Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN DE AFACERI

INVESTITIA: Amenajare spaŢiu comercial


(magazin de bijuterii)

BENEFICIAR: SC BIJOUX SRL


Sinteza planului de afaceri

Societatea BIJOUX SRL s-a înfiinţat în aprilie 2005 şi are ca obiect de activitate fabricarea
bijuteriilor şi a articolelor similare din metal şi pietre. Capital social este de 36.000 RON. Societatea
s-a înfiinţat prin aportul celor 3 asociaţi Costescu Cristian, Popescu Mircea şi SC DAMIANO SRL,
toţi cu experienţă îndelungată în domeniu.
Firma intenţionează să deschidă în câteva luni un magazin specializat în comerţul cu bijuterii
din aur şi argint (inele, verighete, brăţări, coliere, pandantive, lănţişoare, cercei, broşe), ceasuri de
mână, precum şi diverse accesorii pentru fabricarea cărora se folosesc metalele preţioase. In acest
scop, în primăvara acestui an a fost achiziţionat un spaţiu comercial situat în Bucureşti, Str. Matei
Vodă nr. 170-172, sector 1, spaţiu cu o suprafaţă utilă de 193,3 m2. Valoarea totală a investiţiei este
de 186.736 euro, din care 120.000 euro credit bancar.
Se urmăreşte astfel impunerea unui concept deosebit, inexistent în acest moment în România
pe piaţa bijuteriilor: spaţiu comercial de dimensiuni importante, amenajat la standarde de
excelenţă, ofertă extrem de diversificată sortimental şi de calitate deosebită, la care se adaugă
servicii ireproşabile oferite de un personal instruit în Germania şi Italia, totul oferit la preţuri
rezonabile. Noul magazin se adresează în primul rând persoanelor cu venituri medii şi apoi celor
cu venituri mari şi foarte mari. Pentru promovarea magazinului se preconizează declanşarea unei
campanii publicitare susţinute, care să-l aducă în atenţia cumpărătorilor în perioada sărbătorilor de
iarnă, care este vârful de an din punct de vedere al vânzărilor de bijuterii.
In urma studiului de piaţă realizat, printre competitorii cei mai importanţi de pe piaţa
bijuteriilor din Bucureşti se pot menţiona: BRILIANTUL (independent, bijuterii aur, argint, pietre
preţioase şi semipreţioase), CELLINI (lanţ magazine, situate independent sau în malluri, aeroport H.
Coandă - import Italia), GOLDEN FALCON (independent - import Turcia), GALERIILE MARIO
PLAZA (import mărci consacrate), GALERIILE VICTORIA (import mărci consacrate),
LAROQUETTE (lanţ 3 magazine).

Creşterea economică la nivel naţional a dus la lărgirea continuă a grupei de populaţie al


cărei nivel de trai permite absorbţia unor bunuri precum bijuteriile, indiferent de preţul la care sunt
vândute. Realităţile ultimilor ani certifică faptul că în România comercializarea bijuteriilor este o
afacere în creştere, ritmul mediu anual fiind între 10-20%. Fabricanţii şi comercianţii de bijuterii pot
privi cu optimism viitorul. Creşterea nivelului de trai al populaţiei a făcut ca în bugetul familiilor de
români să-şi facă loc tot mai multe obiecte de lux. Se apreciază că apariţia şi consolidarea
segmentului clasei de mijloc poate duce la creşterea cererii potenţiale, îndeosebi pentru articole de
bijuterii din gama de mijloc (valori între 100-500 RON). Se poate concluziona că România este o
piaţă perfectă pentru iniţierea de afaceri în domeniul bijutier. In plus, pe măsură ce se va asana piaţa
subterană, acest domeniu va înflori.
Conform estimărilor Patronatului Bijutierilor din România, dimensiunea potenţială a pieţei
bijuteriilor de aur din România este de 15 tone anual (0,7grame/locuitor/ anual), iar cea a
bijuteriilor de argint de 50-60 tone anual (2,72 grame/locuitor/ anual). Circa 84% reprezintă
bijuterii fără inserţii de pietre preţioase.
Aşadar, oportunitatea acestei investiţii rezidă în principal din următoarele elemente:
- existenţa unei cereri potenţiale în creştere pe piaţa bijuteriilor din România;
- oferta diversificată calitativ şi sortimental care poate satisface gusturile unei palete largi de
clientelă;
- creşterea vizibilă a exigenţelor clientelei actuale atât pe segmentul de populaţie cu venituri medii
cât şi pe segmentul cu venituri mari şi foarte mari;
- viabilitatea afacerii şi capacitatea acesteia de a genera profit;
- deţinerea spaţiului comercial din Str. Matei Vodă 170-172, sector 1 în proprietate, ceea ce
constituie un bun punct de plecare în demararea investiţiei;
- valorificarea unei bogate experienţe în comerţul cu bijuterii a asociaţilor şi a conducerii firmei
BIJOUX SRL.

