ALEGEREA TERENULUI

Aţi decis să înfiinţaţi o plantaţie de nuc. Iniţiativă nobilă bineînţeles, dar să nu uităm de câteva etape prealabile care necesită o atenţie sporită înainte de a trece la fondarea livezii propriu zise.
Ca şi pentru orice practică agricolă, alegerea reuşită a terenului poate contribui esenţial la o obţinerea unei productivităţi mai înalte. Astfel, în cazul livezii de nuc, există câteva aspecte a fi luate în consideraţie atunci când alegem un teren:
VARIETĂŢI,

destinaţie

Tip Livadă, Tip fructif. Polenizatori

Rezistenţă la Bacterioză, Antracnoză

Rezistenţă la Îngheţ

Calibrul Fructului, Miez (%)

Productivitate (P), Intrare pe rod(I)

Pepiniera Pomicola Voinesti
mob: 069 358 996 FONDAREA, macolaus @hotmail.fr ÎNTREŢINEREA, EXPLOATAREA tel: 022 26 01 73

VARIETĂŢI LOCALE
Livadă Tradiţională
(8x8,10x10, 12x12)

B

A
Înaltă >14,5 g >55% 2,5 t / ha

Anul 7

Costiujeni
Miez,nucă uscată

Terminală P♂ - Chişinău

Livezii de Nuc
Anul 7

A. Dacă e posibil, a planta pe un sol pe care au fost anterior cultivate
cereale, plante leguminoase(lucernă,mazăre) sau borceaguri.

Livadă Tradiţională

B

A
Înaltă 13-14 g >45-49% 2,5 t / ha

B. A evita terenurile asfixiante (sufocătoare, de exemplu terenuri
mlăştinoase)

Cazacu
Miez,nucă uscată

(8x8,10x10, 12x12)

Terminală P♂ - Chişinău

Pepiniera Pomicolă Voineşti promotor activ al nuciculturii ca parte integranta a agriculturii insoteste statul in efortul sau de a dinamiza anumite ramuri din sectorul agrar. In acest sens, misiunea sa este de a furniza material saditor nucicol de calitate performanta in scopul extinderii suprafetelor de plantatii de nuc, iar intr-o optica de termen lung - pentru cresterea expoturilor de nuca, miez de nuca si alte produse obtinute in urma exploatarii acestei pretioase specii. Prioritatile societatii noastre nu se limiteaza doar la sfera comerciala. Plantatiile fondate, desi proprietate a producatorilor de nuci la aceasta a doua etapa, raman in vizorul nostru pe tot parcursul existentei acesteia, succesul producatorilor fiind si succesul nostru in acelasi timp; pentru ca, doar functionand intr-un angrenaj perfect, filiera nucicola are perspective inalte, si doar printr-o consolidare reusita a tuturor actorilor acestei filiere, doar lucrand pentru interesul colectiv, vom parveni fiecare in parte la realizarea dezideratelor noastre economice. În funcţie de dimensionare si schema de amplasare a puieţilor, există livadă: (1)tradiţională, (2)semi-intensivă şi (3)intensivă Numărul de puieţi la hectar variază de la un model de livadă la altul (100-400 puieţi), iar în funcţie de aceasta şi randamentul economic al exploataţiei agricole.
O plantatie de nuc poate fi exploatata Nuca Proaspata pentru a furniza 4 produse esentiale : Miez de nuca

C. Pot fi valorificate şi terenurile în pantă. O înclinatie de 3-6° permite
o bună întreţinere a solului si un transport uşor al fructelor. Plantaţia poate fi înfiinţată si în pante de 6-12°, sau chiar 18-20°, având grijă ca rândurile să fie orientate pe direcţia curbelor de nivel.

D. Prioritară rămâne şi vecinătatea sursei de apă pentru irigare, ocolind cu toate acestea, terenurile situate în depresiuni, în zone unde se înregistrează brume târzii de primăvară/îngheţuri târzii tomnale.

