Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

- GRAFOSTIHURI -

Editura SITECH 2011

Florentin Smarandache

TOLBA CU METAFORE
~ GRAFOSTIHURI ~

Gheorghe Niculescu

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ~ GRAFOSTIHURI ~ Editura SITECH Craiova. 2011 .

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE. a unor pagini din această lucrare. 2011 Bibliogr. Niculescu. 2. prin orice procedeu. Orice reproducere integrală sau parţială. Gheorghe Editura SITECH Craiova.N. This book is protected by copyright. parter Tel/fax: 0251/414003 E-mail: sitech@rdslink. FLORENTIN Tolba cu metafore / Florentin Smarandache. efectuate fără autorizaţia autorilor este ilicită şi constituie o contrafacere.S. © 2011 Editura Sitech Craiova All rights reserved.ro   Copertă şi grafică: Alexandra Cacovean Tehnoredactare: Corectură: Culegere text: Claudia Cacovean Gheorghe Niculescu Elisabeta Kocsik ISBN 978-606-11-1948-6 . Bloc T1.C.S. Gheorghe Niculescu .I. ISBN 978-606-11-1948-6 I. nr. România Aleea Teatrului. No part of this book may be reproduced in any form or by any means.Craiova : Sitech. Editura SITECH din Craiova este acreditată de C. cu specificarea respectivei citări. din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru editare de carte ştiinţifică.© 2011 Autorii Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorilor. including photocopying or utilised any information storage and retrieval system without written permision from the copyright owner. Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific.

autorii. Dacă măcar o parte din aceste GRAFOSTIHURI o să vă atragă atenţia. verset din psalmi. noi. expresii pe care le-am ambalat în petale de metafore plasticizante. formă. Am prelucrat. acesta nu exista). înseamnă că munca noastră n-a fost în zadar. care există frumos şi creează plăcut şi despre care n-aţi auzit dar o să mai auziţi. sute de sintagme şi cuvinte. astăzi 14 octombrie 2011. dându-le aspect de micropoeme. iar „stih” din slavonul STIHŬ. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. parfumate cu balsam poetic. am adunat din noianul de timp expresii şi sintagme auzite în anumite împrejurări şi diverse locuri. Am folosit o astfel de noţiune fiindcă aceste creaţii ale noastre sunt însoţite de desenele Alexandrei. o fetiţă de 13 ani.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Dragă cititorule. fie şi pentru câteva clipe. spre a te delecta în clipele de răgaz benefic. care înseamnă vers. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. Aşadar. în laboratorul nostru mental. lecturare şi vizionare plăcută! Autorii TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 5 . „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. pe care ţi le oferim pe tavă de carte. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Iubirea infinită a fost lovită de efemeriditate. 6 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ Păsările se semnează pe cer. dar bea agheasmă. ¾ M-am risipit în mici poeme. nu vrea. ¾ Paricid este acela care şi-a ucis părinţii cu parul. ¾ Sunt conştient de necesitatea cunoaşterii inconştientului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 7 . cu litere de zbor cântat. ¾ Sunt conştient că subconştientul îmi influenţează conştiinţa în mod fluent. ¾ Eticheta etichetează conţinutul în mod inechitabil. ¾ Femeile îşi mută primăverile în toamne enigmatice. ¾ Realităţile amare îmi biruie visele dulci. ¾ Fondatorul psihanalizei a analizat fondul psihic al analizatului. ¾ Perfectul natural are imperfecţiuni artificiale.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vrea. ca o pasăre mută. Grigore nu are glagore. în căutarea cuibului sterp.

¾ Având nume de cifră. ¾ Cu cifre-n loc de nume noi fost-am botezaţi. fiind orb. ¾ Cocoşii trâmbiţează din goarna dimineţii. nu am diminutiv. ¾ Un chior. se uită la un pui.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Oricât de lungă-i noaptea. adesea se-ndulcea. el nu vedea. ¾ Cu bucurii amare. faptul că sunt nişte găinari. Din surse mute eu primit-am informaţii ţipătoare. Chip de cireş în floare şi glas de primăvară. ¾ Degeaba ai valoare. Toţi au văzut artistul. dezechilibru aduse între orbi. Învaţă şi din cartea ce de duşmani e scrisă. Ca să ocup un scaun. ¾ Cu ochi de vultur. vulpea. la mese-am renunţat. relaţii dacă n-ai. Doar un actor pe scenă şi mii de spectatori. 8 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . sfârşit îşi va găsi.

Genii falsificate se vând la secanhand. se perpelea un alb. Trăim din nou aceleaşi zile vechi de când lumea. Dezordinea din noapte-i la ordinea de zi. Mâncat de gânduri negre. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Seminţele cad în extazul fructului oprit. Bine-nţeles că Bulă nimic n-a înţeles. lovita-n braţul stâng. sihastrul îşi făcea. Şeful abia acuma ucenicia-şi face. Mulţi prieteni şi duşmani. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 9 . Urâtă foc e apa ce arde-aşa frumos.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văd mâna mea cea dreaptă.

aleargă spre eşec. ¾ Mareea sufletului produce uneori valuri devastatoare. ¾ Priveşte afară şi-ţi scaldă interiorul ochilor cu frumos.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Scârbit de-atâtea glorii. ¾ Se-ndoapă cu mâncări sofisticate cei parveniţi. ¾ Stele golaşe fac plajă pe zenituri ancestrale. ¾ Pământul înoată în eter. 10 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ce alte griji nu au. ¾ Ceasurile de aur. ne arată întârzieri lumeşti irefutabile. ruginite de timp. fără colac de salvare.

Bătrânii se revoltă împotriva tinereţii moarte. a secat înghiţit de uscatul însetat de răzbunare secetoasă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Avea suflet de statuie şi minte de soclu. acea insulă de apă. În oala Universului. dar vrea să dăinuiască. ¾ I s-a pus capăt respiraţiei fără de capăt. ¾ Cărţile ne aduc străinătatea sub ochi. cu vis de mare. ¾ Nu tot scrisul are dezideratul de a fi citit. nu-i bun de nici o brânză. fără a ne înstrăina. Nămolul lăptos.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Lacul. În drumul vieţii mele. a apărut o stradă care nu duce nicăieri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 11 . Soarele a dat în clocot.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Citind pe unii. am impresia că mi-au furat ideile pe care n-am apucat să le conturez. fiindcă nu te merit! ¾ Nu sunt Meşterul Manole. dar am îngropat multe Ane în zidurile iubirilor mele. pasc păşunile celeste. ¾ Mă simt cuprins de trăiri necuprinse. ¾ Nu te iubesc Ţară. ¾ Adolescenţii îşi ucid copilăria prin maturizare. 12 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Noaptea ne smulge privirile cu raze d-ntuneric topit. ¾ Oiţe de stele. ¾ Călugării ghinionului au îmbrăcat straiele cernite în mănăstirea norocului. se dezbracă de petale. ¾ Arborii primeniţi cu flori.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 13 . ¾ Dacă m-aş putea ferici pe mine. încinsă cu un brâu de stele. ¾ Făina tăcerii mă pudrează cu nelinişti. ¾ Casa mă aşteaptă cu zâmbet de ferestre deschise. aş putea ferici şi pe alţii. ¾ Păsările albe din mine zboară spre înălţimi ce numi aparţin. vânturile stau la taifas cu furtunile. aşteaptă apariţia lunii. ¾ Mările de sărbătoare au fost înghiţite de oceanul neantului.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Afară. ¾ Bolta celestă. ¾ Plecările din mine s-au reîntors în tristeţuri căplăuge. ¾ S-a lovit de imagine. ¾ Râul se spală cu propriile ape murdare. în mod inimaginabil.

punându-mă în eclipsă. ¾ Marea încinge o horă de valuri spumegânde. ¾ Ieşea lumina din ochii ei. înfipte în căldurile verii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Câmpiile privesc în sus. ¾ Casa fuge de sub ochii mei înstrăinaţi de timpuri aspre. mă încântă cu răcori. ¾ Vântul rece trăgea copacii de urechile înverzite de timp. ¾ Umbrele ţepene. ¾ Unde de struguri chihlimbarii râd în tristeţile toamnei ploioase. invidiind crestele albe de nori ale munţilor. 14 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 15 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ninge cu îngeri albi în noaptea care sună din trâmbiţele întunericului.

de pe cer. dădea răspunsuri precise la întrebările nepuse. ¾ Imensul semn de întrebare. ¾ Câinii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Înecat în focul vremurilor. ¾ Cenuşa e scrisă cu litere de foc neaprins. 16 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Văd oameni paraleli. ieşind învingătoare literatura cifrică. ¾ Lumina voalează imagini de-ntuneric. ¾ Se luptă în mine poezia cu matematica. urlă la astrele nerăsărite. sleite de-ntuneric. cu bot de lună. fără nume şi chip. ¾ M-am trezit citind aceeaşi pagină. se topesc în retorte campestre de dor. memorând-o a treia oară. de două ori. sorb ape fierbinţi de trecut. ¾ Bucăţi de lumină. înseriaţi în derivaţie.

cu zboruri lugubre. goana mea spre ieşirea din existent. ¾ Cârpesc pânza vremii. ¾ Fluturii morţii. ¾ Glasul florilor se manifestă prin mirosuri plăcute. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 17 . timpul meu. ruptă de timp.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Privesc la cerul visător care nu mă lasă a mă îneca în ape onirice. ¾ Trecutul are mormântul săpat în istorie. trăirea mea. îndeamnă la viaţă. ¾ Ceasul meu. ¾ Petale de soare mă mângâie pe răceli. ¾ Moartea geniilor este o prelungire a existenţei lor. ¾ Era mereu într-un duet cu el însuşi.

18 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Frumuseţea-i creşte în obrăjorii rujaţi de timiditatea inocenţei juvenile. săpunându-se cu amintiri. ¾ Luna şi-a scuturat praful auriu pe lumea plumburie. ¾ Se scaldă în oceanul de vise. ¾ Spirala timpului a fost străbătută în linie dreaptă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Armura vremii nu ne apără de sfârşitul timpului. ¾ Pe femeie o domini doar dacă o laşi să creadă că te domină.

Clipele picură din ani. pe uşa din dos. lăsându-ne baltă în faţa Dispariţiei. ¾ Ţi-am săpat un mormânt în inima mea vie. ¾ Columnele infinite de grai se pierd în marea vorbelor de clacă. Aerul. încărcat de miresme.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Gândul mi s-a furişat în inimă. şi-a înghiţit magma. Conul vulcanic al neantului. ¾ În ciripitul codrului. văd ramuri de păsări cu frunze vestejite de-ntristare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 19 . s-a descărcat în van. ¾ În mine a murit un om şi nimeni nu vrea să-i sape groapa.

¾ Aseară mi-am întors ceasul … cu faţa la peretele dinspre zi. 20 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . viitorul ai vrea să-l vezi cât mai târziu. ¾ Un pas înainte determină alţi paşi s-o ia înapoi. nu pot să văd cum aş putea să-mi văd de treabă. ¾ Are un nume mare. dar încape pe cerere. ¾ Din îndepărtările interiorului unui om. Nu încape pe cer. ¾ Ochii care visau au adormit în orbite. deschid un ochi de lumină. ¾ În întuneric.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Florile de lacrimi umbresc fructul bucuriei. pentru exterior. sperântuind la incompatibilităţi posibile. ¾ Când eşti bătrân priveşti doar trecutul. ¾ Lumea interioară este cea mai importantă lume.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Noi progresăm în viaţă murind câte puţin. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 21 .

¾ Sugerarea plăcerilor imposibile este imposibil de sugerat. ¾ Luna clipeşte din ochiul semiînchis al craiului nou. 22 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Într-o seară. ¾ Simt cum muntele creşte din trupul său păduri de ozon.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vârfurile ascund sub ele munţii care le-au înălţat. am împrumutat de la ziuă câteva dimineţi. ¾ Brazda de apă a vântului tălăzuieşte ţărmuri necunoscute de visare. ¾ Toamna cerne tristeţi de plumb pe feţe smolite de melancolii bătrâne.

