Sunteți pe pagina 1din 391

Nr.

Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Ai raspuns corect la 35 intrebari si incorect la 0 intrebari
Intrebarea
1) Cum interpretai urmtoarea situaie?
Indicele fondului de rulment = 106%
Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108% Aceasta inseamna ca:
a. a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung;
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung;
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu;
d. a crescut fondul de rulment si nevoia de fond de rulment;
e. a crescut capitalul permanent si s-a mentinut ponderea datoriilor pe termen mediu si lung.
2. Ce semnificaie are situaia n care raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este
supraunitar?
2) Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. o incapacitate de plata;
b. un dezechilibru financiar;
c. un risc de insolvabilitate scazut;
d. un fond de rulment pozitiv;
e. o capacitate de autofinantare sporita;
3. Cum se calculeaz rata stocurilor?
3) Rata stocurilor se calculeaza astfel:
a. ca raport intre stoc si pasivul total;
b. ca raport intre stocul productiei neterminate si activul total;
c. ca raport intre stocul de materii prime si activul total;
d. ca raport intre stoc si activul total;
e. ca raport intre stocul de produse finite si activul total.
4) Interpretai urmtoarea situaie:
Indicele capitalului propriu = 110%;
indicele capitalului permanent = 108%;
indicele activelor imobilizate = 115%.
Aceasta semnifica:
a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment;
b. cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare;
c. reducerea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent;
d. cresterea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent;
e. scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent.
5. Ce semnificaie are situaia n care raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este
subunitar?
5) Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este subunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. o incapacitate de plata;
b. o capacitate de autofinantare sporita;
c. un risc de insolvabilitate scazut;
d. un fond de rulment negativ;
e. un dezechilibru financiar.
6) Ce semnific inegalitatea: > 1 ?
6. Rata finantarii imobilizarilor > 1, semnifica:
a. un dezechilibru financiar;
b. un risc de insolvabilitate ridicat;
c. o incapacitate de plata;
d. degajarea unui fond de rulment pozitiv;
e. o incapacitate de autofinantare sporita.
7. Precizai mrimea ratei autonomiei financiare globale pentru realizarea echilibrului financiar.
7)Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie:
a. mai mare de 50%;
b. intre 20% 50%;
c. peste 20%;
d. peste 33%;
e. intre 33% si 100%.
8) Cum interpretai urmtoarea situaie?
O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:
= 0,5 in perioada de baza (P0);
a. scaderea stocurilor fara miscare;
b. diminuarea creantelor;
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;
d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor;
e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
ilizate Activeimob
manent Capitalper
ilizate Activeimob
manent Capitalper
Stocuri
ent Fondderulm
Stocuri
ent Fondderulm
9) Cum interpretai situaia n care indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de
produse finite 110%?
9) Indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta
reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a stocurilor;
b. reducerea volumului de activitate, fapt care genereaza sporirea stocurilor;
c. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor;
d. cresterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionarii;
e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de rotatie a acestora.
10) Ce semnificaie are cresterea activului total ntr-o proporie mai mare dect datoriile totale
Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea profitului brut;
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
e. cresterea patrimoniului firmei.
11) Ce exprima relatia:
a. influenta preturilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii financiare;
b. influenta costurilor unitare asupra ratei rentabilitatii financiare;
c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare;
d. influenta vitezei de rotatie a activului total asupra ratei rentabilitatii financiare;
e. influenta profitului net la 1 leu venituri totale asupra ratei rentabilitatii financiare.
12) Interpretai situaia n care influena structurii vnzrilor asupra ratei rentabilitii resurselor
consumate este de +4%.
Influenta structurii vanzarilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de +4%.
Rezulta:
a. cresterea ponderii produselor la care rata rentabilitatii este mai mare decat media pe intreprindere la
nivelul bazei de comparatie;
b. scaderea ponderii produselor la care rata rentabilitatii este mai mare decat media pe intreprindere;
c. cresterea ponderii produselor la care sa marit rata rentabilitatii;
d. reducerea costurilor pe produse si cresterea rentabilitatii;
e. marirea preturilor de vanzare la produsele cu rentabilitate scazuta.
) 100
0
0
1
1
1
1
1
1
-
\
|
-
Vt
Pn
Vt
Pn
Kp
At
At
Vt
13) Interpretai situaia n care:
Indicele activelor totale = 102%
Indicele capitalului permanent = 109%
Indicele cifrei de afaceri = 112% Aceasta situatie semnifica:
a. se reduce rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
b. creste rata stabilitatii financiare si se reduce eficienta activelor totale;
c. se reduce rata stabilitatii financiare si creste eficienta activelor totale;
d. creste rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
e. se reduce rata stabilitatii financiare si se accelereaza viteza de rotatie a activelor circulante.
14. Cum se calculeaz modificarea procentual a ratei rentabilitii financiare pe baza urmtorilor
indicatori calculai la nivelul firmei: capital propriu, datorii pe termen mediu, profit net?
Rf = x 100
14) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1 Capital propriu 10.000 12.000
2 Datorii pe termen mediu 1.600 3.600
3 Profit net 1.350 1.944
Modificarea procentuala a ratei rentabilitatii financiare este de:
a. +1,7%
b. +2,9%
c. -2,9%
d. -3,7%
e. +5,7%
15) Ce indicator se determin pe baza relaiei? V =
a. viteza de rotatie a capitalului propriu;
b. viteza de rotatie a stocurilor;
c. viteza de rotatie a creantelor;
d. viteza de rotatie a activelor circulante;
e. rata stabilitatii financiare.
T
CA
AC
-
T
CA
AC
-
16) Cnd se realizeaz echilibrul financiar?
16. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:
a. trezoreria este negativa;
b. trezoreria este zero;
c. trezoreria este pozitiva;
d. fondul de rulment este negativ;
e. fondul de rulment este zero.
17) Cum definii nevoia de fond de rulment?
17. Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind:
a. partea din activele circulante care trebuie finantata din fondul de rulment;
b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta;
c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate;
d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata
finantarii activelor circulante;
e. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung.
18) Ce indicator se determin pe baza relaiei?
18. Pe baza relatiei: , , se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului permanent;
b. rata lichiditatii curente;
c. rata solvabilitatii generale;
d. rata stabilitatii financiare;
e. rata autonomiei financiare.
19) Cum se calculeaz nevoia de fond de rulment?
19. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:
a. (Stocuri + creante) datorii financiare;
b. Capital permanent active circulante; pe termen scurt.
c. (Stocuri + creante) datorii de exploatare pe termen scurt;
d. Capital permanent datorii financiare;
e. Active circulante datorii de exploatare
20. Care sunt indicatorii ce stau la baza analizei echilibrului financiar?
20) Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor;
a. fondul de rulment;
b. necesarul de fond de rulment;
c. trezoreria neta;
d. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta;
e. disponibilul de fond de rulment.
Pasivtotal
manent Capitalper
Pasivtotal
manent Capitalper
21. Definii fondul de rulment.
21) Fondul de rulment poate fi definit astfel:
a. acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente;
b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta;
c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung;
d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si
este destinata finantarii activelor circulante;
e. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate.
22. Interpretai situaia n care elementele de activ cresc ntr-o proporie mai mare dect datoriile
totale.
22) Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea nevoii de fond de rulment;
c. cresterea profitului brut;
d. cresterea patrimoniului net;
e. diminuarea profitului brut.
23. Ce indicator se determin pe baza relaiei?
23) Pe baza relatiei: , se determina:
a. raportul de imobilizare a creantelor;
b. rata datoriilor;
c. durata de folosire a surselor atrase;
d. raportul creante-obligatii;
e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.
24. Interpretai situaia n care datoriile totale cresc ntr-o proporie mai mare dect elementele
de activ.
24) Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea profitului brut;
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
e. scaderea patrimoniului net.
) (
) (
CA eante urilordecr itoralcont Rulajuldeb
soldmediu Creante
) (
) (
CA eante urilordecr itoralcont Rulajuldeb
soldmediu Creante
25. Ce conine situatia fluxurilor de trezorerie?
25) Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta:
a. veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatii de exploatare;
b. provenienta lichiditatilor si modul lor de folosire;
c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de lichiditate la sfarsitul anului;
d. veniturile, cheltuielile si rezultatele dau activitati de finantare;
e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din activitatile totale ale intreprinderii.
26) Ce exprima relatia:
a. influenta volumului vanzarilor asupra profitului;
b. influenta pretului de vanzare asupra profitului;
c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului;
d. influenta costului unitar asupra profitului;
e. influenta pretului si costului unitar asupra profitului.
27. Ce indicator se determin pe baza relaiei?
27) Pe baza relatiei: , se determina:

a. durata de folosire a surselor atrase;
b. durata de imobilizare a creantelor;
c. raportul creante-obligatii;
d. gradul de solvabilitate;
e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.