2
PLAN DE AFACERI
pentru investiţia:

Amenajare spaţiu comercial (magazin de bijuterii) situat în Str Matei


Vodă 170-172, sector 1, Bucureşti

Beneficiar: SC BIJOUX SRL

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Denumirea firmei: SC BIJOUX SRL

2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J…..

3. Cod unic de înregistrare: ………

4. Forma juridică de constituire: Potrivit prevederilor Legii 31/1990 a societăţilor comerciale


republicată şi cu modificările ulterioare, societatea BIJOUX s-a constituit în aprilie 2005 cu forma
juridică de SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA cu 3 asociaţi – 2 persoane fizice cu
cetăţenie germană şi o persoană juridică de naţionalitate italiană.

5. Adresă, telefon, fax

Sediu: Str Matei Vodă 170-172, sector 1, Bucureşti


Telefon: 021/3.10.10.31
Fax: 021/3.10.10.31

6. Tipul activităţii principale actuale şi codul CAEN:

Activitatea principală: fabricarea bijuteriilor şi a articolelor similare din metal şi pietre


Cod CAEN 3622

Activităţi secundare

- extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (1320)


-producţia metalelor preţioase (2741)
-producţia de ceasuri (3350)
-fabricarea bijuteriilor de fantezie (3661)
-comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice (5152)
-reparaţii de ceasuri şi bijuterii (5273)
-închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti – închirierea de bijuterii (7140)

7. Natura capitalului: Conform actului constitutiv capitalul social este în totalitate privat, integral
străin, aparţinând celor 3 asociaţi.

3
8. Capitalul social la data solicitării creditului: – 10.000 euro (echivalentul a 360.000.000 ROL
sau 36.000 RON, la cursul convenţional de 36.000 ROL/1 euro sau 3,6 RON/ 1 euro).
Capitalul social este împărţit în 3.600 părţi sociale, cu o valoare nominală de 100.000 ROL
(10 RON) fiecare.

9. Asociaţi:

Nume şi prenume Data naşterii/ Data Domiciliul/S Aport la capitalul social Nr. părţi %
înmatriculării ediul (u.m.) sociale
Costescu Cristian 3.500 euro/ 126 mil ROL 1.260 35%
(12.600 RON)
Popescu Mircea 3.500 euro/ 126 mil ROL 1.260 35%
(12.600 RON)
SC DAMIANO 3.000 euro/ 108 mil ROL 1.080 30%
SRL (10.800 RON)
Total 10.000 euro 3.600 100%

Beneficiile şi pierderile societăţii se împart între asociaţi proporţional cu cota de participare a


acestora la formarea capitalului social.

10. Persoana de contact:


Dl Costescu Cristian, administrator

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL FIRMEI


Administrator unic: dl. Costescu Cristian

Dl Costescu Cristian este de profesie economist, absolvent al Academiei de Studii


Economice din Bucureşti, este căsătorit şi are 2 copii. Are o experienţă în domeniul fabricării şi
comercializării bijuteriilor şi pietrelor preţioase de 25 de ani (activează în această branşă din 1980).
In anul 1982 înfiinţează firma IMPEXAL GMBH din Frankfurt, Germania, în calitate de unic
asociat. In anul 1984 obţine Diploma de Evaluator Pietre Preţioase, în Germania, la Konigstein. Din
anul 1991 este unul dintre asociaţi (60%) şi administratorul SC IMPERIAL GOLD BIJUTERII
SRL, care este una din firmele de top din sectorul bijuteriilor din ţara noastră, fiind reprezentantă
pentru România al prestigioaselor mărci Chopard, Bvlgari, Damiani, Gianni Lazzaro, Christian
Dior, etc.
Dl Costescu Cristian este şi asociat unic al societăţii SC ELECTA SRL (înfiinţată în 1991).
Din aprilie 2005 este asociat şi administrator al firmei SC BIJOUX SRL.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE:

C.1. SCURTA PREZENTARE

Societatea BIJOUX SRL s-a înfiinţat în aprilie 2005 şi are ca obiect de activitate fabricarea
bijuteriilor şi a articolelor similare din metal şi pietre. Capital social este de 10.000 euro
(echivalentul a 360.000.000 ROL sau 36.000 RON, la cursul convenţional de 36.000 ROL/1 euro
sau 3,6 RON/ 1 euro şi este împărţit în 3.600 părţi sociale, cu o valoare nominală de 100.000 ROL
(10 RON) fiecare. Societatea s-a înfiinţat prin aportul celor 3 asociaţi Costescu Cristian, Popescu
Mircea şi SC DAMIANO SRL.
Societatea nu are în prezent personal lucrativ angajat, acesta va fi încadrat în momentul
deschiderii magazinului de comercializare a bijuteriilor din aur şi argint, care face obiectul acestei
investiţii.