ştiind că-l primesc cu căldură. ¾ Circul plecase să vândă bucurii în urbea lipsită de pâine. ¾ Un spaţiu gol se ţese în jurul meu golit de deplinătate. ¾ Umbra mea-i locuită de raze de-ntuneric. ¾ Aud cum curge timpul în infinitul inexistenţei surde. ¾ Scriitorul de vagoane a publicat un volum de trenuri impersonale. ¾ Îmi înec dorinţa-mi albă în pletele tale negre. ¾ Frigul se cuibărise în mine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 23 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Cei bătrâni trăiesc prin noi şi mor prin ei. ¾ Mai am puţin şi ajung în locul din care nu mai este mult până departe.

lumina curajului. pentru a se dezbrăca de umbră. ¾ Imaginile. ¾ Astrul. ¾ Groaza. 24 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . cu razele rupte de dinţii eclipsei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Am încuiat copacii în iarna verilor mănoase în rod. ¾ Pasărea. dospeşte pe o tavă de zenit. pe furiş. zboară cât mai spre înaltul cerului însorit. ¾ Copacii îşi leapădă seara plictiseala galbenă a frunzelor. se dezbracă de întunecare. scăldate în culori. clănţănind din dinţii de-ntuneric. ¾ Lacrima. moare sugrumată de nehotărârea tristeţii. ¾ Luaţi tristeţea şi puneţi-o în ramele de vers a poeţilor ludici. cuprinde. ferecată între gene. visând la beţii de verdeaţă.

¾ Lumina s-a ofilit în aerul de vânt vărsat în apă de zboruri a fluturilor sihaştri. ¾ Ascultă liniştea cu sonorul dat la maxim. ¾ O căprioară tânără trece ca o lunecare de luntre prin boncăluitul cerbilor virili. către mările şi oceanele lumii. ¾ Suntem un popor de gânduri nemaigândite. ¾ Izvoarele visează deversări de râuri. ¾ Gândurile au încărunţit din cauza vârstelor ciuruite de glonţul uitării. ¾ Visăm ouă de soare în cuiburi de stele. ¾ Sufletul spaţiilor i-a îngreunat respiraţia. pe ramuri de cer.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nu brăzdaţi singurătatea cu amintiri nefertile. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 25 .

mă ghinioneşte cu prevestiri funebrologice. spartă a nenorocului septuagenar. ca să optez pentru întuneric. ¾ Caii îşi luaseră iubitele lor căruţe la plimbări pe coclauri de lumină stearpă. ¾ Aprind la morminte lumânări de întuneric stins. ¾ Inima mea de plumb este în imponderabilitatea trecătoare a neantului ce încă nu s-a aprins. ¾ Mi s-a oferit a opta parte dintr-un pătrat de lumină. ¾ Eram pus să veghez aripile de veghe ale supraveghetorului meu. ¾ Oglinda. 26 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Noaptea foşneşte rar pe sub bolţi de lumină întunecată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Absolut toate lucrurile sunt legate între ele cu o trainică verigă de nimic.

mă zbat în înoturi ireale spre suprafaţa afundată în gând. îmbătată de bucurii. ¾ Liniştea. înfiptă în stânca tristeţilor trecătoare. ¾ Adâncit în sinea mea. delirează prin spaţii ancestrale de lumină. îndeamnă la nesupunere resentimentală a sentimentalilor imberbi. leg existenţe imateriale. ¾ Exploziile au înflorit în crengile de cireş crăpat în soare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 27 . ¾ Un fulger a ţâşnit din norii încărcaţi cu electricitatea pozitivă a inimii tale îndurătoare. ¾ Mâini strânse sugrumă trecutul neglorios al inexistenţei viitoare. ¾ Beau uitare şi mă-mbăt cu amintirea. ¾ Cu lanţuri grele de greşeli.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O rază. idealizând viitorimi măreţe.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Toamna. scaldăn tristeţuri ireversibile treceri mortuale. lumânăreau pascal cu ouă roşii. ¾ Casele. ¾ Azvârle din gură cu strigăte de pietre acute. moare pentru viitor. ¾ Tocul tristeţii muiat în liniştea aceasta a infinitului. 28 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ În clinchet de toamnă bătrână. ca o topitorie de aramă şi cositor. ¾ Anii mă îmbrăcară în ghioceii timpurilor obosite de-ntristare. ce sparg geamurile tăcerilor liniştitoare. se mustăresc pastramuri. ascunse în seara de-Nviere. în recipiente de chihlimbar topit.

¾ Cu somnul întins între ochii închişi. ¾ Sunt stupul plin de grijile prisăcii. ¾ Puţin simţitoriul şi-a pus indiferenţa-n lentilele ochelarilor fumurii cu care scurtează nepăsarea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 29 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Dumnezeu a însămânţat câmpiile cerului cu astrele speranţelor galactice. cu cheia speranţelor deşarte. tânjesc la orice fapte măreţe. trezind speranţa celor disperaţi. ¾ Se-mbracă-n armonie primăvara. ¾ Am închis noaptea într-o floare.

¾ Urechile-mi ciugulesc ciorchini de note muzicale. ¾ Sunt scaiul de timp. ¾ Doamne îţi cer o nouă naştere. ¾ Citesc lumini de beznă în ochii tăi închişi. găsesc comori de istorie. ¾ Zilele picurau în leagănul gol al anilor bisecţi din infinitul cuprins între două veşnicii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Soarele-şi piaptănă razele de lumină pe plaja nisipului auriu. cu o veche existenţialitate. ¾ Mă dizolvam în juru-mi de-ntristare când mi-a surâs o rază de noroc. ¾ Forând în straturi de vremi. 30 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . agăţat în vâltoare.

¾ Făceau fotografii voalate de-ntristare. ¾ Culorile dorm în petalele uitate în lacrimi de parfum. ¾ Fiind vegetarian. ¾ Pe drumuri cariate de gloduri care plâng. ¾ Alergau prin vânturi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Un stol de zile. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 31 . armăsari cu copite de săgeată şi coame de Vremuri nebune. păşim vioi spre niciundele planetei de noroaie. şi-a golit sufletul de poverile poftelor carnale. ne zboară speranţele acute în valuri muribunde. fâlfâind vioi.

¾ În marea serii. trilurile venite din afară. pe dinăuntru. puse-n osuarele eroilor veşnici. 32 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Timpanele absorb. un gând frumos a fost scos la malul de lumină al speranţei. înecaţi în singurătăţi de plumb topit. ¾ Înecat în noapte. ¾ Îşi extirpase sufletul pe masa de operaţie a deznădejdii. ¾ Ne cântă străbunii din fluiere de ciolane. plutesc vapoarele de lumină ale trecutului tumultos. ¾ Sihaştrii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Fagii îşi ridică-n vânt fluierele de frunze virgine. ¾ Inima materiei este străpunsă de pumnalul antimateriei. ¾ Eu privesc tot înainte şi văd în urmă viitoru-mi trecând. înalţă rugăciuni de edenizare.

¾ Străzile mergeau înaintea asfaltării. ¾ Adevărul este greu de privit şi uşor de măsluit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Călătorii treceau prin gări. cu o petală de crin alb. ¾ Imaginile îi biciuiau ochii deschişi cu cheia uimirii. în freamăt mut. ¾ Bolnavul. ca apele ce mor. spălat de boală. ¾ În trupul său căzut-a adormirea. ¾ Mireasa albă a iernii a nuntit cu mine. ¾ Paznicul de fier a fost împuşcat în călcâiul lui Ahile. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 33 . s-a molipsit de deces. călcând prin gropile speranţei. cuprinşi de adormiri duse până la capăt de drum infinit. îngeruindumă-n visări nupţiale. ¾ Descoperă anormalul în normal şi vezi reciprocitatea.

apoi zvâcnea îndârjită spre visele sale de şedere. ¾ Era impulsionat prin zvâcniri de piatră seacă să scoată bani albi pentru zile negre de nepăsare. ¾ Spune-i că să vie în vie. barbare. ¾ Noi iubeam aceeaşi frază încă nerostită. se pierd în aritmare. ¾ Plângea cu lacrimi de ceară topită în faguri de miere de tei. dacă-i vie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vitezomana rămânea curios de nemişcată. în timpul curselor de staţionare. 34 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Fructele s-au realizat în gemuri care gem de dulce aromat. ¾ Ritmuri de cânt. de frica tăcerii. ¾ În continuare mă exist în păru-ţi blond. ca luna ce răsare. ¾ Era conştient că îşi alimenta inconştientul.

se revarsă-n înserări mirifice. iepurele îşi mijeşte lungile-i urechi spre înalturi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt în inimă un gol greu ca un supraplin. ¾ Fulgii de soare ningeau cu nămeţi de căldură pe plaje de vară toridă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 35 . ¾ Lumina arde beznele de iad. ¾ Ziua cea mare. ¾ Visam în ceaţa brazilor nebuni. ¾ De frică. a naufragiat pe o insulă de statornicire efemeră. ¾ Un ochi călător pe ape. plină pe jumătate cu cer azuriu.

¾ A procedat la ungerea sufletului cu lubrefianţi Iudici. Mai caut drumul care la Roma să mă ducă. pentru tine.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Ninge cu verde pe sufletu-mi de minte dominat. sufereau de înălţare la cer. Visele. ¾ Mamă nu mă naşte încă odată căci mă voi revolta existenţial. ¾ Sorb liniştea-mpuşcată cu ţârâit de greieri şi orcăit de broaşte. Mă mai păstrez în mine. în felii dispuse pe tăvi de zenit. ¾ Zorii se caţără în scări de zare. care nu atingeau pământul. 36 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . iubito. ¾ Un ecou insistent se înfipse în urechile neauzitoare.

¾ Câmpul de ghiocei a explodat în lacrimi de alb. ¾ Şi vânturi noi se nasc în părul tău bălai. mizerii de ură. ¾ Muri în apa vie. ¾ Timpul mătură cu vânturi. ¾ Tânjea la ne-ntruparea prin cuvinte. ¾ Simte cum muntele creşte în trupul său campestru. ca nişte mumii scheletice de piatră. din drum. ¾ Brazda de ape a vântului loveşte tărâmuri de ceaţă şi ploi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Aud cum curge timpul în timpane sparte dentuneric. prin case de frig şi nămeţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 37 . ¾ Moare şi el. sufletul de focuri uscăţit. ¾ Căldura de-afară-mi pătrunde în oase. când timpul se opreşte. ¾ Văd gânduri slabe ce calea-mi ating.

¾ Sunt omul ieşit din mine. ¾ Giulgiurile iernii albe acoperă tăceri misterioase. ¾ Nu există frumos obiectiv. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O floare tulbure se limpezeşte-n geamul de lumină. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 38 . altul stoarce ce nu toarce. când mă mint. ¾ Primea-n tăcere loviturile provocate prin izbirea de gol. spre a mă recunoaşte. nici subiectiv obiectiv. ¾ Nu cred decât în mine. ¾ Am ochii burdujiţi de raţiunea somnului treaz al visării. că faci rău ce faci. Nu-i bine. Cuvintele private-i dădeau pe dinafară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt căldura sufletului din locuinţa frigului. Materia mă doare cam imaterial. Unul toarce când întoarce.

privind pe furiş în oglinda retrovizoare a trecerii noastre în nefiinţă. ¾ Înaintăm cu automobilul vieţii. care nu se va naşte. ¾ Luna îşi varsă taina asfinţitului în hăuri de melancolie. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 39 . ¾ Fiul meu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În închisori de flori. ¾ Ţăranii seamănă lanuri de tină şi aur de grâne în toamne culeg. ¾ Întinde fruntea să primeşti mirul eternităţii efemere. ¾ Peisajul alerga în privirile mele şi mă răscolea. ¾ Marea. se lasă despletită de uitare. cu buze de vânturi. zăceau parfumuri. nu va muri niciodată.

cârpit din loc în loc cu câte un fir de speranţă. ¾ Sunt şi flori sfidătoare. căzută-i pe multe cărări. cu miros resentimental şi au culori vărsătoare. Unii fac transplanturi de cuvinte. beată de culoare. în mărăcinii sorţii. ¾ ¾ ¾ ¾ 40 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . este ca un ştergar albit de lacrimi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Viaţa mea. O mamă strânge-n braţe blânde copilării. ¾ Moartea vine numai atunci când timpul se opreşte pentru totdeauna. Natura. ¾ Frunzele toamnei plecat-au pe drumul mirabilei treceri de veci. ¾ Aduc elogiu suferinţei de a fi bucuros. Şi-a copt viaţa la cuptorul cu microunde a nepăsării.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ În mine zilnic au loc cutremure cât muntele de adânci. ¾ Sunt dimineţi în care ziua se frământă ca un aluat nedospit. ¾ Vinuri vinovate de-mbătare, spumegă-n oalele lutului ars. ¾ În Carul Mare doarme un vechi timp, nins la tâmple cu ghiocei albaştri. ¾ Strigătul surd al culorilor aprinse s-a stins în întuneric.

¾ A primit un cadou împachetat în surprize. ¾ Timpul pare mâncat de o peşteră neagră cu dinţi de stalactite reci. ¾ Dimineaţa pare ca un burduf de lapte nemuls, spart pe prispa casei părinteşti. ¾ Noii născuţi sunt contaminaţi de moarte târzie. ¾ În fuste verzi, firele de iarbă pasc cirezile de vis ale satului înnămeţit de timp.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 41

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Lumini crepusculare se înclină în faţa smolitelor genuni ale nopţii. ¾ Întunericul paşnicei nopţi mă luminează cu raze dentuneric. ¾ Explozia de resentimente a naturii m-a rănit cu iremediabile bucurii. ¾ Ţipau tăcerile în gura guralivului mut.

¾ Un cal verde, păştea iarba maro de pe islazul pereţilor albi. ¾ Aud cuvinte absurd aburite de alcool contrafăcut. ¾ Femeia plângea, cu plete mari de lacrimi. ¾ Şi-a aşezat vocea într-o valiză plină cu tăceri. ¾ Drumul spre rai trece prin iadul existenţial. ¾ Eroul pitic a făcut fapte mari. ¾ Se-aşterne liniştea pe stânca tăcerilor moarte.
42 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Pupilele lungi tânjeau după vederile nisipului cald. ¾ Aud înălţătoare simfonii în lupta cu tăcerile inamice. ¾ Am rupt în bucăţi ziua de ieri, pentru a o reconstitui mâine. ¾ A gustat din plin cum este să te arunci în gol.

¾ Neoprita morişcă a timpului stă gata mereu de pornire. ¾ O mamă cu pântecul copt mi-aşteaptă binecuvântarea. ¾ Soarele îşi împleteşte razele în şuviţe de ochi întristaţi. ¾ Pe tava neagră a nopţii, lucrurile par slugi ale luminii.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 43

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nimeni n-are dreptul de a smulge sufletul din pieptul blindat cu speranţe. ¾ Aerul primea lovituri de voce ruginită. Trăgeau cu salve de artilerie în pacea lumii veşnice. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 44 . ¾ Şi însoriţii muguri plesneau de bucurii. În pasărea aceasta se află-un zbor căzut. speranţele cresc în lacrimi ce dor. ¾ Deghizate în nuferi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văzui prin păpurişuri săbii cu nasu-n sus. Trăiesc o linişte tulburată de-ntristare. Am îngropat în glie anii strămoşilor. ¾ A primit sărutul de spume al sângelui. Plăcerea muncii este dureroasă. ¾ Eu curg întreg în fragmente de melodii melopeice. ¾ Fumegau subţire parfumuri vagi de crin.

coboară-n fericiri. chiar cu toţii. se răzbună în verde crud. ¾ Lumea vizuală nu vede nevăzutele lumeşti. ¾ Copacii. protejaţi de umbrela genelor. Iei cuvântul. vezi cum sună şi îl aşezi în gama de vers a poemului în devenire. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 45 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Liniştile îmi curg în lacrimi de tăcere. ¾ Ploaia creşte vertiginos sub ochii noştri. îl întorci pe toate părţile. ¾ Şi brazii. Cu mintea călită. ¾ Vorbea din el ca din altă persoană. Ochii ascunşi şi-au ieşit din ei. chinuiţi de ploaie şi vânt. învinse gândul nebun. ¾ Oglinda timpului a deformat trăsăturile.

¾ Ascultă cu privirile şi-i vedea în auz. ¾ Pipăia cu ochii zgomotele fine ale mirosului. ¾ Iarba miroase-a ciute. reflectă o tristeţe. ¾ Visul. înnegrite de timp. ¾ Timpul din distanţă dispare la destinaţie. când să atingă pământul. se sting de frunze. ¾ Zbor falnic de copite. ¾ Ţesătura luminii prin nouri se destramă. se întorcea la mine. în visele de cerbi. ca un bumerang. ¾ Oglinzile. ¾ Şi-a umplut toată viaţa cu tinereţe trecătoare. 46 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în focul toamnei reci.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Pătat de zeama primelor realizări visa la preamărire. ¾ Mestecenii prăfuiţi cu var nestins. ¾ Mi-am pus vârstele străbunilor la presat în albumul genealogic. au cerbi-n cap cu crengi.

iar sticlele îi himereau în spate. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se scaldă-n val de aer un nud de-nfăptuiri. Ameninţarea care-l pândea din noroiul acela cleios. l-a dezlipit de visare. O brumă grizonează tâmpla toamnei. ¾ Himerele îi sticleau în faţă. ¾ Seminţele împământite pornesc în marş forţat spre aureole de lumină. îi trezea plăceri nedurute.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Sugrumat de curiozitate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 47 . Prezentul este unicul timp care trăieşte. ¾ Un fel special de durere. Luceferi blonzi se scaldă-n întuneric. Nu pângăriţi pronaosul iubirii. nu voia să afle nimic din ceea ce-l interesa.

triştii maci. ¾ Hălăduiesc pe un picior de plai. 48 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ziua cea mai vie din viaţa mea a îmbătrânit prematur. ¾ Le lâncezesc ideile în ţeasta purtată inutil prin înalte şcoli. prin lanuri. ¾ Plângeau cu roşii lacrimi. putrezit de noroaiele uitării.

¾ O pasăre executa un soi de zbor soios. erau mereu gata de luptă. ¾ Păşea în zigzag cu picioarele păroase de umbre. ¾ Atenţia îi ciulea urechile avide de zvonuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 49 . În final s-a afundat cu fundul în scaunul nedefinit de funcţie. ¾ Soarele a tăbăcit bolta cerului cu albastru. ¾ ¾ ¾ ¾ Mă-ntreabă de culoare un snop de flori mirate. ¾ Nu-şi putea dezlipi privirile încleiate de admiraţie. Şi-a înmuiat condeiul în eternitate. ¾ Are rezerve neexploatate de către exploratorii rezervaţi în a prezerva. ¾ Cuvintele. I s-au umezit buzele de graba rostirii de cuvânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îşi hrănea gândurile cu idei alterate. înregimentate în certuri.

¾ Extrage scinfoluri ascunse din amănunte nesemnificative.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îmbătrânise. ¾ Calul călărea timpul cu o dârzenie de cavaler teuton. ¾ Înfioraţii muguri în flori au explodat. caută drojdie de bere. 50 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Se deschide noaptea în fiecare zi care moare. putea fi schimbată în nimic. ¾ Mă reculeg cu gândul la culegerile de versuri neculese. greţos de neagră. ¾ Cu ochii dospiţi de somn. ¾ Ura lui. ¾ Şi-a dat seama că este foarte greu să îmbrace o femeie care s-a dezbrăcat foarte uşor. abandonat de timp. ¾ Era neliniştitor de liniştită. ¾ Îşi bătea capul cum să-i sucească gâtul unei idei. într-o existenţă atemporară.

¾ Era un verde neobişnuit pentru un albastru drapat în galben. ¾ Nevorbitorii şi-au pavat drumurile cu cele mai frumoase cuvinte. ¾ Locomotiva războiului tractează vagoanele imense. ¾ Gloria adevărului a fost pătată de către neînvingătorii mincinoşi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 51 . de dincolo de vers. bune de călcat în picioare. ¾ O rimă mă privea încrucişat. fără ruşine. pline cu pericole imprevizibile. în spatele ochelarilor fără lentile. ¾ Rămăsesem singur. ¾ O lebădă născută-i din zi cu albe pene.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stătea ascuns. în mijlocul mulţimii de alţii. ¾ Mutul se sătura de ţipete indigeste. ¾ Şi-a pus în gând să-şi învingă înfrângerile. cu mine.

¾ I se sculase un gând impotent de-înălţare. ¾ Nu m-am sărăcit pe mine.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ A simţit o spărtură în idealul său. îmbogăţindu-vă pe voi cu ideile mele. ¾ Iubirea-i o fiinţă de dragoste pătrunsă. ¾ Am pipăit o tăcere asurzitoare. ¾ Ea este singura care mi-a învins singurătatea. cu privirile mele moi. ¾ Atmosfera interioară începuse a se revărsa în exterior. 52 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ Ţi-am înţeles sentimentul de neînţelegere.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Hălăduiam printre coclauri surde. Lumina bunătăţii i-a adus o umbră de iertare. ¾ Acuma el mereu se odihneşte fiindcă-ades în grabă a trăit. Mânca ades cuvinte din pâine nedospită. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 53 . Armate de gânduri răzleţe m-atacă cu gloanţe de dor. ¾ ¾ ¾ ¾ Căciuli de frunze pomii îşi pun în primăvară. plouat fiind cu nori de andezit.

¾ Umfla cuvinte mute în clare supărări. ¾ Pe coardele-mi de suflet cântai. ca o vioară. ¾ Mă pierd ades prin somnuri. ¾ Se-nvecina cu somnul în puncte cardinale. printre lumini eterne. idei netrăite-n visare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Trei vise debile mintal mă-ndeamnă frecvent la trezire. neînsemnate. 54 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Plonja prin amintiri. ¾ Ireversibilul preumbla prin eter poveri de timp şi spaţiu. ades căzând pe gânduri. ¾ Se scaldă-n timp. de vise bântuit. ¾ Imagini îngroşate de mister mi-arată semne vagi. ¾ Simt cum realul se dilată în simboluri. ¾ Am ars în elogii de vers. trei drumuri de-ntristare şi de dor.

apun în pesimism. Din stropii de iubire. Îşi transformară trupul în albe farmacii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ne-înaripate ape-s în susur de izvoare. Un soare piroman incendiază zile. izvoare nasc din noi. Nesăţios de doruri. în linişti. Am adunat în creier vise de vers stelar. azururi îngropând. doresc să-nvingă începutul. sunt adăpat de vise. Şi zilele-şi fac turnuri de ore care pier. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 55 . Clopote vii de rouă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respira printre flori zefiruri de miresme. Picură rar. Trec nopţile ca cioclii. Eu. singurătăţi ce mor. Dispar spre a mă naşte în dragostea ce-ţi port. în sfârşit. Observ cum toamna vieţii se reazemă de-o zare.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Sunt tânăr ca un estic în nordul meu apus. Bolnavii cară-n spate spitale de infirmi. Cotrobăie-n unghere o noapte de neant. statornicul umbla. Apleacă iar spre mine visul tău de dor. Şi din poeme noi culegem fructe coapte. cu mâna pipăind. Arşiţa vine nudă pe plaja noii mări. Poftesc la masa serii firimituri de cer. Ca doi strigoi sunt ochii ce-n umbră mă privesc. Mergându-şi drumul său. ilarul a murit. Văd cercuri de ecou. Din luna plină cad firimituri de stele. de vară sunt legat. Boabe de Rai eu macin în gândul cel barbar.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Murdar de râs pe pieptu-i. Marea-i o fată goală învelită în adânc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 56 O floare-i sărutată de fluturii berbanţi. Cu frânghii albe-n soare.

Mi-e casa-ntr-un poem de domnul Eminescu. Sunt primăveri crescute din lăstăriş de soare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-apropie o stea de noi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Drapel albastru ziua întinde peste zare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 57 . Au ţeste pline ochi de nişte găuri sterpe. Ai lacrimi colorate de triste-amărăciuni. ca să ne vadă. Sparg noapte de-ntuneric în dimineţi de vis. În casă-mi intră timpul prin geamu-ntredeschis. Privesc adânc în ochi-ţi şi mă simt ameţit. Şi vieţile-s întinse apoi în grea ţărână. În mine curge-un râu de ape stătătoare. Iar răscolit-au pluguri prin câmpurile reci. Cu sânge alb curg vinuri în cănile din cramă. Caracatiţa spaimei în frică sa postat. Miroase-a grâu fardat prin formele de pâine.

