Sunteți pe pagina 1din 18

ICOANA -

FEREASTRA SPRE CER


CE ESTE ICOANA?
Icoana - este o reprezentare a

Mântuitorului Hristos

Maicii Domnului

Sfinților si a

Îngerilor

Evenimente din istoria mântuirii


noastre
DE CE EXISTĂ ICOANA?

 „Icoana există pentru că originalul nu


poate fi prezent în fața ochilor.”
SF. IOAN DAMASCHIN

 Fiecare dintre noi ne putem apropia


sufletește de cei care sunt departe de noi
privindu-le fotografiile.
 Atunci în sufletul nostru se nasc
sentimente de dor, iubire și respect.
 Mânați de aceste sentimente punem
fotografia la piept sau o sărutăm cu drag
 Aceasta nu înseamnă că cinstim poza ci
pe cei din poză
ICOANA VS IDOL

 Icoana - „eikon”=  Idol - închipuire,


chip,asemănare asemănare a
 E o reprezentare a minciunii
unei ființe reale, care  E o reprezentare a
a fost vazută unei fiin ț e ce nu
 Ea înlesnește există real
apropierea de  E ceva ce înlocuiește
Dumnezeu pe Dumnezeu
SE ÎNCALCĂ PORUNCA A II-A A DECALOGULUI?
„SĂ NU-ȚI FACI CHIP CIOPLIT...” -IEȘIRE 20,4
 Dumnezeu interzice poporului
lui Israel orice reprezentare a
vreunei ființe pentru ca acesta
să nu cadă în idolatria
popoarelor vecine care se
închinau la diverși zei.
SE ÎNCALCĂ PORUNCA A II-A A DECALOGULUI?
„SĂ NU-ȚI FACI CHIP CIOPLIT...” -IEȘIRE 20,4
 Același Dumnezeu poruncește ca să se facă
reprezentări ale heruvimilor (Ieș. 25, 8-22; III Rg.
6,22) sau șarpele de arama ( Num. 21,8)
PRIMELE ICOANE - MANDILIONUL
 Regele Abgar al V-lea al Edessei
(15-50 d.Ch.), bolnav de lepră își
trimite consilierul pentru a-L
chema pe Iisus să-l vindece.
 Acesta îi trimite doar o scrisoare
ș i chipul său imprimat pe un
ș tergar.
 Privindu-l regele se vindecă și
icoana lui Hristos o pune la
intrarea in cetate

Cetatea
E
dessei Mandilionul
Regele Abgar al V-lea de la Vatican
ICOANA SFINTEI VERONICA

 În drum spre Golgota, o


femeie din mulțime
șterge fața însângerată
a lui Hristos, chipul
Său imprimându-se pe
acel ștergar. - Lc.23,27
 Veronica = veron+icon

(icoana, imaginea
adevarată)
ICOANA MAICII DOMNULUI -
SF. AP. LUCA  Sf. Ap. Luca a
pictat după
cincizecime trei
icoane ale Maicii
Domnului:
 -Călăuzitoarea
 -Iubitoarea

 -Mijlocitoarea
Iubitoarea

CălăuzitoareaMijlocitoarea
PRIMELE ICOANE DIN CATACOMBELE
ROMANE
MOZAICURILE BIZANTINE
SFINȚII ȘI ICOANELE LOR

Sf. Cuv. Ioan Iacob Sf. Ier. Nectarie de la Eghina


1913-1960 1846-1920

Sf. Ier. Ioan din Kronstadt Sf. Mc. Constantin Brancoveanu


1829-1908 1654-1713
CITIREA ICOANEI
 AUREOLA-lumina
harului divin
 OCHII MARI -privesc
spre cer
 FRUNTEA LATĂ -
gândesc mereu la
Dumnezeu
 GURA MICĂ - spre
lauda nu spre vorbe
desarte
 URECHI ALUNGITE -
asculta atent linistea
 BARBA MARE - asceza
 CHIPUL
TRANSFIGURAT-
CITIREA ICOANEI
 TRUPUL ALUNGIT -
nazuința spre cer
 PICIOARELE ȘI
CAPUL MICI -
detasarea de formele
pamantesti, trupul lor
fiind spirituale
 ANATOMIA VOIT
DIFORMA - se pune
accent pe sufletul
sfintilor nu pe trupul
lor
Poartă semnele
CITIREA ICOANEI 
petrecerii vie ț ii
pamântești și al
sfâr ș itului ei
sau al slujirii lor
pământe ș ti
TIPURI DE ICOANE
BIRUINȚA ICOANELOR  Sinodul al VII-lea
Ecumenic de la Niceea
din anul 787 a hotărât
ca icoanelor să li se
aducă cinstea
cuvenită, cinste care
se dă prin ele celui
reprezentat în icoană.
 Duminica I din Postul
Mare (Duminica
Ortodoxiei)
sărbătorește acest
moment în fiecare an
ÎN CONCLUZIE...

 Eu nu mă închin
materiei, ci Creatorului
materiei, Care pentru
mine S-a făcut material și
a binevoit să sălășluiască
în materie, Care prin
materie a înfăptuit
mântuirea mea —
 Sf. Ioan Damaschin