Sunteți pe pagina 1din 11

Elaborat: Schițanu Tatiana, FB1601

Verificat: Noni Ludmina


Libera circulație a mărfurilor constituie unul dintre
elementele fundamentale ale Comunității Europene.

Scopul: a crea între statele membre o piață unică, liberă de


orice restricții interne asupra comerțului.
Conform Tratatului C.E.E. s-a urmărit:

1. Realizarea unei uniuni vamale prin desfiinţarea între


statele membre a taxelor vamale asupra importurilor şi
exporturilor, a taxelor de echivalent

2. Eliminarea între statele membre a restricțiilor


cantitative la intrarea și ieșirea mărfurilor, ca și a
tuturor celorlalte mărfuri având un ,, efect echivalent”.
Cerinţe obligatorii introduse de legile naţionale :
a. măsuri de supraveghere fiscală;
b. măsuri care să asigure corectitudinea în relaţiile
comerciale;
c. măsuri care să asigure protecţia consumatorilor;
d. măsuri care asigură protecţia valorilor social – culturale
locale sau naţionale.
Aproximativ 75 % din schimburile comerciale din
interiorul Uniunii Europene sunt reprezentate de mărfuri.

În prezent, libera circulație a mărfurilor este


reglementată de numeroase politici și se integrează
armonios într-o piață internă responsabilă, care garantează
accesul neîngrădit la produse de calitate superioară și
asigură un grad înalt de protecție al altor interese publice.
Principiul liberei circulații a mărfurilor se aplică:

1. mărfurilor obținute în întregime pe teritoriul vamal


2. mărfuri importate din țări sau teritorii din afara teritoriului
vamal al Comunității
3. mărfuri obținute în teritoriul vamal comunitar prin prelucrarea
unor bunuri aflate în libera practică sau bunuri fabricate în
întregime pe teritoriul comunitar și produse care se afla în
libera practică.
Multe produse necesită marcajul CE ca să poată fi vândute
în U.E.
Anumite produse au un semn CE care reprezintă „Export
din China”, acest semn fiind foarte asemănător cu cel al
Uniunii Europene.
Cum se poate obține marcajul CE?

1. Să identifice cerințele UE aplicabile produsului


2. Să verifice dacă produsul îndeplinește cerințele specifice
3. Să verifice dacă produsul trebuie testat de către un
organism notificat
4. Să testeze produsul
5. Să întocmească dosarul tehnic
6. Să aplice marcajul CE și se redacteze declarația de
conformitate
Standardele europene sunt adoptate de unul dintre cele 3
organisme europene de standardizare:

1. Comitetul European de Standardizare ( CEN)


2. Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică
( Cenelec)
3. Institutul European de Standardizare în Telecomunicații ( ETSI)
Cum să alegi produsele lactate care îndeplinesc standardele
europene:
1. Caută pe ambalajul produselor lactate ștampina ovală
Tnuva dețina ștampila ovală L 51

Atenție! Ștampila rotundă înseamnă că acele produse nu sunt în


conforme în totalitate cu standardele europene.
Informarea consumatorilor cu privire la produse cosmetice -
standardul ISO 22716

Etichetarea produselor contribuie la protecţia consumatorilor.


• numele sau denumirea comercială şi adresa persoanei responsabile de
produs;
• ţara de origine a produselor importate;
• greutatea sau volumul conţinutului la data ambalării;
• data limită de utilizare a produselor depozitate în condiţii adecvate;
• precauţiile de utilizare, inclusiv pentru produsele cosmetice pentru uz
profesional;
• numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă care permite
identificarea acestuia;
• lista ingredientelor, adică orice substanţă sau amestec utilizat în mod
intenţionat în produs în procesul de fabricaţie.