Sunteți pe pagina 1din 5

CE ESTE CONTROLUL?

Un atribut al conducerii Atributele conducerii: de a prefigura evolutia viitoare a organizatiei (sistemului condus); de a stabili structura organizatorica si functionala si modalitatea de functionare a acesteia; de a armoniza in permanenta deciziile conducerii cu activitatea subordonata in vederea obtinerii rezultatelor dorite; de a asigura si sustine angajatii in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor, aplicand masuri de stimulare, coercitive si asiguratorii; de a urmari in permanenta modul de desfasurare a activitatii in structura/sistemul condus.
2

CURS 1 Exercitarea controlului financiar, corelarea evaluarilor curente din baza de date a firmei cu realitatea contabila si de piata a firmei. Necesitatea corectrii periodice i ocazionale a cifrelor de eviden ale firmei.

CE ESTE CONTROLUL?
Controlul = functie finalizatoare a procesului de conducere, care permite furnizarea de informatii necesare pentru derularea in bune conditii a celorlalte functii ale conducerii. Informatiile furnizate de control = permit cunoasterea realitatii de catre conducere si aprecierea calitatii deciziilor luate anterior si eficienta masurilor intreprinse pentru indeplinirea lor. Pe baza controlului = conducerea stabileste abaterile (pe cauze, responsabili, etc) si fundamenteaza deciziile viitoare (intocmeste planuri, stabileste bugete, etc)

CE ESTE CONTROLUL?
Fara informatiile furnizate de control conducerea unei organizatii (intreprindere, societate, etc.) nu-si poate indeplini/realiza in conditii corespunzatoare niciunul din atributele sale; Eficienta unui control se poate realiza numai atunci cand dupa exercitare se stabilesc masuri operative:
de redresare a situatiei; de prevenire sau evitare a situatiilor nedorite; de sanctionare a vinovatiilor.

Aceste masuri tin de celelalte atribute ale conducerii.

CE ESTE CONTROLUL?
Controlul este o necesitate obiectiv i subiectiv, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfecionare a activitii executive, inclusiv a procesului de conducere a acesteia.

CARE SUNT LATURILE CONTROLULUI?


Controlul contribuie la urmarirea operationala si prevenirea unor evenimente nedorite prin urmatoarele laturi: Latura constatativa; Latura activa. Latura constatativa = control de conformitate = presupune ca obiectivele ce urmeaza sa fie atinse sunt fixe (legi, norme, hotarari, STAS-uri, standarde). Prin acest control se urmareste stabilirea abaterilor si impunerea de masuri pentru eliminarea si ulterior sanctionarea persoanelor vinovate;

Controlul asigur perfecionarea, creterea profitului n condiii de concuren liber i loial. Controlul, ca form de cunoatere este lipsit de sens dac nu se manifest i ca form de perfecionare a modului de gestionare a patrimoniului i de organizare i conducere a activitii agentului economic.
5

CARE SUNT LATURILE CONTROLULUI?


Latura activa = control de pilotaj sau/si control adaptiv;
Controlul de pilotaj = urmareste mentinerea unora din conditiile anterioare favorabile existente la data emiterii deciziei si crearea de conditii noi in functie de modificarile intervenite in mediul intern si extern al firmei. Controlul adaptiv = previne actiunea factorilor cu influente negative si creeaza conditii noi pentru imbunatatirea activitatii. Obiectivele de atins nu mai sunt fixe, ele se modifica continu in functie de noua situatie aparuta. Acest tip de control nu se rezuma la compararea nivelului planificat cu cel efectiv al unui indicator, ci mai intai verifica modul de fundamentare a indicatorului, ii aduce corectiile necesare, iar apoi stabileste abaterile si ia masuri de rigoare.
7

CARE SUNT ELEMENTELE SISTEMULUI DE CONTROL?

Indiferent de nivelul la care se exercita controlul isi realizeaza menirea folosind trei elemente care reprezinta etape distincte in activitatea de control: compararea, analiza si evaluarea, verificarea constatarilor, intre care se stabilesc legaturi directe si inverse.

ELEMENTELE SISTEMULUI DE CONTROL INTRRI

CARE SUNT FUNCTIILE CONTROLULUI?

