşelul pintenat zise într-o bună zi găinuşei moţate:


- Cred că în pădure s-au copt nucile. Hai şi noi acolo să ne săturăm. Că dacă nu
mergem acum, are să le strângă veveriţa pe toate.
- Merg bucuroasă, răspunde gănuşa moţată, care era dornică de plimbare.
Şi-au ieşit din ogradă frumuşel, au trecut prin câmpie, apoi au urcat dealul şi au
ajuns la pădure.
Ziua era tare frumoasă şi nucile tare bune, de-au stat acolo până-n seara.
La plecare, găinuşa moţată, deodată, tam-nesam, îi spuse cocoşelului:
- Eu nu merg acasă decât în trăsură!
- De unde sa iau trăsură? întrebă cocoşelul.
- Treaba ta! Altfel rămân aici să mă mănânce vulpile.
Cocoşelul văzând că nu are încotro, se apucă de lucru. Şi cum era el isteţ şi
priceput, făcu o trăsurică mică din crenguţe de alun, cu roţile din coajă de nucă.
Găinuşa cea moţată se urcă repede în trăsurică şi spune cocoşelului:
- Hai, înhamă-te mai repede că ne apucă noaptea pe aici.
- Deşteaptă mai eşti, soro! De-aş şti că mă duc singur acasă, dar nici de înhămat nu
mă înham, răspunse cocoşelul tare supărat. Şi aşa începuseră a se certa.
Şi, cum se certau ei de zor, numai iaca trece pe acolo o broasca ţestoasă.
- Ei, dar nu-i frumos ce faceţi!
- Dar tu ce te amesteci, urâto – spuse găinuşa.
Broasca se făcu că nu aude şi zise:
- Hai, urca-te şi tu, cocoşelule, în trăsurică şi dacă vă împăcaţi, vă duc eu, că tot am
treaba într-acolo. Şi broasca se înhămă, iar trăsurica plecă duduind de-ţi era mai
mare dragul.
Merseră ei ce merseră şi se întâlniră cu un drumeţ.
Era Acul de Cusut. Venea de la croitor, se vede, şi-l apucase noaptea pe drum.
- Luaţi-mă şi pe mine în trăsurică – se ruga Acul de Cusut. Că dacă se întunecă mai
tare nu pot face un pas şi mă pierd prin praf.
- Nu te luăm, nene, spuse găinuşa, că mi-i frică să nu mă înţepi.
- Ba urcă-te, drumeţule, spuse cocoşelul, ca eşti slab. Te văd eu că nu prinzi mult loc
în trăsură.
Acul de Cusut se urcă în trăsurică şi plecă mai departe.
Şi, întunecându-se de-a binelea, drumeţii noştri se opriră la un han,
că nu-i bine să mergi noaptea pe drum. Dar pentru că broasca ţestoasa era
grăbită, îşi luă rămas bun şi porni spre pârâu unde, pesemne, avea niscaiva
treabă.
- Îţi mulţumim, broscuţă, strigară deodată cocoşelul şi Acul de cusut.
- Rămâneţi sănătoşi, dragii mei, dar fiţi cu băgare de seamă la hangiu.
Şi pentru că era îmbrăcat într-un şorţ lung şi purta ochelari pe nas, drumeţii
noştri nu-l cunoscură pe Jupân Vulpoi.
- Poftiţi, poftiţi, oaspeţi veseli. Ce găinuşă frumoasă!
Găinuşa moţată prinse a se umfla în pene şi păşind ţanţoş, intră în han.
Cocoşelul merse după ea, apoi Acul de Cusut. În han erau muşterii de tot soiul.
- Cu ce puteţi plăti găzduirea? întrebă hangiul.
- Apoi bani nu avem, răspunse cocoşelul, dar dimineaţă găinuşa îţi va da un ou.
- E bine şi aşa, răspunse hangiul. Oul tot cu bani se cumpară.
- Eu pot să-ţi cos ceva, spuse Acul.
- Bine, bine, făcu hangiul, văd că sunteţi drumeţi cumsecade.