Se-nchide Cerul iarăşi în propriul său jur. Zilele goale fost-au de noapte iar umplute. Ieşiră-n greva foamei cuvintele pe străzi. Auzuri dezmorţite cad primăvara-n ape. Lucrurile te-ntreabă la ce să-ţi folosească. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin capul său trecut-a o cioară de idei. Ne cheamă iarăşi seara la felinar de lună. Un cântec care moare îşi va lăsa urmaşi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 58 Plângea pe clape albe bătrânul tău pian. Mă-ngropi în fericire cu ale tale şoapte. Garoafe violete vând ceasurile verii. Cu suliţi de privire îşi atacă duşmanii. Astralul de durere-i lovit de bucurii. Cu stropi de soare umbra murdară-i de lumină. Privirile strivit-au tot ce urât era. Îmbătrânite haine stau pe-un cuier de om.

Promit să nu exist în noaptea fără vise. Deplâng leşinul frunzei în cădere. Prea multe nopţi mi-aglomerează viaţa. fata în alb s-a îmbrăcat. Mască de suflet este chipul meu. Sânge curgea din beznele tăiate. Pe străzi au înflorit iar ploi de fericire. Priviri imaculate de plânset s-au lovit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu plânsu-i negru. Din floarea vieţii cad petalele de timp. afară să se vadă. prin simţuri. Ies suflete. Lacrima este-o lavă de plâns interior. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 59 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respiră-n falduri rare rochiţa de pe ea. Deschis-au strigăte sferice ochii.

Mureau speranţe-n mine ca fluvii în ocean. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 60 Copaci bărboşi de frunze fost-au bărbieriţi. Oglinzi de ape plânse scâncesc în asfinţit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pe mersul tău tăcut. Râdeau în cercuri ample apele străvezii. În băi de ape clare se scaldă dorul meu. Vechi adieri de vânturi prin părul tău şoptesc. privirile-mi căzură. Văd ochii tăi de perle cu-albastre zări în ei. Simţeam dureri în unda de umbre-a unui gând. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Un vis de tinereţe pierita-n ţintirim.

Pădurea de fiinţe. Ieşiri întunecate lumini aşteaptă-n van. cu şolduri de vioară. Femeia asta plânge în versul meu ilar. în galbena miere. ¾ Chiar dinăuntrul meu voi smulge întuneric. Zilele se răscoală în zorii care mor. polenul ce abundă în florile de mai. Albinele-nviară. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţinteşte prea departe.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţi-admir aliura fină. În frizeria lunii. Curge prin oameni sânge-n şiroaie de trăiri. regii corone-şi tund. aproapele din noi. plină-i de uscături. Un val năuc mă poartă în marea de-ntrebări. Mărgelele de stele stăteau pe gâtul lunii. Intrarea luminoasă e-o poartă spre-ntuneric. ¾ Cercurile-n tăcere-şi închid circumferinţa. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 61 .

Purtat-am în valize prea grele depărtări. în toamnă a intrat. timpul. Decât dureri insuportabile. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 62 Îmi caut timpu-n ora minutului trecut. ¾ Minerii fericirea şi-o sapă-n miez de roci. Când viaţa rost nu are. Nemăsurate imnuri înghit cuvinte reci. moartea-i folositoare. ca-n răsărit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Îmi caut fericirea pe al durerii mal. ¾ Se vede cum durerea tăcerea-i însoţeşte. Natura-i fericită că merge-n infinit. Ţâşneşte-n noapte strigăt din ochii tăi tăcuţi. Eu versuri amuţite vreau să lipesc pe cer.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi în nadiruri arde viaţa. mai bine o moarte suportabilă. Bolnav de galben. Mormintele veghea vor tăcute peste noi.

Orbiră nopţi măreţe. eul să nu-ţi pierzi. Sculptat îţi văd eu chipul pe-o lacrimă de floare. Voi rupe bariere. ideea îmi zbura. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Precum o libelulă. În razele de soare. Chemarea de-mpliniri în spaţiu virulează. se transformă-n durere. atârnă mâini de plâns. Trăiesc în intertimpuri exteriorizate. cămaşa-i veche. Din salcia pletoasă. m-acuză-n plan orizontal. Cu ţipete în tâmple. Poetul se îmbăta cu cald răsfăţ de liră. în dimineţi de vis. Pădurile-mbrăcară nou strai de sărbătoare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Durerea-i o fiinţă ce moare des în noi. Graba vertical. De plâns. tu. mă-mpinge dorul greu. Dimineţile reclădesc cetăţile ruinate de-ntuneric. o cale să-mi găsesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 63 .

Maeştrii vorbelor şomau. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 64 Copilăria pare izvor de tinereţi. Eu risipit în tine. Pentru a câta oară te naşti. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . aş vrea să mă adun. Păliţi de întuneric. Cad orele pe-altarul timpului meu trecut. Viaţa îţi dete vremea. Tot în aval plutesc toate-ale mele gânduri. în dorul meu? Pe bandă am prins glasul tău. Şi cerul te privea cu încordări albastre. ca la indigou. frumos să o risipeşti.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu braţe de dorinţă. Pământul stele culegea în poala lui de tină. printre tăceri deşarte. Doinele implorau urechi să nu fie-ascultate. Privit-am în afară prin ochii tăi cei verzi. eu trupul ţi-l cuprind. Un verde de împliniri păşteau cirezile virgine. frumoşi sunt sânii tăi.

Actor eu sunt pe scena propriei mele vieţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Copaci cu râsuri de zăpadă. visează iarăşi primăveri. ¾ Pătrunşii de prostie sunt cei mai fericiţi. ¾ El îşi uitase ochii între sânii tăi. ¾ Curg ape concentrate-n izvoare de lumini. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 65 . clipeşte printre nori. lăsată-n urmă de al tău parfum. Omul este ideea în însuşi încolţită. ¾ Frumoasă curiozitate. de stele să se spele. Un stol de-mpuşcături se naşte-n lan de spice. Cu însetare îţi sorbeam culoarea. ¾ Parfumuri de-amintire în scrin sălăşluiesc. ¾ Lumina-i condensată-n întuneric. ¾ Mâinile străzii urcă încet pe trotuare. ¾ Au izbucnit în plânsuri recile izvoare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Maşini chioare de faruri orbecăie pe drum. m-atrage-n mrejele-i de vis. Munţii coboară-n râuri. ¾ Un ochi de cer albastru.

Ne-acoperim de lacrimi. cu dinţii de idei. În lumea mea eu sunt o rază de lumină. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 66 La întrebări abstracte.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strângeam prezent din ultimul trecut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Se revărsau din guri cascadele sonore. Zgomote ca de ceară ieşeau din urdiniş. Închipuiri de umbre vagabondau prin vis. câte-o dată. E-ndrăgostit şi bradul de clinchet de izvor. luceferii cobor. Îl muşcă mintea iute. Învălui în speranţe bietul meu viitor. ferindu-mă de soare. Zăpezi de aur alb omătuiau câmpia. Căutătorul n-are timp de copilării. răspuns concret eu vreau. În mine. sub ploaia de noroc. Se cască ziua albă din gura dimineţii. Toţi vor în ceruri aş fixa fotolii. Cântări cu voci de valuri oceanul înalţă. Şi inima-mi valsează pe unde de mister. Mă ţin de umbra ta. În ceaţa zării cântă un cuc de nori curaţi.

Eu mândru trec. Nicicând nu vor să fie lucrări ce voi a fi. de Ţara mea. trup şi trai. Te-am sărutat cu-n gând. Partidu-i ochi de Ţară. profund. cu-o stea. Ca lacrima de mică-i speranţa ce-o mai am. Ochesc adânc prin vremuri. Soarele-n cer. chiar pe al meu trecut. cu tine. Obsesii de natură mă ameţesc mereu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A aţipit. Te-ai rătăcit aseară. Vorbeau tăceri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 67 . Am fost pupat cu buze fierbinţi. despre cuvinte reci. se pare. călare. în şoaptă. cu gloanţe de gândire. Tăceri înţepătoare. În amintiri învălui. golindu-te cu-o şoaptă. Se-îneacă-n mare râul cu sete de mărire. în sclavi ne-au transformat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi se rotea în creier iubirea satelit. prin ochii mei. privind spre viitor. Frunze de viaţă-mi cad în timpul cel trecut.

Imagini îşi iau zborul. Răsare clar din note o caldă simfonie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aramă grea e timpul topit în viaţa mea. O noapte absolută mă-ngroapă-n amintiri. sfârşitul mi-e ostil. Ne cheamă cerul verii să nu încărunţim. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Trecute ore faste în viitor aştept. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 68 Roţile anilor se-nvârt pe axa vieţii noastre. Eu mii de vieţi trăit-am în viaţa asta scurtă. Trag timpuri după ele cosciuge-n cimitir. spre neuitări de timp. Noian de unde calde răcorile-mi înec. În umbra vieţii creşte trecutul tumultos. Culorile aprinse în spirit ludic ard. Îmi place începutul. ea nu-i în slujba mea. Gândesc acum şi pentru atunci când n-oi mai fi. Iubirea ne ucide cu dulcele-i otrăvi. Eu sunt în slujba vremii. Sufletul mi-e tradus în muzici de fanfare.

Îşi vinde ora zilei pentr-un nucleu de noapte. trăiesc intens şi clar. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu sorcove de ape plecat-a râu-n vale. noi o vom dezbrăca. ţâşnind în viitor. să viseze. Vise de ceară neagră.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Izvoarele. cu filele de ani. către rodiri târzii. Uitări atemporale mă-mping spre viitor. Mi se-aşezară ochii sub tâmplă. Un şir de ani m-apasă. Poeţii mai rostiră sunete-nmormântate. Prin muguri urcă pomii. Aş vrea s-aprind un foc. Stau zgâriat pe scoarţa unui nume. Respiră timpu-n ceasuri ce nu se mai întorc. prin susur. Scriu piese care ştiu că nu îmi vor fi jucate. Un soare din val iese-n creştetul dimineţii. Văd raze de-nceputuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 69 . coşmaruri îmi aduc. Ascultă pulsul ierbii de coasă întrerupt. cam ameninţător. noaptea. Rochia zile.

din calendare vechi. Zâmbetele-i mijesc din negrele mustăţi. Avea un chip hidos. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 70 Explozii mute crinii. viteze mari şi timpuri scurte. durerea a plecat. făcut-au din miros. Sub coase plânge iarba. O flacără umană cuprinse-un animal. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Când naşte ziua ore.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nu mai renasc speranţe din clipele ce mor. Încep să-ncărunţească tinerii ani ai mei. aş vrea aici să fii. cu lacrimi de otavă. Culege-mă cu grijă. Distanţe mici. Trecutul mă-nfioară cu frig de viitor. Mai sună-n rime calde sufletul său curat. Zăceau în gropi comune cei fără de mormânt. Rămasa cicatricea. de umbre-ntunecat. Văd ceruri de lumină cum paşnic mă cuprind.

Au măduvi de pământuri strămoşii cei trecuţi. Sunt toate ale lui. până şi pe imberbi. osanale spre Soare înălţa. Pământul. Vorba i se ridică mai sus decât e el. în grabă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 71 . Sunt nimenele care tot creşte în ceva. el citea. deşi nimic nu are. Închişi vor fi acei ce cheile deţin. Sunete şi imagini. cu sunet de lumini. Propun să fac mai multe. Se-nmoaie în albastru ziua cu flori de in. Nu ştiu ce mă opreşte să sar din mine-afară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Altoaie de putere să punem în copii. Din muntele fântânii vreau setea să-mi ogoi. Îmi cânta-un brad de păsări. I-au ras pe toţi odată. să-mi iese câte-am vrut. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tramvaiele-s ca melcii cu coarnele-n curent.

de-un Om a fost oprit. mai plânge timpul cel irosit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Liniile privirii s-au arcuit de timp. Simţeam cum mă inundă oceanele ce mor. trecând prin oameni.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un om. Trăiesc prin publicaţii. Lovit de ani. Sunau a stingeri greieri. în codrul obosit. Fiinţele aprinse se sting în focul lor. Şi răsăritul tânăr râdea către apus. Victorii inutile adesea m-au înfrânt. o lume mă simţea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 72 Triluri de păsărele mă-nţeapă în urechi. Omul sfinţeşte locul pe care-l va spurca. deci încă mai exist. De dincolo de simţuri. Trăieşte-n tihna verii tot codrul înverzit. Am coborât în noapte prin cerul plin de vise. Rămase-n urmă timpul grăbitului din el.

