Sunteți pe pagina 1din 20

Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Microsoft Word
Prof. Placinta Mariana
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Procesorul de text
Microsoft Word 2007
 Lansarea aplicației
 Elementele interfeţei
 Crearea unui nou document
 Fonturi, chenare şi umbre
 Identarea şi alinierea paragrafelor
 Deplasarea şi salvarea
 Margini şi pagini
 Elemente grafice în documente
 Tabele
 Despre Prezentare…
@
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Lansarea aplicaţiei şi
închiderea

Lansarea aplicaţiei se face:


1. clic pe butonul START, clic pe All
Programs clic pe Microsoft Office sau
2. clic pe butonul din bara de aplicaţii sau
3. dublu clic pe scurtătură
Închiderea se face
- cu butonul Close, sau
- cu tastele Alt + F4, sau
- din Butonul Office se alege comanda Exit
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Elementele interfeţei

◦ buton de închidere
◦ buton de restaurare
◦ buton de minimizare
◦ bara de titlu
◦ bara de meniuri
◦ bara de instrumente
◦ spaţiul de lucru
◦ barele de derulare
◦ bare de stare
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Crearea unui nou document


1. din meniul Buton Office se alege comanda
NEW(NOU)
2. clic pe butonul din bara de instrumente se
obţine o foaie albă
3. se apasă simultan tastele Ctrl şi N se obţine o
foaie albă

Crearea unui document, pornind de la un şablon


se fac următorii paşi:
◦ din meniul Buton Office se alege comanda
NEW(NOU)
◦ se alege categoria de şabloane dorite
◦ clic pe pictograma şablonului dorit
◦ clic pe OK documentul este afişat pe ecran şi
este pregătit pentru editare.
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Bara de pornire
Conține grupuri de butoane pentru:
- Formatarea textului;
- Formatarea paragrafelor;
- Alegerea, crearea și modificarea stilurilor;
- Elemente de editare( găsire, selectare și înlocuire)
- Instrumente clipboard (decupare, copiere, lipire descriptor
de formate)
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Fonturi
Fontul reprezintă informaţiile despre un
set de caractere: desen, înălţime,
lăţime, stil, etc.
Pentru modificarea fontului se selectează
caracterele, faceţi clic pe meniul Pornire şi alegeţi din
submeniul Font butoanele specifice pentru formatare
sau
- Se deschideți caseta de dialog FONT pentru
formatări complexe
– alegeţi tipul fontului din listă
(selectaţi tipul dorit)
– alegeţi stilul de font
– alegeţi mărimea fontului
– alegeţi culoarea
– selectaţi efectele dorite
– vizualizaţi fontul obţinut şi selectaţi Ok
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Se modifică
Se mărimea Mărirea
modifica caracterelor /micșorarea
aspectul fontului
fontului Anularea
Text formatărilor
îngroșat
BOLD Culoare
Text font
înclinat
ITALIC
Scrierea Modificare Culoare
Text Tăiere textului majuscule evidentiere
subliniat text cu o sub/deasu /minuscul text
linie pra liniei e
textului
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Spațierea
caracterelor:

Pozitia
caracterelor:
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Noțiunea de paragraf
 In Word textele sunt formate din paragrafe.
 Noțiunea de paragraf este mai degrabă sinonimă cu cea de aliniat din limba
română.
 Paragraful este un text situat între caractere de sfârșit de paragraf
obținute prin apăsarea tastei ENTER. Reamintim faptul ca simbolurile tastelor
ENTER, SPACE (spatii tastate efectiv si nu introduse de Word pentru alinieri),
precum si alte marcaje cu rol de formatare pot fi vizualizate/ascunse folosind
butonul Show/Hide.
 In general, opțiunile de formatare a paragrafelor au efect asupra paragrafului
curent (oriunde ar fi poziționat cursorul in cadrul acestuia), fără a fi necesară
selectarea lui. Dacă însă sunt selectate mai multe paragrafe, eventual unul sau
mai multe rânduri, atunci formatarea se va realiza asupra zonei selectate.
 Copierea formatelor de tip paragraf se poate de asemenea realiza folosind
butonul Format Painter ( a se vedea paragraful anterior), cu un clic pe zona
sursa, activând butonul și apoi realizând un nou clic pe paragraful destinație
(eventual selectând mai multe paragrafe destinație).
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Formatarea paragrafelor
Lista de marcatori. Lista de Lista de multinivel.
Faceti clic pe numerotată.Faceti Faceti clic pe
săgeată pentru a clic pe săgeată săgeată pentru a Micșorare/ mărire
alege diferiți pentru a alege alege diverse indentare paragraf
marcatori. diferite formate de stiluri de liste
numerotare. multinivel.

Sortează datele
numerice sau
ordonează
alfabetic un text
selectat.

Borduri

Umbrirea
Aliniază textul selectat:
- La stânga(left)
-La centru(center)
Modifică spațiul dintre rânduri
-La dreapta(right)
-Stânga/dreapta(justify)
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Identarea şi alinierea

