Sunteți pe pagina 1din 17

Plan de afaceri: YouthHouse

Întreprinzător: Susarenco Mihai


Cuprins:

I. REZUMAT/ SUMAR..................................................................................................................3
II. PREZENTAREA AFACERII/ SCURT ISTORIC.......................................................................4
III. ANALIZA PIEŢEI / PLANUL DE MARKETING..................................................................5
IV. ORGANIZARE ACTIVITĂȚILOR.........................................................................................8
V. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.......................................................................11
VI. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA..................................................................12
PLAN DE AFACERI

I. REZUMAT/ SUMAR
- descrierea afacerii
- obiective generale şi specifice ale afacerii
- descrierea produsului / serviciului – caracteristici unice
- segmentul de piaţă
- echipa de conducere / profilul întreprinzătorului
- sinteza previziunilor financiare.

,, YouthHouse S.R.L.’’ dorește a fi o afacere ce își desfășoară activitatea in sectorul terțiar, adica al
serviciilor, locul de amplasare al acestei cafenele va fi în zona Universității orașului Suceava.

YouthHouse este un centru de tineret care are ca principalul obiectiv de a atrage cât mai mulți
tineri care să devină clienți fideli interesați de servicii de o înaltă caitate pe care le va oferi centrul
pentru dezvoltarea personală . In acest centru tinerii vor avea parte de diferite trainiguri, cursuri de
limbi straine dar si alte activitati informative care vor ajuta la dezvoltarea lor. Pentru ca acest centru
sa nu aibă un program scurt de activitate, el va dispune de o cafenea care va activa pana la miezul
nopții unde tinerii vor putea juca sau închiria jocuri de masă și de societate. Cafeneaua va vinde
produse pe bază de cafea, ceai, bauturi alcoolice si racoritoare, produse de patiserie, prajituri,
sandwich-uri, dulciuri și înghețată.
În funcție de sugestiile clienților meniul se va adapta in fiecare săptămână. Se vor oferi produse
„deschise” – clientul își crează propria bautură sau mâncare prin comandarea dintr-un set de
ingrediente, etc.
În incinta cafenelei vor fi organizate seri de jocuri, unde fiecare grup de tineri, va putea alege un joc
gratuit cu condiția să consume ceva din produsele noastre. La fel aceste jocuri vor putea fi inchiriate
pe un interval scurt de timp.
O caracteristică proprie a afacerii ar fi și personalul de deservire tânăr, care va fi bine instruit în
ghidarea clienților la masa dorită sau jocul dorit, dar si in a explica si demonstra regulile jocurilor.
Un alt scop al afacerii ar fi creșterea cifrei de afaceri cu 25% în umătorii 2 ani, astfel crearea unui
mini lanț de astfel de centre și în alte orașe din România.
Echipa de conducere va fi compusă din
 Administrator:
- primește și receptionează marfurile;
- inițiază introducerea unor sortimente noi;
- execută prezența și efectuează instructajul profesional;
- controlează zilnic aparatele de casa, obiectele de inventar;
- intreține discuții cu consumatorii, recomandă unele produse;
- servește personal în unele cazuri consumatorii.
- Întocmește contracte cu Traineri

 Eveniment Manager
- Invită traineri pentru evenimente.
- Planifică aranjarea sălii
- Postează si popularizează fiecare eveniment.
- Planifică activități interactive pentru tineri

 Coordonatori
- Aranjează sala pentru eveniment
- Face curățenie după evenimente
- Seara facilitează jocurile, explică regulile jocurilor
- Pregătește toate materialele necesare pentru eveniment

 Bucătar
- indrumă, supraveghează și controlează intreaga activitate profesională;
- organizează activitatea de producție culinară;
- raspunde de calitatea și cantitațile preparate;
- pregateste preparatele din meniu.

 Ajutor de bucătar

- Pregăteste bucataria pentru prepararea bucatelor


- Ascultă de indicațiile Bucătarului,
- Ajuta bucatarul la pregatirea tuturol bucatelor

 Ospătar
- execută activitatea de pregatire a salonului de deservire;
- verifica starea de curatenie a salonului;
- executa aranjarea meselor;
- serveste consumatorii.
-
 Barman
- efectueaza operațiile de servire a clienților cu bauturi specifice sectiei;
- verifica stocul zilnic și valoric al gestiunii;
- se aprovizionează cu toate sortimentele de bauturi;
- se dotează cu toate tipurile de pahare.
Pentru dezvoltarea activitații, societatea și-a propus inchirierea / achiziționarea unui spațiu central,
amenajarea acestuia in mod corespunzător și promovarea cafenelei în cadrul segmentului vizat.