28. Ce indicator se determin pe baza relaiei? ?
28) Pe baza relatiei: , se determina:
a. rata datoriilor;
b. gradul de indatorare;
c. lichiditatea patrimoniala;
d. solvabilitatea imediata;
e. solvabilitatea patrimoniala.
( ) ( )

0 1 1 1 1 1 1 1 c q p q c q p q
bligatii turilordeo ditoralcon Rulajulcre
soldmediu Obligatii 360 ). (
bligatii turilordeo ditoralcon Rulajulcre
soldmediu Obligatii 360 ). (
care Crediteban priu Capitalpro
priu Capitalpro
+
care Crediteban priu Capitalpro
priu Capitalpro
+
29. Cum se calculeaz influena costului asupra ratei rentabilitii resurselor consumate pe baza
urmtorilor indicatori: cifra de afaceri net, cheltuieli aferente cifrei de afaceri, indicele costurilor
si indicele preurilor de vnzare?
29) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1 Cifra de afaceri neta 1.600 1.750
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 1.405 1.552
3 Indicele preturilor de vanzare 102%
4 Indicele costurilor 98%
Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:
a. -2,21%
b. +2,21%
c. +3,21%
d. -3,21%
e. -1,21%
30. Cum se determin influena profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitii
financiare folosind urmtorii indicatori capital propriu, datorii pe termen mediu si lung, profit net,
cifra de afaceri?
30) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1 Capital propriu 4.500 5.000
2 Datorii pe termen mediu si lung 600 400
3 Profit net 1.620 2.430
4 Cifra de afaceri 10.800 13.500
Influenta profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare este de:
a. +8,1%
b. -8,1%
c. +6,1%
d. -6,1%
e. -7,1%
31. Cum se calculeaz cifra de afaceri critic pe baza indicatorilor: cheltuieli fixe, preul unitar,
cheltuieli variabile unitare, cifra de afaceritimpul anual de lucru, producia fizic maxim si profitul
estimat?
31) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc; CA = 6.300 lei; T= 360 zile;
qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei. Cifra de afaceri critica este:
a. 4000 lei
b. 8000 lei
c. 9000 lei
d. 10000 lei
e. 15000 lei
4. Cum se determin volumul produciei vndute pentru obinerea unui profit estimat pe baza
indicatorilor: cheltuieli fixe, pre unitar, cheltuieli variabile unitare, cifr de afaceri, timpul anual de
lucru, producia fizic maxim, profitul estimat.
32) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc;
CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei.
Volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma globala este:
a. 10500 bc
b. 20500 bc
c. 10800bc
d. 10000 bc
e. 16500 bc
5. Cum se calculeaz pragul rentabilitii cunoscnd urmtorii indicatori: capacitatea maxim de
producie, cheltuielile fixe, cheltuielile variabile la 1 leu cifra de afaceri, gradul efectiv de folosire a
capacitii de producie?
33) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
capacitatea maxima de productie = 100.000 lei
cheltuieli fixe = 20.000 lei
cheltuieli variabile la 1 leu cifra de afaceri = 0,50
gradul efectiv de folosire a capacitatii de productie = 75% Pragul rentabilitatii este:
a. 40000 lei
b. 10000 lei
c. 50000 lei
d. 80000 lei
e. 100000 lei
6. Cum se calculeaz influena creanelor asupra eliberrilor (imobilizrilor) de active circulante
cunoscnd urmtorii indicatori: cifra de afaceri, activele circulante, creanele, timpul de lucru anual?
34) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -
Nr. crt Indicatori P0 P1
1. Cifra de afaceri 1.250 1.152
2. Active circulante, din care: 300 320
3. creante 125 128
T = 360 zile
Influenta creantelor asupra eliberarilor (imobilizarilor) de active circulante este de :
a. +6 lei
b. +5lei
c. +3 lei
d. +100 lei
e. +200 lei
7. Cum se calculeaz influena soldului mediu al creanelor asupra vitezei de rotaie a activelor
circulante pe baza indicatorilor cifra de afaceri, soldul mediu al activelor circulante, stocuri, creane?
35) Pe baza datelor:
Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri lei 60.000 66.000
Soldul mediu al activelor circulante, din care: lei 7.500 8.070
stocuri lei 4.500 4.770
creante lei 3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de:
a. 4,00 zile;
b. 1,10 zile;
c. 1,64 zile;
d. +1,64 zile;
e. +4,00 zile
100.00% poz 36
Raspuns
test
Raspuns
corect
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a OK
d OK
d OK
e OK
d OK
d OK
a OK
e OK
e OK
e OK
e OK
a OK
d OK
b OK
d OK
c OK
a OK
d OK
c OK
d OK
d OK
d OK
a OK
e OK
) (
) (
CA eante urilordecr itoralcont Rulajuldeb
soldmediu Creante
b OK
d OK
a OK
e OK
b OK
a OK
a OK
b OK
a OK
c OK
d OK
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Intrebarea
1) Cum interpretai urmtoarea situaie?
Indicele fondului de rulment = 106%
Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108% Aceasta inseamna ca:
a. a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung;
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung;
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu;
d. a crescut fondul de rulment si nevoia de fond de rulment;
e. a crescut capitalul permanent si s-a mentinut ponderea datoriilor pe termen mediu si lung.
2. Ce semnificaie are situaia n care raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este
supraunitar?
2) Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. o incapacitate de plata;
b. un dezechilibru financiar;
c. un risc de insolvabilitate scazut;
d. un fond de rulment pozitiv;
3. Cum se calculeaz rata stocurilor?
3) Rata stocurilor se calculeaza astfel:
a. ca raport intre stoc si pasivul total;
b. ca raport intre stocul productiei neterminate si activul total;
c. ca raport intre stocul de materii prime si activul total;
d. ca raport intre stoc si activul total;
e. ca raport intre stocul de produse finite si activul total.
4) Interpretai urmtoarea situaie:
Indicele capitalului propriu = 110%;
indicele capitalului permanent = 108%;
indicele activelor imobilizate = 115%.
Aceasta semnifica:
a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment;
b. cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare;
c. reducerea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent;
d. cresterea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent;
e. scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent.
5. Ce semnificaie are situaia n care raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este
subunitar?
5) Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este subunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. o incapacitate de plata;
b. o capacitate de autofinantare sporita;
c. un risc de insolvabilitate scazut;
d. un fond de rulment negativ;
e. un dezechilibru financiar.
6) Ce semnific inegalitatea: > 1 ?
6. Rata finantarii imobilizarilor > 1, semnifica:
a. un dezechilibru financiar;
b. un risc de insolvabilitate ridicat;
c. o incapacitate de plata;
d. degajarea unui fond de rulment pozitiv;
e. o incapacitate de autofinantare sporita.
7. Precizai mrimea ratei autonomiei financiare globale pentru realizarea echilibrului financiar.
7)Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie:
a. mai mare de 50%;
b. intre 20% 50%;
c. peste 20%;
d. peste 33%;
e. intre 33% si 100%.
8) Cum interpretai urmtoarea situaie?
O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:
= 0,5 in perioada de baza (P0);
a. scaderea stocurilor fara miscare;
b. diminuarea creantelor;
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;
d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor;
e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
9) Cum interpretai situaia n care indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de
produse finite 110%?
9) Indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta
reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a stocurilor;
b. reducerea volumului de activitate, fapt care genereaza sporirea stocurilor;
c. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor;
d. cresterea stocurilor ca urmare a supraaprovizionarii;
e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de rotatie a acestora.
10) Ce semnificaie are cresterea activului total ntr-o proporie mai mare dect datoriile totale
Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea profitului brut;
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
e. cresterea patrimoniului firmei.
11) Ce exprima relatia:
a. influenta preturilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii financiare;
b. influenta costurilor unitare asupra ratei rentabilitatii financiare;
c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare;
d. influenta vitezei de rotatie a activului total asupra ratei rentabilitatii financiare;
e. influenta profitului net la 1 leu venituri totale asupra ratei rentabilitatii financiare.
12) Interpretai situaia n care influena structurii vnzrilor asupra ratei rentabilitii resurselor
consumate este de +4%.
Influenta structurii vanzarilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de +4%.
Rezulta:
a. cresterea ponderii produselor la care rata rentabilitatii este mai mare decat media pe intreprindere
la nivelul bazei de comparatie;
b. scaderea ponderii produselor la care rata rentabilitatii este mai mare decat media pe
intreprindere;
c. cresterea ponderii produselor la care sa marit rata rentabilitatii;
13) Interpretai situaia n care:
Indicele activelor totale = 102%
Indicele capitalului permanent = 109%
Indicele cifrei de afaceri = 112% Aceasta situatie semnifica:
a. se reduce rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
b. creste rata stabilitatii financiare si se reduce eficienta activelor totale;
c. se reduce rata stabilitatii financiare si creste eficienta activelor totale;
d. creste rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
e. se reduce rata stabilitatii financiare si se accelereaza viteza de rotatie a activelor circulante.