Identarea este distanţa dintre text şi marginile


paginii.
 Se stabileşte cel mai simplu cu ajutorul riglei (Ruler)
şi a mouse-ului.
 Sau din meniul Pornire se alege comanda Paragraf iar
în caseta de dialog se stabileşte:
- identarea la stânga şi dreapta (left şi right)
- identarea pentru prima linie din opţiunea Special
şi se introduce valoarea în caseta de text La:
- se apasă Ok
Spaţiul dintre rânduri se stabileşte din opţiunea Line
spacing
Alinierea textului poate fi: la stânga (left), la centru
(center) la dreapta (right) şi completă (justify)
Alinierea se poate stabili din: din caseta de dialog
Paragraf se alege opţiunea din lista Aliniere, sau se
folosim butoanele din bara de instrumente standard
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Chenare şi umbre
Selectăm textul - din meniul Pornire alegem din submeniul paragraf opţiunea
Borders and Shading
Chenarele se stabilesc astfel:
- alegem eticheta Borduri si umbriri
- selectăm aspectul general făcând clic pe pictograma din Setare
- selectăm din lista Stil: stilul liniei, culoarea, grosimea
-în secţiunea Examinare facem clic direct pe schemă
-pentru a introduce sau elimina chenarul din laturi
-clic pe Ok

Fundalul se stabileşte astfel:


- alegem eticheta Shading (Umbriri)
- Pentru o culoare compactă o selectăm din
paleta din caseta Fill
- Pentru a folosi un model aleg stilul
(Modele) şi culoarea (Color) din liste Casetea de
- În secţiunea Examinare vedeţi rezultatul umplere
selectãrilor
- La sfârşit faceţi clic pe Ok
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Borduri de pagină

Chenarele se stabilesc astfel:


- alegem eticheta Borduri de pagină
- selectăm aspectul general făcând clic pe
pictograma din Setare
- selectăm din lista Stil: stilul liniei, culoarea,
grosimea
-în secţiunea Examinare facem clic direct pe
schemă
-pentru a introduce sau elimina chenarul din
laturi
-clic pe Ok
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Deplasarea şi salvarea
Deplasarea în text se face cu tastele directoare, tastele Home, End, PageUp şi PageDown sau combinaţii de taste.

Salvarea unui document nou se poate face:


- din meniul Office se alege comanda Salvare sau Salvare ca…
- sau se apasă butonul Salvare
- la închiderea documentului se alege Salvare pentru a confirma operația.
Pe ecran apare caseta de dialog Salvare ca… şi executăm următorii pași:
- stabilim locul unde dorim să salvăm Savlvare in
- scriem numele atribuit fişierului în caseta Nume fisier
- facem clic pe butonul Salvare

Deschiderea unui document se poate face:


- din meniul Office se alege comanda Deschidere
- se apasă butonul din bara de instrumente standard
- se apasă simultan tastele Ctrl şi O
Din caseta de dialog Deschidere care rezultă se stabileşte:
- locul unde este fişierul din arborele director, alegem numele
din listă sau se scrie în caseta Nume fisier se apasă butonul
Deschidere.
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Margini şi pagini
Marginea reprezintă spaţiul alb dintre text şi marginile paginii.

Stabilirea marginilor paginii se poate face:


- cu mouse-ul şi cu ajutorul riglei
- din meniul Aspect pagină se alege comanda Inițializare
pagină pentru a deschide caseta de dialog şi din
eticheta Margini se introduc valorile marginilor (sus,
jos, stânga, dreapta) după care se face clic pe Ok.
-Se stabilește dimensiunea și poziția zonei de îndosariere
Orientarea paginii poate fi:
Tip portret(pe verticală)
Tip vedere( pe orizontală)
Dimensiunea paginii se stabilește din eticheta Hârtie
care poate fi: Letter, A4, A3, A2, etc.
ÎN FINAL se face clic pe Ok.
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Elemente grafice în documente @


Inserarea unei imagini Clip Art
- din meniul Insert se alege comanda Picture şi opţiunea
ClipArt
- sau apăsam butonul
Caseta de dialog Microsoft Clip Gallery se selectăm:
categoria de imagini, imaginea şi apasăm butonul –Insert
Inserarea unei imagini grafice
- din meniul Insert se alege comanda Picture şi opţiunea
From File…
- se face clic pe săgeata de derulare Look in şi selectăm
folderul în care se găseşte imaginea dorită, selectăm
tipurile de fişiere (File type), pentru a vedea imaginea se
face clic pe butonul Preview, clic pe Insert
Desene în document
- din meniul View alegem comanda Toolbars şi afişăm
bara Drawing care conţine instrumente de desen: linii,
săgeţi, elipse, dreptunghiuri, casete de text, obiecte, etc
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Tabele @
Crarea unui tabel
- din meniul Insert se alege comanda Insert table ...
- în caseta de dialog Insert table se introduce
numărul de rânduri şi de coloane, se stabileşte
lăţimea coloanelor si se apasă butonul OK

-Daca cursorul se afla in tabel rolul butoanelor


se schimba.
-Shading aplica umbre celulelor selectate
-Din zona tabel style se selecteaza stilul tabelului
-Din butonul Borders se selecteaza stilul bordurii
tabelului, celulelor, chenarului

Table style Options modifica stilul


tabelui
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

@
Tabele
Draw Borders permite folosirea elementelor de desenare
a tabelelor.

Stilul liniei Transforma cursorul


in creion
Transform
Grosimea liniei a cursorul
in radiera

Culoarea
chenarului

1. Se pozitioneaza creionul la inceputul tabelului.


2. Se trage creionul pe diagonala si se indica dimensiunea de
contur a tabelului
3. Se creioneaza apoi liniile pentru coloane si pentru liniile
tabelului
Inainte Sumar Inapoi Despre Iesire

Aplicarea de formule in tabel word

 Se pozitioneaza cursorul in celula in care se


insereaza formula
 Din meniul Layout alegem comanda Formula
 O formula incepe cu =
 Din Paste function se alege tipul functiei
 Se scrie intre parantezele rotunde ale functiei
numele zonei in care se gasesc parametrii
functiei
 LEFT- stanga
 RIGHT- drepta
 BELOW- deasupra
 ABOVE- dedesubt