Sunteți pe pagina 1din 97

Niky Ardelean colonel \n rezerv`

de Cristi Puiu [i R`zvan R`dulescu

Final draft

Nicolae Ardelean, 68-70 de ani, colonel de artilerie la pensie. Corect, demn, ordonat, \[i exteriorizeaz` greu emo]iile. S-a obi[nuit cu inactivitatea vie]ii de pensionar cu rigoarea cu care [i-ar fi \ndeplinit o sarcin` de serviciu. Apropia]ii \i spun Nicky. Pu[a Ardelean, nevasta colonelului, arat` de 60 de ani, pensionar`, croitoreas` la domiciliu. Angela, fata colonelului, c`s`torit` Tufaru, 30 de ani, absolvent` ASE, lucreaz` ca economist la Policolor, gravid` \n dou` luni. Familia Ardelean locuie[te \ntr-un bloc din cartierul drumul Taberei. Mihai Ardelean, 34 de ani, c`pitan la arma lir`, c`s`torit, fiul cel mai mare al colonelului Ardelean. C\nt` la clarinet. Irina Ardelean, 30 de ani, so]ia lui Mihai. Mihai Ardelean [i so]ia sa locuiesc \n cartierul Pantelimon, \ntr-un bloc de opt etaje. Florian Tufaru, \n jur de 52 de ani, dar dinamic [i \ntreprinz`tor, boem, ca mai to]i aceia care au conservat spiritul t\n`r al anilor 70. Face c`r]i po[tale cu zodii [i m`r]i[oare, are un Renault Fuego. Videoamator. La nevoie face comer] cu discuri, casete [i CD-uri. Eugen Tufaru, 32 de ani, fiul lui Florian [i so]ul Angelei. Altfel spus, ginerele colonelului Ardelean. A terminat Institutul Politehnic [i acum face tehnoredactare computerizat` la o revist`. Doina, 50 de ani, so]ia lui Florian Tufaru. Se poart` cu rochii lungi [i \nflorate [i-[i ]ine p`rul str\ns cu m`rgele, a[a cum a f`cut \n tinere]e, pe vremea curentului Flower Power. Doina [i Florian Tufaru locuiesc \ntr-un bloc a[ezat peste drum de familia colonelului Ardelean. Femeia 1 [i B`rbatul 1, p`rin]ii Irinei. Femeia 2 [i B`rbatul 2, sora Irinei [i so]ul ei. Femeia 3 [i Militarul 3, na[ii de botez ai lui Mihai. Vecini, poli]i[ti, ofi]eri, nunta[i, un administrator, o farmacist`, v\nz`tori \n pia]`.

CONTINUED

2. (FROM PREVIOUS)

FADE IN GENERIC CARTON NEGRU 1 APRILIE 1 INT. APARTAMENTUL FAMILIEI ARDELEANU/SUFRAGERIE ZI Florian Tufaru st` pe canapea, \n sufragerie, [i prive[te la Doina care, a[ezat` pe un scaun l\ng` masa cu cristal din mijloc, scoate panglici negre de catifea dintr-o pungu]` [i le \mperecheaz` cu acele dintr-o cutie de plastic. Tufaru poart`, peste c`ma[a neagr` f`r` guler, o vest` neagr` care nu se poate \ncheia, cu multiple buzunare. Are blugi negri. Doina este \mbr`cat` \ntr-o rochie lung`, cu talia sus, dintr-un fel de voal negru. |n func]ie de cum se mi[c` \n lumina care vine pe fereastr`, materialul arat` mici imprimeuri. Sub cristalul mesei, peste mileu [i de jur \mprejurul lui, se afl` poze de familie, mai vechi sau mai noi. Unele s\nt t`iate drept, altele au margini zim]ate. TAIE: 2 INT. DORMITORUL COLONELULUI - ZI Colonelul Nicolae Ardelean \nchide u[a la [ifonier, dup` ce a strecurat un umera[ gol \ntre alte umera[e pe care stau o tunic` militar`, un palton, c\teva perechi de pantaloni, un taior, dou` bluze de dam` cu imprimeu haine de b`rbat [i de femeie amestecate. Colonelul este \n uniform` de parad`, cu cravat` [i c`ma[` alb`, n-are chipiu pe cap [i nici pantofi \n picioare. |[i \ncheie tunica [i v\r` picioarele \ntr-o pereche de papuci de cas`, alinia]i cu marginea patului. Deasupra patului de dou` persoane, acoperit cu o hus` sub care se ghicesc umfl`turile a dou` perne, se afl` un tablou cu ram` masiv decorat`, reprezent\nd o troic` gonind printre n`me]i. TAIE:

3.

INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI Angela taie suprafe]e mari dintr-un sul de celofan pe care \l desf`[oar` [i-l a[az` pe masa de melamin`. Este \mbr`cat` cu bluz`, fust` [i dresuri negre. Dup` ce a terminat, deschide sertarul bufetului [i pune cu]itul la loc. |nchide celofanul nefolosit \ntr-unul din dul`pioarele tot din melamin` suspendate deasupra chiuvetei. Cu buc`]ile t`iate merge \n sufragerie TAIE:

INT. SUFRAGERIE ZI ia toate garoafele aflate \ntr-o glastr`, pe servant`, [i le pune pe masa din mijloc. Doina este \n picioare [i \i prinde o panglic` lui Eugen la reverul costumului. De pe locul lui, Florian urm`re[te mi[c`rile Angelei, apoi se apropie de mas`. FLORIAN TUFARU Nu. Stai, las`-m` pe mine. |ncepe s` separe garoafele, le sorteaz` dup` calitate [i num`r, mai las` deoparte. Angela \l prive[te. FLORIAN TUFARU (contd) Uite-a[a. Tu du-te [i adu ni[te staniol. Ave]i staniol? Angela iese spre buc`t`rie, intr` colonelul; Doina \l preia [i \i prinde [i lui o panglic` pe reverul vestonului. TAIE:

INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI |n buc`t`rie, Angela desf`[oar` acum un sul de staniol. Rupe o bucat`. TAIE:

INT. SUFRAGERIE ZI Doina st` \n picioare cu o panglic` \n m\n`, destinat` lui Florian. Eugen, Angela [i colonelul s\nt \n picioare (\n ciorapi cu to]ii), mai cur\nd imobili. Florian finiseaz` buchetul, pres\nd staniolul la baz`, apoi \l arat` asisten]ei.

CONTINUED

4. 6 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (contd) Uite-a[a. Angela ia buchetul. Doina se apropie de Florian [i \i prinde [i lui panglica \n piept. Aceasta, pe fondul negru al vestei, arat` neglijabil. FLORIAN TUFARU (contd) (voce mic`) Aliniaz-o [i tu cu buzunarul. Doina desface acul [i \l prinde la loc \ntr-o nou` pozi]ie. Colonelul, Angela [i Eugen a[teapt` \n lini[te. COLONELUL (c`tre Angela) Mai zicea maic`-ta de lum\n`ri. TAIE: 7 EXT. |N FA}A INTR~RII |N BLOC ZI Lumin` de zi c`lduroas`. Renault-ul lui Florian este parcat \n fa]a sc`rii de bloc. Eugen este \n dreptul portierei din spate, st\nga, [i scoate de pe banchet` trei coroane de flori. Florian a deschis portbagajul ca s` a[eze \n`untru, una c\te una, cele trei coroane. Doina poate fi v`zut` prin parbriz, a ocupat locul de l\ng` [ofer; ]ine \n bra]e o geant` video. Angela este de cealalt` parte a ma[inii, are \n bra]e buchetul de garoafe. Colonelul, cu dou` pungi de plastic \n m\n` care con]in prosoape, pachete cu lum\n`ri, un set de tac\muri, a[teapt` \n dreptul portierei din dreapta. |n planul doi, c`tre intrarea \n bloc, un domn cu ochelari fumurii (administratorul) [i al]i doi vecini asist` la scen` f`r` s` intervin` \n vreun fel. La fel [i trec`torii care s-au oprit pe cel`lalt trotuar. C\nd bancheta din spate s-a eliberat de coroane, Angela deschide portiera [i se urc` \n ma[in`, atent` la buchet. La fel [i Eugen, pe cealalt` parte. FLORIAN TUFARU (scoate o coaroan` din portbagaj) Asta nu mai \ncape. (lui Eugen) Asta ia-o cu tine \n bra]e. (Doinei) Doina, treci tu \n spate [i las`-l pe Niky. |nchide portbagajul [i ocole[te ma[ina, \ntr` [i se a[az` la volan. CONTINUED

5. 7 (FROM PREVIOUS)

Doina iese cu geanta video, colonelul se preg`te[te s` urce \n ma[in`, pun\nd mai \nt\i plasele pe fotoliu. FLORIAN TUFARU (contd) Doina, ia tu plasele cu tine \n spate [i d`-i camera lui Nicky. Doina [i colonelul fac schimbul, apoi \[i ocup` locurile. Portierele se \nchid. Florian, \nainte de a b`ga cheia \n contact, \i ia colonelului geanta din bra]e [i \i face semn s`-[i pun` centura, apoi \i d` geanta \napoi. P\n` s` porneasc` motorul, trece un timp. TAIE: 8 INT. APARTAMENTUL LUI MIHAI ARDELEANU ZI |n hol, o femeie \mbr`cat` \n negru (FEMEIE 1), cu batic legat la spate, prinde pe umerii a patru militari \n termen patru prosoape albe. Oglinda \nalt` a vestibulului este acoperit` cu un cear[af alb. Undeva, ca un fel de zgomot de fond, se aude VOCEA UNUI PREOT {I A UNUI DIACON C|NT|ND SF|R{ITUL UNEI SLUJBE. |nspre u[a de la sufragerie, se afl` oamenii care n-au \nc`put \n camera \n care se ]ine slujba, dispu[i \n grupuri distincte printre ei Florian, cu camera video \n m\n`, [i Eugen. Toat` lumea vorbe[te \n [oapt`. Din buc`t`rie iese o femeie mai t\n`r` (FEMEIE 2), \mbr`cat` \n negru, ca mai toat` lumea aflat` de fa]`. Are \n m\n` o glastr` cu garoafe. |[i face loc pe l\ng` militari. FEMEIE 2 Numai pu]in. I se face loc, femeia iese pe u[a deschis` a apartamentului \n palierul blocului. A[az` florile pe treptele care duc la etajul urm`tor (acolo s\nt alte buchete [i vaze cu flori). L\ng` u[a liftului, rezemate capacul unui sicriu [i o cruce provizorie de lemn pe care scrie Mihai Ardelean (19652000). Jos, la tocul u[ii o oal` cu nisip \n care ard mai multe lum\n`ri. Femeia \nlocuie[te lum\n`rile care stau s` se sting` (dintr-un teanc de l\ng` oal`) [i le cur`]` pe celelalte. Ia resturile, intr` \napoi \n apartament. Dintr-una din camere \ncep s` ias` b`rba]i (unii s\nt \n haine militare) cu coroane de flori [i str`bat holul spre ie[ire. Unul dintre ei se apropie de Florian (care ]ine camera sus, pentru a filma \n sufragerie pe deasupra capetelor celor din u[`). CONTINUED

6. 8 (FROM PREVIOUS)

B~RBAT 1 Domnu Tufaru, ajuta]i-ne [i pe noi cu coroanele s` le ducem jos. FLORIAN TUFARU (continu\nd s` filmeze) Da da da. Numaidec\t. (dup` ce mai filmeaz` c\teva secunde [i \nchide camera) Eugen. |i face semn lui Eugen din ochi [i din m\n`, iar Eugen \l urmeaz`. Iau c\te dou` coroane fiecare [i-[i fac loc spre ie[irea din apartament. Dintr-o alt` camer` apare o femeie (FEMEIE 3) cu un sac transparent de plastic \n care se v`d chifle. |n buc`t`rie, sacul este golit pe mas`, l\ng` ni[te farfurii preg`tite pentru poman` \n bloc. Farfuriile au pictat pe bordur` un model cu piersici [i prune. Este ad`ugat` c\te o chifl` \n fiecare farfurie. Exist` deja salam, jum`tate de castravete, ca[caval, ro[ie, m`sline [i o lingur` de coliv`. L\ng` fereastra deschis`, Doina st` \n picioare [i fumeaz`. FEMEIE 2 (num`r` chifle l\ng` frigider) Pentru cimitir c\te s\nt? FEMEIE 1 C\te lum\n`ri ai, at\tea chifle pui, [i pui [i batistele. B~RBAT 2 (\ntinde un pachet de h\rtie luat din bufet) Uite aicea s\nt lum\n`rile. Ia-le [i num`r`-le. Femeia 2 num`r` lum\n`ri. La un moment dat, zgomotul de fond al slujbei \nceteaz` [i se aude \n cor GRUP (V.O) Dumnezeu s`-l ierte. dup` care fundalul sonor se stabilizeaz` la un fel de murmur. Cei din buc`t`rie r`spund [i ei, Dumnezeu s`-l ierte, desincronizat fa]` de sufragerie [i f`r` s`-[i abandoneze activit`]ile. Doina iese din buc`t`rie \n hol. O parte din cei care au fost \n sufragerie trec acum prin hol c`tre celelalte camere.

CONTINUED

7. 8 (FROM PREVIOUS) (2)

DOINA (c`tre unul din ei) Pe so]ul meu l-a]i v`zut? Domnul cu camera video. B~RBAT 2 (din buc`t`rie) Domnul Florian e jos. A cobor\t cu coroanele. Doina face semn c` a \n]eles [i iese din apartament. |ntre cei care ies din sufragerie Pu[a Ardelean. Are batic negru, fa]a umflat` de pl\ns [i vocea destul de pierdut`. PU{A (militarilor cu prosop pe um`r) Haide]i m`i copii s`-l lu`m pe Mih`i]`. Militarii \n termen o urmeaz` pe Pu[a \napoi \n sufragerie. Acolo, \n mijloc se afl` o mas` acoperit` cu doc alb, pe sub care se ghice[te o folie de plastic, iar pe mas` - un sicriu din lemn deschis la culoare cu a[ternuturi [i lin]olii brodate. |n co[giuc, un b`rbat t\n`r \mbr`cat militar, cu cascheta al`turi, l\ng` cap. Mandibula \i este legat` cu un tifon, peste cre[tet. Pe epole]i se afl` o lir` aurie. Mortul are m\inile cianozate, \mpreunate pe burt`. Dincolo de sicriu, la c`p`t\iul mortului, o femeie t\n`r` [i ea Irina, nevasta defunctului, cu ochii ro[ii, apoi Angela, care pl\nge, [i colonelul, care pl\nge de asemenea. |n sufragerie, at\t oglida bufetului, c\t [i cristalul vitrinei, s\nt drapate cu cear[afuri albe. Irina [i-a luat prima r`mas bun de la mort. Este r\ndul Angelei, apoi al colonelului, [i apoi al Pu[ei, care deocamdat` st` deoparte cu militarii \n termen, ca s` am\ne momentul. |n spatele familiei mortului, lumea s-a a[ezat la r\nd. Militarii \ns`rcina]i cu c`ratul se pozi]ioneaz` \ncet c`tre picioarele sicriului. Angela a ajuns la c`p`t\iul mortului [i, de[i pl\nge, se apleac` oarecum ezitant spre el ca s`-l s`rute. Apoi degajeaz` un pas \n lateral, continu\nd s` priveasc` fa]a lui Mihai [i \nt\rziind cu m\na pe marginea sicriului. Colonelul pl\nge f`r` zgomot [i-l m\ng\ie pe mort. }ine \ndelung m\na pe fruntea lui, apoi o coboar` spre obraz [i z`bove[te [i acolo, c\t se poate de mult. TAIE:

8.

INT. APARTAMENT/INT. PALIER ZI O can` de lut este luat` de pe masa din buc`t`rie, trecut` \n m\na femeii b`tr\ne, care o pred` unui b`rbat aflat \n hol, care o \ntinde la r\ndul s`u femeii mai tinere, aflate \n cadrul u[ii de ie[ire din apartement, cu un pas \naintea militarilor care car` co[ciugul pe umeri. Se aud SUSPINE [i NASURI TRASE. Femeia ridic` vasul [i-l tr\nte[te de gresia de pe palier. Peste cioburi, militarii avanseaz` [i, dup` ce scot sicriul pe toat` lungimea lui din apartament, cotesc spre trepte. Traversarea pragului declan[eaz` pl\nsete \n spate. Pu[a iese imediat dup` sicriu, flancat` de colonel (care are bra]ul petrecut pe sub bra]ul ei) [i de Irina. Irina pl\nge [i se ]ine cu o m\n` de sicriu. Pu[a \[i preseaz` o batist` peste obraz [i, din aceast` cauz`, ochii \i s\nt deforma]i. Nici ce spune nu se distinge prea bine. Scoate vaiete scurte. |[i ia batista de la gur` [i \ntoarce capul \n spate. PU{A Na[a, unde-i na[a? Femeia 3 \[i face loc printre cei care ies pe u[`. PU{A (contd) Na[a, vino c` mi-l iau pe Mihai]`. Angela. Unde-i Angela? (\ntinde o m\n` \n spate) Vino aicea mam` l\ng` mine c` numai tu mi-ai r`mas copilul meu. Angela se afl` \n spatele colonelului. O prinde pe Pu[a de m\n`. Militarii au cobor\t deja jum`tate de etaj pe trepte [i acum trebuie s` suceasc` sicriul astfel \nc\t s` evite balustrada. Cei patru militari \[i dau indica]ii de pozi]ionare, [i la fel vor face la toate coturile sc`rilor, p\n` c\nd vor cobor\ cele dou` etaje [i vor ajunge cu sicriul \n holul de jos al blocului. TAIE:

10

INT. HOLUL DE LA INTRARE AL BLOCULUI ZI Florian este cu camera video \n m\n` [i filmeaz` ie[irea sicriului din bloc, retr`g\ndu-se profesional cu spatele. Doina este l\ng` el. |n fa]a blocului se afl` parcat un teveu de armat` \mpodobit pe laterale cu coroane de flori [i cu u[a din spate deschis`. CONTINUED

9. 10 (FROM PREVIOUS) De jur \mprejur se afl` vecini, militari, oameni \n doliu, iar \n fa]a teveului st` aliniat`, cu instrumentele preg`tite, fanfara militar`. Capacul sicriului [i crucea de lemn, dup` ce au stat rezemate de teveu, s\nt acum urcate \n vehicul. Sicriul este trecut de u[a blocului [i e urcat [i el \n teveu. |ncet, convoiul se scurge afar` din bloc. FEMEIA 1 [i FEMEIA 2 \mpart farfuriile cu poman` vecinilor (ace[tia \[i fac cruce) [i copiilor din asisten]`. TAIE: 11 EXT. |N FA}A BLOCULUI ZI Pu[a, sprijinit` de colonel, urc` \n teveu [i se a[az` l\ng` co[ciug. |n urma ei se urc` Irina, Angela, apoi colonelul, Eugen, FEMEIA 1 [i B~RBATUL 1. Florian Tufaru [i Doina se urc` \n Renault. Sergentul major din fruntea fanfarei d` tonul. Fanfara \ncepe s` c\nte, iar convoiul, cu teveu cu tot, se pune \n mi[care. TAIE: 12 EXT. CIMITIR ZI Peste sicriu se potrive[te capacul. Doi gropari \ncep s` bat` cuiele cu sistem, pornind din punctele diagonale ale capacului [i d\nd ocol perimetrului. |n tot acest timp se aud, pe l\ng` OFTATURI [i PL|NSETE, SUSPINELE Pu[ei, g\f\ite [i neomene[ti. C\nd termin` de b`tut cuiele, groparii \[i pun ciocanele deoparte. TAIE: 12A La cap`tul gropii, colonelul, Angela, Irina, Eugen, Florian [i Doina asist` mu]i la opera]iuni. Pu[a, sprijinit` de c`tre colonel, \[i continu` suspinele r`gu[ite. Florian ]ine camera video \n pozi]ie de repaos. Dup` un timp, ridic` aparatul la ochi [i becule]ul ro[u se aprinde. TAIE:

10.