Apa nestinsă pare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 73 . sperând să dau de zi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Furtuna s-a născut din adieri uşoare. Omul e potrivit pe locul care-i place. Privirea-i mătura gunoi de timp pierdut. Urcam în vârful nopţii. Prea lacom să citesc. Crengi de mătase rupt-am din pom de borangic. Încerc să trec agale. prin valea mea de lacrimi. Se-ascut în mine unghiuri către speranţe mari. temperatura creşte. de focul ce a curs. Planul iubirii tale. Din flori de piatră seacă mirosuri el scotea. n-am timp de frunzărit. În naşteri moare timpul ce nu va mai veni.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-a-nchis în el cu-n lacăt şi cheia a-nghiţit. Aud cum curge câmpul în grânele din lan. În cimitir de ceară plâng moarte lumânări. În ritm de termometru. spre mine s-a-nclinat.

Din cerul sfânt. coboară-n ploi de zloată. De ce un prost să-i fie stăpân unui deştept? Întunecat mi-e văzul de raze neaflat. Ne cheamă ceasul veşnic în cursa lui de foc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 74 Cozi de păuni umflate. florile din ronduri. ¾ În cenuşa de cuvinte. Răsare ora zilei din noaptea ce-a trecut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Linii de fericire trec pe şoseaua vieţii. Pe paralelele iubirii cad unghiurile triste-a părăsirii. un înger. Nori negri se adună pe cerul ne-ntinat. ¾ Îmi înfloreşte ceasul în taina aşteptării. Fereastra unei clipe azi s-a deschis spre mine. Respiră colorata zi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Lunec neputincios. pe marginea uitării. Se uită fix la mine o oră de pe ceas. cărbuni aprinşi mocnesc. cuvintele îmi par.

Noaptea scăldată-n vise. Curgeau călduri din soare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În gol priveşte luna. aleargă-n infinit. În lacrimi de omături plâng iernile târzii. noaptea s-a-nfiripat. în trăsnete de nori. Himera-mi sugerează false realităţi. De icter pare luna. nevolnic sap mormântu-mi. Neliniştea m-apasă. înspre griji. cu forţa. la geoidul mut. Prin muzica din cramă. Strănută cerul aspru. Îşi prelungea fiinţa prin dansul popular. Din picuri de-ntuneric. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 75 . prin razele de foc. Sub creanga unui veac. în soare se trezi. bolnavă-n pat de cer. Spaţiul normat de aştri. Cad fructe de visare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Arici cu ţepi de raze e soarele bălan. din ramul nopţii reci. Vin visuri albe-n gene. din noaptea de nămeţi. vinul lin lunecă.

veacul spre ere dăinuind. Se încleştase timpul în spaţii de neant. Eliberează ore ceasul care a stat. din multe-acumulări. Avea un râs de parcă recent m-a păcălit. Aştept să-mi cânte cucul şi-aud o cucuvea. Mamele fără naşteri. Clocit-am multe zile pe patul din spital. priveşte-n urmă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Urcând. Port chipul Ţării mele în suflet şi în gând. copii au adoptat. Se naşte clipa. să ştii cum să revii. Mai port în amintire fapte de ţintirim. lumina ce-a născut. Aleargă umbra nopţii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un strigăt şerpuieşte în neauz de surd. Când lumea se distrează tu în spital boleşti. Ţărâna din clepsidră încet m-a-mbătrânit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 76 Mi-a putrezit condeiul prin călimări de vers. Exploatau creaţii. Visează poezia s-ajungă pe Olimp.

cu spiritul bolnav. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 77 . Mai locuia-n coşciugul cadavrului din el. Zăvorul amintirii e tras peste uitări. Sânge de ceaţă curge din norul cel ploios. Om sănătos văzut-am. tiptil. Cele mai mari afunduri tânjesc spre înălţimi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Transformă negativul în pozitiv. Speranţele mignone-s înalte cât un vis. S-au rătăcit pe ceruri stelele fixe-n timp. Şi curiozitatea se naşte prematură. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Laureată-n cântec. de poţi. Trecutul îmi coboară în inimă. Omul e o măsură mult prea nemăsurată. privighetoarea tace. Eu pot în neputinţe uşor să mă întorc. Am vrut să ies din spaţiu şi-am nimerit în timp. Din falsităţi unite nu iese adevăr. Era tumult de multuri în plinul de prea mult.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ochii tăi stârnesc ecouri în visele mele de dor. O noapte, cu-ntuneric, iar m-a legat la ochi. Capitonaţi cu şoapte-s pereţii din urechi. În grele gravitaţii dragostea m-a împins. Lichelele-adunate-s în colonii de hoţi. Umbrele cu mirosuri de soare eclipsate-s. M-am fost născut de fapte ce-s în persoana mea. Când încălcam secunde, minutul mă-njura.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
78

Incendii de iubire inima mi-a aprins. Scriu despre transparenţa oraşului opac. Se-aud foşnete de paşi în surda-mi aşteptare. Gazela de femeie mi-nchise gazele. Bărbosul femeiesc ce masculin a fost. Într-un el dormise o într-o-mbărbătare. Este nedrept să crezi că nu este nedrept.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Scrieri de zeci de pagini, un mic citat înghite. Cădeau nămeţi de iarnă peste zăpezi de frig. Scriu despre cei ce ştiu că despre ei nu scriu. Iubirea dă în clocot, pe focul neaprins. Marea-i munte adânc – albastru – plin de ape. Filă cu filă, marea-şi citeşte valuri mari. S-a-mbolnăvit lumina de seară şi de vis. Precum un cer căscat, genunile-mi zâmbesc.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Grâul, pe drum de ţară-i cu gândul la oraş. Din a timpului caleaşcă, anii au fost biciuiţi. Îmi şchioapătă destinul ce-l de sfârşit bolnav. Crescuse timp hain în barba lui de moş. Tot ce-a-nceput în mine, în mine s-a sfârşit. Nici o viaţă nu-i eternă ca moartea cea de temut. Drumul meu, sfârşit în mine, să-l continui nu mai pot.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 79

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Opreşte timpu-n clipa vieţii şi omoară-l, dacă poţi. Scăpăm pe jos secundele din ceasuri. Capacele-i săreau de-atâta stat. Viaţa-i ca un tren cu mărfuri ce mor în drum spre Infinit. Merg înspre cer acei corbi ce zboară pe pământ. În umbra sufletului meu un soare-a răsărit. Un cer căscat în ape pare marea. Avem moarte perfectă şi viaţă de eşecuri. Speranţă-n ochii tăi e gata să se-înece.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
80

Omizile mergeau spre pomul lăudat. Eu din trecut fac poze-n viitor. Îngălbenit-au ani în calendare. Cu limbi de vânt acum vorbeşte marea. Timpul îmi rupe foi din cartea vieţii. Speranţe-ndoliate port în timp. Soarele-şi pune doliu de eclipsă. Sub ploaia de cuvinte eu m-am udat prin voi.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Cu glas baritonal o beznă m-a surzit. La orgă îmi cânta lumina-n vechiul schit. S-a descărcat, prin moarte, de grave tensiuni. Priveşte semiluna cu-n ochi semideschis. Viscole de lupi turbaţi, prin lanuri răscoleau. Îşi aplecase zgomotu-n tăcere. Crivăţul iernii se încrunta crunt. Pământu-i scufundat în cerul de azur.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Crengi negre, fără frunze, par ciungi îngrozitori. Şi marea îşi brodă cu valuri nebunia. Zăpada iar topit-a mirosul toamnei reci. Miroase a tăcere umbra de sub platani. Ningea cu poezie peste poeţi imberbi. Anii îşi nasc urmaşii în nopţi cu foc Bengal. Văd vorbele cum cad din micile ecrane.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 81

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Valul pe mal aruncă emoţii submarine. Un gând, ca o rachetă, spre tine am lansat. Rafale de eşecuri m-au ciuruit în zori. Îmi zboară avioane de doruri către tine. Un tun de bucurie astăzi m-a bombardat. Pe-altare de-ntuneric,ofrande-am lepădat. Pe cer, urme de stele; urme de paşi pe sol.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
82

Vârcolacii de noapte, rod luna de pe cer. Între foc şi între noapte se află gândul meu. Vedeam prin lucruri lumea care se urâţea. Merg casele, cochete, pe lâng-al Ţarii drum. În eul meu mai simt nucleu-ntregii lumi. Clipa cu uşi de aur în ceas mi s-a deschis. Au înflorit caişii în fluturi efemeri. Zăpezi umane cad din îngerii de nori.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Actori-şi văd pe scenă talentul prelucrat. O picătură blondă înaintă spre râu. Se-mbracă-n bâlci oraşul de-alegeri pregătit. nămol aurifer. Văd stele dolofane. el mă poftea la soare. mergând spre Infinit. Avea nămol de gânduri. frunze căzute. Eu printre sentimente adesea galopez. Prin vorbe păcătoase. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin ploi. Veneam dinspre o toamnă. Din talpa poeziei eu spini de rimă scot. cu vântul se certau. Zdrenţe de sentimente bune de peticit. să mă primăvărez. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 83 . Văd zilele cu soare întinse prin poieni. E foarte lângă mine ceea ce nu-mi doresc. Eu îl pofteam la mine. Prin voce fermă el îşi scălda amăgirea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Muzica-nchisă-n discuri plânge din gramofon. Timpul mătura vorbe ce nu-s transpuse-n scris. Ii cresc aripi de noapte somnului meu barbar. se varsă în câmpii. el ne scuipă cu iad. Dealuri din munţi născute. Creieru-şi lumina cu opere de artă. Iar râde luna plină în focul de-mprumut.

mi-ntorc ochii pe dos. Creşte în tinereţe. de cer m-am îmbătat. cu fruntea mă hrănesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . la toţi când mă împart. îmi fug. ideile. sculptat. Se-nfioră de sine zefirul. Văd chipul unor vorbe în litere. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 84 Sunetele pe schiuri. pruncul cel dolofan. doar mama ta. La dragostele false. Mă simt tot mai întreg. alunecau în vale. Deşi-s dotat cu mâini. pe mine. Exist deşi. eu parcă nu mai sunt. cu drag.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Te-a ascultat şi te-a văzut. Neanturile albastre. Doar cântecul de leagăn mă poate retrăi. cu mine mă-întâlnesc. În sihăstria mea. Tot bând la zbor de păsări. De ele speriate. în amurg. făcut-am alergii. Mă cumpăram pe mine cu câteva minciuni.

multiplul cel din el. Mă-mpiedecam de mine. Se are doar pe sine. uneori. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvintele epave ţâşnesc din adânci ape. aştept. Când nu încap în mine. poate-aş fi fericit. şi cimitire cresc. câteodată mă mai atingi cu-n gând. pe drumul tău de vis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Să mă aştepţi iubito. încerc să intru-n voi. Câte puţin întârzii în tine. Strigat-am după mine dar nu m-am auzit. Tu mult mai ai de gând să te ţii după tine? Să mă doineşti cu doruri aştept. Măcar de-aş şti a plânge. spre a clădi idei. Cresc prunci bălai prin sate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 85 . Mă caută un lucru pe care l-am uitat. Focarele m-apasă. Un tăvălug de carte în mine a pătruns. cu-n tren de viitor. Se înţepă în zare apusul. Călătoream spre mine. cu o stea. Te simt cum. aştept. şi când n-oi mai veni.

ca un elastic. Memoria se-ntinde. Limitele se luptă să scape de sfârşit. mă simt mai uşurat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu-o lacrimă eu. O arie de gânduri m-aşteaptă să le nasc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 86 Îşi scutură aripa de înălţimi. Uzaţi de împărţire căci vreau să vă sunt dat. Doar gândul se mai ţine. Eu m-am lovit de mine şi nu m-a cam durut. Nimeni nu poate şti când mă voi nemuri. Mi-ascut creionul minţii cu-o lamă de idei. de mine. prin greve a ieşit. Convins sunt eu că numai o doină te-nmoaie. până ce-am dat pe-afară. Aş vrea să rătăcesc prin timpul viitor. în timp. Atât m-am fiert în mine. Fug după timpuri care acum nu se mai întorc. Sora mi-e steaua care acum cade pe cer. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . astăzi. Lumea din noi afară. precum un scai. un şoim.

Dureri de kilograme se varsă-n drumul meu. mor. Se vând în magazine şi visuri. mă vizitează des. Uzina mea de gânduri intrată-n faliment. Mi se topesc în suflet profunde nopţi de vis. în gând de rană. Port tone de tristeţuri în trupu-mi obosit. iar m-a contaminat. Garoafele-s gravide de miros colorat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 87 . Tăişuri de pumnale pipăi. Aş vrea să-mi pot ajunge gândul ce mi-a fugit. Aş vrea să ies din mine. Imperii de iluzii se bat în capul meu. Îmi sar în aer gânduri de pace şi progres. timpul e condensat. să mă adun în voi. Privesc cum vorbe surde în fraze lunge.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În sala de lectură. O boală legitimă. pe nimic. Culoarea plângătoare. Car metri cubi de grijuri. tristeţuri şi-ndoieli. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fluturii urcară dealul de culori.

