Sunteți pe pagina 1din 23

Tema1 : Fundamentele socio-economice ale

marketingului

1. Etapele apariției și dezvoltării marketingului.


2. Definițiile generale ale marketingului și caracteristica lor.
3. Funcțiile marketingului.
4. Mijloacele marketingului (produs, preț. plasament, promovare).
5. Domeniile de specializare a marketingului (sfera activităților
lucrative și nelucrative).
Unele idei privind marketingul
 Abordarea tradițională:
 Publicitate și vînzări

 Ce încă???

 Satisfacerea consumatorilor
 Ce presupune/înseamnă acest lucru?

 Ce exemple de satisfacție sau insatisfacție puteți


aduce?
 Marketingul este asociat schimbului de valori între două
părți, care pot negocia, accepta sau respinge oferta
 Marketingul nu este un Job responsabil de a scăpa de
bunurile fabricate, dar de a construi relații.
 Marketingul are o istorie relativ scurtă, înscriindu-se în spaţiul
secolului al XX-lea, având o origine americană, locul de
baştină fiind SUA.
  Primele activităţi de marketing au fost cunoscute încă din
perioada de până la primul război mondial.
 Sub influenţa progresului tehnic SUA în acea perioadă era cea
mai avansată ţară a lumii din punct de vedere economic,atinsese
un nivel superior de satisfacere a nevoilor de consum,nivel la care
cererea de consum reflectă nu numai posibilitatea de cumpărare,
ci şi dorinţele şi preferinţele populaţiei. Prin
urmare, cererea trebuia studiată luându-se în consideraţie noile
condiţii, în care consumatorii aveau posibilitatea de a
alege între mai multe produse şi de a-l cumpăra pe cel preferat.
Etapele Dezvoltării Marketingului (SUA)
1. Orientarea spre Producţie (tehnologică) 1850-1930
 Nevoi uşor receptate
 Creşterea producţiei este scopul prioritar
 Reducerea costurilor
 Cererea > oferta
2. Orientarea spre Vânzări (promovare) 1930-1950
 Vânzări agresive
 Criza de supraproducţie
 Promovare ineficientă
3. Orientarea spre Marketing (piaţă) 1950 până în prezent
 Identificarea nevoilor şi satisfacerea lor
 Optimizarea resurselor
 Creşterea eficienţei
4. Orientarea social – etică a Marketingului 1980 până în prezent
 Satisfacerea nevoilor triadei: consumator, societate, întreprindere
 Profesorul Ph. Kotler , specialist american de
reputaţiemondială în materie, defineşte marketingul ca “
 activitateumană orientată în direcţia satisfacerii nevoilor şidorinţelor
prin intermediul procesului de schimb, si obținerea venitului.
 ”.Această definiţie cuprinde următoarele concepte de bază [29]:
 - nevoi, dorinţe şi cereri;- produse;- valoare, cost şi satisfacţie;- schimb,
tranzacţii şi relaţii;- piaţă;- marketing şi marketeri.
 Marketingul pune accentul pe analiza şi satisfacerea consumatorului,
orientează resursele firmei spre crearea de bunuri şi servicii pe care le
doresc consumatorii. Prin urmare,observăm că în structura organizatorică a
unei întreprinderi pot
să coexiste compartimente diferenţiate – comercial şi de marketing. 
Categorii fundamentale ale
marketingului
 Nevoie – o stare de conştientizare a lipsei unei satisfacţii elementare.
Nevoia de a mânca, de a se adăposti etc. ( sens fiziologic)
 Dorinţă – aspiraţia către anumite lucruri ce pot satisface o nevoie.
 Cererea – dorinţa pentru un anumit produs , percepută de consumator şi
solvabilă.
 Oferte (Produse, Servicii și Experiențe) – orice lucru ce poate fi oferit
pentru a satisface o nevoie sau o dorinţă. (Bunuri materiale, Servicii,
Persoane, Locuri, Activităţi, Organizaţii, Idei)
 Valoarea; Cost; Satisfacţie (Utilitatea) : formei, locului, timpului, informaţiei,
imaginii, posesiei. Valoarea - diferența dintre ceea ce a obținut
consumatorul din procurarea și consumul produsului și costurile asociate.
 Schimb, Tranzacţii, Relaţii
 Pieţe
Definirea Marketingului
 Marketingul reprezintă întregul mers al afacerilor privit din punctul de
vedere al clientului. ( P. Drucker)
 Marketingul este o concepţie modernă privind orientarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii întreprinderii, concretizată într-un ansamblu de metode şi
tehnici ştiinţifice combinate cu metode intuitive necesare pentru depistarea şi sau
formarea cererii clienţilor efectivi ţi potenţiali, găsirea modalităţilor de satisfacere
acestei cereri concomitent cu obţinerea unui profit optim în condiţii de concurenţă.
(Gr. Belostecinic)
 Marketingul – sistem de activităţi a întreprinderii menit să asigure planificarea,
stabilirea preţurilor, promovarea şi distribuţia produselor capabile să satisfacă
nevoile consumatorilor să asigure realizarea obiectivelor întreprinderii. ( W.
Stanton)
Alte definiţii ale Marketingului
 Marketingul este procesul prin care o organizaţie se
racordează la piaţă într-un mod creativ, productiv şi profitabil.