12B Cu chingile petrecute pe dup` grumaz, patru gropari las` echilibrat co[ciugul \n groap`, dup` care, prin s`lt`ri succesive, scot chingile afar`. TAIE: 13 INT. APARTAMENTUL LUI MIHAI ARDELEAN ZI FEMEIA 2 ridic` cear[aful alb de pe oglinda bufetului din sufragerie. |n oglind`, Florian [i B~RBATUL 2 car` o mas` p`trat` [i se strecoar` printre oamenii aduna]i \n hol. Aduc masa \n sufragerie [i o adaug` mesei lungi pe care a stat sicriul. FEMEIA 2 iese \n hol \mp`turind cear[aful. Pentru c` \ntre cele dou` mese exist` o diferen]` de \n`l]ime, Florian \i d` B~RBATULUI 2 un dop de ap` mineral`. FLORIAN TUFARU Pune]i dumneavoastr` sub picior. |n acela[i timp, Florian se apleac` [i pune [i el un dop sub piciorul dinspre el, apoi potrive[te masa cu totul, ca s` \i \ncerce stabilitatea. Mi[carea \l \mpiedic` pe B~RBATUL 2 s` pun` dopul. FLORIAN TUFARU (contd) L`sa]i-m` pe mine. |n hol se aude U{A DE LA INTRARE. TAIE: 13A Irina \i ajut` pe p`rin]ii ei (FEMEIA 1 [i B~RBATUL 1) s` se dezbrace. FEMEIA 2 iese din baie cu \nc` un cear[af alb \n m\n` [i, trec\nd c`tre dormitoare, \l ia [i pe cel care acoper` oglinda \nalt` din hol. Irina pune hainele p`rin]ilor pe cuier, care este deja plin. Se deschide din nou u[a [i intr` al]i doi b`tr\nei, seconda]i de trei ofi]eri. IRINA (nou veni]ilor, care se dezbrac`) Da]i s` le duc \n dormitor. Apare Florian [i i se adreseaz` Irinei, pun\ndu-i compasiv m\na pe um`r. CONTINUED

11. 13A (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU Ar mai fi nevoie de \nc` o fa]` de mas`. Din buc`t`rie se aude RUMOARE fr\nturile unei discu]ii, glasuri b`rb`te[ti [i femeie[ti amestecate. TAIE 13B |n dormitor, FEMEIA 2 scoate o pern` alb` din [ifonier, de pe un raft cu albituri, [i o d` FEMEII 3 Na[a, care o pune sub capul Pu[ei. Pu[a st` lungit` \n pat, are fa]a tumefiat` de pl\ns (acum nu pl\nge) [i continu` discu]ia cu Na[a, sau, mai cur\nd, se las` consolat`, \n timp ce poveste[te. PU{A Diminea]a a luat Nicki metoda [i seara, c\nd Mih`i]` s-a-ntors de la [coal`, a g`sit-o la el pe birou. Xeroxul l-a f`cut Niki cu m\na lui la Academie. (c`tre FEMEIA 2) Delia drag`, tu nu [tii, dar taic`-su vroia s`-l dea s` fac` vioar`. Eu i-am zis: vrea b`iatul s` fac` clarinet, las`-l s` fac` clarinet. I-am zis, Niki, vioara e pentru fete, clarinetul e pentru b`ie]i. {i seara a venit Mih`i]` cu metoda Kitzer c` trebuie musai s-o dea \napoi la bibliotec` [i i-am zis lui Niki: te duci m\ine [i faci xerox pentru b`iat. Angela intr` cu un pahar de ap` [i \i d` Pu[ei s` \nghit` o pastil`. PU{A (contd) (comut` pe Angela) Diminea]a a luat Nicki metoda [i seara, c\nd s-a-ntors Mih`i]` de la [coal`, a g`sit-o la el pe birou. Xeroxul l-a f`cut Niki cu m\na lui la Academie. Intr` Irina cu p`rin]ii. FEMEIA 2 iese pe aceea[i deschidere de u[`. PU{A (contd) (Irinei) Irina, unde e metoda Kitzer?

CONTINUED

12. 13B (FROM PREVIOUS)

FEMEIE 1 (t\nguit) Cuscr`, ce faci cuscr`? FEMEIA 1 ia loc pe pat l\ng` ea. Are un gest tandru fa]` de Pu[a, ai c`rei ochi se umezesc [i a c`rei voce se altereaz`. PU{A (c`tre B`rbatul 1) Vino [i tu Mihai aicea l\ng` mine, Mihai, c` te cheam` ca pe b`iatul meu, Mihai, mi-am \ngropat copilul. B~RBATUL 1 se a[az` [i el pe pat [i se ]in de m\n`. TAIE: 14 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI LUI MIHAI ARDELEAN - ZI |n buc`t`rie, Doina fumeaz` cot la cot cu colonelul. FEMEIA 2 aranjeaz` farfuriile cu aperitive [i le duce pe r\nd \n cas`, B~RBATUL 2 taie p\ine [i F|{|ITUL CU}ITULUI face zgomotul de fond. DOINA (colonelului) Niki, de la Otopeni la Paris se fac trei ore. Tranzitul e de patru ore. EUGEN Dou` ore. DOINA Tranzitul e de dou` ore. Paris-New York unsprezece ore, [i p\n` la Detroit \nc` dou`. S\nt - c\t s\nt? - s\nt \n total cin[pe ore. |n jum`tate de zi, copiii ajung la destina]ie. Nu \n]eleg ce nu-n]elegi. EUGEN Domnu Ardelean, sta]i pu]in c` \nc` nici nu s\nt lucrurile sigure. Nici nu [tim dac` lu`m interviul sau nu-l lu`m. A[a c` p\n` la plecare mai e. FLORIAN TUFARU Doina, Niki vrea s` spun` altceva. Niki, corecteaz`-m` dac` gre[esc: s\nt p`rin]i care se g\ndesc la cum e mai bine pentru copiii lor, [i s\nt parin]i care vor s`-i aib` aproape pe copii. Asta nu \nseamn` c` s\nt egoi[ti. Trebuie s`-l \n]elegem [i pe Niki. CONTINUED

13. 14 (FROM PREVIOUS)

COLONELUL (vorbe[te destul de fracturat) Eugen tat`, eu v-am mai spus vou` c` nu m` opun. M` g\ndesc c` nu e nimeni acolo care s` v-ajute la greu. Noi s\ntem aici departe. (c`tre toat` lumea) La asta m` g\ndesc. (din nou spre Eugen) America e foarte departe [i nici nu [ti]i ce v-a[teapt`. S` nu m` \n]elege]i gre[it. DOINA Niki. De-aici la Satu-Mare s\nt dou`[pe ore cu trenul. Dac` te [i \ntorci, e ca [i cum ai veni din America de dou` ori. |]i dai seama. FLORIAN TUFARU Eu \l \n]eleg [i pe Niki. A crescut treizeci de ani un copil ce zic eu un copil doi copii, [i la b`tr\ne]e n-are pe nimeni s`-i umple sifoanele. Niki, f` ca mine. Tu crezi c` pe mine nu m` afecteaz`? Canalizeaz`-]i pozitiv energiile negative. COLONELUL Eugen tat`, noi am mai discutat despre asta. (spre Florian [i Doina) Doamna Doina. Domnu Florian. Predescu colonelul mi-a zis a[a: domnu Ardelean FLORIAN TUFARU Predescu, administratorul vostru? COLONELUL Nu. FLORIAN TUFARU E rud` cu administratorul? COLONELUL Nu. (revine) - mi-a zis: dac` b`iatul lucreaz` programe pe calculator, avem [i noi nevoie. Are toate avantajele. Nu trebuie s` devin` cadru ca s` lucreze la noi. Dac` vrea s` devin` cadru \l lu`m la noi [i \i d`m grad. (c`tre Eugen) Ai facultatea f`cut`, intri direct locotenent. {i-]i faci [i meseria. CONTINUED

14. 14 (FROM PREVIOUS) (2) COLONELUL (cont'd) (spre Florian) Nu [tiu dac` dumneata [tii, dar armata a fost prima institu]ie informatizat` de la noi din ]ar`. FEMEIA 2 duce farfuriile pe mas`. B~RBATUL 2 a terminat de pus p\inea \n dou` co[uri, iar Florian se ridic` aparent pentru a-l ajuta, a-i face loc, sau ceva asem`n`tor. |n realitate, are de explicat [i caut` s` se impun` fizic. FLORIAN TUFARU Stai pu]in, Niki, s\nt lucruri mai importante ca meseria. Bun, \]i iei salariul problema e ce faci cu banii. Tu, de exemplu, te-ai dus de dou` ori la Sovata, o dat` la Amara [i vara la Techirghiol. COLONELUL Nu, la Amara am mers \n fiecare an p\n` prin 83. FLORIAN TUFARU De acord. Da g\nde[te-te \n S.U.A. Ai luat avionul - pac la Miami pac la Marele Canion [i la Marile Lacuri. COLONELUL Domnu Florian, nu e numai concediul: Mihai al nostru a plecat \n turneu cu filarmonica armatei: a v`zut Praga, Budapesta, Leningradul Intr` Angela. Colonelul o vede. COLONELUL (contd) \n interes de serviciu, sigur. A v`zut totu[i lumea. ANGELA (colonelului) Hai tat` s` v` muta]i dincolo. (c`tre Florian) Pap, mai trebuie trei scaune. COLONELUL (vorbe[te \n timp ce Florian \i face semn s` se ridice ca s` ia scaunul) A stat o s`pt`m\n` la Praga. La Leningrad a stat dou` s`pt`m\ni. (c`tre Eugen [i Angela) De-aia v` zic.

CONTINUED

15. 14 (FROM PREVIOUS) (3) COLONELUL (cont'd) (c`tre Florian, care i-a f`cut [i Doinei semn s` se ridice, [i acum e \n prag, cu dou` scaune \n bra]e) Domnu Florian. M` \n]elegi. Florian iese cu cele dou` scaune. DOINA (pedagogic) Niki Niki, g\nde[te-te numai c\nd or s` fie instala]i [i tot: or s` ne fac` chemare. O lun`, dou`, trei. C\t e maxim, Angela? Angela, care e pe genunchii lui Eugen, ridic` [ase degete. DOINA (contd) Cum e, Niki? {ase luni \n America. Colonelul `sta - Predescu, are posibilitatea s`-[i fac` pensia la Marile Lacuri? ANGELA Tata, serios acuma, dac` e, \n mai pu]in de o zi s\nte]i la noi. Cum te \n]elegi cu pap: veni]i mai \nt\i voi [i pe urm` voi (se uit` spre Doina) sau vine pap cu Doina primul [i pe urm` tu [i mama. Pu[a, care [i-a mai revenit dup` pastil`, apare \n cadrul u[ii de la buc`t`rie. PU{A Angela mam`, p`rintele n-a ajuns? ANGELA (ridic\ndu-se din bra]ele lui Eugen) De ce te-ai ridicat, domne, din pat? Stai acolo \ntins`. PU{A Cum s` stau, mam`, \ntins`? (c`tre colonel ) Niki, haide]i [i voi dincolo s` st`m la mas`. TAIE:

16.

15

INT. SUFRAGERIA APARTAMENTULUI LUI MIHAI ARDELEAN - ZI Irina pune sarmale, dintr-o oal` aflat` pe servant`, \n farfuriile celor de la mas` (aproximativ 15 persoane, de jur \mprejur). Irina [i Pu[a nu se a[az` la mas`. Se \nv\rt prin sufragerie, s\nt mai mult pe la buc`t`rie, servesc. Angela, care st` \ntre colonel aflat \n capul mesei, cu fereastra \n spate [i Eugen, se ridic` [i ea din c\nd \n c\nd ca s` ajute. L\ng` Eugen este Florian, apoi Doina, FEMEIA 2 [i B~RBATUL 2 (sora, respectiv cumnatul Irinei), MILITARUL 2 [i un b`tr\n cu costum bo]it. |n cel`lalt cap`t al mesei, PREOTUL, dup` care, pe latura consecutiv`, MILITARUL 1, o b`tr\n`, FEMEIA 1 [i B~RBATUL 1 (p`rin]ii Irinei), FEMEIA 3 (Na[a) [i MILITAR 3 (Na[ul). Farfuriile, din acela[i serviciu decorat cu piersici [i prune, trec, de la Irina la Pu[a, la meseni, din m\n` \n m\n`. Preotul urm`re[te distribuirea sarmalelor. |n fa]a lui se afl` o farfurie cu salat` de vinete, ro[ii t`iate felii [i ridichi pe o farfurie mai mic`. Florian se \ntoarce spre Pu[a \n momentul \n care aceasta \i pune \n fa]` farfuria cu sarmale. FLORIAN TUFARU Pu[a (o str\nge de bra]) - Pu[a, a[ vrea [i eu ce m`n\nc` p`rintele. DOINA {i eu a[ lua tot a[a, \n afar` de ridichi. PREOTUL A[a se cuvine de fapt \n postul sfintelor Pa[ti s` m\nc`m bucate de post, indiferent de c\t de tragic este evenimentul care ne adun` laolalt`. FLORIAN TUFARU (z\mbind) Numai c` noi, p`rinte, ]inem post tot anul. PREOTUL Nici asta nu-i bine. FEMEIE 1 Cum a[a, domnu Florian? De ce s` ]ine]i tot anul?

CONTINUED

17. 15 (FROM PREVIOUS)

Florian tocmai gole[te pe g\t un pahar de ap`, face semn din ochi c` va r`spunde. B~RBAT 1 (t`ind sarmalele cu furculi]a ca s` se r`ceasc`) Exist` zile de post \n care nu se m`n\nc` carne [i zile de har], \n care nu e post [i se m`n\nc` carne. Pu[a le pune Doinei [i lui Florian farfuriile cu legume [i salat` de vinete \n fa]`. Florian focalizeaz` pe propria sa farfurie [i am\n` din nou r`spunsul. PREOTUL Nu ave]i dec\t par]ial dreptate. Har]ul e tot zi de post, dar \n care se d` dezlegare la carne, sau la br\nz` sau la vin. FLORIAN TUFARU (\nghite din gur`, c`tre FEMEIA 1) S\nt vegetarian, stimat` doamn`. DOINA Am\ndoi s\ntem vegetarieni. FLORIAN TUFARU {i dac`-mi permite]i, sf`tuiesc pe toat` lumea de-aicea de la mas` s` lase sarmalele, fripturi [i al]i c\rna]i, [i s` se g\ndeasc` la s`n`tatea organismului. B~RBATUL 2 \ncepe s` toarne vin \n pahare mesenilor afla]i \n raza bra]ului s`u. MILITAR 3 (preotului) Chiar, p`rinte, cum e cu vegetarienii? Nu ]in post? DOINA (sur\de) Nu, nu ]inem. Colonelul se ridic` [i el [i \ncepe s` toarne vin \n partea lui de mas`. FLORIAN TUFARU Sau, dac` ar fi s` for]`m o compara]ie, ar fi ca [i cum, \n posturi, ar trebui s` m\nc`m carne. Dar, cum noi nu m\nc`m carne, rezult` de aici c` noi nu ]inem post.

CONTINUED

18. 15 (FROM PREVIOUS) (2)

PREOTUL (c`tre B~RBATUL 2, care toarn` vin) Pu]in. (c`tre Florian) Domnul FLORIAN TUFARU Tufaru. Pute]i s`-mi spune]i Florian. PREOTUL Domnul Tufaru, postul s` [ti]i c` nu \nseamn` numai m\ncare. |nseamn` s` te ab]ii de la pl`cerile trupe[ti, \ntre care [i m\ncarea \[i are locul ei. (ridic` paharul de pe mas` [i vars` pe o t`vi]` pus` special pe mas`) Dumnezeu s`-l odihneasc`. Ceilal]i meseni vars` [i ei o pic`tur` din pahare \n farfuriile lor [i spun cu voce mic` Dumnezeu s`-l odihneasc`/ierte. Dup` care se tace prelung. ANGELA (lui Eugen, \ncet) Ce, nu mai ai p\ine? (spre FEMEIA 3) Na[a, d`-mi [i mie te rog co[ul `la de p\ine. Eugen, mai aproape, ia doar dou` felii din co[ul care i se \ntinde. ANGELA (contd) (se ridic`) Mai vrea cineva sarmale? PREOTUL Dumneavoastr` cu ce v` ocupa]i, domnu Tufaru? FEMEIA 3 (inspecteaz` masa din ochi) Mai trebuie vin. {i mai adu te rog dou` sticle de ap` mineral`. FLORIAN TUFARU S\nt liber profesionist. DOINA Florian face m`r]i[oare. CONTINUED

19. 15 (FROM PREVIOUS) (3)

FLORIAN TUFARU (modest) Nu fac numai m`r]i[oare. |n plus realizez [i felicit`ri de diverse s`rb`tori [i cu semnele zodiacului. Chiar p`rinte (\l analizeaz` pe preot) - s\nte]i rac. Angela ia oala de sarmale de pe servant` [i iese. PREOTUL (\ndoit) Nu [tiu. S\nt n`scut pe dou`zeci iunie. FLORIAN TUFARU Rac. {i mai fac [i capete ierboase. FEMEIE 2 V` pricepe]i la zodii? DOINA Florian? Se pricepe [i la chiroman]ie, [i la tarot [i \n cafea. FEMEIE 1 Domnu Florian, cum se \n]elege taurul cu scorpionul? FLORIAN TUFARU Dumneavoastr` s\nte]i scorpion. FEMEIE 1 Nu, eu s\nt taur. Mihai (\l arat` pe B`rbatul 1) - e scorpion. FLORIAN TUFARU (o examineaz` pe Femeia 1) Ciudat. Nu prea fac cas` bun` \mpreun`. TAIE: 16 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI LUI MIHAI ARDELEAN - ZI Angela pune oala de sarmale pe bufet. |n fa]a chiuvetei, \n picioare, Pu[a termin` de cl`tit farfuriile de la antreuri. Angela ia din c`mar` dou` sticle de vin [i trei sticle de ap` mineral` [i iese din buc`t`rie. Pu[a scutur` de ap` ultima farfurie, o pune pe gr`tarul de plastic [i iese [i ea. TAIE:

20.

17

INT. DORMITORUL IRINEI {I AL LUI MIHAI ARDELEAN - ZI Pu[a deschide u[a dormitorului. |n fa]a dulapului deschis, Irina scoate [i pune pe pat diverse haine de-ale lui Mihai. De la baza dulapului, scoate [i pune al`turi, pe covor, mai multe perechi de pantofi. TAIE:

18

INT. SUFRAGERIA APARTAMENTULUI LUI MIHAI ARDELEAN - ZI MILITAR 3 - dup` ce am preluat modelul de uniform` sovietic, s-au schimbat tresele cu stele, iar acuma, din nou s-a renun]at la stele [i s-a trecut iar la trese. DOINA {i dup` pensionare? MILITAR 3 (nu \n]elege) Dup` pensionare, ce? DOINA Mai are voie dup` ce se pensioneaz` un militar s` mai poarte costumul? MILITAR 3 Sigur c` \[i poate p`stra uniforma. E a lui. {i \n plus, militarii nu se pensioneaz`, ci trec \n rezerv`. Cum e Niki, de exemplu: e \n rezerv` [i e \n drept s` poarte uniforma, dar numai \n anumite ocazii. PREOTUL Domni[oara Angela, am \n]eles c` pleca]i \n America, \mpreun` cu so]ul. A[a e? ANGELA Da. PREOTUL Pleca]i definitiv? ANGELA S` sper`m.

CONTINUED

21. 18 (FROM PREVIOUS)

COLONELUL Doamna Doina, noi s\ntem trecu]i \n rezerv`, ceea ce \nseamn` c` nu mai s\ntem activi. PREOTUL {i \i l`sa]i, domnule colonel, a[a departe? COLONELUL |ns` \n caz de mobilizare general`, s\ntem convoca]i [i activa]i pe loc. (preotului) M` scuza]i, p`rinte, nu v-am auzit ce m-a]i \ntrebat. PREOTUL |i l`sa]i pe copii s` plece a[a departe? FLORIAN TUFARU Dac` nu te po]i realiza aici aproape, ce s` faci, te duci unde [tii c` po]i s`-]i faci un rost. (spre Angela [i Eugen) Nu-i a[a, copii? EUGEN P`rinte, noi \nc` nu [tim sigur dac` plec`m. Am trecut deja ni[te etape, mai avem interviuri a[tept`m s` vedem. COLONELUL Spune]i-mi, p`rinte, a]i fost vreodat` plecat \n str`in`tate? PREOTUL {ti]i cum e, p\n` \n optzeci [i nou` nu s-a putut, dup` aia e[ti prea b`tr\n. B~RBATUL 2 (preotului) Am fost eu acum doi ani la nem]i. E alt` lume. E alt` lume. Deja din aeroport cur`]enia, automatele de ]ig`ri, u[ile care se deschid automat. FEMEIE 2 {i la noi s\nt u[i care se deschid automat. B~RBATUL 2 S\nt, da la ei s\nt peste tot. Alt` lume. {i pre]urile, care pentru noi s\nt mari, pentru ei s\nt mici. Cu un salariu de-al lor, \]i iei aici un Tico. CONTINUED

22. 18 (FROM PREVIOUS) (2)

FLORIAN TUFARU (\l d` colonelului de exemplu pe B`rbatul 2) Ce-]i ziceam [i eu, Niki. B~RBAT 1 S` [ti]i c` am fost [i eu \n Germania [i nu era chiar a[a curat. {i nici ca noi, ospitalieri, nu s\nt nem]ii. FLORIAN TUFARU |n Germania unde? B~RBAT 1 La Dresda. FLORIAN TUFARU (sup`rat) ~la-i est, domnu. PREOTUL (\ntrerupe neinten]ionat) Dar s` [ti]i c` nu-i u[or pentru un tat` care [i-a pierdut b`iatul s`-[i piard` acuma [i fata. DOINA Dimpotriv`, noi credem c` bucuria suprem` a unui p`rinte este s`-[i vad` copiii realiza]i. Nu-i a[a, Niki? FEMEIA 3 Sigur c` p`rin]ii se bucur` s`-[i vad` copiii la casa lor. COLONELUL (\[i drege glasul pentru c` n-a vorbit demult) Eu m` g\ndesc c` un tat` trebuie s` fie al`turi de copii [i la bine FLORIAN TUFARU (\l \ntrerupe, cu sticla de vin \n m\n`) Scuz`-m`, Niki, s`-]i mai torn ni[te vin. COLONELUL (\n timp ce Florian \i pune vin \n pahar) - [i la bine [i la r`u. S` se bucure cu ei c\nd ei se bucur` [i s`-i ajute c\nd este cazul. Nu e[ti l\ng` copil c\nd are nevoie, se \nt\mpl` nenorocirea [i te treze[ti c` nu-l mai ai. CONTINUED

23. 18 (FROM PREVIOUS) (3)

MILITAR 3 Da s` [tii, Niki, c` n-aveai cum s`-l aju]i. TAIE: 19 INT. DORMITORUL IRINEI {I AL LUI MIHAI ARDELEAN - ZI A[ezat` pe pat, Irina pl\nge cu b`rbia sprijinit` \n pumni. L\ng` ea, pe cuvertura patului, se afl` stivuite frumos umera[e cu hainele lui Mihai [i un teanc de tricouri [i maieuri. Pu[a este a[azat` l\ng` ea [i \i trece un bra] pe dup` um`r. TAIE: 20 INT. SUFRAGERIA APARTAMENTULUI LUI MIHAI ARDELEAN - ZI FEMEIA 2, dup` ce a pus pe mas` friptura, iar \n fa]a preotului o por]ie de m\ncare de fasole verde, se a[az` la locul ei la mas`. FLORIAN TUFARU (Militarului 3) Scuza]i-m`, domnule ofi]er, dar nu despre asta e vorba. Crede]i c` el mai [tie cum s` se \mpart` \ntre b`iatul care i-a murit [i copiii care trebuie s` plece \n America? {i eu m` \ntreb: cum de s-a \nt\mplat ca un copil frumos, talentat pentru c` adev`rul `sta e Mih`i]` era un artist era un sufl`tor de talent PREOTUL (foarte curios) Domnul colonel, eu asta eram nel`murit. Cum s-a \nt\mplat nenorocirea? B~RBATUL 2 Uite-acolo la tabloul din hol. A vrut s` schimbe siguran]a, avea m\inile ude [i s-a electrocutat. FLORIAN TUFARU Aici nu este vorba de tensiune. Po]i s` mori la doi dou`zeci, dar po]i s` mori [i la [aizeci, [i po]i s` pui m\na la trei optzeci [i s` n-ai nimic. Aicea e vorba de amperaj. PREOTUL Da de ce avea m\inile ude? CONTINUED

24. 20 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (sec) P`rinte, nu cred c` m-ai urm`rit. Florian se ridic` [i se duce \n hol. B~RBAT 2 (prin fa]a celorlal]i meseni, se apleac` spre Doina) L-am sup`rat cu ceva pe domnul Tufaru? Doina se ridic` [i ea de la mas` [i pleac` \n hol, dup` Florian. FEMEIA 3 E, cum s` se supere, Doamne fere[te, c` n-avea de ce. Din hol se aude zgomotul unui scaun mi[cat pe gresie. COLONELUL (la \ntrebarea preotului) S\mb`t` [i-au cump`rat ma[ina de sp`lat automat`. Eu i-am ajutat s-o aduc` acas`. Am instalat-o \n buc`t`rie, am f`cut \mpreun` racordul la ap`. (arat` vag spre peretele cu buc`t`ria) Pe urm` m-am dus acas`. La opt [i dou`zeci m-a sunat nora s`-mi spun` c` a murit Mihai. FEMEIA 3 (dup` un moment de t`cere) A[a a fost s` fie. (toarn` din pahar) Dumnezeu s`-l odihneasc`. COLONELUL Ma[ina de sp`lat are putere mare [i a s`rit siguran]a. Mihai a vrut s` o schimbe [i, pentru c` izola]ia de por]elan era spart`, a pus m\na direct pe metal [i s-a electrocutat. MILITARUL 3 s-a ridicat [i acum toarn` \n pahare. Apare Tufaru, urmat de Doina, care \l ocole[te [i se a[az` la locul ei. Florian r`m\ne undeva aproape de pragul u[ii, l\ng` servant`. FLORIAN TUFARU Uite p`rinte, Niki ]ie ]i-am mai spus. C` tot ne-am contrat mai devreme cu America [i cu Romnia. |n America CONTINUED

25. 20 (FROM PREVIOUS) (2) FLORIAN TUFARU (cont'd) (ridic`, ]in\nd-o explicit \ntre degetul mare [i ar`t`tor, o siguran]` fuzibil`) - n-ai s` vezi o siguran]` facut` \n halul `sta. Florian \ntinde siguran]a p`rintelui, care o ia [i o cerceteaz`. FLORIAN TUFARU (contd) Sigur, asta e bun`, pentru c` a fost schimbat` acum dou` zile. (ia \napoi siguran]a de la preot) |ns` la cealalt`, c`ma[a de ceramic` a fost spart` din turnare. Accesul la conductor era liber. De aia s-a electrocutat Mih`i]`, nu c-avea m\inile ude. Florian pune siguran]a pe servant`, se a[az` la locul lui [i \[i bea paharul de vin. Angela se ridic` [i str\nge din farfuriile goale. Eugen se ridic` [i el [i str\nge c\teva sticle de pe mas`. Angela se opre[te \n prag. ANGELA Poate vrea cineva crem` de zah`r ars. A f`cut mama crem` de zah`r ars c` lui Mih`i]` \i pl`cea crema de zah`r ars. DOINA (cu degetul sus) Da. Eu vreau o por]ie. FADE TO BLACK.

CONTINUED

26. 20 (FROM PREVIOUS) (3)

CARTON NEGRU 2 Mai 21 INT. APARTAMENTUL FAMILIEI ARDELEANU/HOL ZI Din buc`t`rie se aude radioul - program matinal. Colonelul \ntinde [i apoi \mp`ture[te c\teva pungi de plastic de dimensiuni diferite pe care le bag` \n buzunarul cu fermoar al c`ruciorului de pia]`. Mai pune \n c`rucior dou` sticle de plastic goale [i patru sticle pentru dat la schimb, la ap` mineral`. Este \mbr`cat cu pantaloni militari cu vipu[c`, are o c`ma[` cu p`tr`]ele [i o vest` pe corp, cu anchior. Pe cap poart` o borsalin`. Colonelul ia un parpalac din cuier [i-l \mbrac`, apoi intr` \n buc`t`rie. TAIE: 22 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI Acolo, Pu[a preg`te[te aluatul de cozonaci, sparge ou`le \ntr-un cuib de f`in` a[ternut` pe mas`, pune un v\rf de sare, \ncepe s` fr`m\nte. Colonelul scoate un carnet dintr-un sertar al bufetului [i ia din banii \mp`r]i]i pe c`pr`rii \ntre foile de h\rtie, \i pune \n portmoneu, pune carnetul cu restul de bani la loc, iese din buc`t`rie, ia c`ruciorul din hol, apoi iese din apartament. Pu[a ia drojdie, o m`soar` pe cu]it [i o dizolv` \ntr-un ibric cu ap` cald`. TAIE: 23 INT. HAL~ PIA}~ ZI Colonelul face cump`r`turi pentru Pa[ti: ou` [i vopsea de ou`, carne tocat`, verde]uri, o jum`tate de miel, legume, o roti]` de ca[caval, vin v`rsat, ap` mineral`. TAIE:

27.

23A Colonelul este \n fa]a unei tarabe de beton cu articole de b`c`nie. COLONELUL |mi da]i v` rog dou`zeci de ou`. V\nz`torul apuc` de pe un carton c\te trei ou` deodat` \ntre degete. Colonelul scoate din buzunarul gen]ii pe roti]e o pung` mic`. COLONELUL (contd) Am pung`. Vreau dou` plicuri de Gallus ro[u, unul verde, dou` albastre. V|NZ~TOR Dou` albastre. COLONELUL Zah`r vanilat ave]i? V\nz`torul arat` o cutie cu plicule]e. COLONELUL (contd) Zece pache]ele. C\t e unul? V|NZ~TOR Cinci sute. Scoate banii din portmoneu, \i num`r`, pl`te[te. TAIE: 23B Colonelul a[teapt`, cu o sticl` goal` de plastic \n m\n` [i cu dopul \n cealalt`. V\nz`torul de la raionul de vin v`rsat umple pentru el cealalt` sticl` la canaua butoiului pe care scrie Vinuri Jari[tea, printr-o p\lnie de plastic. Pe butoi se afl` un carton scris mare cu pixul: Feteasc` Regal`, 12500 lei/litru. TAIE: 23C Colonelul, cu o pung` \n m\n`, este \n fa]a unor tarabe de m`cel`rie. |n spatele m`celarului stau miei at\rna]i \n c\rlig. Au ochi bulbuca]i.

CONTINUED

28. 23C (FROM PREVIOUS) M`celarul ia de pe c\ntar jum`tate de miel, str\nge h\rtia \n jurul lui, [i d` colonelului pachetul. Acesta \l bag` \ntr-o pung` [i-l pune \n geant`, atent s` nu striveasc` ou`le. TAIE: 23D |n zona pie]ei de verde]uri. Colonelul ridic` [i pune pe r\nd la loc mai multe leg`turi de leu[tean. Alege dou`. Pune s` i se c\nt`reasc` o jum`tate de kilogram de ]elin`. COLONELUL (ia din c\ntar o ]elin` mic` [i ur\t`) Pune]i alta. }`ranul continu` s` pun` ]eline p\n` c\nd c\ntarul se echilibreaz`, apoi vars` co[ul metalic al c\ntarului \ntr-o pung` pe care colonelul o sus]ine de toarte. TAIE: 24 EXT. STRAD~ - ZI Colonelul traverseaz` strada tr`g\nd dup` el c`ruciorul, se a[az` \n sta]ia de autobuz [i a[teapt`. TAIE: 25 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI Pu[a a[az` aluatul \n forme, \l unge cu ou, \nfige nuci \n el. Scoate din cuptor trei cozonaci gata f`cu]i [i \i pune s` se r`ceasc` jos pe gresie. Eugen, \n tricou [i \n chilo]i, cu erec]ie matinal` \ndeajuns de vizibil`, intr` [i d` o tur` prin buc`t`rie. EUGEN (somnoros) S`rum\na. PU{A Bun` diminea]`, mam`. Eugen ia de pe bufet vasul de filtru, \l umple cu ap` de la robinet, toarn` apa \n cafetier`. Pune cafeaua dintr-un plic, apas` pe buton, a[teapt` s` se aud` primul GLUC [i iese.

CONTINUED

29. 25 (FROM PREVIOUS)

Pu[a a l`sat pe aragaz t`vile cu tran[a a doua de cozonaci [i acum \i pune la f`cut. TAIE: 26 INT. HOLUL DE LA INTRARE AL BLOCULUI ZI Colonelul \nchide cutia de scrisori. A scos de acolo ziarul Adev`rul [i un plic lung. Cu ele \n m\n`, se uit` la panou, la \ntre]inerea afi[at`. Urc` apoi sc`rile, tr`g\nd c`ruciorul cu cump`r`turi treapt` cu treapt`. Deschide u[a apartamentului. TAIE: 27 INT. APARTAMENTUL FAMILIEI ARDELEAN ZI |n buc`t`rie, Pu[a desprinde cozonacii r`ci]i din t`vi cu ajutorul unui cu]it. Angela a[teapt` \n fa]a filtrului s` se umple cana cu cafea. Este \ntr-un tricou lung p\n` deasupra genunchilor. Colonelul las` c`ruciorul \n hol, \[i d` parpalacul jos, se descal]`, \[i pune papucii [i intr` \n buc`t`rie. Pune ziarul pe frigider, \i d` Angelei scrisoarea NICOLAE ARDELEAN Uite. scoate din nou carnetul de cheltuieli din sertar, ia un alt teanc de bani dintre foile de h\rtie, \i num`r`. Angela cite[te adresa expeditorului [i filtrul \ncepe S~ HORC~IE. Colonelul iese din buc`t`rie, se aude U{A DE LA INTRARE \nchiz\ndu-se. Angela toarn` cafea \n dou` ce[ti, pune ce[tile pe o tav` (pe care se mai afl` tartine de p\ine, unt, dulcea]`), iese din buc`t`rie [i se \ndreapt` spre dormitor. Plicul \l ]ine \n gur`. TAIE: 28 INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Eugen st` \n pat, r`sturnat, \nvelit neglijent peste genunchi, tot \n tricou [i boxeri.

CONTINUED

30. 28 (FROM PREVIOUS) O urm`re[te pe Angela cum, deschiz\nd gura, \i las` plicul pe piept [i cum pune apoi tava pe noptier`. ANGELA Cornule]e nu mai s\nt. Eugen a deschis plicul [i a extras de acolo dou` formulare. Le cerceteaz`. Angela a luat o gur` de cafea [i s-a l`sat pe spate, ca s` vad`, dintr-o perspectiv` apropiat` de a lui Eugen, con]inutul plicului. Dup` ce arunc` o privire spre buricul lui Eugen, las` cea[ca pe noptier` [i i se uit` lui Eugen pe sub boxeri, ridic\ndu-i de la elastic. Eugen \i ia m\na [i i-o bag` \n \ntunericul boxerilor, gest la care Angela particip`, ad`ug\nd [i cealalt` m\n`. |l s`rut` pe g\t, [i \l \ncalec` \n \ntoarcere cu piciorul. Eugen las` plicul pe noptier`. TAIE: 29 INT. SUBSOL BIROUL ADMINISTRATORULUI ZI Administratorul blocului \i taie colonelului chitan]` pentru \ntre]inere. Colonelul o examineaz`. COLONELUL Vroiam s` v` \ntreb: c\t ar fi de pl`tit \ntre]inerea pentru dou` persoane? ADMINISTRATORUL Ne uit`m. (urm`re[te cu degetul pe list`) Opt sute patruzeci [i dou` de de mii trei sute. Opt sute cincizeci de mii. COLONELUL Cum a[a? Dac` eu, la patru persoane, pl`tesc cinci sute optzeci de mii, de ce e mai mult pentru dou`? ADMINISTRATORUL Sta]i a[a. Dumneavoastr` ce a]i \ntrebat? COLONELUL C\t am de pl`tit dac` nu s\ntem dec\t dou` pesoane. ADMINISTRATORUL (se l`mure[te [i explic` ne\n]elegerea) Am \n]eles. Am \n]eles c` dac` mai vin dou` persoane. Ne uit`m la Oprea. CONTINUED

31. 29 (FROM PREVIOUS) ADMINISTRATORUL (cont'd) (urm`re[te cu degetul pe list`) Trei sute cincisprezece. Colonelul se apleac` [i se uit` [i el pe list`. COLONELUL Da. La un radiou portabil, p`tr`]os [i de culoare bleu, se aude \n tot acest timp un interviu cu Margareta P\slaru. |n \ncheierea interviului se transmite un c\ntec de-al Margaretei. Colonelul d` mai tare. COLONELUL (contd) (explic`) P\sl`ri]a. Administratorul num`r` banii pe care colonelul i-a l`sat, \nc` de dinainte s` i se taie chitan]`, pe mas`. |i pune \n sertar, scoate de acolo c\teva bancnote de o mie, apoi, pentru m`runt, apeleaz` la o cutie verde de bomboane mentolate chineze[ti \n care ]ine fise. Ia de acolo o moned` de cinci sute [i i-o \nm\neaz` colonelului. TAIE: 30 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEANU ZI Pu[a a terminat de f`cut cozonacii, ultima tran[` se coace \n cuptor. St` pe un taburet cu privirea \n gol. TAIE: 31 INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Eugen st` pe pat \ntr-o r\n`, cu capul sprijinit \n m\n`. |n cealalt` m\n` are formularele. Angela este \n fund, cu un picior sub ea, rezemat` de t`blia patului. Am\ndoi s\nt goi. A[ternutul este c`zut pe covor. EUGEN Computerul nu-l v\nd. I-l dau lui tata. ANGELA De ce s` nu lu`m bani pe el [i s`-i cump`r`m unul din America? Are unul oricum. Acum ne trebuie banii. EUGEN Nu. CONTINUED

32. 31 (FROM PREVIOUS)

ANGELA P`i atuncea hai s` vedem dac` f`r` asta ne-ajung. EUGEN Taic`-tu p\n` la urm` ne d` sau nu ne d` pianul? ANGELA Nu. A zis c` putem s` vindem dormitorul, dar pianina a zis c` nu ne-o d`. EUGEN C\t iei pe o pianin` dac` dai anun] la ziar? ANGELA Depinde. Cam [ase sute de dolari. EUGEN Stai s` v`d. Patru sute punem pe dormitor, cu rafturi [i restul. Pune cinci sute pe care ni-i d` tata. Trei sute str\n[i [i trei sute cincizeci de la Grafitti peste dou` s`pt`m\ni. (se g\nde[te) Dac` punem [i pianina, avem dou` mii trei sute cincizeci. ANGELA Pianina n-o pune, c-a zis c` oricum nu ne-o d`. C\t avem? EUGEN O mie [apte sute. ANGELA {i acuma ia pune computerul. EUGEN Avem dou` mii patru sute. Angela schimb` piciorul pe care \l ]ine sub ea. ANGELA O mie patru sute avionul. Ar r`m\ne o mie de rezerv`. Eu zic c` nu st`m r`u. (urm`re[te privirea fix` a lui Eugen) Ce e?

CONTINUED

33. 31 (FROM PREVIOUS) (2)

EUGEN (dup` o lung` pauz`, reconecteaz`) Nu, dac` avem dou` mii patru sute st`m bine. (pauz`, arat` cu degetul \ntre picioarele Angelei) {i nu te mai cheli a[a. Angela se prive[te \ntre picioare. EUGEN (contd) Uit`-te [i tu ce fa]` are. ANGELA De ce, e mai igienic. EUGEN Atunci rade-te \n fiecare zi (arat` cu m\na toat` zona propriei bur]i) - uite [i tu ce mi-ai f`cut. Angela se apleac` [i studiaz` atent zg\rieturile prezumptive de pe burta lui Eugen. |i examineaz` pula pe toate fe]ele sucind-o \n m\n`. ANGELA Asta nu-i de la mine. EUGEN Cum nu-i de la tine? |i trece m\na \n r`sp`r peste pubis. EUGEN (contd) Pune [i tu m\na s` vezi cum \n]eap`. Cum nu-i de la tine? Uite, de la ]epii `[tia. Rade-te [i tu \n fiecare zi sau m`car las`-l s` creasc` mai mult. ANGELA (verific` [i ea cu m\na, ia \n calcul variantele) Atunci b`rbiere[te-te [i tu \n fiecare zi. (\l atinge pe Eugen cu dosul palmei pe fa]`) Ia uite se [i aude. Eugen \[i \ntoarce \n r`sucire capul. Se a[az` pe marginea patului cu picioarele pe covor [i apuc` o linguri]` de pe tav`. EUGEN La mine-ai pus zah`r? CONTINUED

34. 31 (FROM PREVIOUS) (3)

Angela [i-a schimbat [i ea pozi]ia s-a \ntins \ntr-o r\n`. Eugen este acum cu spatele la ea. ANGELA Da. Eugen las` linguri]a jos [i bea din cafea. Las` cea[ca l\ng` tav`, apuc` o felie de p\ine, un cu]it [i se preg`te[te s` \ntind` untul, apoi dulcea]a. ANGELA (contd) Tu [tii c` e contraindicat pe la spate? EUGEN Cum adic`, contraindicat? (se \ntoarce [i \i \ntinde o tartin`) Na. ANGELA E nasol pentru uter. Po]i s` pierzi sarcina. Eugen face acum o tartin` pentru el. ANGELA (contd) Se poate desprinde embrionul. EUGEN C\t a costat ecografia? ANGELA Nu m-a costat nimic. Dac` o f`ceam la Biomedica era dou` sute cincizeci de mii. (se g\nde[te) La Marry Stoppes e dou` sute de mii. Angela mu[c` din tartin`. Cafeaua ei se afl` pe noptiera dinspre ea. Ia cea[ca [i bea, apoi o pune jos. ANGELA (contd) (se ridic`) Cred c` \]i dai seama c` cinci sute de dolari or s` se duc` numai la internare. Cel pu]in cinci sute. Angela pune tartina pe noptier`, merge la [ifonier, \l deschide [i ia de acolo o pereche de chilo]i [i o pereche de [osete. De pe alt raft scoate un prosop. EUGEN Adu [i tu ni[te cozonac.

