Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA PROIECTULUI DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE NIVEL 3

Proiectul se realizeaza la o societate comerciala / institutie. Proiectul trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele: Coperta : datele de identificare ale unitatii de invatamant, candidatul, indrumatorul de proiect, anul de absolvire, calificarea; Pagina de titlu cu : datele de identificare ale unitatii de invatamant, tema proiectului, candidatul, indrumatorul de proiect, anul de absolvire, calificarea; Cuprins 1. Argument (cu alegerea si importanta temei) - 2-2.5 pagini care sintetizeaza aspectele teoretice si pe cele practice pe care le abordeaza , in relatie directa cu utilitatea pentru calificarea respectiva; 2. Capitolul I - Abordarea teoretica a temei; 3. Capitolul II - Monografie contabila sau Studiu de Caz ; 4. Continutul propriu-zis va fi structurat astfel incat sa puna in valoare scopul si obiectivele proiectului, problemele practice solutionate, perspectiva personala a candidatului in abordarea temei, precum si utilitatea practicaplicativa a solutiilor gasite de candidat; 5. Concluzii; 6. Bibliografie - va contine cel putin 5 titluri; 7. Anexe - documentatia intocmita, fise de observatie, documente contabile, oferte de preturi, contracte, fise de evaluare in functie de fiecare tema etc.;
8. Proiectul va contine 20 de pagini fara anexe.

REALIZAREA PROIECTULUI

Proiectul trebuie redactat pe calculator (programul WORD), cu urmatoarele specificatii de formatare a textului: 1. Formatul paginii: A4; 2. Marginile paginii: Stanga 2,5 cm, Dreapta 2 cm, Jos 2 cm, Sus 2 cm; 3. Aliniament: Justify; 4. Fontul de editare: Times New Roman cu diacritice; 5. Dimensiunea fontului: 12; 6. Titlurile capitolelor se vor scrie cu caractere de 16 Boldat, iar subcapitolele cu caractere de 14 Boldat; 7. Distanta dintre randuri : la 1,5 randuri; 8. Paginile se vor numerota : in partea de jos a paginii (centrat); 9. Toate capitolele si subcapitolele vor fi numerotate (asa apar si in Cuprins); 10. Proiectul se preda in 1 exemplar pe hartie si spiralat.