Când să pătrund în lume.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Numele nu-ţi ucide cu fraze de-mprumut. În urma mea aleargă Timpul. Dorm pe saltea de vise şi pernă de coşmar. Ar vrea-o pe a patra. prin doruri scrise-n ochi. cu arta din orice. Părinţii tineri au mult prea bătrâni copii. Când timpu-şi lasă barbă. înseamnă că-i bătrân. spre Viitor. Iarăşi m-a păgubit ştiinţifica eroare. Dureri raţionale mă caută-n destin. uşa mi s-a trântit. Răspunsul tău e strigăt ce pune întrebări. Eul meu calm străbate vagi ţesături de nervi. Îl contrazic pe Hegel. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Buzele-ţi cer săruturi. din toate cele trei. Cel care moare singur de toţi va fi jelit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 88 Sculptură prea frumoasă din amintiri zidesc.

Perdeaua amintirii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fete de nufăr lacul născu în flori de alb. Ne ducem Ţara-n suflet. Jucând la loterie. oriunde ne-am afla. Un întuneric pur a înghiţit lumina. În patul băieţesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 89 . Cădem în gropi de timp. prin lutul ancestral. cleioase vise dorm. Trimis-am iar mesaje spre oamenii ce vin. Curat trăieşte-n lume doar cel ce-i anonim. cu gloanţe de regrete. Moare încet în sine-mi copilăria mea. Prin gloduri seci mai umblă târfele nopţii reci. Împuşcăm amintiri. Mă reîntorc în mine cu fiecare somn.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O aură de plânsuri diforme m-a marcat. trasă-i peste trecut. Rulează roţi de gânduri pe drumul de suspin. Din lustră îmi zâmbeşte o lumină mincinoasă. Deschide uşa largă spre gânduri care-ţi vin. am câştigat un vis.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ceasuri de ceară topită. măsoară timpuri clepsidrice ce mor. 90 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

atrag priviri în lan. Îmi sună scurt la uşă necazurile mari. Eu nefiind. pe roată trase-au fost. Cei maci. Lumea trăieşte-n mine în ritm de metavers. Dreptăţii i s-a pus. vântul. prin pomi se spânzură. Pământul doarme-n cosmos. scăldaţi în sânge. Coroana roşa-n foc. legende depănând. Scheleticele doruri în mine se-ncarnează. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mor lacrimi de tristeţe din ochii tăi senini. Lucrai o viaţă-ntreagă numai la crucea mea. În ştreang de creangă. ¾ Din noaptea nemuririi aş vrea să beau un pic. Noaptea cu vise moarte încă nu s-a născut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un bărbier de soare e umedul amurg. Dreptatea şi Adevărul. adesea întru-un fiind mă scald. Mereu îmi fuge gândul la marginea de zbor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 91 . Cerşind la universuri. cu-o clipă m-am ales.

Am înnoptat în versul de ziuă criticat. Ai pâinea şi cuţitul iubirii-n mâna ta. n-oi mai putea ieşi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în zori de zi. Speranţele-s mai treze. Căzând în groapa morţii. mereu. dar timpu-i trecător. Râdeau în soare crinii. Ploaia-şi vomita stropii în glodul pământesc. cu mirosuri de vis. Luna s-a pansat. În noapte. Zorile dimineţii la mine limba-şi scot. plopul pare un popă decedat. Parşive sentimente mă-mping înspre păcat. Cu un bandaj de aur. Din timp creat mi-e trupul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Petale mute cânta-n parfumul fără gust. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 92 Schelete de idei se nasc în nopţi de stâncă.

La câinii de metale. Am prins un gând în creier şi-l ţin prizonier. printre sentimente adresa poposesc. din cerul de gândiri. Cobai cu blăni de moarte cresc în laborator. Rari vânturi aiurite. Ceasul e ca un paznic la puşcării de dor. Plopii cu trup subţire. Îmi curg în cap cuvinte. Şi muntelui de vârfuri corone-i cresc în cer. Ambasador la soare trimis-am gândul meu. şi estul nu mai vine. sănii au înhămat. Don Juanul cel de fluturi cânta-n balcon de flori. Eu. la negrul nor. O mână-n cap îi puse Domnul. vântul parole-şi face.. Iar începe apusul. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Săgeţi de rândunele ţâşnesc din cuib de lut. vagabondau prin crâng. Cad frunze terfelite de ploaie şi de vânt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 93 . adorm cu capu-n nori. Din flori de primăvară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un trăsnet de cuvinte m-a electrocutat.

sălcii cu crengi de dor. Vorbe cu limba scoasă se duelau în van. cu sârg o suportam. Un viscol de geam spart. pământu-i mângâiat. Un anotimp pătruns-a iar în odaia mea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 94 Cresc roadele uitării în pomi trăsniţi de timp. iar m-apucă de urechi. un vânt şi-un şoim răzleţ. Obrăznicia vremii. Cu tălpi desculţ. fluieră a deznădejde. cu mâini curate. crăpate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Boceau pe mal de lacuri. Cu gume de uitare noi ştergem amintiri. În loja atmosferei. Crivăţul cu mâini de gheaţă. mă mângâie pe cap. Azi o contracetate crescut-a în oraş. Ziua. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ Speranţa îmi hrăneşte visele care mor. Am simţul poluat şi-un sentiment plouat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ La chipu-ţi de icoană. La un vulcan bătrân iar îi plesneşte bobul. ¾ Cu zaruri noduroase. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 95 . deşi-s ateu. îmi joc norocu-n glod. prin ape cântă marea. Răbdările mi-au fost învinse de-aşteptări.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Timpul mai rupe foi din cartea vieţii mele. mă-nchin. Cu plete de nisip. Respir în versuri albe un cânt de ciocârlie. ¾ Struguri bolnavi de toamnă. ¾ Copaci-şi băteau capul cum să scape de vânt. în teascuri mor plângând. ¾ Atomica sa cruce Pământu-n spate-şi cară. Stau frunzele pe ramuri ca haine pe cuiere. Copilul începutulu-i cu gându-n viitor.

Dând tipul la o parte. ca un strigăt. printr-un basm. musai.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Steaua de nimeni iarăşi voia a fi ceva. mături zbura. la-ntoarcerea-n cuvânt. ¾ Alunecăm pe ore. Poate că se poate. ¾ Eu. Speranţa. îmi trece prin urechi. prin spaţii virulam. ¾ Surâsuri ruginit-au pe feţe de moşnegi. să car cuvinte-n spate. să ajung. ¾ Baba Cloanţa Cotoroanţa. 96 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Timpul neblând mă muşca de gândul ne-mplinit. Cu visele spălate. Din ora de speranţă a răsărit lumina. dincolo de mine vreau. ¾ Lumina se retrage din calea nopţii reci. ¾ Sunete de cuvinte spre mine să-ţi apleci. prin valuri plânge marea. Cuvântul mă rosteşte chiar şi atunci când tac.

Văd zile descălţate cum calcă printre nopţi. Rănile vechi mă cheamă la calde vindecări. din amiezi cu dinţi muşcau. în marea de tăceri. La inimă în poartă îmi bate-un dor nebun. În rochie de floare grădina s-a-mbrăcat. balauri roşii. note din portative. de pe cer. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ca de foc. Am fruntea tatuată cu cute de idei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 97 . Mă-ntorc în mine iarăşi. Şerpii de apă rece muşcau din ţărm arid. Vise de viitoruri mi-au naufragiat. Invidiat-am prostul că nu este deştept. La geamul meu de suflet obloanele am tras. Ţipat-au glasuri mute. Ades culeg la păsări.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dincolo de lumină se află nu ştiu ce. mi-ajung până în mult. Lacrimi ce plâng în mine. cu fiecare somn. Rupea. cu ochii. Cuvintele-şi înfing ghearele în idei. cu o vioară.

Trecutul şi prezentul în viitor se sting. de aştri bântuit. Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. Vuieşte Universul. care-mi zâmbeau. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 98 Suspină prin buchete. În noaptea vieţii tale o lună-a răsărit. Ameţitor de joase fântâni văzui. În umbra lunii vrut-am căldura să găsesc. O nimfă în izvoare de lacrimi se scaldă. Ea stăpânea o flotă de flori. Pătruns în sala vieţii. biletul să-ţi plăteşti. Golit de răutate. Pe crengi de cer voit-am cuvinte să atârn.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi-am stins lumina minţii şi m-am culcat pe-un vis. Iar-am aprins trecutul cu foc de amintiri. sufletul mi-e uşor. Înoată-n noapte luntrea unor pescari de gând. tristeţea florilor. pe sus.

Eu scris-am fără plată. Să trecem de la mine şi de la voi. cu glasuri de cuvânt. la noi. Imagine neclară tu pentru mine eşti. Între mine şi eu. sub soarele torid. Popor de epopee se naşte-n versul meu. Să nu loviţi lumina cu umbre de urât. fără a sărăci. Muri în mine-o parte şi alta renăscu. Iubirea mea se scaldă în marea de lumini.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fir de iarbă firav. Să te traduci în lucruri. discută-n legea lor. Te-ntreb cu vagi răspunsuri trăite între noi. Ne întrupăm în umbre. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 99 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Două furnici de smoală. voia stejar a fi. Făcut-am schimb de umbre cu un seamăn de-al meu. Cuvinte sigilate au evadat din scris. sunt un mijlocitor.

Mă înfioară gândul la dreptul de-a muri. M-am înturnat în trup cu palid suflet nou. Vise de vis îmi zboară. De voi eu vreau acuma să mă îmbogăţesc. Bădia Soare-alungă stelele de pe cer. Se scutură din păsări. încet. Mi-e frică de o frică ce nu m-a-nfricoşat. Dincolo de acolo. Nerupte umbre-n spate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De gând mi-am lipit fruntea cutată de idei. Netrupul meu n-o are pe ceea ce se are. Cad gândurile toamnei prin frunze ruginii. motanul. triluri. Din mine storc lumina. în albastru-mi somn. la ureche. în primăveri. suport fără să vreau. Vagi gânduri negative ucid încet. iar. iar încâlcite cad. Pletele reci a ploii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 100 Fără de fir îmi toarce. nimic nu se află. Culege fructul vieţii când copt a fost destul. ca să v-o dăruiesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Suflet cârpit cu gânduri mai port în trupul meu.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 101 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Alunece-ţi pe buze doar şoapte de amor.

Golit de mine-auzul. începe-a mă durea. Eu locuiesc în mine şi locu-mi pare strâmt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . au dat de neajuns. dar nu mă preţuiesc. Am unde m-aştepta. alerg în urma mea. Aşează-ţi poezia în veşnice statui. Ajunşi la neajungeri. Litere de-ntuneric sunt scrise pe-un mormânt. Numele meu mă strigă în prea străine limbi. Pierdu-i un gând şi-l caut de o viaţă. La câţiva ani lumină. Eu mă exist. dar n-am unde mă duce. prin florile de crin. Am sentimente multe ce-n mine au murit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tu eşti prea tu ca altul să poată fi ce eşti. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 102 Plânge-n grădină roua. mă merit. Curgeau din cărţi poeme ce-n versuri mă scăldau. Greu timpul mă apasă cu grijile-n nevoi.

¾ Învibrându-se în aer. ¾ În guri de foc ei îşi crescură glasul. ¾ Ştiu să găsesc dreptate şi-n micul adevăr. Întredeschide-mi uşa larg închisă. omătuiau fugar. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 103 . ¾ Dincolo de aici e un profund dincoace. Zbura poetul printre oameni. ¾ Mi-e foame iar de tine dar n-am să te mănânc. Cade în cer o stea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se-mpăuna curcanul. dar nu se cocoşea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O naştere uşoară de cuvinte s-a fost în dată când nu s-a fost. urcată din pământ. cu-o aripă de vers. Să dormi cu mine în acelaşi vis. Culoare de pământ are ţărâna-n mâini. o muscă virula. Slabe ninsori de vis.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pleoapele-şi trag zăvoare de irişi. curg solid în trup de zei. Simt foamea cea de carte foşnind apetisant. curgea acum. Singurătatea tristă necântă a pustiu. viaţă sorb. Flămându-le de sine. cu vorbe dulci îmi des hrănea auzul. Tăciuni lăsaţi la vatră. cu dor. Sângele se cânta în leagăne de inimi. se vreau încorporaţi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 104 Anafore şi nectaruri. Câmpii de suflet parcă-nghite seara. atunci. Creanga răsare muguri încopăciţi de timp. Soarele are-antene de raze care mor. Prin razele de mâine. Femeia cea cu buzele de eu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . intră-n post! Din trupul Ţării.

