Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

BUCUREȘTI

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului


Specializarea: Managementul Investițiilor în Ecosisteme
Ciclul II – Master
Cursuri cu frecventa

PROIECT

Coordonator Științific
VIRSTA ANA
ABSOLVENT

București – 2018

1
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
BUCUREȘTI

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului


Specializarea: Managementul Investițiilor în Ecosisteme
Ciclul II – Master
Cursuri cu frecventa

ÎNFIINȚAREA UNEI LIVEZI DE NUCI


ÎN
MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA

Coordonator Științific
VIRSTA ANA
ABSOLVENT

București – 2018

2
CUPRINS

CAPITOLUL I .............................................................................................................................................. 4
Planul de afaceri............................................................................................................................................ 4
CAPITOLUL II............................................................................................................................................. 7
Descrierea proiectului tehnic ........................................................................................................................ 7
CAPITOLUL III ......................................................................................................................................... 15
EVALUAREA ECONOMICA ................................................................................................................... 15
CAPITOLUL IV ......................................................................................................................................... 18
IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANTARE ................................................................................... 18
CAPITOLUL V .......................................................................................................................................... 22
STUDIUL DE IMPACT DE MEDIU ......................................................................................................... 22

3
CAPITOLUL I

Planul de afaceri

În această lucrare se dorește planificarea și înființarea unei livezi de nuci din localitatea
Murighiol, județul Tulcea, (Livada).
Astfel, în prima etapă se realizează o introducere privind argumentarea regiunii aleasă,
dar și un scurt istoric privind culturile de nuci la nivelul țării, dar nu numai. În continuare, se vor
prezenta informațiile generale pentru înființarea unei livezi de nuci, dar și importanța pe care
acest proiect îl are asupra mediului, populației și a economiei.
În capitolul 2 se vor prezenta date tehnice, dar și informații legislative în domeniu de
aplicabilitate, avize, aprobări, impactul asupra mediului și necesitatea forței de muncă.
În capitolul 3 se realizează o analiză economică a unei plantații de nuci, precum
indicatorii de performanță, bugetul și fondurile necesare, precum și sursele de finanțare.
În cel de-al patrulea capitol se va descrie, implicit, implementarea proiectului ținând cont
de competențe, obținerea aprobărilor și avizelor, asigurarea finanțării, revizuirea planului de
management initial, dar și aplicarea măsurilor.
Concomitent, în acest studiu se va determina incvlusiv profitabilitatea livezii
producătoare de nuci și analizarea randamentului pentru continuarea plantării de copaci sau
reamenajării și îngrijirii plantației.
Din analize rezultă că, pe termen lung, este mai fezabil să se realizeze o reamenajare a
unei livezi cu un randament scăzut pentru că nu este productivă și se pot lua măsurile potrivite.
Am ales ca terenul sa fie amplasat in aproprierea lacului Murighiol fiind situate intre
localitatile Murighiol si Plopu avand o lungime de 2 km si o latime de 500 m. Lacul Murighiol
este un lac de tip salinizat avand o mare inportanta pentru pasari, aici cuibarind specii ca
pescarusi, chira de balta, piciorangul, rata cu ciuf si prundarasul de saratura.
Irigatiile terenului se realizeaza din lacul Murghiul aflat in apropierea livezii de nuci “
SC. NUCUL. SRL” pentru a obtine o crestere si o dezvoltare a plantelor asigurând recolte mai
bune și stabile de culturi agricole, independente de cantitatea precipitatiilor atmosferice.

1.1 Informații privind livada de nuci

Cerințele nucilor față de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia, soiul și
portaltoiul, vârsta pomilor, faza de vegetație sau repaus, prezența sau absența rodului.
Creșterea și fructificarea nucilor au loc sub influența a două categorii de factori: ecologici
și ereditari.
Factorii ecologici sunt împărțiți în mai multe categorii:
 Climatici : lumina, temperatura, apa, aerul

4
 Edafici ( pedologici), proprietăți fizico-chimice ale solului, gradul de aprovizionare cu
apă, activitate microbiologică;
 Factori organici
 Factori biotici

Înființarea unei plantații de nuci este o afacere foarte tentantă, cu investiție mică și profit
mare. Însă, pentru succesul afacerii este necesar să se planteze soiuri productive de nuci. O astfel
de afacere pe termen lung produce profit garantat an de an.
Dacă facem referire la avantajele unei plantații de nuc, putem să remarcăm faptul că :
 cererea de miez de nucă este mult mai mare decât oferta;
 plantația de nuci se poate realiza cu fonduri europene prin implementarea Măsurii 121 -
Modernizarea exploatațiilor agricole
 cultivarea nucului nu necesită condiții climatice speciale, nici terenuri deosebite și
este rezistent la boli și dăunători.
 producția este de 3,5 - 4 tone de nuci. Pe un hectar de livadă de nuci cresc 100 de copaci.
De pe un copac pot fi strânse în medie 40 kg de nuci. Astfel, de pe un hectar pot fi
recoltate 4 tone de nuci și, după prelucrare, - 1,2 tone miez de nucă.
 de la nuc se valorifică totul: fructele (nucile ca atare, uleiul de nucă - 50 lei/kg de ulei
presat la rece), lemnul de calitate superioară, cojile și frunzele.
 nucul are valoare ecologică, fiind unul dintre puținii arbori care reușesc să absoarbă
metalele grele din atmosferă.
 durata de viață a unui nuc este mare: 85-100 de ani.
Nucul mai este o specie cu o mare plasticitate ecologică, puțin pretențioasă față de sol, cu
sistem radicular foarte puternic. Poate fi cultivat pe coaste sau pe terenuri fugitive.
Un altoi se vinde cu 100 de lei, iar pe un hectar de teren pot fi plantați 100 de pomi. În
câțiva ani, spun specialiștii, producția este de 3,5 tone de nuci, ceea ce înseamnă că pomicultorii
pot scoate, la o singură recoltă, un profit de 70.000 de lei.
Zonarea reprezintă alegerea locului/zonei unde se dorește implementarea plantației
pomicolă și presupune culegerea tuturor informațiilor cu privire la condițiile pedo-climatice și
dacă zona este sau nu una cu tradiție pomicolă.
Relieful terenului are o importanță deosebită, prin relief înțelegând loc drept pe șes sau
podiș, coastă de deal, loc drept pe vale, la cumpăna apelor, etc.
Relieful terenului influențează și determină în bună măsura regimul climatic al locului,
înclinarea pantei influențează mecanizarea lucrărilor.
Terenul pe care urmează a fi plantată livada este dispus cu fața spre S, SV si trebuie sa
nu fie expuse în calea vânturilor puternice, în văi cu potențial pericol de îngheț târziu de
primăvară sau devreme de toamnă iar aceasta constituie o dispunere favorabilă pentu asemenea
inițiativă.
Terenurile expuse accidentelor climatice frecvente, instabile, excesiv de umede și fără
drenaj sau pânză freatică sub 2m, sărăturate vor fi excluse.