4
Firma are în prezent conturi bancare în RON, USD şi EUR deschise la BCR, sucursala
Plevnei la 1 aprilie 2005.
SC BIJOUX SRL nu a contractat până în prezent nici un credit bancar, nu a beneficiat de
finanţări în sistem leasing şi nu înregistrează restanţe la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat.
Societatea are în patrimoniu un spaţiu comercial situat în Bucureşti, Str. Matei Vodă nr. 170-
172, sector 1, spaţiu cu o suprafaţă utilă de 193,3 m2, achiziţionat în luna aprilie 2005 la un preţ de
4.385.280.000 ROL inclusiv TVA (438.528 RON), adică 120.000 euro de la societatea SC
VERCOM INTERTRADING SRL. Fondurile necesare au fost obţinute printr-un împrumut acordat
de asociaţi firmei BIJOUX.

C.2. PIAŢA PE CARE ACTIONEAZA SOCIETATEA

C.2.1 Caracteristicile pieţei internaţionale de bijuterii din metale şi pietre preţioase

Bijuteriile sunt considerate produse de lux, a căror achiziţie reflectă un anumit nivel de
bunăstare materială şi poziţionare socială, dar şi o componentă afectivă şi emoţională puternică.
Bijuteriile sunt prezentate sub formă de inele, verighete, lănţişoare, coliere, cercei, brăţări şi sunt
fabricate din metale preţioase precum aurul, argintul sau platina şi eventual combinate cu pietre
preţioase (diamante, smaralde, rubine, safire etc).
Trendul modei se schimbă în permanenţă, ceea ce face ca şi industria de bijuterii din întreaga
lume să se dezvolte continuu. Principalii factori care influenţează evoluţia pieţei bijuteriilor pe
termen scurt şi lung, care este o piaţă extrem de eterogenă, sunt:
- etapa de dezvoltare economică parcursă;
- preţul metalelor preţioase (orice apreciere abruptă a preţului metalelor preţioase influenţează
negativ pentru o vreme cererea de bijuterii; ulterior piaţa se redresează şi cumpărătorii revin,
oricât de mult se scumpesc aceste produse)
- veniturile consumatorilor;
- moda;
- gustul clienţilor;
- eficacitatea marketingului şi a publicităţii.
Fiind vorba de obiecte de lux, nivelul cererii globale anuale este foarte mult influenţat de
situaţia economiei mondiale: în perioadele de boom vânzările cresc substanţial, în perioadele de
stagnare comercianţii se confruntă cu dificultăţi.
Cu toate acestea, comercializarea bijuteriilor este o afacere care la nivel mondial a înregistrat
o explozie în ultimii 15 ani. Astfel, în anul 2004 cererea totală de bijuterii exprimată valoric a fost de
aproape 110 mld. USD, din care 60 mld numai pentru diamante (Unity Marketing Jewelry Report,
USA, 2004). In termeni cantitativi, aproape ¾ din bijuteriile comercializate pe piaţa mondială sunt
din aur şi argint, 24% din aur, obiectele de platină şi pietre preţioase având o pondere de doar un
procent.
In privinţa achiziţiilor de pietre preţioase, cererea de diamante reprezintă 57%, iar restul
(safire, rubine, smaralde) 43%. In ceea ce priveşte moda, stiliştii dau de înţeles că este iminentă o
creştere a cererii de bijuterii şi accesorii masive, din aur, cu tentă retro ori vintage, care creează
impresia de trăinicie.

C.2.2 Caracteristicile pieţei de bijuterii din România

Pentru a evalua situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a comerţului cu bijuterii şi


metale preţioase în România şi pe plan mondial, firma BIJOUX a comandat recent Institutului de
Economie Mondială din cadrul Academiei Române un studiu de piaţă.
Conform estimărilor Patronatului Bijutierilor din România citate în acest studiu,
dimensiunea potenţială a pieţei bijuteriilor de aur din România este de 15 tone anual
(0,7grame/locuitor/ anual), iar cea a bijuteriilor de argint de 50-60 tone anual (2,72
5
grame/locuitor/ anual). Circa 84% reprezintă bijuterii fără inserţii de pietre preţioase. Aceste cifre se
situează puţin sub media europeană, însă specialiştii din domeniu afirmă că o mare parte a acestei
cereri se satisface de fapt pe piaţa subterană şi că volumul total de bijuterii comercializate pe piaţa
neagră depăşeşte cu mult volumul bijuteriilor comercializate în mod oficial.

Realităţile ultimilor ani certifică faptul că în România comercializarea bijuteriilor este o