Pentru elaborarea previziunii financiare a firmei, afacerea va ține cont de organizarea rațională a
activității de producție, de investiții, de prestări de servicii, de contractare la timp a producției, de
achitare la timp a obligațiilor contractuale și financiare față de stat și banci.

Politica de salarizare va avea la bază o analiză a factorilor ce influențează nivelul salariilor: cererea
și oferta de muncă, legislatia (valoarea minimă a salariului, costul vieții), posibilitățile de plată ale
firmei.
Aparatura necesară pentru prepararea bauturilor dar si bucatelor și pentru pastrarea bauturilor si a
produselor de patiserie va fi obținută direct de la furnizori, pe baza unui contract de comodat.
Jocurile vor fi procurate din magazinele specializate.

In felul acesta, firma va detine aparatura modernă, fară costuri suplimentare. In plus,
furnizorii de cafea vor asigura și training-ul salariaților privind utilizarea aparatelor dar si
modalitatea de servire a produselor.

II. PREZENTAREA AFACERII/ SCURT ISTORIC


1. Prezentarea firmei – forma juridică, domeniul de activitate, locul de înfiinţare şi exploatare a afacerii,
perspective de dezvoltare.

,, YouthHouse-SRL’’ este o firmă a cărei principală afacere este în secctorul terțiar ( serviciilor),
afacerea se dorește a fi înființată în orașul Suceava, va oferi servicii de o calitate deosebită. La
atmosfera localului, unul din punctele de atracție, va concura designul interior distingându-se prin
mobilerul deosebit și modul de decorare.

Forma juridică – SRL- a fost considerată cea mai potrivită din urmatoarele motive:
 răspundere limitată a asociaților;
 capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaților;
 formulare simplă la constituire;
 capital social redus.

2. Descrierea afacerii şi prezentarea domeniului de activitate:

,, YouthHouse-SRL’’ va oferi servicii de inaltă calitate clientilor principali cu vârste cuprinse între
15 și 35ani cât și celorlalți. Afacerea este inovația de care are nevoie orașul Suceava, prin serviciile
pe care le oferă dorește sa dezvolte personalitatea tinerilor din orașul propriu-zis.
Prețurile vor fi accesibile bugetului pe care îl are un adolescent pentru toate trainingurile,cursurile
dar si produsele oferite de cafenea.
O alta caracteristica propriea afacerii va fi personalul de deservire, acesta evidențiindu-se prin
vîrsta tânără dar și comportament, tinută și”eticheta”.
3. Viziunea, misiunea, strategia, obiective pe termen mediu şi lung, activităţi, rezultate, indicatori
previzionaţi, strategia generală de implementare a planului de afaceri pe 2 ani.

Afacerea are ca principal scop dezvoltarea tinerilor din orasul suceava , concretizându-se în
atragerea diferitor cursuri, trainiguri si activitati interesante, interactive dar si care sa ii dezvolte pe
adolescentii Suceveni. Implementarea acestui plan de afaceri pe 2 ani va duce la creșterea cifrei de
afaceri a firmei și la dezvoltarea acesteia. Una din misiunile centrului este de a oferi tinerilor
diferite activitați de dezvoltare personala dar si un loc de relaxare si distracție. Un număr minim de
aproape 100 de clienti / zi in primul an de afaceri; dezvoltarea unei relații de incredere cu clienții,
astfel incât promovarea Centrului de tineret să se realizeze în primul rând prin recomandări. Localul
se inițiază a fi amplasat undeva în zona universitatii din orașul Suceava pentru a avea o clientelă
mai numeroasă din rândul tinerilor. Calitatea, modul de prezentare al activitatilor dar si serviciul
cafenelei și amabilitatea personalului și nu în ultimul rând amplasarea vor fi atuurile acestui local.
În următorii ani firma dorește să se extindă în mai multe orașe ( Iași, Bacău, București, Craiova
etc.). În ceea ce privește designul, amplasarea și meniul oferit acesta vor fi indentice în toate
orașele, ținând cont și de preferințele consumatorilor din fiecare oraș.