M-am vindecat de tine dar nu te pot uita. Întru nezbor m-ajută lumea să persist. Cu ploi de flori. Dinamitate inimi cu doruri se hrănesc. Văd stele-ngenunchiate. Sunetul lasă urme pe văzul meu tactil. În ronţăit de şoareci timpul s-a fărâmat. printr-o perdea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvinte mutilate plâng şi cerşesc noroc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fără ţepi dorit-am să rup un trandafir. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 105 . de oaspeţi prevestind. la geam. Vântul ascute brice pe valuri de neant. cercul e poligon. Format sunt din cuvinte şi nu mă deformez. salcâmul ne-mbată în miros. În curte-mi sună-un câine. Deşi e fără laturi. Statuile ecvestre rânjesc prin dinţi de cal. Savanta lui neştire l-a dezumanizat. Un gând bătrân mă poartă în vechi copilării. Snop de cuvinte treier şi-aleg bobul curat. Vorbele împietrite durează mari tăceri.

Eu sunt aşa de singur că nici cu mine nu-s. sub gratia nopţii. Aproapele ştiinţei departe-i de trecut. îmi spală poeme de vis. Vrea să mă doară dorul cu un nedor durut. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 106 Pescar. Plâng cu nelacrimi sterpe de neurlet rănit. Emulul care vine. în valul vieţii. Stele. Un timp vechi mă aşteaptă aici. L-au obligat să fie perfectul voluntar. Descătuşez cuvinte în cuiburi de poem. Pe-o dâră de lumină. Aş vrea mereu acolo să fie-un mult aici. ca să mă nasc. Învins nu-s de cuvinte. Mutară Ţara-n Lume.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Când începe sfârşitul e un nou început. cei dezrădăcinaţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . m-ajunge mult mai mult. cuvinte eu am prins. deşi cu ele lupt. cuvintele-nfloreau.

Cu crengi de primăvară eu iernile-mi alung. Caschetele de sânge. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 107 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aflat-am de la lucruri limbajul lor tăcut. Eu îţi respir fiinţa prin visele de flori. plângeau soldaţi ucişi. Mă doare iar pământul din Ţara ce-am lăsat. aiurea în tramvai. mai scaldă-n raze Lumea. mare zeu. Anii tăi mici mă strâng şi visele mă dor. Tu naşti furtuni de doruri prin pletele de vânt. Soarele. Clopotul alb al iernii iar sună prin nămeţi. Haine flori topite apar în vis de ceară. în fracţiuni de clipă. liniştea lapidăm. Cu zgomote neroade. Trăim istorii noi. În ocna unui simţ opreşte-ţi sinele. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În jungle de poeme. Atomi descreieraţi mişună-n molecule. Timpu-şi deschide-o clipă în care eu pătrund. idei de mărăcini. Timpul născut-a timpuri. Un gând am pus de pază la singurul meu eu. Mă doare riscu-n rana de anii mei produsă.

108 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Capricii feminine stau rău postate-n vremi.

Îngeri încornoraţi. pentru a o mări. S-au dizolvat şi munţii în ceaţa de uitări. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Iar ogorât-am pagini cu brazde de stilou. Făcut-am cunoştinţă cu un străin din mine. ades scotea din gură. agale căra timp. Apa Sâmbetei. îmbrăţişează apa. Dacă nu ar fi viaţa. Inima-i colivie plină cu dor închis. Prăpăstii răsturnate par munţii cei masivi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 109 . Maluri de lut bătrân. Prindeam posturi străine. pământu-şi vărsa reci lacrimi de izvor. în marţi s-a revărsat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din răni. în piatră. Cadavrele-şi sculptau liniştea lor. La ceas târziu. cu sufletu-mi pribeag. moartea n-ar exista. mă doare naşterea mea de prunc. Oglinzi reci de imagini au lumile ce mor. O ceaţă de iluzii m-a dezorientat. Carul cel greu şi mare. luni. Doar trist fiind eu pot să intru în visare. Ora reglează clipa.

Mi-e călimara plină cu litere de scris. Sfârşit de fenomene începe-n poezii. Prind vise de aiurea. 110 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . antenele-mi de gând. ¾ Cu ochi albaştri zarea priveşte spre apus. Poeţii toţi visează poeţi ca să ajungă. Am răsărit. ¾ Se sparg casante ore. ¾ Am botezat o oră cu un statornic timp. ¾ A leşinat în frunze poemul meu de vers. se pare. Îmi doarme casa mamei în inimă de dor. ¾ Îţi zboară pescăruşii prin vântul tău de păr. îmi caut cuvintele ce nu-mi mai aparţin. Câmpiile ţes lanuri adânc prezente-n timp. ¾ E rece depărtarea de ţară şi popor. unde nu trebuia. ¾ Beţia viţii soarbe fruntea căzută-n vis. ¾ Scurmând printre litere. O stea cu suflet mare rog a mă răsări. în anii care mor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În pene obosite pasărea s-a culcat. Îmi cânta din parfumuri florile de pe ram.

Iubirea de ţărână în sânge-mi curge des. Să plec într-o o altă Eternitate vreau. Când nu-i mureau duşmanii. Îmi mor ades pe buze cuvintele de tuş. Când eşti destul de singur nu eşti destul de mort. doar ţie ţi-am şoptit. Ce n-am spus niciodată. Cu ghiocei la tâmple.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nespusele cuvinte afară au ieşit. Pe unde se tac greieri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Infarcturi de petale în toamnă s-au produs. prietenii o făceau. stele nu se răsar. Mă-mbăt cu timp ce vine spre repede-a pleca. Ziarele au găuri de ştiri înmormântate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 111 . Pletele de cuvinte îţi flutură în vânt. Trăiesc într-o secundă plină de infinit. vremea m-acoperi Născut din imprudenţe. plecat-am spre sfârşit. Din muzica tăcerii eu sufletu-mi hrănesc. O frază de emoţii stă încrustată-n glas. Călătoresc spre moarte şi nu mă-ntorc din drum.

te rog rămâi la fel. În hore exilate m-am prins. Amurguri. Daţi drumul luminii din lanţuri. să ploi şi să mă zbor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din treaptă-n treaptă. Eu sinele-mi întind pe-un plai rostit de stele. cuvinte noi năşteau. Vreau să mă dorm. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . să ning. ora. se sting prin răstignit. să zboare spre nevăzut. Nemulţumiri de lucruri. să vină peste noi. iubito. Culcat în iarba vieţii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 112 Meduze de piftii născut-a marea-n valuri. sărea spre infinit. S-a dizolvat în linişti un timp de gălăgii. prin vitralii. Să bem cafea de linişti din căni de neclintit. Învăţaţi-vă moartea să retrăiască-n voi. fără să joc. Deschideţi timpul tânăr. ¾ Închis-am nopţi în beciul cu raze zăvorât. Când eu sunt tu. mă paşte glasul tău. Cuvinte ilicite loveau în plagiat. Sparge lumini oglinda de dragosti devastată. Stelele ruginite se scaldă în lumină.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 113 . Gândul copil se moare în tânărul bătrân. Prea mulţi-mi eşti în mie şi prea puţin mi-e mult. Îmi uit prin cărţuri ochii cu care mi te vezi. Cuvântul plin de sânge. Când am să scap de mine voi fi mai singurel. Din naştere se scoală şi pleacă spre nimic.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Vreau să mă zbor în păsări şi să mă tac în peşti. Pe harta mea de suflet eşti un punct cardinal. Îşi tremură mărirea-n nimicnicirea sa. stau anii mei cărunţi. Nonexistenţa-mi cere tribute pentru că exist. Un viitor năvalnic. Peregrinez prin mine. Aliniaţi în spate. calea îmi aţinea. ca să-l scriu. în spaţiul amorţit. S-a dus până în moarte şi nu s-a mai întors. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Sunt pregătit să-mi sune un telefon de somn. Sunt plin de neajunsuri ce parcă nu-mi ajung. Stilou cu sânge-albastru luat-am. cu-o frază s-a pansat.

prin căderi de mine. alerg în mă ridic. ¾ Mă dor străbunici-n cuvinte de-arhaic. ¾ Arunci cu rezid de cuvinte-nainte dar urma se trece-napoi peste noi. ¾ Văd vorbele cum cad din micile ecrane. de cu luminat. 114 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Eu nefiind fiind.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ M-am naufragiat în mări de sentimente. Eu. ¾ Mă zbor prin fereastra de soare-apune-n cuvinte ce nu mai renasc. Într-un pustiu de paşi descopăr mersul tău. ¾ Izvoare se curg în sfârşit de-ntuneric. Ţărani cosind lumina văd. Îngenunchez în faţa ta lumină. să îmi ajung în fugă de-ntuneric. sădeau păduri de stele. Fiinţele de strigăt. rimau către o stea. pierite-n neantul de nou. Versuri proptite-n cârje. dispar în naşteri noi.

Firimituri de timp mai ciuguli neantul. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. ¾ Înscris-a ideea-n cuvinte cu o moarte ce o va trăi. de nu te-ai naşte. cu raza în centre de con. Au îngropat lumina în felii veninoase. M-am spânzurat de-un gând. prin anii ce repede trec. ¾ Aleargă nepământul pe fost pământul meu. fiindu-mi rău de tine. se scaldă-n valuri marea. La ţărm de cer. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cătuşe de eşecuri purtam la mâini. Apără-te de bine căci răul va veni. ¾ Au fost nevăzuţi cum există în inexistenţe ce nasc. mereu. În mine sunt cutremur inexistenţial.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stingerea-mi sună-n urechi. ¾ Doar mie îmi seamăn şi-mi pare că-n mine eu fostam clonat. ¾ Să nu se ajungem în cercuri pătrate. Mă ustură luna de miere. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 115 . prin iute ardeiul din ea. Se va-ntâmpla nimic. mai aproape.

prin sentimente.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Caut. 116 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . iubiri de negăsit.

Dincolo de dincoace-i aproape-n depărtări. Mi-a putrezit tăcerea de dincolo de gând. am cumpărat cu-n dor. Împăsărite crânguri am consemnat în cânt. Mă doare nenăscutul din minele cel viu. Cu flori de stea-mbrăcată. Sufletu-n scântei de suflet. Ce este-n şoimul bolţii un neîmplinit zbor. mi-e mult mai dragă-n dor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ I-au înflorit în pleoape ochişorii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţipa în sunet toba. mai multe. foarte lângă mine. M-am regăsit aiurea. Mor în duel cuvinte de pitici uriaşi. prin mine văd cum treci. Ea. Se răscula pământul în brazda de sub plug. Făptura neînţeleasă dreptate dublă-avea. lovită-n ritm de dans. ca focul să mi-l ţin. Tu într-o oră stearpă acuma locuieşti. Dureri mai speciale în nedureri se nasc. Învăţ să-mi trăiesc timpul care mă va sfârşi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 117 . Reci poezii. în rătăciri aflate.

căzutul în abis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ea nici culoare are. Tot mai s-au dus spre mine bătrânele pruncii. Voi pune-n mii de versuri neversul meu versat. Rar. Rareş cel de Ştefan fiu nu fu cin’eu nu pot să fiu. ¾ ¾ ¾ ¾ S-a înălţat la Cer. ei nici răspunsuri au. Unde v-aţi ascunsu-v-aţi de nu mă văzutu-m-aţi? Mormânt fi-mi-va uitarea ce nu-mi fi-va viitor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 118 . Ne dă-ne pomu-n floare şi florile din pom. Nu vă mai va să fie ce fost-a şi mai va.

Muri frumos. Din guri păgâne cade eul meu. prin verdele sonor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mare cel Ştefan fu vodă. prin sinele din voi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 119 . trecând prin uşi de aer. ¾ Trec gânduri în negând urlând tăcerile de nestrigând. iarăşi mult mai de am cât fost. Prindeau muzica udă antenele de vânt. Trec zile fără chip.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În rostul fără Ţară fost. Mă devorează eul. ¾ Vidul dintre cuvinte mă umple de somn. duşmănindu-i pe duşmani. ¾ Trăsneşti cu gloanţe oarbe din ochii tăi cu cer senin.

