Pentru teze nationale, Formule matematice folosite pentru teza nationala, Formule din Analiza Matematica, Cele mai

uzuale Formule matematice din Analiza folosite pentru teze nationala Pentru teze nationale formule matematice, Formule din Analiza Matematica, Formule matematice din Analiza Matematica, Formule de derivare, Formule integrale, Integrarea prin parti, Aplicatii ale integralelor in geometrie folosite pentru teze nationale

Formule de derivare - tabel al derivatelor unor funcţii elementare

Reguli de derivare .

Formule integrale .tabel primitive uzuale Reguli de derivare .

g admite primitive (fie G o primitivă a sa). 2.J două intervale din R şi fie cu proprietăţile şi f două funcţii 1.b]->R+. adică este o Aplicaţii ale integralelor în Geometrie Calculul ariei unor suprafeţe plane Dacă G este subgraficul funcţiei continue f:[a. f'g şi fg' admit primitive şi mulţimile lor de primitive sunt legate prin formula Schimbarea de variabilă Fie I.Integrarea prin părţi Dacă sunt funcţii derivabile cu derivate continue. este derivabilă pe I. iar funcţia primitivă a lui . Atunci funcţia admite primitive pe I. atunci funcţiile fg. atunci aria lui G este .

Lungimea graficului unei funcţii Lungimea graficului funcţiei f:[a. este Aria laterală a unui corp de rotaţie Dacă este o funcţie continuă.b]->R derivabilă cu derivata continuă. atunci corpul de rotaţie determinat de f are aria laterală egală cu .

Volumul unui corp de rotaţie Dacă este o funcţie continuă. atunci corpul de rotaţie determinat de f are volum şi .