Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea tefan Cel Mare Suceava Facultatea de tiine Economice i Admnistraie Public

Raportul de inspecie fiscal Studiu de caz: SC Euro i!a S"R"#

Master $ A%C Anul & Masterand: 'erscanu Mirela

()*+

CUPRINS

CUPR& S""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""( &" C, S&'ERA-&& PR&.& ' RAP,R/U# 'E & SPEC-&E F&SCA#0""""""""""""""""""""""""""""""""( I.1 Elaborarea proiectului de raport de inspecie fiscal...............................................................3 I.2 Reuniunea de conciliere..........................................................................................................3 I.3 Continutul raportului de inspectie fiscala................................................................................4 I.4 or!area dosarului per!anent..............................................................................................." I.# $%i&area actelor referitoare la inspecia fiscal.....................................................................' I.( )ifu&area raportului de inspecie fiscal.................................................................................' I.* Ur!rirea reco!andrilor.....................................................................................................1+ 1&1#&,%RAF&E""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""**

&" C, S&'ERA-&& PR&.& ' RAP,R/U# 'E & SPEC-&E F&SCA#0

&"* Elaborarea proiectului de raport de inspec2ie fiscal


Elaborarea proiectului de raport de inspec2ie fiscal trebuie s aib ,n %edere ur!toarele constatrile trebuie s aparin do!eniului.obiecti%elor !isiunii de inspecie fiscala si sa fie sustinute prin docu!ente /ustificati%e corespun&atoare0 reco!andarile trebuie sa fie in concordanta cu constatarile si sa deter!ine reducerea riscurilor potentiale0 raportul trebuie sa e1pri!e opinia inspectorului fiscal2 ba&ata pe constatarile efectuate0 se intoc!este pe ba&a docu!entelor de lucru. In redactarea proiectului raportului de inspectie fiscala trebuie sa fie respectate ur!atoarele principii constatarile trebuie sa fie pre&entate intr3o !aniera pertinenta si incontestabila0 e%itarea utili&arii e1presiilor i!precise 4se pare2 in 5eneral2 aprecia&a2 e%ident6 si a li!ba/ului abstract0 pro!o%area unui li!ba/ cat !ai u&ual si a unui stil de e1pri!are concret0 e%itarea tonului pole!ic2 /i5nitor sau tendentios0 ierar7i&area constatarilor 4nu!ai cele i!portante %or fi pre&entate in sinte&a sau la conclu&ii6. Scopul proiectului raportului fiscal este de a pre&enta cadrul 5eneral2 obiecti%ele2 constatarile2 conclu&iile si reco!andarile inspectorilor fiscali. In elaborarea proiectului raportului de inspectie fiscala trebuie a%ute in %edere ur!atoarele etape &nspectorii fiscali: 1. redactea&a proiectul raportului de inspectie fiscala0 2. indica pentru fiecare constatare din proiectul raportului de inspectie fiscala do%ada corespun&atoare0 3. pre&inta sefului de ser%iciu proiectul raportului de inspectie fiscala2 i!preuna cu do%e&ile constatarilor0 Seful de serviciu: 4. anali&ea&a proiectul raportului de inspectie fiscala si for!ulea&a propuneri de !odificare2 daca este ca&ul0 &nspectorii fiscali: #. efectuea&a sc7i!barile propuse de seful de ser%iciu2 pe care le3au acceptat.

&"( Reuniunea de conciliere


8a inc7eierea inspectiei fiscale or5anul fiscal %a purta o discutie fiscala cu contribuabilul asupra constatarilor si consecintelor fiscale. )ata2 ora2 locul si proble!atica discutiei %or fi co!unicate in ti!p util. Contribuabilul are dreptul sa pre&inte in scris punctul de %edere cu pri%ire la constatarile inspectiei fiscale. In functie de punctul de %edere al contribuabilului2 or5anul de inspectie fiscala2 in ca&ul in care accepta le5alitatea do%e&ilor pre&entate2 isi %a insusi punctul de %edere si %a face !odificarile de

ri5oare2 iar in ca& contrar %a !oti%a succint punctul de %edere pentru neluarea in considerare a sustinerilor contribuabilului. )upa inc7eierea inspectiei fiscale2 in ca&ul in care nu se !odifica ba&a de i!punere aferenta i!po&itelor2 ta1elor 2 contributiilor sociale si a altor su!e datorate bu5etului 5eneral consolidat2 supuse inspectiei fiscale2 acest fapt %a fi co!unicat in scris.

