Sunteți pe pagina 1din 62

Entitatea public: ..

SUCEAVA Compartimentul: AAII

PROCEDURA OPERAIONAL ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Ediia NTI Revizia ..................

Entitatea public . SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Ediia NTI Nr. de ex. .................................. Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 1 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

Entitatea public SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Ediia NTI Nr. de ex. .................................... Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 2 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

1.1 1.2 1.3

ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAIUNEA 1 ELABORAT VERIFICAT APROBAT

NUMELE I PRENUMELE

FUNCIA

DATA

SEMNTUR

4 15.08.2007 15.08.2007 15.08.2007

Entitatea public

Procedura operaional

Ediia NTI

ASP SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Nr. de ex. ............................. Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 3 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

Ediia sau dup caz, revizia n cadrul ediiei 2.1 2.2 2.3 . 2.n 1 Ediia I Revizia 1 Revizia Revizia Ediia II Revizia 1

Componenta revizuit 2 x

Modalitatea reviziei 3 X

Data de la care se aplic prevederile ediiei sau reviziei ediiei 4 15.08.2007

Entitatea public

Procedura operaional

Ediia NTI

ASP SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Nr. de ex. ............................... Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 4 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale

1 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Scopul difuzrii 2 aplicare informare informare informare informare informare eviden arhivare

Exemplar nr. 3 1 2 3 4 5 6 7 8

Compartiment 4 AAII Buget Financiar contabil Financiar contabil Conducere Compartimente funcionale AAII AAII

Funcia 5 ef serviciu Inspector ef serviciu Director adj. fin. cont. Director executiv ef serviciu ef serviciu ef serviciu

Numele i prenumele 6

Data primirii 7

Semntura 8

Entitatea public ASP SUCEAVA

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE

Ediia NTI Nr. de ex. .........................................

COMPARTIMENTUL AAII

COD: ASP. A10

Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 5 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

4. Scopul procedurii operaionale 4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate; 4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii; 4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului; 4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe manager, n luarea deciziei; 4.5. Stabilete sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activiti; 4.6. Stabilete reguli privind alegerea operaiunii adecvate.

Entitatea public SUCEAVA COMPARTIMENTUL

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Ediia NTI Nr. de ex. ...................................... Revizia ................

AAII

Nr. de ex. ............. Pagina 6 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale 5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional; - procedura operaional se refer la modalitatea n care se desfoar activitatea de cumprare de valori materiale necesare desfurrii activitii instituiei publice; - se stabilete i modalitatea prin care se face selecia furnizorilor pentru achiziionarea de produse sau a prestatorilor de servicii pentru efectuarea unor lucrri; 5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurale n cadrul portofoliului de activiti desfurate de entitatea public; - Activitatea se desfoar n cadrul compartimentului administrativ - aprovizionare cu aprobarea ordonatorului de credite ; 5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea procedural; a. Aceast activitate depinde de activitatea compartimentelor: Financiar contabil; a. De aceast activitate depind n cadrul desfurrii activitii , compartimentele: Conducere A.A.I.I Compartimente i laboratoare funcionale Serviciul buget Serviciul programe R.U.N.O.S

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii procedurale; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii. a. Aceast activitate depinde de furnizarea datelor de la urmtoarele compartimente:

Financiar-contabil; A.A.I.I R.U.N.O.S Serviciul buget Serviciul programe Compartimente i laboratoare funcionale

b. De aceast activitate beneficiaz compartimentele: Financiar-contabil; A.A.I.I R.U.N.O.S Serviciul buget Serviciul programe Compartimente i laboratoare funcionale

Entitatea public SUCEAVA

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE

Ediia NTI Nr. de ex. .............................

COMPARTIMENTUL AAII

COD: ASP. A10

Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 7 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale 6.1. Reglementri internaionale -STANDARDELE INTERNAIONALE DE CONTABILITATE ; -STANDARDELE INTERNAIONALE DE MANAGEMENT /CONTROL INTERN; 6.2. Legislaie primar - Ordonana de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006; - LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonana de Urgen nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public ; - Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ; - Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica prin mijloace electronice din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ; - Legea arhivelor naionale nr.16/1996 modificarile si completarile ulterioare; 6.3. Legislaie secundar

- Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiarcontabile, comune pe economie, care nu au regim special de nscriere si numerotare; - Norma metodologica din 14/12/2004 de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila; - Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie publica ; - Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie publica ; 6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice - CIRCUITUL DOCUMENTELOR;
Nr. ctr. 1. Denumirea documentelor Referate necesitate Programul anual de achiziii Compartientul ce intoc. document. compartimente funcionale 2. AAII Data ntocmirii ncepnd cu trim IV ncepnd cu trim IV dup apariia bugetului dup stabilirea ctigtorului dup ntocmirea contractului la livrare la livrare Nr. exem. 1 Compartimentul ce primeste docum. AAII Data primirii documentului dup aprobare de catre Director dup aprobare dup semnarea dup semnarea dup semnarea dup semnarea la livrare Locul de pstrare AAII Locul de arhive arhiv

AAII

AAII

arhiv

3.

4.

Documentaia de atribuire a procedurii Contract de achiziie public

AAII

AAII

AAII

arhiv

AAII

AAII

AAII

arhiv

5.

Comand

AAII

AAII

AAII

arhiv

6. 7.

Proces verbal de recepie Factura

AAII Furnizorul

2 1

AAII contabilitate contabilitate

AAII contabilitate contabilitate

arhiv arhiv

Entitatea public

Procedura operaional

Ediia NTI

ASP SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Nr. de ex. ............................... Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 8 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional 7.1. Definiii ale termenilor
| ____ ________________________ ________________________________________________ |Nr. | Termenul | Definiia i/sau, dac este cazul, actul care | |crt.| | definete termenul | |____|________________________|________________________________________________| | 1.| Procedura operaional | Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor | | | | pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru| | | | stabilite i a regulilor de aplicat n vederea | | | | realizrii activitii, cu privire la aspectul | | | | procesual | |____|________________________|________________________________________________| 2.| Ediie a unei proceduri|Forma iniial sau actualizat, dup caz, a | | | operaionale | unei proceduri operaionale, aprobat i | | | | difuzat | |____|________________________|________________________________________________| | 3.| Revizia n cadrul unei | Aciunile de modificare, adugare, suprimare | | | ediii | sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a | | | | mai multor componente ale unei ediii a | | | | procedurii operaionale, aciuni care au fost | | | | aprobate i difuzate | |____|________________________|________________________________________________| |... | ...................... | .............................................. | |____|________________________|________________________________________________| | n | ...................... | .............................................. | |____|________________________|________________________________________________|

