Sunteți pe pagina 1din 41

IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventional

radiology

PROTECŢIA RADIOLOGICĂ ÎN
DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC

Expunerea profesională

1
Introducere
 Subiect : expunerea profesională şi
aspecte legislative
 Proceduri de monitorizare
 Investigaţii şi protocoale de
supraveghere

2
Conţinut
 ECHIPAMENTE PERSONALE DE
PROTECŢIE
individuală şi
 Monitorizarea
evaluarea expunerii
 Investigare şi supraveghere
 Supravegherea stării de sănătate
 Inregistrări

3
Obiective
 A deveni familiar cu cerinţele
detaliate ale BSS privind protecţia
radiologică a lucrătorilor din
radiodiagnostic.

4
IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventionnal
radiology

Part 13.2 : EXPUNEREA


PROFESIONALÃ

Subiect 1 :
ECHIPAMENTE PERSONALE DE
PROTECŢIE
5
ECHIPAMENTE PERSONALE
DE PROTECŢIE
 Angajatorii autorizati trebuie sa acorde
angajatilor echipamentul adecvat de protectie
individuala, care sa respecte standardele si
regulile.(BSS I.28).
 ECHIPAMENTE PERSONALE DE
PROTECŢIE includ şorţuri de plumb,
protectoare de tiroida, protecţii pentru ochi
şi mănuşi. Necesitatea acestor echipamente
de protecţie se stabileşte de către
responsabilul cu radioprotecţia
6
Haine de protecţie :
 Mănuşi, sorţuri şi protectoare tiroidiene
facute din materiale (cum ar fi vinilul) care
conţin plumb
 Sorturile trebuie sa aiba un echivalent de
cel putin 0.25 mm Pb daca echipamentul
cu raze X opereaza la valori pana la 100
kV si 0.35 mm Pb daca opereaza peste
100 kV
 Sorturile trebuie sa fie purtabile, in asa fel
incat sa contina mai putin plumb in partea
din spate, pentru a fi mai usoare –
aceasta presupunand ca fasciculul de
radiatii se afla totdeauna in fata
 Manusile sunt grele, greu de utilizat, motiv
pentru care folosirea lor se limiteaza la
situatii strict descrise.
7
MIJLOACE DE PROTECTIE

ECRANE ŞI PERDELE
OCHELARI

8
ECHIPAMENTE PERSONALE
DE PROTECŢIE
 In fluoroscopie si in camerele de radiologie
interventionala trebuie folosite sisteme
aditionale de protectie, care includ:
 Ecrane protectoare suspendate, mobile.
 Perdele protective din plumb la nivelul mesei
pacientului.
 Perdele protective din plumb pentru operator daca
tubul de radiatii X este plasat intr-un unghi cu
proiectie de sus si radiologul trebuie sa stea langa
pacient

9
IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventionnal
radiology

Part 13.2 : EXPUNEREA


PROFESIONALÃ

Subiect 2 : Monitorizarea individuală şi


evaluarea expunerii
10
Monitorizarea individuală şi
evaluarea expunerii (I)
 Monitorizarea individuală se face pentru
lucrătorii care sunt în mod normal expuşi
la radiaţii în zonele controlate:
 radiologi, fizicieni medicali, responsabili cu
radioprotecţia, tehnicieni si asistente
 Alti utilizatori frecventi ai sistemelor cu raze X,
cum ar fi specialistii in endoscopie, anestezistii,
cardiologii, chirurgii etc., precum si personalul
care lucreaza de regula in zone controlate, trebuie
de asemenea monitorizati.
11
Monitorizarea individuală
şi evaluarea expunerii (II)
 Dozele individuale externe trebuie determinate
folosind sisteme individuale de monitorizare:
 Dozimetru termoluminescent
 Film dozimetru
 Dozimetru electronic
 Acestea se poarta la nivelul toracelui intre umar si
talie
 Perioada de monitorizare trebuie sa fie de o luna
si sa nu depaseasca 3 luni.
 Schimbarea dozimetrelor si primirea rapoartelor nu
trebuie sa depaseasca 3 luni

12
Se
Dozimetrele personale recomandă
mai multe
MĂSURI DE Doza la cristalin, opţional dozimetre
RADIOPROTECŢIE
Doza la deget, opţional personale
Al doilea dozimetru,
Intensificator
de imagine
deasupra şi sub şorţ la
nivelul gâtului, opţional
Pacient Doza personală
Dozimetrul sub şorţ
Limitele de doză în
expunerea profesională
(ICRP 60)

Doza efectivă – 20 mSv pe an


Tub (mediată pe 5 ani)
Rx Doza echivalentă în:
Cristalin – 150 mSv
Piele – 500 mSv
Extremităţi (mâini, picioare) – 500 mSv

Din: Avoidance of radiation injuries from interventional procedures. ICRP draft 2000

13
Diferite tipuri de dozimetre
personale
 Film dozimetru
 Dozimetru
termoluminescent (TLD)
 Dozimetru ”electronic”

14
Caseta-film
Filtre de plastic Filtre de metal Fereastra deschisă

Fereastra deschisă

Detectează raze de tip beta, gamma, X


15
TLD

16
TLDs

Pentru
Pentru întreg corpul extremităţi
17
Monitorizarea individuală
şi evaluarea expunerii (III)
 Evaluarea dozei este un aspect important al
radioprotecţiei
 Este important dacă lucrătorii returnează
dozimetrele în timp util pentru procesare
 Intârzierile în citirea unui dozimetru poate duce
la pierderea informaţiilor stocate
 Trebuie să se facă toate eforturile pentru a
înlocui dozimetrele care se pierd

18
Monitorizarea individuală când
se foloseşte şorţul de plumb(I)
 Dozimetrul trebuie purtat sub şorţ, pentru a
se putea estima doza efectivă
 Celelalte zone ale corpului, arii neprotejate de
şorţ, vor primi doze mai mari
 Un dozimetru purtat sub sort va estima
rezonabil doza efectiva
 In caz de lucru cu expunere mare (radiologie
intervenţională) se va lua în considerare (de
către responsabilul cu radioprotecţia)
necesitatea de a purta un dozimetru adiţional,
în afara şorţului.
19
Monitorizarea individuală când
se foloseşte şorţul de plumb (II)
 Când doza aşteptată este mare se impune purtarea a două
dozimetre:
 1 sub şorţ, la nivelul taliei
 1 deasupra şorţului la nivelul gâtului
Doza efectiva E se calculeaza:
E = 0.5 Hw + 0.025 Hn
unde:
Hw : doza sub şorţ
Hn : doza înregistrată de dozimetrul de la nivelul gâtului, deasupra şorţului
Nota: Protejarea tiroidei permite reducerea dozei efective cu 50%
 Dozimetrele purtate deasupra şorţului, la nivelul gâtului, permit o
estimare a dozei la nivelul tiroidei şi a cristalinului

20
Monitorizarea individuală şi
evaluarea expunerii (IV)
 In unele situatii si pentru unii indivizi cu expunere scazuta
(de exemplu pentru radiografierea dentara), se poate folosi
ca o alternativa acceptabila de estimare a dozelor
individuale si dozimetria din aria de lucru
 Unele sisteme cu radiatii X din radiografierea dentara, sau
alte situatii in care folosirea aparaturii este foarte rara intr-o
luna, se poate accepta nefolosirea unui dozimetru individual
 In aceste cazuri, estimarea nivelului de risc se poate face
pe baza dozimetriei din zona de risc

21
Aspecte speciale ale
monitorizării individuale
 In cazul pierderii dozimetrului estimarea dozei
se poate face prin:
 Istoricul recent al înregistrării dozelor,
 Doza colegilor
 sau, dozimetria locului de muncă
 Instrumentele de monitorizare individuală
trebuie calibrate
 Laboratoarele care efectueaza dozimetrie
individuala trebuie să aibă acreditarea
autorităţii de reglementare

22
Monitorizarea locului de muncă (I)
 Autorizatii trebuie sa elaboreze programe de
monitorizare a locurilor de munca
 Toate dozimetrele folosite pentru monitorizarea
locurilor de muncă trebuie calibrate în
laboratoare de dozimetrie acreditate.
 Monitorizarea iniţială trebuie facută imediat
după instalarea unui nou echipament radiologic
şi trebuie să includă măsuratori speciale ,
precum şi monitorizari ale spaţiilor folosite din
jurul camerelor din departamentul de radiologie

23
Monitorizarea locului de muncă(II)
 Trebuie efectuată o supraveghere anuala
a zonelor de lucru
 Toate aparatele de monitorizare trebuie
calibrate si trebuie verificate sistemele
de avertizare şi de operabilitate la
începutul fiecarei zile de lucru (BSS
I.37–39)

24
IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventionnal
radiology

Part 13.2 : EXPUNEREA


PROFESIONALÃ

Subiect 3 : Investigare şi
supraveghere
25
Niveluri de investigare (I)
 Angajatorii, autorizaţii trebuie ca prin
consultare cu angajaţii sau prin
reprezentanţii acestora să includă în
regulile şi procedurile locale şi valorile
nivelurilor de investigaţie.
 Procedura va fi aplicată în cazul în care
aceste niveluri sunt depăşite.

26
Niveluri de investigare (II)
 O masura potrivita pentru a stabili
nivelurile de investigare este doza
individuala efectiva lunara.
 Dozele masurate in afara sortului de
protectie (la nivelul gatului sau umarului)
si dozele masurate la nivelul mainilor pot
fi de asemenea folosite ca si indicatori
pentru nivelurile de investigare pentru
personalul din radiologia interventionala
27
Niveluri de investigare (III)
 Valori lunare mai mari de 0.5 mSv
(pentru dozimetrele purtate sub şortul
de plumb) trebuie investigate.
 Valori mai mari de 5 mSv într-o lună la
nivelul dozimetrului exterior al şortului
sau al celor de la nivelul mâinilor sau
degetelor trebuie investigate în vederea
aplicării măsurilor de optimizare.

