Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru a analiza eficienta efectuarii de catre Guvern a cheltuielilor cu apararea nationala, am folosit serii de date in cazul Romaniei, disponibile

in perioada 2000-2009 si am efectuat o regresie liniara in care am folosit ca variabila dependenta nivelul PIB ului real (in logaritm) si ca variabila explicativa cheltuielile cu apararea nationala ca procent in PIB(def). Rezultatele obtinute au fost urmatoarele:
Dependent Variable: LOG_PIB Method: Least Squares Date: 03/14/10 Time: 13:09 Sample: 2000 2009 Included observations: 10 Variable Coefficient C 11.26400 DEF 0.144623 R-squared 0.508532 Adjusted R-squared 0.447098 S.E. of regression 0.124242 Sum squared resid 0.123488 Log likelihood 7.781609 Durbin-Watson stat 0.972571

Std. Error t-Statistic 0.107470 104.8106 0.050267 2.877108 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.0206 11.55180 0.167087 -1.156322 -1.095805 8.277748 0.020603

Tabel 1. Probabilitatile aferente testului F, precum si ale coeficientilor variabilelor incluse in regresie indica un model valid, fiind mai mici decat 0.05. Validitatea modelului este sustinuta si de indeplinirea ipotezelor modelului de regresie liniara simpla- erorile sunt distribuite normal(grafic 1), nu sunt corelate(figura2) si au varianta constanta(tabel2).

Figura1

Figura2
White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.651479 Obs*R-squared 1.569270 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/14/10 Time: 13:36 Sample: 2000 2009 Included observations: 10 Variable Coefficient C 0.022700 DEF -0.004583 DEF^2 -0.000269 R-squared 0.156927 Adjusted R-squared -0.083951 S.E. of regression 0.012440 Sum squared resid 0.001083 Log likelihood 31.46267 Durbin-Watson stat 1.663433 Probability Probability 0.550210 0.456286

Std. Error t-Statistic 0.029864 0.760110 0.030435 -0.150591 0.006973 -0.038592 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.4720 0.8845 0.9703 0.012349 0.011948 -5.692533 -5.601758 0.651479 0.550210

Tabel 2 Astfel, se poate afirma ca nivelul cheltuielilor cu apararea nationala influenteaza in mod pozitiv nivelul PIB (coeficientul ponderii cheltuielilor cu apararea nationala este mai mare decat 0). (explicatii- gasesti in articole de ce apararea nationala are efect pozitiv asupra pibului/cresterii economice.. Exemple: defence spending may have an impact on the stock and quality of human capital. Some of these channels may ultimately be of a positive nature.

There is, therefore, sufficient evidence to support the possibility that the military has improved the productivity and efficiency of the economy via a benign positive spin-off effect on education and the enhancement of human capital.
http://soc.kuleuven.be/io/performance/paper/WS1/WS1_Oudot.pdf

gasesti articole- ala e un link p care l am gasit eu dar dai p google si gasesti..primele paragrafe sunt dintr-un articoldak il folosesti, sa mi zici sa ti spun cum s numeste k sa l treci la bibliografie) Legatura reiesita din model este puternica R^2 este peste 50%, ceea ce insa poate fi rezultatul folosirii in regresie a unui numar redus de observatii, din cauza penuriei de date disponibile. Se stie ca nivelul PIB este o variabila influentata de numerosi factori, de aceea modelul trebuie imbunatatit prin folosirea mai multor observatii si includerea mai multor variabile.