Sunteți pe pagina 1din 25

Sistemul nervos

Sistemul nervos
Transmite si integreazăinformațiile culese dn mediul extern li intern pentru a elabora răspunsuri
adecvate, motorii și / sau secretorii

Este format din:

- SNC – Sistemul nervos Central

- SNP – Sistemul Nervos Periferic


SISTEMUL NERVOS
CENTRAL
(creier şi măduva
spinării)
procesarea
informaţiilor

COMPARTIMENTUL COMPARTIMENTUL
SENZORIAL MOTOR

SISTEMUL
NERVOS include
PERIFERIC

SISTEMUL SISTEMUL
NERVOS NERVOS
SOMATIC VEGETATIV
(simpatic şi
parasimpatic)

EFECTORII
Sensory receptors MUŞCHII MUŞCHIUL CARDIAC
(in eyes, nose, etc.) STRIAŢI MUŞCHII NETEZI
GLANDELE
Sistemul Nervos Central - SNC
- ENCEFALUL - CREIERUL
- MĂDUVA SPINĂRII
SNC –
Este susținut de 3 membrane : membranele meningeale sunt:
-DURA MATER
- ARAHNOIDA
- PIA MATER
Spațiile meningeale (cerebrale)
- Spatiul SUBDURAL (intre os si dura mater)
Spațiul SUBDURAL (intre dura mater si arahnoidă)
- Spațiul SUBARAHNOIDIAN
(intre arahnoidă si pia mater)
ENCEFAL
Este format din :
- Două emisfere
- Formațiunile de la baza creierului
- Trunchi cerebral
-cerebel
Emisferele cerebrale (stângă - dreaptă)
Emisferele cerebrale - lobi
Emisferele
La suprafața emisferelor cerebrale există
substanța cenușie - și alcătuiește scoarța
cerebrală (cortexul).
Cortexul cerebral al unui adult conține
miliarde de neuroni, sub forma unor celule
piramidale sau granulare așezate în 6 straturi.
Scoarța cerebrală - lobii, sunt împărțiți în 47 de
arii. Ariile Brodmann
LOBUL FRONTAL
Este cel mai sensibil lob pentru neurotransmițători
cu importante roluri în:
- Mecanisme cognitive,
- Motivație,
- Mișcări voluntare
- Memorie,
- Atenție
Cuprinde 6 arii: Aria motorie primară, Aria
premotorie, Câmpul ocular frontal, Aria motorie
suplimentară, Aria prefrontal, Aria vorbirii (Broca)
Lobul frontal - Ariile pentru activitatea
musculară, Aria motorie primară, premotorie,
motorie suplimentară
Aria motorie primară – este sediul neuronului
motor central, controlează mișcările voluntare
ale omului, leziunile în această zonă conduc la
slăbiciune musculară, pareză,
Aria premotorie – controlează realizarea
mișcărilor care cuprind arii musculare mai largi,
lezinile conduc la arapiția apraxiei –
incapacitatea de a realiza mișcări intentționate,
Aria motorie suplimentară – conține programele
necesare mișcărilor complexe, ce implică părțile
corpului, este o extensie a ariei motorii primare
si a ariei premotorie.
Lobul frontal – Câmpul ocular

Este implicat în realizarea


anumitor mișcări oculare,
Leziunile conduc la devierea
tranzitorie a ochilor de aceeași
parte cu aria afectată și paralizia
fixării oculare pe partea opusă
Lob Frontal – Prefrontal
Este asociat cu activitățile emoționale, și
comportamentale, cu abilități intelectuale
de înaltă finețe (judecată, planificare,
conceptualizare, rezolvarea situațiilor,
diferențierea lucrurilor și situațiilor în
fincție de caracteristici. )
Leziunile pot conduce la : scăderea
atenției, pierderea inițiativei, scăderea
puterii deconcentrare, imposibiliatea de a
lua decizii, pierderea responsabilității,
comportament social imprevizibil,
instabilitate emoționakă, neglijență în
ceea ce privește aspectul exterior.
Lob frontal – Aria lui Broca
Centrul motor al vorbirii , aici se
produc cuvintele și se trimite impuls
către ariile motorii implicate în
controlul mușchilor pt producerea
sunetelor: corzi vocale, limba, buze,
Lezarea conduce la – Afazie motorie
(Afazia Broca), vocabularul este redus,
greșeli gramaticale multiple, exprimare
lentă, pronunție greșită a cuvintelor,
deficiențe în scris, individual este
conțient de problemele sale
LOB PARIETAL
Se realizează sinteza tuturor tipurilor de
sensibilitate:

•Aria somatosenzorială primară


•Aria somatosenzorilă secundară
•Aria gustativă
•Aria asociativă (de asociație)
Lob Parietal -
Aria somatosenzorială primară - Are un rol important in
receptarea informațiilor senzoriale. Leziunile ariei
determină pierderea sensibilității tactile discriminative și a
simțului poziției membrelor de partea opusă
Aria somatosenzorială secundară – este implicat în
percepția senzațiilor dureroase și în diferențierea calității
dierselor senzații (cald, rece, călduți)
Aria gustativă: - răsp. De sensibilitatea gustativă. Leziunile
duc la pierderea sensibilității gustative
Aria asociativă – răsp de informațiile tactive și vizuale,
funcțile cognitive asupra propriului corp,
neuromotricitatea mâinilor. Leziunile ariei pot cauza:
agnozie vizuală, (incap de recunoaștere a persoanelor sau
a obiectelor, ) !!!!!!! NU ESTE ORB, negarea jumătății
corpului, (desenele în AVC)
Lob Temporal - răsp de analizator auditiv,
memorie, vorbire,
- Aria auditivă primară – răsp de auz, leziunea unilaterală a
lobului NU duce la pierderea auzului ci în dificultăți de
apreciere a distanței sunetului, halucinații auditive,
- Anumite părți ale lobului sun implicate în stocarea
informațiilor, a experiențelor, în emoții, memorie,
comportament. Leziunile produc: dificultăți de învățare, tb
ale memoriei de scurtă durată, prosopagnozie (nu
recunoaște fețe cunoscute, nu se recunoaște în oglindă)
- Aria lui Wernicke (aria senzorială / recepția vorbirii) , partea
superioară a lobului temporal, răspunde de înțelegerea și
formularea vorbirii. Leziunile aduc: Afazia Wernicke, limbaj
fluent, producerea cuvintelor este normală, însă utilizarea
este deficitară. (inlouire de cuvinte, adaugare de cuvinte fără
sens, ALEXIE, nu înțelege nici o formă de limbaj - scris sau
citit - ). Individul nu este conștient de defectul său.
Lob occipital - Răsp de analizatorul vizual
Conține aria vizuală primară și de asociație,
Lezarea se produce destul de rar , -
hemianopsie omonimă colaterală (pierderea
vederii unei jumătăți a câmpului vizual , dar de
aceeași parte cu leziunea cerebrală).
Ariile de asociație răsp de percepția vizuală a
culorilor , direcției obiectelor, a mișcărilor, prin
lezare se produc: halucinați vizuale, tb de
orientare temporo-spațială, agnozie vizuală
(incap de recunoaște obiecte, imagini, culori,
cifre, ) !!!! NU este orb.
FORMAȚIUNILE DE LA BAZA CREIERULUI
DIENCEFALUL:
- Thalamus
- Subthalamus
- Metathalamus
- Epithalamus
- Hipothalamus
Corpii striați (ganglionii bazali)
Răspund de mișcprile de bază, de tonusul
muscular,
Reprezintă cel mai important segment al
sistemului extrapiramidal (participă la
menținerea poziției corpului).
Lezarea corpilor striați cauzează tb ale
motilități și tonusul muscular (hipertonus
musculatură gât, spate, )
TRUNCHIUL CEREBRAL
Se află deasupra măduvei spinării, este format din : bulb,
mezencefal, punte. Conține 12 perechi de nervi cranieni.
Leziunile trunchiului cerebral sunt de cele mai multe ori
fatale.
A. Bulb rahidian - răsp de relexul respirator, reflexele
cardiovasculare, reflex salivar, deglutiție, de tonusul
muscular, reflezul de vomă, de strănut, de tusă.
B. Puntea – reflez lacrimal, salivar, cornean de clipire, auditiv
de clipire, auditivooculogiir,
C. – Mezencefal - răsp de centri nervoși pentru auz, văz,
refleze pupilare,
TRUNCHIUL CEREBRAL are rol de centru de reflex, și de
conducere prin fibre. Ascendente, descendente, asociație
Substanța reticulară
Este localizată de la bulb până la talamus, constituie sistemul reticulat, (activator ascendent și
activator descendent), Răspunde de controlul următoarelor comportamente: somn, trezire,
alimentație, urinarea, defecare, activitate sexuală, menținerea stării de conștiență.
SRAA – SISTEMUL RETICULAT ACTIVATOR ASCENDENT – răsp de mecanismul somn-veghe,
leziunile cauzează comă, (gară cu zgomot, iar anunțul trenului este auzit de călător pt că îi este
trezit brusc interesul,).
Cerebelul (creierul mic)
Are două emisfere laterale, (emidfere cerebeloase ) și vermi (formațiune de legătură),
Este alcătuit din substanță cenușie și albă
Leziunile cauzează: dificultăți de planificare, tb ale fluenței verbale, tb ale memoriei de lucru,
dezorientare temporo-spațială, modificări de personalitate, agramatism,
Sistemul limbic