28
Niveluri de investigare (IV)
 Autorizaţii trebuie să efectueze
investigatii oficiale, conform cerinţelor
stabilite de Autoritatea de Reglementare,
când (BSS IV.18–20):
O doză efectivă individuală depăşeşte
nivelul de investigare
Orice parametru operaţional legat de
radioprotecţie sau siguranţă se află în afara
condiţiilor de operare normale.
29
Niveluri de investigare (V)
 Apare orice disfuncţie a echipamentului,
accidente severe sau apariţia de erori care
produc, sau pot conduce la o creştere a
dozelor limită anuale
 Apare orice eveniment sau circumstanţă
neobişnuită, sau care potenţial poate duce
la o creştere a dozelor limită anuale sau
se impun restricţii operaţionale la nivelul
instalaţiei (ex modificarea semnificativă a
condiţiilor de operare ale unui echipament
radiologic)
30
Niveluri de investigare (VI)
 Investigarea trebuie iniţiată cât mai curând posibil
după descoperirea unei situaţii deosebite şi se
pregăteşte un raport scris cu privire la cauzele
posibile (determinarea sau verificarea tuturor
dozelor primite, acţiunile de corecţie şi
instrucţiunile sau recomandările pentru a preveni
repetarea situaţiei)
 Raportul trebuie trimis Autorităţii de
Reglementare cât mai curând posibil după
investigaţie, precum şi a altor organisme
desemnate şi se păstreaza pentru o perioadă
dinainte stabilită.

31
IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventionnal
radiology

Part 13.2 : EXPUNEREA


PROFESIONALÃ

Subiect 4 : Supravegherea stării de


sănătate
32
Supravegherea stării de
sănătate(I)
 Scopul este de a evalua aptitudinea în muncă a
angajaţilor în conformitate cu sarcinile de muncă
şi factorii condiţiei de muncă
 Supravegherea medicală (examinările medicale)
ale angajaţilor în conformitate cu reglementarile
în vigoare.
 Trebuie să se ofere consultanţă pentru
angajatele care sunt sau pot fi însărcinate
Aceasta în mod special în radiologia
intervenţională.
33
Supravegherea stării de
sănătate(II)
 In condiţii normale de funcţionare
dozele ce apar într-un departament
radiologic sunt mai mici decât limitele
de doza stabilite de norme.Deaceea,
 Nu sunt necesare examinări medicale
speciale pentru persoanele cu expunere
profesională la radiaţii ionizante.

34
Supravegherea stării de
sănătate(III)
 Rareori se întâmpla ca un angajat al
departamentelor de radiologie sa
primească o recomandare de
restricţionare faţă de condiţiile generale
de lucru
 In caz de expunere accidentală la doze
mari (0.2-0.5 Sv sau mai mari), sunt
necesare investigaţii medicale specifice
35
IAEA Standard syllabus course on Radiation Protection in diagnostic and interventionnal
radiology

Part 13.2 : EXPUNEREA


PROFESIONALÃ

Subiect 5 : Inregistrări

36
Inregistrări (I)
 Autorizaţii trebuie să păstreze:
 Inregistrările despre expunere
 Inregistrările medicale pentru fiecare
angajat
 Rezultatele privind monitorizarea
locurilor de muncă

37
Inregistrări (II)
Alte inregistrari care trebuie păstrate:
 Documentele de autorizare şi înregistrare
 Documente privind programele de pregătire (iniţială
sau de reîmprospatare a cunoştinţelor):
 Numele persoanei care a organizat programul de
pregătire
 Numele persoanei care a fost inclusă în programul
de pregătire
 Data şi perioada de pregătire
 Lista subiectelor
 Copii ale certificatelor de pregătire
38
Inregistrări (III)
Alte inregistrari care trebuie pastrate:

 Rezultatele testelor de acceptanţă a


echipamentului radiologic
 Audit şi revizuiri
 Intervenţiile de reparare sau întreţinere
 Modificarea instalaţiei
 Rapoartele de investigare a incidentelor şi a
accidentelor
39
Sumar
 Diferite abordări tehnice pot fi folosite
pentru monitorizarea expunerii
profesionale precum şi pentru
optimizarea în protecţia radiologică
 Există o multitudine de reguli de
operare care pot fi folosite pentru
investigarea dozelor de radiaţii apărute
în diferite părţi ale ariei de lucru
40
UNDE SE POT GĂSI MAI
MULTE INFORMAŢII
 International Basic Safety Standards for Protection
Against Ionizing Radiation and for the Safety of
Radiation Sources. 115, Safety Standards. IAEA,
February 1996.
 “1990 Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection”, Pergamon,
Oxford: 1991 (ICRP 60)
 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,
Safety Report on Methodology for Investigation of
Accidents involving Sources of Ionizing Radiation,
IAEA, Vienna (in press)
41