afacere în creştere, ritmul mediu anual fiind între 10-20%. După 1990, liberalizarea comerţului cu
bijuterii din metale şi pietre preţioase a dus la amplificarea fără precedent a vânzărilor, românii
asociind practic libertatea cu bunăstarea şi deci şi cu bijuteriile. Dacă în primii ani după revoluţie
bijuteriile erau tratate mai mult ca investiţii şi mijloace de economisire, în timp, preferinţele şi
motivaţiile consumatorilor români s-au modificat, iar gusturile în bună măsură s-au educat.
In plus, România, ca economie emergentă, a înregistrat în ultimii ani creşteri ale Produsului
Intern Brut peste media Uniunii Europene, astfel încât fabricanţii şi comercianţii de bijuterii pot privi
cu optimism viitorul. Creşterea nivelului de trai al populaţiei a făcut ca în bugetul familiilor de
români să-şi facă loc tot mai multe obiecte de lux. Se apreciază că apariţia şi consolidarea
segmentului clasei de mijloc poate duce la creşterea cererii potenţiale, îndeosebi pentru articole de
bijuterii din gama de mijloc (valori între 1 şi 5 milioane ROL, adică 100-500 RON).
Creşterea economică la nivel naţional a dus la lărgirea continuă a grupei de populaţie al
cărei nivel de trai permite absorbţia unor bunuri precum bijuteriile, indiferent de preţul la care sunt
vândute.
In anul 2005, preferinţele românilor se îndreaptă tot mai mult spre bijuterii de valoare
ridicată, care poartă o marcă recunoscută şi care prezintă garanţia calităţii.

Ancheta socială a Institutului de Economie Mondială, realizată în lunile februarie-martie


2005, a evidenţiat faptul că românii asociază calitatea produsului de originea străină a bijuteriilor şi
majoritatea (63%) preferă bijuteriile importate. Cea mai mare parte a bijuteriilor vândute provin însă
din import şi pentru că producătorii locali nu au încă puterea financiară şi tehnologia necesară pentru
a produce bijuterii de lux. Principalul furnizor al României din UE este Italia, dar se aduc bijuterii şi
din Polonia, Asia de Sud, Turcia, iar unele diamante sunt procurate şi din Armenia. Importul total al
României de articole de bijuterie conform EUROSTAT era de 2,692 milioane euro în anul 2002.
Intr-o clasificare recentă a pieţei de bijuterii dată publicităţii de Patronatul bijutierilor din
România, se estimează că piaţa românească se împarte în:
- inele de damă (60%);
- pandantive, lănţişoare şi cercei (20%)
- brăţări (10%);
- bijuterii destinate bărbaţilor (10%).
Verighetele aduc practic cel mai mare profit deoarece sunt scutite de accize şi în plus,
consumatorii sunt întotdeauna pregătiţi să cumpere ceva de calitate cu ocazia unui eveniment atât
de important. Trebuie să menţionăm că piaţa bijuteriilor pentru cadouri este şi ea în dezvoltare în
România (Crăciun, Paşti, Mărţişor, Valentine’s Day, absolvirea liceului, intrarea la facultate,
majoratul, obţinerea licenţei etc).
Majoritatea cumpărătorilor de bijuterii din România sunt femei, iar aceasta este o tendinţă
aliniată la cele de pe plan internaţional. Bărbaţii cumpără de regulă bijuterii pentru femei şi nu
pentru ei înşişi. Mai mult, bijuteriile constituie bunul patrimonial cel mai răspândit pe care îl deţin
în nume propriu femeile din România.
In ceea ce priveşte preferinţele cumpărătorilor, sondajul a evidenţiat că populaţia cu vârste
peste 35 de ani preferă bijuteriile cu valori ridicate, din aur (50%), bijuteriile cu inserţii din pietre
preţioase (17%) şi cu diamante (12%), în timp ce bijuteriile din argint domină preferinţele celor cu
vârste între 15 -20 ani. Bijuteriile din platină sunt într-un stadiu incipient în România, fiind
accesibile doar pentru elite din cauza preţurilor ridicate.

6
C.2.3 Cadrul legislativ aplicabil pieţei de bijuterii din România

- Legea 261/2002 privind regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase.


- OUG 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase.
- HG 1344/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 190/2000
privind regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase cu modificările şi completările
ulterioare.
- Ordinul 37/2004 privind aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanţii, producătorii,
importatorii şi exportatorii, şi după caz, de vânzătorii de obiecte şi bijuterii din metale
preţioase şi aliaje ale acestora.
- Ordinul 38/2004 privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie
aplicate pe obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliaje ale acestora de către Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
- Ordinul 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mărcilor de garanţie proprie pentru
obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliaje ale acestora.

Regimul vamal:
Nu se percep taxe vamale la importul de bijuterii din UE, ci doar la importul din alte zone,
cuantumul fiind de 10% aplicat ad-valorem.
Până în 2005 accizele la producţia şi importul de bijuterii (cu excepţia verighetelor) au fost
de 20%. De la 1 aprilie 2005, în baza Codului Fiscal, accizele la bijuterii s-au majorat cu 5
puncte procentuale. Acestea se aplică la preţul de producţie sau la valoarea din vamă, precum şi
la valoarea produselor vândute prin casele de amanet.
Comparativ cu România, în UE nu se percep accize la bijuteriile din aur, iar în Bulgaria
accizele la bijuteriile de aur au fost eliminate în urmă cu 2 ani.

C.2.4 Principalele firme care acţionează pe piaţa de bijuterii din Bucureşti

Creşterea şi diversificarea cererii pe piaţa bijuteriilor a determinat şi multiplicarea şi


diversificarea canalelor de distribuţie, după cum urmează:
- magazine specializate de bijuterii;
- lanţuri de magazine de bijuterii;
- magazine situate în mall-uri sau shopping-centre;
- magazine virtuale.

