Sunteți pe pagina 1din 1

Atributiile unui elev

 Dascălii „de modă veche“ sînt prea puţin interesaţi de creativitatea


elevilor, considerînd că cei cuminţi sînt şi cei mai buni * Calităţile necesare
unui profesor bun sînt dragostea de meserie şi capacitatea de a se face
înţeles *
„Elevul bun“

Profesorii au o părere destul de îngustă despre cum ar trebui să


arate un elev bun şi ce ar trebui să facă el pentru a „cîştiga“ această
titulatură. Dascălii intervievaţi în cadrul studiului apreciază că elevul
bun trebuie să fie neapărat conformist şi constant în pregătire. Calitatatea
pe care ei o apreciază cel mai mult la un elev model este disciplina.
Dascălilor le plac „învăţăceii“ care se supun cerinţelor lor şi îndeplinesc
toate sarcinile pe care aceştia le trasează. Mai mult chiar, mulţi profesori
cred că dintre sarcinile adiacente celor şcolare, elevilor trebuie să le
revină întreţinerea clasei şi activităţile extracurriculare pe care trebuie să
le presteze singuri, acasă.
Una dintre calităţile elevului model, prea puţin menţionate însă de
profesorii intervievaţi este creativitatea. În timp ce un elev activ este, în
viziunea dascălilor, acela care răspunde cu promptitudine la întrebările
profesorului, nicidecum acela care vine şi cu propriile iniţiative.

Finalitatea principală a şcolii este a învăţa să înveţi, a învăţa să


devii.
Herbert Gerjouy spunea că „Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care
nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”.