Sunteți pe pagina 1din 1

Sticla de securitate ca lita termic si testata Heat Soak, conform normei SR EN 14179

D E F I S A

DATE

SGG

Sticla de securitate rezistent a la foc E (etans la foc) pentru utiliza ri la interior si exterior

PYROSWISS

CLASIFICARE
= Integritate
Func tia de rezisten ta la foc a unui element de construc tie, numai dup a criteriul etan s la foc, este de a mpiedica trecerea fl ac arilor si/sau a gazelor fierbin ti spre partea opus a focului.

INFORMAt II DESPRE PRODUS


Sticl a de securitate etans a la foc 5, 6, 8, 10, 12 mm

SPECIFICA tII TEHNICE


Rezisten ta la foc (SR EN 13501-2) Comportament la foc (EN 13501-1) Dimensiuni autorizate Toleran ta la grosime Toleran ta la l a t ime si lungime ncercarea cu pendul (EN 12600) Certificat CE Materiale periculoase con tinute E 30 A1 Variabile n func tie de configura tia sticlei, de sistemul de tmpl arie, de tipul de element si de tar a. Dimensiunile autorizate ale omolog arilor na tionale trebuie s a fie respectate n mod obligatoriu. Pentru sticle cu grosimea de 5 si 6 mm: 0,2 mm; pentru sticle cu grosimea de 8, 10 si 12 mm: 0,3 mm. 2 mm 1 (C) 1 ti ob tine un CPIP** de la reprezentantul local) Nr. 0336-CPD-5064A/Nr. ID* (pute Niciunul

* **

Nr. ID: num arul de identificare al produc atorului Characteristic Performance Identification Paper

www.vetrotech.com

2009/Technische nderungen vorbehalten/10. Juli 2009/Version: -.-

Grosimea Greutate Izolare fonic a Rw (EN 140-3) Transmisia luminii (EN 410) Reflexia luminii rL (exterior/interior) Valoarea U, W/m2K (EN 673) Factorul solar g Transmisia de energie tE Reflexia de energie rE (exterior/interior)

5 mm 12,5 kg/m2 32 dB 90% 8% / 8% 5,8 0,85 82% 7% / 7%

6 mm 15 kg/m2 32 dB 89% 8% / 8% 5,7 0,84 81% 7% / 7%

8 mm 20 kg/m2 34 dB 88% 8% / 8% 5,7 0,82 78% 7% / 7%

10 mm 25 kg/m2 36 dB 88% 8% / 8% 5,6 0,80 75% 7% / 7%

12 mm 30 kg/m2 37 dB 87% 8% / 8% 5,5 0,78 72% 7% / 7%