CONTINUED

35. 31 (FROM PREVIOUS) (4)

ANGELA Du-te [i tu [i ia-]i. Eu m` duc s` m` sp`l. Deschide u[a c\t s` poat` privi \n hol, inspecteaz` prudent, apoi o deschide repede [i fuge goal` la baie, cu prosopul [i schimburile \n bra]e, l`s\nd u[a larg deschis`. Zgomotole care vin din buc`t`rie s\nt mai pregnante. Eugen, care a privit \n urma ei, se ridic` de pe pat [i se duce s` \nchid` u[a. TAIE: 32 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTUL FAMILIEI ARDELEANU ZI Pu[a e \mbr`cat` \n haine de ora[ (are batic negru \n cap) [i pune \ntr-o plas` din rafie trei cozonaci ambala]i \n celofan. Peste coliva scoas` din frigider desf`[oar` o folie de staniol. Pune farfuria cu coliv` \ntr-o geant` cu fund lat. Tot acolo pune o sticl` de vin, un set de pahare de plastic v\r\te unul \ntr-altul. L\ng` ea, colonelul, \mbr`cat [i el de plecare, are \n m\n` un pahar cu ap` [i c\teva pastile \n podul palmei. Dup` ce termin` de ambalat, Pu[a ia pastile din m\na colonelului, una c\te una, apuc` paharul cu ap` [i bea. TAIE: 33 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI |n fa]a u[ii dormitorului Angelei [i al lui Eugen, Pu[a cioc`ne[te [i intr` de jum`tate. PU{A Angela mam`. Noi am plecat la cimitir. Eugen lucreaz` la computer, Angela st` l\ng` el. Angela se \ntoarce spre u[`, Eugen mai mi[c` de dou` ori mausul [i se \ntoarce [i el. ANGELA OK. PU{A P\n` \n cinci s\ntem \napoi. Angela se deplaseaz` spre Pu[a [i \mpreun` se \ndreapt` spre u[a de ie[ire din apartament, unde a[teapt` colonelul.

CONTINUED

36. 33 (FROM PREVIOUS)

PU{A (contd) Ce te rog eu: scoate tu cozonacii din cuptor. ANGELA Bine. S\nt \n dreptul u[ii de la buc`t`rie. PU{A }i-am l`sat pe frigider vopseaua de ou`. Te rog vopse[te-le tu c` eu n-am mai avut timp. E friptura \n frigider. B`ga]i-o voi la cuptor c\nd scoate]i cozonacii. Sun` TELEFONUL. Angela se \ntoarce spre m`su]a pe care st` telefonul [i \l ridic`. ANGELA Da, pap. PU{A (din u[`, colonelul a ie[it deja) {i vede]i c` am l`sat drobul pe bufet s` se r`ceasc`. ANGELA (\n receptor) Numai pu]in. PU{A S`-l pune]i voi la frigider c\nd s-a r`cit. ANGELA Bine. Pu[a iese [i ea. Angela \nchide u[a [i r`suce[te iala. ANGELA (contd) (\n receptor) Da, pap. Da, s-au dus p\n` la cimitir. Da. (ascult`) Papa, eu i-am spus lui Eugen. N-a zis nici c` da, nici c` nu. Stai c` ]i-l dau pe el. |n timp ce-a vorbit, a intrat \n dormitor, a ajuns l\ng` birou [i s-a postat l\ng` Eugen. Acesta a luat din nou m\na de pe tastatur` [i a[teapt`, \ntors spre Angela, s` i se dea telefonul. ANGELA (contd) (z\mbe[te privind spre Eugen, \n timp ce r`spunde \ntreb`rilor lui Florian) CONTINUED

37. 33 (FROM PREVIOUS) (2) ANGELA (cont'd) Acum o or`. (pauz`) Da, c\nd ne-am trezit. (pauz`, r\de) }i-l dau. |i \ntinde telefonul lui Eugen [i r`m\ne l\ng` el. EUGEN Uite, ni[te calcule. Da, mi-a zis. Nu ne-am hot`r\t \nc`. (ascult`) Tot la Limanu. De ce la Negru Vod`? E prea departe. (ascult`) OK. Benzina ta. {i c\t vrei s` st`m \n Vam`? Bine, hai c`-i zic. Pa. Da, pa. Eugen \nchide telefonul [i-l pune cu fa]a \n jos pe mas`. ANGELA Zi-mi. EUGEN Ce s`-]i zic? Zi-mi tu. Mergem cu tata [i cu Doina la Vama Veche? ANGELA P`i i-ai zis c` mergem. EUGEN P`i, mergem? ANGELA Da. Hai s` vopsim ou`le. TAIE: 34 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTUL FAMILIEI ARDELEANU ZI Angela scoate cozonacii din cuptor [i \i pune s` se r`ceasc` pe gresie, l\ng` aragaz. Scutur` apoi plicurile de vopsea \n trei ibrice [i le pune pe foc. TAIE: 34A Angela scoate tava cu friptur` din frigider [i o bag` \n cuptor. Eugen st` la mas` cu cele dou` formulare \n fa]` [i completeaz` unul dintre ele. CONTINUED

38. 34A (FROM PREVIOUS)

De partea cealalt` a mesei, Angela preg`te[te ou`le pentru vopsit: a[az` frunze de p`trunjel [i de leu[tean \ntre coaja oului [i un ciorap de nylon bine str\ns. Pe aragaz, ou`le din prima serie fierb deja \n ibrice. EUGEN Prenumele. Exact ca-n pa[aport. ANGELA {tefana - Angela. Completeaz`, apoi taie o rubric` mai jos. EUGEN Data - ziua luna anul. ANGELA 27 decembrie 72. EUGEN (morm`ie \n timp ce copiaz` din pa[aportul Angelei) Num`rul pa[aportului, data eliber`rii pa[aportului. (cu glas tare) Locul na[terii? ANGELA Craiova. EUGEN Sexul? ANGELA Masculin. EUGEN Locul de munc`, nume [i adrese. ANGELA Bdul Theodor Pallady. Cum adic` nume? Se apleac` peste um`rul lui Eugen. ANGELA (contd) Policolor. Policolor S.A. EUGEN Telefon domiciliu, da - telefon seviciu? ANGELA 3208320, 3208418, 3208419.

CONTINUED

39. 34A (FROM PREVIOUS) (2)

EUGEN Trec doar unul c` oricum n-am unde s` le trec pe toate. {i oricum scrie telefon, nu telefoane. (o studiaz`) Culoare p`r, culoare ochi, ten, \n`l]ime semne particulare. Trec [aten [i ochii negri. ANGELA Trece ochi c`prui. EUGEN Ten - gras. ANGELA Roz. EUGEN Verde - zi ce trec aici. ANGELA Ca la tine. EUGEN |n`l]ime. ANGELA 1,62. EUGEN Semne particulare. N-are. Stare civil`. C`s`torit`, nec`s`torit`, divor]at`, desp`r]it`, v`duv`. ANGELA V`duv`. Eugen morm`ie [i completeaz` din cap \nc` dou` rubrici. EUGEN Inten]iona]i s` lucra]i \n SUA? Ia zi, {tefana. ANGELA Normal. EUGEN R`spunde [i tu da - nu. ANGELA Da.

CONTINUED

40. 34A (FROM PREVIOUS) (3)

EUGEN Inten]iona]i s` studia]i \n SUA? ANGELA Nu. EUGEN Ocupa]ia dumneavoastr` \n prezent. Ce te trec, economist, secretar`, ce te trec? ANGELA Trece-m` assistant manager. EUGEN Care este scopul c`l`toriei dumneavoastr` \n SUA? Ce t\mpenie. ANGELA La tine ce-ai trecut? EUGEN Am l`sat liber. Mai bine l`s`m liber [i \ntreb`m c\nd le depunem. (se ridic` de la mas` [i str\nge h\rtiile) Fotografiile tale unde s\nt, ca s` le [i lipesc. ANGELA Vezi la mine \n rucsac \n agend`. Eugen iese cu foile [i pa[apoartele. TAIE: 34B Eugen scoate ou`le cu o lingur` din ibric [i le a[az` pe o tav`. Angela lustruie[te ou`le care s-au r`cit deja. Are o bucat` de c\rp` \mbibat` cu ulei pe care o ]ine \n v\rful degetului. ANGELA C\te ou` s` lu`m? EUGEN Ia c\te dou` de fiecare. Ia zece, c-a f`cut [i maic`-mea. Altceva nu lu`m? ANGELA Putem s` lu`m drob, friptur`. (deschide frigiderul) CONTINUED

41. 34B (FROM PREVIOUS) ANGELA (cont'd) Ridichi, ceap` verde, de-astea. Uite br\nz` [i chiftelu]ele astea. (\nchide frigiderul) Friptur` ne-a f`cut pap, a[a c` nu lu`m. Drob putem s` lu`m. Lu`m [i trei cozonaci. EUGEN Dac` iei drob, s` iei [i hrean \ntr-un borcan. Angela deschide cuptorul [i scoate friptura. |n]eap` carnea cu furculi]a, ia sos din tav` cu lingura [i pune deasupra. Eugen vine s` miroas` mai deaproape, \i ia lingura Angelei, gust` [i i-o d` \napoi. ANGELA C\t a zis pap c` trebuie s` d`m pentru doctor? EUGEN Dou` sute. ANGELA Cu tot cu h\rtii. EUGEN Nu. Dou` sute la doctor, [i pentru adeverin]` \nc` o sut`. ANGELA P`i atunci n-am calculat bine. Dac`-i scazi pe `[tia trei sute din o mie patru sute, iar nu ne-ajung. EUGEN (ie[ind) S` ne vedem noi cu h\rtiile. ANGELA {i c\nd a zis c` ni le d`? EUGEN (V.O) Mar]ea asta. Angela bag` tava la loc \n cuptor, rupe dintr-un cozonac o bucat` [i m`n\nc`. TAIE: 35 INT. SUFRAGERIE SEAR~ La televizor imagini ale diferitelor posturi care se schimb` - [tiri de sear`, \n general. Eugen se uit`. CONTINUED

42. 35 (FROM PREVIOUS) St` pe un scaun \ntors c`tre televizor, dintre scaunele care \nconjur` masa. Este \mbr`cat cu blugi [i o geac` de f\[, este \n ciorapi. Pe mas` este o fa]` de mas` alb`, \n mijloc o farfurie ad\nc` cu ou` vopsite. Dou` teancuri a c\te patru farfurii [i patru r\nduri de tac\muri a[teapt` la cap`tul mesei. Dinspre buc`t`rie se aud VOCI MICI care poart` o discu]ie. TAIE: 36 INT. BUC~T~RIA FAMILIEI ARDELEANU SEAR~ Colonelul este la fereastr`, fumeaz`. Pu[a st` la mas` pe taburet. Angela este \n picioare l\ng` chiuvet`. U[a c`tre hol este \nchis`. COLONELUL (face repro[urile cu o voce ezitant`) M-am sculat de diminea]`, am f`cut cump`r`turi, avem uite-aici cozonaci, avem friptur` de miel, avem ou`, am luat vin. Tu crezi c` putem noi s` m\nc`m toat` m\ncarea asta? Vroiam [i eu s` mergem la |nviere \mpreun` la Mitropolie. {i s` venim acas` [i s` ciocnim un ou. Cum s` pleca]i voi a[a [i s` ne l`sa]i aicea singuri acas`? ANGELA Hai m` tat`, \n]elege-m`, de doi ani n-am luat concediu. Am [i eu zilele astea libere [i vreau s` m` simt bine. COLONELUL Adic` cu noi nu v` sim]i]i bine. Am \n]eles. Mul]umesc. Colonelul s-a \ntunecat. ANGELA Uite-l, mama, s-a sup`rat. (pauz`) De ce nu mi-ai spus c` ]ii a[a mult? Le spuneam c` nu mergem [i nu \ncurcam pe nimeni. (cu iritare crescut`) Da dac` dac` ]ii cu tot dinadinsul, r`m\nem. M` duc [i-i spun lui Eugen s` desfac` bagajele [i r`m\nem aici [i mergem la Mitropolie, dac` nu se poate altfel. CONTINUED

43. 36 (FROM PREVIOUS)

PU{A (monocord, f`r` implicare) Las` Angela, c` r`m\n eu cu taic`-tu, duce]i-v` [i distra]i-v`. (spre colonel) Niki, las`-i drag` s` se duc`. Tinerii cu tinerii, b`tr\nii cu b`tr\nii. Angela [i Pu[a se uit` spre colonel, a[teapt` o reac]ie din partea lui. COLONELUL De ce la Vama Veche? De ce la mare? V` ducea]i la Snagov. Sau la C`ld`ru[ani. E lac [i avea]i [i m`n`stiri. ANGELA Nu ]i-am spus m`i tat` c` mergem de |nviere la biserica din Negru Vod`? COLONELUL Bun, Angela tat`, face]i cum vre]i. S` [tii c` noi putem s` st`m [i singuri aici, c` nu-i asta problema, dar g\nde[te-te pu]in la s`natatea ta. G\nde[te-te la copil. (o prive[te p`trunz`tor) Cum s` face]i voi baie \n mare la sf\r[itul lui aprilie? ANGELA (consternat`) Cum s` fac, domne, baie \n mare? Uit`-te afar` c` s\nt cin[pe grade. Cum s` fac baie \n mare la cin[pe grade? Mama, am zis eu c` m` duc la mare s` fac baie? Crezi c` am \nnebunit? Am zis c` mergem la mare, nu la plaj`. PU{A (monocord, f`r` implicare) Hai, Angela, duce]i-v` voi [i vede]i-v` de treab`. COLONELUL (vizibil afectat) M`i Pu[a, da numai drumul p\n` acolo g\nde[te-te [i tu fata asta e \ns`rcinat`. G\nde[te-te la toat` oboseala care se acumuleaz`. |n timp ce colonelul vorbe[te, SUN~ SONERIA. Angela iese \n hol. Deschide u[a apartamentului.

CONTINUED

44. 36 (FROM PREVIOUS) (2)

PU{A (monocord, f`r` implicare) Niki drag`, stai tu lini[tit, c` eram cu Mih`i]` \n burt` [i umblam dup` tine peste tot pe unde aveai tu aplica]ii. Umblam am\ndoi dup` tine prin toat` ]ara pe unde aveai tu aplica]ii. FLORIAN TUFARU (V.O) Gata s\ntem, hai c` ne-a[teapt` Doina jos. TAIE: 37 INT. HOLUL APARTAMENTULUI SEAR~ Pu[a a ie[it din buc`t`rie, urmat` de colonel. Eugen a venit [i el din sufragerie. PU{A Bun` seara, Florian. FLORIAN TUFARU (volubil) Bun` seara, Pu[a. Ia uite ce iepura[ am eu pentru tine. |i d` Pu[ei un iepure de ciocolat` \nvelit \n celofan [i legat deasupra urechilor cu fund`. FLORIAN TUFARU (contd) A]i luat tot? (spre colonel) }ie, Niki, ]i-am adus caseta de la nunt`. |i \ntinde colonelului o caset` video cu carcas` de plastic. Sub folia transparent`, un montaj foto alb-negru scos la imprimant`, cu imagini de la nunt` [i un titlu: Pa[i \n doi. FLORIAN TUFARU (contd) Ai aici tot: preg`tirea miresei, biserica, restaurantul. COLONELUL Eugen tat`, hai r`m\ne]i totu[i acas`, ne uit`m la caseta asta. Domnu Florian, chema]i-o sus pe Doina. (se anim`) Haide]i c` avem drob, avem friptur`. Ne uit`m to]i la caset`. ANGELA S` fii tu s`n`tos de c\nd am v`zut noi caseta. CONTINUED

45. 37 (FROM PREVIOUS)

Eugen ridic` geanta de voiaj. Angela e cu m\na pe clan]`. PU{A M`i Niki, las`-i drag` s` plece c` [i-a[a e noapte-afar`. (spre Florian) Ave]i timp s-ajunge]i p\n` la |nviere? FLORIAN TUFARU Pu[a. O s` ajungem cum e mai bine. {tii cum se spune: c\nd se \ng\n` ieri cu m\ine. ANGELA Pa, mama. EUGEN S`rum\na. S`rb`tori fericite. ANGELA (V.O) (de pe palier, vesel`) S`rb`tori fericite. FLORIAN TUFARU Pu[a, vino s` te pup. Niki, d`-mi voie s`-]i str\ng m\na. {i pentru c` noi vom fi departe de lumea dezl`n]uit`, v` urez la am\ndoi un Hristos a \nviat anticipat. Florian iese [i el. Pu[a [i colonelul r`m\n \n hol. Fiecare ]ine \n bra]e cadoul primit, Pu[a - iepurele, colonelul caseta. Pu[a pleac` prima \n buc`t`rie, se a[az`. Colonelul, destul de derutat, o urmeaz` [i se a[az` [i el la locul lui, sub geam. Pune caseta video pe mas`, l\ng` el. COLONELUL Noi ce facem, mai mergem la |nviere? PU{A Mergem. Dar nu mergem la Mitropolie. Mergem aici la noi. COLONELUL E aglomera]ie. PU{A {i la Mitropolie e lume. Pune iepura[ul de ciocolat` pe mas`, spre perete. PU{A (contd) Vrei s` m\nc`m? CONTINUED

46. 37 (FROM PREVIOUS) (2)

COLONELUL Da. (pauza) Lui Angela i-ai pus ni[te drob, ni[te miel, ou`? PU{A (ton egal) Angela [i Eugen s\nt o familie acum. Au grij` singuri de ei. COLONELUL M\nc`m dincolo? Colonelul se ridic` [i deschide frigiderul. FADE TO BLACK.

CONTINUED

47. 37 (FROM PREVIOUS) (3)

CARTON NEGRU 11 Iunie 38 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI Din sufragerie se aud glasurile Angelei [i al lui Eugen, care icnesc [i se opintesc. Se aud [i zgomote de mobil` t\r\t` pe parchet. Florian \[i prime[te cafeaua de la colonel [i ridic` cea[ca spre gur` cu farfuriu]` cu tot. FLORIAN TUFARU (dup` ce soarbe) Ce fac eu acum? Uite, beau cafea. Beau cu adev`rat sau am b`ut? Pentru c` acum nu beau vorbesc. Dar \n cea[c` mai am cafea, adic` beau cafea. (soarbe din cafea) Niki, prezentul nu exist`, este un abur, sau o p`rere, sau zi-i cum vrei. Percep]ia noastr` este \n[elat`, sau, cum spune Castaneda, exist` un singur loc pe Terra \n care percep]ia fenomenului spa]iu-timp este posibil`: \n Mexic, Niki. COLONELUL Aici mi-e greu s` te urm`resc, pentru c` n-am fost niciodat` \n Mexic. Ce spui dumneata m` intereseaz`, doar c` eu cred c` exist` anumite lucruri FLORIAN TUFARU A[a e, Niki, exist` anumite lucruri [i lucrurile astea trebuie discutate cu cineva avizat, cu cineva la curent cu toat` cercetarea asta. Nu e vina ta c` nu [tii. Tot Castaneda spune c` ne form`m o p\cl` pe ochi, ca o masc`, [i c` trebuie un guru care s`-]i arate lumea a[a cum e ea \n realitate. De unde [tii c` p\n` la urm` n-ai s` ajungi \n Mexic? COLONELUL Domnu Florian. Eu cred c` exist` anumite lucruri de care s\nt sigur. S\nt sigur c` Mihai nu mai e, s\nt sigur c` Angela o s` plece [i s\nt sigur c` noi doi st`m \n prezent la o cafea [i st`m de vorb` despre toate lucrurile astea.

CONTINUED

48. 38 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (caut` un argument rotindu-[i ochii prin buc`t`rie) Niki, tu [tii ce-i mescalina? COLONELUL Nu. FLORIAN TUFARU Mescalina e un cactus. Din acest cactus se extrage mescalina care, luat`, te face s` vezi adev`rul. (mai bea o gur` de cafea) Tu, adic` cei ca tine, s\nte]i robii obi[nuin]elor voastre. Pentru cine vede adev`rul, tu nu e[ti dec\t ceea ce vreau eu s` v`d c` e[ti. COLONELUL Fiecare om tr`ie[te cu ni[te concep]ii care \l ajut`. Dac` dumneavoastr` vede]i a[a lucrurile este foarte bine. Eu am \nv`]at c` exist` prezent, viitor [i trecut. FLORIAN TUFARU Ai s` r\zi, Niki. Nici trecutul nu exist`. (face semn cu m\na s` nu fie \ntrerupt, de[i colonelul nu are nici o inten]ie s`-l \ntrerup`) S-o lu`m a[a: s` zicem c` exist` prezentul: eu beau cafeaua asta. }in cea[ca \n m\n`, o pip`i este. Dar trecutul? Unde e trecutul? Ce po]i s` pip`i din el? Mai mult: ce po]i s` pip`i din viitor? Eugen intr` \n buc`t`rie, deschide sertarul bufetului [i caut` cava \n el. FLORIAN TUFARU (contd) C\t` vreme prezentul nu exist`, trebuie s` fii de acord cu mine c` nici trecutul nu exist` [i nici viitorul nu exist`. COLONELUL E, asta nu. Aici te contrazic. P`strez amintirea unor lucruri foarte precise. {i s`-]i dau [i-un exemplu FLORIAN TUFARU (\l \ntrerupe cu solicitudine) Niki, numai pu]in.

CONTINUED

49. 38 (FROM PREVIOUS) (2) FLORIAN TUFARU (cont'd) (se \ntoarce spre Eugen, care a scos din sertar un ghem cu sfoar` de in) Ce face]i, domnu inginer dincolo, a]i terminat cu demontat, ambalat? EUGEN Vino [i tu s`-]i arunci un ochi s` vezi dac` intr` toate \ntr-un papuc. FLORIAN TUFARU Du-te c` te-ajung. (se \ntoarce spre colonel) O vorb` doar s`-]i mai spun: tu ai citit Eminescu. {tii cum zice acolo - ce e val, ca valul trece, tu te-ntreab` [i socoate. (pauz`) Eu zic c` ar trebui s` meditezi pu]in la toate astea. (pauz`) Pentru c` are o mare leg`tur` cu discu]ia noastr`. Florian iese. Colonelul r`m\ne pe scaun privindu-l pe Florian cum se ridic` [i iese. Continu` s`-[i bea cafeaua. TAIE: 39 INT. SUFRAGERIE ZI Sufrageria este \n dezordine, covorul a fost rulat la perete ca s` poat` fi mi[cate mobilele, masa cu cristal a fost \mpins` \ntr-o parte pentru a face loc mi[c`rilor de mobilier. Canapeaua este pu]in deplasat` de la perete. L\ng` ea se afl` mai multe pl`ci rezemate de perete o pies` demontat` de mobilier. Florian inspecteaz`, d\nd ocol \nc`perii. Angela [i Eugen, cu ghemul de sfoar` \n m\n`, s\nt \n spatele lui. FLORIAN TUFARU (despre pl`ci) Astea? EUGEN Rafturile. Colonelul a p`r`sit buc`t`ria [i a ap`rut \n cadrul u[ii. Urm`re[te [i el inspec]ia lui Florian.

CONTINUED

50. 39 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU O.K. Le lega]i bine. (se uit` la canapea) Asta nu se poate demonta. ANGELA Asta nu-o lu`m. O s-o punem la noi. FLORIAN TUFARU Am \n]eles. Dup` ce mai prive[te o dat` roat` \n sufragerie, iese \n hol. TAIE: 40 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI Florian parcurge holul cu pa[i mari. Colonelul se d` la o parte ca s`-i fac` loc s` treac`. FLORIAN TUFARU (peste um`r) Dormitorul l-a]i demontat. Deschide larg u[a la dormitorul Angelei [i al lui Eugen. TAIE: 41 INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Dormitorul este aproape gol. Spre mijloc, tras de la perete, st` dulapul. Restul mobilelor din set (corpul de bibliotec`, patul) mai pu]in biroul, au fost demontate [i stivuite \n pl`ci. |ntr-un col] este computerul, cu monitorul pe el. FLORIAN TUFARU (nemul]umit, lui Eugen) Ce facem, domnu inginer? Oighen. (se uit` la ceas) Io-n dou` ore am ap`rut cu oamenii `ia. B`ga]i [i voi c`rbuni. Angela, ce i-ai f`cut lui Eugen? De ce-i a[a moale? (dup` o pauz`, c`tre Eugen) |ntoarce [i tu monitorul `la cu fa]a la perete. TAIE:

51.

42

INT. HOL/DORMITORUL COLONELULUI - ZI Florian a ie[it din dormitorul Angelei [i al lui Eugen [i acum p`trunde \n dormitorul colonelului. |n urma lui Angela, Eugen [i, \n spate, colonelul. Dormitorul colonelului [i al Pu[ei este neatins de elanul mut`rii. Pu[a, \mpreun` cu Irina, stau de-o parte [i de alta a unei servante pe care se afl` o tav` cu trata]ie: cafea, dulcea]`, s`r`]ele, ap`. C\nd se deschide u[a, cele dou` femei se opresc din discu]ie [i se \ndreapt` din spate, privind spre Florian. FLORIAN TUFARU Te pup, Pu[a. Te pup, Irina. (peste um`r, dup` ce a scanat camera) Copii, de aici lua]i ceva? ANGELA (V.O) Nu, pap, n-avem ce. Sub geamuri ma[ina de cusut Singer \nchis` a Pu[ei. FLORIAN TUFARU (contd) Tu ma[ina asta o mai folose[ti, Pu[a? Dac` nu, o lu`m acuma, mai eliber`m prin cas`, mai sc`p`m de ni[te tren]e. Te mai g\nde[ti [i-mi spui. Se \ntoarce [i iese \n hol. Apas` clan]a u[ii imediat urm`toare baia. U[a se deschide pu]in apoi opune rezisten]`. FLORIAN TUFARU (contd) Niki, tu e[ti acolo? COLONELUL (V.O) Da. Florian \nchide u[a la loc [i se adreseaz` lui Eugen. FLORIAN TUFARU Slab` mi[care. Crezi c` \n dou` ore termina]i? EUGEN P`i ce mai avem? Bine\n]eles c` termin`m. FLORIAN TUFARU Cum zici tu. Eu \n dou` ore s\nt \napoi cu papucul.

CONTINUED

52. 42 (FROM PREVIOUS)

Florian mai d` un ultim tur de orizont, apoi iese din apartament. Se aude APA TRAS~ la baie, apoi apare colonelul pe hol. EUGEN Domnu Ardelean, ajuta]i-m` [i pe mine s` demontez dulapul [i s`-l scoatem \n hol. COLONELUL (s`ritor) Da, Eugen. Pleac` spre dormitorul copiilor, \n urma lui Eugen. COLONELUL (contd) (spre Angela) Tu las`, c` desfac eu. Stai [i mai odihne[te-te. Nu face efort. Angela continu` s` mearg` \n urma colonelului [i a lui Eugen. TAIE: 43 INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Angela scoate hainele din dulap [i le pune pe salteaua patului, care st` rezemat` de perete. ANGELA Zi-mi [i mie ce mai por]i de aici. Sorteaz` hainele sumar. ANGELA (contd) Astea de iarn`, pulovere [i izmene, astea le l`s`m aici, nu cred c` vrei s` le iei cu tine. EUGEN Ia. Arunc` o privire spre lucruri. EUGEN (contd) Da, pune-le deoparte pe alea de iarn`. Trage deoparte dou` perechi de blugi, \i desface, \i pip`ie. EUGEN (contd) ~[tia r`m\n. Mai trage din teanc o geac` verde. CONTINUED

53. 43 (FROM PREVIOUS)

EUGEN (contd) {i asta r`m\ne. Eugen scoate grijuliu fiecare t`blie a rafturilor. R`m\n vizibile picioru[ele de sus]inere prinse \n [uruburi. Colonelul a adus din debara o geant` cu scule, scoate din ea o [urubelni]` [i i-o \ntinde lui Eugen. EUGEN (contd) Nu asta, da]i-mi una \n cruce. {i mai mare. COLONELUL (caut` \n trus`) Ia vezi, asta cum e? EUGEN (ia [urubelni]a) Da. Colonelul se duce la birou, scoate sertarele [i le pune pe parchet. TAIE: 44 INT. DORMITORUL COLONELULUI - ZI Angela, cu o parte din haine \n bra]e, intr` \n dormitor, unde Pu[a [i Irina se opresc din nou din vorbit. ANGELA Mama, eu pun hainele astea aici. Vezi [i dumneata ce faci cu ele, c` eu nu le mai port. Irina, uit`-te [i tu poate te intereseaz` ceva de aici. Pu[a [i Irina se ridic` [i se uit` prin teanc. PU{A (Irinei) Vezi, mam`, poate te intereseaz` ceva. TAIE: 45 INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Colonelul iese \n hol cu fragmente din biroul demontat.

CONTINUED

54. 45 (FROM PREVIOUS)

Angela vine cu o cutie goal` de televizor [i \ncepe s` ia lucruri din sertare: o cutie de dischete, cabluri pentru computer, o rol` de scoci, creioane, o trus` de compas, un clasor cu poze, agende, filme foto, o cutie cu monezi, John Steinbeck - Joia dulce, \n colec]ia BPT, un capsator, o caset` audio la care se uit` curios, o cutie cu agrafe de birou [i pioneze [i multe altele. ANGELA (c`tre Eugen, care reazim` pl`cile [ifonierului de perete) Vezi c` [i din astea trebuie s` arunc`m. Colonelul apuc` salteaua de un cap`t [i o trage afar` pe hol. Angela prinde din cel`lalt cap`t ca s` \mpiedice balansul. TAIE: 46 INT. SUFRAGERIE ZI Eugen elibereaz` canapeaua de hainele care au fost puse pe ea [i le a[az` provizoriu pe mas`. Colonelul apuc` pernele [i a[ternuturile [i le pune peste haine. C\nd canapeaua s-a golit, Eugen apuc` de un cap`t. Colonelul apuc` de cel`lalt cap`t, [i \mpreun` o t\r`sc spre hol. TAIE: 47 INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Canapeaua a[teapt` \n picioare l\ng` u[`. Angela m`tur` \n locul \n care urmeaz` s` fie a[ezat` canapeaua. Colonelul [i Eugen \mping canapeaua la perete. EUGEN Invers. Spre geam. TAIE: 48 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI Colonelul, Eugen [i Angela m`n\nc` savarine \n lini[te, a[eza]i la mas`. Judec\nd dup` resturi (felii de parizer [i coji spiralate, unt r`mas \n pachet) s\nt la cap`tul unei mese frugale. Din hol se aude U{A DESCHIZ|NDU-SE, apoi glasuri [i foieli.

CONTINUED

55. 48 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (V.O) Acuma lua]i pl`cile astea mari. Aten]ie m`rit`. {i de regul` cu toate astea ocru-fag. Se aude o POCNITUR~. FLORIAN TUFARU (V.O) (contd) Aten]ie la toc. Fii b` b`iete atent la tocul de sus. (pauz`) Vezi la clan]`. Apare Florian \n buc`t`rie, [terg\ndu-[i m\inile pe buzunarele vestei [i cl`tin\nd nemul]umit din cap. FLORIAN TUFARU (contd) Masa din sufragerie o l`sa]i a[a? Oche[te jum`tatea de savarin` din farfuria lui Eugen. Ia farfuria [i taie savarina cu linguri]a. FLORIAN TUFARU (contd) Eugen. |l iei frumos pe domnul colonel [i merge]i [i demonta]i masa aia. Niki, pot conta pe tine \n problema asta? Colonelul, Angela [i Eugen se ridic` [i ies pe r\nd din buc`t`rie. FLORIAN TUFARU (contd) Maaaare grij` la cristal. V\r` \n gur` linguri]a cu savarin`. TAIE: 49 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI Pu[a o conduce pe Irina prin holul aglomerat p\n` la u[`. PU{A (spre sufragerie) Niki, pleac` Irina. Colonelul apare \n prag. PU{A (contd) Pleac` Irina. IRINA S`rum\na tat`. CONTINUED

56. 49 (FROM PREVIOUS)

COLONELUL (o pup`) La revedere, Irinuca. FLORIAN TUFARU (din u[a buc`t`riei) Irinuca, te-am pupat. PU{A (o pup` pe Irina) Pa, mam`, pa. Irina iese, Pu[a \nchide u[a \n urma ei [i se \ntoarce \n dormitor. Florian intr` \n sufragerie. TAIE: 50 INT. SUFRAGERIE ZI Masa este tot spre geam, cristalul este rezemat al`turi. Doi c`r`u[i trag de pianin`. Florian le urm`re[te mi[c`rile. FLORIAN TUFARU Cu grij`, b`ie]i. Dintr-o mi[care, str\nge toate fotografiile care au r`mas pe mas`, dup` ridicarea cristalului, le face teanc [i le d` colonelului. FLORIAN TUFARU (contd) Ia-le [i pune-le bine. Colonelul iese cu pozele. FLORIAN TUFARU (contd) (spre Angela) Angela, du-te frumos \n baie, ia o c\rp`, ud-o, stoarce-o bine [i d` peste masa asta c` uite ce praf e. Chiar a[a, eu s` te \nv`]? Angela iese, Florian iese [i el, numai p\n` \n hol. TAIE: 51 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI Muncitorii au trecut cu pianina pragul apartamentului.

CONTINUED

57. 51 (FROM PREVIOUS)

L\ng` cuier se afl`, a[ezat pe gresie, computerul [i monitorul. Florian examineaz` o plac` de lemn de culoare ocru-fag rezemat` de perete. FLORIAN TUFARU Eugen. Vino pu]in. Eugen a r`spuns la apel [i a venit \n hol. FLORIAN TUFARU (contd) Cine a demontat asta? EUGEN (identific` placa) E de la birou. Colonelul. Florian ofteaz` [i se \ndreapt` din [ale. Se uit` pe u[a care d` spre palier la c`r`u[ii care au ajuns cu pianina \n dreptul sc`rilor. Ace[tia petrec chingile pe sub ea [i \ncep s` o coboare pe trepte. Pianina VUIE{TE armonic. Colonelul apare din dormitor. FLORIAN TUFARU Niki, vino pu]in, te rog. |l ia pe colonel pe dup` umeri [i \l pozi]ioneaz` cu fa]a la placa de lemn. FLORIAN TUFARU (contd) Uit`-te aici. (indic` pe lemn cu degetul) |n primul r\nd, biroul nu se desface cu ciocanul. COLONELUL N-am folosit ciocanul. FLORIAN TUFARU Dac` totu[i \l desfaci cu ciocanul, \l v`tuie[ti \n prealabil, ciocanul. Pui o pielicic`, un ciorap. Uite ce-ai f`cut la melamin`. COLONELUL Era a[a de c\nd l-am luat. FLORIAN TUFARU Niki. Uit`-te mai bine, e urm` de ciocan. (spre sufragerie) Eugen! CONTINUED

58. 51 (FROM PREVIOUS) (2)

Eugen mai apare o dat` din sufragerie. FLORIAN TUFARU (contd) Urmele astea dou` de presiune mecanic` erau din magazin? EUGEN (dup` ce prive[te scurt lemnul) Da. Eugen se re\ntoarce \n sufragerie. VUIETUL pianinei se aude tot mai \ndep`rtat. Colonelul \nchide u[a la apartament. Apare Pu[a \n hol, din dormitor, ]in\nd \n bra]e o cutie neagr` de instrument. PU{A (z\mbitoare) Niki, Florian, ia uite ce mi-a adus Irina. Pu[a deschide cutia spre asisten]`. |n ad\ncituri de plu[ ro[u sang de pigeon stau cele patru segmente ale unui clarinet. FLORIAN TUFARU Nu-mi spune, Pu[a, c` te-ai apucat s` c\n]i la clarinet. PU{A N-ai ghicit. E al lui Mih`i]`. Florian apuc` unul din segmente, \l \ntoarce pe toate fe]ele, apas` clapele. FLORIAN TUFARU Apropo Niki, tu [tii s` c\n]i? (\i d` segmentul colonelului) Vezi c` la asta-i lipsesc p\slele. Colonelul studiaz` segmentul. Florian ia din cutie segmentul cu ancie, sufl` \n el de prob`. FLORIAN TUFARU (contd) (sufl` spre sufragerie) Eugen! (mai sufl` o dat`, cu semnal) Hai s` ducem computerul. Pune ancia la loc \n cutie. FLORIAN TUFARU (contd) (Pu[ei) Vezi c`-i dus` [i ancia. CONTINUED

59. 51 (FROM PREVIOUS) (3)

Colonelul pune [i el segmentul la loc. Eugen a venit \n hol, se preg`te[te s` ridice monitorul. Pu[a \nchide capacul cutiei [i pleac` cu clarinetul \n dormitor. FLORIAN TUFARU (contd) Ia tu unitatea. Iau eu monitorul. Se apleac` [i ridic` monitorul. FLORIAN TUFARU (contd) (cu monitorul \n bra]e) Niki, (confiden]ial) fii [i tu dr`gu] cu b`ie]ii dup` ce termin`. Eu nu mai vin \napoi. (d` s` ias`) Deci ne-am \n]eles: dup` ce termina]i, o iei pe Pu[a, iei copiii [i v-a[tept la noi. Florian iese cu monitorul \nainte. De la monitor se prelunge[te firul p\n` \n computerul pe care \l car` Eugen. Eugen iese [i el pe u[`. Colonelul \nchide u[a dup` ei, apoi merge \n sufragerie [i se apleac` la piciorul mesei. Prive[te \ncheietura mesei pe dedesubt. Ia din cutia de scule un patent [i \ncepe s`-i de[urubeze metodic picioarele. TAIE: 52 EXT. ALEE BLOCURI - ZI Florian [i Eugen trec pe l\ng` Dacia-papuc, \n care se afl` deja \nc`rcate c\teva mobile [i \n care c`r`u[ii urc` acum pianina, [i se \ndreapt` \n diagonal` c`tre blocul lui Florian, \n fa]a c`ruia se afl` parcat Renault-ul Fuego. TAIE: 53 EXT. INTERFON BLOCUL LUI FLORIAN - ZI Florian sun` la interfon. FLORIAN TUFARU Pot s` pun la el [i monitorul meu [i s` am dou` monitoare? EUGEN Po]i, dac`-]i pui o plac` video cu dou` ie[iri. DOINA (V.O) Da. CONTINUED

60. 53 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (\n interfon) Flo. Se aude B|Z|ITUL, apoi CLIC, Florian [i Eugen intr` \n bloc. TAIE: 54 INT. APARTAMENTUL LUI FLORIAN ZI Identic ca [i distribu]ie a spa]iului cu al colonelului, doar c` varianta lui \n oglind`, apartamentul lui Florian este mobilat [i decorat \n gustul anilor [aptezeci: mobile albe, joase, multe rafturi [i col]are func]ionale, o colec]ie de chei \n hol, o colec]ie de ma[ini de scris vechi \n sufragerie, vase \nalte cu papur`, draperii de bambus, perdele de m`rgele \n cadrul u[ilor dormitoarelor. Din sufragerie se aude muzic` la pick-up, forma]ia Cometele, piesa My Babe (cuvintele My Babe se aud Mape). Eugen [i Florian parcurg holul [i intr` \n dormitor. TAIE: 55 INT. DORMITORUL LUI FLORIAN - ZI |nc`perea joac` rol de birou [i atelier de manufactur` teancuri de cartoane pentru felicit`ri, cutii cu m`rgele, cutter, o plan[et` pe dou` capre, borcane cu tu[, rafturi cu casete video format mic, camera video pus` pe un cuier, o colec]ie de aparate de fotografiat. Eugen [i Florian depun componentele noului computer pe birou, l\ng` cel`lalt, mai mic, deja existent. Pe monitor se suce[te un after dark cu un citat din Lao }\. Tot pe monitor se afl` o fotografie de la mare care \i \nf`]i[eaz` pe Florian, pe Doina, pe Eugen [i pe Angela, f`r` costume de baie [i \ntin[i \n nisip alternativ: Florian cu capul la picioarele Angelei, Angela cu capul la picioarele lui Eugen etc. Doina a venit din cel`lalt dormitor. Asist` la amplasarea computerului. DOINA |nseamn` c` putem s`-l vindem pe `sta mic. FLORIAN TUFARU (\n[urub\nd cabluri) Nu, c` de `sta am nevoie la altceva. CONTINUED

61. 55 (FROM PREVIOUS) FLORIAN TUFARU (cont'd) Mai bine pup`-l pe fi-tu c` [i-au scos azi banii de bilete. DOINA Nu mai spune. A]i v\ndut pianina. Florian \ncuviin]eaz` din cap. Doina \l pup` pe Eugen. DOINA (contd) Bravo, coco[el. EUGEN (a terminat de montat) Hai, c` eu m` duc s`-l ajut pe colonel ca s` fim gata p\n` la mas`. Eugen iese din dormitor. Se aude U{A de la intrare. Florian iese de sub mas`, unde a b`gat computerul \n priz`. FLORIAN TUFARU Nu-]i \nchipui ce zi a fost azi. Du-te, aranjeaz`, tocme[te-te, f` rost de ma[in`, car` mobil`. Ni[te \mpiedica]i. Porne[te computerul. Se aude, ca la orice Mac, un semnal victorios de trompet`. |[i d` jos geaca. Se miroase la sub]iori. FLORIAN TUFARU (contd) Put. |[i d` jos c`ma[a, ie[ind \n hol. FLORIAN TUFARU (contd) Da i-am rezolvat. Tu ai preg`tit ceva? TAIE: 56 INT. HOLUL APARTAMENTULUI LUI FLORIAN ZI Florian deschide u[a frigiderului. |n spate, Doina explic` peste um`rul lui. DOINA Avem [ampanie, salat` de crudit`]i, chiftelu]e de soia, [ni]ele de dovlecel, iaurt, praz cu m`sline. Florian pleac` din fa]a frigiderului [i intr` \n sufragerie. C\ntecul forma]iei Cometele se \ntrerupe brusc, cu zgomot de AC RIDICAT DE PE DISC.

CONTINUED

62. 56 (FROM PREVIOUS)

DOINA (contd) Cam de toate am f`cut. {i-am luat [i cataif. Florian revine din sufragerie cu mers preocupat, trece pe l\ng` Doina \n drum spre baie. FLORIAN TUFARU M-ai omor\t cu Mape `sta. M` duc s` fac un du[. C\nd ies, vreau s` fie masa pus`. Florian intr` \n baie. TAIE: 57 INT. BAIE FLORIAN - ZI Baia este faraonic faian]at`. Florian \[i scoate tacticos chilo]ii, \i prive[te \n`untru [i \i bag` \n ma[ina de sp`lat. Cada este aproape plin`, ies aburi din ea. Florian a r`mas doar cu un glon] prins la g\t, cu un [nur de piele. Pe geamul deschis p`trunde ZGOMOTUL STR~ZII. Florian \ncalec` peste cad` [i se uit` pe fereastr`, fluier` u[or printre din]i. Se apleac` spre robinete. Le r`suce[te. Apa se opre[te [i, \n lini[tea din baie, se aude din nou ACEEA{I MUZIC~ pe care a oprit-o mai devreme. FLORIAN TUFARU (ca pentru sine) Futu-]i Mapele m`-tii. Mai str\nge pu]in robinetul de ap` rece care picur`, se \ndreapt` brusc din [ale [i se tr`sne[te cu capul de geamul de aerisire. Lovitura \l lunge[te \n cada plin` cu ap`. Cu s\ngele ]\[nind [i r`g\nd ca un leu, Florian alearg` din baie \n cas`, [i acolo, \n jurul sufrageriei. TAIE: 58 INT. SUFRAGERIE FLORIAN - ZI Faptul c` ]ine m\na presat` pe cre[tet nu \mpiedic` s\ngele s` p`teze mobila. |n alergare, pula lui Florian se b`l`ng`ne inegal. Doina alearg` ineficient \n jurul lui pentru a-i da primul ajutor. |n cele din urm`, Florian se a[az` \ntr-un fotoliu.

CONTINUED

63. 58 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (contd) (g\f\ind, r`gu[it) Mor, cheam` salvarea c` mor. Doina iese [i se \ntoarce cu un prosop ud, f`cut ghem. DOINA (mirat`) Da cum te-ai lovit, drag`, \n halul `sta? Florian nu r`spunde, ia prosopul [i \l apas` pe cap. DOINA (contd) S` chem totu[i salvarea? Florian geme [i d` din cap c` da. Doina iese \n hol, la telefon. Dup` o vreme i se aude vocea. Florian continu` s` geam` [i s` s\ngereze. DOINA (V.O)(contd) Bun` ziua. M` numesc Doina Tufaru [i so]ul meu [i-a spart capul \n cad`. (ascult`) Nu, dar \i curge s\nge. Foarte mult. Strada Aluni[ num`rul [ase, bloc je doi, scara doi, etaj 1, apartament dou`zeci [i doi. FADE TO BLACK.

CONTINUED

64. 58 (FROM PREVIOUS) (2)

CARTON NEGRU 4 Iulie 59 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN REGIM Este diminea]` devreme. Eugen [i Angela, \mbr`ca]i de drum [i degaj\nd un anume fel de febrilitate, stau \n picioare l\ng` mas` [i \[i beau cafeaua. Angela are burta destul de vizibil`. Colonelul este [i el neobi[nuit de agitat [i emo]ionat. Preg`te[te ni[te sandvi[uri cu unt, ca[caval, mu[chi, decorate cu ardei. Taie feliile foarte groase. Pu[a st` la mas`, \mbracat` de ie[it \n ora[, cu fust`, bluz` ciorapi negri [i batic. ANGELA N-o s` d`m telefon la patru diminea]`. COLONELUL Angela, noi nu dormim. C\nd a]i ajuns, da]i telefon s` ne spune]i c` a]i ajuns cu bine. PU{A P`i voi la c\t ajunge]i? ANGELA (face un mic calcul \n minte) La nou` seara. PU{A Foarte bine. Suna]i-ne la nou`. EUGEN (z\mbind, o l`mure[te) P`i nou` acolo e patru diminea]a aici. COLONELUL (\ntinde farfuria cu sandvi[urile) Lua]i [i m\nca]i. Ia, Angela. {unc`, ca[caval. Hai Eugen, c` nu [ti]i ce v` dau `[tia pe avion. CONTINUED

65. 59 (FROM PREVIOUS)

EUGEN Tu vrei Angela? Eu nu pot s` m`n\nc. ANGELA Tat`, las`-ne, c` nu decol`m cu burta plin`. PU{A S` v` duce]i neap`rat s` vede]i Luvrul. ANGELA N-avem cum, c` nu cobor\m din avion. Eugen, mai pune-mi [i mie ni[te cafea. PU{A P`i nu zicea]i c` trece]i prin Paris? EUGEN Se opre[te avionul dou` ore [i nu ie[im din aeroport. Colonelul ia vasul de filtru [i pune cafea \n cea[ca Angelei. COLONELUL Hai tat`, m\nca]i. |mpinge mai aproape de Angela zaharni]a. COLONELUL (contd) Eugen, cafea. EUGEN Nu mai. Mul]umesc. Colonelul pune filtrul jos. COLONELUL Nu lua]i astea? Atuncea eu vi le pun la pachet ca s` le m\nca]i \n avion. Se ridic` [i scoate din bufet sulul cu staniol. Rupe din el pe muchea mesei suprafe]e dreptunghiulare. Se aude un CLAXON vesel din strad`, cu semnal. Colonelul se uit` pe fereastr` [i se gr`be[te s` pun` sandvi[urile \ntr-o pung` de plastic. PU{A (ridic\ndu-se [i privind [i ea pe fereastr`) Niki, asta jos nu-i ma[ina lui Florian? COLONELUL Da. CONTINUED

66. 59 (FROM PREVIOUS) (2)

EUGEN Hai, gata. Eugen iese \n hol [i cerceteaz` valizele. Angela las` cea[ca pe mas`, se duce la ea \n dormitor TAIE: 60 INT. HOLUL APARTAMENTULUI REGIM arunc` din u[` o ultim` privire asupra canapelei cu a[ternutul ne\ngrijit pe ea. Pe jos, o tav` cu dou` pahare, o sticl` de vin goal`, o salat` oxidat` [i ni[te cartofi pr`ji]i slei]i, o cutie de bere. Intr` \n dormitor [i ia de l\ng` canapea un rucsac mic [i o geac`. |nchide u[a. Colonelul a ap`rut din buc`t`rie cu punga cu sandvi[uri, pe care o \nm\neaz` lui Eugen. COLONELUL V-am pus [i cu ca[caval [i, separat, [i cu [unc`. Eugen are m\inile ocupate cu dou` valize. Angela, care a str`b`tut holul \napoi, ia punga cu sandvi[uri. ANGELA Hai c` ne-a[teapt` pap jos. Mama, e[ti gata? Pu[a apare din dormitor cu baticul \n cap [i cu cutia clarinetului. COLONELUL (Angelei) Tu coboar` cu Eugen. Las`. Iau eu restul. ANGELA (se uit` la ceas) Hai, mama. Angela [i Pu[a ies. Colonelul se a[az` pe lada de pantofi [i se \ncal]`. Ia apoi cele dou` valize care au r`mas [i iese [i el. TAIE:

67.

61

EXT. |N FA}A BLOCULUI REGIM Fuego-ul este parcat chiar \n fa]a intr`rii \n scar`. Florian iese din ma[in` cu cheile \n m\n` [i deschide portbagajul. Are pe cap un bandaj important, \mp`r]it \n patru clini de c`tre dou` benzi de plasture \ncruci[ate. Tifonul coboar` la jum`tatea frun]ii, iar la spate, de sub bandaj, iese coada. Doina este pe locul mortului, nu coboar`. Face doar cu m\na c\nd Eugen [i Angela ies din bloc cu valizele. Apare imediat Pu[a, urmat`, dup` un timp, de colonel. Florian are o fa]` bl\nd` [i un glas binevoitor. FLORIAN TUFARU Pune]i-le c` \ncap. Am portbagajul mare, slav` Domnului. Te pup Pu[a. Niki, nu te gr`bi, mergi lini[tit, avem tot timpul. Eugen pune valizele \n portbagaj. Florian \l pocne[te afectuos pe ceaf`, apoi \l str\nge cu palma. FLORIAN TUFARU (contd) Cum e, domnu inginer, c\nd pleci \n America ogarului cenu[iu? A? Pu[a a ocolit ma[ina [i s-a plasat la portiera din spatele [oferului, cu cutia clarinetului \n bra]e. PU{A Noi st`m \n spate. S`ritor, Florian \i deschide u[a. ANGELA Rucsacul \l ]in \n bra]e. Colonelul a a[teptat s` termine Eugen de pus valizele, ca s` le urce [i el \n portbagaj. Una e mai grea, se opinte[te. |n plus, nu prea mai e loc. Pune valiza jos, Eugen \ncearc` s` rea[eze valizele puse de el. EUGEN Sta]i a[a. ANGELA Tata, ajut`-l te rog pe Eugen s` pun` valizele. Dup` ce se pun toate bagajele, Florian arunc` o ultim` privire \n portbagaj, mut` o pung` din st\nga \n dreapta [i \nchide capota. CONTINUED

68. 61 (FROM PREVIOUS)

Toat` lumea st` pu]in, f`r` s` [tie ce urmeaz` s` se \nt\mple. Colonelul se \ndreapt` spre Angela cu mult` emo]ie [i o str\nge tare la piept. Angela \l str\nge la r\ndul ei puternic \n bra]e, apoi ia distan]` [i-l prive[te \n ochi \n timp ce colonelul \i vorbe[te. COLONELUL (o m\ng\ie pe [uvi]ele de pe frunte) |ngera[ul lui tata \ngera[. (ofteaz` [i o str\nge din nou la piept) Feti]a mea, s` fi]i aten]i [i s` ai grij` de copil. (o atinge cu m\na pe burt`) Nu [tie ce-ar mai fi de spus, a[a c` o prive[te pe Angela \ndelung. Angela \l ciupe[te de am\ndoi obrajii [i \i face s` joace [i s` tremure. (cu Biiine. (\l Vezi cu ANGELA gura \ntins`, voios) S` fii [i tu atent. m\ng\ie pe obraz) mama.

Angela [i colonelul continu` s` se priveasc`. Colonelul \[i umeze[te buzele. Capul bandajat al lui Florian r`sare \ntre colonel [i Angela. FLORIAN TUFARU Cum se mai sf\[ie inima de tat` c\nd vine ceasul desp`r]irii. Hai Angela. (spre ma[in`, [terg\ndu-se la un ochi) Eugen, treci \n spate l\ng` Pu[a. Colonelul [i Eugen \[i iau r`mas bun. |[i str\ng m\inile, colonelul \l prinde de umeri [i-l s`rut` pe am\ndoi obrajii. COLONELUL S` fi]i cumin]i. FLORIAN TUFARU Hai, Niki, c` avionul nu-i ca trenul n-a[teapt`. Florian, demn [i cu durere con]inut`, \i str\nge m\na colonelului [i-l s`rut` pe obraji. CONTINUED

69. 61 (FROM PREVIOUS) (2)

FLORIAN TUFARU (contd) (confiden]ial) |n dou` ore s\ntem \napoi. Angela intr` \n ma[in` [i \nchide portiera, prive[te pe geam. Florian ocole[te Renault-ul [i intr` \n el cu m\na sus, \n semn de salut. Ma[ina iese din parcare din c\teva mi[c`ri, timp \n care Angela [i Eugen \i fac pe r\nd cu m\na colonelului. Doina face [i ea pa. La un moment dat, Florian ridic` din nou m\na. C\nd ma[ina se pune pe direc]ia de mers, colonelul porne[te f`c\nd cu m\na \n urma ei, apoi, dup` o oarecare distan]` parcurs`, c\nd vehiculul iese din alee, cade, r`m\ne pe asfalt [i, dup` o vreme, se ridic`. FADE TO BLACK.

CONTINUED

70. 61 (FROM PREVIOUS) (3)

CARTON NEGRU 23 August 62 INT. SUFRAGERIE ZI La televizor se deruleaz` caseta video cu nunta Angelei. Este un moment \n care Mih`i]` c\nt` la clarinet, pentru nunta[i, O |NV|RTIT~. Nunta se desf`[oar` \n Sala cu Domnitori a Cercului Militar. S\nt destui invita]i, mul]i ofi]eri printre ei. Dup` ce \ncheie recitalul, Mih`i]` salut` audien]a. Interiorul sufrageriei a fost reamenajat. Canapeaua a revenit la locul ei, pe unul din pere]i se vede urma \nalt` a pianinei peretele este mai alb \n acel loc. |n locul pianinei a fost pus un ghiveci cu ficus. |n locul mesei din centru a fost adus` servanta cu rotile din dormitor, iar fotoliile au fost avansate de la perete [i a[ezate ca s` umple dreptunghiul covorului. Televizorul [i corpul de mobilier pe care st` acesta au r`mas la locul lor. Parte din pozele aflate ini]ial sub cristalul mesei s\nt acum \nr`mate [i stau pe aceea[i mobil` de televizor. Pu[a este pe canapea, \ntoars` pe jum`tate cu spatele la televizor, dezleag` cuvinte \ncruci[ate. Colonelul are o barb` destul de mare, cam de o lun`, [i ochelarii pe nas. St` pe unul din fotolii [i \nt`re[te punctul de contact dintre m\nerul [i talpa unui plici de mu[te. Pe servant`, la \ndem\n`, se afl` un mosor cu s\rm` de cupru, a]`, ni[te aracet, izolirband. Colonelul arunc` din c\nd \n c\nd c\te o privire la ce se \nt\mpl` pe caset`, \n mare [tie despre ce e vorba. Pu[a e cu totul concentrat` pe careu. PU{A Procedeu de \mperechere a soiurilor mixte din nou`. Lips` patru - O - lips` RE. COLONELUL Altoire. Colonelul num`r` pe degete p\n` la [apte. CONTINUED

71. 62 (FROM PREVIOUS)

PU{A Din nou`. Colonelul \[i reia activitatea. Pu[a se apleac` din nou asupra careului. C\nd a terminat de badijonat pliciul, colonelul \i verific` de c\teva ori elasticitatea \n aer, caut` din ochi o musc`, o afl` pe perdea, se ridic` tiptil, oche[te musca, ridic` pliciul [i musca zboar`. Colonelul las` pliciul pe servant`, se uit` o clip` la televizor, se duce \n hol TAIE: 63 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI - pune m\na pe telefon, formeaz` un num`r. COLONELUL (contd) Bun` ziua, doamna Doina. Tot Ardelean v` deranjeaz`. Mai da]i-mi-l o dat` v` rog pe domnul Florian. |n timp ce a[teapt` la telefon, Pu[a \l cheam` cu voce egal`. PU{A (V.O) Niki. (pauz`) Niki. COLONELUL (\n receptor) Bun` ziua, domnu Florian. Tot Ardelean. Da. (ascult`) Da. (ascult`) Eu at\ta v-am sunat s` v` spun c` 23 August armata l-a f`cut. (ascult` argumentele celuilalt) Nu e demonstrat. PU{A (V.O) Niki. COLONELUL Veni]i, domnu Florian, n-am nimic \mpotriv`. PU{A (V.O) Niki. CONTINUED

72. 63 (FROM PREVIOUS)

COLONELUL V-a[tept, domnu Florian. C\nd vre]i dumneavoastr`. Dup` ce \nchide telefonul, colonelul reintr` \n sufragerie. TAIE: 64 INT. SUFRAGERIE ZI Pu[a \i arat` o gaur` \n poalele bluzei. PU{A Niki, ia uit`-te [i tu. E de molie, sau am ars-o \n buc`t`rie? COLONELUL (examineaz` atent materialul, \l pip`ie cu degetele) E bumbac sau amestec? PU{A Amestec. Colonelul \ntoarce materialul pe cealalt` fa]` [i \[i apropie nasul de el. TAIE: 65 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI Colonelul deschide debaraua [i examineaz` raftul de sus, pe care stau aliniate mai multe tipuri de recipiente, c\rpe, o ma[in` de tocat carne desf`cut` \n buc`]i etc. Alege un spray \mpotriva insectelor, \l r`suce[te \n m\ini, cite[te ce scrie pe el: accion fulminante. |l scutur`, lichidul clipoce[te \n`untru. Pleac` spre dormitor. TAIE: 66 INT. DORMITORUL COLONELULUI - ZI Deschide dulapul cu haine, pulverizeaz` sprayul cu sistem: mai \nt\i sus, apoi \n diagonal`, apoi doze mici \ntre straturile de rufe. |nchide bine u[a [ifonierului, d` s` plece din dormitor, \[i reaminte[te [i deschide geamurile. Deschide din nou dulapul [i mai pulverizeaz` o dat`, pentru siguran]`. TAIE:

73.

67

INT. DORMITORUL ANGELEI {I AL LUI EUGEN ZI Aceast` \nc`pere a fost cur`]at` [i \n ea au fost stivuite pe l\ng` pere]i teancuri de haine vizibile sub folii de plastic [i teancuri de c`r]i legate cu sfoar` de in. Colonelul ridic` plasticele pe r\nd [i pulverizeaz`, mai ales la haine. Se uit` \n st\nga [i \n dreapta, apoi iese. TAIE:

68

INT. HOL ZI C\t timp colonelul parcurge holul pentru a a[eza doza de insecticid la loc \n debara, se aude SONERIA, dup` care imediat u[a se deschide \mpins` dinafar`. Intr` Florian cu un teanc de c`r]i \n m\n`. FLORIAN TUFARU Ca s` vezi c` nu vorbesc prostii. Unde vrei s` st`m? COLONELUL Mergem \n sufragerie. FLORIAN TUFARU Mergem unde vrei tu. (intr\nd \n sufragerie) Te pup Pu[a. Colonelul pune doza de insecticid \n debara, apoi \l urmeaz` pe Florian \n sufragerie, unde acesta se instaleaz` \n fotoliu. Are peste chelie un plasture \n cruce care marcheaz` locul fostei lovituri. FLORIAN TUFARU (contd) |mi pare foarte bine c` v` mai uita]i a[a din c\nd \n c\nd la caseta asta. |nseamn` c` v` place. E mi[to. |n primul r\nd e foarte bine filmat`. Uite. |l a[teapt` pe colonel s` se a[eze \n cel`lalt fotoliu apoi, f`r` o vorb`, important, arunc` volumele din bra]e unul c\te unul pe mas`: Nicolae Baciu Agonia Romniei; Antonescu Secretele guvern`rii; Borovicka Atentate care urmau s` schimbe lumea, Carlos Castaneda C`l`torie la Ixtlan, N. Iorga O via]` de om, a[a cum a fost; Prigogine-Stangers Noua alian]`; E. M. Remarque Pe frontul de vest, nimic nou, Bruno Wurtz - New Age.