&"+ Continutul raportului de inspectie fiscala


Raportul de inspecie fiscal trebuie s cuprind Capitolul I. 9 )ate despre inspecia fiscal0 Capitolul II. 9 )ate despre contribuabil0 Capitolul III. 9 Constatri fiscale0 Se co!pletea& pentru fieare obli5aie fiscal care a fost %erificat3 )enu!irea obli5aiei fiscale0 3 :biecti%ele !ini!ale a%ute ,n %edere0 3 ;a&a de i!punere. Capitolul I<. 9 $lte constatri3 :r5ani&area =i conducerea e%idenei fiscale0 3 Utili&area =i inerea re5istrelor. Capitolul <. 9 )iscuia final cu contribuabilul3 Pre&entarea sinte&ei punctului de %edere al contribuabilului0 3 $nali&a punctului de %edere al contribuabilului. Capitolul <I. 9 Sinte&a constatrilor inspeciei fiscale0 Capitolul <II. 9 $ne1e. Raportul de inspecie fiscal se ,ntoc!e=te de ec7ipa de inspecie fiscal pentru conse!narea re&ultatelor2 indiferent dac se stabilesc sau nu diferene de obli5aii fiscale supli!entare2 ,n cadrul unei inspecii fiscale 5enerale sau pariale. Instruciunile pri%ind ,ntoc!irea =i obiecti%ele !ini!ale ale Raportului de inspecie fiscal %i&ea& ur!toareleCapitolul &" 3 'ate despre inspec2ia fiscal Pre&entarea or5anelor de inspecie fiscal care efectuea& %erificarea =i care ,ntoc!esc raportul de inspecie fiscal2 preci&>ndu3se pentru fiecare- nu!ele =i prenu!ele2 funcia2 nu!rul le5iti!aiei de inspecie fiscal2 unitatea fiscal din care face parte2 nu!rul =i data ordinului de ser%iciu. )e ase!enea2 se %a preci&a? te!eiul le5al al efecturii inspeciei fiscale0 ? nu!rul =i data trans!iterii a%i&ului de inspecie fiscal. @n ca&ul ,n care data ,nceperii inspeciei fiscale a fost a!>nat se %a specifica nu!rul =i data acordului precu! =i noul ter!en aprobat0 ? nu!rul de ,nre5istrare =i data ,nceperii inspeciei fiscale ,nscrisa ,n Re5istrul unic de control0 ? perioada supus %erificrii0 ? perioada ,n care s3a desf=urat %erificarea precu! =i locul de desf=urare0 ? definirea obiecti%ului de inspecie fiscal ,n corelaie cu te!atica ,nscris ,n ordinul de ser%iciu0