Şi găinuşa moţată, cocoşul pintenat şi Acul de Cusut, după ce au stat la masă, s-
au dus într-o odaie să se culce.
- Eu am să dorm jos, spuse Acul de Cusut aşezându-se mai lângă uşă.
Cocoşelul şi găinuşa adormiră pe dată. Acul de Cusut nu putea dormi şi pace.
Pesemne îl durea urechea de care-l trăsese croitorul.
Hangiul veni, nu ştiu după ce, în odaia lor. Şi când se aplecă, Acul de Cusut îi văzu
numaidecat coada de vulpoi şi mai văzu cum hangiul trage cu ochiul la cei ce
dormeau. Dar se vedea că hangiul era grăbit, căci ieşi repede. Atunci Acul de Cusut
se duse la cocoşel, îl înţepă puţin şi-l trezi din somn, apoi o trezi şi pe găinuşă.
Găinuşa începu să ţipe:
- De asta te-am luat cu noi în trăsură, ca să mă înţepi, slăbănogule?
- Tăceţi din gură, şopti Acul. A fost hangiul pe-aici. Hangiul nu este altcineva decât
cumătrul vulpoi şi l-am văzut cum vă măsura din ochi.
- Vai, ce ne facem? spuse găinuşa, făcându-se mică de tot.
- Dacă e aşa, spargem geamul, spuse cocoşelul pintenat.
- Lasă că vă scap eu de încurcătură-spuse Acul, care auzise pe un muşteriu că-i
cerea hangiului cărbune pentru lulea. Cocoşule, pune repede oul găinuşei aici în
vatră.
Acoperă-l în spuză şi, după aceea, nici să nu mişcaţi.
Abia isprăviră treaba, când iacă şi hangiul intră cu luleaua lui Moş
Martin. Drumeţii noştri se făceau că dorm. Hangiul spuse în şoaptă: “Ia să aprind
eu luleaua şi pe urmă vă arăt eu găzduire.” Dar cum căuta el în cenuşă un cărbune
să-l pună în lulea, oul care era gata copt, pocni tare, îi umplu ochii de cenuşă de nu
mai văzu nimic hangiul.
Muşterii din han, auzind pocnetul, o zbughiră pe uşă afară speriaţi. Cocoşelul şi
găinuşa abia deschiseră ochii şi cum vulpoiul hangiu umbla de colo până colo
ştergându-se la ochi, îşi scăpă coada din brâu.
Acul de Cusut îl înţepă zdrăvan în coadă. Vulpoiul, crezând că i s-a aprins coada,
prinse a fugi lovindu-se de tot ce întâlnea în cale. Ieşi afară şi porni spre pădure.
Vreţi să ştiţi ce-a fost apoi?
De la hanul cu pricina
Repede fugi cocoşul,
Dar mai repede găina!
- Nu fugi, găinuşa – strigă râzând Acul – poate vine broasca să te tragă cu trăsurica!
- Mulţumesc, dragă Acule, vorbi de data asta frumos găinuşa. Merg eu şi pe jos. Şi-o
întinse voiniceşte la drum!”
Călin Gruia (1915-1989) este pseudonimul literar al lui Chiril Gurduz, scriitor
român, poet și prozator, cunoscut mai ales prin volumele sale de poveşti pentru
copii: “Găinuşa cea moţată”, “Nuieluşa de alun”, “Ciuboţelele ogarului”, fiind
doar câteva dintre ele.
A avut o intensă activitate publicistică la revistele pentru copii din România (Arici Pogonici,
Luminiţa, Cutezătorii) și a publicat numeroase cărți.
A scris și un scenariu de film, inspirat din evenimentele Primului Război Mondial, după care a fost
realizat filmul Baladă pentru Măriuca (1969).
Între anii 1951 și 1969 a fost redactor la emisiunile pentru copii ale Radioteleviziunii Române.
(ro.wikipedia.org)
 text: “Găinuşa cea moţată”- Călin Gruia - Material ajutător pentru aplicarea
programei grădiniţelor de copii” vol.I, pag.389
imagini: autor necunoscut (mi-ai fost date de o educatoare pensionată)

S-ar putea să vă placă și