Sunteți pe pagina 1din 46

Delta Dunării – Rezervație a biosferei

Prezentare clasa a-VIII-a


Disciplina: Biologie
Realizată de Sandu Alexandra
Ecosistemul Deltei Dunării
Delta Dunării
Aceasta reprezintă un biom (complex ecologic ce se
formează în raport cu un anumit mediu ambiant)
format din ecosisteme acvatice și terestre
(aproximativ 25), în care populația umană reprezintă
o componentă integrată (sunt 15 localități).
Ea ocupă 2,5 % din suprafața țării.
Delta Dunării
Ecosistemele Deltei Dunării sunt
-brațele fluviului Dunărea (Chilia, Sulina, Sfântul Gheorghe)
-canalele;
-lacurile;
-bălțile;
-terenurile inundabile;
-pădurile.
Predomină mediul acvatic reprezentat de brațele Dunării.
Mediul terestru este reprezentant de grinduri fluviale și
maritime, sărături și dune de nisip.
Caracteristicile biotopului Deltei
Dunării:
- pe teritoriul țării noastre, substratul albiei
Dunării variază în funcție de zonă : la intrarea în
țara este stâncos, devenind spre vărsare mâlos,
argilos, nisipos;
- adâncimea apei ajunge la 10 m;
- debitul anual de apă este mare;
- temperatura apei variază în decursul anului;
(exemplu: iarna se formează pe Dunăre un pod
de gheață).
Vara
Iarna
Iarna

De pe autostrada Fetești - Cernavoda, 29 Ianuarie 2006


Foto: Emilia Marinescu (București)
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
În apele fluviului, bogat în detricus (material rezultat din
fărâmițarea rocilor prin acțiunea agenților externi), sunt bine
reprezentate atât fitoplanctonul cât și zooplanctonul.
Fitoplanctonul este reprezentat de: nufăr, trestie, papură,
sălcii,stuful, dar carcateristic este plaurul.
Zooplanctonul este reprezentat de:
-vertebrate: știuca, șalăul, somnul, crapul, cega, plătica;
șerpi, peste 300 de specii de păsări (pelicani, lebede,
cormorani, egrete, stârci, vulturi și șoimi, etc.), iar dintre
mamifere menționăm: bizamul, mistrețul , lupul, câinele enot,
vulpea, nurca europeană și vidra.
-nevertebrate: scoici, melci, raci.
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Fitoplanctonul este reprezentat de:

TRESTIE
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Fitoplanctonul este reprezentat de:

NUFĂR
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Fitoplanctonul este reprezentat de:

PAPURĂ
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Fitoplanctonul este reprezentat de:

SALCIE
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Fitoplanctonul este reprezentat de:

STUF
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Fitoplanctonul este reprezentat de:

PLAUR
(formațiune vegetală plutitoare, formată din rizom de stuf usact și humus)
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:

PLAUR
Loc unde trăiesc 
mai multe specii de animale, inclusiv porci mistreţi, vulpi şi bizami.
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

ȘTIUCĂ
(Știuca are un corp alungit și cilindric și gros . Gura acestui peste
este mare, despicata larg, iar botul are forma de cioc de rata.
Atinge lungimi de 30-40 cm și greutatea sa variaza intre 500 g- 1kg)
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

ȘALĂU
(Este un pește răpitor, cu un corp alungit fusiform, pe spate are înotătoare
caracteristică subdivizată. Capul are o formă ascuțită, cu o gură largă prevăzută cu
dinți ascuțiți).
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

SOMNUL
(Este o specie de pește răpitor de talie mare. Acesta are un corp lung, cu
un cap turtit dorso-ventral; are o gură largă, care are pe laturi două
mustăți lungi, sub gură fiind mustăți scurte).
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

CRAP
(Lungimea corpului poate atinge 1 m, iar masa maximum 40 kg).
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

CEGA
(Cega este pescuită, dar poate fi și crescută
pentru caviarul sau gelatina ce se obțin din icrelesale sau capturată
pentru acvaristică).
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

PLĂTICA
Plătica are un corp turtit lateral cu o lungime între 30 – 50 cm și o
greutate de 7 kg).
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

ȘERPI
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

PELICANI
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

LEBEDE
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

CORMORANI
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

EGRETE
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

STÂRC
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

VULTURI
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

BIZAMUL
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

CÂINELE ENOT
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

NURCA
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

VIDRA
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

N
E
V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

SCOICI
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

N
E
V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

MELC
Componentele biocenozei Deltei
Dunării:
Zooplanctonul este reprezentat de:

N
E
V
E
R
T
E
B
R
A
T
E

RAC
Parcul Național Porțile de Fier – unicat
ecologic
Parcul Național Porțile de Fier – unicat
ecologic
Dunărea are pe teritoriul țării noastre trei zone
de interes științific și turistic: defileul Porțile de
Fier (care cuprinde albia propriu-zisă a fluviului),
lunca inundabilă și Delta Dunării.
Varietatea ecosistemelor și peisajul pitoresc al
defileului au impus crearea Parcului Național
Porțile de Fier, în care există 20 de rezervații
naturale.
Parcul Național Porțile de Fier – unicat
ecologic
Unele specii de plante și animale nu trăiesc
decât în această zonă: Pinul de Banat, laleaua
cazanelor, vipera cu corn, broasca țestoasă de
uscat.

laleaua cazanelor vipera cu corn broasca țestoasă de


uscat
Parcul Național Porțile de Fier – unicat ecologic

Frumusețea și unicitatea ecosistemelor de pe Dunăre au impus luarea


unor măsuri de protecție a acestora.
Rezervația Biosferei Delta Dunării – unicat ecologic
Rezervația Biosferei Delta Dunării – unicat ecologic
Unicitatea și frumusețea locurilor a impus
ocrotirea acestui complex de ecosisteme.
În anul 1990, Delta Dunării a fost declarată
Rezervație a Biosferei, iar în 1991 mai mult de
jumătate din suprafața deltei a fost inclusă de lista
Convenției asupra Patrimoniului Natural Mondial.
Rezervația Biosferei Delta Dunării – unicat ecologic
O serie de caracteristici fac din Rezervația
Biosferei Delta Dunării un unicat ecologic: mare
varietate a ecosistemelor, suprafața acoperită cu
stuf și grindurile maritime Letea și Caraorman
(terenuri cu aspect deșertic, unde cresc păduri cu
vegetație tropicală: liane, arbori și arbuști specifici).
În rezervație trăiesc peste 1000 de specii de plante,
160 de specii de pești, 300 de specii de păsări și
peste 30 de specii de mamifere.
Rezervația Biosferei Delta Dunării – unicat ecologic

Pădurea Letea (pădure subtropicală)


Rețineți:
Delta Dunării constituie un loc de vânat și pescuit, o resursă de stuf pentru industria
celulozei și hârtiei, precum și o importantă zonă de interes științific și turistic. Fiind declarată
Rezervație a Biosferei, ea trebuie ocrotită și conservată.
SFÂRȘIT!
Vă mulțumesc penrtru
participare!