5
Livada urmează a fi amplasata pe terenuri cu pantă de 6 – 12% cu orientarea rândurilor pe
direcția curbelor de nivel. În cazul pantelor de 18-20 % acestea trebuie să fie uniforme.
Cele mai bune terenuri sunt cele cu panta de 3–6% care permit întreținerea corectă a
plantațiilor, recoltarea, precum și transportul fructelor.
Din punct de vedere al solului se preferă solurile fertile cu textură mijlocie, permeabile,
cu pH de 6–7. De aceea, terenul trebuie să se afle în apropierea unei surse de apă. Pomicultura
modernă reclamă sistem de irigare altfel calitatea și producția sunt compromise din start.
Pe terenurile lipsite de protecție contra vânturilor puternice, nucii se prind greu, creșterile
sunt slabe, trunchiul și coroana sunt îndoite, deformate, ramurile se rup iar fructele sunt
scuturate. Pentru a elimina acest neajuns se vor planta perdele de protecție cu 2-3 ani înainte de
plantarea nucilor, iar dacă nu este posibil acest lucru atunci plantarea se face odată cu nucii.
Aceste perdele se așează la marginea livezi de nuci perpendicular pe direcția vânturilor
dominante. Ca specii se folosesc plop, stejar, mesteacăn, ulm, dud, alun și se plantează la
distanța de 2 m între rânduri și 1,5 m între pomi pe rând. Pentru a nu crea concurență pentru
hrană și lumină între pomii din perdeaua de protecție și nuci se lasă un spațiu între aceștia de 10
– 12 m.
În funcţie de dimensionare și schema de amplasare a nucilor, se identifică trei tipuri de
livezi de nuci, respectiv tradiţională, semi-intensivă şi intensivă. Numărul de nuci la hectar
variază de la un model de livadă la altul (100-400 puieţi), iar în funcţie de aceasta depinde şi
randamentul economic al exploataţiei agricole.
În anul 2010, cu o producție de 34,4 mii de tone de nucă, România ocupa primul loc în
rândul producătorilor din Europa și locul al optulea în lume, după China, Statele Unite, Iran,
Turcia, Ucraina, Mexic și India. Din motive conjuncturale, suprafața cultivată cu nuci a scăzut de
la 3.800 de hectare în 1989, la numai 1.490 de hectare în 2010.

6
CAPITOLUL II

Descrierea proiectului tehnic

Dat fiind faptul că Romania are un climat foarte bun pentru cultura nucului, și nucile sunt
produse ecologice cu o creștere susținută a exporturilor, se dorește valorificarea acestora,
oportunitate prin cultivarea nucilor si vânzarea miezului de nucă pe piețele externe unde
consumul de nucă reprezintă un interes deosebit pentru cetățeni.

Cererea de nucă pe piața externă și internă este, în prezent, mai mare decât oferta. Tocmai de
aceea, este nevoie de dezvoltarea acestui sector de activitate. În plus, înființarea unei
plantații/livezi de nuci, cu material săditor certificat, aduce serioase beneficii.
La ora actuală în România livezile de acest gen sunt puține iar nucile obținute se exportă doar
în vecinătatea țării. Modelul de afacere se va baza pe următoarea schema simplificată :
 Achiziționarea și tratarea solului;
 Plantarea și întreținerea nucilor;
 Culegerea, prelucrarea și depozitarea rodului;
 Ambalarea și vânzarea nucilor.

Activitatea este axata pe realizarea de nuci. Pentru plantare se vor folosi puieti altoiti pentru
a intra mai repede pe rod, dar si pentru productivitate ridicata .Productia obtinuta va merge in
primul an pe plan local dupa care va fi destinata catre export .

Ca si obiective ne propunem
 intrarea pe pietele UE si recunoasterea imaginii in 2 ani cresterea cifrei de afaceri cu
20 %
 in al doilea an de recoltare majorarea cotei de piata cu 8% in primii 2 ani
 sustinerea produselor autohtone majorarea exporturilor cu 40 % in primii 3 ani de
recoltare
 investitia se incadreaza in sectorul vegetal, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de
40 % care se majoreaza cu:
 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani
 10% - pentru arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000

Prin această afacere se obține profit din vânzarea miezului de nucă, preponderent pe piața
externă și internă. Livada propriu-zisă cât și spațiile de prelucrare și depozitare sunt localizate în
Murighiol, Județul Tulcea, pe o suprafață totală de 1ha.

7
Suprafaţa preconizată de înfiinţare a livezilor de nuci pînă în anul 15.10.2021
incepand din 03.03 2018

Tabel 1. Suprafata preconizata

Ani 2020 2021


Suprafete 1 ha 1 ha
Necesaru de pomi 100 puieti 100 puieti

Produsul îl reprezintă nucul, cu producția principală (sâmburii de nucă), precum și


secundară (lemnul, frunzele, rădăcina), constituie materii prime importante pentru ramurile
industriei. Descrierea produsului si a ofertei cuprinde productiile de nuci realizate la nivel global
nu acopera intreg necesarul de consum, in timp ce potentialul de productie din Romania
depaseste 5 miliarde de euro/an. Cu toate ca Romania detine acest potential fabulos, realitatea de
zi cu zi ne demonstreaza ca el este valorificat doar in proportie de doar 1%. Dezvoltarea acestui
sector poate atrage dupa sine si dezvoltarea industriei constructoare de masinisi utilaje agricole
din Romania. De asemenea, promovarea eficienta a produselor nucului poate influenta in mod
hotaritor conditiile de viata si starea generala de sanatate a consumatorilor. Nu sunt de neglijat
nici aspectele referitoare la imbunatatirea factorilor de mediu ( aer,apa, sol), precum si cele
referitoare la acumularea de masa lemnoasa valoroasa de cea mai buna calitate.
In urma studiilor efectuate pe piata Romaniei a rezultat faptul ca productiile de nuci
realizate la nivel global nu acopera intreg necesarul de consum, in timp ce potentialul de
productie din Romania depaseste 5 miliarde de euro/an.
Vom planta pomii toamna pentru a fi siguri ca rodesc in toamna anulului urmator. Ne
propunem ca prima recolta sa o distribuim pe plan local,incheind contracte cu diferite fabrici
specializate in producerea de cosmetice, produse alimentare sau uleiuri tehnice. Scopul nostrum
in primul an de recolta este sa analizam productia obtinuta pentru a putea previziona recolta in
urmatorii ani si de asemenea sa exportam in Europa.
In acelasi an ne propunem sa achizitonam utilaje necesare procesului de obtinere
a miezului de nuca prin decojire si sortare prin intermediul fondurilor europene nerambursabile.
In acelasi timp ne vom ocupa de amenajarea conditiilor de depozitare si ambalare a miezului de
nuca astfel incat sa intruneasca toate conditiile de export.

2.1 Descrierea pietei si a concurentei

Romania este o tara cu climat propice pentru cresterea nucului, motiv pentru care sunt
plantatii de nuci pe aproape intreg teritoriul tarii, dar acestia se gasesc rasfirati in gorspodariile
oamenilor nu in livezi specializate pe aceasta cultura. De aici rezulta un gradde concentrare
destul de scazut in raport cu alte culturi. Evolutia acestor culturi nu poatefi evaluata exact tocmai

8
din cauza faptului ca nu au fost inregistrati riguros in cadrul unor livezi. Tot asa stau
lucrurile si in cazul comercializarii nucilor, fiecare producator fiind ocupat sa isi
vanda productia proprie in cadrul pietelor locale fara a o inregistra nicaieri. Pe plan mondial
exista date statistice care sa evidentieze nivelul productiei.
Din tabelul de mai jos putem observa ca productia de nuci este neomogena si la
nivel global Asia avand cea mai mare productie medie de 6 4 0 , 4 0 m i i t o n e . P r o d u c t i a
m o n d i a l a anuala de nuci depaseste volumul de 1200 mii tone
Datorita studiului realizat a rezultat faptul ca la nivel judetean firma nu are concurenti, doar
gospodariile mai detin nuci dar in proportii reduse spre deosebire de nivelul national unde se
gasesc livezi de aceeasi suprafata in : Vrancea, Iasi, Gorj, Hunedoara, Mures, Dolj si Constanta
(Ostrov).
La nivel european printre concurentii cu productie ridicata se numara tari, precum:
Franta, Republica Moldova, Grecia, Germania, Austria, Bulgaria
S.a propus ca principalul nostru obiectiv este de a distribui cantitati de nuci atat in
Romania cat si in restul Europei. Astfel principalii nostrii clienti pentru distribuirea cantitatilor
de nuci in primii doi ani de productie vor fi Tulcea dar si din intreaga tara, dupa care firma se va
axa catre export. Firmele cu activitate in domeniul industriei de patiseriei si cofetarie din
teleorman: Chip si Dale, Andra, Galmopan, Cookies si Dragos Rosu, ce vor folosi miezul de
nuca in prepararea prajiturilor si dulciurilor. Pietele din Tulcea, dar si din tara Hipermarketurile
nationale Export catre Tarile din Orient, dar si din Europa
Sediul nostru principal pentru plantatia de nuci se va realiza in Comuna Murighiol pe
o suprafata de 1 ha. Se vor planta 100 puieti din altoiti din soiul Lara. Densitatea nu va fi foarte
ridicata in conditiile in care distantele de plantare vor fi de 7 m intre puieti si 8 m intre randuri.

Strategia de marketing propusa

Piata consumatorilor de nuci este una destul de unitara in comparatie cu


pietele altor produse. Nucile se adreseaza tuturor categoriilor de consumatori. Compania
noastra doreste sa isi comercializeze produsele catre persoane juridice (intermediari,
producatori,retail-eri, mici comercianti interesanti), dar nu exclude o eventuala oferire a
produselor si catre persoanele fizice. Data fiind acesta alternativa de comercializare consideram
piata ca avand aceleasi caracteristici, si prin urmare ne propunem strategii asemanatoare pentru
fiecare categorie de clienti. Obiectivul nostru este in primul rand oferirea spre export a unui
produs ecologic de inalta calitate, tartat,ambalat si pastrat in conditii optime pentru conservarea
proprietailor sale
Unitatea strategica de activitate consta in producerea de nuci si avem ca misiune
imbunatatirea vietii consumatorilor finali prin intermediul proprietatilor produselor
noastre

9
Analiza pietei va fi efectuata atat in mod informal de catre partenerii fondatori
aicompaniei cat si de catre o companie specializata. Odata cu lansarea firmei ne vom
baza pe serviciile profesionale ale acestui centru de cercetare, dar inainte de lansare membrii
organizatiei au facut un studiu pe cont propriu. Din analiza sumara a pietei interne se observa
un consum de nuci destulde mare. Nucile se consuma mai ales in preparatele facute in
casa, dar si in industriaalimentara. Consumul de nuci creste odata cu venirea sarbatorilor
specifice, pentru ca in majoritatea preparatelor traditionale se foloseste acest produs.
Consumul este impartit intre consumatorii casnici si cei industriali. Pretul mediu al
nucilor in pietele bucuresteneeste de 20-25 Ron si creste pana la 30-35 Ron in apropierea
sarbatorilor.

Strategia de produs

Se va baza pe efectuarea corecta a tuturor operatiunilor necesare plantariii, cresterii,


recoltarii, prelucrarii si ambalarii produsului. Normele utilizate vor fi preluate din
nomenclaturele europene si se va actiona numai la inciatia specialistului in domeniul care va fi
angajat in cadrul firmei.
Utilizarea corecta a echipamentului si executarea intregului process a productiei care
garanteaza calitatea superioara a produselor noastre.

