Sunteți pe pagina 1din 7

Brainstorming

Metoda „asaltului de idei” sau „cascada ideilor” are drept scop emiterea
unui număr cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul de rezolvare a
unei probleme, în speranţa că, prin combinarea lor se va obţine soluţia
optimă.
Pentru a iniţia o sesiune de brainstorming
• 1. Etapa de pregătire care cuprinde:
a) faza de investigare şi de selecţie a membrilor grupului creativ;
b) faza de antrenament creativ;
c) faza de pregătire a şedinţelor de lucru;
• 2. Etapa productivă, de emitere de alternative crea-tive, care cuprinde:
a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezbătut;
b) faza de soluţionare a subproblemelor formulate;
c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continuării
demersului
creativ;
• 3. Etapa selecţiei ideilor emise, care favorizează gân-direa critică:
a) faza analizei listei de idei emise până în acel moment;
b) faza evaluării critice şi a optării pentru soluţia finală.
Etapele metodei Philips 6/6:
1. Constituirea grupurilor de câte 6 (4 membri + 1 secretar + 1 conducător de
grup). Secretarul fiecărul grup are în plus, sarcina de a consemna ideile
colegilor.
Conducătorul este cel care dirijează dezbaterea în cadrul grupului şi prezintă
concluziile.
2. Înmânarea temei/problemei ce urmează a fi dezbătută în particular, de
către fiecare grup şi motivarea importanţei acesteia.
3. Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, în cadrul grupului, timp de 6
minute. Acestea pot fi libere, în sensul că fiecare membru propune un
răspuns şi la sfârşit se reţin ideile cele mai importante sau pot fi discuţii
progresive în care fiecare participant expune în cadrul grupului său o variantă
care e analizată şi apoi se trece la celelalte idei.
4. Colectarea soluţiilor elaborate.
Conducătorii fiecărui grup expun ideile la care au ajuns sau ele sunt predate
în scris coordonatorului colectivului (profesorului).
5. Discuţia colectivă este urmată de decizia co-lectivă în ceea ce priveşte
soluţia finală, pe baza ierarhizării variantelor pe tablă.
6. Încheirea discuţiei se face în urma prezentării din partea profesorului a
concluziilor privind participarea la desfăşurarea activităţii şi a eficienţei
demersurilor întreprinse.
JOC DE ROL