? !odul de ducere la ,ndeplinire a obli5aiilor stabilite prin actul de control fiscal ,nc7eiat pentru perioada anterioar celei pentru care se efectuea& inspecia fiscal. Capitolul &&" 3 'ate despre contribuabil 3 )atele de identificare ale contribuabilului- denu!irea2 do!iciliul fiscal2 nu!rul de ,nre5istrare la :ficiul Re5istrului Co!erului2 Codul de identificare fiscal2 data de la care a de%enit pltitor de A<$ 9 prin opiune sau prin dep=irea plafonului le5al2 codul C$EN 4acti%itatea principal desf=urat62 !ari!ea capitalului social subcris =i %rsat2 co!entarii pri%ind !a/orarea.di!inuarea capitalului social iniial0 3 or!a de proprietate2 for!a /uridic2 precu! =i principalii acionari.asociai 4cu pondere se!nificati% ,n capitalul social62 e%oluia capitalului social0 3 Infor!aii referitoare la acionari.asociai2 ,n situaia ,n care sunt constatate relaii de participare la alt contribuabil cu care are relaii de afaceri0 3 Pre&entarea tuturor conturilor bancare ,n co!paraie cu cele cuprinse ,n declaraia depus la $d!inistraia inanelor Publice0 3 E%oluia cifrei de afaceri =i a re&ultatului e1erciiului financiar2 confor! ulti!elor trei bilanuri anuale2 indiferent de perioada %erificat0 3 <erificarea e%idenei docu!entelor cu re5i! special2 cu pre&entarea actelor cu care au fost ac7i&iionate- pla/ de nu!ere pentru facturile ac7i&iionate2 facturile utili&ate2 alte docu!ente cu re5i! special2 docu!ente cu re5i! special anulate2 stocul celor r!ase0 3 Pre&entarea subunitilor contribuabilului cu preci&ri specifice2 dac este ca&ul2 pentru cele care pre&int un interes financiar deosebit0 4)eclararea punctelor de lucru2 respectarea re5i!ului autori&rilor2 antrepo&it fiscal2 utili&ator final2 /ocuri de noroc 9 licene60 3 Persoana care asi5ur ad!inistrarea acti%itii contribuabilului %erificat0 3 Persoana care rspunde de conducerea contabilitii0 3 $d!inistratorul sau persoana dese!nat s repre&inte contribuabilul pe durata inspeciei fiscale0 3 Beniunea dac s3a efectuat in%entarierea patri!oniului confor! pre%ederilor le5ale =i %alorificarea acesteia0 3 Principalii furni&ori =i clieni precu! =i !enionarea dac ace=tia sunt sau nu pri afiliate cu contribuabilul. @n ca& afir!ati% se %or preci&a relaiile de afiliere ,ntre contribuabilul %erificat =i clienii sau furni&orii. Capitolul &&&" 3 Constatri fiscale Se co!pletea& pentru fiecare obli5aie fiscal care a fost %erificat3 )enu!irea obli5aiei fiscale perioada supus inspeciei fiscale =i actele nor!ati%e care re5le!entea& aceast obli5aie fiscal ,n perioada controlat0 @n ca&ul ,n care %erificarea se %a face pe o perioad diferit de cea preci&at la cap.I.2 se %a preci&a perioada %erificat efecti%0 pre&entarea procedurii de control utili&at0 @n ca&ul controlului prin sonda/ se %or !eniona lunile2 operaiunile sau docu!entele selectate2 ur!rindu3se cuprinderea a cel puin unei luni dintr3un tri!estru0 pre&entarea facilitilor fiscale de care a beneficiat contribuabilul ,n perioada supus inspeciei fiscale =i !odul de respectare al acestora. 3 :biecti%ele !ini!ale a%ute ,n %edere %erificarea realitii declaraiilor fiscale ,n corelaie cu datele din balanele de %erificare2 re5istrele societii sau orice alte docu!ente /ustificati%e e1istente ,n societate sau