Printre competitorii cei mai importanţi de pe piaţa bijuteriilor din Bucureşti se pot menţiona:

- RICARDO (2 magazine, unul independent, unul în magazin universal)


- ATCOM (independent, en-gros şi en-detail)
- BRILIANTUL (independent, bijuterii aur, argint, pietre preţioase şi semipreţioase)
- CELLINI (lanţ magazine, situate independent sau în mall, shopping- centre, aeroport H.
Coandă - import Italia)
- GENIUS PROD – TRESOR D’OR (lanţ magazine în ţară, lucrează cu materialul propriu
sau al clientului)
- GOLDEN FALCON (independent - import Turcia)
- GALERIILE MARIO PLAZA (import mărci consacrate)
- GALERIILE VICTORIA (import mărci consacrate)
- LAROQUETTE (lanţ 3 magazine)
- MARIO INTERNATIONAL (independent - import Italia)
- IMPERIAL GOLD (2 boutiques de lux specializate - import Italia).

In comparaţie cu aceste firme BIJOUX intenţionează să ofere clienţilor săi produse cu o


calitate deosebită la preţuri de retail cuprinse între 14-30 euro/g aur, într-un ambient comercial de
7
excepţie. Oferta BIJOUX devine astfel extrem de atractivă atât din punct de vedere al preţurilor şi
calităţii produselor oferite, cât şi din punct de vedere al serviciilor prestate în momentul şi după
momentul achiziţionării bijuteriilor.

C.2.5 Tendinţe ale pieţei de bijuterii din România

Cu o cerere de consum în creştere, se poate concluziona că România este o piaţă perfectă


pentru iniţierea de afaceri în domeniul bijutier. In plus, pe măsură ce se va asana piaţa subterană,
acest domeniu va înflori.
Concluzia studiului IEM a fost că, pe termen lung, evoluţia cererii de bijuterii în România va
urmări destul de fidel, din punct de vedere calitativ şi sortimental, trendul cererii mondiale.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII PROPUS

D.1. PROIECTUL DE INVESTIŢIE

Firma SC BIJOUX SRL îşi propune să câştige în scurt timp o cotă de piaţă semnificativă în
domeniu şi să se impună prin profesionalism şi calitate, depăşindu-şi concurenţa. Firma
intenţionează să deschidă în câteva luni un magazin specializat în comerţul cu metale preţioase şi
bijuterii din aur şi argint (inele, verighete, brăţări, coliere, pandantive, lănţişoare, cercei, broşe),
ceasuri de mână, precum şi diverse accesorii şi cadouri pentru fabricarea cărora se folosesc metalele
preţioase.
In acest scop, în primăvara acestui an a fost achiziţionat un spaţiu comercial situat în
Bucureşti, Str. Matei Vodă nr. 170-172, sector 1, spaţiu cu o suprafaţă utilă de 193,3 m2. Se
urmăreşte astfel impunerea unui concept deosebit, inexistent în acest moment în România pe piaţa
bijuteriilor: spaţiu comercial de dimensiuni importante, amenajat la standarde de excelenţă,
ofertă extrem de diversificată sortimental şi de calitate deosebită, la care se adaugă servicii
ireproşabile oferite de un personal instruit în Germania şi Italia, totul oferit la preţuri rezonabile.
Noul magazin se adresează în primul rând persoanelor cu venituri medii şi apoi celor cu
venituri mari şi foarte mari. Pentru promovarea magazinului se preconizează declanşarea unei
campanii publicitare susţinute, care să-l aducă în atenţia cumpărătorilor în perioada sărbătorilor de
iarnă, care este vârful de an din punct de vedere al vânzărilor de bijuterii.
Furnizorii firmei BIJOUX vor fi numai furnizori externi, recunoscuţi pe plan internaţional
pentru calitatea produselor lor, cu care deja s-au dezvoltat de mulţi ani relaţii strânse de colaborare
prin firma IMPERIAL GOLD BIJUTERII la care dl Costescu Cristian este asociat.

Firma Tara Produsul Condiţii de plată


FIORENTINO Italia Bijuterii aur, OP/ 90 zile
argint, ceasuri
CAPRA Italia Bijuterii aur, argint OP/ 90 zile
SIROM Italia Bijuterii aur, argint OP/ 90 zile
Philippe Charriol Elveţia Bijuterii aur, argint OP / 90 zile

Trebuie menţionat totodată că aprovizionarea şi perfectarea contractelor cu furnizorii externi


se face în cadrul Târgurilor internaţionale de profil care se desfăşoară toamna, cele mai importante
fiind cel de la Vicenza Oro (Italia) şi Basel (Elveţia).
In ceea ce priveşte vânzările, clienţii vor fi în cea mai mare parte persoane fizice care plătesc
în numerar şi într-o măsură mai mică firme care achiziţionează cadouri pentru angajaţi sau parteneri
de afaceri (în special în perioada sărbătorilor). Din acest punct de vedere se poate observa că
societatea va avea un decalaj favorabil între încasări şi plăţi (îşi va achita obligaţiile comerciale în
medie la 90 de zile şi va încasa contravaloarea vânzărilor pe loc), ceea ce va compensa existenţa
unor stocuri importante de marfă pe care sectorul desfacerii de bijuterii le impune. Pentru a atrage

8
şi a păstra clienţii, oferta de bijuterii trebuie să fie suficient de variată calitativ şi sortimental –
cumpărătorului trebuie să i se permită să compare şi să selecteze obiectul dorit din punct de vedere al
mărimii, stilului şi preţului.
In cadrul magazinului vor fi oferite şi service post-vânzare, precum şi servicii de reparaţii
ceasuri şi bijuterii.