Entitatea public

Procedura operaional

Ediia NTI

ASP SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Nr. de ex. ............................. Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 9 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

7.2. Abrevieri ale termenilor


____________________________________________ |Nr. | Abrevierea | Termenul abreviat | |crt.| | | |____|____________|________________________| | 1.| P.O. | Procedura operaional | |____|____________|________________________| | 2.| E | Elaborare | |____|____________|________________________| | 3.| V | Verificare | |____|____________|________________________| | 4.| A | Aprobare | |____|____________|________________________| | 5.| Ap. | Aplicare | |____|____________|________________________| | 6.| Ah. | Arhivare | |____|____________|________________________| | 7.| AAII | Admin, aprov, invest. | |____|____________|________________________| | 8.| B. | Buget | |____|____________|________________________| | 9.| FC. | Financiar contabilitate| |____|____________|________________________| | 10.| CF. | Compartim. funcionale | |____|____________|________________________| | 11.| C | Conducere | |____|____________|________________________| | 12.| CL | Comisie licitaie | |____|____________|________________________| | ...| .......... | | |____|____________|________________________|

Entitatea public

Procedura operaional

Ediia NTI

ASP SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Nr. de ex. ................................. Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 10 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

8. Descrierea procedurii operaionale 8.1. Generaliti 8.2. Documente utilizate 8.2.1. Lista i proveniena documentelor - documentele utilizate sunt : 1. Informaii generale: denumirea contractului, procedura aplicata, data lansrii procedurii, persoana responsabila de actualizarea elementelor dosarului i referatul de necesitate; 2. Opis al documentelor; 3. Programul anual al achiziiilor publice; 4. Calendarul procedurii 5. Copie fila de buget sau orice alt document care dovedete existenta fondurilor; 6. Nota de calcul privind determinarea valorii estimate, fr TVA; 7. Nota justificativa privind alegerea criteriilor de selecie; 8. Nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire; 9. Notificarea MFP privind verificarea procedural; 10. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare;

11. Not justificativ privind cooptarea de experi externi; 12. nregistrrile care dovedesc transmiterea anunului de participare; 13. Anunul de participare; 14. Documentaia de atribuire; Caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv Clauzele contractuale obligatorii Fia de date a achiziiei Formulare si modele

15. Declaraiile de confidenialitate i conflictul de interese; 16. Proces verbal - edina de deschidere; 17.Rspuns la solicitrile de clarificri; 18. Raportul procedurii de atribuire; 19. Contestaii la atribuirea achiziiei publice; 20. Contractul de achiziie publica /acordul cadru, semnate; 21. nregistrrile care dovedesc transmiterea anunului de atribuire; 22. Anunul de atribuire; 23. Garania de buna execuie; 24. Publicare anun de atribuire; De reinut! Pe parcursul derulrii contractului, dosarul achiziiei se poate completa cu: 25. Dovada ndeplinirii obiectului contractului procese verbale de recepie preliminare si finale;

26. Dovada efecturii plilor; 27. Dovada nregistrrii in contabilitate a rezultatului derulrii contractului. 8.2.2. Coninutul i rolul documentelor 1. Informaii generale: denumirea contractului, procedura aplicata, data lansrii procedurii, persoana responsabila de actualizarea elementelor dosarului i referatul de necesitate; - conine informaii generale privind coninutul dosarului de achiziia public i referatul de necesitate a aprovizionrii sau a contractrii unor servicii; 2. Opis al documentelor; - documentul centralizator al filelor din dosarul de achiziie public; 3. Programul anual al achiziiilor publice; cuprinde informaii despre : 1. obiectul contractului /acordului-cadru 2. cod CPV 3. valoarea estimat fr TVA (lei i euro ) 4. procedura care urmeaz s fie aplicat 5. data estimat pentru nceperea procedurii 6. data estimat pentru finalizarea procedurii 7. responsabilul achiziiei publice ce urmeaz a fi fcut 4. Calendarul procedurii; La elaborarea calendarului se va ine seama de: termenele prevzute n ordonana pentru publicare anunuri; termenele prevzute n ordonana pentru depunerea candidaturilor/ofertelor; durata previzionat pentru examinarea i evaluarea candidaturilor/ ofertelor; perioada de ateptare; orice alte termene ce pot influena procedura.

5. Copie fila de buget sau orice alt document care dovedete existenta fondurilor;

- conine fondurile alocate de la bugetul de stat , local sau venituri proprii aprobate de ordonatorul de credite; 6. Nota de calcul privind determinarea valorii estimate, fr TVA; - Situaie privind calcul cu determinarea valorii estimate, fr TVA a produsului ce urmeaz a fi achiziionat i pentru care urmeaz s nceap procedura de achiziionare public; 7. Nota justificativa privind alegerea criteriilor de selecie; - Not care s cuprind motivul care a stat la baz alegerea criteriilor de selecie a ofertelor; 8. Nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire; -- Not care s cuprind motivul care a stat la baz alegerea criteriilor de atribuire a ofertelor; 9. Notificarea MFP privind verificarea procedural; - Autoritatea contractant anun Ministerul Finanelor Publice cu privire la atribuirea contractelor. 10. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare; - Actul administrativ decizia - de numire a comisie de evaluare trebuie s conin cel puin urmtoarele date: 1. numele i prenumele , actul de numire a celui care emite actul administrativ; 2. normele juridice care stau la baza emiterii deciziei; 3. enumerarea comisiei de evaluare; 4. data la care se vor deschide plicurile cu ofertele depuse ; 5. data la care se va face evaluarea ofertelor i va fi hotrt oferta ctigtoare 6. numrul actului administrativ , data i semntura emitentului actului administrativ; 7. tampila unitii; 11. Not justificativ privind cooptarea de experi externi; - Not privind necesitatea cooptri de tere persoane n comisia de evaluare a ofertelor ; 12. nregistrrile care dovedesc transmiterea anunului de participare; - Document privind justificarea transmiterii anunurilor de participare la procedur; 13. Anunul de participare;

Anunul de participare trebuie s conin cel puin informaiile prevzute de anexa nr. 1 la hotrre, dar de regul, nu mai mult de 650 de cuvinte. Anunul de participare la licitaia deschisa

A. Achiziia de produse 1. 2. 3. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. (a) Procedura de atribuire aplicata; (b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; (c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achiziie; (d) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonana]. 4. 5. Locul de livrare a produselor Natura produselor care urmeaz s fie furnizate preciznd totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea de produse care trebuie furnizat. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. b) c) 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Termenul de finalizare sau durata contractului. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire. Daca este cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de atribuire. a) Termenul limita de primire a ofertelor; Adresa la care se transmit ofertele; Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele. Data, ora i locul deschiderii ofertelor. Dac este cazul, garaniile solicitate. Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse. Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului. Alte informaii. B. Achiziia de servicii

22. 23. 24.