obinute prin controale ,ncruci=ate2 precu! =i cu alte declaraii depuse ,n confor!itate cu le5ile speciale0 %erificarea e1istenei contractelor =i !odul lor de derulare2 ,n %ederea deter!inrii tuturor operaiunilor i!po&abile reali&ate de contribuabil2 inclusi% identificarea faptic a surselor de %enit0 %erificarea ,nre5istrrii tuturor %eniturilor aferente acti%itii desf=urate0 %erificarea utili&rii docu!entelor cu re5i! special0 %erificarea !odului de ,nre5istrare a c7eltuielilor aferente obinerii %eniturilor2 precu! =i trata!entul fiscal al acestora0 %erificarea corectitudinii su!elor utili&ate cu drept de deducere ,n i!po&itele2 ta1ele sau contribuiile datorate. 3 ;a&a de i!punere A" @n ca&ul ,n care se constat aspecte care !odific ba&a de i!punere2 se %or !eniona !odul de interpretare a aspectelor fiscale de ctre contribuabil0 punctul de %edere al inspeciei fiscale fa de interpretarea contribuabilui0 consecinele fiscale ale abaterilor constatate2 !oti%ele de drept =i te!eiul le5al pentru !odificarea ba&ei de i!punere0 %erificarea !odului de calcul al ba&ei i!po&abile =i stabilirea e%entualelor diferene2 precu! =i calculul i!po&itului2 ta1ei sau contribuie stabilite supli!entar. Pentru obli5aiile fiscale pentru care le5ea pre%ede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri . reduceri2 se %a a%ea ,n %edere !odul de e1ercitare a acestui drept =i corectitudinea calculului su!ei deduse0 calculul obli5aiilor fiscale accesorii la diferenele de i!po&ite2 ta1e2 contribuii stabilite de inspecia fiscal0 stabilirea responsabilitilor pentru aplicarea sau deter!inarea eronat a ba&ei i!po&abile =i efectuarea de propuneri pentru sancionarea confor! pre%ederilor le5ale2 acolo unde este ca&ul. 1" @n ca&ul ,n care ba&a de i!punere nu se !odific2 se %a !eniona acest lucru. Capitolul &." 3 Alte constatri :r5ani&area =i conducerea e%idenei fiscale@n acest capitol se %or pre&enta constatrile inspeciei fiscale referitoare la or5ani&area co!parti!entului de contabilitate 4acolo unde este ca&ul62 ur!rindu3se ,n principal respectarea pre%ederilor 8e5ii contabilitii. @n acest sens se %a a%ea ,n %edere !odul de e%ideniere al operaiunilor de capital2 al i!obili&rilor2 a operaiunilor de tre&orerie2 contabili&area stocurilor =i a produciei ,n curs de e1ecuie2 precu! =i contabilitatea an5a/a!entelor =i a altor drepturi patri!oniale2 efectuarea =i %alorificarea in%entarierii patri!oniului. Pentru contribuabilii care aplic Re5le!entrile contabile ar!oni&ate cu )irecti%ele europene =i cu Standardele Internaionale de Contabilitate2 se %a a%ea ,n %edere !odul de retratare a conturilor contabile. Utili&area =i inerea re5istrelorSe %or conse!na constatrile referitoare la !odul de utili&are al re5istrelor de contabilitate obli5atorii 4re5istrul /urnal2 re5istrul in%entar2 cartea !are62 re5istrul de cas2 re5istrul fiscal etc. Capitolul ." 3 'iscu2ia final cu contribuabilul

@n acest capitol se %a conse!na2 ,n !od obli5atoriu2 nu!rul =i data docu!entului prin care contribuabilul este in=tiinat despre data2 ora =i locul de desf=urare a discuiei finale. @n ca& de refu& al contribuabilului de a se pre&enta la discuia final2 acest fapt %a fi !enionat e1pres ,n raport. )e ase!enea se %a pre&enta o sinte& a punctului de %edere al contribuabilului pentru fiecare diferen de i!po&it2 ta12 contribuie neacceptat =i ar5u!entele or5anelor de inspecie fiscal fa de cele ale contribuabilului. Punctul de %edere al contribuabilului %a fi ane1at la Raportul de inspecie fiscal. Aot ,n acest capitol se %a pre&enta2 ,n sinte&2 coninutul declaraiei pe propria rspundere a repre&entantului le5al al contribuabilului prin care declar c a pus la dispo&iie toate docu!entele =i infor!aiile solicitate. )eclaraia %a fi ane1at la raportul de inspecie fiscal. Capitolul .&" 3 Sinteza constatrilor inspec2iei fiscale Pentru fiscare i!po&it2 ta12 contribuie la care s3au calculat diferene =i accesorii ,n sarcina contribuabilului2 se %or pre&enta ur!atoarele infor!aii:bli5aii fiscale supli!entare Aabel nr.1

Nr. crt.

)enu!ire Perioada %erificat . ;a&a i!po&abil I!po&it2 ta12 Cod cont i!po&it2 Perioada pentru care s3au stabilit contrubuie bu5etar ta12 calculat obli5aiile fiscale supli!entar stabilit contribuie . accesorii 3lei3 supli!entar . :bli5aii :bli5aii fiscale )e la data P>n la fiscale accesorii data accesorii :bli5aie &&.ll.aa &&.ll.aa fiscal &&.ll.aa &&.ll.aa &&.ll.aa &&.ll.aa