III. ANALIZA PIEŢEI / PLANUL DE MARKETING


1. Piaţa – clienţi, dimensiunea cererii, cota de piaţă, tendinţe ale pieţei.

Ținând cont de faptul ca în Suceava este un numar extrem de mic de localuri care să ofere un loc de
dezvoltare, recreere pentru tineri, iar Suceava fiind Orasul cu cea mai tânără populație din România
am putea spune că un asemenea local ar prinde bine pe piața din Suceava. Tinerii au inceput să iasă
mai mult in oraș, să socializeze intr-un bar, restaurant sau cafenea. Clientul obișnuit al unei cafenele
are vârsta cuprinsă intre 18 si 45 de ani.
2. Analiza SWOT a afacerii. Care sunt „punctele tari” care vă determină să credeţi că veţi avea
succes? (De ex. cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe privind piaţa şi clienţii, acces la capital, relaţii, capacitate
de muncă ş.a.). Care sunt punctele slabe pe care ar trebui să le optimizaţi? Care sunt ameninţările şi
oportunităţile de care trebuie să ţineţi cont?

Puncte tari
- Originalitate (organizare trainingurilor de dezvoltare, seri de jocuri, cursuri de limbi straine);
- Calitatea produselor și a servirii;
- Atmosferă plăcuta pentru studii;
- Nu e un simplu local dar un centru de dezvoltare
- Dezvoltare personala, relaxare, distracție într-un singur loc
- Lipsa competitorilor în oraș
Puncte slabe
- Lipsa unui renume pe piața din România
- Fonduri proprii inițiale insuficiente
- Lipsa de experieță a acționarilor

Oportunități
- lipsa activitatilor de dezvoltaree pentru tineri;
- Lipsa locurilor unde tinerii isi pot petrece timpul in mod educativ;
- o mai mare deschidere a consumatorilor romani / suceveni catre socializare în afara casei;
- Sucevenii petrec mult timp in localuri, cafenele, restaurante
- Singurul loc de unde se poate inchiria jocuri de societate.
Amenințări
- Posibil ca trainerii, sa aiba programe foarte incarcate
- Condiții de creditare mai aspre;
- Apariția altor competitori cu un capital mai mare.
- Creșterea costului cu materia primă;
- Devalorizarea monedei naționale.

3. Strategia de marketing (descrierea strategiei de produs cu menţionarea caracteristicilor şi


avantajelor pe care le oferă clienţilor; descrierea strategiei sau politicii de preţ prin analiza elementelor ce
determină preţul, descrierea strategiei de vânzări şi distribuţie prin analiza metodelor de vânzare şi canalelor
de distribuţie şi descrierea strategiei de promovare şi relaţii publice ce va urmări efectul dorit în promovare,
costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mijloacele mass-media ce vor fi
utilizate şi analiza rezultatelor promovării etc.):

YouthHouse vine cu o idee nou[ pe pia’a din Suceava care urmareste sa atraga tinerii Suceveni să
participe la activități pe care să-i dezvolte pe ei însăși, dar și să le ofere un nou loc de relaxare și
distractie in mod educativ și interactiv.
Preturile practicate în Centru YouthHouse vor fi accesibile pentru toti tinerii interesați să
investească în prorpia personalitate, prețurile trainingurilor vor varia între 10 lei și 50 lei, acestea
acoperind plata vorbitorului dar si cheltuielile administrative, suportate de Centru, langa aceste
cheltuieli se va adauga o suma de 20% care va constitui venitul Organizației
Cafeneaua din cadrul centrului va avea prețuri comparabile cu cele mai populate cafenele din oraș.
Prețul va fi compus din cheltuielile de preparare + 75% care vor constitui venitul organizatiei
Astfel, o cafea va costa intre 5 si 15 lei, o ciocolata calda intre 7 si 10 lei, bauturile non-alcoolice
între 5 si 20 lei, iar băuturile cu alcool între 10 si 22 lei.
În cursul saptămânii, între orele 8.00 si 12.00, Cafeneaua va practica prețuri reduse cu 20%-25%
pentru a atrage clientela să iși servească micul dejun în centrul YouthHouse
Clienții fideli vor fi răsplătiți periodic prin oferirea de -50% la fiecare al 3-lea produs.
Se va urmari inchirierea unui spațiu intr- o zona cu trafic pietonal ridicat, cum ar fi în apropiere de
universitate.
Programul de lucru va fi: Luni – Vineri 8.00 – 22.00, Sâmbătă Duminică: 10.00 – 00.00.
Mecanismul de promovare a Centrului de tineret va fi in mare parte Online pe siteurile de
socializare, la început se va promova prin trainingurile dar si jocurile educative de care înca nu au
fost organizate în Suceava, dar si produsele bio ale cafenelei,
Intr-adevar, piața cafenelelor a cunoscut o crestere considerabila in ultimii ani, însă, în condițiile
actuale de piață se previzionează o evoluție mai modestă. Astfel, pentru urmatorii 2 ani, societatea
prognozează o creștere anuală de 20%.

3.1. Produsul / serviciul:


Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii. Modalitatea în care
produsul/serviciul/lucrările contribuie la inovarea socială, combaterea discriminării, dezvoltarea durabilă,
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere
al utilizării resurselor, promovarea concretă a utilizării şi calităţii TIC.

YouthHouse va oferi traininguri de dezvoltare personală, discursuri motivaționale și ghidare în


cariera din parteapersoanelor din domeniu cum ar fi profesori, medici, cusatori, manageri, vînzători.
Cafeneaua va vinde produse pe baza de cafea, ceai, băuturi alcoolice și racoritoare, produse de
patiserie, prăjituri și dulciuri. In cadrul cafeneliei se vor juca jocuri de societate cu caracter educativ
care îî va ajuta pe tineri să îsi dezvolte vorbirea în public, logica și reacția. Aceste jocuri vor putea fi
și închiriate. Clienții principali fiind tineri cu varsta cuprinsă intre 12 si 35 de ani din clasa de
mijloc din Suceava.
Pe langă aceste produse, cafeneaua va organiza și seri tematice concursuri pentru tineri(erudit caffe)
seri de tenis de masa, șah dar și alte jocuri pentru tineret. De asemenea, se va oferi acces gratuit la
internet wireless și la o serie de ziare și reviste mondene.
Conform studiilor realizate, interesul principal al segmentului nostru țintă este axat pe calitatea
produselor și a servirii, in concordanță cu o atmosferă placută și cu prețuri moderate. Considerăm că
putem oferi produse la un preț mediu fară a sacrifica astfel calitatea acestora sau calitatea servirii.

3.2. Clienţii şi profilul acestora:

Principala activitate a YouthHouse este dezvoltarea personală a tinerilor, astfel clienții sunt tinerii
cu vârstă cuprinsă între 12-35 ani care potrivit studiilor realizate de studenții universității Ștefan cel
Mare din Suceava sunt categoria de persoane care preferă să își petreacă serile intr-un local cu
prietenii și să joace sau sa privească ceva distractiv, ceea ce în suceava momentan este în numar
foarte limitat, nici un restaurant din oraș nu pune la dispoziție jocuri de societate, tinerii care doresc
să joace ceva sunt nevoiți sa procure personal aceste jocuri, ceea ce implică costuri foarte mari. De
aceeaa YouthHouse va pune la dispoziție aceste jocuri gratuit în cadrul cafenelei dar și va oferi
posibilitatea de închiriere.

3.3. Preţul:
Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile
de preţuri).
Prețuri restaurant

Produs PREȚUL Pondere in cifra de


afaceri
Produse pe bază de cafea sau ceai 5-15 lei 30%
Băuturi răcoritoare 5-8 lei 15%
Bauturi Alcoolice 10-25 lei 25%
Produse de patiserie, înghețată, 3-20 lei 30%
sandwishuri
Prețuri activitati de dezvoltare

Servicii PREȚUL/LOC Pondere in cifra de


afaceri
Traininguri 15-50 lei 40%
Cursuri de limbi straine 10-25 lei 30%
Inchiriere sală pentru organizatii 300-450 lei 15%
Inchiriere jocuri 10-30 lei 15 %

3.4. Amplasarea pe piaţă şi distribuţia produselor/serviciilor:


Analiza pieţei de desfacere şi a concurenţei (prezentarea pieţei de desfacere a produsului/ serviciului/
lucrărilor, identificarea principalilor competitori şi a produselor/serviciilor/lucrărilor oferite de aceştia,
inclusiv puncte tari şi puncte slabe; prezentați avantajul competitiv al produsului/serviciului/lucrărilor):

3.4.1. Principalii concurenţi:


Firmă concurentă
Produs/
Ponderea pe
serviciu oferit pieţei Denumirea firmei/ firmelor
piaţă (%)
Cafea italiană, mâncare cu
1 produse naturale, seri tematice, Apropo Cafe 15%
muzică live
Cafea, ceaiuri, lansări de carte,
2 Sakura 10%
serate muzicale
Posibilitatea de a juca jocuri
3 Padrino 40%
proprii în grup, privi fotbal

3.4.2. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă, comparativ cu cele ale concurenţei. Descrieţi
principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră
comparativ cu cele oferite de concurenţă):
Serviciile și produsele oferite de YouthHouse vor avea un mare succes pe piață, un principal
avantaj este lipsa concurenților în acest domeniu, singurul nostru domeniu care are concurenți pe
piața din Suceava este cafeneaua centrului. Avantajele noastre ar fi atmosfera și personalul bine
instruit, o gamă variată de cafea si ceaiuri dar și de patiserie bio. Faptul că cafeneaua va pune la
dispoziția clienților jocuri de societate va fi un plus comparativ cu ceilalți concurenți. Un
dezavantaj ar fi promovarea scăzută a centrului si a cafenelei la începutul activității sale.

3.4.3. Cum se va realiza desfacerea produselor/serviciilor?


Forme de desfacere(%)
Produse/grupe de Pondere în cifra de
distribuție vânzare marketing
produse/servicii afaceri (%)
Activitățin de dezvoltare 50 % 50% 40% 40%
personală (traininguri,
discursuri motivaționale,
cursuri)
Închirierea Jocurilor 5% 15% 10% 20%
Produse din cafea 20% 20% 30% 20%
Produse de patiserie 10% 50% 30% 20%
Băuturi răcoritoare, 15% 20% 40% 20%
alcoolice

4. Previziunea vânzărilor:
Anul curent (N)
(Grupe de) produse/servicii, lei Total
Vânzări pe (principalii) Produsul 5
Produsul 1 Produsul 2
clienţi Produsul 3 Produsul 4 Băuturi
Activități de Închirierea lei %
Cafea patiserie răcoritoare,
dezvoltare jocurilor
alcoolice
Persoane fizice 150.000 10.000 100.000 70.000 50.000 380.000 58,91%
Clienţi
Persoane juridice 100.000 5.000 75.000 50.000 35.000 265.000 41,09%
interni
Total piță internă 250.000 15.000 175.000 130.000 85.000 645.000 100%

An curent (N+1)
(Grupe de) produse/servicii, lei Total
Vânzări pe (principalii) Produsul 5
Produsul 1 Produsul 2
clienţi Produsul 3 Produsul 4 Băuturi
Activități de Închirierea lei %
Cafea patiserie răcoritoare,
dezvoltare jocurilor
alcoolice
Persoane fizice 200.000 15.000 120.000 100.000 70.000 505.000 56,42%
Clienţi
Persoane juridice 170.000 10.000 85.000 70.000 55.000 390.000 43,57%
interni
Total piță internă 250.000 25.000 205.000 170.000 115.000 895.000 100%

5. Promovarea
Descrieţi strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi estimaţi costurile anuale de
promovare!

Promovarea Centrului de tineret YouthHouse va avea loc pe rețelele de socializare, iar în primul an
de activitate vor fi distribuite broșuri cu informații despre serviciile oferote de centru, despre
trainingurile, si discursurile motivaționale care vor avea loc în fiecare săptămâna, ceea ce o sa
popularizeze afacerea în rîndul elevilor, o alta modalitate de popularizare a Centrului de tineret este
prin creearea ofertelor pentru prietenii consumatorilor de ex, daca vii impreuna cu un prieten,
primesști 20% reducere.

6. Bugetul de marketing:
Cheltuieli pentru studii de piaţă şi
Anul 1 Anul 2
cercetarea pieţei
Cheltuieli pentru promovarea 2% din vânzări 2% din vânzări
produselor/serviciilor pe categorii de 223 euro lunar 310 euro lunar
cheltuieli = 2687 euro an = 3730 euro an
IV. Total cheltuieli 2687 euro 3730 euro = ORGANIZARE
=12900 LEI 17900 LEI
ACTIVITĂȚILOR

1. PROCESUL DE PRODUCŢIE / PLANUL DE PRODUCŢIE


Descrierea tehnologiei utilizate în producerea/ dezvoltarea produselor/serviciilor:
Aparatele necesare pentru traininguri si activitațile de dezvoltare, vor fi procurate din magazinele
specializate. Pentru aceste Activități este nevoie de 2 proiectoare, 2 table pentru proiectat, 2 calculatoare, 2
table pentru scris. Jocuri de societate câte 3 buc/joc
Aparate necesare (pentru prepararea cafelei, pastrarea bauturilor alcoolice și racoritoare și a
inghețatei) pot fi achiziționate sau luate în comodat de la furnizorii de cafea și bauturi. În al doilea
caz (cel pentru care se optează în cadrul acestei afaceri), managementul se obligă să achiziționeze
produsele doar de la acel furnizor, care poate impune un target lunar obligatoriu (ex. 12 kg. de cafea
/ luna pentru un grup de aparate oferit, acest grup fiind format dintr-un macinator, un expressor si
un dedurizator). Toate produsele de patiserie și sandwishurile vor fi făcute de bucătarul șef
proaspete și gata să fie servite, iar bauturile calde la fel vor fi preparate de către barman cu ajutorul
aparatelor speciale, acestea nu au nevoie de un plan de priducție foarte complex.

Lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiţiei propuse:


2 calculatore, 2 proiectoare, 2 table de proiectat, 2 table pentru scris, 2 laptopuri pentru personal. Jocuri de
societate 3buc/joc 1 Televizor
Macinator de cafea, expressor, dedurizator, blender,1 frigider pentru băuturi răcoritoare,1, frigider
pentru bere, frigider/congelator pentru înghețată, dozator pentru bere, cuptor cu microunde etc.

2. Rolul şi funcţiunea fiecărui utilaj, echipament propus spre achiziţionare; nevoile ce vor acoperite prin
intermediul produsului/serviciului/lucrării dezvoltate;

Proiuectorul și tabla de proictare – pentru prezentarile trainerilor


Calculatoarele, pentru trainereii care prezinta
Laptopul, pentru personal, biroul administratoruliui si menegerului de proiect
Jocurile- pentru inchiriere si joc in interiorul cafenelei
Macinătorul de cafea- macină boabele de cafea
Expresor-prepară cafeaua
Dedurizatorul- filtrează cafeaua
Blender
Cuptorul cu microunde- încalzește produsele
Frigidere și congelatoarele – păstrează produsele reci la temperatura la care trebuie să fie
Aragaz cu 6 focuri
Cuptor pentru copt
Casă de marcat
Mașină de făcut gheță

3. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport aflate în proprietatea
agentului economic
Mijloc fix Caracteristici tehnice An Valoare de piaţă estimată
fabricaţie
Laptop Laptop ASUS 2020 4500
ZenBook 14
Videoproiector Videoproiector BENQ 2020 3100
MH535
Jocuri de societate Mafia, Dixit, 2020 5000
Monopoly
Măcinător de cafea Bosch MKM6000 2020 Oferit gratis de către furnizori de cafea
Expresos 220/240 V 2020 Oferit gratis de către furnizori de cafea
Dedurizator W 180 mm, D 420 mm, H 2020 Oferit gratis de către furnizori de cafea
500 mm
Cuptor cu microunde 800W 2020 1000lei
Frigider 220 - 240 V, 50/60 H 2020 Oferit gratis de către furnizoril de băuturi
Blender 300/1000 W 2020 Oferit gratis de către furnizori de cafea
Congelator 5.5kW/ 24h 2020 Oferit gratis de către furnizorul de
înghețată
Aragaz cu 6 focuri 3.5Kw+2x5kW 2020 3000 lei

Cuptor HBG633NB1 2020 2500 lei


Casă de marcat specială - 2020 7000 lei
pentru cafenele si soft
Mașină de făcut gheță 300W 2020 1000 lei

4. Imobile existente:
Proprietate Închiriate
Val. Perioada
Denumire Destinaţie
Valoare Ipoteci Chirie/lu de
nar închiriere
Vitrină frugorifică de striclă Depozitează prajiturile și 6000 - 250 12 luni
mânarea
2 Calculatoare de birou 9400 - 700 12 luni
mobilier tehnologic: barul, - 10000 - 800 12 luni
mese de lucru, dulapuri,
etajere
2 table de scris Destinate clientilor 1500 - 120 12 luni

Mese și scaune Destinate clientilor 10000 800 12luni


Fotolii 30 Destinate clienților 5000 400 12 luni

Modul de asigurare cu utilităţi:


(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate utilităţile
necesare)
Zona Universității Stefan ce Mare a Orașului Suceava

(se poate ataşa o schiţă de amplasare a mijloacelor fixe achiziţionate)

5. Implementarea unor soluţii TIC în procesul de producţie/ furnizare/ prestare, promovarea


consolidării cercetării, a dezvoltării tehnologice şi/sau a inovării, prin derularea de activităţi specifice):

Societatea va implimenta soluții TIC pentru a ajuta la reducerea costurilor și a imbunătăți calitatea
serviciilor. Se vor face rețele sociale pentru a putea comunica cu clienții, diferite instrumente de promovare
și evaluare a calității serviciilor și produselor, bazele de date unde se va pastra infomația societății etc.

6. Proces de producţie / prestări servicii - flux, timp, fonduri


Cheltuieli anuale: 384.000 lei

(Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă):

Cheltuieli de producţie directe Suma %


Materii prime/materiale consumabile 85.000 lei 22,13
Materiale auxiliare 10.000 lei 2,60
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) 170.000lei 44,27
Energie, alte utilităţi 25.000 lei 6,51
Subansamble 6.000 lei 1,62
Servicii sau lucrări subcontractate 25.000 lei 6,51
Alte cheltuieli directe 10.000 lei 2,60
Cheltuieli de producţie indirecte
Administraţie / Management 15.000 lei 3,90
Cheltuieli de Birou / Secretariat 10.000 lei 2,60
Cheltuieli de transport 3.000 lei 0,78
Cheltuieli securitate (de exemplu pază etc.) 10.000 lei 2,60
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 10.000 lei 2,60
Alte cheltuieli indirecte 5000 lei 1,30
TOTAL 384.000 lei 100%

7. Venituri anuale preconizate (cifră de afaceri) : 410.600 lei

Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor:

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)


Activitățin de dezvoltare personală (traininguri, 186.000
discursuri motivaționale, cursuri)
Închirierea Jocurilor 16.200
Cafea 126.000
Băuturi răcoritoare, alcoolice 72.000
Patiserie 198.000
TOTAL 598.200

8. Capital fix – amortizare, întreţinere, furnizori:

Capitalul fix al acestei afaceri va consta din aparatele si uneltele tehnice de lunga durata care ajura la
prelucrarea producției, toate vor fi amortizate în primul an de activitate.

9. Materii prime și consumabile – necesar, surse, cost. Principalii furnizori de materii prime:
Valoarea anuală
Furnizori a achiziţiilor
(mii lei)
Julius Meinl Romania (cafea Julius Meinl) 8000
Cafea,ceai Strauss Romania (Doncafe si Lavazza) 13000
Nordic Import Export Co SRL (Kimbo si Kose) 9000
Nestle Romania (Nescafe), 10.000
Pro Brands Distribution (Illy 10.000
Coca-Cola,Pepsi 11.000
Băuturi Heineken Romania 9.000
răcoritoare,bere Ursus Breweries 10.000
United Romanian Breweries Bereprod 9.000
Bety Ice 6000
Dulciuri Delta 5000
Bujor 6000
Belpan 8000
(Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc. Puteţi anexa oferte de la
furnizorii de materii prime principale)
Aprovizionarea va fi făcută cu ajutorul furnizorului sau cu transportul societății în cauză.

10. Investiţii necesare:

Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior:


Durata de
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată amortizare
(ani)
Chirie local Imobiliare Suceava 57.600 2 ani
Investiții în asistență tehnică Telekom,Microsoft, Digi 13.000 2 ani
TOTAL 70.600 141.200
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum şi proiectul, autorizaţiile şi avizele necesare, după
caz.)

Controlul calităţii:
Societatea este conștientă că pentru a crea o relație de lungă durată cu clienții săi, calitatea
produselor și a serviciilor este un punct critic.Pentru a asigura calitatea produselor finale, compania
se bazează pe calitatea produselor și a proceselor. Astfel, furnizorii și Trainerii companiei sunt
recunoscuți pe plan național (ți chiar internațional) pentru calitatea produselor oferite. Procesul de
preparare al produselor pe bază de cafea și ceai și al cocktailurilor va respecta intocmai parametrii
stabiliți, pentru a obține calitate maximă. De asemena, societatea va permite o comunicare directă
cu clienții, prin intermediul unei cutii de sugestii / reclamatii existente în centru dar și prin
publicarea numărului de telefon al responsabilului de Centru într-un loc vizibil. Cutia de
sugestii/reclamații va fi consultată în mod periodic, nemulțumirile ți sugestiile clienților fiind atent
analizate si soluționate.

Impactul afacerii asupra mediului (Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluţii aţi gândit pentru
eliminarea acestor efecte):

Societatea va folosi doar ambalaje 100% biodegradabile și reciclabile, se vor implimenta cât
mai multe soluții care nu vor fi benefice mediului. YouthHouse va contracta firmele de
maculatură pentru a ridica săptămânal toate deșeurile din hârtie, astfel stopând poluarea. O
noua tehnologie pe care o va implimenta acest centru este ca toata apa care va fi consumată la
spalarea manilor și a veselei va fi separată și filtrată de reziduri și folosită la curațarea wc-e-lor

V. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1. Structura organizatorică a firmei (organigrama) şi politica de resurse umane (identificarea


resurselor umane necesare derulării activităţilor, prezentarea fişelor de post, prezentarea procesului de
selecţie şi recrutare personal, angajarea de persoane dezavantajate):

Recrutarea personalului se va efectua direct de către societate. Primele persoană angajată va


fi Administratorul și Managerul de evenimente care se va implica ulterior în angajarea
personalului operațional.
Administratorul va fi responsabil de activitatea curentă a centrului și a cafenelei. El va avea
în subordine toți angajații, va menține legatura cu furnizorii si partenerii cafenelei.
Managerul de evenimente va fi responsabil de activitățile de dezvoltare a tinerilor
participanți. Administratorul va raspunde direct în fața acționarilor. Angajarea personalului
se va face pri inermediul unui interviu, unde pute, afla dacă candidatul este potrivit postului.

