Sunteți pe pagina 1din 18

Elemente de

geometrie
(d)

A B
Punctul

A Punctul A
B X Punctul B
Linii
(d)

A B
Care furnică va ajunge prima la muşuroi? De ce?

3
1 3

7
5

8
6
Observaţi şirurile următoare şi continuaţi cu figura care urmează:

a)
?

b)
?

c)

Fişa Nr. 1
Poligoane
E F
A L
M
patrulater
pentagon
triunghi P
N
H G
C B O

C D A B

H hexagon E patrulater

D C
G F
Observaţi desenul şi calculaţi:
63 : 7
72 : 8
6x9
6

15 8
8

72 : 8 = 9
a) câtul din interiorul dreptunghiului; ________________________
b) suma numerelor din interiorul dreptunghiului şi al pătratului;
15 + 8 = 23
_____________________________
c) produsul numerelor din interiorul triunghiului; 6 x 9 = 54
______________ d) produsul dintre numărul din interiorul
cercului şi numărul din interiorul cercului şi8al x6 = 48
triunghiului;
______________________ e) diferenţa dintre produsul din
6 xdin
interiorul triunghiului şi câtul 9 –exteriorul
63 : 7 = 45
cercului
________________________________________
Fişa Nr. 2
Uniţi obiectele cu corpurile geometrice corespunzătoare şi
scrieţi denumirea lor:

Fişa Nr. 3
Uniţi obiectele cu corpurile geometrice corespunzătoare şi
scrieţi denumirea lor:

cuboid cilindru cub sfera con

Fişa Nr. 3
Completează tabelul:

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12
8

cub 2, 7
cuboid 3, 5, 11
sferă 6, 8
cilindru 1, 10
con 4, 9, 12
Fişa Nr. 4
B C

D B C
A
A D

F G F
G

E H
E H
Numeşte corpurile geometrice folosite în construcţia
robotului. Spune câte sunt din fiecare.

E
Fişa Nr. 5
D

A B C D E
Numeşte corpurile geometrice folosite în construcţia
robotului. Spune câte sunt din fiecare.

E
D

A con 1 B cilindru 3 C cub 1 D sferă 3 E cuboid 2