CONTINUED

74. 68 (FROM PREVIOUS)

FLORIAN TUFARU (contd) (dup` ce d` televizorul mai \ncet din telecomand`) E u[or s` te hazardezi \n afirma]ii dac` nu consul]i literatura de specialitate. Pe urm`, dup` te te mai documentezi, \ncepi s` vezi lucrurile mai nuan]at. Colonelul vrea s` ia o carte, Florian o ia \naintea lui [i o r`sfoie[te, apoi gesticuleaz` cu ea. FLORIAN TUFARU (contd) Uite, ]i-am pus semne, te duci direct la informa]ie. COLONELUL Domnu Florian, s\nt fapte: c\nd sovieticii [i-au consolidat capul de pod la Tighina, von Killinger [i Mihai Antonescu s-au dus la rege ca s` discute retragerea noastr` din r`zboi. FLORIAN TUFARU (nep`s`tor, ridic` cartea cu Antonescu din teanc) {tiu, Niki, crezi c` aicea nu scrie? COLONELUL (rece) Nu mare[alul Antonescu. Mihai Antonescu, ministrul de externe. Mare[alul nu a fost atunci la palat. De-abia miercuri s-a dus [i l-au [i arestat. FLORIAN TUFARU (ca [i cum discu]ia n-ar avea sens) {tiu, Niki, [tiu. Nu e vorba despre asta. Astea s\nt fapte. Noi vorbim aici de interpret`ri, de specula]ii nuan]ate. Iar din perspectiva asta, cu certitudine o afirm, nu armata a fost la originea evenimentelor din august 23, 1944 [i a \ntoarcerii armelor \mpotriva hoardelor fasciste. (pauz` lung` \n care suspend` gestul explicativ \n aer, dup` care articuleaz` rar, ca s` c\[tige timp) La originea insurec]iei armate au stat doi oameni, civili, Niki, ca mine: principele Barbu Stirbey [i Vi[oianu. Am\ndoi ace[ti mari romni erau de fapt Sco]ieni Sublimi. CONTINUED

75. 68 (FROM PREVIOUS) (2) FLORIAN TUFARU (cont'd) (sur\de) Sigur c` vorbesc limbi str`ine. (serios) Masoni, Niki. De-aia ]i-am adus c`r]ile. Se aude o MELODIE CU MARGARETA P|SLARU. Florian \[i mut` privirea pe televizor. Pe ringul de dans improvizat \ntre mese, mai multe perechi danseaz`. COLONELUL Nu \n]eleg care-i aportul masonilor la evenimentele din august 44. FLORIAN TUFARU (voce gr`bit`) Scuz`-m` Niki. (voce tare) Pu[a, uit`-te repede c` pierzi. (arat` spre ecran [i d` sonorul mai tare) Ia uite ce te mai \nv\rtea Niki. (pe ecran, colonelul face un pas gre[it \n mijlocul dansului) Hopa-hopa. (c`tre Niki, pe tonul discu]iei, dup` ce a dat televizorul mai \ncet) D`-mi voie [i cu asta am \ncheiat. Aicea e vorba de-o problem` de logic`. N-avea cum ca armata s` fac` insurec]ia. }ara la ora aia era condus` de armat`. Generalul, mai t\rziu mare[alul Antonescu era unul de-al vostru. Voi conducea]i ]ara [i voi o t\ra]i progresiv \n pr`pastie. (citeaz` dispre]uitor) Romni, s` trecem Prutul. De-aici ni s-au tras toate relele. COLONELUL (explic` metodic) E adev`rat c` Antonescu era conduc`torul ]`rii. Numai c` cei care l-au arestat pe 23 August erau militari. S`n`tescu - era general. Generalul Aldea, generalul Anton, colonelul D`m`ceanu. {i maiorul Dumitrescu, care l-a arestat efectiv, proced\nd la dezarmarea mare[alului. FLORIAN TUFARU (grav, afectat) Nu te ambala, Niki, de ce ridici vocea la mine? Vrei s` purt`m un dialog civilizat, sau m` ridic [i plec? CONTINUED

76. 68 (FROM PREVIOUS) (3)

COLONELUL (rece) V` explicam, nu ridicam tonul. FLORIAN TUFARU (vexat) Dac` vrei s` discut`m, atunci s` discut`m civilizat. Mai \nt\i consult` c`r]ile pe care ]i le-am adus, documenteaz`-te, reflecteaz`, sun`-m` [i eu vin [i discut`m, pentru c` eu s\nt deschis. |ntr-una din imaginile de la televizor, Mih`i]` ciocne[te cu mirele [i mireasa. FLORIAN TUFARU (contd) (despre ce se vede pe caset`) Nici nu te-am \ntrebat, Pu[a. }i-a pl`cut vinul de la nunt`? {tii ce vin era? Cabernet. Cabernet de Murfatlar. {tii de unde l-am luat? De la Basarabi. {tii de ce? PU{A (se \ntoarce spre ei) S`m\n]` de piersic` \n carne de prun`, din nou`. |ncepe cu N. Florian \ncepe s` numere pe degete. FLORIAN TUFARU Renglot`. PU{A Din nou` [i \ncepe cu N. FLORIAN TUFARU Vezi poate nu-i corect N-ul. De la ce e N-ul? PU{A De la platan. Am g`sit. Nectarine. FLORIAN TUFARU (verific` dac` s\nt nou` litere, apoi se uit` la televizor) Ia uite. (d` mai tare [i ofteaz`) Ia uite ce tineri eram. COLONELUL Domnul Florian, dac`-mi permite]i s`-mi duc p\n` la cap`t ideea, o s` v` explic ce cred eu despre 23 August. CONTINUED

77. 68 (FROM PREVIOUS) (4)

FLORIAN TUFARU (se uit` la televizor) Te rog, Niki. Florian d` sonorul mai \ncet [i pune telecomanda pe mas`. COLONELUL Armata, [i aici m` refer la \ntreaga armat` romn`, s-a supus [i a executat ordinele generalului S`n`tescu, succesorul lui Antonescu. Cred c` [ti]i [i dumneavoastr` c` armata la ora aia era devotat` trup [i suflet mare[alului. Dac` nu venea un militar de probitatea moral` a generalului S`n`tescu Pu[a s-a ridicat de pe canapea [i a pus revista cu careuri pe servant`, \n fa]a colonelului. PU{A (\l \ntrerupe pe colonel) MARCOTARE era la un[pe vertical. Florian ia revista [i se uit` la careu. Pu[a iese din sufragerie. FLORIAN TUFARU (s-a ridicat \n picioare) Niki, e corect ce spui tu. E un punct de vedere care trebuie respectat, ceea ce [i fac. Problema e c` `sta-i un punct de vedere de orbete. E punctul de vedere al manualelor cu care ne-au intoxicat [i pe mine [i pe tine [i pe copiii no[tri. Important e s` deschizi ochii c\nd ]i se \ntinde o m\n`. Despre ce vrei s`-]i vorbesc? Spune-mi despre ce vrei s`-]i vorbesc. Despre asasinarea lui Kennedy? Despre r`zboiul de [ase zile? Despre criza petrolului? Despre experimentele cu arme chimice din Vietnam? Despre Nasser? Despre Budapesta 56? Spune-mi. Un singur cuv\nt le acoper` pe toate de o manier` total`: masoneria. Ritul sco]ian antic [i acceptat. (pauz` de efect apoi voce confiden]ial`) Tu [tii c` principele Barbu Stirbey o pompa pe regina Maria? (tare) |n manual nu scrie. Da tu ce crezi?

CONTINUED

78. 68 (FROM PREVIOUS) (5) FLORIAN TUFARU (cont'd) {i Amedeo, [i Stolnici, [i Paleologu, [i Duv`z [i Dorel Marian to]i [tiu. {i {eptilici [tia. Dar nu spunea. Au consemn. De-aia ]i-am adus c`r]ile astea. (\i d` o carte din teanc) Eu zic s` \ncepi cu Atentate care urmau s` schimbe lumea. Colonelul ia cartea. FLORIAN TUFARU (contd) (se preg`te[te de plecare) S` [tii Niki, nu vreau s` te jignesc, dar ai lacune grave. Colonelul vrea s`-[i continue ideea [i s` mai aduc` un argument. FLORIAN TUFARU (contd) (protesteaz` amabil) Nu te ridica, Niki. Stai lini[tit. Nu fi a[a de protocolar, c` nu ne-am certat. Noi discut`m amical. (\i str\nge m\na) Sun`-m` c\nd ai ceva. COLONELUL (cu nervii \n g\t) Tocmai pentru c` noi discut`m amical, consider c` dumneavoastr`, c\nd afirma]i toate acestea, nu face]i dec\t s` jigni]i uniforma [i s` lua]i \n r\s demnitatea militar`. FLORIAN TUFARU Acum tu m` jigne[ti pe mine. Eu am un respect ne]`rmurit pentru armat`. Dar pentru mine armata \nseamn` c`pitanul Valter M`r`cineanu, colonelul Mihail Christodulo Cerchez, \nseamn` mare[alul Averescu [i general Berthelot. Generalul S`n`tescu [i colonelul D`m`ceanu. Ei reprezint` armata pentru mine. Florian a ajuns \n pragul u[ii [i se preg`te[te s` ias` din apartament. FLORIAN TUFARU (contd) (\l pup` solemn pe colonel, \n timp ce d` m\na cu el) S` [tii c` nu m-am sup`rat. (face un pas \napoi, f`r` s` dea drumul m\inii colonelui)

CONTINUED

79. 68 (FROM PREVIOUS) (6) FLORIAN TUFARU (cont'd) Cite[te c`r]ile [i a[tept un telefon de la tine. (d` drumul m\inii, se \ntoarce cu spatele) Pu[a? COLONELUL (din spatele lui Florian) Cred c` e \n dormitor. FLORIAN TUFARU (ca s` fie auzit) Somn u[or, Pu[a. Florian iese [i \nchide u[a. TAIE: 69 INT. SUFRAGERIE - ZI Colonelul deschide con[tiincios, pe r\nd, c`r]ile l`sate de Florian, chiar la semnele puse de acesta. Le ordoneaz` \n dou` stive, pe priorit`]i, se uit` la ceas [i pleac` \n buc`t`rie. TAIE: 70 INT. BUC~T~RIA APARTAMENTULUI FAMILIEI ARDELEAN ZI Colonelul umple un pahar cu ap`, aliniaz` pastilele din diverse cutii scoase [i b`gate apoi la loc \n frigider, dup` care ia pastilele [i apa [i merge \n dormitor. TAIE: 71 INT. DORMITORUL COLONELULUI - ZI Pu[a st` \n pat, dar nu doarme. Pare mai cur\nd amor]it`. Colonelul \i d` s` ia pastilele [i, dup` ce se asigur` c` totul e \n ordine, iese. Dup` s-a \nchis u[a, Pu[a se \ntoarce pe o parte [i \nchide ochii. TAIE: 72 INT. SUFRAGERIE ZI Pe televizorul din sufragerie st` iepura[ul de ciocolat` ambalat \n celofan. Televizorul ruleaz` imagini de pe caseta video de la nunt`. Este marcat` data pe ecran: 8:03:00.

CONTINUED

80. 72 (FROM PREVIOUS)

Florian, care a filmat, [i-a pus \n joc toat` m`iestria lui de videoamator: zoom-uri vertiginoase pe platourile cu m\ncare; panoram`ri de pe fereastra deschis` pe u[a \nchis`, de pe tineri pe b`tr\ni, de pe fresca cu Mircea cel B`tr\n pe fresca cu {tefan cel Mare; mi[carea umbrelor pe pere]i; picioare dans\nd; nunta[i scobindu-se \n nas sau extr`g\ndu[i carnea dintre din]i; rotiri cu camera pe plafonul Cercului Militar. |n plus, a comentat din c\nd \n c\nd \n timp ce a filmat, ceea ce face ca pu]inele momente interesante s`-[i piard` ultimul dram de autenticitate. Mai toate comentariile lui \ncep cu avem aici(avem aici un platou cu friptur` care s-a cam r`cit; avem aici pe na[ul mare care a luat serios la bord; avem aici octogenari dans\nd - salt`, tataie). |n diversele zoom-uri pe fe]e apar [i rudele care au participat la \nmorm\ntarea lui Mihai Ardelean. Apare \n cadru Irina, vesel`, agitat`, vorbe[te spre CAMER~. IRINA Haide]i repede, domnu Florian, c` Mihai a furat-o pe mireas`. CAMERA se mi[c` agitat. FLORIAN TUFARU (entuziasmat) Unde? Unde? Unde? IRINA Veni]i cu mine. CAMERA o urmeaz` pe Irina. Apoi ezit` FLORIAN TUFARU Ai r`bdare. [i se fixeaz` asupra unui grup \ndep`rtat, a[ezat la mas`: colonelul, Eugen, Pu[a, Na[a etc., pe care face trei zoom-uri. FLORIAN TUFARU (contd) Avem aici ni[te fraieri. |n urma Irinei, CAMERA alearg` [i Florian g\f\ie. Se vede \n fa]` garderoba. FLORIAN TUFARU (contd) Unde au ascuns-o? CONTINUED

81. 72 (FROM PREVIOUS) (2)

Mihai, z\mbind cu gura p\n` la urechi, arat` spre draperie. Acolo este ascuns` mireasa. CAMERA o filmeaz` printre haine, Angela se maimu]`re[te [i \[i ascunde fa]a dup` m\necile hainelor. T~IETUR~ Mihai bate palma cu Eugen, [i este adus` Angela, care se s`rut` cu Eugen, dup` care fug. T~IETUR~ Luminile s\nt stinse. Intr` tortul, cu lum\n`rile aprinse; este a[ezat pe masa din mijloc. T~IETUR~ Se c\nt` mul]i ani tr`iasc`. Mihai acompaniaz` la clarinet. C\nd se termin` c\ntatul, toat` lumea aplaud`. T~IETUR~ Luminile s\nt aprinse. Colonelul cioc`ne[te \n pahar ceea ce nu este perceptibil \n h`rm`laia general`. Mihai aten]ioneaz` nunta[ii prin c\teva sunete \nalte, cu semnal, ale clarinetului. MIHAI (vesel) Lini[te pu]in, v` rog. Na[a, nu mai r\de. Socrul mic vrea s` le spun` mirilor c\teva \nv`]`minte de via]`. CAMERA se mut` de pe Mihai pe colonel (se aude comentariul lui Florian \n microfonul camerei - [i acum, socrul mic o s` le zic` mirilor c\teva \nv`]`turi cu [i despre via]`.) Zoom pe colonel. Colonelul a[teapt` s` se fac` lini[te (ceea ce nu se \nt\mpl` deplin), se apleac` spre Pu[a, \i spune ceva, apoi \mbr`]i[eaz` asisten]a cu privirea. Este vesel, vioi, ro[u \n obraji [i extrem de emo]ionat. COLONELUL Stima]i meseni, iubi]i oaspe]i, iubit` na[`, iubite na[ (dr`g`stos, spre Angela [i Eugen) dragii mei copii. Datoria oric`rui p`rinte este s`-i creasc` pe copii, s`-i fac` oameni [i s` fie al`turi de ei [i la bine, [i la greu. CONTINUED

82. 72 (FROM PREVIOUS) (3) COLONELUL (cont'd) |ns` bucuria cea mai mare este s`-i vad` ferici]i [i \mplini]i, la casa lor. Ast`zi (este [i mai emo]ionat, \i tremur` pu]in vocea) - tu, Angela, [i tu, Eugen, \mi face]i (se uit` la Pu[a) - ne face]i cea mai mare bucurie [i le urez fericire. MIHAI (vesel) {i mie? COLONELUL (\l prive[te cu mare afec]iune) Las c` tu acuma e[ti la casa ta. Nu mai am treab` cu tine. Eu de la tine [i de la Irinuca a[tept un botez acuma. (spre miri, dup` o pauz` \n care nunta[ii fac oarecare rumoare) {i a[ vrea s`-i mai rog pe mirii no[tri aici de fa]` s` nu se supere pe un om \n etate [i s` se mai g\ndeasc` poate nu pleac` \n America. B~RBATUL 2 (tare) L`sa]i, dom colonel, c` nu se duc la mai r`u. Se duc la mai bine. Voci aprobatoare, r\sete. Na[ul (MILITAR 3) se pune \ntre colonel [i Mihai. |l ia pe colonel pe dup` umeri cu un bra], apoi cu bra]ul cel`lalt pe Mihai. MILITAR 3 Las`-i Niki s` se duc` s` vad` cum e, c` tot aicea la m`mica [i la t`ticu o s` se-ntoarc`. Aplauze, r\sete. PU{A (se ridic` [i ea cu paharul \n m\n`) {i eu le urez, de fa]` cu toat` lumea, s` le dea Dumnezeu s` le mearg` c\t mai bine \n America [i noi trei (\l str\nge pe Mihai spre ea [i-l pup`) [i cu Irinuca, s`-i a[tept`m aicea \n fiecare an [i s` ne bucur`m \mpreT~IETUR~ CONTINUED

83. 72 (FROM PREVIOUS) (4)

Pe ringul de dans valseaz` Angela cu Eugen. T~IETUR~ |n holul de l\ng` garderob`, Angela \[i aranjeaz` p`rul. De undeva, din sal`, se aude MUZIC~ DE ANII 70, G~L~GIE, etc. Angela \[i d` jos diadema, voalul, pantofii. Se \ntoarce cu spatele la CAMER~ [i \l roag` pe Florian s` o descheie la fermoarul de la spate, pentru c` n-ajunge. Se vede m\na lui Florian apuc\nd fermoarul [i tr`g\nd \n jos de el, umerii apoi spatele progresiv gol al Angelei. T~IETUR~ Angela are o bluz` mulat` din tricot argintiu lucitor, lejer transparent, cu g\t \nalt [i m\neci lungi, prinse triunghiular la capete de degetul mijlociu. De la br\u \n p`r]i, at\rn` clinii rochiei de mireas` dezbr`cat` doar pe jum`tate. Angela \[i ridic` bluza p\n` sub s\ni, \[i coboar` rochia p\n` la chilotul alb [i arat` CAMEREI burta. ANGELA Zi, pap, se vede? FLORIAN TUFARU (zoom lent pe burt`) Nu se vede nimic, ce s` se vad`. Peste trei luni s` vii s` m` \ntrebi. ANGELA (se a[az` \n profil) Dar a[a? FLORIAN TUFARU Nu se vede. N-are cum. T~IETUR~ Rochia de mireas` este pe b`ncu]`. Angela v\r` picioarele \n pantaloni, mula]i [i ei - perechea bluzei din tricot argintiu, \i trage \n sus pe picior, p\n` deasupra slipului. FLORIAN TUFARU (contd) {i chiar dac` ar fi s` ]i se vad`, am zis c` v` fac eu rost de adeverin]e [i tot ce v` trebuie. Voi s` fi]i preg`ti]i cu banii.

CONTINUED

84. 72 (FROM PREVIOUS) (5)

Angela \ncal]` ni[te balerini argintii, care, \mpreun` cu restul costumului, nu las` vizibile dec\t fa]a [i degetele. Apare Eugen. O ia \n bra]e pe Angela, o linge pe ureche [i apoi o s`rut` lung [i lasciv. CAMERA face zoom lent pe limbile lor. Dup` un timp, Angela pune cap`t exhibi]iei, se \ntoarce [i fuge, sfioas` ca orice mireas`, tr`g\ndu-l de m\n` pe Eugen. CAMERA \i urm`re[te. FADE TO BLACK.

