Sunteți pe pagina 1din 12

Orașul Strășeni

Strășeni este un municipiu din partea centrală a Republicii Moldova,


reședința raionului cu același nume. La 1 ianuarie 2018 avea o populație de
20.800 locuitori.
Ziua orașului este celebrată la 27 octombrie. Este situat în valea râului Bâc,
lângă pădurile cunoscute sub numele „Codri”.
Obiectivele Primăriei Strășeni

 1. Dezvoltarea şi consolidarea economiei durabile la nivel local, dezvoltarea serviciilor publice


performante întru sporirea gradului de accesibilitate şi atractivitate prin îmbunătăţirea infrastructurii:
 extinderea sistemului intern de canalizare şi construcţia staţiei de epurare;
 modernizarea şi reabilitarea drumurilor locale;
 iluminatul public;
 crearea şi amenajarea locurilor de parcaj în oraş, terenurilor de agrement pentru copii,instalarea
staţiilor de oprire a transportului public urban.
 2. Crearea unui mediu ecologic prin modernizarea serviciului de salubrizare, extinderea spaţiilor
verzi.
 3. Eficientizarea consumului de energie prin conservarea resurselor termice şi electrice întru
îmbunătăţirea condiţiilor de activitate ale instituţiilor de învăţămînt, optimizarea cheltuielilor.
 4. Îmbunătăţirea guvernării locale prin implementarea diferitor forme şi instrumente de comunicare
cu cetăţenii, asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul APL, perfecţionarea continuă
a funcţionarilor publici.
 5. Crearea mediului investiţional favorabil şi atragerea investiţiilor în scopul creării locurilor de
muncă.
 6. Sporirea imaginii APL, îmbunătăţirii dialogului cu membrii comunitari locali.
 7. Dezvoltarea cooperării şi colaborării internaţionale , inclusiv încheierea acordurilor de înfrăţire,
colaborare şi parteneriat între comunităţile din Republica Moldova şi cele de peste hotare.
Proiecte sociale:

Bugetele locale constituie un element principal al bugetului public naţional şi reprezintă veriga
principală în ansamblul finanţelor locale, care au rol de a furniza cetăţenilor, prin intermediul
autorităţilor locale.
 Construcția pasajului pe dumul R1 Chișinău- Ungheni - Sculeni –fr.cu Romănia, km 22,35
(punct de trecere Gara feroviară – autogara or. Strășeni). Costurile estimate ale lucrărilor
1311393 lei
 Iluminarea străzilor: I. Iachir, Chişinăului, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Grigore Ureche,
Mitropolitul Varlaam, V. Cupcea, M. Eminescu. Costurile estimate ale lucrărilor 1,5 mln.
Lei
 Amenajarea staţiilor de oprire : str 31 August, Vasile Lupu Costurile estimate ale lucrărilor
80,0 mii lei
 Efectuarea lucrărilor de conservare a energiei termice la Şcoala de Arte, amenajarea terenului
aferent (pavarea, reparaţia scărilor). Costurile estimate ale lucrărilor 2,0 mln. lei
Proiect din fondurile europene
 Construcția unui drum de 3 km cu ajutorul fondurilor UE
Proiectul transfrontalier a fost lansat de primăria comunei Tuluceşti, din judeţul Galaţi,
care a inclus şi orașul Strășeni în programul european de finanţare.
Lucrările de construcţie vor începe în anul 2022 şi se ridică la peste un milion 220 de mii
de euro pe segmentul moldovean, din care 852 de mii de euro sunt fonduri europene
nerambursabile, iar restul, contribuţia autorităţilor publice.
Un proiect care în Republica Moldova se întâlneşte foarte rar. Deoarece proiectele sunt
foarte mari, de infrastructură foarte serioasă. Şi respectiv foarte puţine primării au acces la
asemenea proiecte. Construcţia acestui drum va face acces inclusiv pentru peste 8 mii de
locuitori ai satelor.
Despre fonduri pentru proiecte
 Proiectul transfrontalier a fost lansat de primăria comunei Tuluceşti, din
judeţul Galaţi, care a inclus şi orașul Strășeni în programul european de
finanţare.
Scopul proiectului

 Un proiect care în Republica Moldova se întâlneşte foarte rar. Deoarece proiectele sunt
foarte mari, de infrastructură foarte serioasă. Şi respectiv foarte puţine primării au acces la
asemenea proiecte. Construcţia acestui drum va face acces inclusiv pentru peste 8 mii de
locuitori ai satelor.
Analiza SWOT a orașului Strășeni
Puncte tari:

 Locație geografică bună - lângă Chișinău, cu acces la calea ferată;


 Parcul industrial în dezvoltare;
 Zona Economică Liberă în dezvoltare;
 Facilitarea atragerii investitorilor străini;
 Intreprinderi în curs de dezvoltare: "StrășeniVin", "Aliața-Vin", mobilier "Mobilata", Îmbrăcăminte;
 Sistem centralizat de alimentare cu apă;
Puncte slabe

 Acces limitat la serviciile de canalizare;


 Starea precară a drumurilor;
 Politici de non-stimulente în sectorul privat;
 Parteneriatul public-privat subdezvoltat;
 Infrastructura de afaceri subdezvoltată;
 Infrastructura de agrement subdezvoltată;
Oportunități

 Parteneriate cu comunități din afara țării;


 Programe de finanțare publică și privată, inclusiv finanțare nerambursabilă;
 Stabilirea unui parteneriat între instituțiile de învățământ și instituțiile de învățământ
angajatori pentru dezvoltarea de programe care să răspundă cererii de pe piața muncii
Amenințări

 Instabilitatea economică la nivel național;


 Instabilitate politică;
 Climat investițional nefavorabil;
 Procesul de descentralizare întârziată;
 Sistemul ipotecar subdezvoltat;
Concluzie
 Orașul Strășeni este poziționat avantajos, fiind aproape de Chișinău, care influențează activitatea
economică și viața social-culturală. Apropierea Chișinăului determină fluxurile economice,
comerciale și de afaceri în general. În același timp, aceasta a determinat autoritățile locale să
identifice modalități alternative de stimulare a activității economice.

S-ar putea să vă placă și