Sunteți pe pagina 1din 13

ANALIZA STRATEGICA A MEDIULUI CONCURENTIAL ANUL III SEM I

Abordarea Prahalad si Hamel de analiza a avantajului competitiv nu


cuprinde:
2 competitia ca o procedura de potrivire
Acceptabilitatea strategiilor poate fi evaluata prin considerarea:
1 profitului, riscului si a reactiilor stakeholderilor
Analiza competitorului nu are ca scop:
5 producerea si difuzarea cunostintelor despre piata
Analiza contextului se realizeaza prin aplicarea unuia sau a mai multor
modele de analiza:
4 toate cele de mai sus
Analiza mediului, dupa Kotler, poate fi realizata pe patru nivele, din care nu
face parte:
2 mediul comparativ
Analiza profitului se refera nu numai la marimea absoluta a acestuia sau a
tendintei n viitor, ci urmareste:
5 rata profitului fata de capitalul angajat dupa implementarea strategiei
Analiza strategica a mediului concurential anul 3
Analiza SWOT este un model de analiza a:
1 relatiei dintre mediul intern si mediul extern al organizatiei
Avantajul competitiv dupa Rumelt se refera la
1 arta de a crea si exploata avantajele, de a le mentine si duplica prin:
aptitudini superioare; resurse superioare si pozitie superioara
Benchmarking-ul consta n analizarea performantelor factorilor cheie ai
succesului si asocierea unei baze de comparatie care sa permita
optimizarea activitatii prin parcurgerea a 5 etape, dintre care una este
eronata. Indicati eroarea.
1 identificarea factorilor cu influenta negativa asupra firmei
Benchmarking-ul este:
1 un instrument de evaluare si dezvoltare a capabilitatilor strategice prin
compararea permanenta si detaliata a acestora cu cele ale altor firme care
opereaza n aceeasi industrie sau pe aceasi piata
Buzzell si Gale au stabilit 6 principii ce evidentiaza legatura strategie
performanta. Dintre principiile de mai jos una este eronata. Indicati eroarea.
3 o intensitate redusa a investitiilor afecteaza profitabilitatea
Buzzell si Gale au stabilit 6 principii ce evidentiaza legatura strategie
performanta. Dintre principiile de mai jos una este eronata. Indicati eroarea
5 majoritatea factorilor strategici ce influenteaza hotartor coeficientul de
rentabilitate a investitiilor nu influenteaza valoarea actiunilor pe termen
lung
Care din urmatoarele activitati nu face parte din etapa alegerea strategica?
4 planificarea si alocarea resurselor
Care din urmatoarele forte ale diversitatii in internationalizare-globalizare
este eronata?
a. Operarea

Care din urmatoarele modele nu se aplica la analiza mediului extern al


organizatiei?
3 analiza ciclului de viata al produsului
Care din urmatoarele trasaturi ale abordarii strategiei dezvoltarii
organizationale (OD) este eronata?
5 nu este participativa, ntruct nu ofera retete sau formule si se bazeaza pe
procese decizionale colective, pe consens n elaborarea misiunii,
scopurilor si valorilor org
Care dintre autorii mai jos mentionati si care au elaborat lucrari de referinta
in managementul strategic nu este citat la bibliografie in manual?
e. Butler R.
Care este denumirea temei (capitolului) 5 din manualul Analiza strategica a
mediului concurential?
d. Modele de analiza a avantajului competitiv
Care sunt principalele tendinte ale economiei mondiale la inceputul
mileniului II?
c. Integrarea si fragmentarea
Ce reprezinta eficacitatea din cadrul conceptului Cei 4 Epentru testarea
strategiei?
2 reprezinta masura n care obiectivele strategice sunt realizate.
Comparatiile rezultatelor cu scopurile strategice, cu alternativele strategice
si cu previziunile proiectate reflecta eficacitatea strategiilor si a masurii n
care avantajul competitiv a fost valorificat
Ce rol are capitalul (equity) din cadrul conceptului Cei 4 Epentru testarea
strategiei?
5 capitalul investit n sustinerea strategiei, n crearea si multiplicarea
avantajului competitiv trebuie sa satisfaca cerintele si asteptarile
investitorilor
Cine a afirmat organizatiile repretinta strategii umene complexe
proiectate pentru a realiza anumite obiective?
b. Argyris, 1960
Cine a afirmat Traim intr-o lume de organizatii!?
d. Mintzberg
Competentele functionale se definesc prin:
1 utilizarea resurselor ntr-un mod specific functiilor firmei
Concurenta este n esenta un regulator al pietei. Dintre functiile sale ca
regulator nu face parte:
5 Functia de control
Concurenta mbraca mai multe forme, n functie de criteriile care
caracterizeaza piata si n functie de instrumentele folosite. Concurenta nu
poate fi:
1 dirijata
Concurenta n care firmele ofertante si consumatorii sunt capabili prin
actiunile lor sa influenteze pretul produselor si serviciilor este:
3 imperfecta

Concurenta loiala se refera la:


3 utilizarea libera de catre ofertanti a instrumentelor economice, n
conditiile accesului liber pe piata si n deplina cunoastere a mijloacelor de
reglementare comerciala
Concurenta monopsonica se caracterizeaza prin :
2 faptul ca preturile si piata sunt influentate de cumparatori sau
consumatori
Concurenta neloiala se refera la:
4 aplicarea unor mijloace incorecte, de crestere artificiala a potentialului si
a fortei de vnzare a produselor si serviciilor
Concurenta oligopolista se caracterizeaza prin :
5 atomicitatea cererii si ofertei, omogenitatea produsului, fluiditatea
deplina, transparenta perfecta a pietei, mobilitatea perfecta a factorilor de
productie
Concurenta se manifesta prin instrumentele sale: economice si
extraeconomice. Dintre instrumentele extraeconomice face parte:
5 branding-ul
Conform abordarilor in alocarea resurselor, dupa Johnson, 1997, alocarea
resurselor prin planificare strategica este un procedeu adecvat si include 5
componente. Indicati componenta eronata:
a. Controlul pietei
Consistenta dupa Rumelt se caracterizeaza prin o serie de elemente, dintre
care unul nu se refera la consistenta.Indicati eroarea :
5 determina daca valoarea creata este suficienta sau nu, daca este creata
sa sustina cererea pentru strategie pe termen lung
Consonanta dupa Rumelt se refera la
4 crearea valorii sociale, la relatiile economice care caracterizeaza afacerea
si determina daca valoarea creata este suficienta sau nu, daca este creata
sa sustina cererea pentru strategie pe termen lung
Dezvoltarea tranzactiilor multilaterale si a negocierilor internationale n
comert si investitii impune ca guvernele sa nu ia n considerare reguli
privind:
4 obligativitatea concedierilor de personal
Dimensiunea strategica nu include ntre acele variabile de decizie care fac
afacerea distincta si pozitioneaza firmele competitive n cadrul modelului
de analiza a grupurilor strategice:
4 gradul de integrare pe orizontala
Din cadrul modelului matricial a lui Ansoff (1965) nu face parte:
2 strategia de lider prin cost
Din grupul tarilor n curs de dezvoltare nu fac parte:
5 nici unul din grupurile de mai sus
Din punct de vedere al factorului timp, obiectivele pot fi ierarhizate astfel
4 toate cele de mai sus
Din punct de vedere al nivelului organizational, obiectivele pot fi ierarhizate
astfel:
4 toate cele de mai sus

Dintre cele 5 forte cuprinse n modelul lui Porter nu face parte:


2 puterea de negociere a competitorilor
Dintre cele 5 forte cuprinse n modelul lui Porter nu face parte:
5 mbunatatirea competitivitatii pe piata
Dintre avantajele economiei de scara face parte:
1 reducerea costurilor
Dintre barierele care se pot constitui n calea amenintarii noilor intrati din
modelul celor 5 forte a lui Porter nu face parte una din urmatoarele
categorii:
4 identificarea industriilor atractive
Dintre capabilitatile strategice nu fac parte:
2 capabilitati aferente subiective
Dintre caracteristicile pietei cu concurenta pura si perfecta nu face parte:
2 neomogenitatea produsului
Dintre conditiile necesare obtinerii avantajului competitiv prin imitare de
catre o firma nu face parte:
5 sa nu imite resurse si capabilitati ale competitorilor
Dintre criteriile dupa care se evidentiaza pozitia concurentiala a firmei nu
face parte:
4 competentele umane
Dintre criteriile dupa care se evidentiaza pozitia concurentiala a firmei fac
parte:
4 toate cele de mai sus
Dintre elementele componente ale paradigmei culturii organizationale dupa
Johnson nu fac parte:
5 inovarea creative
Dintre etapele cuprinse n procesul competitiei fac parte:
4 toate cele de mai sus
Dintre factorii care nu contribuie la crearea unicitatii prin diferentiere fac
parte:
2 lipsa activitatilor de marketing
Dintre formele de manifestare a concurentei imperfecte nu face parte:
1 Concurenta neloiala
Dintre resursele umane fac parte:
3 comunicarea si abilitatile interactive
Dintre strategiile organizate n cele patru cadrane care compun modelul de
analiza SPACE (Rowe, Mason, Dickel, 1982) nu fac parte:
3 strategii de diferentiere
Dintre sursele externe de schimbare pentru obtinerea avantajului
competitiv fac parte:
2 schimbari n cererea clientilor sau a beneficiarilor
Dintre sursele interne de schimbare pentru obtinerea avantajului competitiv
fac parte:
4 creativitatea si capabilitatea de inovare

Dintre urmatoarele faze ale procesului de schimbare identificati cele care


sunt specifice modelului SIS:
3 diagnosticare, proiectare si implementare
Dintre urmatoarele faze ale procesului de schimbare identificati cele care
sunt specifice modelului OD:
2 starea viitoare, starea actuala si starea de tranzitie
Economia de tranzitie nu se caracterizeaza prin:
4 controlul statului asupra preturilor
Efectul experientei este una dintre coordonatele matricei:
2 Boston Consulting Group (B.C.G.)
Evolutia managementului strategic nu cuprinde una din urmatoarele faze:
5 managementul intuitiv
Exemple de schimbari in Romania sunt: retehnologizarea si inovatia
tehnica; introducerea noilor tehnologii si a sistemelor de control
managerial; dezvoltarea mediului de piata a capitalului; schimbarea
mentalitatii, a climatului productiv, a culturii prin managementul strategic al
resurselor umane. Aceste schimbari fac parte din:
1.restructurarea economiei Romaniei
Faza de maturitate din cadrul modelului Analiza ciclului de viata a industriei
se caracterizeaza prin:
4 piata da semne de saturatie si cresterea ncetineste
Fezabilitatea consta in:
2 masura n care firma are resursele si competentele necesare de a elabora
strategia
Fragmentarea n economia mondiala presupune:
4 comert exterior bazat pe acorduri bilaterale si unilateralism n politicile
comerciale
Implementarea strategiei ca etapa a procesului strategic nu cuprinde:
1 evaluarea optiunilor
n aceasta etapa definirea obiectivelor si planurilor de actiune din
Banchmarking se ntocmeste un tablou de bord ce cuprinde
5 factori cheie exprimati printr-unul sau mai multi indicatori relevanti,
elemente obiectiv si elemente etalon
n cadrul modelului Prahalad si Hamel de analiza a avantajului competitiv
resursele nu pot fi balansate prin:
1 alocarea resurselor
n cadrul modelului Prahalad si Hamel de analiza a avantajului competitiv
aranjamentele de tip outsourcing (servicii din afara) fac parte din:
3 acumularea resurselor
n cadrul oportunitatilor pentru diferentiere bazata pe preturi, ntre
caracteristicile produselor nu face parte:
3 localizarea geografica
In definirea restructurarii intervin o serie de afirmatii, dintre care una este
eronata. Indentificati eroarea.
3 restructurarea este un proces al certitudinii si implica costuri mici pentru
a avea efecte pozitive