14. Cum se calculeaz modificarea procentual a ratei rentabilitii financiare pe baza urmtorilor
indicatori calculai la nivelul firmei: capital propriu, datorii pe termen mediu, profit net?
Rf = x 100
14) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1 Capital propriu 10.000 12.000
2 Datorii pe termen mediu 1.600 3.600
3 Profit net 1.350 1.944
Modificarea procentuala a ratei rentabilitatii financiare este de:
a. +1,7%
b. +2,9%
c. -2,9%
d. -3,7%
e. +5,7%
15) Ce indicator se determin pe baza relaiei? V =
a. viteza de rotatie a capitalului propriu;
b. viteza de rotatie a stocurilor;
c. viteza de rotatie a creantelor;
d. viteza de rotatie a activelor circulante;
e. rata stabilitatii financiare.
16) Cnd se realizeaz echilibrul financiar?
16. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:
a. trezoreria este negativa;
b. trezoreria este zero;
c. trezoreria este pozitiva;
d. fondul de rulment este negativ;
e. fondul de rulment este zero.
17) Cum definii nevoia de fond de rulment?
17. Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind:
a. partea din activele circulante care trebuie finantata din fondul de rulment;
b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta;
c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate;
d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata
finantarii activelor circulante;
18) Ce indicator se determin pe baza relaiei?
18. Pe baza relatiei: , , se determina:
a. viteza de rotatie a capitalului permanent;
b. rata lichiditatii curente;
c. rata solvabilitatii generale;
d. rata stabilitatii financiare;
e. rata autonomiei financiare.
19) Cum se calculeaz nevoia de fond de rulment?
19. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:
a. (Stocuri + creante) datorii financiare;
b. Capital permanent active circulante; pe termen scurt.
c. (Stocuri + creante) datorii de exploatare pe termen scurt;
d. Capital permanent datorii financiare;
e. Active circulante datorii de exploatare
20. Care sunt indicatorii ce stau la baza analizei echilibrului financiar?
20) Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor;
a. fondul de rulment;
b. necesarul de fond de rulment;
c. trezoreria neta;
d. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta;
e. disponibilul de fond de rulment.
21. Definii fondul de rulment.
21) Fondul de rulment poate fi definit astfel:
a. acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente;
b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta;
c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung;
d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si
este destinata finantarii activelor circulante;
e. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate.
22. Interpretai situaia n care elementele de activ cresc ntr-o proporie mai mare dect datoriile
totale.
22) Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea nevoii de fond de rulment;
c. cresterea profitului brut;
d. cresterea patrimoniului net;
e. diminuarea profitului brut.
23. Ce indicator se determin pe baza relaiei?
23) Pe baza relatiei: , se determina:
a. raportul de imobilizare a creantelor;
b. rata datoriilor;
c. durata de folosire a surselor atrase;
d. raportul creante-obligatii;
e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.
24. Interpretai situaia n care datoriile totale cresc ntr-o proporie mai mare dect elementele
de activ.
24) Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
b. cresterea profitului brut;
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
e. scaderea patrimoniului net.
25. Ce conine situatia fluxurilor de trezorerie?
25) Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta:
a. veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatii de exploatare;
b. provenienta lichiditatilor si modul lor de folosire;
c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de lichiditate la sfarsitul anului;
d. veniturile, cheltuielile si rezultatele dau activitati de finantare;
e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din activitatile totale ale intreprinderii.
26) Ce exprima relatia:
a. influenta volumului vanzarilor asupra profitului;
b. influenta pretului de vanzare asupra profitului;
c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului;
d. influenta costului unitar asupra profitului;
e. influenta pretului si costului unitar asupra profitului.
27. Ce indicator se determin pe baza relaiei?
27) Pe baza relatiei: , se determina:

a. durata de folosire a surselor atrase;
b. durata de imobilizare a creantelor;
c. raportul creante-obligatii;
d. gradul de solvabilitate;
e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.
28. Ce indicator se determin pe baza relaiei? ?
28) Pe baza relatiei: , se determina:
a. rata datoriilor;
b. gradul de indatorare;
c. lichiditatea patrimoniala;
d. solvabilitatea imediata;
e. solvabilitatea patrimoniala.
29. Cum se calculeaz influena costului asupra ratei rentabilitii resurselor consumate pe baza
urmtorilor indicatori: cifra de afaceri net, cheltuieli aferente cifrei de afaceri, indicele costurilor
si indicele preurilor de vnzare?
29) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1 Cifra de afaceri neta 1.600 1.750
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 1.405 1.552
3 Indicele preturilor de vanzare 102%
4 Indicele costurilor 98%
Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:
a. -2,21%
b. +2,21%
c. +3,21%
d. -3,21%
e. -1,21%
30. Cum se determin influena profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitii
financiare folosind urmtorii indicatori capital propriu, datorii pe termen mediu si lung, profit net,
cifra de afaceri?
30) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr. crt. Indicatori P0 P1
1 Capital propriu 4.500 5.000
2 Datorii pe termen mediu si lung 600 400
3 Profit net 1.620 2.430
4 Cifra de afaceri 10.800 13.500
Influenta profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare este de:
a. +8,1%
b. -8,1%
c. +6,1%
d. -6,1%
e. -7,1%
31. Cum se calculeaz cifra de afaceri critic pe baza indicatorilor: cheltuieli fixe, preul unitar,
cheltuieli variabile unitare, cifra de afaceritimpul anual de lucru, producia fizic maxim si profitul
estimat?
31) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc; CA = 6.300 lei; T= 360 zile;
qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei. Cifra de afaceri critica este:
a. 4000 lei
b. 8000 lei
c. 9000 lei
d. 10000 lei
4. Cum se determin volumul produciei vndute pentru obinerea unui profit estimat pe baza
indicatorilor: cheltuieli fixe, pre unitar, cheltuieli variabile unitare, cifr de afaceri, timpul anual de
lucru, producia fizic maxim, profitul estimat.
32) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc;
CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei.
Volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma globala este:
a. 10500 bc
b. 20500 bc
c. 10800bc
d. 10000 bc
5. Cum se calculeaz pragul rentabilitii cunoscnd urmtorii indicatori: capacitatea maxim de
producie, cheltuielile fixe, cheltuielile variabile la 1 leu cifra de afaceri, gradul efectiv de folosire a
capacitii de producie?
33) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
capacitatea maxima de productie = 100.000 lei
cheltuieli fixe = 20.000 lei
cheltuieli variabile la 1 leu cifra de afaceri = 0,50
gradul efectiv de folosire a capacitatii de productie = 75% Pragul rentabilitatii este:
a. 40000 lei
b. 10000 lei
c. 50000 lei
d. 80000 lei
e. 100000 lei
6. Cum se calculeaz influena creanelor asupra eliberrilor (imobilizrilor) de active circulante
cunoscnd urmtorii indicatori: cifra de afaceri, activele circulante, creanele, timpul de lucru anual?
34) Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei -
Nr. crt Indicatori P0 P1
1. Cifra de afaceri 1.250 1.152
2. Active circulante, din care: 300 320
3. creante 125 128
T = 360 zile
Influenta creantelor asupra eliberarilor (imobilizarilor) de active circulante este de :
a. +6 lei
b. +5lei
c. +3 lei
d. +100 lei
e. +200 lei
7. Cum se calculeaz influena soldului mediu al creanelor asupra vitezei de rotaie a activelor
circulante pe baza indicatorilor cifra de afaceri, soldul mediu al activelor circulante, stocuri, creane?
35) Pe baza datelor:
Indicatori u.m. P0 P1
Cifra de afaceri lei 60.000 66.000
Soldul mediu al activelor circulante, din care: lei 7.500 8.070
stocuri lei 4.500 4.770
creante lei 3.000 3.300
T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de:
a. 4,00 zile;
b. 1,10 zile;
c. 1,64 zile;
d. +1,64 zile;
e. +4,00 zile
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raspuns Pag
a
d
d
e
d
d
a
e
e
e
e
a
d
b
d
c
a
d
c
d
d
d
a
e
b
d
a
e
b
a
a
b
a
c
d
Instructiuni: Pentru a folosi acest fisier, treceti raspunsurile pe care le considerati corecte in
pagina Raspunsuri, coloana verde, apoi mergeti in pagina Test si completati coloana galbena
(Raspuns test) cu raspunsul corect. Pentru reluarea testului, stergeti raspunsurile date si
continuati. Actualizarea raspunsurilor, in cazul in care doriti modiifcarea, se face in pagina