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achiziie; d) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonana].

4. 5. 6. 7. 8.

Locul prestrii serviciilor. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. Opiunea de achiziionare a unor servicii noi similare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. Se precizeaz daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul / actele normative in temeiul cruia / crora se impune rezervarea). n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire. Daca este cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de atribuire. a) Termenul limita de primire a ofertelor; b) Adresa la care se transmit ofertele; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Data, ora i locul deschiderii ofertelor. Dac este cazul, garaniile solicitate. Modaliti principale de finanare i de plat i / sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse. Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului. Alte informaii.

23. 24. 25.

C. Achiziia de lucrri

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat.

a) Procedura de atribuire aplicata; b) c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achiziie;

d) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonana]. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Locul execuiei lucrrilor Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Opiunea de achiziionare a unor lucrri noi similare. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care acesta implic i proiectare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru, c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax i adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaia de atribuire.

10. 11. 12. 13.

14. 15.

Daca este cazul, costul i condiiile de plat n vederea obinerii documentaiei de atribuire. a) Termenul de primire a ofertelor; b) Adresa la care se transmit ofertele; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Data, ora i locul deschiderii ofertelor. Dac este cazul, garaniile solicitate. Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm. Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse. Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului. Alte informaii

23. 24. 25.

Anunul de participare la licitaia restrnsa

A. Achiziia de produse 1. 2. 3. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achiziie; d) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonana]. 4. 5. Locul de livrare a produselor Natura produselor care urmeaz s fie furnizate preciznd totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea de produse care trebuie furnizat. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. a) Data limita de primire a candidaturilor;

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

b) c) 13. 14. 15. 16.

Adresa la care se transmit candidaturile; Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

Modaliti principale de finanare i de plat i / sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie selectai; b) criteriile de selecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

17.

18.

19. 20. 21.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii. B. Achiziia de servicii

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achiziie; d) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonana]. 4. 5. 6. 7. 8. Locul prestrii serviciilor. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. Opiunea de achiziionare a unor servicii noi similare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. Se precizeaz daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul / actele normative in temeiul cruia / crora se impune rezervarea). n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile. 14. Modaliti principale de finanare i de plat i / sau referiri la prevederile care le reglementeaz.

9. 10. 11. 12. 13.

15. 16. 17.

Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie selectai; b) criteriile de selecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

18.

19.

20. 21. 22.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii.

C. Achiziia de lucrri 1. 2. 3. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achiziie;

d) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonana].

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Locul execuiei lucrrilor Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii; codul / codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul / codurile CPSA). Opiunea de achiziionare a unor lucrri noi similare. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care acesta implic i proiectare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru, c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

Modaliti principale de finanare i de plat i / sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

17.

Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie selectai; b) criteriile de selecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

18.

19.

20. 21. 22.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii. Anunul de participare la dialogul competitiv A. Achiziia de produse

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru;

4. 5.

Locul de livrare a produselor Natura produselor care urmeaz s fie furnizate preciznd totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. 7. 8.

Cantitatea de produse care trebuie furnizat. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, , indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. a) b) c) Data limita de primire a candidaturilor; Adresa la care se transmit candidaturile; Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Daca este cazul, se precizeaz derularea dialogului in runde / etape succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz sa fie discutate.

16.

17.

18.

a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai; b) criteriile de preselecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

19. 20. 21.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii. B. Achiziia de servicii

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru;

4. 5. 6. 7.

Locul prestrii serviciilor. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. Se precizeaz daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/crora se impune rezervarea). n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

8. 9.

10. 11.

Termenul de finalizare sau durata contractului. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

12. 13. 14. 15.

Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Daca este cazul, se precizeaz derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz sa fie discutate. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai; b) criteriile de preselecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

16.

17. 18.

19. 20. 21.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii.

C. Achiziia de lucrri 1. 2. 3. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; 4. 5. 6. 7. 8. Locul execuiei lucrrilor Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care acesta implic i proiectare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru, c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile. 12. 13. Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic n pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul.

9. 10. 11.

14. 15.

Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Daca este cazul, se precizeaz derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de soluii care urmeaz sa fie discutate. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai; b) criteriile de preselecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

16.

17. 18.

19. 20. 21.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii. Anunul de participare la negociere A. Achiziia de produse

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonana]. 4. 5. Locul de livrare a produselor Natura produselor care urmeaz s fie furnizate preciznd totodat dac achiziionarea se va realiza prin cumprare, cumprare n rate, nchiriere, leasing sau orice combinaie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea de produse care trebuie furnizat. Opiunea de achiziionare a unor cantiti suplimentare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. a) b) c) 12. 13. 14. 15. Data limita de primire a candidaturilor; Adresa la care se transmit candidaturile; Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

6. 7. 8.

9. 10. 11.

Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

16.

Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Daca este cazul, se precizeaz derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie negociate. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai; b) criteriile de preselecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

17. 18.

19. 20. 21.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii. B. Achiziia de servicii

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonana].

4. 5. 6.

Locul prestrii serviciilor. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.

In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru; c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. Se precizeaz daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/crora se impune rezervarea). n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Termenul de finalizare sau durata contractului. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.

Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Daca este cazul, se precizeaz derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie negociate. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai;

16.

17. 18.

b) criteriile de preselecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). 19. 20. 21. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii.

C. Achiziia de lucrri 1. 2. 3. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui program de angajare protejat. a) Procedura de atribuire aplicata; b) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru; c) Daca este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etapa suplimentara de licitaie electronic [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonana]. 4. 5. 6. 7. 8. Locul execuiei lucrrilor Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care acesta implic i proiectare. In cazul ncheierii unui acord-cadru: a) durata prevzut pentru respectivul acord; b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru, c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, indicaii referitoare la posibilitatea operatorilor economici de a se precizeaz daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

9.

10. 11.

Termenul de finalizare sau durata contractului. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.

12. 13. 14. 15.

Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Criterii de calificare privind situaia economica - financiara precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Pentru acordul-cadru: a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani. Daca este cazul, se precizeaz derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie negociate. a) Numrul minim si, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai; b) criteriile de preselecie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).

16.

17. 18.

19. 20. 21.

Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55). Alte informaii.

