Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.

HASDEU” DIN CAHUL


FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Banca Mondială

Elaborat: Niculiță Olga, FB 1601


Schițanu Tatiana, FB1601
Cuprins:
1. Istoricul creării Băncii Mondiale
2. Scopul și obiectivele BM
3. Principalele funcții ale BM
4. Relațiile Băncii Mondiale cu R. Moldova
5. Proiecte finanțate în R. Moldova
Banca Mondială este o Instituție Financiar
Internațională destinată să promoveze dezvoltarea economică
a țărilor membre și mai ales a țărilor în curs de dezvoltare
prin ajutorul său financiar și tehnic.
Banca Mondială a fost creată la 1 iulie 1944
printr-o conferință a 44 de guverne, la Bretton
Woods, New Hampshire.

Acum are sediul la Washington și deține


mai mult de 100 de birouri regionale.
Numără 189 de țări membre și, ca
personal, în jur de 10.000 de angajați.

Jim Yong Kim a devenit al 12-lea


președinte al Grupului Băncii Mondiale
în data de 1 iulie 2012.
BIRD

ICSID IFC
Grupul
Băncii
Mondiale

MIGA IDA
Scopul principal a Băncii Mondiale este aceea de a
eradica sărăcia extremă până în anul 2030 și de a spori
gradul de prosperitate comună pentru cei mai săraci
40% dintre cetățeni.

Obiectivele esențiale:
 acordarea de împrumuturi statelor membre;
acordarea asistenței și consultanță tărilor membre;
 intermedierea financiară.
Principalele funcții:

 Promovează dezvoltarea economică în statele sărace ale


lumii;
 Oferă asistență statelor emergente prin intermediul
finanțărilor pe termen lung a programelor și proiectelor de
dezvoltare;
 Furnizeaza statelor emergente al căror Produs National
Brut pe cap de locuitor este mai mic de 865 de dolari pe
an asistența financiară specială prin intermediul IDA;
 Prin filiala BM, International Finance Corporation,
încurajeaza și întreprinderile private din statele emergente
 Banca Mondială oferă asistență tehnică și financiară
tinerilor pentru dezvoltarea unor scheme de dezvoltare
cum ar fi construcția de drumuri, școli, spitale etc.
Istoricul relațiilor BM cu Republica Moldova

Republica Moldova a aderat la Banca Internațională pentru


Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pe 12 august 1992.
De la 1 august 2014, a începutul mandatul noului director
al Băncii Mondiale pentru Moldova, Alex Kremer.
De atunci, peste $1 mlrd. au fost alocaţi pentru mai mult de 60
de operaţiuni în ţară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale
include nouă proiecte active, totalul angajamentelor constituind
$358,5 mil.
Banca Mondială a aprobat un program de parteneriat cu
Republica Moldova pentru anii 2018-2021.
Calitatea de membru BIRD este
condiţionată de apartenenţa la FMI: orice
ţară poate adera la BIRD numai dacă este
membră a Fondului.
Proiecte finanțate de Banca Mondială în Republica Moldova
Titlul proiectului Data Suma,
aprobării milioane USD
Proiectul de împrumut de reabilitare 21.10.1993 60
Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile principale 18.04.2013 2,86
Proiectul de Transformare a Sănătății în Moldova 22.06.2014 30,8
Proiectul de îmbunătățire a eficienței termice a încălzirii 21.11.2014 40,5

Proiectul de îmbunătățire a drumurilor locale 20.10.2015 80


Proiectul de modernizare a administrației fiscale 06.06.2016 20

Proiectul de adaptare la schimbările climatice 09.06.2017 25,2

Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica 22.08.2017 20


Moldova
Moldova Educație Reformă Finanțare suplimentară 16.02.2018 10

Proiectul de înregistrare a terenurilor și de evaluare a 30.08.2018 35


proprietății
Angajamentele Băncii Mondiale față de R. Moldova
Lista bibliografică
1.http://www.worldbank.org/
2.http://bancamea.md/news/grupul-
bancii-mondiale-cinci-parteneri-de-
dezvoltare-ai-republicii-moldova
3.http://projects.worldbank.org/search?lan
g=en&countrycode_exact=MD
Vă mulțumim pentru atenție!