Schinoasa
Miez,nucă uscată

Livadă Tradiţională
(8x8,10x10, 12x12)

B

A
Înaltă 12-14 g >55% 2,5 t / ha

Anul 7

Terminală P♂ - Chişinău

E. Vor fi excluse solurile excesiv de umede şi fără drenaj, cele cu nivel
freatic sub 1,5m, cât şi solurile lipicioase. A prefera soluri bine aerate.

PREGĂTIREA TERENULUI
După ce am determinat terenul în care vor fi plantaţi puieţii de nuc, o serie de lucrări sunt necesare pentru a asigura condiţii optime de vegetaţie viitoarei livezi.

Cogălniceanu
Miez,nucă uscată (altă varietate cu fructificare laterală -

Livadă Tradiţională/ Semi-intensivă
(8x8,10x10) Laterală P♂ - Chişinău

B

A
Înaltă >15 g >55 % 3 - 4 t/ha

Anul 8

Călăraşi)

1. Dezmiriştirea. Toată vegetaţia existentă pe terenul ales este înlăturată (dezierbare sau defrişare) şi evacuată din câmp. Se boroneşte, se nivelează şi se dezinfectează. 2. Fertilizarea. Înainte de desfundat, se administrează 10-60 t mraniţă (în limita posibilităţilor), 100 kg P2O5 şi 80 kg K2O la 1 ha. 3. Desfundarea. În august—septembrie, la adâncimea de 30-35 cm. În octombrie-noiembrie se parcelează, nivelează şi se pichetează.
notă : este importantă orientarea rândurilor
pe direcţia N-S, pentru a asigura o cantitate maximală de lumină de-a lungul zilei şi a evita umbrirea (cu excepţia terenurilor în pantă unde rândurile sunt paralele cu curbele de nivel).
Ghidul a fost elaborat pentru a vă pune la dispoziţie un material instructiv de bază la fondarea, intreţinerea şi exploatarea livezii de nuc.

Corjeuţi
Miez,nucă uscată

Livadă Intensivă, Semi-intensivă
(8x8, 8x6) Terminală P♂ - Chişinău

B

A
Relativ Înaltă >14 g 45 - 49 % 2 - 3 t/ha

Anul 5

Chişinău
polenizator
nucă proaspătă, de consum curent

Livadă Intensivă, Semi-intensivă
(8x6, 8x4) Terminală P♂ - auto

B

A
Medie 10 - 13 g 45 - 51 % 2 - 3 t/ha

Anul 5

Ulei de Nuci

Nuci uscate

Autor: TÎRSÎNĂ Oleg

PLANTAREA
Plantarea puieţilor se poate face atât toamna, cât şi primăvara. S-a
constatat totuşi că plantarea puieţilor de nuc este mai reuşită primăvara, evitându-i pomului deja slăbit de stresul răsădirii impactul curenţilor reci de iarnă. Gropile de plantare se vor face în ziua plantării, pentru a converva un maximum de umeditate. Dimensiunile gropilor vor fi de 60cm x 60cm pe diametru. Înainte de a fi plantaţi, rădăcinile afectate sau mutilate ale puieţilor pot fi retezate uşor. Se va avea grijă ca acestea să fie aşezate orizontal pe măsură ce vor fi îngropate, dispunîndu-le în formă de stea în jurul pivotului. Este foarte important ca punctul de altoire să se afle cu 3-5 cm deasupra nivelului solului după plantare. Pentru a fi reuşi acest lucru, putem recurge la ajutorul unui suport confecţionat dintr-o scândură căreia i s-a făcut o crestătură în prealabil. La momentul plantării,capetele scîndurii vor fi susţinute de marginile gropii, iar crestătura în care va fi menţinut puietul la nivelul punctului de altoire va indica înălţimea optimă de plantare. Este important să nu se toarne apă în groapă înainte de plantare. După plantare pământul va fi tasat uşurel, fără a forţa prea mult; se va face o cuvetă în jurul gropii. Apoi se vor turna 15-20 l de apă fiecărui puiet. În final, se va aduna un muşuroi de pământ (h=10-15 cm)în jurul tulpinii, care nu va fi tasată.

TĂIERILE DE FORMARE
(1)prinderea mai eficientă a tinerilor puieţi, (2)proiectarea şi întreţinerea coroanei pomului, (3)stimularea fructificării prin eliminarea ramurilor inutile sau moarte. În acelaşi timp, acestea (4)vor facilita lucrările şi recolta mecanizată prin omogenizarea formelor şi a dimensiunilor arborilor.

PROTECŢIA FITOSANITARĂ
necroze (pete negre) pe toate organele în creştere (ramuri, muguri, fruc te). Ea se dezvoltă în condiţii de umeditate înaltă şi temp° între 16-29°.

Tăierile de formare constituie o lucrare importantă în livadă, având ca scop să permită : Principala maladie a nucului este bacterioza : o bacterie care provoacă

Combaterea acestei maladii provocată de Xantonomas Juglandis, cat şi a antracnozei În tabelul de mai jos sunt explicate schematic tăierile de formare, iar în figura (Gnomonia Leptosyla), se face tradiţional cu alăturată se demonstrează aplicarea tăierilor de întreţinere (curăţirea) destinate produse cuprice în esenţial luminării interiorului coroanei, favorizând fructificarea şi ameliorarea concentraţii mici (1%).

Tipuri de Fructificare

calităţii fructelor. Aceste lucrări se execută în perioada de repaos vegetal al arborilor.
Este important să reţinem că înălţimea trunchiului nu trebuie să depăşească 0,9 - 1,1m, în caz contrar s-a constatat întârzierea intrării pe rod cu un an.

1ul Tratament. Se va
aplica la dezmugurire folosind o soluţie de Zeamă Bordeleză 1,5%.

Preventiv însă, încă din primul an al puieţilor în livadă, este o operaţiune care necesită toată atenţia. este vorba de sfârşitul lunii august, perioadă în Fig. Curăţatul Nucului care vom incerca sa stopăm creşterea puieţilor de nuc, în scopul de a-i proteja de îngheţurile timpurii detoamnă. Pentru aceasta vom ciupi mugurii

2lea Tratament. Se
efectuează la apariţia primelor frunzuliţe,cu acelaşi preparat dar cu o conc. de 0,5%.

terminali, situaţi la capătul lăstarilor.

3lea Tratament. La începutul creşterii lăstarilor, conc. de 0,5%.

În aceiaşi perioadă vom opera o muşuroire la baza tulpinii pomului, astfel încât să acoperim punctul de altoire spre a nu-l expune scăderilor bruşte de temperatură(15-20cm înălţime).

4lea Tratament. După
căderea frunzelor se tratează cu Zeamă bordeleză - 1,5-2%.

Fertilizarea. În cele din urmă, fiecărui pom i

se vor administra câte 500g NPK (18/46/0 sau altă formulă apropiată ) la suprafaţă, pe o rază de 1m în jurul tulpinii. În fiecare an, aria de administrare a preparatului fertilizant va creşte radial cu 0,50m după cum e indicat în figura alăturată.

Irigarea. Norma optimă de irigare

constituie cca 20 l apă/pom săptămânal, dar aceasta poate scădea/creşte în funcţie timp de precipitaţii/secetă. Există diferite scheme şi metode de irigare, se recomandă însă cea prin picurare, explicată în imagine Pe furtun se vor adăuga anual câte o picurătoare suplimentară, de o parte şi alta a rândului de pomi, la o distanţă de 0,4m de precedenta.

Culturi Intercalate. Plantatorii optează

uneori pentru culturi intercalate între rândurile de nuci. Aceasta se admite dacă livada este irigată, respectând distanţa de 1m de la rândul de pomi. În fiecare an ne vom îndepărta cu 0,5m de rândul de arbori. NB: Dacă
se seamănă porumb, distanţa va fi de 2m.