Sunteți pe pagina 1din 5

LEADERUL ÎN MANAGEMENT

Managers are people who do things right!


Leaders are people who are doing the right thing!
LEADER – MANAGER

MANAGERUL LEADER-UL
• relaţionează informaţiile
• se orientează spre control disparate

• solicită rapoarte • are conştiinţa ”posibilului”

• are o viziune pe termen • are o viziune pe termen


scurt lung

• respinge statu quo-ul


Modelul de eficacitate al leader-ului – manager

MEDIU

MISIUNE & SISTEME


STRATEGII

CULTURĂ
Principalele roluri ale leader-ului – manager

 Integrarea la nivelul echipei manageriale a obiectivelor


strategice ale unităţii

 Promovarea viziunii şi planului de schimbare către membrii


echipei manageriale

 Antrenarea echipei în urmarea planului propus, prin


angajament ferm şi total

 Conducerea procesului de punere în aplicare a viziunii în


activităţile unităţii

 Lucrul în echipă şi dezvoltarea personalului


Leader-ul – manager eficace va fi cel care
va antrena organizaţia să înveţe şi prin
aceasta să se schimbe.