2 )ob>nda 3 Penaliti de ,nt>r&iere

Raportul de inspecie fiscal %a fi se!nat de or5anele de inspecie fiscal2 a%i&at de =eful ser%iciului . biroului =i aprobat de conductorul acti%itii de inspecie fiscal. Raportul de inspecie fiscal st la ba&a ,ntoc!irii )eci&iei de i!punere pri%ind obli5aiile fiscale supli!entare stabilite de inspecia fiscal. Raportul de inspecie fiscal %a fi ,nre5istrat ,n Re5istrul unic de control al contribuabilului. Raportul %a fi ,ntoc!it ,n 3 4trei6 e1e!plare2 dintre care unul pentru contribuabil2 unul pentru or5anele de inspecie fiscal =i unul pentru $d!inistraia inanelor Publice unde contribuabilul este luat ,n e%idena ca pltitor de i!po&ite =i ta1e. @n ca&ul ,n care prin raportul de inspecie fiscal s3au stabilit diferene de obli5aii fiscale supli!entare =i accesorii2 atunci acesta %a fi ane1at la )eci&ia de i!punere pri%ind obli5aiile fiscale supli!entare stabilite de inspecia fiscal. @n ca&ul ,n care prin raportul de inspecie fiscal nu s3au stabilit diferene de obli5aii fiscale supli!entare =i accesorii2 acest fapt %a fi co!unicat contribuabilului. $dresa %a fi ,nsoit de un e1e!plar al raportului de inspecie fiscal. Capitolul .&&" 3 Ane4e

Pentru fiecare i!po&it2 ta12 contribuie %erificat2 la raportul de inspecie fiscal se %or ane1a situaii2 tabele2 copii dup docu!ente2 note e1plicati%e2 necesare susinerii constatrilor2 fiind parte inte5rant din raportul de inspecie fiscal. Aabelele sau situaiile se ,ntoc!esc ori de c>te ori este necesar susinerea unui nu!r !ai !are de docu!ente sau operaiuni =i ,n orice alte ca&uri pentru a se putea pre&enta =i susine constatrile din raportul de inspecie fiscal. Aabelele =i situaiile ane1ate la Raportul de inspecie fiscal %or fi se!nate de or5anele de inspecie fiscal =i2 pentru luarea la cuno=tiin2 de repre&entantul societii. )e ase!enea2 la Raportul de inspecie fiscal se %or ane1a orice docu!ent ,ntoc!it pentru ,n=tiinarea2 solicitarea de docu!ente sau procese %erbale pentru conse!narea unor constatri ,n ti!pul inspeciei fiscale. )ocu!entele se ,ntoc!esc la finali&area raportului de inspecie fiscal =i pre&int o sinte& a re&ultatelor constatrilor2 conclu&iilor =i reco!andrilor or5anului de control. $cestea trebuie s se asi5ure ca at>t constatrile c>t =i reco!andrile sunt clare2 obiecti%e2 funda!entate2 rele%ante2 respecti% Clare - s fie u=or de ,neles2 e%idente2 s nu per!it interpretri0 ,biective- s nu fie prtinitoare0 Fundamentate- fiecare constatare s aib la ba& docu!ente do%editoare =i s fac tri!iteri la te1tul le5ii incident0 Relevante- aspectele se!nalate s a/ute conducerea contribuabilului ,n luarea unor deci&ii !ana5eriale pentru eli!inarea deficienelor constatate. Procedura vizeaz:
Aabel nr. 2

Personal implicat &nspectorii fiscali:

Activit2i
1. @ntoc!esc deci&ia de i!punere ,n 3 e1e!plare confor! :B P 11+'.22.+*.2++40 2. @ntoc!esc ,n 3 e1e!plare dispo&iia pri%ind !surile stabilite confor! :B P 1'3'.2".12.2++40 3. @ntoc!esc fi=a pri%ind re&ultatul controlului ,ntr3un sin5ur e1e!plar0 4. <erific dac obli5atiile fiscale ,nscrise ,n raportul de inspecie fiscal concord cu cele din deci&ia de i!punere2 dac !oti%ele de fapt ,ndeplinesc condiiile din pre!ise =i dac pentru deficienele indicate au fost indicate corect pre%ederile le5ale0 #. E%entualele erori %or fi supuse spre anali& =i corectare de ctre inspectorii fiscali0 (. Corectea&2 dup ca&2 deci&ia de i!punere =i redactea& deci&ia de i!punere final0 *. @ntoc!esc adresele de inaintare a dosarelor? ,n 2 e1e!plare ctre unitatea fiscal la care este ,nre5istrat contribuabilul c pltitor de i!po&ite =i ta1e0 ? ,n 3 e1e!plare ctre contribuabil2 care %or fi se!nate de repre&entantul le5al.