CONTINUED

85. 72 (FROM PREVIOUS) (6)

CARTON NEGRU 6 septembrie 73 INT. FARMACIE ZI Pe m`sur` ce enumer`, farmacista scrie pe fiecare flacon cu pixul, apoi \l a[az` \n dreptul ghi[eului. Are re]eta \n fa]`. FARMACISTA Rispolept risperidon, o dat` pe zi diminea]a devreme, Anafranil c\te o jum`tate de comprimat o dat` la opt ore, \nainte de mas`, eventual unul \ntreg dac` observa]i simptome de iritare, Tensispes de zece miligrame nu am, am de dou`zeci de miligrame, deci nu ia dec\t dou` pe zi, cinci zile pe s`pt`m\n`, dup` masa de pr\nz [i dup` masa de sear`. Desyrel o singur` dat` pe zi. Supradyn efervescent cel mult o doz` zilnic. Ceai sudorific, Vitamina C dou` cutii, Regulax, o infuzie diminea]a, una seara. A]i \n]eles? Vede]i c` v-am scris pe fiecare cutie. Colonelul ia medicamentele flacon cu flacon [i cite[te ce scrie pe ele. COLONELUL Rispolept risperidon, o dat` pe zi diminea]a devreme, Anafranil c\te o jum`tate de comprimat o dat` la opt ore, \nainte de mas`, Tensispes de dou`zeci de miligrame, (Farmacista \[i al`tur` vocea la unison ) dou` pe zi, cinci zile pe s`pt`m\n`, dup` masa de pr\nz [i dup` masa de sear`. Desyrel o singur` dat` pe zi. FARMACISTA {i Supradyn efervescent o doz` zilnic. Exact. Colonelul pl`te[te, iese, farmacista preia o re]et` de la clientul urm`tor. TAIE:

86.

74

INT. AUTOBUZ ZI Colonelul prive[te absent, pe fereastra autobuzului, la Cartierul Drumul Taberei, care trece prin fa]a lui (blocuri, pia]`, parc, ma[ini \n parcare, pietoni la semafor). TAIE:

75

EXT. INTRAREA BLOCULUI - ZI Colonelul trece pe l\ng` doi vecini afla]i \n fa]a u[ii UN VECIN S` tr`i]i, dom colonel. COLONELUL V` salut. - apoi deschide cu cheia, intr` \n bloc, \ncepe s` urce sc`rile, tr`g\nd geanta de cump`r`turi pe rotile. TAIE:

76

INT. PALIER - ZI Colonelul a ajuns pe palier, descuie u[a de la intrare, p`trunde \n apartament TAIE:

77

INT. APARTAMENTUL FAMILIEI ARDELEAN ZI parcurge holul, se opre[te \n buc`t`rie. Din dormitor se aude ]`c`nitul MA{INII DE CUSUT. Din geanta pe rotile, colonelul scoate medicamentele [i le pune \n frigider pe raft. Iese \n hol ca s` se descal]e, \[i pune papucii [i se \ndreapt` spre dormitor. Colonelul bate la u[`, care e \ntredeschis`. MA{INA DE CUSUT se opre[te. DOINA (V.O) Po]i s` a[tep]i o secund`? PU{A (V.O) |nc` nu s\ntem gata.

CONTINUED

87. 77 (FROM PREVIOUS)

Colonelul se duce \n buc`t`rie [i se a[az` la locul lui de la fereastr`. Scrumiera [i pachetul de BT s\nt pe mas`. Scoate o ]igar`, o aprinde [i trage din ea dou` fumuri. La un moment dat se aude de afar` FORMA}IA MONDIAL - DE VA VENI LA TINE V|NTUL. Colonelul se ridic` de pe scaun [i se uit` pe fereastr`. |n alee, Florian \[i spal` ma[ina parcat` \n dreptul sc`rii lui. Portiera Fuego-ului este deschis`. Florian, care \[i clatin` capul \n ritmul muzicii, are l\ng` el o g`leat` \n care \nmoaie [i stoarce un burete mare. Apoi, cu gesturi grijulii, largi [i lente, trece buretele peste capota ma[inii. Se aude glasul Doinei din dormitor. DOINA (V.O) (contd) Niki, po]i s` intri. (sunet mai apropiat) Niki? Doina a intrat \n buc`t`rie a venit l\ng` colonel [i l-a luat tandru de bra]. DOINA (contd) (bl\nd) Hai, Niki, hai \n dormitor. Doina [i colonelul ies \ncet din buc`t`rie. TAIE: 78 INT. DORMITORUL COLONELULUI - ZI Doina deschide u[a dormitorului [i intr` \nainte. Colonelul dep`[e[te [i el cadrul u[ii. |n v\rful patului st` Pu[a, \mbr`cat` \n Z\na cea Rea, cu rochie neagr` cu [trasuri, p`l`rie-coif cu stea \n v\rf pe cap, peruc` blond` cu breton [i baghet` aurie \n m\n`. Dup` expresia fe]ei, s-ar putea spune mai cur\nd c` e \nc\ntat`. Sub fereastr`, ma[ina de cusut Singer a Pu[ei este deschis`. Pe t`blia ei se v`d c\teva resturi de material negru [i o foarfec`. De afar` se aude \n surdin` MUZICA lui Florian. DOINA Ce zici de Pu[a? Nu-i a[a c` e o dulce? (c`tre Pu[a, amuzat`, despre colonel) CONTINUED

88. 78 (FROM PREVIOUS) DOINA (cont'd) Uit`-te ce fa]` are. Nu \n]elege. (c`tre colonel, care e stupefiat) Niki, ce zi e azi? COLONELUL (fracturat) Doamna Doina, \mi pare r`u, m-am g\ndit [i cred c` nu putem veni. DOINA M` scuzi. Tu [tii c\]i ani face Florian azi? COLONELUL M-am g\ndit c` o s` v` sup`ra]i, dar v` rog s` ne \n]elege]i [i pe noi. Am s` vorbesc [i cu domnul Florian s`-i explic. DOINA Zi mai bine c` nu-]i place costumul lui Pu[a. (dezolat`) Nu se poate s` nu veni]i, Niki, z`u a[a. Florian s`racul s-a preg`tit. Nu se admite. COLONELUL |mi pare r`u, dar chiar nu se poate. Nici n-au trecut [ase luni de c\nd necazul cu Mihai, nici Pu[a nu e \n dispozi]ie. (spre Pu[a, ca [i cum i-ar cere ajutor) M`i Pu[a, se poate? Am vorbit. (nu ob]ine nici un sprijin de la Pu[a) N-avem cadou. Nu ne-am preg`tit. N-am cump`rat nici un cadou. Nu putem s` mergem. PU{A Putem s`-i ducem pescarul chinezesc din por]elan. Am vorbit cu Doina, o s` se bucure Florian. DOINA Nu a[teapt` Florian cadou de la voi. Florian e un om generos: lui nu-i place s` primeasc` cadouri, lui \i place s` dea cadouri. Trebuie s` veni]i, Niki. O s` fie o petrecere de neuitat. Pe nepreg`tite, Doina, \i pune colonelului o casc` de Mickey Mouse pe cap, cu implanta]ia p`rului simulat` triunghiular, [i cu urechile mai mici [i mai jos dec\t ar trebui, un semie[ec din punctul de vedere al asem`n`rii cu personajul de desene animate. CONTINUED

89. 78 (FROM PREVIOUS) (2)

Colonelul st` \n picioare sub lustr` [i nu are nici o reac]ie. DOINA (contd) Mickey Mouse. Pu[a este z\na. Florian o s` aib` un costum de bursuc, iar eu o s` fiu o Eugenie. (\l studiaz` printre gene) |]i st` foarte bine. Pu[a, nu-i a[a c`-i st` bine? Vezi c` restul costumului e pe umera[ul `sta. |ntr-adev`r, pe un portmantou ag`]at de u[a [ifonierului stau o c`ma[` alb` [i o pereche de pantaloni scur]i cu bretele. M\necile c`m`[ii se termin` cu ni[te m\nu[i umflate, cu patru degete. Din turul pantalonilor iese o coad` lung` [i groas` ca pe m\n`. Colonelul ridic` m\na spre b`ierele c`[tii, ca s` o dea jos de pe cap. Doina \i sare \n ajutor, lu\ndu-i-o \nainte. DOINA (contd) Nu-nu-nu. Asta are aici o baret` care se prinde pe dedesubt, \n catarama asta deaici. Trece bareta prin cataram` [i o str\nge colonelului sub gu[`. PU{A Doina, da urechile - nu s\nt cam mici? DOINA Vai, Pu[a, confunzi cu Tom [i Jerry. ~sta-i Mickey al lui Disney. De c\nd nu v-a]i mai uitat la desene animate? (potrivind pu]in casca la implanta]ie) E foarte bine. Doina se \ntoarce, ia de pe pat o carte po[tal` [i, f`c\ndu-i Pu[ei semne conspirative cu degetul la gur`, o ridic` \n aer. DOINA (contd) (misterios, surpriz`) Ce e asta, Niki? PU{A (spre colonel, explic`) I-au trimis copiii o vedere lui Florian. DOINA Pu[a, \mi dai voie? (se preg`te[te s` o citeasc`) CONTINUED

90. 78 (FROM PREVIOUS) (3)

PU{A {i acuma Doina o s` ]i-o citeasc` [i ]ie. DOINA Pu[a, las`-m`. Niki, fii atent c` \]i citesc. (ridic` ochii din cartea po[tal`) Ce cadou? Uite, `sta cadou. (\i arat` imaginea) Drag` papa, sper ca ur`rile mele s` ajung` fix de ziua ta. (comenteaz`) Ceea ce s-a [i \nt\mplat, de unde se vede c` telepatia func]ioneaz` \ntre persoanele care se iubesc. Cu c\t se iubesc mai mult, cu at\t este telepatia mai bun`. (cite[te) A[ fi vrut s`-]i trimit [i discul cu Scott McKenzie (ei bine da, ura!, l-am g`sit) dar mai bine \l iei tu singur c\nd o s` veni]i de Cr`ciun. Ceea ce pic` foarte bine, pentru c` Valentin (a[a o s`-l cheme, s\c), o s` aib` o lun` jumate. La ecograf mi-au spus c` e bine [i s` fiu preg`tit` fix vineri 7 noiembrie. La mul]i ani, te s`rut pe am\ndoi obrajii [i pe nas. Angela (comenteaz`) Ei asta e o coinciden]`. MUZICA lui Florian s-a oprit. PU{A Apropo, Niki, tu [tii c` mama Doinei este n`scut` \n aceea[i lun` cu Mih`i]` al nostru? (o arat` pe Doina cu bagheta magic` pe care o ]ine \n m\n`) Serios, \ntreab-o. DOINA A[a c`, Niki, \n cur\nd vei fi bunic. COLONELUL (\ntinde m\na dup` cartea po[tal`) D`-mi-o [i mie te rog s` v`d. Doina \i \ntinde cartea po[tal` s` se uite, de la ea din m\n`. COLONELUL (contd) (dup` ce cite[te) V-a f`cut Eugen chemare? CONTINUED

91. 78 (FROM PREVIOUS) (4)

DOINA Noo, Angela ne-a f`cut. Dac` stai dup` Eugen COLONELUL Ei, \mi pare bine, am fi mers [i noi dac` nu era cu Pu[a. DOINA Las` Niki, ave]i tot timpul \n anii care vin. Nu pleac` nic`ieri de acolo. COLONELUL |mi pare r`u c` a scris a[a pu]in. Vroiam s` [tiu cum s-a descurcat cu sarcina, dac` \i mai este r`u. DOINA Ai v`zut ce scrie. I-a zis doctorul c` e bine. COLONELUL Cum i-a venit s`-i pun` Valentin? DOINA De ce, nu-]i place Valentin? COLONELUL (descump`nit) Doamna Doina, dar nou` de ce nu ne scrie Angela? DOINA E, Niki (\i ia cartea po[tal`) parc` tu nu [tii: Angela este mai mult ata[at` de Florian. Ata[at` este poate prea mult spus. Angela \l iube[te mai mult pe Florian. PU{A Da s` [tii, Doina, c` [i pe noi ne iube[te. Doina \[i adun` lucrurile - stofe, o cutie cu a]e - \ntr-un sac de um`r care se str\nge la gur` [i se preg`te[te s` plece. DOINA Deci, cum facem? Da]i un telefon \nainte s` pleca]i sau veni]i direct? Pu[a are probleme cu o a]` de la man[et`. Dup` care \[i examineaz` ]inuta [i este foarte atras` de paiete. CONTINUED

92. 78 (FROM PREVIOUS) (5) |n cele din urm`, r`suce[te buclele perucii ca s` cad` frumos pe umeri. Colonelul o prive[te \ndelung. DOINA (V.O) (contd) Deci, Niki, cum facem? Colonelul \ntoarce capul spre Doina. COLONELUL (moale) Venim. FADE TO BLACK.

CONTINUED

93. 78 (FROM PREVIOUS) (6)

CARTON NEGRU 25 Octombrie 79 INT. DORMITORUL COLONELULUI - REGIM Colonelul este \n pat, \nvelit, cu ochii \n tavan. |[i mi[c` pupilele. Pu[a doarme \ntoars` cu spatele la el, se vede umfl\ndu-se [i dezumfl\ndu-se u[or sub plapum`. Colonelul se d` jos din pat, se duce la fereastr` [i se uit` afar`. |[i b`g` m\inile \n buzunarele pijamalei. Ceasul electronic cu radio de pe lada studioului \ncepe tare programul [tirilor de la ora [apte, (\n majoritate [tiri de lupt`, cu militari, sau direct despre s`rb`torirea zilei armatei), iar zgomotul brusc \l face pe colonel s` tresar`. P`r`se[te cadrul ferestrei, iese din camer`. Pu[a se fr`m\nt` \n pat [i se \ntoarce pe partea cealalt`. Pe noptiera de l\ng` ea se afl`, \n mijlocul unui mileu rotund, sprijinit \n p\lnie, clarinetul lui Mihai. Dup` ceva timp, colonelul se re\ntoarce \n camer` cu un pahar cu ap`, ocole[te patul [i ajunge l\ng` Pu[a, \i administreaz` pastilele pe care le ]ine \n cealalt` m\n`. Pu[a bea apa [i las` la loc capul pe pern`. Colonelul se apleac` peste Pu[a [i opre[te de[tept`torul. TAIE: 80 INT. BAIE |n chiuvet` cade barba colonelului sub f`lcile cl`n]`nitoare ale foarfecii. Se aude sunetul BAZINULUI DE LA CLOSET CARE SE UMPLE. Dup` ce se prive[te \n oglind`, colonelul trece un p`m`tuf cu spum` peste fa]`, apoi \ndep`rteaz` orice urm` de barb` cu ajutorul unui aparat de ras. Scoate lama din aparat, o cl`te[te sub jet, o pune la loc \n h\rtiu]`. Se cl`te[te pe fa]`, dup` care scutur` \n palm` lo]iune Lara [i o aplic` pe obrazul proasp`t b`rbierit. TAIE: 81 INT. DORMITORUL COLONELULUI - REGIM Doar \n pantalonii de pijama [i \n maieu, colonelul deschide u[a [ifonierului [i scoate de acolo un umera[ pe care st` o uniform` militar`. CONTINUED

94. 81 (FROM PREVIOUS)

Se apleac` la baza dulapului [i scoate o pereche de pantofi maro. Se a[az` pe pat, \[i d` pantalonii de pijama jos, \[i pune ciorapii, dup` care \ncepe s` se echipeze, f`r` grab`. C\nd a \ncheiat ultimul nasture la tunic`, deschide din nou dulapul [i scoate de acolo un chipiu. Cu el \n m\n`, iese din camer`. TAIE: 82 INT. HOLUL APARTAMENTULUI ZI |n fa]a oglinzii de la intrare, \[i potrive[te chipiul pe cap. Deschide u[a la debara, scoate un ciocan de acolo, apoi umbl` \n c`ruciorul de pia]` [i scoate din el plasa de rafie. Pune ciocanul \n plas` [i iese. TAIE: 83 EXT. |N FA}A BLOCULUI LUI FLORIAN ZI Colonelul trece pe l\ng` Renault-ul Fuego, parcat la trotuar. |n fa]a u[ii de la intrarea \n bloc, se opre[te la interfon. Apas` la apartamentul nr. 22 [i a[teapt` s` i se r`spund`. DOINA (V.O) Da. COLONELUL Bun` diminea]a. Niki Ardelean. Doina \nt\rzie mult cu r`spunsul. Colonelul \mpinge u[a, dup` ce aude CLICUL. DOINA (V.O) S-a deschis? TAIE: 84 INT. PALIER - ZI Colonelul urc` sc`rile dou` etaje [i se opre[te \n fa]a unei u[i care are pictat` cu vopsea un bujor stacojiu \n jurul vizorului [i, sub el, dou` perechi de t`lpi pictate, unele b`rb`te[ti cu degetele \n jos, celelalte femeie[ti cu degetele \n sus [i prinz\nd \ntre ele pe cele b`rb`te[ti. Colonelul sun` la u[` [i Doina \i deschide apare pentru scurt timp \n u[`, se \ntoarce [i se \ndreapt` spre buc`t`rie.

CONTINUED

95. 84 (FROM PREVIOUS)

Colonelul intr`. TAIE: 85 INT. HOL {I BUC~T~RIE FLORIAN ZI Doina s-a a[ezat pe scaunul de la fereastr`. De partea cealalt` a mesei, cu spatele spre intrarea \n buc`t`rie, Florian \[i bea cafeaua dintr-o cea[c` cu farfuriu]`. Are pe nas o pereche de ochelari cu lentilesemilun` [i un ziar \mp`turit \n dreapta lui pe mas`, la pagina de oferte\nchirieri. Unele anun]uri s\nt \ncercuite. Doina remarc` ]inuta colonelului. DOINA (\mp`ciuitor-\ng`duitor) Uite, Florian, a venit Niki \mbr`cat \n costum de colonel. Florian ridic` cea[ca la gur` [i, \n timp ce soarbe din ea, se uit` vexat \n drepta sus, peste ochelari, la colonel. Mai soarbe o dat` din cafea, se mai uit` o dat`, mai scurt (prin ochelari de data aceasta) [i cu aceea[i privire ultragiat`, \n dreapta sus. Duce tacticos cea[ca de cafea la buze. Colonelul bag` m\na \n saco[`, i se v`d doar bra]ele mi[c\ndu-se, ridic` ciocanul [i \l love[te pe Florian \n cre[tet. Se repozi]ioneaz` f`c\nd un pas lateral [i mai love[te o dat`. La a doua lovitur`, fa]a lui Florian se taseaz` de mas`, \ntre fierul ciocanului [i cioburile ce[tii cu cafea fierbinte. Colonelul se debaraseaz` de ciocan arunc\ndu-l neutru pe mas`. F`r` s` o priveasc` pe Doina, se \ntoarce pe c`lc\ie [i pleac` cu pa[i mari. TAIE: 86 INT. PALIER - ZI Din spate izbucnesc strig`tele Doinei. Colonelul accelereaz` pa[ii, \n timp ce coboar` pe sc`ri. Se aud pa[ii rapizi ai Doinei \n apartament. Apoi Doina apare pe palier strig\nd aproape nearticulat. DOINA Niki! {obolanule! Niki! Doina coboar` [i ea pe sc`ri. CONTINUED

96. 86 (FROM PREVIOUS)

DOINA (contd) (nu articuleaz` consoanele) A-u-or! A-ju-o! Love[te cu palmele \n u[ile pe l\ng` care trece. DOINA (contd) Domnu Puiu! Domnu R`dulescu! La etajul \nt\i se deschid u[i [i apar vecini. De la intrarea \n bloc se aude un b\z\it u[a de metal s-a deschis. TAIE: 87 EXT. |N FA}A BLOCULUI LUI FLORIAN ZI Colonelul are deja un pas foarte \ntins, saco[a \i flutur`. Prive[te \n spate. Se opre[te pu]in. Doina se aude r`cnind. Colonelul accelereaz` pasul. P`trunde \n bloc, pe l\ng` dou` gospodine care ies timid din scar`. TAIE: 88 INT. HOLUL APARTAMENTULUI COLONELULUI/BUC~T~RIE ZI Colonelul a intrat \n apartament [i a \nchis u[a. St` un moment, \[i scoate mecanic cascheta de pe cap [i o pune pe cuier. |n trecere spre buc`t`rie, prive[te spre dormitor, g\f\ind. |n buc`t`rie, se a[az` \ncet pe locul lui de la fereastr`, cu o expresie neutr`, continu\nd s` respire greu. Se aude o RUMOARE VAG~ afar` [i vocea Doinei \n criz` ]ipete [i gemete. |n timp ce pieptul i se dilat` regulat, fa]a colonelului este indefinit` ca expresie, iar pozi]ia lui pe scaunul de la fereastr` are un aer de provizorat. Pe fa]` are mici stropi de s\nge, la fel [i pe gulerul c`m`[ii. |[i ]ine m\inile \n poal`. Colonelul se ridic` g\f\ind u[or [i prive[te atent pe fereastr`. FADE TO BLACK. SF|R{IT