P. 1
04-2 - Termodinamica biologica

04-2 - Termodinamica biologica

|Views: 20|Likes:
Published by morometed
termodinamica
termodinamica

More info:

Published by: morometed on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

1

Biofizica - Conf. Dr. Constanta GANEA - Curs 4.2

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ BIOLOGICĂ
Noţiuni generale. Definiţie. În accepţiunea originală, termodinamica este acea ramura a fizicii care se ocupă de relaţiile între căldură (Q) şi lucru mecanic (L), dar într-un sens mai larg, ea este ştiinţa care studiază transformările reciproce ale diferitelor forme de energie în sistemele naturale şi în cele construite de om. Termodinamica biologică se ocupă cu studiul transformărilor de energie în sistemele biologice. Sisteme termodinamice. Sistem - ansamblu de componente aflate în interacţiune, delimitate de mediul extern care îl înconjoară. Sistem termodinamic - sistem macroscopic alcătuit dintr-un număr foarte mare de atomi şi molecule, aflate în interacţiune energetică atât între ele cât şi cu mediul exterior. Clasificarea sistemelor termodinamice: -deschise - schimbă cu exteriorul atât energie cât şi substanţă - închise - schimbă cu exteriorul numai energie - izolate - nu au nici un fel de schimburi cu exteriorul, de care sunt separate prin pereţi adiabatici. Sistemul izolat este o abstractizare, caz limită, util numai pentru simplificarea unor raţionamente. În natură nu există sisteme izolate.

atât între componentele sistemului.parametrii de stare sunt constanţi în timp. . Revenirea la starea iniţială (dacă este posibilă) se face pe alt drum şi pe seama unei intervenţii active din exterior (nu poate decurge de la sine).depind de dimensiunile sistemului şi de cantitatea de substanţă existentă în sistem (volumul. Procese termodinamice . Starea de echilibru termodinamic este caracterizată de următoarele proprietăţi: .schimburile de substanţă şi energie între componentele sistemului şi cu mediul extern nu încetează.dezordinea este maximă (entropia termodinamică este maximă). . . proce se necvasistatice. sistemul evoluează de la starea finală spre starea iniţială pe acelaşi drum. în orice moment sistemul este în echilibru termodinamic. . numărul de moli).ireversibile – sunt. . fără a fi egală cu zero.este reprezentată de totalitatea parametrilor săi de stare (care sunt mărimi fizice măsurabile) Parametrii de stare sunt de două feluri: .intensivi . .parametrii intensivi nu sunt constanţi în spaţiu. Ele pot fi : . . temperatura).extensivi . Starea staţionară se caracterizează prin: .au valori definite în orice punct al sistemului.producerea de entropie încetează.reversibile . în general.parametrii intensivi sunt constanţi în spaţiu (omogenizare). care nu depind de dimensiuni (presiunea. concentraţia. . cât şi cu mediul înconjurător încetează.treceri ale sistemului termodinamic de la o stare (staţionară sau de echilibru termodinamic) la altă stare (staţionară sau de echilibru termodinamic) prin modificarea în timp a parametrilor termodinamici.parametrii de stare sunt constanţi în timp. Dacă se schimbă semnul parametrilor termodinamici.2 Starea sistemului termodinamic .sunt procese cvasistatice. .schimburile de energie şi substanţă. . masa.producerea de entropie este minimă.

3 PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII În urma eşecurilor de a construi o maşină care.Li O a treia formulare: în orice proces care are loc într-un sistem izolat nu se pierde. Mayer. osmotic. H. odată pornită. ci pentru furnizarea unei energii este necesară consumarea alteia. J. electric etc) schimbate de acest sistem cu exteriorul. postulează existenţa unui parametru caracteristic oricărui sistem. Joule. U = Q + Li sau conform convenţiei de semn în care se consideră negativ lucrul mecanic primit şi pozitivă căldura primită: U = Q . H. numit energie internă (U) a sistemului. parmetru care exprimă capacitatea totală a sistemului de a efectua acţiuni de orice tip şi are o valoare bine determinată în fiecare stare a sistemului. nu se creează energie. Hess a formulat regula după c are căldura eliberată sau absorbită într-o reacţie chimică nu depinde de etapele intermediare prin care poate decurge această reacţie ci numai de starea iniţială şi cea finală a reactanţilor . Conform unei alte formulări a principiului I. Între 1842 şi 1850 o serie de cercetători (J. să funcţioneze la nesfârşit fără a consuma energie (perpetuum mobile de speţa I-a) s-a ajuns la concluzia că nu se poate “crea” energie. variaţia ener giei interne a unui sistem la trecerea dintr-o stare în alta ( U) este egală cu suma algebrică dintre cantitatea de căldură (Q) şi toate formele de travaliu (mecanic. ci aceasta trece dintr-o formă în alta şi de la o parte a sistemului la alta. chimic. Deci în sistemul izolat U = 0 . Principiul I al termodinamicii sau principiul conservării energiei.R. În 1840. Helmholtz) au descoperit echivalenţa dintre lucru mecanic şi energie şi au determinat echivalentul mecanic al caloriei.

deci: H = Qizobar (căldura schimbată de sistem izobar) Mărimea H = U + pV se numeşte entalpia sistemului şi este foarte utilă în studiul termodinamic al reacţiilor chimice. În acest caz. atunci când acesta nu efectuează nici un lucru mecanic. aşa cum sunt sistemele biologice.4 Energia internă a unui sistem reprezintă suma energiilor cinetice şi potenţiale ale particulelor ce alcătuiesc sistemul (în aceasta nu este inclusă energia cinetică şi potenţială a sistemului. Cantitatea de căldură Q reprezintă variaţia energiei interne prin mişcări dezordonate ale moleculelor (agitaţie termică). luat ca întreg. presiunea este constantă (condiţii izobare). H: Dacă scriem expresia principiului I: U = Q .pV cantitatea de căldură Q va fi: Q = U + pV = (U + pV) = H. APLICAŢII ALE PRINCIPIULUI I IN BIOLOGIE .variaţia energiei interne prin mişcări ordonate la scară macroscopică (variaţii de volum contra unei presiuni exterioare. variaţia energiei interne poate fi măsurată în mod practic prin intermediul schimbului de căldură al sistemului considerat cu exteriorul. variaţii de suprafaţă contra unei tensiuni superficiale. transport de sarcină electrică într-o diferenţă de potenţial etc. volumul său rămânând constant (într-un proces izocor). în locul energiei interne U se introduce mărimea numită entalpie.) În cursul transformărilor chimice. Când H > 0 sistemul primeşte căldură (reacţii endoterme) şi când H< 0 sistemul cedează căldură (reacţii exoterme). iar lucrul mecanic L . Pentru procesele care au loc în atmosferă liberă.L = Q . în raport cu exteriorul).

iar procesele biologice sunt procese termodinamice ireversibile. Circuitul energiei în biosferă. captează radiaţii din spectrul vizibil. H2O şi săruri minerale a substanţelor organice bogate în energie. astfel încât problema conservării energiei se pune numai pentru sistemul închis format din organismul respectiv împreună cu mediul său înconjurător. molecula de ATP este scindată enzimatic. un procent redus este captat de plantele fotosintetice şi folosit pentru sintetizarea din CO 2. Principala sursă de energie pentru lumea vie în ansamblu este radiaţia solară. starea fiziologică etc. Aplicând principiul I în cazul unui organism. Pentru a aplica corect principiul I în cazul organismelor. Bilanţul energetic al organismului. La rândul ei. energia eliberată astfel fiind folosită pentru producerea de lucru mecanic. organite din celulele plantelor verzi. trebuie să se ţină seama de faptul fundamental că ele sunt sisteme deschise care iau şi degajă în exterior energie.). În mitocondrii. produşii rezultaţi din fotosinteză sunt utilizaţi ca sursă de energie pentru sinteza ATP. alte organite din celulele organismelor heterotrofe (dintre care face parte şi omul). este un . osmotic etc.polizaharide (C6H12O6)n şi degajă oxigen. chimic. se poate formula următorul bilanţ energetic: energia preluată din mediu = travaliul mecanic efectuat + căldura degajată + energia depozitată în rezevele organismului. prin care se stabileşte valoarea de referinţă la care să fie raportat efectul diferiţilor factori care influenţează metabolismul energetic. Organismele vii sunt sisteme a căror energie internă poate creşte sau scădea în funcţie de diferite condiţii (vârsta. Din fracţiunea de energie solară care cade pe suprafaţa Pământului. Cloroplastele. Testul clinic al intensităţii metabolismului bazal. construiesc din H2O şi CO2 molecule complexe .5 Sistemele biologice sunt sisteme termodinamice deschise.

Dacă . în modul următor: S = Q/T (2) Boltzmann a arătat că entropia exprimă în mod nemijlocit alcătuirea atomo-moleculară a sistemului şi anume. dacă o cantitate de căldură Q este absorbită reversibil de către un sistem.energia depozitată = energia utilizată PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII Principiul o cantitate de II al termodinamicii în lucru generalizează mecanic. procesele ireversibile care se desfăşoară spontan în sistemele termodinamice izolate au acel sens care duce la creşterea entropiei. unul macroscopic (Clausius)(1) şi unul microscopic (Boltzmann)(2).6 exemplu de asemenea bilanţ în condiţii simplificate. bilanţul energetic se poate scrie: căldura degajată = . Conform acestei variante. Există mai multe formulări ale principiului II. Ea poate fi definită în două moduri. (1) Conform modului în care a fost introdus iniţial acest concept. Subiectul este în repaus (nu efectuează lucru mecanic) şi nu a mâncat 12 ore (nu preia energie din mediu). care creşte cu S. În varianta care indică sensul spontan al desfăşurării proceselor termodinamice. la temperatura T (izoterm). În acest caz. se defineşte o funcţie de stare S. gradul de ordonare a ansamblului de particule din care este alcătuit. principiul II se numeşte principiul creşterii entropiei. constatarea de practică a imposibilităţii ca o maşină termică să transforme integral căldură randamentul transformare fiind întotdeauna subunitar. Entropia este un parametru de stare care măsoară gradul de dezordine a unui sistem termodinamic.

şi în acest caz: S = k ln N N .k ln N/N = 0 APLICAŢIILE PRINCIPIULUI II ÎN BIOLOGIE Termodinamica clasică se ocupă cu relaţiile existente între parametrii unui sistem atunci când acesta se găseşte în stare de echilibru termodinamic.7 avem N particule identice (atomi. numărul de stări posibile este foarte mare şi S va avea o valoare maximă. deci când nu se desfăşoară nici un fel de proces. molecule) distribuite pe M nivele energetice distincte.38 10-23 J/K (constanta lui Boltzmann). toate sistemele biologice sunt . Pentru un sistem total dezordonat N 1 = N2 = . o abstractizare. suferind o transformare reversibilă.numărul de aranjamente ale particulelor care dau aceeaşi stare.. sau atunci când sistemul trece printr-o succesiune continuă de stări de echilibru.probabilitatea termodinamică a stării . obţinem: S = -k pi ln (pi) Într-un sistem foarte ordonat sunt posibile foarte puţine stări. câte Ni pe fiecare nivel. În cazul unui sistem perfect ordonat (cristal perfect) : S = . doar câteva probabilităţi sunt diferite de zero şi S va avea o valoare foarte mică.probabilitatea de ocupare a nivelului i. Înlocuind în funcţie de probabilitate. entropia ansamblului va fi: S = . În particular. iar N i/N = pi . cu Ni = N. Într-un sistem dezordonat există o distribuţie haotică a particulelor.k ( Ni/N) ln (Ni/N) unde k = 1. = Ni = 1. Dar procesele reversibile ce nu reprezintă îşi poate doar găsi o noţiune decât ideală.. corespondente aproximative în natură.

Pentru sistemele în care au loc procese reversibile. deci. din schimbul de entropie cu exteriorul d eS. dS = deS + diS cu condiţia ca diS > 0 Pentru un sistem izolat deS = 0. dar dS = d iS > 0. Se impune. variaţia entropiei este determinată numai de schimbul de căldură cu exteriorul. aplicarea efectivă a termodinamicii în biologie a fost posibilă numai după apariţia în ultimele decenii a termodinamicii proceselor ireversibile . datorită schimburilor de căldură (dQ)irev şi din producerea de entropie în sistem diS datorită ireversibilităţii proceselor care au loc în el (dQ).8 “deschise”. şi care se adaugă la căldura schimbată cu exteriorul: dS = (dQ/T)irev + dQ/T. care este întotdeauna pozitivă. Procese reversibile şi ireversibile. deci. entropia unui sistem izolat nu se modifică într-un proces reversibil şi creşte într-un proces ireversibil. trecerea în revistă a unor noţiuni termodinamicii. iar aceste schimburi reprezintă în mod esenţial procese ireversibile. În cazul unui astfel de proces: dS = (dQ/T)rev Pentru un sistem izolat dS = 0 Dacă ne referim la procesele ireversibile (reale) variaţia entropiei sistemului este întotdeauna mai mare decât cea produsă de schimbul de căldură: dS > (dQ/T)irev Se poate defini astfel o cantitate de căldură dQ (căldură necompensată) care a rezultat în sistem prin degradarea energiei libere (datorită faptului că au loc procese ireversibile). Variaţia entropiei unui sistem cu dQ > 0 în care au loc procese legate de această parte a ireversibile constă. Datorită acestui fapt. având loc permanent schimburi de substanţe şi energie cu exteriorul. Deci. Într-un sistem izolat entropia creşte în .

din energia internă U a unui sistem. numai o parte poate fi convertită în travaliu: F = U .TS TS 0 se degradează în mod ireversibil în căldură.TS < 0 deoarece S > 0.9 timp. U = 0 şi : F = .ST) se defineşte ca energie liberă mărimea: F = U. o formulare mai completă a principiului II ar fi: Toate procesele care au loc în sisteme izolate decurg în sensul creşterii entropiei şi al scăderii energiei libere (al scăderii capacităţii de a efectua lucru mecanic).TdiS/dt = . în care mărimea : = di S/dt . în care toată energia internă a sistemului a fost degradată la căldură. în care U = ct. Deci.TdiS/dt deoarece dU/dt = 0 Expresia : = T diS/dt se numeşte funcţia de disipare a lui Rayleigh. Dacă scriem: F = (U ..ST şi calculăm izoterm variaţia ei în timp: dF/dt = dU/dt .ST Această mărime exprimă capacitatea efectivă a sistemului de a efectua diferite acţiuni. Deci. fără a mai putea fi convertită într-o formă de travaliu util. Capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic în condiţii izobare este numită entalpie liberă (Gibbs) G: G = H . evoluţia sistemului fiind către starea de entropie maximă. În sistemele izolate.ST Dacă vom considera energia liberă F a unui sistem izolat: F = U .

care traversează unitatea de arie. Fluxurile sunt determinate de existenţa unor gradienţi (diferenţe ale unor parametri intensivi de stare) de concentraţie... XT. de la o regiune la alta a unui sistem. dacă se face spre exterior.10 se numeşte sursă de entropie. fie de căldură. Fluxurile se numesc influxuri. un proces atrage după .. dacă deplasarea se face spre interiorul sistemului şi efluxuri. temperatură. căldură. Pentru a exprima cantitativ aceste deplasări se introduce noţiunea de flux termodinamic. Uneori. De exemplu: Xc = c/x (gradient de concentraţie) potenţial) Ei joacă acelaşi rol în termodinamică ca şi forţa în mecanică. legea Poiseuille etc. Într-un sistem pot exista simultan mai multe tipuri de procese şi acestea nu sunt independente. electricitate etc. fie de electricitate. între diferitele regiuni ale sistemului. Fluxuri termodinamice şi forţe termodinamice În sistemele fizice. intensitatea producerii de entropie în unitatea de timp exprimă viteza de scădere a energiei libere a sistemului în urma degradării ei de către procesele ireversibile. orice proces constă din trecerea fie a unei cantităţi de substanţă. Aceşti gradienţi sunt desemnaţi drept “forţe termodinamice” şi se notează cu Xi (Xc. Fluxul termodinamic reprezintă variaţia în unitatea de timp a cantităţilor de substanţă. XV). fluxul de căldură Jq (J/m2s) etc. în general Ji. fluxul de electricitate Je(unitate C/m2s).) se constată că fluxul este proporţional cu forţa termodinamică: XV = V/x (gradient de J X sau J = LX L se numeşte coeficient fenomenologic. Fluxul de substanţă se notează cu Js şi are ca unitate Kg/m2s sau Kmol/m2s. potenţial electric etc. Deci. Din diferitele ecuaţii care descriu procese de transport (legea lui Ohm.

.... La aplicarea ecuaţiilor de mai sus.a. Ji depind de toate forţele termodinamice din sistem : Ji = f(Xi) astfel încât relaţia de proporţionalitate J = LX devine în cazul general: J1 = L11X1 + L12X2 +. la rândul sau... termodinamice ireversibile.... într-un sistem pot exista mai multe forţe Xi care determină fluxurile respective Ji. J2 = L21X1 + L22X2 +. Ji = LijXj Lij sunt coeficienţii fenomenologici..).. forţa termică X T determină fluxul de căldura Jq.. numita sursă de entropie = dS/dt.. De exemplu. Acesta..... = (1/T) JiXi = J i Xi Observaţie. poate fi reprezentată printr-o sumă de produse ale fluxurilor şi forţelor conjugate. .d. Jq tinde să egaleze temperaturile dar Js determină apariţia unui gradient de concentraţie Xc.. Pe baza unor constatări experimentale şi a unor consideraţii statistice..11 sine alt proces. determină apariţia unui flux conjugat J s care să egaleze concentraţia ş..m.. Deci forţa X T a antrenat şi un flux de substanţă J s (de difuzie)... deci apare o cuplare a proceselor... Onsager a găsit o relaţie de simetrie între coeficienţii fenomenologici: Lij = Lji Fluxurile termodinamice (de exemplu L12 = L21 etc. Deci. Dar acesta duce la un transport al moleculelor înseşi ca purtători ai acestei energii.. iar ecuaţiile se numesc ecuaţiile fenomenologice lineare... trebuie să se ţină seama de exprimarea corectă a expresiilor fluxurilor şi forţelor ... demonstrează că intensitatea producerii de entropie... sunt asociate de cu procese Se generatoare entropie. dacă într-o soluţie există un gradient de temperatură...

= 0). dar au valoarea mini mă posibilă în condiţiile date. prin introducerea unui coeficient adecvat care să asigure coerenţa relaţiilor (corectitudinea dimensională). încetează şi producerea de entropie echilibru = 0. ci prin intervenţia unor cauze externe. un sistem deschis nu este lăsat să evolueze spontan. Stări staţionare şi procese cuplate în sistemele biologice. Când într-un sistem care evoluează spontan (fără intervenţii din exterior). în el se vor produce fluxurile corespunzătoare până când toate forţele devin nule... deci disiparea de energie şi producerea de entropie nu sunt zero. La echilibru Xc = 0 Când. Aceasta este starea de echilibru termodinamic în care. există la un moment dat mai multe forţe. Astfel. sistemul nu va putea ajunge în starea de echilibru. însă. Întotdeauna. încetând toate procesele din sistem (J 1 = J2 = . dacă între două compartimente separate de o membrană permeabilă se creează un gradient de concentraţie al unei substanţe (X c . Ecuaţiile fenomenologice permit verificări ale corectitudinii măsurării fluxurilor şi forţelor termodinamice ce acţionează într-un sistem şi estimarea sensului de evoluţie a sistemului la un moment dat.forţa termodinamică) va apărea un flux Jc de particule (difuzie) care tinde să egalizeze concentraţiile. Aceasta este starea staţionară. adică într-un sistem izolat. un gradient de temperatură determină un flux de căldură de la temperatura superioară la cea inferioară până când acestea se egalează şi gradientul dispare. existenţa unei forţe determină apariţia unui flux care tinde să o anuleze. iar valoarea entropiei devine şi se menţine maximă. Se ajunge la un echilibru termodinamic: Xc = dc/dx Jc = d/dt Jc = 0 XcJc > 0 =0 S = maximă. anumite forţe din sistem sunt menţinute la valori constante.12 termodinamice. De exemplu. numită .