n functie de calitatea competentelor, organizatia se poate afla ntr-una din


urmatoarele pozitii:
5 avantaj competitional, paritate competitionala si dezavantaj competitional
n scopul aprecierii modului n care firma reuseste sa nteleaga mediul sau
se considera patru aspecte: evaluarea combina analiza, judecata si
actiunea; procesul este nsotit de logica dominanta a industriei; recunoasterea
faptului ca mediul influenteaza ntreaga organizatie si analiza, judecata si
actiunea reflecta starea de ordine indusa de planificare. Aspectele prezentate se
refera la unul dintre factorii de baza identificati de Pettigrew si Whipp (1993)
pentru ca managementul schimbarii sa aiba un succes competitiv:
2 mediul
n scopul aprecierii modului n care firma reuseste sa nteleaga mediul sau
(Pettigrew si Whipp,1993) se considera patru aspecte, dintre care unul este
eronat. Indicati eroarea.
5 nu sunt reguli universale n ceea ce priveste conducerea schimbarii
n teoria manageriala, se considera ca obiectivele trebuie sa satisfaca un
set de conditii, dintre care unul nu este corect:
5 neclaritate (sunt exprimate astfel nct sa poata nu fi ntelese de catre
fiecare membru al organizatiei)
n teoria manageriala, se considera ca obiectivele trebuie sa satisfaca un
set de conditii, dintre care unul nu este corect:
2 nerealism (sa poata fi nfaptuite numai n conditii de consum de resurse
deficitare)
Indicele partial de concentrare se utilizeaza la:
1 analiza structurii concurentei
Integrarea n economia mondiala presupune:
2 retea mondiala de comert
Intre strategia SIS si strategia OD sunt diferente. Principala diferenta este:
1 SIS se aplica in situatii definite, iar OD in schimbari complexe, nedefinite
Johnson si Scholes (1988) au sugerat trei seturi de teste bazate pe
criteriile:
2 adecvare; fezabilitate si acceptabilitate
La ce se refera economia din cadrul conceptului Cei 4 Epentru testarea
strategiei?
3 resursele si capabilitatile strategice trebuie utilizate astfel nct sa creeze
valoare pentru bani, sa nu fie risipite
La ce se refera eficienta din cadrul conceptului Cei 4 Epentru testarea
strategiei ?
1 se refera la modul cum obiectivele strategice sunt atinse si masoara cel
mai bun rezultat pentru un nivel dat al resurselor si capabilitatilor sau cea
mai scazuta utilizare a resurselor si capabilitatilor pentru un anumit rezultat
previzionat

Legatura dintre competentele organizatiei si pozitia sa competitionala se


analizeaza prin prisma modului n care activitatile organizatiei genereaza
valoarea adaugata. Fundamentarea teoretica a acestei legaturi se realizeaza
prin analiza lantului valorii, model elaborat de:
3 Porter
Macromediul cuprinde:
5 factorii ecologici
Managementul resurselor umane se refera la setul ntreg de cunostinte,
aptitudini si atitudini cu care firma concureaza. Schimbarea implica un proces
ndelungat de nvatare si o spirala n dezvoltare a creatiei. Aspectele prezentate
se refera la unul dintre factorii de baza identificati de Pettigrew si Whipp (1993)
pentru ca managementul schimbarii sa aiba un succes competitiv:
5 resursele umane ca active si pasive
Managementul strategic se realizeaza prin:
3 creearea viitorului prin dirijarea tuturor resurselor pentru obtinerea unui
avantaj competitional si flexibilizarea structurilor si a procedurilor de
planificare
Masurarea riscului implementarii strategiei ofera o imagine asupra gradului
de incertitudine a optiunilor strategice. Aceasta se realizeaza prin:
1 analiza de senzitivitate "ce se ntmpla daca?"
Matricea ADL (Arthur D. Little) propune pentru analiza strategica o matrice
cu doua dimensiuni: gradul de maturitate a activitatii si pozitia
competitionala. Pozitia competitionala poate avea cinci variante, dintre care
una este eronata:
5 pozitia de succes, n care firma supravietuieste, neavnd importanta
pentru concurenti
Matricea ADL (Arthur D. Little, 1999) utilizeaza doua coordonate:
5 maturitatea activitatii si pozitia competitionala
Matricea puterii stakeholderilor, dupa Winstey (1995), cuprinde 4 cadrane
bazate pe doua coordonate (criteriul puterii si puterea operationala), dintre
care nu face parte:
4 lipsa de putere
Matricele Boston Consulting Group BCG I si II se aplica la:
2 planificarea si alocarea resurselor
Micromediul nu cuprinde:
5 factorii ecologici
Mintzberg, 1979 propune o noua abordare strategica a structurii
organizationale care cuprinde 4 grupe de parametrii. Una din urmatoarele
afirmatii nu se refera la acesti parametrii:
4 criteriile de determinare a puterii
Mobilitatea imperfecta n contextul modelului Peteraf (1993) se refera la:
1 unele resurse sunt foarte valoroase n interiorul firmei si nu pot practic sa
fie comercializate, fie ca nu au valoare dect n cadrul firmei, fie ca valoarea
este att de mare ca nici nu i se poate fixa un pret

Modelul de analiza a grupurilor strategice consta n:


1 identificarea grupurilor strategice si barierele care trebuie trecute pentru
a patrunde pe piata pe lnga aceste grupuri
Modelul de analiza a mediului extern care trebuie nteles ca un sistem n
care fiecare factor este n conexiune si influenteaza alti factori este:
3 modelul Fahey si Narayanan
Modelul de analiza a mediului extern n care factorii de influenta majora
asupra organizatiilorsunt clasificati pe baza naturii influentei exercitate
asupra organizatiei este
2 modelul STEP
Modelul dezvoltat B.C.G. poate fi utilizat pentru analiza situatiei strategice
n care avantajul competitional se pozitioneaza pe urmatoarele tipuri de
industrii, dintre care unul este eronat:
4 industrii de succes
Modelul factorilor de succes de analiza a avantajului competitiv a fost
elaborat de:
4 Grant
Modelul Fahey si Narayanan ofera un cadru de analiza, identificare,
previziune si evaluare a macro mediului. Analiza consta n parcurgerea a
patru etape, dintre care nu face parte:
5 evaluarea elementelor ce definesc tehnologia actuala
Modelul marilor strategii a lui David (1989) utilizeaza doua coordonate:
1 pozitia competitionala si viteza de crestere a pietei
Modelul Peteraf (1993) de analiza a avantajului competitiv se refera la 4
calitati care afecteaza acumularea de resurse si limiteaza resursele
superioare disponibile, dintre care una nu se refera la modelul citat:
3 sa fie usor de substituit
Modelul PIMS are o serie de caracteristici enuntate mai jos, din care una
este eronata. Indicati eroarea.
4 resursele si capabilitatile strategice trebuie utilizate astfel nct sa creeze
valoare pentru bani, sa nu fie risipite
Modelul strategiilor generice a lui Porter (1980) nu genereaza alternativa
stategica :
1 conservarea resurselor
Modelul strategiilor generice de analiza a avantajului competitiv se
asociaza lui:
1 Porter
Nivelul rivalitatii, ca forta componenta a modelului celor 5 forte a lui Porter,
caracterizeaza:
4 intensitatea concurentei ntr-o anumita industrie pentru ocuparea unui
anumit segment de piata

Nu sunt reguli universale n ceea ce priveste conducerea schimbarii. n


functie de circumstante liderul schimbarii este ales de cei care decid schimbarea,
iar deciziile acestuia sunt ngradite de mediu. Conducerea schimbarii nseamna
corelarea actiunilor oamenilor de la toate nivelele firmei. Aspectele prezentate se
refera la unul dintre factorii de baza identificati de Pettigrew si Whipp (1993)
pentru ca managementul schimbarii sa aiba un succes competitiv:
3 conducerea schimbarii
O analiza eficienta a competentelor organizatiei se poate realiza pe baza a
patru caracteristici grupate sub initialele V.R.I.O. , din care nu face parte:
3 informatie
O definitie mai completa a schimbarii este:
5 schimbarea este un proces caracteristic si continuu, care poate fi
planificat sau neplanificat si care poate determina alta schimbare sau un
lant de schimbari
O strategie trebuie sa se caracterizeze prin: consistenta, prin adaptarea
raspunsului firmei la mediu; prin avantaj, prin oferirea unui avantaj competitiv
mentinut pe termen lung si prin fezabilitate, adica sa nu creeze probleme de
nerezolvat. Afirmatia se refera la unul dintre factorii de baza identificati de
Pettigrew si Whipp (1993) pentru ca managementul schimbarii sa aiba un succes
competitiv:
1 Coerenta
Observarea a ceea ce face si ceea ce spune rivalul se refera la una din
urmatoarele directii de analiza si previziune ale modelului de analiza a
competitorului dupa Grant:
1 identificarea stratregiei curente
Obtinerea unui avantaj competitiv prin reducerea costurilor sub cele ale
concurentilor face parte din:
2 strategia de lider prin cost
Pentru determinarea structurii concurentei se utilizeaza:
4 toate cele de mai sus
Pettigrew si Whipp (1993) au identificat cinci factori de baza pentru ca
managementul schimbarii sa aiba un succes competitiv. Dintre factorii
enumerati unul este eronat. Indentificati eroarea!
1 Incoerenta
Pettigrew si Whipp (1993) au identificat cinci factori de baza pentru ca
managementul schimbarii sa aiba un succes competitiv. Dintre factorii
enumerati unul este eronat. Indentificati eroarea!
4 Necorelarea schimbarii strategice cu schimbarea operationala
Planificarea orientata extern se realizeaza prin:
2 constructia unor alternative strategice, ca rezultat al unei analize
complete a pietei
Pozitia competitionala in matricea Arthur D. Little (A.D.L.) poate avea cinci
variante, din care una este eronata.
Indicati eroarea.
4 pozitia concurentiala