14. Documentaia de atribuire; Caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv Caietul de sarcini conine, in mod obligatoriu, specificaii tehnice. Specificaiile tehnice definesc, dup caz: caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan; cerine privind impactul asupra mediului inconjurtor, sigurana in exploatare; dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instruciuni de utilizare produs, tehnologii si metode de producie; sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea. In cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire i la: prescripii de proiectare si de calcul a costurilor, la verificarea, inspecia si condiiile de recepie a lucrrilor sau la verificarea, inspecia si condiiile de recepie a tehnicilor, procedeelor si metodelor de execuie orice alte condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabil s le descrie, in funcie i de diverse acte normative si reglementri generale sau specifice, in legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri.

Specificaiile tehnice se definesc: fie, prin referire, de regul, in urmtoarea ordine, la: standarde naionale care adopt standarde europene, omologri tehnice europene, standarde internaionale, alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene; alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si execuia lucrrilor. Documentaia descriptiv conine: o descriere a necesitailor, obiectivelor si constrngerilor autoritii contractante, orice alte informaii pe baza crora se va derula dialogul pentru identificarea soluiilor viabile, in cazul dialogului competitiv, dac s-a hotart astfel, primele care vor fi acordate participanilor la dialog, posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea in runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de soluii discutate sau propuneri de oferte Clauzele contractuale obligatorii

Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziie public trebuie s le conin referitor la: obiectul principal al contractului; preul contractului; durata contractului; sanciuni ale neexecutrii culpabile a obligaiilor; documentele contractului; obligaiile principale ale prilor. -In formularele nr. 3 Contract de furnizare, nr. 4 Contract de servicii, nr. 5 Contract de lucrri sunt prezentate modelele de contracte de achiziie public. -In formularele nr. 6 Acord-cadru de furnizare, nr. 7 Acord- cadru de servicii, nr. 8 Acord-cadru de lucrri sunt prezentate modelele de acord- cadru. Fia de date a achiziiei Fia de date a achiziiei cuprinde informaii i instruciuni privind: autoritatea contractant, in special cu privire la adresa inclusiv telefon, fax, e-mail persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; adresa de unde se poate achiziiona, descrca documentaia de atribuire activitatea autoritii contractante; faptul c se achiziioneaz in numele altei autoriti (dac este cazul); modul de obinerea de clarificri i alte informaii; soluionarea litigiilor; Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail; obiectul contractului de achiziie public si durata acestuia; modul in care se va finaliza procedura; dup caz, acordul-cadru, durata acestuia, numr de operatori, valoarea minim i maxim a unui contract subsecvent; existena loturilor i modul de abordare; acceptarea / neacceptarea de oferte alternative; codul CPV; cantitatea produselor; despre garanii; termene de valabilitatea ofertei; procedura aplicat i dac aceasta are ca etap final licitaia electronic;

cerinele minime de calificare precum i documentele care urmeaz s fie prezentate pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare si selecie, dac sunt solicitate; data limit de depunere (ora / z i / luna / an), locul de depunere i ce alte formaliti trebuie ndeplinite in legtur cu participarea la procedura de atribuire; informaii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice i financiare; informaii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei informaii detaliate si complete privind criteriul de atribuire. Modelul de Fia de date este prevzut in Formularul nr. 9 Fia de date a achiziiei. Formulare si modele Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele formulare: Fia de date a achiziiei Formularul de ofert Formularul de contract Formularul de scrisoare de garanie, dac se solicit.

- Modelul de formular de oferta este prevzut in Formularul nr. 10 A, B, C Formular de oferta. 15. Declaraiile de confidenialitate i conflictul de interese; - Declaraia de confidenialitate i imparialitate cuprinde numele i prenumele ca membru / expert cooptat n comisia de evaluare / juriul pentru achiziia de....... [se insereaz numele produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPSA, cod CPSA/CPV] ...................................., la procedura [se insereaz denumirea procedurii / modalitii de atribuire a contractului de achiziie public] organizat de ................ [se insereaz denumirea autoritii contractante], i n temeiul art.75 din HG nr.925/2006, pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului n declaraii urmtoarele meniuni : a) nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani / concureni /candidai sau subcontractani b) nu fac parte din consiliul de administraie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani / concureni /candidai sau subcontractani; c) nu am calitatea de so / soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani / candidai; d) nu am nici un interes de natur s afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor.

Totodat, m angajez ca voi pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor / candidaturilor, precum i asupra altor informaii prezentate de ctre operatorii economici a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale, precum i asupra lucrrilor comisiei de evaluare / juriului. neleg ca n cazul n care voi divulga aceste informaii sunt pasibil de nclcarea prevederilor OUG nr.34/2006, a legislaiei civile i penale. Documentul este semnat si datat. 16. Proces verbal - edina de deschidere; Cuprinde data deschiderii ofertelor depuse n vederea atribuiri contractului de achiziie public sau a ncheierii acordului cadru , obiectul achiziiei , cod CPSA/CPV a acesteia , componena comisie , numrul deciziei de numire a acesteia data i ora la care la sediul autoritii contractante , la procedeaz la deschiderea ofertelor depuse. Meniunea Preedintele comisiei de evaluare declar deschis edina de deschidere a ofertelor i d citire componenei comisiei. De asemenea mai cuprinde meniunea cu privire la temeiul legal ce st la baza atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii i procedura aleas. Se mai trece denumirea / numele candidailor / ofertanilor i a ofertelor alternative denumirea operatorilor economici respini i motivul respingerii Se declar cursul de referin care va sta la baza comparrii preurilor la evaluarea ofertelor prezentate ntr-o alt moned . Se nscrie meniunea Preedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conin: - documentele de calificare; - propunerea tehnic ;- propunerea financiar Se trec preurile ofertelor , durata ofertelor , documentele de calificare prezentate de ctre ofertani, La final se nscrie meniunea Preedintele comisiei de evaluare declar nchise lucrrile edinei de deschidere a ofertelor, urmnd ca membrii comisiei s analizeze n detaliu ofertele depuse n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire i s stabileasc oferta ctigtoare. Documentul este semnat de COMISIA DE EVALUARE i de REPREZENTANII OFERTANILOR 17.Rspuns la solicitrile de clarificri; - Clarificri privind documentaia de atribuire / selectare / preselectare. 18. Raportul procedurii de atribuire; Raportul procedurii de atribuire trebuie s cuprind: - denumirea i sediul autoritii contractante; - obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; - dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; - dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; - denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;

denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz mpreuna cu denumirea/numele subcontractanilor; dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.