diSstationar/dt Deci. dintre care unele pot determina scăderea entropiei diS(1) < 0. sunt constante în timp. prin procesele care au loc întrun sistem diS > 0. mărindu-şi gradul de ordine. scade. I. Conform principiului II al termodinamicii. iar cele prin care entropia scade sunt procese cuplate. Astfel. S staţionar = ct. deci şi entropia. Prigogine a demonstrat că şi stările staţionare au această proprietate: atunci când apare o perturbaţie (forţele trebuie însă menţinute constante). Dar organismul viu nu este un sistem izolat. entropia sa rămânând astfel constantă. dar cu condiţia ca altele să crească entropia diS(2) > 0. cel puţin în prima parte a vieţii lor. în sistem ia naş tere un flux care tinde să anuleze perturbaţia şi să-l readucă în starea staţionară anterioară. nu un consum de entropie. Procesele prin care entropia creşte. de mare stabilitate. Principiul lui Le Chatelier arată că stările de echilibru sunt stabile faţă de perturbaţiile mici. parametrii mediului său interior .13 uneori şi starea de echilibru dinamic. Cum însă dS/dt = deS/dt + diS/dt rezultă: deSstationar/dt = . Acest mecanism explică aparenta funcţionare antientropică a organismelor vii. Prin aceste mecanisme. Dacă vom lua în considerare sistemul alcătuit din organismul viu dSstationar/dt = 0 . în ansamblu. Este însă posibil ca în acelaşi sistem să se desfăşoare simultan mai multe procese. organismul îsi menţine constanţi. În stări “aproape de echilibrul termodinamic” în care sunt valabile relaţiile lui Onsager. producerea de entropie are o valoare minimă în situaţia impusă de condiţiile la limită (Prigogine) Starea staţionară. se realizează în organism prin mecanisme homeostatice. în care toate caracteristicile sistemului. un sistem aflat în stare staţionară elimină în exterior toată entropia ce se produce prin procesele ireversibile care au loc în el. acestea se organizează. astfel încât. să fie o producere. se numesc procese cuplante. cu consum de energie metabolică. iar entropia lor în loc să crească.

Pe baza acestor considerente. şi structuri disipative. Pe măsura scăderii entropiei unui sistem se produce o structurare din ce în ce mai avansată a acestuia. Starea departe de echilibru. Produşii de ardere sunt eliminaţi prin respiraţie. Se pot produce două tipuri de structuri: structuri de echilibru. macromolecule şi structuri biologice complexe. În organismul viu. procesele anabolice. de degradare a substanţelor organice prin ardere. se poate spune ca procesul de îmbătrânire a organismului se datorează unei evoluţii înspre creşterea entropiei acestuia. care apar şi se menţin numai în condiţiile unui schimb continuu de energie (şi uneori de substanţă) cu exteriorul (ele pot exista numai pe seama unei permanente disipări de energie). O formulare locală a principiului II spune că desfăşurarea unui proces ireversibil într-un domeniu cât de mic al unui sistem termodinamic este însoţită întotdeauna de producere de entropie chiar în acel loc. vom observa ca entropia lui scade pe seama creşterii entropiei mediului. care odată apărute se menţin indefinit fără schimb de substanţă sau energie cu exteriorul (de exemplu cristalele). excreţie etc. sunt procese cuplante. deci. Se spune că organismul preia din mediu entropie negativă (numită şi neg-entropie) şi elimină în mediu entropie pozitivă. sunt procese cuplate consumatoare de entropie. pe când cele catabolice. Organismele vii preiau din mediu (sub forma de hrană) molecule complexe cu entropie scazută şi elimină în exterior moleculele simple ce rezultă din arderea acestora. .14 împreună cu mediul său înconjurător. cr escând entropia mediului. sistemul organism . cu biosinteza de produşi complecşi.. generatoare de entropie. În ansamblu.mediu nu încalcă principiul II al termodinamicii.

se poate afirma că din punct de vedere termodinamic biosistemele care sunt sisteme deschise. corespunzător producerii minime de entropie. Asemenea structuri apar şi se menţin numai în condiţii departe de echilibru.15 Dacă într-o stare staţionară apar fluctuaţii mari ale forţelor termodinamice. În organismele vii se pot întâlni atât stări staţionare aproape de echilibru. apare în mod spontan un proces de autoorganizare. . agitaţia termică se reduce şi sistemul tinde să devină ordonat. acestea nu mai pot fi compensate şi sistemul evoluează către un nou regim. Prigo gine. Se spune că apare un regim “ departe de echilibru”. cât şi regimuri departe de echilibru. pe seama disipării de energie. calitativ diferit de starea staţionară. prin aceste mecanisme se asigură reglarea funcţiilor metabolice (bucle autocatalitice . Odată cu aceasta fluctuaţiile de entropie se reduc şi ele. depăşind o anumită valoare critică.produşii de reacţie catalizează sau inhibă propria sinteză . cu un înalt grad de ordonare spaţială şi cu o dinamică temporară specifică a proceselor care se desfăşoară în interiorul lor.două lanţuri de reacţie îsi activează reciproc sinteza). Ecuaţiile fenomenologice lineare nu mai sunt valabile ca în cazul structurilor de echilibru. provenită din exterior. Într-un asemenea regim. Pe măsură ce sistemul se apropie de zero absolut . În organismele vii. traversate în permanenţă de fluxuri de materie şi în care au loc procese ireversibile disipative de energie. constituie structuri disipative. În concluzie. Acest concept a fost introdus de I.şi cataliza încrucişată . ducând la formarea unor structuri disipative. The entropy of a system approaches a constant value as the temperature ap_ proaches absolute zero_ The third la w is relatively easy to understand from a statistical point of view in which entropy is associa ted with disorder_ As absolute zero is approached_ all thermal motions cease_ and any system must approach an ordered state in which the particles do not move_ Hence_ the entropy of a system is de_ned only to within an arbitrary constant_ and only changes in entropy have physical signi_cance_ The changes in entropy become negligibly small as absolute zero is approached_ The entropy of a system approaches a constant value as the temperature ap_ proaches absolute zero_ The third la w is relatively easy to understand from a statistical point of view in which entropy is associa ted with disorder_ As absolute zero is approached_ all thermal motions cease_ and any system must approach an ordered state in which the particles do not move_ Hence_ the entropy of a system is de_ned only to within an arbitrary constant_ and only changes in entropy have physical signi_cance_ The changes in entropy become negligibly small as absolute zero is approached_ The entropy of a system approaches a constant value as the temperature ap_ proaches absolute zero_ The third la w is relatively easy to understand from a statistical point of view in which entropy is associa ted with disorder_ As absolute zero is approached_ all thermal motions cease_ and any system must approach an ordered state in which the particles do not move_ Hence_ the entropy of a system is de_ned only to within an arbitrary constant_ and only changes in entropy have physical signi_cance_ The changes in entropy become negligibly small as absolute zero is approached_ The entropy of a system approaches a constant value as the temperature ap_ proaches absolute zero_ The third la w is relatively easy to understand from a statistical point of view in which entropy is associa ted with disorder_ As absolute zero is approached_ all thermal motions cease_ and any system must approach an ordered state in Principiul III al termodinamicii Entropia unui sistem tinde spre o valoare constantă atunci când temperatura se apropie de zero absolut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->