Sunteți pe pagina 1din 13

POLUAREA AERULUI, APEI ŞI AL

SOLULUI
1.Sursele de poluare ale aerului

Aerul este poluat natural în urma:


 prafulului cosmic;
 căderii meteoriţilor;
 activităţii vulcanilor;
 incendiilor vegetaţiei;
 furtunilor de nisip;
 eroziunii solului;
 descompunerii materiei organice.
Sursele artificiale de poluare sunt:
 Industria;
 Transporturile;
 Agricultura ;
 Gospodăriile.
Industria şi transporturile
 Industria chimică poluează aerul cu :oxizi
de N,F,Pb,SO2,NH3,Cl,fenol,solvenţi,
 Exploatările miniere şi industria
prelucrării metalelor poluează aerul cu :
CO,funingine,Fe,metale feroase,oxizi
metalici,
 Industria petrolieră prin: SO2, SO3, CO,
fenoli,sulfuri
 Construcţiile prin :azbest,ciment,gips
 Centralele termice prin: CO, SO2, SO3,
praf de cărbune.
 Transporturile poluează aerul prin
autoturisme şi avioane poluante care emit în
aer:
-CO,CO2,SO2,gaze toxice,
-scrum,fum,Pb,aldehide
Smogul
 Smogul fotochimic (observabil
în oraşul Los Angeles) se
formează în miezul zilelor toride
prin acţiunea luminii solare
asupra unor hidrocarburi
nesaturaţi şi ai oxizilor de azot
din atmosferă.
 Există smog şi în zonele unde
se întrebuinţează-arde mult
cărbune.
 Smogul acid sau de iarnă
(observabil în Londra) fixează şi
menţine în suspensie în aer o
mare cantitate de poluanţi(mai
ales fungicide şi oxizi de sulf).
Tetraclorodibenzodioxina

 Este cel mai toxic compus


cunoscut
 Se formează în urma:
-incinerării produşilor sau
materialelor clorurate(de
ex.policlorura de vinil);
-tratamentelor de albire cu clor
în fabricile de hârtie;
-arderii pădurilor;
-arderii gunoaielor menajere.
Ploaia acidă

 Rezultă din amestecul


dioxidului de sulf sau a
oxizilor de azot cu aburii de
apă din atmosferă,
 ajungând în lacuri sau râuri
şi transportată distanţe mari
omoară toate formele de
viaţă acvatice.
 Deteriorează construcţiile de
piatră şi
 distrug pădurile.
Agricultura şi gospodăriile umane
 Agricultura
-poluează aerul prin :foc,utilizarea
excesivă a pesticidelor, erbicidelor
şi a fungicidelor
 Combustibilii de uz casnic
-poluanţii rezultă prin:arderea
lemnului,cărbunelui,petrolului,
gazelor,praful de cărbune, CO,
CO2, SO2,oxizi de azot.
Poluanţii chimici cei mai frecvenţi
din aer sunt:
-CO
-oxizi de N
-CO2
-hidrocarburile
-praful
2 .Sursele de poluare ale apei

 Levigarea nitraţilor din îngrăşăminte


-folosirea exagerată a îngrăşămintelor
chimice pe bază de nitraţi în agricultură
duc la creşterea concentraţiei de nitraţi în
apele subterane şi de suprafaţă;
 Folosirea pesticidelor
-în agricultura europeană se folosesc peste
600 de pesticide diferite( incluzând şi
erbicidele,fungicidele şi insecticidele);
 Acidificare
- se produce din cauza depunerilor
compuşilor de sulf şi nitrogen în
atmosferă şi a pesticidelor;
 Poluarea cu metale grele
-datorită industriei şi a minelor în ape ajunge
cadmiul,mercurul, iar râul Săsar în Baia
Mare are în ape cupru,zinc şi mangan.
Poluarea organică şi eutrofizarea
apelor

 Poluarea organică a râurilor


-principala sursă o reprezintă deversarea
apelor reziduale rezultate în urma
activităţilor umane,domestice sau
industriale.
 Eutrofizarea apei are loc datorită:
- compuşilor cu azot şi
fosfor,K,Mg,unele microelemente
(cobalt,bor,molibden)care amplifică
dezvoltarea vegetaţiei emerse,submerse
şi plutitoare,din lacuri,bălţi ducand la
scderea cantitatii de oxigen si
acumularea de CH4,NH3,H2S.
-poluării termice şi radioactive a
apei,
-detergenţilor deversaţi în ape
prin conţinutul lor de fosfaţi.
3.Sursele de poluare ale solului

Sterilele, cenuşile de termocentrale


şi zgurile metalurgice pot produce
poluarea chimică a solului prin :
– difuzia, adsorbţia, dizolvarea şi
antrenarea de către apă a unor
elemente conţinute în aceste
materiale, ce ajung astfel în sol;
– răspândirea particulelor fine
conţinute pe alte terenuri sau pe
ape, de către vânt;
– antrenarea particulelor din halde
de către ape (precipitatii),
acoperind terenuri sau obiective
din apropiere.
Depozite de deşeuri şi reziduuri
anorganice cu substanţe
purtate de vânt sau cu
materiale radioactive,
Poluarea solului mai are
loc prin :

 depozite de gunoaie,
 deşeuri şi reziduuri organice de la
industria alimentară şi uşoară,
 dejecţii animale şi umane,
 eroziune şi alunecări de pământ,
 sărăturare,
 exces de apă,
 exces sau carenţă de elemente
nutritive,
 compactare, inclusiv formarea de
cruste,
 acoperirea solului cu sedimente
produse prin eroziune,
 pesticide,
 agenţi patogeni contaminanţi.
Efectele poluării asupra vieţii

Efecte imediate:-distrugerea ecosistemelor,


-Imbolnăvirea populaţiei.
 Efecte de lungă durată:-dispariţia unor specii de vieţuitoare
-dezechilibre majore de metabolism,
-apariţia unor boli incurabile.
 Efecte de foarte lungă durată:-modificări climatice ireversibile,
-distrugerea stratului de ozon,
-modificări genetice în genotipurile
organismelor vii,
-dispariţia vieţii.
In loc de încheiere

 Omul este făuritorul facilităţilor specifice


civilizaţiei,dar în acelaşi timp este şi factorul principal
vinovat direct sau indirect de poluarea mediului ale
cărei consecinţe nefaste este obligat să le suporte el
însuşi.
 Mai buna informare şi educare a omului în spiritul
unei relaţii armonioase cu mediul,ar putea constitui
cele mai simple şi mai puţin costisitoare măsuri în
campania de protejare a mediului de viaţă.

S-ar putea să vă placă și