Pozitia concurentiala a firmei se bazeaza pe evidentierea factorilor de


succes ai firmei, care au un caracter relativ si dinamic, fiind n continua
schimbare si adaptare la mediu. Numarul criteriilor dupa care se evidentiaza
acesti factori este:
35
Printre trasaturile esentiale ale economiei de piata nu face parte:
5 interventia negativa a organismelor guvernamentale
Problema cea mai dificila in Benchmarking este:
1 de a stabili unitatile de masura a performantelor care sa permita
compararea ntre firme
Procesul competitiei ntre firme cuprinde mai multe etape, dintre care una
este incolrecta:
4 analiza contextului intern al organizatiei
Procesul de analiza a adecvarii consta n parcurgerea a doua etape:
1 stabilirea logicii, rationamentului pentru fiecare optiune strategica si
stabilirea meritelor relative a optiunilor prin scanarea acestora de-a lungul
procesului strategic
Procesul de integrare a schimbarii operationale n schimbarea strategica
are nu numai un caracter de intentie, ci si de obligatie. Intentiile sunt
transformate n timp si implementate. Efectul cumulativ al implementarii actiunilor
separate poate fi extrem de puternic si poate conduce la un nou context pentru o
optiune strategica viitoare. Aspectele prezentate se refera la unul dintre factorii
de baza identificati de Pettigrew si Whipp (1993) pentru ca managementul
schimbarii sa aiba un succes competitiv:
4 corelarea schimbarii strategice cu schimbarea operationala
Procesul strategic cuprinde urmatoarele etape:
4 toate cele de mai sus
Raritatea n contextul modelului Peteraf (1993) nu se refera la urmatoarea
conditie:
5 mobilitatea perfecta
Resursele strategice se clasifica dupa continutul lor n:
1 umane, materiale, financiare
Rezultanta intereselor unei varietati de grupuri sau indivizi este un element
component aditional al modelului:
4 modelul Celor 5 forte a lui Porter
Rumelt (1995) sugereaza patru teste de evaluare a strategiilor proiectate, cu
care se evalueaza unramtoarele caracteristici, dintre care una este eronata.
Indicati eroarea.
3 Acceptabilitatea
Schimbarea poate fi perceputa ca o amenintare caracterizata de
1 ngrijorare
Schimbarea poate fi perceputa ca o amenintare caracterizata de:
4 Incertitudine
Schimbarea poate fi perceputa ca o oportunitate, fiind caracterizata prin:
2 flexibilitate

Schimbarea poate fi perceputa ca o oportunitate, fiind caracterizata prin o


serie de atribute dintre care unul este eronat. Indicati eroarea.
3 Incertitudine
Schimbarea poate fi perceputa ca o oportunitate, fiind caracterizata prin
1 Stimulare
Schimbarile pot fi provocate de mediul din interiorul ntreprinderii, care se
afla sub controlul managerial, schimbarile fiind planificate. Dintre
exemplele de mai jos identificati-le pe cale care nu sunt provocate de
mediul intern!
2 modificari n sistemul de finantare, inflatie si rata dobnzilor
Schimbarile pot fi provocate de mediul extern, care n general nu se afla
sub controlul managerial. Dintre exemplele de mai jos identificati-le pe cale
care nu sunt provocate de mediul extern!
3 reducere de personal prin desfiintarea unor posturi si numirea unor
persoane noi n conducere
Schimbarile pot fi provocate de mediul extern, care n general nu se afla
sub controlul managerial. Dintre exemplele de mai jos identificati-le pe cale
care nu sunt provocate de mediul extern!
2 cererea pe piata
Sursele avantajului competitiv bazat pe diferentiere sunt:
1 promovarea a ceea ce este unic,
Teoria rationalitatii ngradite se utilizeaza la:
1 selectarea strategiei
Una din componentele modelului de analiza a resurselor si capabilitatilor a
lui Grant se refera la:
3 potentialul de resurse si capabilitati pentru sustinerea avantajului
competitiv
Una din etapele Benchmarking este identificarea factorilor cheie, n cadrul
a cinci mari categorii. Una dintre cele enumerate este eronata. Indicati
eroarea.
4 competentele manageriale
Una din etapele Benchmarking este identificarea factorilor cheie, n cadrul
a cinci mari categorii. Una dintre cele enumerate este eronata. Indicati
eroarea.
2 beneficiile asociate diferitelor functii ale organizatiei
Una din urmatoarele afirmatii nu constituie etapa n segmentarea industriei
dupa Grant:
3 evaluarea rezultantei intereselor unei varietati de grupuri sau indivizi
Una din urmatoarele afirmatii nu este corecta privind consensul social n
noua ordine sociala din mileniul trei:
1 diminuarea importantei si rolului concurentei si stabilirea rolului
primordial al factorului uman
Una din urmatoarele afirmatii nu este corecta privind obiectivele strategice:
5 reprezinta capacitatea de a promova permanente mbunatatiri ale
procesului de productie

Una din urmatoarele afirmatii nu reprezinta capabilitati ale organizatiei n


managementul strategic:
1 valorile tangibile, intangibile si umane
Una din urmatoarele afirmatii nu reprezinta o faza din cadrul evolutiei
misiunii n strategia manageriala:
5 Misiunea strategica
Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la globalizare
3 pozitia de monopol pe piata locala
Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la modelul de analiza a industriei
prin segmentare:
1 identificarea grupurilor strategice si barierele care trebuie trecute pentru
a patrunde pe piata pe lnga aceste grupuri
Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la saltul calitativ de la
planificarea strategica la managementul strategic:
4 cresterea gradului de stabilitate n care opereaza la momentul actual
organizatiile
Una din urmatoarele afirmatii referitoare la concurenta nu este corecta:
3 este coordonata la nivel central
Una din urmatoarele afirmatii reprezinta resursele organizatiei n
managementul strategic:
3 valorile tangibile, intangibile si umane
Una din urmatoarele etape cuprinse n procesul competitiei nu este
corecta:
1 elaborarea strategiilor manageriale n mediul stabil
Una dintre categoriile enuntate mai jos face parte din este etapa
benchmarking denumita identificarea factorilor cheie:
1 pozitia pe piata
Una dintre urmatoarele afirmatii nu se refera la modelul analiza lantului
valorii a lui Porter:
1 se bazeaza pe descompunerea procesului creator n sase tipuri de
activitati
Unul din urmatoarele concepte si modele nu se aplica la identificarea
optiunilor strategice:
5 matricea puterii a lui Wiartonley
Unul dintre cele mai utile instrumente n determinarea celor doua grupuri
de forte atasate schimbarii este analiza cmpului de forte descris initial de Kurt
Lewin (1951). Cele doua categorii de forte sunt: forte care favorizeaza
schimbarea si forte care se opun schimbarii. Daca schimbarea consta in
penetrarea unui segment nou de piata
dintre fortele enumerate mai jos indentificati forte care favorizeaza schimbarea:
3 managementul competitiei

Unul dintre cele mai utile instrumente n determinarea celor doua grupuri
de forte atasate schimbarii este analiza cmpului de forte descris initial de Kurt
Lewin (1951). Cele doua categorii de forte sunt: forte care favorizeaza
schimbarea si forte care se opun schimbarii. Daca schimbarea consta in
penetrarea unui segment nou de piata dintre fortele enumerate mai jos
indentificati forte care se opun schimbarii:
3 managementul si actionarii competitiei
Viteza cu care se erodeaza avantajul competitiv depinde de
3 schimbari ale preturilor