Strategia de pret

Se va diferentia in functie de piata aleasa. Astfel vom avea ostrategie pentru


piata interna si una pentru export. Pe piata interna vom vinde la pretul pietei cu
mentiunea ca in perioadele de varf ale cererii vom mentine acelasi pret,stimuland astfel
cumararea in cantitati crescute, pentru ca se cunoaste ca nucile pot fi pastrate si pe
perioade mai indelungate. In cazul exporturilor vom practiva o stratedie de pret preferentiala si in
functie d e cantitatea achizitionata. Deoarece dorim sa colaboram cu persoane juridice vom tine
contin creaarea pretului pe langa conditiile pietei si de fidelitatea cumparatorilor. Pretul va fi
infuentat si e cantitatea cumparata dar si de frecventa de cumparare.Vom adopta o strategie de
pret prin care vom mentine pretul constant pe perioade scurte si medii, in jurul valorii de 3.5-3.9
euro.

Pozitia firmei pe piata si pe piata tinta

Poziția pe piață: nucile ajung pe o piață încă în plină dezvoltare pe această ramură în
Romania. Avantajele provin din oferirea unor produse din nuc de cele mai bune soiuri, la un preț
mai mic decât cel de pe piața actuală, având în vedere că numărul competitorilor în acest
domeniu este într-o continua creștere.

10
Piața tință: firme si persoane fizice din tara si din afara detin o valoare de 90% din
productie fiind programata pentru export. Din studiile de piata efectuate s-a constatat ca acest
produs este foarte asteptat si bine primit avand o gama larga de utilizare: de la industria
alimentara, usoara, chimica pana la cea farmaceutica. Miezul de nucă reprezintă un aliment
complet și concentrat care ameliorează sau chiar previne numeroase afecțiuni ale corpului uman.
Totodată, vânzarea miezului de nucă va fi organizată prin intermediul distribuitorilor.
Aceștia vor avea din partea firmei la dispoziție mostre de produs și comision la vânzare.
Managerul de vânzări va fi instruit în acest domeniu în vederea luării celor mai bune decizii,
pentru a putea prezenta atât calitatea cât și beneficiile produsului pe care urmează să-l vândă, atât
în momentul angajării cât și ulterior în funcție de cerințele pieței.

Strategiile de promovare:
 reclame mass-media;
 prin managerul de vânzări și agenții acestora, ”door-to-door”;

Descrierea produselor

a) licențe de producție: vor fi obținute stasurile necesare pentru omologarea produselor și


toate avizele (de mediu, resurse umane, pompieri, etc) necesare.
b) organizarea producției:
– compartimentele de producție sunt: aprovizionare, fabricație, controlul și asigurarea
calității, întreținerea nucului și a echipamentelor.
– responsabilități specifice:
– aprovizionarea trebuie să țină evidența materiei prime intrate și ieșite (nu trebuie ca
societatea să rămână descoperită).
– fabricația ține evidența nucilor intrate a stocului de produse finite rezultate în urma
procesului de fabricație și a întregului flux tehnologic.
– verifică produsele finite sub aspect calitativ și stabilește ce merge la vânzare.
– întreținerea echipamentelor: compartiment cu specific tehnic, mecanic, are grijă ca
utilajele, echipamentele să fie în permanență în bună stare de funcționare.
– pentru fiecare compartiment vor fi angajați „șefi de compartimente” cu experiență în
domeniu, în urma unor interviuri. Managerul de compartiment vor avea competența de a-și
angaja muncitorii, în funcție de necesarul de forță de muncă stabilit în organigrama societății de
către consiliul de administrație.
Principalele materii prime utilizate în procesul de înființare a livezii sunt:
- material săditor (pomi);
- picheți;
- îngrășăminte, apă.
Principalele materii prime utilizate în procesul de întreținere a livezii sunt:

11
- insecticide;
- fungicide;
- îngrășăminte minerale;
- ambalaje pentru recoltare.
Materialul săditor și picheții se vor achiziționa de la un furnizor local de puieți.
Insecticidele și fungicidele urmează a fi achiziționate de la SC INS SRL. Îngrășămintele
(minerale) se vor achiziționa de la SC INGRASAMINTE SRL.
Ambalajele se achiziționează de la societăți producătoare de ambalaje din carton sub
formă de lăzi.
Procurarea ambalajelor se face pe baza de comandă, livrarea este, în general, asigurată de
furnizor în perioada de recoltare.
Organizarea si managementul afacerii
 Conducerea afacerii va fi asigurată de Adunarea Generală a Asociaților, care se
întrunește la încheierea exercițiului economico-financiar pentru: prezentarea și
aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de
gestiune a administratorilor, bilanțul, contul de profit și pierderi, repartizarea
profitului și ori de câte ori este nevoie.
 Consiliul de Administrație va fi format din cei doi membri fondatori ai afacerii.
Adunarea Generală a Asociaților mandatează Consiliul de Administrație ca, pentru
perioada de un an, între două Adunări Generale să asigure conducerea eficientă a
afacerii.
Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul/managerul general. Acesta este
mandatat de Consiliul de Administrație în vederea stabilirii organigramei societății, a angajărilor,
a stabilirii salariilor.

2.2 Planul de management

Scop general

Evidentierea livezii de nuci „SC. NUCUL.SRL” atat in Romania cat si in Europa avand
ca scop atragerea de noi clienti totodata crescand si profitul dar si cresterea productiei de la an la
an.

Obiective urmarite
Obiectivele urmărite prin realizarea înființării livezii de nuc sunt în concondanță cu
obiectivele Măsurii 121, astfel că obiectivul principal îl reprezintă creșterea competitivității pe
piață printr-o utilizare mai bună a resurselor umane, a factorilor de producție și îndeplinirea
standardelor aplicabile în acest domeniu. Prin această livadă de nuci se dorește adoptarea unui
sistem modern, de tip intensive de înființare și exploatare a livezii, caracterizat de aplicarea unor
metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.
Alte obiective generale care pot proveni din înființarea acestei livezi constau în:
 introducerea si dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției,
ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței;

12
 creșterea veniturilor exploatațiilor agricole;
 Obiective de ordin tehnic, prin care se înțelege faptul că utilajele si echipamentele
prevăzute în fluxul tehnologic permit desfășurarea procesului de înființare și întreținere a
livezii în condiții optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obținerea unor
produse de calitate, la randamente sporite, în condiții de eficiență și productivitate a
muncii crescute. În același timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație se
urmărește realizarea unor condiții optime de muncă pentru personalul care lucrează în
ferma pomicolă.
 Obiective de ordin economico-financiar, prin care principalii factori care permit
minimizarea costurilor de producție și obținerea unei rentabilități economice ridicate
sunt:

- existența unei baze materiale proprii formată din echipamente și utilaje necesare
realizării în bune condiții a tuturor etapelor fișei tehnologice,
- alegerea unui soi rezistent la condițiile climatice și boli;
- productivitate ridicată a muncii datorită mecanizării unei părți importante a
activității și localizării într-o zonă propice pomiculturii.

 Obiective de mediu, acestea vor fi atinse prin adoptarea tehnologiei de ultimă generație,
iar activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.
 Justificarea achizițiilor propuse prin proiect.

Opțiuni strategice

Strategia ca perspectiva reprezinta pozitia firmei pe piata europeana cat si modul in care
percepem mediul extern.
Indeplinirea unor scopuri definite ca misiuni si obiective precum extinderea pe o
suprafata de 10 ha, achizitionarea unor utilaje mult mai performante si cursuri de perfectionare
pentru angajatii livezi.
Strategia urmeaza sa fie aplicata atat in prezent cat si in viitorul firmei „SC.
NUCUL.SRL”, timp de trei ani consecutivi.

Modalități de acțiune

2.3 Aprobări și avize necesare

În vederea obținerii autorizației de plantare, reprezintă o excepție de la regulă colecțiile de


pomi și arbuști fructiferi, culturile pomicole de concurs și parcelele experimentale.
Totodată, pentru plantatiei livezii de nuci cu suprafața mai mare de 0,5 ha situata în zone,
bazine și centre consacrate, se înființează în baza autorizației de plantare eliberate de direcțiile
pentru agricultură și dezvoltare rurală județene.
Pentru livezii de nuci cu suprafață mai mare de 2 ha autorizația de plantare se eliberează în
baza unui proiect de înființare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate și avizat de

13
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura sau de stațiunea de cercetare-dezvoltare
pomicolă din zonă.
Așadar, în cazul de față pentru înfiinţarea unei livezi de nuci de 1 ha este necesară
obținerea autorizației de plantare de la Direcția Agricolă din județul Tulcea. Pentru autorizația de
plantare sunt necesare următoarele acte:
 copie după titlul de proprietate și originalul
 copie după cartea de identitate și original, schița de plantare, certificat de calitate
pentru pomi/arbuști și cererea completatată.
După ce actele solicitate se depun la Direcția Agricolă, se poate începe plantatul nucilor pe 1
ha de teren. Apoi, când se termină suprafața menționată de plantat trebuie să vină un specialist să
vadă cum arată plantatia în momentul respectiv.
Dacă se dorea o livadă de nuci mai mare de 1 ha, atunci era necesară o aprobare de la
Ministerului Agriculturii. Trebuie menționat faptul că terenul poate fi luat și în arendă, nu trebuie
neapărat să existe un proprietar.
În cazul în care se dorește desființarea livezii de nuci este necesară o autorizație de defrișare
și schimbarea categoriei de folosință a terenului atunci când se plantează altă cultură/pomi
fructiferi.

Resurse (umane, financiare, materiale, informaționale)

Necesarul de resurse umane (personal calificat)

Livezile de nuci prezintă o cerință ridicată de muncă manuală pentru îndeplinirea


managementului livezii (înființarea și întreținerea - plantarea, recoltarea). Așadar, indiferent de
volumul de muncă necesar, trebuie să ne asigurăm că deținem forța de muncă disponibilă exact
în momentele critice ale procesului de producție. Totodată, ținem cont că la nuci este necesară
mai puțină muncă manuală și recoltarea se poate face mecanic.
Livezile și plantațiile de nucifere necesită o gamă de mașini care să asigure cosirea ierbii și
tocarea materialului lemnos, spraierea buruienilor, executarea tratamentelor împotriva
dăunătorilor și bolilor. Din nou, nuciferele sunt mai rezistente, și au nevoie de mai puține
echipamente pentru aceste operații.
Pentru desfășurarea întregului proces de activitate, firma trebuie să dețină angajati necesari în
primii 2-3 ani după care firma va avea în vedere angajarea unui agent de vânzări și un contabil
pentru dezvoltarea afacerii

2.4 Calendar de termene

Firma „ SC.NUCUL.SRL” si-a propus ca in termen de 14 zile terenul sa fie pregatit pentru
inceperea plantarii puietilor iar in urmatoarele zile sa aibe loc inceperea lucrarilor:
 saparea gropilor pe o perioada de 7 zile urmand sa fie efectuate de personal necalificat
 irigarea livezi pe o perioada de 4 zile
 taierea de formare a coroanei pe o perioada 2 zile
 stropirea impotriva bolilor si a daunatorilor pe o perioada de 2 zile

Avantaj competitiv

14
Va constitui faptul că nucile vor fi colectate direct din livada , fără a fi prelucrate sau fără a fi
importate din alte ţări precum Europa. Deasemenea ambalarea va avea loc in vacuum, ceea
ce majoritatea concurenţilor ambalarea o fac in cutii de carton rezultand o calitate a nucilor mai
superioara decat a concurentilor. Sumele solicitate de catre firma va spori posibilitatile de rulaj in
vederea achizitionarii de materie prima pentru prelucrare si export.

CAPITOLUL III

EVALUAREA ECONOMICA

Veniturile afacerii pot proveni din vânzarea produselor (miez de nucă), iar costurile
estimate vor fi controlate atât de departamentul de producție cât și de cel de contabilitate,
încercând să fie reduse în permanență. Fluxul de lichiditati va fi asigurat pentru început de
fonduri europene si aportul propriu al celor doi membrii fondatori, ulterior din încasări.
Din analizele realizate anterior, un soi bun de nuc produs în Franța (denumit Lara) se
poate cultiva în livada de nuci pentru că are o productivitate foarte mare, adică între 6 si 8 tone
pe un hectar. Puietul din acest soi costă aproximativ 20 de euro/buc și ajunge să dea rod în 3-4
ani, la un nr de 208 nuci/hectar.
Înființarea unei asemenea plantații de nuci, până la intrarea pe rod, costă între 10.000 –
15.000EUR, incluzând achiziționarea pomilor, efectuarea lucrărilor agricole specifice,
combaterea bolilor și a dăunătorilor. Dupa intrarea plantației pe rod se pot obține, anual, între 6
si 8 tone de nuci/hectar care, vândute pe piața UE, aduc producătorului circa 24.000 de euro, în
timp ce cheltuielile aferente nu depășesc 3.000 de euro. Potrivit specialiștilor, investiția se
amortizează după doi ani de la intrarea pe rod a plantației, care își poate dovedi rentabilitatea
până la 35-40 de ani de la înființare.

