Sunteți pe pagina 1din 2

ALEGEREA TERENULUI

VARIETĂŢI, Tip Livadă, Rezistenţă la Rezistenţă la Calibrul Productivita-


Pepiniera Pomicola Voinesti
Aţi decis să înfiinţaţi o plantaţie de nuc. Iniţiativă nobilă bineînţeles, dar să nu destinaţie Tip fructif. Bacterioză, Îngheţ Fructului, te (P), Intrare tel: 022 26 01 73
uităm de câteva etape prealabile care necesită o atenţie sporită înainte de a trece la Polenizatori Antracnoză Miez (%) pe rod(I)
FONDAREA, macolaus@hotmail.fr
mob: 069 358 996
fondarea livezii propriu zise. VARIETĂŢI LOCALE
Ca şi pentru orice practică agricolă, B A Anul 7 ÎNTREŢINEREA,
alegerea reuşită a terenului poate Livadă
contribui esenţial la o obţinerea unei
Costiujeni
Tradiţională
(8x8,10x10, >14,5 g
EXPLOATAREA
Livezii de Nuc
productivităţi mai înalte. Astfel, în Miez,nucă uscată 12x12) Înaltă 2,5 t / ha
cazul livezii de nuc, există câteva
aspecte a fi luate în consideraţie Terminală >55%
atunci când alegem un teren: P♂ - Chişinău
Pepiniera Pomicolă Voineşti -
A. Dacă e posibil, a planta pe un sol pe care au fost anterior cultivate Livadă B A Anul 7 promotor activ al nuciculturii ca
Tradiţională
cereale, plante leguminoase(lucernă,mazăre) sau borceaguri. (8x8,10x10, parte integranta a agriculturii -
Cazacu 12x12) 13-14 g insoteste statul in efortul sau de
B. A evita terenurile asfixiante (sufocătoare, de exemplu terenuri Miez,nucă uscată Înaltă 2,5 t / ha a dinamiza anumite ramuri din
mlăştinoase) Terminală sectorul agrar.
>45-49%
C. Pot fi valorificate şi terenurile în pantă. O înclinatie de 3-6° permite P♂ - Chişinău
In acest sens, misiunea sa este
o bună întreţinere a solului si un transport uşor al fructelor. Planta- de a furniza material saditor nu-
ţia poate fi înfiinţată si în pante de 6-12°, sau chiar 18-20°, având grijă
Livadă
B A Anul 7
cicol de calitate performanta in
ca rândurile să fie orientate pe direcţia curbelor de nivel. Tradiţională scopul extinderii suprafetelor de
Schinoasa (8x8,10x10, 12-14 g plantatii de nuc, iar intr-o optica
D. Prioritară rămâne şi vecinătatea sursei de apă pentru irigare, oco- Miez,nucă uscată 12x12) Înaltă 2,5 t / ha de termen lung - pentru creste-
lind cu toate acestea, terenurile situate în depresiuni, în zone unde rea expoturilor de nuca, miez de
Terminală >55%
se înregistrează brume târzii de primăvară/îngheţuri târzii tomnale. nuca si alte produse obtinute in
P♂ - Chişinău urma exploatarii acestei pretioa-
E. Vor fi excluse solurile excesiv de umede şi fără drenaj, cele cu nivel se specii.
Livadă B A Anul 8
freatic sub 1,5m, cât şi solurile lipicioase. A prefera soluri bine aerate. Tradiţională/
Cogălni- Prioritatile societatii noastre nu
Semi-intensivă
ceanu (8x8,10x10) >15 g se limiteaza doar la sfera comer-
PREGĂTIREA TERENULUI Miez,nucă uscată Înaltă 3 - 4 t/ha ciala.
Laterală
(altă varietate cu
>55 % Plantatiile fondate, desi proprietate a producatorilor de
fructificare laterală -
După ce am determinat terenul în care vor fi plantaţi puieţii de nuc, P♂ - Chişinău nuci la aceasta a doua etapa, raman in vizorul nostru
Călăraşi)
o serie de lucrări sunt necesare pentru a asigura condiţii optime de pe tot parcursul existentei acesteia, succesul produca-
vegetaţie viitoarei livezi. Livadă B A Anul 5 torilor fiind si succesul nostru in acelasi timp; pentru
1. Dezmiriştirea. Toată vegetaţia existentă pe terenul ales este Intensivă, ca, doar functionand intr-un angrenaj perfect, filiera
Semi-intensivă nucicola are perspective inalte, si doar printr-o consoli-
înlăturată (dezierbare sau defrişare) şi evacuată din câmp. Se bo- Corjeuţi (8x8, 8x6) Relativ >14 g
dare reusita a tuturor actorilor acestei filiere, doar lu-
roneşte, se nivelează şi se dezinfectează. Miez,nucă uscată Înaltă 2 - 3 t/ha
Terminală crand pentru interesul colectiv, vom parveni fiecare in
2. Fertilizarea. Înainte de desfundat, se administrează 10-60 t mra- 45 - 49 % parte la realizarea dezideratelor noastre economice.
niţă (în limita posibilităţilor), 100 kg P2O5 şi 80 kg K2O la 1 ha. P♂ - Chişinău
O plantatie de
3. Desfundarea. În august—septembrie, la adâncimea de 30-35 cm. În funcţie de
nuc poate fi
În octombrie-noiembrie se parcelează, nivelează şi se pichetează. Livadă B A Anul 5 dimensionare si schema exploatata
Intensivă, de amplasare a puieţilor, Nuca Proaspata
pentru a
Semi-intensivă
notă : este importantă orientarea rândurilor există livadă: furniza
Chişinău (8x6, 8x4) 10 - 13 g
(1)tradiţională, 4 produse
pe direcţia N-S, pentru a asigura o cantitate polenizator Medie 2 - 3 t/ha
nucă proaspătă, Terminală (2)semi-intensivă şi esentiale :
maximală de lumină de-a lungul zilei şi a Miez de nuca
de consum curent 45 - 51 % (3)intensivă
evita umbrirea (cu excepţia terenurilor în P♂ - auto Numărul de puieţi la
pantă unde rândurile sunt paralele cu curbele
hectar variază de la un
de nivel).
model de livadă la altul Ulei de Nuci
Ghidul a fost elaborat pentru a vă pune la (100-400 puieţi), iar în
dispoziţie un material instructiv de bază la funcţie de aceasta şi
fondarea, intreţinerea şi exploatarea livezii de randamentul economic al Nuci uscate
nuc. exploataţiei agricole.
Autor: TÎRSÎNĂ Oleg
PLANTAREA TĂIERILE DE FORMARE PROTECŢIA FITOSANITARĂ
Plantarea puieţilor se poate face atât toamna, cât şi primăvara. S-a Tăierile de formare constituie o lucrare importantă în livadă, având ca scop să permită : Principala maladie a nucului este bacterioza : o bacterie care provoacă
constatat totuşi că plantarea puieţilor de nuc este mai reuşită primăvara, (1)prinderea mai eficientă a tinerilor puieţi, (2)proiectarea şi întreţinerea coroanei pomului, necroze (pete negre) pe toate organele în creştere (ramuri, muguri, fruc
evitându-i pomului deja slăbit de stresul răsădirii impactul curenţilor reci de (3)stimularea fructificării prin eliminarea ramurilor inutile sau moarte. În acelaşi timp, te). Ea se dezvoltă în condiţii de umeditate înaltă şi temp° între 16-29°.
iarnă. acestea (4)vor facilita lucrările şi recolta mecanizată prin omogenizarea formelor şi a
Combaterea acestei maladii provocată de Tipuri de Fructificare
dimensiunilor arborilor. Xantonomas Juglandis, cat şi a antracnozei
Gropile de plantare se vor face în ziua plantării, pentru a converva un maxi-
mum de umeditate. Dimensiunile gropilor vor fi de În tabelul de mai jos sunt explicate schematic tăierile de formare, iar în figura (Gnomonia Leptosyla),
se face tradiţional cu
60cm x 60cm pe diametru. Înainte de a fi plantaţi, alăturată se demonstrează aplicarea tăierilor de întreţinere (curăţirea) destinate
produse cuprice în
rădăcinile afectate sau mutilate ale puieţilor pot fi retezate uşor. Se va esenţial luminării interiorului coroanei, favorizând fructificarea şi ameliorarea
concentraţii mici (1%).
avea grijă ca acestea să fie aşezate orizontal pe măsură ce vor calităţii fructelor. Aceste lucrări se execută în perioada de
fi îngropate, dispunîndu-le în formă de stea în jurul pivotului. repaos vegetal al arborilor. 1ul Tratament. Se va
aplica la dezmugurire
Este foarte important ca punctul de altoire să se Este important să reţinem că înălţimea trunchiului nu
folosind o soluţie de
trebuie să depăşească 0,9 - 1,1m, în caz contrar s-a con-
afle cu 3-5 cm deasupra nivelului solului după statat întârzierea intrării pe rod cu un an. Zeamă Bordeleză 1,5%.
plantare. Pentru a fi reuşi acest lucru, putem
recurge la ajutorul unui suport confecţionat Preventiv însă, încă din primul an al puieţilor în 2lea Tratament. Se
dintr-o scândură căreia i s-a făcut o crestătură în livadă, este o operaţiune care necesită toată atenţia. efectuează la apariţia
prealabil. La momentul plantării,capetele scîndurii este vorba de sfârşitul lunii august, perioadă în Fig.
primelor frunzuliţe,cu
vor fi susţinute de marginile gropii, iar crestătura în care vom incerca sa stopăm creşterea puieţilor Curăţatul Nucului acelaşi preparat dar
care va fi menţinut puietul la nivelul punctului de altoire de nuc, în scopul de a-i proteja de îngheţurile timpurii
cu o conc. de 0,5%.
va indica înălţimea optimă de plantare. detoamnă. Pentru aceasta vom ciupi mugurii 3lea Tratament. La în-
Este important să nu se toarne apă în groapă înainte de terminali, situaţi la capătul lăstarilor. ceputul creşterii lăsta-
plantare. După plantare pământul va fi tasat uşurel, fără a rilor, conc. de 0,5%.
În aceiaşi perioadă vom opera o muşuroire la baza
forţa prea mult; se va face o cuvetă în jurul gropii. Apoi tulpinii pomului, astfel încât să acoperim punctul de 4lea Tratament. După
se vor turna 15-20 l de apă fiecărui puiet. În final, se va altoire spre a nu-l expune scăderilor bruşte de tem- căderea frunzelor se
aduna un muşuroi de pământ (h=10-15 cm)în jurul tulpinii, care peratură(15-20cm înălţime). tratează cu Zeamă
nu va fi tasată. bordeleză - 1,5-2%.
Fertilizarea. În cele din urmă, fiecărui pom i
se vor administra câte 500g NPK (18/46/0 sau
altă formulă apropiată ) la suprafaţă, pe o rază
de 1m în jurul tulpinii.
În fiecare an, aria de administrare a preparatu-
lui fertilizant va creşte radial cu 0,50m după
cum e indicat în figura alăturată.
Irigarea. Norma optimă de irigare
constituie cca 20 l apă/pom săptămâ-
nal, dar aceasta poate scădea/creşte în
funcţie timp de precipitaţii/secetă.
Există diferite scheme şi metode de
irigare, se recomandă însă cea prin
picurare, explicată în imagine
Pe furtun se vor adăuga anual câte o
picurătoare suplimentară, de o parte şi
alta a rândului de pomi, la o distanţă
de 0,4m de precedenta.
Culturi Intercalate. Plantatorii optează
uneori pentru culturi intercalate între rându-
rile de nuci. Aceasta se admite dacă livada
este irigată, respectând distanţa de 1m de la
rândul de pomi. În fiecare an ne vom îndep-
ărta cu 0,5m de rândul de arbori. NB: Dacă
se seamănă porumb, distanţa va fi de 2m.