Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE SI PRENUMELE DATA SI LOCUL NASTERII Calificarea LOCUL DE MUNCÃ Autorizatii (ISCIR, s.a.)

Traseu (statia de plecare, statia de sosire, mijloace de transport, traseu / numar linie)

Functia

INSTRUIRE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LA ANGAJARE

1.Instruirea introductivã generalã, a fost efectuatã la data de

timp

a v â n d

de

8

(opt)

f u n c t i a

ore,

de

cãtre

I N S P E C T O R

S S M

-

S . E . P. P.

Continutul instruirii Legea 319/2006, Hg 1425/06 actual. HG955/2010, Extrase din HG1048/06, 1051/06, 971/06, 1091/06, 1146/06, OUG 195/2002, Lg 49/06, Consecinte posibile ale necunoasterii si respectarii legislatiei SSM, Riscuri de accidentare si imbolnvanire profesionala , masuri de prim ajutor, evacuarea lucratorilor, stingerea incendiilor, masuri pericol grav si iminent la nivel de unitate SC AVANTAJ BUSINESS SOLUTIONS SRL - conform tematica, Verificarea scrisa

Semnãtura celui

INSTRUIT

Semnãtura celui care a efectuat instruirea

Semnãtura celui care a verificat instruirea

2.Instruirea la locul de muncã,

a

fost

efectuatã la

data de

timp

de

8

(opt)

ore,

de

cãtre

 

având

functia

.

Conducator

loc

munca

/

Continutul instruirii IPSSM, Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala, masuri de prim ajutor, masuri in caz de pericol grav si iminent la nivel de loc/post de munca - al societatii Avantaj Business Solutions si subcontractori, Plan de prevenire si protectie societate angajatoare si subcontractoare, Deplasarea lucratorilor, IPSSM specifice activitatilor de paza si protectie, Exercitii si demonstratii practice, Verificarea orala a cunostintelor

Semnãtura celui

INSTRUIT

Semnãtura celui care a efectuat instruirea

Semnãtura celui care a verificat instruirea

3.Admis la lucru,

Numele si prenumele

Functia (sef sectie/departament/compartiment/birou)

Data si semnãtura