Având în vedere o dezvoltare durabilă atât a mediului cât și a afacerii se poate anticipa
faptul că în aproximativ 2 ani se vor putea culege roadele (nucile) si va începe valorificarea
acestora, urmând ca în viitor cantitatea acestoră sa crească considerabil.

Astfel, pentru primul an de activitate se dorește achiziționarea terenului de 1 ha, pomii,


dar și câteva echipamente de întreținere și angajarea forței de munca pentru efectuarea
operațiunilor de plantare și întreținere. Se poate estima că în primul an este nevoie de 10.000-

15
20.000 de euro, iar depozitele și construcțiile adiacente să se ridice în anii de rodire, tabelele 2,
3, 4.

Tabel 2. Lucrări executate cu mașinile agricole

Nr. Lucrări și utilaje Coeficient de Cantitatea


transformare
ha Ha/a.n

1 Arătură adâncă de 1,80 2 3,60


30 cm – 2 lucrări
înainte de plantare

2 Administrat gunoi 0,08 1 1,6


de grajd

3 Discuit și nivelat 0,47 2 0,94


teren înainte de
plantare

4 Arătură normal în 1,36 1 1,36


livadă înainte de
plantare

5 Discuit după 0,47 1 0,47


plantare

6 Dezinfectat sol 0,43 1 0,43

Total lucrări 1 ha Total ha a.r. 8,4


mecanice
Tarif RON/ha a.r. 250

Total pentru 1 ha RON 2100

Pe termen lung se urmărește intrarea pe piață cu un nou sortiment de nuci și achizionarea


unei suprafețe mai mari de teren, astfel încât să se mențină si sa se dezvolte afacerea, dar și să se
obțină profit.

16
Tabel 3.Materiale și materii prime folosite

Nr Denumirea UM Cantitatea Valoarea

1 Gunoi de grajd kg 20 50 1000 20000


100 kg/pom

2 Sinoratox kg 30 25 750 100

3 Îngrăsăminte kg 500 1 500 500


chimice complexe
2,5 kg/pom

4 Pomi altoiți cu buc 215 20 4300 500


rezerva de 3%

5 Pichete buc 210 0,3 63 100

Total Pentru 1 ha = 6613 22200


valoare
materii și
materiale

Pentru că se dorește ca în livadă să se planteze nuci altoiți aceștia vor rodi din primul an,
conform cercetărilor efectuate de specialiști. Astfel, se vor planta pomii toamna pentru a fi siguri
că rodesc în toamna anulului următor. Propunerea pe care dorim să o realizăm este ca prima
recoltă să o distribuim pe plan local, încheind contracte cu diferiți furnizori de fructe, dar și
fabrici specializate în producerea de cosmetic sau uleiuri tehnice.

Tabel 4. Transporturi de materii și material

Nr Denumirea Distanța de Cantitatea Volumul total


transport (t)
(t/km)

1 Gunoi de grajd 10 20 200

2 Îngrăsăminte 50 0,6 30
chimice+liudator

3 Pomi altoiti 50 0,5 25

17
Total 1 ha Total t/km 255
transporturi
Tarif RON T/km 0,375

Total RON 95,63

CAPITOLUL IV

IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANTARE

4.1 Sursele de finanțare


Oportunitatea de finanțare prin fonduri europene a acestui tip de afacere este una în
creștere în țara noastră pentru că prin programul de reconversie pomicolă 2014-2020 se pot
obține finanțări și pentru exploatațiile de nuc. Trebuie precizat că pot primi mai ușor finanțare
fermele mici, care includ în proiect și realizarea unei pepinierte proprii și comercializarea directă
a recoltei, după prelucrare. Un alt avantaj îl vor avea asciațiile de producători, noul PNDR
urmărind și creșterea nivelului de asociere în agricultura românescă.

Submăsura 4.1.a –„Investiţii în exploataţii pomicole” permite fermierilor să acceseze bani


europeni pentru a-și moderniza explotațiile pomicole, inclusive cultura de nuc, pentru a le
întineri, extinde și pentru a achiziționa utilaje sau construi spații de depozitare menite să ajute la
valorificarea recoltei.

În PNDR 2014-2020, conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura 4.1a – „Investiţii


în exploataţii pomicole”, există o listă cu speciile eligibile pentru plată, anumiți pomi fructiferi
primind mai multe puncte decât alții.

Implementarea proiectului în condițiile cofinanțării prin Programul Național pentru


Dezvoltare Rurală Măsura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit
mai mare și o durată de recuperare mai scurtă decât în cazul în care proiectul de investiții ar fi
realizat din surse proprii ale solicitantului.

18
Prin programul in PNDR 2014-2020, conform Ghidului solicitantului pentru Submăsura
4.1a – „Investiţii în exploataţii pomicole” s.a aprobat suma de 20.000 euro din fonduri europene
iar restul de 10.000 fonduri proprii reprezentand un credit bancar.

4.2 Bugetul de venituri și cheltuieli


O livadă de nuci este cu atât mai profitabilă cu cât suprafața este mai mare. Astfel, cea
mai bună opțiune pentru a spori rentabilitatea unei livezi este extinderea suprafeței plantate.
Cererea pentru nuci este practic nelimitată iar de aici – undă verde pentru a planta cât mai mult.

Fermierii care își doresc să înființeze o astfel de livadă, beneficază de finanțare din
fonduri europene alocate sectorului pomicol. Astfel, prin programul de reconversie pomicolă, din
perioada 2014-2020, se pot obține finanțări și pentru plantațiile de nuc. Vor primi mai ușor
finanțare fermele mici, care includ în proiect și realizarea unei pepinierte proprii și
comercializarea directă a recoltei, după prelucrare.

Un alt avantaj îl vor avea asociațiile de producători, noul PNDR urmărind și creșterea
nivelului de asociere în agricultura românescă. Autoritățile estimează că fondurile alocate vor
depăși 200 de milioane de euro pentru tot programul de reconversie, așa că toți cei care vor fi
pregătiți să acceseze banii europeni în primele sesiuni, vor avea cea mai mare șansă să primească
finanțare și pentru o livadă de nuci.