 Marketingul este arta de a crea şi satisface cererea într-un


mod profitabil.

 Marketingul constă în a oferi bunurile şi serviciile necesare


acelor oameni care au nevoie de ele, la momentul şi în
locurile potrivite, la preţul adecvat, însoţite de activităţi de
comunicare şi promovare adecvate.
Asociația Americană de Marketing

Marketingul este o funcție


organizațională și un set de procese
pentru crearea, comunicarea și
livrarea valorii consumatorilor,
consumatorilor
precum și gestiunea relațiilor cu
consumatorii de o manieră în care să
asigure beneficii întreprinderii și
părților interesate.
interesate
AMA aprobată octombrie 2007
 Marketingul este o activitate, set
de instituții și procese pentru
crearea, comunicarea,livrarea și
schimbul de oferte care au valoare
pentru consumatori, clienți,
parteneri și societate în întregime.
întregime
Definiții contemporane ale
Marketingului
 Tot ce este orientat spre a cîștiga și
menține consumatorii
 Începe cu consumatorul
 O serie de procese de
schimb/vînzări … RELAȚII
1.2 Funcţiile Marketingului

1. Investigarea pieţei şi necesităţilor de consum –


funcţie premisă.
2. Adaptarea dinamică a întreprinderii la mediul de
marketing – funcţie de mijloc.
3. Satisfacerea maximală a nevoilor de consum -
funcţie scop.
4. Maximizarea eficienţei economice – funcţie scop.
1.2 Funcțiile Universale ale
Marketingului
Funcțiile de schimb Funcțiile de Funcțiile de
distribuție fizică facilitare
1.Cumpărare- acces la 3.Transportare- 5.Standardizare și
produse în cantitatea și mișcarea produselor de Sortare- asigurarea
calitatea ce satisface la producător la locul corespunderii calității și
cererea consumatorilor. comod consumatorului cantității cererii
2.Vînzare- prin diverse 4.Stocare – păstrare 6.Finanțare –acordarea
forme produselor pînă la creditului participanților
comercializarea lor. la canalele de distribuție
7.Preluarea riscurilor
– in situații de
incertitudine a
cumpărării produselor
8. Suportul
informațional- despre
consumatori, concurenți
etc.
Principiile Marketingului
 Respectă şi menţineţi consumatorul. Nu obosi să-l cauţi.
 Consumatorul nu trebuie întrebat de ce marfă are nevoie, dar cu ce
probleme se confruntă şi ce sarcini are de rezolvat.
 Căutaţi necesităţile şi satisfaceţi-le.
 Consumatorul e rege şi noi subalterni. Nu el depinde de noi, ci invers.
 Studiaţi concurenţii înainte de a vă studia ei pe voi.
 Marketingul pentru întreprindere şi nu întreprinderea pentru Marketing.
 Vindeţi nu ceea ce produceţi, ci produceţi ceea ce se vinde.
 Marketingul începe cu mult înaintea producerii şi nu se termină odată cu
vânzarea.
Cerinţe faţă de Marketeri şi Trăsături ale
întreprinderilor orientate spre Marketing