5eful de serviciu:

&nspectorii fiscali:

&"6 Formarea dosarului permanent


Scopul dosarului per!anent este de cuprindere ,ntr3un sin5ur dosar al tuturor docu!entelor2 respecti%- raportul de inspecie fiscal cu ane1ele acestuia2 deci&ia de i!punere2 dispo&iia pri%ind !surile stabilite de or5anele de inspecie fiscal =i fi=a cu re&ultatul controlului. "

Prin for!area dosarului per!anent se asi5ur ,ntrea5a docu!entaie pri%ind acti%itatea de inspecie fiscal ,ntoc!it ca ur!are a acti%itii desf=urate =i ar7i%area acestora confor! pre%ederilor le5ale. Procedura const 7n1. &nspectorul fiscal ,ndosaria& raportul de inspecie fiscal2 ,!preun cu ane1ele2 deci&ia de i!punere2 fi=a cu re&ultatul controlului2 fi=a contribuabilului2 fi=a sintetic pe pltitor2 nota de re5lare a diferenelor2 pe care le nu!erotea& de la fil 12 ,ntoc!indu3se opisul dosarului pri%ind contribuabilul ,n cau& pentru dosarul care ra!>ne pentru ar7i%are la $.C. .0 2. &nspectorul fiscal ,ntoc!e=te c>te un dosar at>t pentru $d!inistraia inanelor Publice2 c>t =i pentru contribuabil2 care trebuie s cuprind- raportul de inspecie fiscal cu ane1ele acestuia2 deci&ia de i!punere dup ca&2 dispo&iia pri%ind !surile stabilite de or5anele de inspecie fiscal2 fi=a contribuabilului2 nota de re5lare de diferene2 pe care le nu!erotea& =i le ,nscrie ,n opisul dosarului.

&"8 Avizarea actelor referitoare la inspec2ia fiscal


Ceful de ser%iciu este persoana dese!nat ca responsabil cu a%i&area !isiunii de inspecie fiscal. Scopul aciunii de a%i&are este de a asi5ura c obiecti%ele !isiunii de inspecie fiscal au fost reali&ate ,n condiii de calitate2 astfela6 %erific e1ecutarea corect a pro5ra!ului de inspecie fiscal0 b6 %erific e1istena ele!entelor probante0 c6 %erific dac redactarea raportului de inspecie fiscal =i a deci&iei de i!punere este e1act2 clar =i concis. )ac =eful de ser%iciu este i!plicat ,n !isiunea de inspecie fiscal a%i&area este asi5urat de un =ef de ser%iciu dese!nat de conductorul unitii. Procedura de avizare are scopul de a asi5ura faptul c obiecti%ele !isiunii de inspecie fiscal au fost reali&ate ,n condiii de calitate =i const ,nAabel nr. 3

Personal implicat &nspectorii fiscali 5eful de serviciu

Activit2i
1. Pre&int =efului de ser%iciu docu!entele din dosarul per!anent pentru a%i&are0 2. <erific e1ecutarea corect a pro5ra!ulu de inspecie fiscal0 3. <erific e1istena ele!entelor probante0 4. <erific dac redactarea raportului de inspecie fiscal =i a deci&iei de i!punere este e1act2 clar =i concis0 #. <erific dac raportul de inspecie fiscal este elaborat la ter!enul fi1at0 (. $%i&ea& Raportul de inspecie fiscal2 )eci&ia de i!punere2 )ispo&iia pri%ind !surile stabilite2 i=a pri%ind re&ultatul controlului =i adresele de ,naintare ale dosarelor0 *. E1a!inea&a =i aprob Ddup ca&E Raportul de inspecie fiscal2 )eci&ia de i!punere2 )ispo&iia pri%ind !surile stabilite de or5anele de inspecie fiscal2 se!nea& adresele de ,naintare ale dosarelor.