Oportunitatea acestei investiţii rezidă în principal din următoarele elemente:


- existenţa unei cereri potenţiale în creştere pe piaţa bijuteriilor din România;
- oferta extrem de diversificată calitativ şi sortimental care poate satisface gusturile unei
palete largi de clientelă;
- creşterea vizibilă a exigenţelor clientelei actuale atât pe segmentul de populaţie cu
venituri medii cât şi pe segmentul cu venituri mari şi foarte mari;
- viabilitatea afacerii şi capacitatea acesteia de a genera profit;
- deţinerea spaţiului comercial din Str. Matei Vodă 170-172, sector 1 în proprietate, ceea ce
constituie un bun punct de plecare în demararea investiţiei;
- valorificarea unei bogate experienţe în comerţul cu bijuterii a asociaţilor şi a conducerii
firmei BIJOUX SRL.

Responsabila magazinului va fi d-na Costescu-Loukas Andreea (n. 1979), absolventă în anul


2001 a Şcolii de Administrare a magazinelor de desfacere cu amănuntul – specialitatea bijuterii
(Frankfurt, Germania) şi deţinător al Diplomei de Evaluator Pietre Preţioase (Germania, Konigstein,
2004). In prezent d-na Costescu-Loukas este studentă a Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.
In scopul amenajării acestui spaţiu la standarde comparabile cu cele ale marilor magazine de
profil din străinătate, firma BIJOUX intenţionează să contracteze un credit bancar de investiţii.

D.1.1. Obiectivele specifice proiectului sunt următoarele:

- realizarea unui comerţ cu bijuterii la nivelul exigenţelor internaţionale într-un spaţiu adecvat, cu
servicii ireproşabile;
-sporirea vizibilităţii firmei BIJOUX SRL pe piaţă şi a notorietăţii acesteia;
-îmbunătăţirea imaginii firmei şi a parametrilor economico-financiari.

D.1.2. Valoarea totală a investiţiei (conform devizului antreprenorului):


• fără TVA = 156.921 euro;
• cu TVA = 186.736 euro.

D.1.3. Determinarea necesarului de finanţat (materiale + manoperă)

Capitolul I
- cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
- cheltuieli pentru avize (gaze, electricitate, apă) 5.500 euro

Capitolul II
- finisaje interioare 66.790 euro
- instalaţii electrice 11.613 euro
- instalaţii sanitare 4.746 euro
- instalaţii termice-ventilaţie 31.826 euro
- instalaţie efracţie 7.700 euro
- tâmplărie interioară şi exterioară 28.746 euro

Total deviz investiţie fără TVA 156.921 euro


9
TVA 19% 28.815 euro
Total general 186.736 euro

Lucrările prezentate în devizul general vor fi realizate de SC ALCOS CONSTRUCT SRL,


în calitate de antreprenor, societate cu sediul în Bucureşti, Str Mexic nr. 2, ap 3, parter, sector 1.
Obiectivul de investiţii este proiectat şi programat a se realiza în două luni calendaristice (august-
septembrie 2005).
Achiziţia mobilierului necesar pentru magazin, în valoare de aproximativ 40.000 euro nu este
cuprinsă în acest deviz, ea se va finanţa cu un alt împrumut de la asociaţi acordat firmei în cursul
lunii septembrie 2005.
Data PIF a obiectivului este 1 octombrie 2005.

D.2. PLANUL DE FINANŢARE

din care surse:


Costul total al
investiţiei Împrumutate (credit Imprumut asociaţi
bancar)

186.736 euro 120.000 euro 66.736 euro

Sursele societăţii (împrumutul acordat de asociaţi) reprezintă 35,73% din totalul proiectului.
TVA –ul aferent tranzacţiei va fi achitat de societate.

Creditul pentru investiţie contractat la începutul lunii august este de reprezintă 64,26% din
valoarea investiţiei. In proiecţia fluxului de numerar s-a considerat că eliberarea creditului se face în
două tranşe la începutul lunilor august şi septembrie 2005.

 finanţare credit bancar pentru investiţii:


- data acordării: august 2005
- durata: 36 luni
- perioada de graţie: 3 luni
- rata dobânzii (estimată): 6%

Rambursarea creditului pentru investiţii se estimează a se realiza în 36 de luni şi 3 luni perioadă


de graţie, în tranşe lunare egale, cu dobânda calculată asupra descoperitului de cont.