COMPARAREA SITUAIA IDEAL (DORIT) SITUAIA REAL (FAPTIC)

Controlul isi realizeaza sarcinile sale prin intermediul a 3 functii:


functia constatativa;

ANALIZA I EVALUAREA

functia constructiva;
VALORIFICAREA CONSTATRILOR PERFECIONAREA ACTIVITII CONTROLATE AUTOPERFECIONAREA CONTROLULUI

functia coercitiva.
In practica aceste functii se realizeaza concomitent si succesiv, fiecare din aceste functii putand avea o pondere mai mare sau mai mica dupa cum controlul este organizat (in interiorul sau in afara organizatiei).
9 10

IEIRI

CARE SUNT FUNCTIILE CONTROLULUI?


Functia constatativa = prin intermediul careia conducerea are posibilitatea sa cunoasca realitatea si pe acea baza sa ia masurile de rigoare. Aceasta functie este specifica controlului de conformitate. Functia constructiva = prin intermediul careia conducerea are posibilitatea: A) sa prevada evolutia viitoare a fenomenelor; B) sa previna fenomenele nedorite; C) sa perfectioneze activitatile controlate.

FUNCTIA CONSTRUCTIVA (A)


Prin control conducerea poate verifica: stilul de munca; calitatea deciziilor anterioare; se pot analiza si apoi fundamenta mai bine deciziile viitoare sau se pot modifica deciziile in curs de executare. Toate acestea permit asigurarea unor premise pentru exercitarea in conditii corespunzatoare a celorlalte functii in special a celei previzionale. Fara a abandona trecutul, controlul trebuie sa influenteze tot mai mult evolutiile viitoare.
11 12

FUNCTIA CONSTRUCTIVA (B) 1. prin control se previn fenomenele nedorite; 2. controlorul trebuie sa colaboreze cu cei controlati, pentru prevenirea si sanctionarea neregulilor; 3. controlul trebuie sa acorde asistenta de specialitate celor controlati, pentru imbunatatirea activitatii acestora; 4. cei controlati trebuie sa aiba posibilitatea sa-si exprime punctul de vedere, sa combata daca este cazul concluziile controlorului; Vinovatia trebuie dovedita, ea nu este prezumata. 5. controlorii trebuie sa indrume si sa sprijine pe cei controlati in cunoasterea legislatiei (care uneori este ambigua sau interpretabila) in vederea folosirii metodelor eficiente de gestiune;
13

FUNCTIA CONSTRUCTIVA (C)


Controlorii nu trebuie sa se transforme in vanatori de greseli; Acestia trebuie sa stabileasca stadiul neajunsurilor si sa ia masurile de rigoare pentru contracararea acestora; Uneori neajunsurile isi au sediul compartimentului sau unitatii controlate; in afara

Prin interventiile facute controlorii nu trebuie sa se substituie celor controlati, ei trebuie sa-si pastreze independenta fata de operatiunile respective; Atunci cand neajunsurile isi au sediul in interiorul compartimentului se impun masuri pt. eliminarea neregulilor si sanctionarea vinovatiilor.
14

FUNCTIA COERCITIVA
Prin aceasta controlul este inteles ca fiind si o actiune post-factum cand se impun masuri de tragere la raspundere a celor vinovati care nu si-au indeplinit corespunzator sarcinile de serviciu. Inainte de aplicarea unei sanctiuni trebuie analizat cu tact explicatiile si apararile celor controlati astfel incat sa existe certitudinea deplina a vinovatiei. Numai dupa aceasta sanctiunea aplicata are un caracter constructiv si preventiv. Daca se porneste din start sa se sanctioneze automat fara discernamant toate neregulile considerand pe toata lumea vinovata atunci se creaza o bariera psihologica intre controlati si controlori. Prin aceasta se anuleaza latura de indrumare, sprijin si colaborare a controlului care duce la ineficienta.
15

CINE POATE EXERCITA CONTROLUL?


In activitatea practica cele doua laturi ale controlului pot avea ponderi diferite: controlul exercitat prin intermediul organelor statului (la intreprinderile de stat sau la cele private); controlul exercitat la nivelul organizatiei = ctrl. de pilotaj + adaptiv = fara a se neglija latura constatativa a acestuia. Concluzie: controlul nu trebuie privit ca o inspectie finala (care inventariaza abaterile, neregulile si intocmeste rapoarte), ci ca o activitate de prevenire a neregulilor, de perfectionare a activitatii de control.
16

CINE POATE EXERCITA CONTROLUL?


Agentia Nationala de Administrare Fiscala ; Garda financiar; Autoritatea Nationala a Vamilor; Organe de control financiar ale Ministerului Finanelor Publice; Departamentul de Control al Guvernului Intern de catre fiecare agent economic
17 18

V mulumesc pentru atenie!