Sunteți pe pagina 1din 8

Scheletul de peşte

Alte denumiri:
• Diagrama Ishikawa
• Diagrama os de peşte
• Diagrama cauză-efect
Tip de activitate:
• de structurare, reprezentare grafică, clasificare,
revizuire;
• dezvoltarea abilităţii de selectare, organizare,
analiză, relaţionare şi sistematizare;
• interactivă;
Obiective:
- ilustrarea grafică a legăturii dintre un rezultat şi
factorii ce au dus la apariţia acestuia;
- determinarea cauzelor de bază ale unei
probleme;
- îndreptarea atenţiei către o problemă anume,
fără a recurge la plângeri şi discuţii irelevante;
- identificarea zonelor cu informaţii insuficiente.
Managementul clasei:
- în grupe/perechi
- în plen.
Materiale: tablă şi cretă/flipchart şi marker
Este o reprezentare grafică structurată a cauzelor
reale şi potenţiale ale unui efect.Diagrama este un
instrument grafic de analiză care conduce la îmbunătăţirea
gradului de înţelegere a problemelor complexe care
ilustrează în mod structurat:
• cauzele(factorii) principale şi cauzele secundare
care contribuie la existenţa unei probleme identificate;
• Relaţiile dintre un efect şi factorii ce îl
influenţează;
• Relaţiile care se stabilesc între cauzele
determinante ale unui anumit efect;
• Ordonarea şi ierarhizarea cauzelor care determină
un anumit efect.
Diagrama se realizează printr-o dezbatere în grup şi
prin braistorning.Prin elaborarea unei astfel de diagrame
elevii îşi formează:
• capacitatea de a identifica şi de a formula în mod
clar o problemă identificată în realitate;
• capacitatea de a analiza cauze şi efectele lor;
• capacitatea de a identifica soluţii de rezolvare a unor
probleme;
• capacitatea de a stabili corelaţii între diferite teme şi
probleme.
În elaborarea diagramei se parcurg mai multe etape
1.Identificarea şi reprezentarea efectului:
- identificarea efectului ce urmează a fi studiat
(efectul poate fi pozitiv atunci când este obiectiv sau
negativ, cănd este o problemă);
- formularea efectului (problemei) pe înţelesul
tuturor;
-se desenează coloana vertebrală a peştelui ;
- se notează efectul la "capul peştelui".
2.Identificarea cauzelor principale care au influenţă
asupra efectului studiat:
- identificaţi prin braistorming categoriile de cauze
cele mai potrivite pentru problema discutată;
- reprezentaţi prin săgeţi mari pornind de la coloana
vertebrală a peştelui corespunzătoare categoriilor d ecauze
identificate şi scrieţi aceste cauze.
Gaze de
esapament
defrişare
termoenergie

Fluor-hidrocarburi vapori

CO2
Efectul
de seră
O3
metan
Protoxid zootehnie
îngrăşaminte de azot

orezării
Gaze de
esapament
Arderea combustibilului (lemnului)
3.Îdentificarea cauzelor secundare ale fiecărei cauze
principale:
- identificaţi prin braistorming toate cauzele posibile
(reale, posibile, probabile, potenţiale) şi faceţi o listă a
acestora;
-încadraţi fiecare aceste cauze într-una din
categoriile principale, anterior identificate;
- reprezentaţi prin săgeţi cauzele secundare conecte
la cauzele principale, prin ramificare pe fiecare subramură;
- procesul continuă până când nu mai pot fi depistate
alte cauze (ramificarea se poate face până la 4-5 niveluri)
4.Analiza cauzelor şi a sub-cauzelor:se face apel la
instrumente statistice, analitice şi grafice.
5. Adoptarea deciziilor:se stabilesc deciziile care ar
trebui adoptate pentru remedierea unora dintre aceste
cauze.
Mod de evaluare: observare, corectare reciprocă şi
autocorectare.