Sunteți pe pagina 1din 16

Analiza pieței de vin în România

Metode și tehnici de agromarketing

Coordonator: Prof. Dr. Penescu Aurelian


Masterand: Plăcintă Șalaru Ioan Laurențiu
Capitolul I: Informații generale despre piață

Considerente UM 2016 2017 2018


În perioada 2016-2018, în Suprafața totală cultivată cu viță
de vie pentru vin
ha 171,3 171,2 170,3

România principalele date


statistice pentru sectorul viticol Preț mediu achiziție struguri
pentru vin/țară
lei/kg 1,35 1,67 1,67

sunt (conform statisticilor INS):


Producția totală de vin mii hl 3627,6 3.303,70 4.264,10

Suprafața totală supusă măsurii ha 1.724,00 1.683,00 1.670,00


de restructurare/reconversie
Capitolul I: Informații generale despre piață

• România este o importantă ţară europeană producătoare de vin, dispunând de un mare


trecut istoric şi de bogate tradiţii culturale, mare parte din ele legate de această băutură,
considerată o licoare divină.
• În esență, România a excelat dintotdeauna la capitolul producției de vinuri și încă
rămâne un popor renumit pentru soiurile de viță nobilă pe care le cultivă. Cu o paletă foarte
largă de sortimente, viticultorii români se pot mândri pe bună dreptate cu realizările lor.
• În țara noastră, potrivit legislației în vigoare – Legea viei și vinului , nr. 67/1997 si HG
nr. 314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei și vinului nr.
67/1999, se obțin următoarele categorii de produse vinicole :
Capitolul I: Informații generale despre piață
- tipuri de vin -
A. Vinuri de consum
B. Vinuri de calitate C. Vinuri speciale
curent
• vin de masa , cu taria • vinuri de calitate • Vinuri spumante
alcoolica cuprinsa intre superioară – VS , • Vinuri spumoase
8,5% vol. si 9,5% vol. având o tărie alcoolică • Vinuri perlante
• vin de masa superior , dobândită de minimum • Vinuri aromatizate
cu tăria alcoolică peste 10% vol
• Vinuri licoroase
9,5% vol. vinuri cu denumiri de
origine, avand o tărie
alcoolică dobândită de
minimum 10,5% vol.
Capitolul I: Informații generale despre piață
- principalii competitori -
• Primii cinci producători/comercianţi de vinuri sunt: Vincon Vrancea, Jidvei, Cotnari, Cramele Recaş şi
Domeniile Tohani, aceştia însumând aproximativ 50% din totalul volumului tranzacţiilor cu vin din România.
• Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, evoluțiile cifrei de afaceri și a profitului pentru principalii
ofertanți sunt redate în tabelele și figurile următoare
• Companiile Jidvei și Cramele Recaș prezintă un trend ascendent de creștere a cifrei de afaceri în perioada
analizată. În schimb, celelalte companii analizate prezintă fluctuații a cifrei de afaceri.
Cifră de afaceri 2017 2018 2019 Evoluția cifrei de afaceri
Jidvei 158.244.217 lei 174.996.908 lei 191.950.299 lei
Cramele Recaş 93.887.346 lei 109.757.127 lei 129.989.464 lei 250,000,000 lei

Vincon Vrancea 79.558.659 lei 92.437.835 lei 91.843.488 lei 200,000,000 lei

Domeniile 37.488.596 lei 43.004.867 lei 39.532.340 lei 150,000,000 lei


Tohani 100,000,000 lei

50,000,000 lei
Cotnari 31.319.603 lei 29.170.121 lei 32.879.752 lei
0 lei
Jidvei Cramele Recaş Vincon Vrancea Domeniile Tohani Cotnari

2017 2018 2019


Capitolul I: Informații generale despre piață
- principalii competitori -
Cota de piață pentru anul 2019
8%
7%

Așa cum este prezentat în figura 39%

alăturată, compania Jidvei este lider de


piață, având o cotă de piață de 39,48% 19%

în anul 2019. Aceasta este urmată de


compania Cramele Recaș, care deține o
cotă de piață de 26,73%.