Raportul procedurii de atribuire se nainteaz spre aprobare conductorului instituiei. Modelul de Raport al procedurii de atribuire se regsete n Formularul 14 Raportul procedurii de atribuire 19. Contestaii la atribuirea achiziiei publice; - trebuie s cuprind urmtoarele: Antet /contestator, persoana subscrisa , sediul , cod unic de nregistrare , reprezentat legal , calitate de ofertant / candidat la procedura de atribuire a contractului de , organizator de autoritate contractant cu sediul , motivele care stau la baza contestaiei sunt : n fapt sau n drept , mijloace de prob i semntura / tampila reprezentant legal (nume / prenume n clar) 20. Contractul de achiziie publica /acordul cadru, semnate; Contractul de achiziie public conine: preambul clauze contractuale obligatorii clauze contractuale specifice.

Contractele de subcontractare se constituie n anexe la contractul de achiziie public Preambulul reprezint partea introductiv a contractului i conine informaii despre: temeiul legal in baza cruia se semneaz contractul de achiziie public; denumirea parilor contractante; definiii aplicabile; interpretare.

Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziie public trebuie s le conin referitor la:

obiectul principal al contractului; preul contractului; durata contractului; sanciuni ale neexecutrii culpabile a obligaiilor; documentele contractului; obligaiile principale ale prilor.

Clauze contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecrui contract de achiziie public care se stabilesc, de regul, prin acordul parilor in funcie de necesitile obiective ale autoritii contractante si de coninutul ofertei declarat ctigtoare. Clauzele contractuale specifice pot face referire la: subcontractori, garania de bun execuie, garania de calitate, modalitatea de ajustare a preului, termene de executare a obligaiilor prilor, recepie, inspecii, teste, ambalare, marcare, transport, asigurri, alte condiii de executare a contractului, .a.

In formularele nr. 3 Contract de furnizare, nr. 4 Contract de servicii, nr. 5 Contract de lucrri sunt prezentate modelele de contracte de achiziie public. 21. nregistrrile care dovedesc transmiterea anunului de atribuire; - document care s ateste transmiterea anunului de atribuire; 22. Anunul de atribuire; Anunul de atribuire A. Achiziia de produse 1. Denumirea i adresa autoritii contractante.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele justificative. Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor furnizate, dup caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Data atribuirii contractului de furnizare. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare. Numrul de oferte primite. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/cstigtori. Preul sau gama preurilor pltite. Data publicrii anunului de participare. Alte informaii. B. Achiziia de servicii

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Denumirea i adresa autoritii contractante. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele justificative. Categoria, descrierea si cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). Data atribuirii contractului de servicii. Criteriul de atribuire a contractului de servicii. Numrul de oferte primite. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/cstigtori.

8. 9. 10.

Preul sau gama preurilor pltite. Data publicrii anunului de participare. Alte informaii. C. Achiziia de lucrri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Denumirea i adresa autoritii contractante. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele justificative. Contractul de lucrri: natura i dimensiunea prestaiilor, caracteristicile generale ale lucrrii. Data atribuirii contractului de lucrri. Criteriul de atribuire a contractului de lucrri. Numrul de oferte primite. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/cstigtori. Preul sau gama preurilor pltite. Data publicrii anunului de participare. Alte informaii. Anunuri pentru concursul de solutii Anunul de participare la concurs

1. 2. 3.

Denumirea, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii contractate i ale biroului de la care se pot obine documentele suplimentare. Descrierea proiectului. Tipul de concurs: deschis sau restrns.

4. 5.

n cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor. n cazul unui concurs restrns: (a) numrul de participani care vor fi selectai; (b) criterii de selecie a participanilor; (c) termenul de depunere a cererilor de participare.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dup caz, se precizeaz dac participarea este rezervat unei profesii specifice. Criteriile care urmeaz s fie aplicate la evaluarea proiectelor. Numele membrilor juriului. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractant. Dup caz, numrul i valoarea premiilor. Se precizeaz dac, n urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite ctigtorului sau ctigtorilor concursului. Alte informaii. Anunul privind rezultatul concursului

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Numele, adresa, numrul de fax, adresa de e-mail a autoritii contractante. Descrierea proiectului. Numrul total de participani. Numrul de participani strini. Ctigtorul (ctigtorii) concursului. Dup caz, premiul (premiile) acordate.

7. 8.

Referine privind publicarea anunului de participare la concurs. Alte informaii. 23. Garania de buna execuie; Trebuie s conin: - suma constituit ca garanie -s conin n clar denumirea autoritii contractante n favoarea creia s-a constituit -s aib nscris valabilitatea pentru care a fost constituit care trebuie s corespund cu cea nscris n documentaie. -s conin parafa lizibil a bncii emitente i/sau semntura autorizat. Modelul scrisorii de garanie de bun execuie este prevzut de Formularul nr. 18 Scrisoare de garanie de bun execuie 24. Publicare anun de atribuire; - Actul justificativ care st la baza achitrii sumei pentru publicarea anunului i anunul publicat; 25. Dovada ndeplinirii obiectului contractului procese verbale de recepie preliminare si finale; - factura , nota de intrare recepie sau procesul verbal de recepie a lucrrilor sau serviciilor; 26. Dovada efecturii plilor; - Ordinul de plat ctre furnizori; 27. Dovada nregistrrii in contabilitate a rezultatului derulrii contractului. - nota contabil

8.2.3. Circuitul documentelor - conform anexei 8.3. Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale - conform listei de inventar anexat

8.3.2. Resurse umane - conform statelor de funcii anexate 8.3.3. Resurse financiare - conform bugetului anual aprobat 8.4. Modul de lucru 8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii Etapa 1 ntocmirea programului achiziiilor publice Operaiune 2 ntocmirea referatului de necesitate; aprobarea referatului de necesitate identificare necesiti - estimare valoare i modaliti de obinere punerea n corespondena cu CPV ierarhizare alegere procedur justificare alegere procedur de achiziie public identificare fonduri elaborare calendar definitivare i aprobare program dac se impune, elaborarea i transmiterea anunului de intenie stabilire specificaii tehnice sau documentaia descriptiv stabilire clauze contractuale stabilire cerine minime de calificare, dac este cazul, criterii de selectare stabilire criteriu de atribuire dac este cazul, solicitare garanie de participare completarea Fiei de date a achiziiei stabilire formulare i modele anun ctre Ministerul Finanelor Publice privind verificarea procedural definitivare documentaie de atribuire publicarea anunului de participare punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire rspuns la solicitrile de clarificri

anual

al

Elaborarea documentaiei de atribuire / de selectare

Chemare la competiie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

4.

Derulare procedur de atribuire

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

5.