1. Receptivitatea la cerinţele pieţei.


2. Cunoaşterea, urmărirea şi anticiparea fenomenelor de
piaţă.
3. Flexibilitate în luarea deciziilor.
4. Capacitatea de adaptare la cerinţele consumatorilor.
5. Inventivitate şi spirit creativ, novator.
6. Viziune unitară asupra setului de activităţi.
7. Eficienţă maximă în toate activităţile.
Critica Marketingului
 Stimulând cererea Marketingul contribuie la accelerarea
ritmului de secătuire a resurselor, contribuie la degradarea
mediului şi stimularea excesivă a consumului.
 Deseori Marketingul este onorat mai mult în vorbe decât în
acţiuni.
 Întreprinderea studiază piaţa şi deseori paralel cu
preferinţele consumatorilor, fructifică incompetenţele şi
slăbiciunile lor.
 Întreprinderile, deseori nu sunt oneste referitor la calitatea
promisă a produselor sau serviciilor, gradul de noutate etc.
Căile de Dezvoltare ale Marketingului
 Calea extensivă – extinderea domeniilor de aplicare a
marketingului

 Calea intensivă - extinderea funcţiilor de marketing în


activitatea întreprinderii
Domeniile şi Specializarea Marketingului

3.1 După profilul activităţii


3.2 Nivelul de organizare economică
3.3 Criteriul teritorial
3.4 Criteriul sarcinilor
După Profilul Activităţii

a. Marketingul bunurilor de larg


consum
b. Marketingul industrial
c. Marketingul agricol
d. Marketingul serviciilor
e. Marketingul noncomercial
f. Marketingului Nontradiţional
Specializarea Marketingului în funcţie de nivelul de
organizare economică şi teritoriu

3.2 După nivelul de organizare 3.3 După criteriul teritorial


economică

a. Micro marketing a. Marketing intern (domestic)


b. Macro marketing b. Marketing internaţional
Tipologia marketingului Nontradiţional

 Marketingul Persoanelor
 Marketingul locurilor
 Marketingul cauzei
 Marketingul evenimentelor
 Marketingul organizaţiilor
Specializarea Marketingului după criteriul
sarcinilor şi starea cererii de consum
Starea cererii de Caracteristici specifice Tipul Marketingului Direcţia acţiunilor
consum marketerilor
Cerere repulsivă Produsul nu este agreat. MK conversiv Reproiectarea produsului

Lipsa cererii Indiferenţă faţă de produs. MK stimulativ Promovarea avantajelor


produsului
Cerere latentă Produsul nu satisface nevoile. MK dezvoltării Diferenţierea produsului

Cerere în scădere Învechirea morală a produsului Remarketing Restimularea Cererii sau


modificarea produsului
Cerere fluctuantă Variaţia cererii în timp Sincromarketing Strategii extrasezoniere
Cerere completă Nivel suficient al vânzărilor MK menţinerii Adaptarea permanentă
Cerere excesivă Cererea depăşeşte oferta Demarketing Descurajarea cererii
Cerere negativă Produsele dăunătoare sănătăţii Antimarketing Prezentarea efectelor
dăunătoare
Etica şi responsabilitatea socială a
marketingului

 De sinestător

S-ar putea să vă placă și