Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic Zimnicea Plan de masuri privind prevenirea si diminuarea absenteismului si abandonului scolar An scolar 2011-2012 Nr.crt.

Obiective Masuri/Activitati 1. Cunoastera si aplicarea Consemnarea absentelor in masurilor si obiectivelor catalog si ttransmitera la din foaia de parcurs a ISJTR MECTS pentru anul scolar 2011-2012 Raspunde Dirigintii SecretariatDir ector Termen Zilnic Pana la data de 5 a fiecarei luni

2.

Oferirea de alternative educative interactive pentru petrecerea timpului liber si cresterea nr. de participanti la diferite tipuri de activitati judetene

-Organizarea unor activitati extrascolare artistice, sportive -Organizarea si desfasurarea unor activitati in cadrul proiectelor judetene:Moralia, Saptamana Educatiei Globale

Dirigintii Consilierul educativ Consilierul educativ Consilierul educativ Consilierul educativ Dirigintii

LunarCon form planificari i

3.

Consilierea psihopedagogica a elevilor ,a profesorilor si a parintilor Cunoasterea fenomenului, a cauzelor la nivelul fiecarei clase

4.

-Organizarea unor intalniri ale elevilor, profesorilor si parintilor cu profesorul consilier Monitorizarea la nivelul fiecarei clase a abandonului scolar ,identificarea cazurilor, a cauzelor si solutiilor Adecvarea tematicii orelor de dirigentie in vederea unei optime integrari scolare si sociale Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de frecventa si integrare scolara Aplicarea unor chestionare parintilor in scopul cunoasterii mediului familial si socioeducational Sustinerea de lectorate si sedinte cu parintii pe teme ce abordeaza problemele comportamentului de risc

Profesorul consilier Dirigintii Consilierul educativ Diretorul Directorul Dirigintii Consilierul educativ Profesorii liceului

saptamana l saptamana l

5.

6.

Prevenirea/combaterea abandonului scolar prin abordarea unor teme educative specifice in cadrul orelor de dirigentie Implicarea responsabila a familiei in prevenirea abandonului scolar

Conform planificari i bilunar

Director, Prof. Patranescu Gheorghe

Consilier educativ, Prof. Aneta Ignat