Sunteți pe pagina 1din 2

Reflectarea in contabilitate a provizioanelor si a ajustarilor pentru depreciere

Reflectarea in contabilitate a provizioanelor si a ajustarilor pentru depreciere Recunoasterea in contabilitate a provizioanelor si a ajustarilor pentru deprecierea activelor sunt operatiuni efectuate cu ocazia intocmirii de situatii financiare, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005. Potrivit pct. 184 din aceste reglementari un provizion este o datorie cu exigibilitate si valoare incerta. Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: entitatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva si poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, atunci nu va fi recunoscut un provizion, ci probabil datorii contingente. Potrivit pct. 33 (1) din aceleasi Reglementari contabile, ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente la active amortizabile (ireversibile), inregistrate pe seama amortizarii si/sau ajustarile provizorii (reversibile), inregistrate pe seama ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare a activelor. Aceste ajustari se fac in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor. EXEMPLU privind provizioanele In luna februarie 2008, o entitate are obligatia restituirii unui imobil, ca urmare a sentintei judecatoresti din data de 01.02.2008. La data bilantului (31 dec. 2007) cladirea are o valoare bruta de 100.000 lei si o amortizare de 40.000 lei. Intrucat la data bilantului sunt indeplinite conditiile de recunoastere a unui provizion pentru litigii, in situatiile financiare ale anului 2007 se va recunoaste un provizion la nivelul valorii ramase neamortizate. Inregistrari contabile Constituirea provizionului la nivelul valorii neamortizate a cladirii, in situatiile financiare ale anului 2007: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru pentru litigii 60.000

In luna februarie 2008, ca urmare a restituirii cladirii, aceasta se scoate din evidenta entitatii:

% 2812 Amortizarea constructiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

212 Constructii

100.000 40.000

60.000

Si totodata reluarea la venituri a provizionului constituit anterior: 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 60.000