'irectorul E4ecutiv Ad9unct

&": 'ifuzarea raportului de inspec2ie fiscal

'

Ceful de ser%iciu trans!ite dosarul per!anent 4cele 3 e1e!plare6 prin secretariat conductorului 9 directorului e1ecuti% ad/unct2 care a aprobat !isiunea de inspecie fiscal2 pentru anali& =i aprobare. )up aprobare2 dosarul per!anent cu actele =i docu!entele !eninute se depune la secretariat pentru ,nre5istrare =i co!unicare la1. Co!parti!entul Pro5ra!are2 Coordonare =i @ndru!are Control iscal2 pentru centrali&area datelor ,n %ederea raportrilor statistice pro5ra!ate =i ar7i%area lor0 2. :r5anul fiscal teritorial unde contribuabilul ,=i are do!iciliul fiscal pentru depunerea acestuia la dosarul contribuabilului0 3. Contribuabilului supus inspectiei fiscale. Parcur5erea acestor etape este dispus dup pri!irea =i confir!area de pri!ire a unui e1e!plar de ctre contribuabil2 confir!are conse!nat pe cele trei e1e!plare a adresei de ,naintare a raportului ctre acesta2 din care c>te un e1e!plar se depune la dosarul $.C. . =i dosarul $d!inistraiei inanciare.

&"; Urmrirea recomandrilor


:biecti%ul acestei etape este asi5urarea ca reco!andrile !enionate ,n raportul de inspecie fiscal sau ,n dispo&iia pri%ind !surile stabilite de or5anele de inspecie fiscal2 sunt aplicate ,ntoc!ai2 ,n ter!enele stabilite =i ,n !od eficace2 iar conducerea a e%aluat riscul de neaplicare a acestor reco!andri. Contribuabilul trebuie s infor!e&e or5anul de inspecie fiscal asupra !odului de ,ndeplinire a !surilor dispuse confor! dispo&iiei date. Scopul acestei proceduri este de a ur!ri =i for!ali&a !odul de i!ple!entare a reco!andrilor din Raportul de Inspecie iscal. Ur!rirea reco!andrilor de ctre inspectorii fiscali este un proces prin care se constat caracterul adec%at2 eficacitatea =i oportunitatea aciunilor ,ntreprinse de ctre conducerea contribuabilului pe ba&a reco!andrilor din Raportul de inspecie fiscal sau )ispo&iia de !suri. Procedura implic1. &nspectorii fiscali reali&ea& ur!rirea )ispo&iiei pri%ind !surile stabilite ,n ti!pul inspeciei fiscale0 2. &nspectorii fiscali se %a proceda confor! pre%ederilor le5ale ,n ca&ul ,n care contribuabilul nu ,ndepline=te obli5aia de a co!unica !odul de reali&are a !surilor dispuse ,n ter!enele alocate de or5anul de inspecie fiscal.

1+

1&1#&,%RAF&E
FFF :.G. *+ .1''4 pri%ind i!po&itul pe profit2 !odificata de :.U.G. 21*.1'''0 FFF8e5ea 1"'. aprilie 2++1 pri%ind aprobarea :.U.G. 21*.1'''0 FFFH.G. 4+2 .iunie 2+++ pentru aprobarea instructiunilor pri%ind !etodolo5ia de calcul al i!po&itului pe profit0 FFF8e5ea 414.2++2 pri%ind i!po&itul pe profit0 FFF H.G. #'".2++2 pri%ind instructiunile de calcul al i!po&itul pe profit cu !odificarile si co!pletarile ulterioare0 FFF8e5ea #*1.2++3 pri%ind Codul fiscal0 FFFH.G. 44.2++4 3 pri%ind instructiunile de aplicare a Codului fiscal0 FFF:.G. '2.2++3 pri%ind Codul de Procedura iscala0 FFFH.G. 1+#+.2++4 9 pentru aprobarea nor!elor !etodolo5ice de aplicare a Codului de Procedura iscala0 FFF:.G. (".1''* pri%ind procedura de intoc!ire si depunere a declaratiilor de i!po&ite si ta1e2 republicata in 1'''0 FFF 8e5ea "2.1''1 republicata cu !odificarile si co!pletarile ulterioare0 FFF H.G. "31.1''* cu !odificarile si co!pletarile ulterioare2 pri%ind !odul de intoc!ire si utili&are a for!ularelor cu re5i! special.

11