Atribuire contract de achiziie public sau ncheiere acord cadru

6. 7. 8. 9.

ncheiere dosar de achiziie public Derulare contract/acord cadru Finalizare contract Analiza procesului

reguli de participare i de evitare a conflictului de interese dac este cazul, primire candidatur i selectare candidai dac este cazul, derularea rundelor de discuii termen pentru elaborare oferte primire oferte emiterea actului administrativ respectiv decizie de constituire a comisiilor stabilirea prin act administrativ a orei i a datei deschidere a ofertelor; stabilirea prin act administrativ a da datei de evaluare a ofertelor; completare de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de confidenialitate i conflict de interese (dac este cazul se va trece la modificarea comisiei de evaluare n cazul n care se constat un conflict de interese) deschidere examinare i evaluare oferte stabilire ofert ctigtoare anulare procedur, dac este cazul notificare rezultat perioada de ateptare dac este cazul, soluionare contestaii semnare contract/ncheiere acord-cadru transmitere spre publicare anun de atribuire i ofertanilor definitivare dosar de achiziie public ntocmirea opusului dosarului de achiziie dac este cazul, constituirea garaniei de bun execuie intrare n efectivitate ndeplinirea obligaiilor asumate i recepii pariale recepie final dac este cazul, eliberare garanie de bun execuie concluzii msuri de mbuntire

Etapa 1 ntocmirea programului anual al achiziiilor publice

1.

Operaiune 2 ntocmirea referatului de necesitate;

Riscuri asociate 3 - nentocmirea referatului de necesitate privind oportunitatea achiziionrii produsului , efectuare de prestare de serviciu sau de lucrri

2. 3.

aprobarea referatului de necesitate identificare necesiti - estimare valoare i modaliti de obinere punerea produsului ce urmeaz a fi achiziionat n corespondena cu CPV ierarhizare alegere procedur

4.

5. 6.

7.

justificare alegere procedur de achiziie public identificare fonduri

8.

9.

elaborare calendar

10.

definitivare i aprobare program

de investiie; - neaprobarea de ctre ordonatorul de credite a referatului de necesitate - estimarea eronat a preului produsului ce urmeaz a fi achiziionat , a prestrii de serviciu sau a lucrri de investiie; - punerea eronat a produsului ce urmeaz a fi achiziionat, a prestrii de serviciu sau a lucrrii de investiie n coresponden cu codurile CPV - neierarhizarea - alegerea eronat a uneia dintre procedurile aprobate de legiuitor pentru achiziionarea produsului, pentru efectuarea de prestare de serviciu sau de lucrri de investiie; - nejustificarea alegerii procedurii de achiziie public pentru cumprarea produsului , efectuare de prestare de serviciu sau de lucrri de investiie; - neidentificarea de fonduri pentru achiziionarea de produse , efectuare de prestare de serviciu sau de lucrri de investiie; - lipsa fondurilor - neelaborarea calendarului desfurrii achiziiei publice a produsului , efectuare de prestare de serviciu sau de lucrri de investiie; - neaprobarea programului anual al achiziiei publice - ntocmirea eronat a programului anual al achiziiei publice - netrecerea n programul anual al achiziiei a unor produse ce au urmeaz sau au fost achiziionate n cursul anului bugetar

11.

dac se impune, elaborarea i transmiterea anunului de intenie

Elaborarea documentaiei de atribuire / de selectare

12.

stabilire specificaii tehnice sau documentaia descriptiv

13. 14.

stabilire clauze contractuale stabilire cerine minime de calificare, dac este cazul, criterii de selectare stabilire criteriu de atribuire

15.

16. 17. 18. 19. 20.

dac este cazul, solicitare garanie de participare completarea Fiei de date a achiziiei stabilire formulare i modele anun ctre Ministerul Finanelor Publice privind verificarea procedural definitivare documentaie de atribuire publicarea anunului de participare punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire rspuns la solicitrile de clarificri

Chemare la competiie

21. 22. 23.

- dac se impune neelaborarea anunului de intenie pentru achiziionarea produsului , efectuare de prestare de serviciu sau de lucrri de investiie; - ntocmirea eronat a specificaiilor tehnice ale produsului ce urmeaz a fi achiziionat , efectuare de prestare de serviciu sau de lucrri de investiie; - ntocmirea eronat a documentaiei descriptive pentru achiziia public - nestabilirea clauzelor contractuale - nestabilirea cerinelor minime de calificare ; - nestabilirea criteriilor de selectare , dac este cazul - nestabilirea criteriilor de atribuire a contractului de achiziionare , prestare de serviciu dau de lucrri de investiie - dac este cazul, nesolicitare garanie de participare - necompletarea Fiei de date a achiziiei - stabilire eronat a formularelor i modelelor - neanunare ctre Ministerul Finanelor Publice privind verificarea procedural - definitivarea cu erori a documentaiei de atribuire - documentaia de atribuire este nu cuprinde toate elementele - nepublicarea anunului de participare nepunerea la dispoziie a documentaiei de atribuire - neprimirea de rspuns la solicitrile

24. 4. Derulare procedur de atribuire 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 5. Atribuire contract de achiziie public sau ncheiere acord cadru 37. 38.

de clarificri - nentocmirea regulilor de participare i de evitare a conflictului de interese dac este cazul, primire - neprimire candidatur i candidatur i selectare candidai neselectare candidailor dac este cazul, derularea rundelor - nederularea rundelor de discuii de discuii termen pentru elaborare oferte - nerespectarea normelor referitoare la termenele pentru elaborare oferte primire oferte - neprimirea unor oferte emiterea actului administrativ - neemiterea actului administrativ respectiv decizie de constituire a respectiv decizie de constituire a comisiilor comisiilor stabilirea prin act administrativ a - nestabilirea prin act administrativ a orei i a datei deschidere a orei i a datei deschidere a ofertelor; ofertelor; stabilirea prin act administrativ a - nestabilirea prin act administrativ a da datei de evaluare a ofertelor; da datei de evaluare a ofertelor; completare de cei din comisia de - necompletare de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de evaluare a declaraiilor de confidenialitate i conflict de confidenialitate i conflict de interese (dac este cazul se va interese (dac este cazul se va trece trece la modificarea comisiei de la modificarea comisiei de evaluare evaluare n cazul n care se n cazul n care se constat un constat un conflict de interese) conflict de interese) deschidere - nedeschiderea unor oferte examinare i evaluare oferte - examinare i evaluare numai a unor oferte stabilire ofert ctigtoare - stabilire ofert ctigtoare pentru alt ofertant dect cea ndreptit anulare procedur, dac este cazul - neanulare procedurii , dac este cazul notificare rezultat - neefectuarea notificrii privind rezultat evalurii ofertelor reguli de participare i de evitare a conflictului de interese perioada de ateptare - nu este respectat perioada de ateptare

39. 40. 41. 6. ncheiere dosar de achiziie public 42. 43. 44. 7. Derulare contract/acord cadru 45. 46.

dac este cazul, soluionare contestaii semnare contract/ncheiere acordcadru transmitere spre publicare anun de atribuire i ofertanilor definitivare dosar de achiziie public ntocmirea opisului dosarului de achiziie dac este cazul, constituirea garaniei de bun execuie intrare n efectivitate ndeplinirea obligaiilor asumate i recepii pariale recepie final dac este cazul, eliberare garanie de bun execuie concluzii msuri de mbuntire

8.

