Experiment Virtual

Determinarea acceleratiei gravitationale cu ajutorul
pendulului gravitational.
 Materiale folosite
-applet continand simularea virtuala a oscilatiei unui
pendul gravitational
-Teoria lucrarii:
g=

( )

 Inregistrarea datelor experimentale
Nr. Det.

l (m)

T(s)

g (m/s2)

1

1

1.42

9.76

-0.01

2

2

2.01

9,75

-0,02

3

3

3,47

9,82

0,03

4

4

4,01

9,81

0,01

5

5

4,49

9,78

-0.02

6

6

4,91

9,81

7

7

5,31

9,79

-0,01

8

8

5,67

9,81

0,01

9

9

6,01

9,79

0,04

10

10

6,34

9,82

0,02

gm

9,8

Δg

0.01

Δ gm

0