La soiurile mai productive se observă o intrare pe rod în anul 3-4 când se poate obține 1 –
1,5 kg nuci/ pom. Apoi, în anul 5 pot fi circa 3 kg, anul 6: 4-5 kg, anul 7: 8-10 kg.

Potențialul maxim este de până la 4 tone/ha, chiar și la soiurile cu fructificare lateral, dar
densități mai mari de 178 pomi/ ha.

Cel mai productiv soi din cele comercializate de firma Linard este soiul „Lara”, acesta
oferind circa 8 tone la hectar. În prezent, acesta este principalul soi de nuc cu fructificare laterală
folosit în Franța la înființarea plantațiilor intensive de tip gard fructifer. Pomul este de vigoare
medie și port semierect. Este un soi precoce din punct de vedere productiv. Înfloritul este tardiv,
de tip protandru.

Investiția se amortizează după 6-7 ani, în momentul în care planta ajunge la potențialul
său maxim, fermierul poate avea un profit de peste 10.000 de euro.

Plantarea nucului forestier se deosebeşte de nucul obișnuit prin faptul că este sădit mult
mai des. Dacă în cazul nucilor pentru miez se plantează 100 de pomi pe un hectar, în cazul
arborilor pentru lemn se sădesc 600 – 800 de copaci. Producţia mondială de lemn de nuc acoperă
în prezent 25% din cerere.

Prețul unui puiet de nuc forestier este de 5 euro și este negociabil doar dacă materialul
săditor este procurat pentru o suprafață mai mare de 1 hectar. Cu alte cuvinte, înmulțind

19
densitatea necesară cu prețul, se ajunge la o investiție de 3.000-4.000 de euro, la care se aadaugă
costul cu plantarea.

Odată sădit, nucul creat special pentru producția de lemn nu necesită lucrări și îngijiri
speciale și se comportă ca și stejarul, salcâmul sau gorunul. Își poartă singur de grijă. În
comparație cu puieții de nuc negru sau nucul comun, cei franțuzești cresc în diametru mult mai
repede (5-7 cm pe an).

Din tabelul 5. se poate observa că pentru înființarea unei plantații de 1 ha de nuci este nevoie de
o investiție de aproximativ 7.545 euro pentru cheltuielile prevăzute și neprevăzute.

Tabel. 5. Cheltuieli necesare pentru înființarea unui hectar de nuc


Specificare UM Valoare pentru 1 ha
I. Cheltuieli directe RON 10510
pentru realizarea
investițiilor
Pregătirea terenului și RON 2606
înființarea plantației
Lucrări de întreținere în anul RON 1627
I
Lucrări de întreținere în anul RON 1312
II
Lucrări de întreținere în anul RON 1680
III
Lucrări de întreținere în anul RON 1988
IV
Lucrări de întreținere în anul RON 2525
V
Lucrări de întreținere în anul RON 2090
VI
Lucrări de întreținere în anul RON 2560
VII
Lucrări de întreținere în anul RON 3926
IX
TOTAL RON 30828
II. Cheltuieli
suplimentare
Aprovizionarea material 1582
(10% x 1900)
Diverse (0,5% 3400) 1541
TOTAL 3123
TOTAL GENERAL 33951
CURS DE SCHIMB RON/EURO 4,5
TOTAL VALOARE EURO 7545

20
În primul an de la înființare producția va fi inexistentă, astfel încât, se produc decât
cheltuieli de exploatare în care includem cheltuieli cu furnizorii de îngrășăminte, cheltuieli cu
salariile,cheltuieli cu asigurările sociale, cheltuieli cu taxe și impozite și altele. Abia din al doilea
an se obține profit din producția de nuci, dar investiția nu poate fi, încă, recuperată.

Tabelul 6. Indicatorii financiari

INDICATORI FINANCIARI

Anul UM Total an Total an Total an Total an 4 Total an


1 2 3 5

Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= LEI 635.833


valoarea totala a
proiectului fara TVA

2 Durata de recuperare a ANI 1,7187


investitiei - maxim 12
ani

3 Rata acoperirii prin 2,66 2,85 3,07 Nu este cazul Nu este


fluxul de numerar Numer ! cazul !
(RAFN) ic

4 Rata de actualizare 8%

5 Valoare actualizata LEI 1.955.286


neta (VAN)

6 Disponibil de numerar LEI 139,623 183,127 231,096 337,313 443,530


la sfarsitul perioadei

21
CAPITOLUL V

STUDIUL DE IMPACT DE MEDIU

5.1 Impactul asupra mediului

Pomicultura modernă şi durabilă se bazează pe tehnologii de cultură îmbunătăţite, în


acest scop urmărindu-se intervenţia raţională şi sistematică a omului în viaţa speciilor pomicole,
de-a lungul întregii lor perioade de creştere şi dezvoltare individuală.
Reducerea gradului de poluare a ecosistemului pomicol, prin realizarea tratamentelor cu
substanţe chimice la momentul optim, ţinând cont de programele de prognoză şi avertizare şi
folosind, desigur, substanţele potrivite, în dozele recomandate, folosirea unei tehnologii de
cultură cât mai ecologică, cu efecte pozitive asupra solului şi speciilor pomicole cultivate,
precum şi întreţinerea solului prin sisteme eficace: înierbarea intervalelor, mulcirea pe rândul de
pomi şi folosirea unui număr cât mai redus de erbicide, sau chiar reducerea acestuia prin
combaterea buruienilor pe cale mecanică sau prin lucrări agrotehnice sunt doar câteva dintre
verigile tehnologice îmbunătăţite de-a lungul timpului în vederea sporirii producţiei şi calităţii
acesteia.
De asemenea, cultivarea soiurilor rezistente la boli şi dăunători, reducând astfel numărul
de tratamente, a soiurilor rezistente la factorii climatici nefavorabili (secetă, îngheţ, exces de
umiditate), reducând astfel pagubele determinate de aceştia şi cultivarea unui număr redus de
soiuri dintr-o specie altoite pe portaltoi de vigoare foarte mică sau, care menţin pomii la o
înălţime mică favorabilă executării operaţiunilor de îngrijire a acestora sunt tendinţe importante
în dezvoltarea pomiculturii.
Impactul înființării unei livezi de nuci are efecte pozitive asupra organismului uman
deoarece are diferite roluri esențiale și poate fi preparat ca ulei de nuci sau consumat în formă
naturală. Din păcate, frunzele de nuc produc o substanță toxică (juglonă) care se scurge pe sol
atunci când plouă și din această cauză vegetația împrejurul nucului este foarte slabă sau
inexistentă la arborii bătrâni. Totodată, îndepărtează muștele și, de aceea, se recomandă să se
planteze în zonele saivanelor pentru că au capacitatea de reducere a înmulțirii acestora.
Frunzele de nuc (tot datorita iodului) au proprietati dezinfectante si cicatrizante care ajuta
in special la refacerea pielii. Astfel, ceaiul din frunze proaspete de nuc va este de folos in caz de
eczeme, rani si ulceratii ale pielii (daca frunzele sunt deja uscate, efectul este foarte slab sau
lipseste). In plus, infuzia concentrata din frunze de nuc ajuta (folosita extern) la stoparea sau
incetinirea caderii parului.
Nucile pot fi numite, pe buna dreptate, un aliment-medicament. Contin proteine in
concentratie apropiata de cea a carnii (15-16%), acizi grasi sanatosi (inclusiv cantitati apreciabile
de Omega 3), care protejeaza inima si intarzie imbatranirea creierului, minerale (in primul rand
potasiu si magneziu, bune pentru sistemul cardiovascular), vitamina E (antioxidant redutabil) etc.

22
Din nuci verzi putem obtine o dulceata delicioasa, lichior si tinctura. Tinctura de nuci verzi
curata sangele, ficatul si tine diabetul sub control.
Lemnul de nuc, fin, inchis la culoare, cu textura bogata si relativ dens este considerat
lemn nobil. Se foloseste pentru mobila din lemn masiv si pentru furnirul premium, la ornarea
bordului masinilor si iahturilor de lux și pentru parchet.
Prin proiect s-a propus achiziționarea de utilaje noi și performante, în vederea asigurării
respectării condițiilor de mediu. Achizițiile care pot fi efectuate prin intermediul proiectului sunt
strict necesare pentru asigurarea unei rentabilități crescute în exploatare cu reducerea la minim a
poluării, utilizarea unor mașini și utilaje agricole performante, reducerea costurilor serviciilor
prestate de terți. Astfel, achizițiile propuse au parametri de funcționare performanți, sunt
nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul
sau apa, fiind asigurată, în acest fel, protejarea mediului înconjurător prin prevenirea și controlul
integrat al poluării, respectiv reducerea emisiilor în aer, apă și sol.

5.2 Descrierea fluxului tehnologic


După recoltarea premergătorului se face fie o arătură de desfundare (45-60 cm) fie, cel
puțin, o arătură adâncă (30-35 cm) urmată de o nivelare, mărunțire și afânare bună a solului.
Lucrarea adâncă a solului este foarte importantă pentru că decompactează straturile adânci tasate
ale solului permițând în viitor rădăcinilor să se dezvolte mai ușor. Pentru cei care au această
posibilitate, este recomandabilă prelucrarea solului înainte de plantare cu ajutorul plugului de tip
cizel (chisel).

5.3 Fertilizarea de baza

Scoaterea din pepinieră și replantarea în livadă le provoacă pomilor un stres care este
depășit cu atât mai ușor cu cât solul este mai fertil și bogat în materie organică. Cea mai bună
soluție este de a introduce în groapa de plantare gunoi de grajd bine putrezit. Urmărind atent mai
mulți ani la rând dezvoltarea pomilor în cazul introducerii îngrășămintelor organice în groapa de
plantare versus cazurile când acest lucru nu s-a făcut am constatat o diferență majoră în gradul de
creștere și de sănătate a plantei. Încorporarea gunoiului de grajd bine putrezit în groapa de
plantare are drept rezultat o creștere foarte bună chiar din primul an al pomilor, o mai bună
lemnificare și rezistență la îngheț în cursul iernii care urmează după primul an de vegetație.

5.4 Transportul puieților la teren și plantarea

De o importanță deosebită este transportul puieților de la pepinieră, stocarea lor temporară


și pregătirea pentru plantare. În intervalul de la scoaterea pomilor din pepinieră și până la
plantarea lor rădăcinile trebuie să fie permanent umede, iar în noaptea dinaintea plantării pomii
trebuie puși într-un vas cu apă pentru rehidratarea completă a rădăcinilor. Înainte de plantare,

23
rădăcinile se scurtează cât mai puțin, tăind doar părțile traumate. Pe măsura adăugării pământului
în groapă, rădăcinile laterale se distribuie cât mai uniform în jurul pivotului, una câte una, pe
etaje, tasând ușor. În final, pământul se tasează mai bine, se face o chiuvetă și se udă cu cel puțin
25l apă, iar, în cazul în care lunile de toamnă au fost secetoase, cu minimum 35 l apă. După
aceasta trunchiurile se vopsesc cu vopsea specială pomicolă pe bază acrilică, iar la baza tulpinii
se ridică un mușuroi de 20 cm.

Aplicarea îngrășămintelor

În primul an și, în general, în primii patru ani este foarte importantă aplicarea
îngrășămintelor minerale atât în sol, pentru absorbția radiculară, cât și pulverizarea lor împreună
cu diferiți stimulatori de creștere pe frunze. În rezultatul mai multor ani de experiențe realizate
inclusiv în livezile tinere ale clienților noștri, am elaborat un program complex de fertilizări
radiculare și foliare. Respectarea prevederilor programului și asigurarea unei agrotehnici
adecvate în plantația tânără trebuie să asigure cea mai bună creștere posibilă.

5.5 Justificarea achizițiilor propuse prin proiect

Tractorul va fi folosit în livada de nuci pentru realizarea în bune condiții a fazelor


procesului tehnologic precum arat, fertilizat, împreună cu alte echipamente ce vor fi achiziționate
prin proiect. Mașina de stropit va fi folosită pentru efectuarea lucrărilor de stropire cu ierbicid și
fungicid. Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de îngrășăminte. Cositoarea va
asigura întreținerea terenului pe care se înființează livada. Foarfeca electrică este utilizată pentru
toaletarea pomilor prin tăierea crengilor. Tocătoarea pomicolă este utilizată pentru tocarea
crengilor rezultate după toaletarea pomilor.Stivuitorul va fi folosit pentru manevrarea lăzilor cu
nuci după recoltare.

24

S-ar putea să vă placă și