27%

Jidvei Cramele Recaş Vincon Vrancea Domeniile Tohani Cotnari


Capitolul II – Analiza SWOT a sectorului viticol

Puncte slabe
Puncte tari - suprafață
- Varietate mare a insuficientă pentru
soiurilor de struguri cultivarea viei
- Varietate mare a - Sisteme ineficiente
tipurilor de vinuri pentru prelucrarea și
depozitarea vinului

Oportunități
- Posibilitatea de a
exporta producția de Amenințări
vin
- Climă neprielnică
- piață de desfacere
mare - Fiscalitate ridicată
- Cerere din ce în ce
mai mare
Capitolul III – Strategii de marketing pentru compania
Jidvei

1. Strategia de specializare
• reconversia plantațiilor de viță de vie, prin replantarea a 400 de hectare

2. Strategia de diversificare
• Extinderea gamei de produse, prin deschiderea unui complex turistic

3. Strategia de calitate
• Investiții în retehnologizarea luniilor de producție

4. Strategia de fidelizare
• Implementarea unei soluții CRM pentru îmbunătățirea procesului de distribuție
Capitolul IV - Concluzii

• Piața de vin din România este este foarte bine dezvoltată și, din acest motiv,
țara noastră este un important producător, atât la nivel național, cât și
internațional.
• Diversitatea tipurilor de vin care poate fi produsă face ca piața să fie foarte
ofertantă pentru companiile care doresc să activeze în domeniu.
• Deși există cinci mari concurenți pe această piață, doar doi dintre ei dețin o
cotă de piață semnificativă. Acest lucru se datorează unor factori, precum:
capacitatea de producție, portofoliul de produse, strategiile de marketing
adoptate, investițiile realizate pentru retehnologizarea liniilor de producție, etc.
• În ceea ce privește punctele tari și slabe, opotunitățile și amenințările pieței,
majoritatea firmelor se confruntă cu situații comune.
Capitolul V - Chestionar

Obiectivele studiului:
- identificarea profilului cumpărătorului de vin;
- determinarea criteriilor care stau la baza alegerii şi cumpărării
unuia sau altuia din soiurile de vin existente pe piaţă;

Structură:
- 10 întrebări cu răspuns închis;
- Întrebări demografice + întrebări despre preferințe
- 50 de respondenți
Capitolul V - Chestionar
1. În ce categorie de vârstă vă încadrați? 4. Indicați veniturile dumneavoastră lunare:
8.  Ce cantitate de vin achiziţionaţi la o singură
a.  18-24 ani a.  1.500 – 1.999 lei
cumpărătură? (exceptând sărbătorile sau alte
b.  25-30 ani b.  2.000 – 2.999 lei
evenimente deosebite)
c.  37-45 ani c.  3.000 – 3.999 lei
a.  0,75 l
d.  Peste 45 ani d.  4.000 – 4.999 lei
b.  1 litru
e.  Peste 5.000 lei
c.  2 litri
2. Indicați genul dumneavoastră:
d.  Mai mult de 3 litri
a.  Masculin 5. Ați achiziționat vin îmbuteliat de pe piață în
b.  Feminin ultimele trei luni?
9.  Care este preţul pe care sunteţi dispus să-l
a.  Da
plătiţi pentru o sticlă de 0,75 l?
3. Indicați regiunea în care vă aflați: b.  Nu -- chestionarul se încheie
a.  12-50 lei
a.  Nord-Est
b.  51-99 lei
b.  Sud-Est 6.  Ce fel de vin?
c.  100 – 150 lei
c.  Sud-Muntenia a.  Sec
d.  Sud-Vest Oltenia b.  Demisec
10.  Care este frecvența de cumpărare în
e.  Vest c.  Dulce
ultimele 3 luni?
f.   Nord-Vest d.  Demidulce
a.  Zilnic
g.  Centru
h.  București-Ilfov b.  2-3 ori/săptămână
7.  Ce companie preferați când vreți să
c.  Odată pe săptămână
achiziționați un vin (puteți alege mai multe
d.  Odată și mai rar pe lună
răspunsuri)?
e.  2-3 ori/lună
a.  Jidvei
b.  Cramele Recaș
c.  Vincon Vrancea
d.  Domeniile Tohani
Capitolul V - Chestionar
Capitolul V - Chestionar
Capitolul V - Chestionar
Capitolul V - Chestionar
Capitolul V - Chestionar

S-ar putea să vă placă și