Finalizare contract

47. 48.

- ne soluionare contestaiilor depuse n termenul stabilit de lege - nesemnare de ctre una din pri a contract/ncheiere acord-cadru - netransmitere spre publicare anun de atribuire - definitivare eronat a dosarului de achiziie public - nentocmirea opisului dosarului de achiziie - neconstituirea garaniei de bun execuie - neintrarea n efectivitate - nendeplinirea corespunztoare a obligaiilor asumate conform contractului neefecturea recepiilor pariale - neefectuarea la terminare a recepie finale - neeliberare garanie de bun execuie

9.

Analiza procesului

49. 50.

8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii Etapa 1 ntocmirea programului anual al achiziiilor publice Operaiune 2 1. ntocmirea referatului necesitate; Activitile desfurate 3 de - elaborarea i ntocmirea referatului de necesitate de ctre administratorul unitii s-au alt persoan cu sarcini n aprovizionare 2. aprobarea referatului de - aprobarea de ordonatorul de credite a necesitate referatului de necesitate; 3. identificare necesiti - estimare - se va trece la estimarea valorii achiziiei valoare i modaliti de obinere publice conform normelor legale i se va stabili modalitatea de obinere a acesteia 4. punerea produsului ce urmeaz - stabilirea codului CPV conform normelor

a fi achiziionat n corespondena cu CPV 5. ierarhizare

6. alegere procedur

7. justificare alegere procedur de achiziie public 8. identificare fonduri 9. elaborare calendar 10. definitivare program i aprobare

Elaborarea documentaiei de atribuire / de selectare

11. dac se impune, elaborarea i transmiterea anunului de intenie 12. stabilire specificaii tehnice sau documentaia descriptiv 13. stabilire clauze contractuale 14. stabilire cerine calificare, dac minime de este cazul,

legale pentru produsele sau activitile ce urmeaz a fi achiziionate - ierarhizare produselor n programul de achiziie public ntocmit i apoi se va trece la adugarea achiziiilor care sau stabilit ulterior dar nu mai trziu de luna noiembrie a anului n curs - alegerea procedurilor de urmat dintre: - licitaie deschis - licitaie restrns - cerere de oferte - negociere - dialog competitiv - ntocmirea referatului de justificare n care se menioneaz de ce s-a ales procedura respectiv pentru achiziia public - ntocmirea i respectiv aprobarea bugetului pentru anul n curs de ctre ordonatorul de credite principal sau secundar dup caz - ntocmirea calendarului de desfurare a achiziiei publice , stabilindu-se datele fiecrei etape n desfurarea acesteia - ntocmirea programului de achiziie public conform modelului din Anexa 1 la norme i aprobarea acestuia de ordonatorul de credite respectiv conducerea unitii - se va ntocmi anunul de intenie i va fi transmis conform normelor legale unitilor abilitate - se va stabili i se va ntocmi situaiei privind specificaiile tehnice ce urmeaz a avea achiziia public , specificaii ce vor fi puse la dispoziie odat cu caietul de sarcini - se vor stabili clauzele contractuale generale i specifice ce vor sta la baza ntocmirii contractului de achiziie public - se vor stabili cerinele minime de calificare, dac este cazul, se vor stabili i criteriile de

criterii de selectare 15. stabilire criteriu de atribuire 16. dac este cazul, solicitare garanie de participare 17. completarea Fiei de date a achiziiei 18. stabilire formulare i modele 19. anun ctre Ministerul Finanelor Publice privind verificarea procedural 20. definitivare documentaie de atribuire 21. publicarea anunului de participare 22. punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire 23. rspuns la solicitrile de clarificri

Chemare la competiie

4.

Derulare atribuire

procedur

de

24. reguli de participare i de evitare a conflictului de interese 25. dac este cazul, primire candidatur i selectare candidai 26. dac este cazul, derularea - se va trece dac este cazul, derularea rundelor de discuii rundelor de discuii 27. termen pentru elaborare oferte - se va stabili termenele pentru elaborarea ofertelor de achiziie public 28. primire oferte - se vor primi i se vor nregistra toate ofertele depuse n plic sigilat sau cele care nu au venit prin pot vor fi puse n plic se vor sigila i se vor nregistra la primire

selectare a ofertelor depuse pentru achiziia public - se vor stabili criteriile de atribuire , care sunt n special preurile cele mai mici, a achiziiei publice - dac este cazul, se va solicita garanie de participare -se va ntocmi formularul Fia de date a achiziie conform modelului din Anexa 1 la normele metodologice (ghid ) - se vor stabili formularele i modele ce se vor folosi pentru achiziia public dintre cele de la Anexa 1 din Ghidul achiziiilor publice - se va ntocmi i se va trimite un anun ctre Ministerul Finanelor Publice privind verificarea procedural - se va finaliza ntocmirea documentaiei de atribuire a achiziiei publice - se va ntocmi i se va publica anunul de participare - se pune la dispoziie a documentaiei de atribuire respectiv a caietului de sarcini - se vor ntocmi rspunsuri la solicitrile privind unele neclariti i se vor trimite celor care le-au solicitat diferite societi - se vor ntocmi reguli de participare i de evitare a conflictului de interese - se va trece dac este cazul, primire candidatur i selectare candidai

29. emiterea actului administrativ respectiv decizie de constituire a comisiilor 30. stabilirea prin act administrativ a orei i a datei deschidere a ofertelor; 31. stabilirea prin act administrativ a da datei de evaluare a ofertelor; 32. completare de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de confidenialitate i conflict de interese (dac este cazul se va trece la modificarea comisiei de evaluare n cazul n care se constat un conflict de interese) 33. deschiderea ofertelor depuse

- se va emite decizia cu privire la componena comisiei de evaluare a ofertelor depuse - se va emite decizie n care se va meniona data i ora la care se vor deschide ofertele - se va emite decizie n care se va meniona data i ora la care se va emite hotrrea privind selectarea ofertei ctigtoare - se va trece la completare de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de confidenialitate i conflict de interese (dac este cazul se va trece la modificarea comisiei de evaluare n cazul n care se constat un conflict de interese)

5.

Atribuire contract de achiziie public sau ncheiere acord cadru

- se va trece la deschiderea plicurilor cu ofertele depuse pn la data i ora menionat n caietul de sarcini i se va ntocmi Procesul verbal de deschidere a ofertelor acest document este semnat obligatoriu de membrii comisiei , participani pot semna sau nu 34. examinare i evaluare oferte - se vor examina toate ofertele depuse pn la data i ora menionat n caietul de sarcini 35. stabilire ofert ctigtoare - se va trece la stabilirea ofertei ctigtoare se va emite o hotrre a comisiei de evaluare i se va ntocmi raportul procedurii conform modelului din formularul nr. 15 din Anexa nr. 1 la ghid 36. anulare procedur, dac este - se va trece la anularea procedurii dac nu cazul sunt ndeplinite reglementrile prevzute n normele legale de pre sau de nr. De participani de exemplu 37. notificare rezultat - se vor ntocmi adres i vor fi trimise ctre ofertani cu privire la rezultatele evalurii ofertelor depuse pentru achiziia public 38. perioada de ateptare - se va stabili o perioad de ateptare pentru depunerea i soluionarea contestaiilor

39. dac este cazul, soluionare contestaii 40. semnare contract/ncheiere acord-cadru

6.

ncheiere dosar de achiziie public

7.

Derulare cadru

contract/acord

8.

Finalizare contract

9.

Analiza procesului

- se va trece la soluionarea contestaiilor n termenele stabilite de normele legale n vigoare - ntocmirea contractului sau a acordului cadru i semnarea i stampilarea acestora de reprezentaii prilor contractante 41. transmitere spre publicare - se va ntocmi anunul de atribuire i se va anun de atribuire i trimite ofertanilor i spre publicare ofertanilor 42. definitivare dosar de achiziie - se vor anexa toate actele ntocmite pe timpul public derulrii achiziiei publice la dosarul acesteia 43. ntocmirea opisului dosarului - se va trece la numerotarea dosarului de de achiziie execuie i la ntocmirea opisului 44. dac este cazul, constituirea - se va constitui garanie de bun execuie la garaniei de bun execuie solicitarea contractantului 45. intrare n efectivitate - se va trece la derularea contractului de achiziie public cu respectarea termenelor menionate n contract 46. ndeplinirea obligaiilor - se va urmri ndeplinirea obligaiilor asumate asumate i recepii pariale prin contractul de achiziie public i periodic se vor efectua recepii pariale ale prestrilor de servicii sau ale lucrrilor de investiii ntocmindu-se proces verbal de recepie parial 47. recepie final - se va efectua la finele lucrrilor la recepia final a achiziiei publice ntocmindu-se procesul verbal de recepie 48. dac este cazul, eliberare - se va trece la eliberarea garaniilor n cazul garanie de bun execuie n care au fost depuse 49. concluzii 50. msuri de mbuntire -

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii mbuntire a cunoaterii legislaiei activitii privind achiziiile publice;

Cunoaterea modului de derulare a pailor privind achiziiile publice;

Entitatea public .. SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Ediia NTI Nr. de ex. .................................. Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 11 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii I. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 ntocmirea referatului de necesitate; Aprobarea referatului de necesitate identificare necesiti - estimare valoare i modaliti de obinere punerea n corespondena cu CPV ierarhizare alegere procedur justificare alegere procedur de achiziie public identificare fonduri elaborare calendar AAII 2 E E Ap E E E E FC 3 CF 4 E C 5 A E B 6

10 11

definitivare i aprobare program dac se impune, elaborarea i transmiterea anunului de intenie

E E

II. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 stabilire specificaii tehnice sau documentaia descriptiv stabilire clauze contractuale stabilire cerine minime de calificare, dac este cazul, criterii de selectare stabilire criteriu de atribuire dac este cazul, solicitare garanie de participare completarea Fiei de date a achiziiei stabilire formulare i modele anun ctre Ministerul Finanelor Publice privind verificarea procedural III. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 3 4 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 publicarea anunului de participare punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire rspuns la solicitrile de clarificri reguli de participare i de evitare a conflictului de interese AAII 2 E E E E FC 3 CF 4 C 5 AAII 2 E E E E E E E E FC 3 CF 4 C 5 B 6

IV. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 dac este cazul, primire candidatur i selectare candidai dac este cazul, derularea rundelor de discuii termen pentru elaborare oferte primire oferte emiterea actului administrativ respectiv decizie de constituire a comisiilor stabilirea prin act administrativ a orei i a datei deschidere a ofertelor; stabilirea prin act administrativ a da datei de evaluare a ofertelor; completare de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de confidenialitate i conflict de interese (dac este cazul se va trece la modificarea comisiei de evaluare n cazul n care se constat un conflict de interese) deschidere examinare i evaluare oferte stabilire ofert ctigtoare anulare procedur, dac este cazul V. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 notificare rezultat perioada de ateptare dac este cazul, soluionare contestaii semnare contract/ncheiere acord-cadru transmitere spre publicare anun de atribuire i ofertanilor CL 2 E E J 3 E E E A AAII 4 C 5 CL 2 E E S 3 C 4 J 5 AAII 6 E E A A A E E V A A E E E

VI. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 definitivare dosar de achiziie public ntocmirea opusului dosarului de achiziie AAII 2 E E

VII. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 3 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 dac este cazul, constituirea garaniei de bun execuie intrare n efectivitate ndeplinirea obligaiilor asumate i recepii pariale AAII 2 E E E FC 3 Ap

VIII. Matricea responsabilitilor Nr. Crt. 0 1 2 Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) 1 recepie final dac este cazul, eliberare garanie de bun execuie AAII 2 E FC 3 Ap

Entitatea public SUCEAVA COMPARTIMENTUL AAII

Procedura operaional ACHIZIII PUBLICE COD: ASP. A10

Ediia NTI Nr. de ex. ........................................ Revizia ................ Nr. de ex. ............. Pagina 12 din EDIIA I Exemplar nr. ...........

10. Cuprins Nr. componentei n cadrul procedurii operaionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale Scopul procedurii operaionale Domeniul de aplicare a procedurii operaionale Documentele de referin (reglementri) aplicabile procedurii operaionale ) Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedurii operaionale Descrierea procedurii operaionale Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii Cuprins

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12