Mărimea tranşelor din credit ce se vor rambursa începând cu luna noiembrie 2005 este de
120.000 euro: 36 luni = 3.333,33 euro/lună.

La acestea se adaugă dobânda, care pentru luna august 2005 (când s-a eliberat doar jumătate
din credit) este de:

60 .000 × 6% × 31
= 310 euro
360

In aceste condiţii suma totală de rambursat către bancă în luna august 2005 este de :
3.333,33 + 310 = 3.643,33 euro

Dobânda pentru luna septembrie 2005 va fi aferentă întregii sume şi anume:


10
120 .000 × 6% × 30
= 600 euro
360
………………………………………………

Dobânda pentru luna decembrie 2005 va fi:

(120 .000 − 3.333 ,33 ) × 6% × 31


= 602,77 euro , s.a.m.d
360

 surse ale societăţii


Imprumut asociaţi
Nr.
crt. Valoare Data contractării
1. 33.368 euro August 2005
2. 33.368 euro Septembrie 2005
66.736 euro

D.3. PRODUSELE NOI (AFERENTE INVESTIŢIEI PROPUSE):

- inele (aur, argint);


- verighete (aur, argint);
- lănţişoare (aur, argint);
- pandantive (aur, argint);
- coliere (aur, argint);
- broşe (aur, argint);
- brăţări (aur, argint);
- cercei (aur, argint).
Produsele de mai sus pot fi sau nu cu inserţii de pietre preţioase (diamante, smaralde,
rubine, safire).
- ceasuri de mână de damă şi bărbăteşti;
- cadouri (gifts).
Firma va asigura servicii de reparaţii post-vânzare, atât pentru produsele proprii cât şi pentru
bijuterii achiziţionate din alte magazine.

D.4. STRATEGIA DE MARKETING SI PROMOVARE A FIRMEI / PRODUSELOR

Preţurile de livrare ale firmei sunt stabilite pe bază de antecalculaţie a costurilor de achiziţie
(inclusiv accize şi comisioane vamale), la care se adaugă marja comercială.
In sistemul de relaţii pe care firma le stabileşte cu mediul economico-social, ea nu se poate
limita numai la comercializarea mărfurilor, ci este necesară o permanentă comunicare cu acest mediu,
fapt ce presupune o informare permanentă a clienţilor potenţiali prin campanii publicitare susţinute,
precum şi adoptarea unor modalităţi specifice de influenţare a comportamentului de consum al
beneficiarilor (contracararea sau stimularea unor tendinţe).
In cadrul strategiei de marketing pe care BIJOUX o va lansa pot fi menţionate următoarele
aspecte-cheie:
- campania de promovare în publicaţii specifice (reviste pentru femei, reviste mondene, reviste
de amenajări interioare, reviste de case etc) şi în presa centrală (cotidiane şi săptămânale);
- reclame TV, radio;
- expunerea de bannere cu inscripţii specifice înainte şi după deschiderea magazinului.

11
Trebuie amintit şi faptul că deschiderea oficială a magazinului care va avea loc în luna
octombrie va fi un eveniment public de o ţinută deosebită, pregătit în amănunt, la care vor participa
numeroase personalităţi ale vieţii economice, sociale şi artistice din România, presă, vedete TV etc.

D.5. PERSONALUL ANGAJAT

D.5.1. Numărul şi provenienţa personalului nou angajat

Pentru punerea în practică a acestei investiţii (magazin de bijuterii) firma BIJOUX va angaja
personal după cum urmează:
- 1 şef magazin;
- 1 contabil
- 6 vânzători;
- 1 bijutier;
- 1 ceasornicar;
- 1 persoană pentru pază şi securitate;
- 1 persoană pentru servicii de curăţenie.

D.5.2. Calificarea forţei de muncă (program de pregătire a forţei de muncă)

Cea mai mare parte a personalului de specialitate care va fi angajat a urmat deja stagii de
pregătire la firme prestigioase de profil din străinătate (Bvlgari, Chopard etc) şi a activat anterior în
cadrul firmei IMPERIAL GOLD BIJUTERII, având aşadar o bogată experienţă în acest domeniu de
activitate.

D.5.3. Numărul şi structura personalului după implementarea proiectului:

Categoria de personal Număr,


din care:
Total, din care: 13
Conducere 2
TESA*) – total, din care: 3
- economic 1
- paza 1
- curăţenie 1
Vânzătoare – total 6

D.5.4. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul nou angajat (lunar):


euro
Specificaţi Suma
e
Salarii nete 3.000
Contribuţie la asigurările sociale de stat 1.295
Ajutor de şomaj 164,44
Contribuţie la asigurările sociale de sănătate 555