¾ Nu promit să pot ce nu pot să promit. nasc pe pământ. la Rovine. în noapte. ¾ Bătrân cel Mircea nu mai vine în deal de vale. aprinse lumânări. ¾ De m-am născut e sigur că trebuie să mor. ¾ Viaţa fără umor e umor fără viaţă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rătăcitor prin cer. Să bem lumini divine. ¾ Creşte-un gând de poeme în soarele târziu. 120 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . plâng sunete-n eter. cu sfinţi să ne-mbătăm. ¾ Promit c-am să promit că n-am să mai promit. Zăpezi decolorate ningeau pe tricolor. Cu frunţi de foc. De clopot spânzurate. Linişti muriră-n jurul acestor cruci de lemn.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 121 . remuşcarea muşcă din sinea sa. prin râuri de lumini. ¾ Un vânt mătură strada de toamna înfrunzată. prin doruri multe curg. cuprinsă de febra răcelii. ¾ În mare văd nevăzătoare mărunte lucruri mari. ¾ Toamna. ¾ O undă de-ntristare se scaldă-n dorul meu. ¾ Cascade de-ntuneric. moare muşcată de ger. o zi m-a atacat. stăpânul meu e rob. ¾ Privat de libertăţi. ¾ Sunt invadat de pace. ¾ Acum dând naşteri noi nu mai viteazului cel domn Mihai. ¾ Uităm să fim dorind s-avem.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Mai frică mi-e de mine. ¾ Cu flori de măr şi piersic. ¾ Năvalnic. decât de adversar.

Între viaţă şi moarte. fac pod din anii mei. întru slăvirea verbului pios. ¾ Loveşte-te iubito. ¾ M-am bucurat de ploaia ce-n soare s-a mutat. plesneşte-a ploi de vânt. Musca sparge aer cu zumzet de aripi. ¾ Cu bici de foc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De culturale pofte mi-e pofta să poftesc. cu-n gând. natură. Mă dor armuri rănite de armele de timp. omoară cruci de foşti. ¾ Uitarea-n cimitire. Îmbrăcă-te în alb. 122 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ilie cel Sfânt. şi-mi dă pace. Îngenunchiat-au inimile toate. ¾ Nasc energii cumplite norii ce paşnici par. Pe-a timpului cărare dorul meu s-a fost dus. de dorul meu.

Crescut-au flori în groapa arată de-un obuz. Copacul vieţii noastre-i în floare de idei. Săgeata nemuririi străpuns-a corpul său. cu-n dor de must acrit. Nimeni nu moşteneşte o faimă-a altuia. Se bâlbâia-n meandre un râu lipsit de-arini. cel Vodă Ţepeş. Omătuit-a vremea. deşi el vier era. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Înţepata-n ţepeni ţepe mulţi ţepari. Înscrisuri de-ntuneric.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strugurizăm podgorii. la văzul tău. Eu sfânt cu ochi de diavol devin. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 123 . câteodată. azi la lumină ies. Aş vrea să fiu zefirul ce-ţi joacă-n părul blond. Te simt cum. Se cam purta porceşte. tâmpla ta de moş. tu calci pe umbra mea.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Matrodu-n largul mării. 124 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se simte-n largul său.

Ardei umpluţi cu aer. era prima pe şcoală. Apăru pe culme Luna. Are mare grijă să îşi ia de-o grijă. Căzu la pat nevasta. bolnavă de bărbat. robul. Primit-a mură-n gură doar fructe din import. Am publicat romanul pe care nu l-am scris. din sclavie stăpânul mi-am salvat. El îşi pierduse viaţa şi tu i-o căutai. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rumegă cerbii linişti.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din contră. ni s-au servit din plin. ca o bilă-n vârf de băţ. Mama pater este alma mater. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 125 . Inima-n dinţi luat-am şi tras-am la măsea. pe care ni le-mparte. Clasa fără elevi. cu coarnele în cer. Îşi face multe griji. o-ntreagă după masă. eu mereu tot pentru am votat. Eu. Am stat după un scaun.

Elevul. uşor. trebuia o sută de ani să împlinesc. Nu are importanţă cât eşti de important. Ăsta mai mult e rece şi mai puţin e şpriţ. pe drumuri a rămas. Maşina lui cea mare. Celibataru-şi prinse soţia cu-n bigam. De când nu-i mai dai drumul. scăpat-a şi el de boala sa. Durerea de ficat. Şi-a curăţat ieri lampa. acum i-a rămas mică. pân-a făcut-o bec. Ai vină capitală că eşti nevinovat. inima îi sfâşie. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . vezi bine că deja ai orbit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A început sfârşitul cel fără de sfârşit. Uşor. O nouă vechitură s-a inaugurat. căzutul…pe subiect. Mai întâi prea mult stăteau şi apoi se odihneau. lua un trei spre patru. Când ţi-e lumea mai dragă. Deşi eşti surd. joi spre vineri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 126 Dalii şi margarete pozau în minijupe. începe-aţi fi urât. Ieri. Examenul luat-a.

cel chior de ochiul stâng. Când doarme iepureşte. Trecea cireada rusticană. Nici n-am băgat de seamă când seama şi-a făcut. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Plâng paiaţele luminii. împung cerul nesenin. Are vederi de dreapta. ¾ Nourii. ape curg domol. E om fără pereche. La doctor i se plânge că râde mult prea mult. printr-o rouă-n zori de zi. Ardeam de nerăbdare ca focul să îl sting. pentru a o-mbuca. vulpea visează lupi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 127 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rupse-n bucăţi bucata. ca nişte bouri. acest bigam ascet. peste campestrele coclauri. În vaduri repezi.

¾ Apa vie. zidite-n trup de veghe. ¾ Bântuite de fantasme. o stea. nopţi de stele-n ceruri mor. înspicate-n pâini. visam a bea. ¾ Voievozi topiţi în cronici. plâng în lan de roadă grea. clipele născute-n timp. ¾ Din nesomn. însetat. ¾ Regimente-ntregi de lanuri. curg în Ţara mea de grâu. se coc. ¾ Din spirala vieţii moarte. când se treziră. s-a născut. neîncepută. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. căzând. 128 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Târziurile s-au născut mult prea devreme-n viaţa mea. ¾ Vând coclauri de-ntuneric pe un ort de-atom solar. ¾ Vinuri negre curg în noapte. visele au adormit. ¾ Mor. ¾ Doamne şi domniţe blonde. ¾ Mănăstirea ctitorită-i de lumină-n bob de zi. din pocale tuciurii.

plecat-am pe cărări străine. Dau iama iar. prelungeşte-i viaţa celui nenăscut din dor. ¾ Linia moartă este. ¾ Garoafele-s gravide de miros colorat. ¾ Şaizeci şi şase şi cu şase. după un unghi obtuz. ¾ Ajuns acasă-ntr-un târziu. ¾ L-a sărutat cu foc. şacalii de politică. ¾ Doamne. ¾ Lupavnicele oi oite-s de paznici lupi. pe înfocatul pompier. curge din pocale-n vin. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 129 . şerbet servind. fac şase sute şaizeci şi şase. Toamna. de surziri orbiţi au fost.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pionierii de speranţe. păstramita-n crame. Curg armatele de îngeri în cohort de-mpliniri. ¾ Glas subţire-n fir de aur. la stâne puşi. toarce Luna. prin osuare. ¾ Serbăm serbările serbate de şerbii sârbi. femeia. Latră a democraţie un câine de mass-media. printr-o stea.

¾ Văzu lumina zilei în noaptea dintre ani. ¾ Nici timpul nu mai are prea mult timp de pierdut. orbul cel surd de-un ochi. eu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Orice răni vindecă timpul. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 130 Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. reptilele din noi. ¾ Împărtăşesc cu popa aceleaşi sentimente. ¾ Mă ştie din vedere. ¾ El rezolva probleme. ¾ Avea de fier voinţa…acel complex robot. fără nici o problemă. ca un făcut. Ucid cu sânge rece. când mă spovedesc. prea strâmb e nefăcutul. Trântorii cică nu-şi mai văd capul de treabă. Plânge-n dureri de gloanţe cerbul cel alicit. după care ne omoară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ La drept vorbind. Unul hrănea o vacă şi altul o mulgea.

N-am nici o siguranţă că-n siguranţă sunt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 131 . el cere-o stea din cer. deloc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Doar cei aduşi de spate erau duşi la azil. o fată m-a iubit. mingea nu vrea să intre-n gol. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi volbura primit-a o diplomă de floare. Prim secretatul trece la prima. cam fost-am tras pe linia moartă. Situaţia. Eu cer un cer de stele. scaunul meu umbla. studia în prostie. pe coarde de viori. secretară. Cel mic nu suferea. Dornic de cunoştinţe. Rindeaua face faţă la muncile de lemn. Ucis prin lapidare fu. de rău de mare. Din mici confuzii. e de multe ori obscenă. Cam pe sub fusta mesei. geto-dacii făceau. pe scenă. Lupte greco-romane. grave. Muzica merge strună. c-a delapidat. Deşi sunt viu. Deşi e goală.

Şi-a pus sufletu-n lucrare şi acuma nu-l mai are. ¾ Avea casa şi masa. ¾ Astăzi. ¾ Drumul lui drept cotit-a spre-o sută de răscruci. Cocoşii dimineţii cucurigau de zor. trece neobservat. ¾ Voi ştiţi că ştiu că ştiţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . eu am mâncat trei mici. ¾ Finul observator. prin florile ce mor. doar scaunu-i lipsea. Nu plânge cerul care de nouri pare mut. În vuiet de motoare şoseaua se năştea. fiind la mare. Pe cel insuportabil mi-e greu să-l mai suport. Trăiesc momente triste. ¾ Nu pierde din vedere că totul se va pierde. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 132 Am fruntea tatuată cu cute de idei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ El ştie cine va ajunge cineva. Un bici de foc plesneşte cerul de nouri plin. ¾ Eu m-am oprit la timp dar timpul nu se-opri la mine. de-aceea nu citiţi.

a moarte. prin ouă. Coase călăi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 133 . cu-o iarnă. Trei picături de ploaie. geamul mi-au sărutat. Las pasărea. în umbră ascundea. Prin colbul de vârteje zbura-va ce am fost. doar prin fân. lângă pui. În veşnicia morţii. Prostul îşi face treaba din fişa sa de post. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Au înflorit caişii în fluturi efemeri. prin iarbă. prin brumă s-a jertfit. voi dăinui mereu. Sub cruci. Iarba-şi lungeşte viaţa. doarme al nost’ trecut. el este împărat. iar victim-au făcut. O prepeliţă moare. să zboare-n viitor. În lumea lui de nimeni.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cărări de cerbi. O frunză de jugastru. Un popă bate toaca de lemn uscat. pădurea. în cimitire. rănită.

¾ Doamne-ţi cer întâia dată. ¾ Scăldat în lungi aplauze de aur. să mă naşti a doua oară. ¾ Acum cortina cade pe pofta de-a crea. dar se molipseşte de nobil respect. azi campionul nostru păşeşte triumfal. în Iad intri când vrei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Portar are doar Raiul. M-ajută megabiţii să umblu prin eter. ¾ În vers puţin noi pus-am cât mai multe idei. ¾ Flori îmbrăcate-n galben. Din balamale reci îmi scârţâie norocul. Din modestie nimenea nu moare. rupte din soare par. 134 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

„Creionări făcute cu pixul”. 2004. Rm. Oradea. „Parada marilor enigme”. 2007. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 135 . „Amprente paradoxiste”. „Perorări paradoxiste”.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu De aceiaşi autori: „Prin albe şi clasice epii târzii”. 2011. Vâlcea. Vâlcea. 2000. Vulcan. 2003. Vâlcea. Rm. Rm. 2000. Vâlcea. Oradea. 2009. „Congruenţe paradoxiste”. „Vreme de şagă”. Rm.

care înseamnă vers. sute de sintagme şi cuvinte.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Am prelucrat. dându-le aspect de micropoeme. verset din psalmi. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. acesta nu exista).   . am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. în laboratorul nostru mental. iar „stih” din slavonul STIHŬ. formă. astăzi 14 octombrie 2011. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore. „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful