Sunteți pe pagina 1din 2

Enunt: Fie functia f: R* - > R, f(x) = x + 1/x. Sa se demonstreze ca Imf = (- oo; -2] U [2;+ oo).

DEMONSTRATIE ELEMENTARA: Avem de aratat ca pentru orice x R* rezulta y = f(x) (- oo; -2] U [2;+ oo) si reciproc: oricare ar fi y (- oo; -2] U [2;+ oo), exista x R*, astfel incat f(x) = y. Direct: Pentru orice x R* trebuie aratat ca |f(x)| >= 2 < = > |x + 1/x| >= 2 < = > < = > |(x + 1)/x| > = 2 < = > (x + 1)/|x| > = 2 < = > x + 1 > = 2|x| < = > < = > |x| + 1 - 2|x| > = 0 < = > (|x| - 1) > = 0, adevarat. Reciproc: Fie y = f(x) (- oo; -2] U [2;+ oo); sa aratam ca ecuatia x + 1/x = y are cel putin o radacina in R*. Ecuatia devine x - yx + 1 = 0 cu discriminantul = y - 4, evident nenegativ, deci, admite radacini reale (nenule !). DEMONSTRATIE NEELEMENTARA: Derivata functiei f este f'(x) = 1 - 1/x, radacinile sale (punctele critice ale functiei f) fiind - 1 si + 1. Se constata usor ca f'(x) >= 0 pentru x (- oo; - 1] U [+1; +oo) si f(x) < 0 pentru x (- 1;0) U (0; +1) , prin urmare functia f este strict crescatoare pe intervalul (- oo; -1] (de la - oo la f(-1) = - 2), strict descrescatoare pe (- 1; 0) (de la - 2 la - oo) si pe (0; 1) (de la +oo la 2), in sfarsit strict crescatoare pe [1; + oo) (de la 2 la +oo). Deci |f(x)| > = 2. Tinand cont ca functia f este continua pe R* rezulta ca Imf = (- oo; -2] U [2;+ oo). Interpretare geometrica:

Observatie: De retinut inegalitatea remarcabila: