Sunteți pe pagina 1din 195
Construind cu SIMETRIA| Gernot Minke Construind cu pamant Proiectare si tehnologii pentru o arhitectura durabila SIMETRIA Prefata 7 I Tehnologia constructiilor din pamant 1. Introducere 11 Scutt toric 11 Pamantul ca material de constructo: puncte esentale 13 imbsnstatiea cimatu’ inetion 15 Prejudecdti pivind piméntul ce materal deconstrudie 18 2. Proprietatile pamantului ca material de constructie 19 Compozite 19 Teste flcsite pentru analiaa comporifie lutului 21 Heciele apei 24 Hfectee vapor 22 Influenta Blduiii 31 Revistente 32 Valoarea oH-ului 35 Radiativitaiea 35 Protejares de radiatile undelorelectiomagnetice cu frecventa inalta 35 3. Pregatirea lutului 36 Uscerea, concasarea si amestecarea 36 Cerneres 38 Prepararea noroului 38 Consevarea apei 38 Subjerea 38 4, Imbunatatirea caracteristicilor pamantului prin tratare speciala sau cu aditivi 39 feducerea crptutitor povocate de contact 39 Stabiizerea impotrva eroziuniiapei 40 Greserea frei de legitucs 42 Crestor rezstontel la compresie 43 Reriterja la abrazune 47 esterea resent temice 47 5. Lucrari din pamént b&tatorit 52 Goirje 53 Unete 54 Metoda de construcic $5 Realzarea golurior $5 Ni tehnici de construe @ peretio 56 Cupole din pamant tatatort 57 Usarea 59 Mara de lucru necesaié 59 lelare termed 60 Tretarea supraefelor 60 6. Lucrul cu blocurile de pamant 61 Scurtistoric 61 Producerea blocurlor de pmant 62 Compoztia materilului 65 Asezarea blocutlor de pimint 65 Tratarea supratetalor 66 Farea ranforséilor in pereti 67 Blocuri de lut uscare 67 Cavamizi nearse cu acusiic’ specials 67 7. Blocuri mari si panouri prefabricate 69 Blocuile mai 69 Panouri din pecei prefabricayi 70 Plangee 70 Dale de pardoseals 71 Dale din ut exudat 7 8. Modelare direct’ culutumed 72 Tehnici taditionate cu lut umed 72 Tehnica urte de Wut” Dunner-Lebmbvote 74 Tenica fun de Wut” strenglehm 74 ‘9, Umplerea structurilor schelet (Fachwerk) cu lutumed 80 Lut aruncat 80 Lut stiopit 80 Rls stcle de lut din poie 81 Umplaturs din lt usor 82 Umplutud din stangiehe sfuni si ecordoanes din pimént 82 10. Lut usor compactat, turnat sau pompat 83 Cottgje 83 Perei din lut usor cu paie 83 Peres din lt ugor culemn 84 Pret din lut mineral usar compactat, tumat sau pompat 85 Pardoseli din lul mineral usor porpat 88 Blocuri cu golur urplute cu lut 89 Furi umplute culut 90 11, Tencuiala din lut_ 92 Pregitirea suprafefei 92 Compeziiatencuieli de at 92 Ghid de tencure a pereior din aman 94 Teneuial stopité 95 Tencuial dia tut mineral usor 95 Tencuialé auncata 95 Tercuialé la perel din bal de pele 95 Tencuialé umeds 96 Protejarea cohuilor 96