2. Experienţa şi calificări ale echipei de conducere:

Ceea ce ține de calificarea personalului este obligatorie pentru responsabilul de cafenea, pentru a ști
cum sa o gestioneze, pentru celelalte persoane cum ar fi barman, ospătar,bucătar, calificarea nu este
neapărată, persoanele nu vor avea nevoie de experiența, deoarece noi apreciem calitățile persoanei,
iar ea va fi instruită corespunzător inainte de a ocupa postul

3. Personal – număr, calificare, formare, plată/


(Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impozite
şi contribuţii sociale. Puteţi descrie cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum îl veţi instrui pentru postul respectiv, precum
şi ce program de pregătire gândiţi în viitor şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul).
Pentru ca număr de angajați societatea dorește să angajeze 8 persoane, un manager de
evenimente, 2 coordonatori de evenimnte. un barman, un bucătar și doi ospătari.
Personalul cum am menționat și mai sus va fi recrutat printr-un interviu. Întregul
personal va fi angajat cu carte de muncă, pe durata nedeterminată. Remunerarea se va
face prin salariu fix și se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente. Salariul net
lunar va fi 3500 lei pentru responsabilul de evenimente, 1800 lei pentru barman și
coordonatori de eveniment, 1500 lei pentru ospatari si 2500 de lei pentru bucătar.

VI. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA

1. Bugetul planului de afaceri. Necesar de capital propriu şi atras, surse de finanţare:


Plan de finanţare a investiţiei:
Suma %
Capital propriu 72.000 lei 22.15
Finanțări 96.000 lei 29,53
nerambursabile
Credite bancare 100.000 lei 30,76
Alte surse 57.000 lei 17,53
TOTAL 325.000 lei 100%

2. Previzionarea veniturilor şi cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani creste cu 25% în al doilea an.


Rezultatul afacerii:
Nr. Perioada
Denumirea elementului
rd. N N+1
Venituri din vânzări de produse /servicii/mărfuri 1 645.000 895.000
Venituri din alte activități 2 15.000 15.000
TOTAL VENITURI / CIFRA DE AFACERI (rd. 1 la 2) 3 660.000 910.000
Cheltuieli cu materii prime/mărfuri şi materiale consumabile aferente activităţii desfăşurate: 4 85.000 100.000
Salarii (inclusiv cheltuielile sociale aferente) 5 170.000 200.000
Chirii 6 57.600 57.600
Utilităţi (apa, energie, telefon, etc.) 7 25.000 35.000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing, Reparaţii/ Întreţinere 8 18.000 45.000
Asigurări 9 20.000 40.000
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe profit/venit 10 95.000 140.000
Alte cheltuieli 11 30.000 70.000
TOTAL CHELTUIELI (rd. 4 la 11) 12 500.600 677.600
PROFIT SAU PIERDERE: 13 Profit Profit
PROFIT (rd. 3-12) 14 138.200 232,400
PIERDERE (rd.12-3) 15

4. Informaţii privind pragul de rentabilitate:

Pragul de rentabilitate (sau punctul critic / cifră de afaceri critică) poate fi descris ca fiind cifra de
afaceri minimă care asigură acoperirea ansamblului de cheltuieli ale firmei. Drept urmare, am putea spune că
cifra de afaceri minimă este cifra de afaceri echivalentă cu toate cheltuielile firmei. Activitatea devine
rentabilă după acest prag. Până la acest nivel al producției/activității, firma înregistrează pierderi.

Cifra de afaceri minimă - cheltuieli totale = 0


440.600-410.600=0
Cifra de afaceri minimă este cifra de afaceri care trebuie să acopere cheltuielile firmei.

Dacă ne referim la costurile afacerii, atunci cifra de afaceri ar trebui să acopere costurile totale (variabile și
fixe).

Pragul de rentabilitate (PR) = Costuri fixe / (Preț de vânzare-Costuri variabile)

S-ar putea să vă placă și