Impozit pe salarii 679,35

12
Alte cheltuieli legate de salarii 92,5

Total cheltuieli cu personalul suplimentar 5.786,29

D.6. PREZENTAREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI

Echipa de proiect implicată în coordonarea activităţilor proiectului este constituită din


reprezentanţi ai conducerii firmei, cu experienţă în acest tip de activităţi.
Echipa de proiect are următoarea componenţă:
 Coordonatorul de proiect – dl. Costescu Cristian, cu responsabilităţi în ceea ce priveşte
coordonarea tuturor activităţilor legate de proiect, stabilirea legăturilor cu toate instituţiile şi
organizaţiile ce vor fi, într-un fel sau altul, legate de acest proiect, selecţia şi recrutarea
personalului nou angajat etc.
 Responsabil financiar – d-na Manolescu Magdalena, cu responsabilităţi în ce priveşte
administrarea din punct de vedere financiar a proiectului, elaborarea de rapoarte financiare
privind modul de folosire a surselor financiare pe categorii de provenienţă.
 Director de şantier dl inginer Dan Gheorghe, din partea ALCOS CONSTRUCT SRL
Monitorizarea derulării proiectului de investiţii va fi efectuată de către coordonatorul de
proiect, care va urmări desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea rezultatelor acestora în conformitate cu
planificarea detaliată şi obiectivele propuse.

D.7. RISCURILE AFACERII

Firma apreciază ca un posibil risc pentru afacere schimbările legislative, cum ar fi majorarea
cotei de acciză la bijuterii, dat fiind contextul macroeconomic imprevizibil şi mutaţiile care pot
interveni în orientările politicii fiscale în România.
Un alt risc ar putea fi reprezentat de posibilitatea deprecierii monedei naţionale în raport cu
euro, fapt ce ar scumpi importurile de bijuterii din UE. Ambele situaţii determină creşterea preţului de
vânzare al bijuteriilor din cauza creşterii costurilor şi pe moment ar putea duce la un uşor recul
temporar al cererii de astfel de produse. In acest caz, firma BIJOUX ia în consideraţie varianta
diminuării marjei de profit pentru păstrarea clienţilor.
Studiile făcute pe plan internaţional arată însă că, oricât de mult s-au scumpit în timp
bijuteriile confecţionate din metale preţioase, cumpărătorii nu au încetat să le achiziţioneze, indiferent
de preţul lor.

D.8. INFLUENŢE ASUPRA MEDIULUI (protecţia calităţii apelor, aerului, solului şi subsolului,
protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor etc)

Apele rezultate din activităţile specifice sunt evacuate la reţeaua de canalizare locală.
Nu se cunosc surse de poluare semnificativă a aerului în urma desfăşurării acestei activităţi.
Societatea nu are surse de poluare fonică semnificativă, echipamentele folosite nedepăşind
limitele admise de zgomot.
Sursele posibile de poluare a solului sunt deşeurile menajere rezultate care sunt depozitate în
containere specifice, amplasate în spaţii special amenajate, iar de aici sunt transportate în locuri
autorizate de Primăria Municipiului Bucureşti.

E. CONCLUZII

13
Societatea BIJOUX SRL s-a înfiinţat în aprilie 2005 şi are ca obiect de activitate fabricarea
bijuteriilor şi a articolelor similare din metal şi pietre. Capital social este de 10.000 euro
(echivalentul a 360.000.000 ROL sau 36.000 RON.
Firma SC BIJOUX SRL îşi propune să câştige în scurt timp o cotă de piaţă semnificativă în
domeniu şi să se impună prin profesionalism şi calitate. Firma intenţionează să deschidă în luna
octombrie un magazin specializat în comerţul cu metale preţioase şi bijuterii din aur şi argint. In
acest scop, în primăvara acestui an a fost achiziţionat un spaţiu comercial situat în Bucureşti, Str.
Matei Vodă nr. 170-172, sector 1, spaţiu cu o suprafaţă utilă de 193,3 m2. Se urmăreşte astfel
impunerea unui concept deosebit, inexistent în acest moment în România pe piaţa bijuteriilor:
spaţiu comercial de dimensiuni importante, amenajat la standarde de excelenţă, ofertă extrem de
diversificată sortimental şi de calitate deosebită, la care se adaugă servicii ireproşabile oferite de
un personal instruit în Germania şi Italia, totul oferit la preţuri accesibile.
Noul magazin se adresează în primul rând persoanelor cu venituri medii şi apoi celor cu
venituri mari şi foarte mari.
Valoarea totală a investiţiei (conform devizului antreprenorului) este de 186.736 euro.
In scopul amenajării acestui spaţiu la standarde comparabile cu cele ale marilor magazine de
profil din străinătate, firma BIJOUX intenţionează să contracteze un credit bancar de investiţii, în
sumă de 120.000 euro pe 3 ani cu o rată a dobânzii de 6%. In completarea sumei necesare asociaţii
vor acorda un împrumut firmei (66.736 euro).
In condiţiile în care gestionarea resurselor se va încadra în coordonatele prevăzute în acest
plan se consideră că se vor putea asigura mijloacele băneşti necesare derulării activităţii în condiţii
optime, achitării obligaţiilor către terţi, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi rambursării
creditului bancar în termenii conveniţi cu banca finanţatoare.

14