Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

- GRAFOSTIHURI -

Editura SITECH 2011

Florentin Smarandache

TOLBA CU METAFORE
~ GRAFOSTIHURI ~

Gheorghe Niculescu

2011 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ~ GRAFOSTIHURI ~ Editura SITECH Craiova.

a unor pagini din această lucrare. din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru editare de carte ştiinţifică. FLORENTIN Tolba cu metafore / Florentin Smarandache. Gheorghe Niculescu . Bloc T1. Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific.Craiova : Sitech.N.I. including photocopying or utilised any information storage and retrieval system without written permision from the copyright owner. parter Tel/fax: 0251/414003 E-mail: sitech@rdslink.C. No part of this book may be reproduced in any form or by any means.ro   Copertă şi grafică: Alexandra Cacovean Tehnoredactare: Corectură: Culegere text: Claudia Cacovean Gheorghe Niculescu Elisabeta Kocsik ISBN 978-606-11-1948-6 .© 2011 Autorii Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorilor. Editura SITECH din Craiova este acreditată de C.S.S. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE. nr. © 2011 Editura Sitech Craiova All rights reserved. Niculescu. This book is protected by copyright. Orice reproducere integrală sau parţială. prin orice procedeu. ISBN 978-606-11-1948-6 I. Gheorghe Editura SITECH Craiova. România Aleea Teatrului. 2. cu specificarea respectivei citări. 2011 Bibliogr. efectuate fără autorizaţia autorilor este ilicită şi constituie o contrafacere.

care înseamnă vers. fie şi pentru câteva clipe. noi. care există frumos şi creează plăcut şi despre care n-aţi auzit dar o să mai auziţi. în laboratorul nostru mental. expresii pe care le-am ambalat în petale de metafore plasticizante. acesta nu exista). şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. Dacă măcar o parte din aceste GRAFOSTIHURI o să vă atragă atenţia. am adunat din noianul de timp expresii şi sintagme auzite în anumite împrejurări şi diverse locuri. iar „stih” din slavonul STIHŬ. formă. pe care ţi le oferim pe tavă de carte. Am folosit o astfel de noţiune fiindcă aceste creaţii ale noastre sunt însoţite de desenele Alexandrei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Dragă cititorule. astăzi 14 octombrie 2011. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. Am prelucrat. dându-le aspect de micropoeme. autorii. înseamnă că munca noastră n-a fost în zadar. spre a te delecta în clipele de răgaz benefic. verset din psalmi. sute de sintagme şi cuvinte. o fetiţă de 13 ani. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore. Aşadar. parfumate cu balsam poetic. lecturare şi vizionare plăcută! Autorii TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 5 . „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Iubirea infinită a fost lovită de efemeriditate. 6 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Grigore nu are glagore. ¾ Fondatorul psihanalizei a analizat fondul psihic al analizatului. ¾ Sunt conştient de necesitatea cunoaşterii inconştientului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 7 . dar bea agheasmă. ¾ Perfectul natural are imperfecţiuni artificiale. ¾ Sunt conştient că subconştientul îmi influenţează conştiinţa în mod fluent. ¾ Păsările se semnează pe cer. ¾ Paricid este acela care şi-a ucis părinţii cu parul. ¾ Eticheta etichetează conţinutul în mod inechitabil. cu litere de zbor cântat. ca o pasăre mută. ¾ Femeile îşi mută primăverile în toamne enigmatice.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vrea. ¾ M-am risipit în mici poeme. în căutarea cuibului sterp. ¾ Realităţile amare îmi biruie visele dulci. nu vrea.

Învaţă şi din cartea ce de duşmani e scrisă. el nu vedea. dezechilibru aduse între orbi. la mese-am renunţat. vulpea. adesea se-ndulcea. ¾ Cu cifre-n loc de nume noi fost-am botezaţi. relaţii dacă n-ai. fiind orb. nu am diminutiv. ¾ Având nume de cifră. ¾ Degeaba ai valoare. Toţi au văzut artistul. ¾ Cocoşii trâmbiţează din goarna dimineţii. ¾ Cu bucurii amare. Doar un actor pe scenă şi mii de spectatori. Chip de cireş în floare şi glas de primăvară. ¾ Un chior. Ca să ocup un scaun. 8 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se uită la un pui. faptul că sunt nişte găinari. ¾ Cu ochi de vultur. Din surse mute eu primit-am informaţii ţipătoare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Oricât de lungă-i noaptea. sfârşit îşi va găsi.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 9 . Mulţi prieteni şi duşmani.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văd mâna mea cea dreaptă. Şeful abia acuma ucenicia-şi face. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Seminţele cad în extazul fructului oprit. Genii falsificate se vând la secanhand. Dezordinea din noapte-i la ordinea de zi. Urâtă foc e apa ce arde-aşa frumos. se perpelea un alb. Mâncat de gânduri negre. sihastrul îşi făcea. Trăim din nou aceleaşi zile vechi de când lumea. lovita-n braţul stâng. Bine-nţeles că Bulă nimic n-a înţeles.

ne arată întârzieri lumeşti irefutabile. ¾ Mareea sufletului produce uneori valuri devastatoare. ruginite de timp. ¾ Ceasurile de aur. ¾ Priveşte afară şi-ţi scaldă interiorul ochilor cu frumos. aleargă spre eşec. ce alte griji nu au. ¾ Pământul înoată în eter. fără colac de salvare. 10 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Se-ndoapă cu mâncări sofisticate cei parveniţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Scârbit de-atâtea glorii. ¾ Stele golaşe fac plajă pe zenituri ancestrale.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Avea suflet de statuie şi minte de soclu. În drumul vieţii mele. În oala Universului. cu vis de mare. a secat înghiţit de uscatul însetat de răzbunare secetoasă. Nămolul lăptos. ¾ Nu tot scrisul are dezideratul de a fi citit. ¾ Cărţile ne aduc străinătatea sub ochi. fără a ne înstrăina.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Lacul. dar vrea să dăinuiască. nu-i bun de nici o brânză. ¾ I s-a pus capăt respiraţiei fără de capăt. Bătrânii se revoltă împotriva tinereţii moarte. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 11 . acea insulă de apă. Soarele a dat în clocot. a apărut o stradă care nu duce nicăieri.

am impresia că mi-au furat ideile pe care n-am apucat să le conturez. ¾ Mă simt cuprins de trăiri necuprinse. ¾ Nu te iubesc Ţară. 12 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Citind pe unii. pasc păşunile celeste. dar am îngropat multe Ane în zidurile iubirilor mele. ¾ Noaptea ne smulge privirile cu raze d-ntuneric topit. ¾ Arborii primeniţi cu flori. se dezbracă de petale. ¾ Călugării ghinionului au îmbrăcat straiele cernite în mănăstirea norocului. fiindcă nu te merit! ¾ Nu sunt Meşterul Manole. ¾ Adolescenţii îşi ucid copilăria prin maturizare. ¾ Oiţe de stele.

aş putea ferici şi pe alţii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 13 . ¾ S-a lovit de imagine. vânturile stau la taifas cu furtunile. ¾ Făina tăcerii mă pudrează cu nelinişti. aşteaptă apariţia lunii. ¾ Plecările din mine s-au reîntors în tristeţuri căplăuge. ¾ Râul se spală cu propriile ape murdare. în mod inimaginabil. ¾ Mările de sărbătoare au fost înghiţite de oceanul neantului. încinsă cu un brâu de stele. ¾ Casa mă aşteaptă cu zâmbet de ferestre deschise.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Afară. ¾ Păsările albe din mine zboară spre înălţimi ce numi aparţin. ¾ Bolta celestă. ¾ Dacă m-aş putea ferici pe mine.

punându-mă în eclipsă. ¾ Ieşea lumina din ochii ei. ¾ Casa fuge de sub ochii mei înstrăinaţi de timpuri aspre. invidiind crestele albe de nori ale munţilor. ¾ Vântul rece trăgea copacii de urechile înverzite de timp. ¾ Umbrele ţepene. 14 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Câmpiile privesc în sus. înfipte în căldurile verii. ¾ Marea încinge o horă de valuri spumegânde. ¾ Unde de struguri chihlimbarii râd în tristeţile toamnei ploioase. mă încântă cu răcori.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ninge cu îngeri albi în noaptea care sună din trâmbiţele întunericului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 15 .

¾ Imensul semn de întrebare. ¾ Cenuşa e scrisă cu litere de foc neaprins. ¾ Lumina voalează imagini de-ntuneric. fără nume şi chip. sleite de-ntuneric. ¾ Bucăţi de lumină. ¾ Câinii. ¾ Se luptă în mine poezia cu matematica. de două ori. urlă la astrele nerăsărite. se topesc în retorte campestre de dor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Înecat în focul vremurilor. cu bot de lună. ¾ M-am trezit citind aceeaşi pagină. sorb ape fierbinţi de trecut. ¾ Văd oameni paraleli. înseriaţi în derivaţie. de pe cer. dădea răspunsuri precise la întrebările nepuse. 16 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . memorând-o a treia oară. ieşind învingătoare literatura cifrică.

¾ Ceasul meu. ¾ Fluturii morţii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 17 . ¾ Cârpesc pânza vremii. ¾ Era mereu într-un duet cu el însuşi. ¾ Trecutul are mormântul săpat în istorie. îndeamnă la viaţă. cu zboruri lugubre. goana mea spre ieşirea din existent.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Privesc la cerul visător care nu mă lasă a mă îneca în ape onirice. trăirea mea. ¾ Moartea geniilor este o prelungire a existenţei lor. ruptă de timp. ¾ Glasul florilor se manifestă prin mirosuri plăcute. ¾ Petale de soare mă mângâie pe răceli. timpul meu.

18 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Armura vremii nu ne apără de sfârşitul timpului. săpunându-se cu amintiri. ¾ Se scaldă în oceanul de vise. ¾ Frumuseţea-i creşte în obrăjorii rujaţi de timiditatea inocenţei juvenile. ¾ Pe femeie o domini doar dacă o laşi să creadă că te domină. ¾ Spirala timpului a fost străbătută în linie dreaptă. ¾ Luna şi-a scuturat praful auriu pe lumea plumburie.

pe uşa din dos. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 19 . ¾ Ţi-am săpat un mormânt în inima mea vie. şi-a înghiţit magma. ¾ În mine a murit un om şi nimeni nu vrea să-i sape groapa. Clipele picură din ani. ¾ Columnele infinite de grai se pierd în marea vorbelor de clacă. s-a descărcat în van. ¾ În ciripitul codrului. lăsându-ne baltă în faţa Dispariţiei. încărcat de miresme. Aerul. văd ramuri de păsări cu frunze vestejite de-ntristare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Gândul mi s-a furişat în inimă. Conul vulcanic al neantului.

¾ Din îndepărtările interiorului unui om. ¾ Are un nume mare. dar încape pe cerere. ¾ Când eşti bătrân priveşti doar trecutul. deschid un ochi de lumină. ¾ Aseară mi-am întors ceasul … cu faţa la peretele dinspre zi. Nu încape pe cer. nu pot să văd cum aş putea să-mi văd de treabă. ¾ În întuneric. pentru exterior. viitorul ai vrea să-l vezi cât mai târziu. ¾ Un pas înainte determină alţi paşi s-o ia înapoi. sperântuind la incompatibilităţi posibile.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Florile de lacrimi umbresc fructul bucuriei. ¾ Lumea interioară este cea mai importantă lume. 20 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Ochii care visau au adormit în orbite.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 21 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Noi progresăm în viaţă murind câte puţin.

¾ Brazda de apă a vântului tălăzuieşte ţărmuri necunoscute de visare. ¾ Toamna cerne tristeţi de plumb pe feţe smolite de melancolii bătrâne.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vârfurile ascund sub ele munţii care le-au înălţat. ¾ Sugerarea plăcerilor imposibile este imposibil de sugerat. 22 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Simt cum muntele creşte din trupul său păduri de ozon. am împrumutat de la ziuă câteva dimineţi. ¾ Într-o seară. ¾ Luna clipeşte din ochiul semiînchis al craiului nou.

¾ Mai am puţin şi ajung în locul din care nu mai este mult până departe. ¾ Îmi înec dorinţa-mi albă în pletele tale negre. ştiind că-l primesc cu căldură. ¾ Frigul se cuibărise în mine. ¾ Circul plecase să vândă bucurii în urbea lipsită de pâine. ¾ Un spaţiu gol se ţese în jurul meu golit de deplinătate. ¾ Aud cum curge timpul în infinitul inexistenţei surde. ¾ Scriitorul de vagoane a publicat un volum de trenuri impersonale. ¾ Umbra mea-i locuită de raze de-ntuneric.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Cei bătrâni trăiesc prin noi şi mor prin ei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 23 .

scăldate în culori.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Am încuiat copacii în iarna verilor mănoase în rod. moare sugrumată de nehotărârea tristeţii. ¾ Imaginile. clănţănind din dinţii de-ntuneric. cu razele rupte de dinţii eclipsei. zboară cât mai spre înaltul cerului însorit. se dezbracă de întunecare. ¾ Groaza. lumina curajului. ¾ Luaţi tristeţea şi puneţi-o în ramele de vers a poeţilor ludici. ¾ Copacii îşi leapădă seara plictiseala galbenă a frunzelor. ferecată între gene. dospeşte pe o tavă de zenit. ¾ Astrul. pe furiş. 24 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Lacrima. pentru a se dezbrăca de umbră. cuprinde. ¾ Pasărea. visând la beţii de verdeaţă.

către mările şi oceanele lumii. ¾ Ascultă liniştea cu sonorul dat la maxim. ¾ Sufletul spaţiilor i-a îngreunat respiraţia. pe ramuri de cer. ¾ Visăm ouă de soare în cuiburi de stele. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 25 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nu brăzdaţi singurătatea cu amintiri nefertile. ¾ Lumina s-a ofilit în aerul de vânt vărsat în apă de zboruri a fluturilor sihaştri. ¾ Izvoarele visează deversări de râuri. ¾ Gândurile au încărunţit din cauza vârstelor ciuruite de glonţul uitării. ¾ O căprioară tânără trece ca o lunecare de luntre prin boncăluitul cerbilor virili. ¾ Suntem un popor de gânduri nemaigândite.

¾ Caii îşi luaseră iubitele lor căruţe la plimbări pe coclauri de lumină stearpă. ¾ Eram pus să veghez aripile de veghe ale supraveghetorului meu. ca să optez pentru întuneric. ¾ Noaptea foşneşte rar pe sub bolţi de lumină întunecată. 26 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . spartă a nenorocului septuagenar. ¾ Inima mea de plumb este în imponderabilitatea trecătoare a neantului ce încă nu s-a aprins. mă ghinioneşte cu prevestiri funebrologice. ¾ Oglinda. ¾ Mi s-a oferit a opta parte dintr-un pătrat de lumină.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Absolut toate lucrurile sunt legate între ele cu o trainică verigă de nimic. ¾ Aprind la morminte lumânări de întuneric stins.

îndeamnă la nesupunere resentimentală a sentimentalilor imberbi. îmbătată de bucurii. ¾ Liniştea. ¾ Adâncit în sinea mea. ¾ Mâini strânse sugrumă trecutul neglorios al inexistenţei viitoare. ¾ Un fulger a ţâşnit din norii încărcaţi cu electricitatea pozitivă a inimii tale îndurătoare. ¾ Beau uitare şi mă-mbăt cu amintirea. delirează prin spaţii ancestrale de lumină.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O rază. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 27 . mă zbat în înoturi ireale spre suprafaţa afundată în gând. ¾ Exploziile au înflorit în crengile de cireş crăpat în soare. înfiptă în stânca tristeţilor trecătoare. leg existenţe imateriale. idealizând viitorimi măreţe. ¾ Cu lanţuri grele de greşeli.

ca o topitorie de aramă şi cositor. lumânăreau pascal cu ouă roşii. ¾ Anii mă îmbrăcară în ghioceii timpurilor obosite de-ntristare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Toamna. ascunse în seara de-Nviere. ¾ Casele. moare pentru viitor. ¾ Azvârle din gură cu strigăte de pietre acute. în recipiente de chihlimbar topit. ¾ Tocul tristeţii muiat în liniştea aceasta a infinitului. 28 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ce sparg geamurile tăcerilor liniştitoare. scaldăn tristeţuri ireversibile treceri mortuale. ¾ În clinchet de toamnă bătrână. se mustăresc pastramuri.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 29 . ¾ Am închis noaptea într-o floare. tânjesc la orice fapte măreţe. trezind speranţa celor disperaţi. ¾ Cu somnul întins între ochii închişi. ¾ Sunt stupul plin de grijile prisăcii. cu cheia speranţelor deşarte. ¾ Puţin simţitoriul şi-a pus indiferenţa-n lentilele ochelarilor fumurii cu care scurtează nepăsarea. ¾ Se-mbracă-n armonie primăvara.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Dumnezeu a însămânţat câmpiile cerului cu astrele speranţelor galactice.

cu o veche existenţialitate. ¾ Urechile-mi ciugulesc ciorchini de note muzicale. găsesc comori de istorie. agăţat în vâltoare. ¾ Doamne îţi cer o nouă naştere.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Soarele-şi piaptănă razele de lumină pe plaja nisipului auriu. ¾ Citesc lumini de beznă în ochii tăi închişi. ¾ Zilele picurau în leagănul gol al anilor bisecţi din infinitul cuprins între două veşnicii. ¾ Forând în straturi de vremi. ¾ Sunt scaiul de timp. ¾ Mă dizolvam în juru-mi de-ntristare când mi-a surâs o rază de noroc. 30 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

ne zboară speranţele acute în valuri muribunde. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 31 . ¾ Alergau prin vânturi. păşim vioi spre niciundele planetei de noroaie. şi-a golit sufletul de poverile poftelor carnale.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Un stol de zile. ¾ Făceau fotografii voalate de-ntristare. ¾ Culorile dorm în petalele uitate în lacrimi de parfum. ¾ Fiind vegetarian. armăsari cu copite de săgeată şi coame de Vremuri nebune. fâlfâind vioi. ¾ Pe drumuri cariate de gloduri care plâng.

puse-n osuarele eroilor veşnici. plutesc vapoarele de lumină ale trecutului tumultos. ¾ Inima materiei este străpunsă de pumnalul antimateriei. înalţă rugăciuni de edenizare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Fagii îşi ridică-n vânt fluierele de frunze virgine. ¾ Timpanele absorb. ¾ Înecat în noapte. pe dinăuntru. trilurile venite din afară. ¾ Îşi extirpase sufletul pe masa de operaţie a deznădejdii. ¾ Ne cântă străbunii din fluiere de ciolane. ¾ În marea serii. ¾ Eu privesc tot înainte şi văd în urmă viitoru-mi trecând. ¾ Sihaştrii. înecaţi în singurătăţi de plumb topit. un gând frumos a fost scos la malul de lumină al speranţei. 32 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

ca apele ce mor. ¾ Imaginile îi biciuiau ochii deschişi cu cheia uimirii. spălat de boală.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Călătorii treceau prin gări. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 33 . ¾ Paznicul de fier a fost împuşcat în călcâiul lui Ahile. s-a molipsit de deces. îngeruindumă-n visări nupţiale. ¾ Bolnavul. cuprinşi de adormiri duse până la capăt de drum infinit. în freamăt mut. ¾ Descoperă anormalul în normal şi vezi reciprocitatea. călcând prin gropile speranţei. ¾ Adevărul este greu de privit şi uşor de măsluit. cu o petală de crin alb. ¾ Mireasa albă a iernii a nuntit cu mine. ¾ În trupul său căzut-a adormirea. ¾ Străzile mergeau înaintea asfaltării.

¾ Fructele s-au realizat în gemuri care gem de dulce aromat. se pierd în aritmare. ca luna ce răsare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vitezomana rămânea curios de nemişcată. de frica tăcerii. dacă-i vie. ¾ Era impulsionat prin zvâcniri de piatră seacă să scoată bani albi pentru zile negre de nepăsare. ¾ Era conştient că îşi alimenta inconştientul. în timpul curselor de staţionare. ¾ Noi iubeam aceeaşi frază încă nerostită. ¾ În continuare mă exist în păru-ţi blond. ¾ Spune-i că să vie în vie. barbare. apoi zvâcnea îndârjită spre visele sale de şedere. ¾ Plângea cu lacrimi de ceară topită în faguri de miere de tei. 34 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Ritmuri de cânt.

se revarsă-n înserări mirifice. ¾ Lumina arde beznele de iad. ¾ De frică.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt în inimă un gol greu ca un supraplin. plină pe jumătate cu cer azuriu. iepurele îşi mijeşte lungile-i urechi spre înalturi. a naufragiat pe o insulă de statornicire efemeră. ¾ Fulgii de soare ningeau cu nămeţi de căldură pe plaje de vară toridă. ¾ Visam în ceaţa brazilor nebuni. ¾ Ziua cea mare. ¾ Un ochi călător pe ape. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 35 .

¾ Un ecou insistent se înfipse în urechile neauzitoare. ¾ Mamă nu mă naşte încă odată căci mă voi revolta existenţial. care nu atingeau pământul. pentru tine. 36 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Zorii se caţără în scări de zare. ¾ Sorb liniştea-mpuşcată cu ţârâit de greieri şi orcăit de broaşte. sufereau de înălţare la cer.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Ninge cu verde pe sufletu-mi de minte dominat. Mai caut drumul care la Roma să mă ducă. Visele. ¾ A procedat la ungerea sufletului cu lubrefianţi Iudici. iubito. în felii dispuse pe tăvi de zenit. Mă mai păstrez în mine.

din drum. prin case de frig şi nămeţi. ¾ Câmpul de ghiocei a explodat în lacrimi de alb. ¾ Moare şi el. sufletul de focuri uscăţit. ¾ Şi vânturi noi se nasc în părul tău bălai. când timpul se opreşte. ¾ Văd gânduri slabe ce calea-mi ating. ¾ Muri în apa vie. mizerii de ură. ¾ Brazda de ape a vântului loveşte tărâmuri de ceaţă şi ploi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Aud cum curge timpul în timpane sparte dentuneric. ¾ Timpul mătură cu vânturi. ¾ Simte cum muntele creşte în trupul său campestru. ca nişte mumii scheletice de piatră. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 37 . ¾ Căldura de-afară-mi pătrunde în oase. ¾ Tânjea la ne-ntruparea prin cuvinte.

¾ Primea-n tăcere loviturile provocate prin izbirea de gol. nici subiectiv obiectiv. ¾ Am ochii burdujiţi de raţiunea somnului treaz al visării. altul stoarce ce nu toarce. că faci rău ce faci. Materia mă doare cam imaterial. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O floare tulbure se limpezeşte-n geamul de lumină. Unul toarce când întoarce. spre a mă recunoaşte. Nu-i bine. ¾ Giulgiurile iernii albe acoperă tăceri misterioase. ¾ Nu cred decât în mine. când mă mint. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 38 . ¾ Sunt omul ieşit din mine. Cuvintele private-i dădeau pe dinafară. ¾ Nu există frumos obiectiv.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt căldura sufletului din locuinţa frigului.

¾ Înaintăm cu automobilul vieţii. care nu se va naşte. se lasă despletită de uitare. ¾ Fiul meu. ¾ Peisajul alerga în privirile mele şi mă răscolea. ¾ Întinde fruntea să primeşti mirul eternităţii efemere. zăceau parfumuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 39 . cu buze de vânturi. privind pe furiş în oglinda retrovizoare a trecerii noastre în nefiinţă. ¾ Ţăranii seamănă lanuri de tină şi aur de grâne în toamne culeg. nu va muri niciodată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În închisori de flori. ¾ Marea. ¾ Luna îşi varsă taina asfinţitului în hăuri de melancolie.

este ca un ştergar albit de lacrimi. cârpit din loc în loc cu câte un fir de speranţă. ¾ Aduc elogiu suferinţei de a fi bucuros. Şi-a copt viaţa la cuptorul cu microunde a nepăsării. ¾ Sunt şi flori sfidătoare. în mărăcinii sorţii. ¾ Moartea vine numai atunci când timpul se opreşte pentru totdeauna. O mamă strânge-n braţe blânde copilării. cu miros resentimental şi au culori vărsătoare. beată de culoare. ¾ ¾ ¾ ¾ 40 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Unii fac transplanturi de cuvinte. căzută-i pe multe cărări. ¾ Frunzele toamnei plecat-au pe drumul mirabilei treceri de veci.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Viaţa mea. Natura.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ În mine zilnic au loc cutremure cât muntele de adânci. ¾ Sunt dimineţi în care ziua se frământă ca un aluat nedospit. ¾ Vinuri vinovate de-mbătare, spumegă-n oalele lutului ars. ¾ În Carul Mare doarme un vechi timp, nins la tâmple cu ghiocei albaştri. ¾ Strigătul surd al culorilor aprinse s-a stins în întuneric.

¾ A primit un cadou împachetat în surprize. ¾ Timpul pare mâncat de o peşteră neagră cu dinţi de stalactite reci. ¾ Dimineaţa pare ca un burduf de lapte nemuls, spart pe prispa casei părinteşti. ¾ Noii născuţi sunt contaminaţi de moarte târzie. ¾ În fuste verzi, firele de iarbă pasc cirezile de vis ale satului înnămeţit de timp.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 41

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Lumini crepusculare se înclină în faţa smolitelor genuni ale nopţii. ¾ Întunericul paşnicei nopţi mă luminează cu raze dentuneric. ¾ Explozia de resentimente a naturii m-a rănit cu iremediabile bucurii. ¾ Ţipau tăcerile în gura guralivului mut.

¾ Un cal verde, păştea iarba maro de pe islazul pereţilor albi. ¾ Aud cuvinte absurd aburite de alcool contrafăcut. ¾ Femeia plângea, cu plete mari de lacrimi. ¾ Şi-a aşezat vocea într-o valiză plină cu tăceri. ¾ Drumul spre rai trece prin iadul existenţial. ¾ Eroul pitic a făcut fapte mari. ¾ Se-aşterne liniştea pe stânca tăcerilor moarte.
42 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Pupilele lungi tânjeau după vederile nisipului cald. ¾ Aud înălţătoare simfonii în lupta cu tăcerile inamice. ¾ Am rupt în bucăţi ziua de ieri, pentru a o reconstitui mâine. ¾ A gustat din plin cum este să te arunci în gol.

¾ Neoprita morişcă a timpului stă gata mereu de pornire. ¾ O mamă cu pântecul copt mi-aşteaptă binecuvântarea. ¾ Soarele îşi împleteşte razele în şuviţe de ochi întristaţi. ¾ Pe tava neagră a nopţii, lucrurile par slugi ale luminii.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 43

¾ Deghizate în nuferi. ¾ A primit sărutul de spume al sângelui. Trăiesc o linişte tulburată de-ntristare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văzui prin păpurişuri săbii cu nasu-n sus. ¾ Eu curg întreg în fragmente de melodii melopeice. ¾ Fumegau subţire parfumuri vagi de crin. Plăcerea muncii este dureroasă. ¾ Aerul primea lovituri de voce ruginită. Am îngropat în glie anii strămoşilor. În pasărea aceasta se află-un zbor căzut. speranţele cresc în lacrimi ce dor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nimeni n-are dreptul de a smulge sufletul din pieptul blindat cu speranţe. ¾ Şi însoriţii muguri plesneau de bucurii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 44 . Trăgeau cu salve de artilerie în pacea lumii veşnice.

¾ Lumea vizuală nu vede nevăzutele lumeşti. ¾ Vorbea din el ca din altă persoană. învinse gândul nebun. ¾ Oglinda timpului a deformat trăsăturile. ¾ Şi brazii. protejaţi de umbrela genelor. Iei cuvântul. chiar cu toţii. ¾ Ploaia creşte vertiginos sub ochii noştri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 45 . Cu mintea călită. vezi cum sună şi îl aşezi în gama de vers a poemului în devenire. chinuiţi de ploaie şi vânt. Ochii ascunşi şi-au ieşit din ei. se răzbună în verde crud.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Liniştile îmi curg în lacrimi de tăcere. ¾ Copacii. coboară-n fericiri. îl întorci pe toate părţile.

¾ Ţesătura luminii prin nouri se destramă. înnegrite de timp. ¾ Şi-a umplut toată viaţa cu tinereţe trecătoare. când să atingă pământul. ¾ Pipăia cu ochii zgomotele fine ale mirosului. ¾ Mestecenii prăfuiţi cu var nestins. ¾ Mi-am pus vârstele străbunilor la presat în albumul genealogic. ¾ Visul. se sting de frunze. au cerbi-n cap cu crengi. ¾ Timpul din distanţă dispare la destinaţie. ¾ Zbor falnic de copite. ¾ Ascultă cu privirile şi-i vedea în auz. în visele de cerbi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Pătat de zeama primelor realizări visa la preamărire. ca un bumerang. 46 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se întorcea la mine. în focul toamnei reci. ¾ Iarba miroase-a ciute. reflectă o tristeţe. ¾ Oglinzile.

¾ Un fel special de durere. nu voia să afle nimic din ceea ce-l interesa. Prezentul este unicul timp care trăieşte. ¾ Seminţele împământite pornesc în marş forţat spre aureole de lumină. Luceferi blonzi se scaldă-n întuneric. O brumă grizonează tâmpla toamnei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se scaldă-n val de aer un nud de-nfăptuiri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 47 . l-a dezlipit de visare. Ameninţarea care-l pândea din noroiul acela cleios.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Sugrumat de curiozitate. ¾ Himerele îi sticleau în faţă. îi trezea plăceri nedurute. Nu pângăriţi pronaosul iubirii. iar sticlele îi himereau în spate.

triştii maci.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ziua cea mai vie din viaţa mea a îmbătrânit prematur. ¾ Le lâncezesc ideile în ţeasta purtată inutil prin înalte şcoli. ¾ Hălăduiesc pe un picior de plai. ¾ Plângeau cu roşii lacrimi. putrezit de noroaiele uitării. prin lanuri. 48 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

În final s-a afundat cu fundul în scaunul nedefinit de funcţie. Şi-a înmuiat condeiul în eternitate. ¾ Păşea în zigzag cu picioarele păroase de umbre. înregimentate în certuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 49 . ¾ Soarele a tăbăcit bolta cerului cu albastru. ¾ Cuvintele. ¾ ¾ ¾ ¾ Mă-ntreabă de culoare un snop de flori mirate. ¾ Atenţia îi ciulea urechile avide de zvonuri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îşi hrănea gândurile cu idei alterate. I s-au umezit buzele de graba rostirii de cuvânt. ¾ Nu-şi putea dezlipi privirile încleiate de admiraţie. ¾ Are rezerve neexploatate de către exploratorii rezervaţi în a prezerva. erau mereu gata de luptă. ¾ O pasăre executa un soi de zbor soios.

¾ Calul călărea timpul cu o dârzenie de cavaler teuton. ¾ Şi-a dat seama că este foarte greu să îmbrace o femeie care s-a dezbrăcat foarte uşor. ¾ Se deschide noaptea în fiecare zi care moare. ¾ Mă reculeg cu gândul la culegerile de versuri neculese. ¾ Ura lui. 50 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . într-o existenţă atemporară. caută drojdie de bere. greţos de neagră. ¾ Înfioraţii muguri în flori au explodat. abandonat de timp. ¾ Cu ochii dospiţi de somn. ¾ Era neliniştitor de liniştită.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îmbătrânise. ¾ Îşi bătea capul cum să-i sucească gâtul unei idei. putea fi schimbată în nimic. ¾ Extrage scinfoluri ascunse din amănunte nesemnificative.

¾ Rămăsesem singur. bune de călcat în picioare. pline cu pericole imprevizibile. ¾ Locomotiva războiului tractează vagoanele imense. ¾ O lebădă născută-i din zi cu albe pene. cu mine. ¾ O rimă mă privea încrucişat. fără ruşine. de dincolo de vers. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 51 . ¾ Era un verde neobişnuit pentru un albastru drapat în galben.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stătea ascuns. în mijlocul mulţimii de alţii. ¾ Nevorbitorii şi-au pavat drumurile cu cele mai frumoase cuvinte. ¾ Gloria adevărului a fost pătată de către neînvingătorii mincinoşi. ¾ Şi-a pus în gând să-şi învingă înfrângerile. în spatele ochelarilor fără lentile. ¾ Mutul se sătura de ţipete indigeste.

¾ Ea este singura care mi-a învins singurătatea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ A simţit o spărtură în idealul său. 52 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . cu privirile mele moi. ¾ Nu m-am sărăcit pe mine. îmbogăţindu-vă pe voi cu ideile mele. ¾ Iubirea-i o fiinţă de dragoste pătrunsă. ¾ Atmosfera interioară începuse a se revărsa în exterior. ¾ I se sculase un gând impotent de-înălţare. ¾ Am pipăit o tăcere asurzitoare.

¾ ¾ ¾ ¾ Căciuli de frunze pomii îşi pun în primăvară. ¾ Acuma el mereu se odihneşte fiindcă-ades în grabă a trăit. Lumina bunătăţii i-a adus o umbră de iertare. ¾ Ţi-am înţeles sentimentul de neînţelegere.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Hălăduiam printre coclauri surde. plouat fiind cu nori de andezit. Armate de gânduri răzleţe m-atacă cu gloanţe de dor. Mânca ades cuvinte din pâine nedospită. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 53 .

¾ Ireversibilul preumbla prin eter poveri de timp şi spaţiu. de vise bântuit. printre lumini eterne. ades căzând pe gânduri. 54 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Se scaldă-n timp. ¾ Umfla cuvinte mute în clare supărări. ¾ Imagini îngroşate de mister mi-arată semne vagi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Trei vise debile mintal mă-ndeamnă frecvent la trezire. ¾ Simt cum realul se dilată în simboluri. ¾ Am ars în elogii de vers. ¾ Se-nvecina cu somnul în puncte cardinale. neînsemnate. trei drumuri de-ntristare şi de dor. ca o vioară. ¾ Plonja prin amintiri. idei netrăite-n visare. ¾ Mă pierd ades prin somnuri. ¾ Pe coardele-mi de suflet cântai.

Din stropii de iubire.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ne-înaripate ape-s în susur de izvoare. Eu. doresc să-nvingă începutul. singurătăţi ce mor. Nesăţios de doruri. Un soare piroman incendiază zile. în linişti. Îşi transformară trupul în albe farmacii. Dispar spre a mă naşte în dragostea ce-ţi port. Clopote vii de rouă. izvoare nasc din noi. Şi zilele-şi fac turnuri de ore care pier. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 55 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respira printre flori zefiruri de miresme. sunt adăpat de vise. azururi îngropând. Observ cum toamna vieţii se reazemă de-o zare. în sfârşit. Am adunat în creier vise de vers stelar. apun în pesimism. Trec nopţile ca cioclii. Picură rar.

Sunt tânăr ca un estic în nordul meu apus. Mergându-şi drumul său. Şi din poeme noi culegem fructe coapte. Poftesc la masa serii firimituri de cer. de vară sunt legat. Bolnavii cară-n spate spitale de infirmi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Murdar de râs pe pieptu-i. statornicul umbla. ilarul a murit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 56 O floare-i sărutată de fluturii berbanţi. Arşiţa vine nudă pe plaja noii mări. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Apleacă iar spre mine visul tău de dor. Văd cercuri de ecou. Ca doi strigoi sunt ochii ce-n umbră mă privesc. Boabe de Rai eu macin în gândul cel barbar. Cotrobăie-n unghere o noapte de neant. cu mâna pipăind. Cu frânghii albe-n soare. Din luna plină cad firimituri de stele. Marea-i o fată goală învelită în adânc.

Privesc adânc în ochi-ţi şi mă simt ameţit. Cu sânge alb curg vinuri în cănile din cramă. Sunt primăveri crescute din lăstăriş de soare. Mi-e casa-ntr-un poem de domnul Eminescu. Ai lacrimi colorate de triste-amărăciuni. Iar răscolit-au pluguri prin câmpurile reci. Şi vieţile-s întinse apoi în grea ţărână. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 57 . Caracatiţa spaimei în frică sa postat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-apropie o stea de noi. În mine curge-un râu de ape stătătoare. Sparg noapte de-ntuneric în dimineţi de vis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Drapel albastru ziua întinde peste zare. ca să ne vadă. În casă-mi intră timpul prin geamu-ntredeschis. Au ţeste pline ochi de nişte găuri sterpe. Miroase-a grâu fardat prin formele de pâine.

Garoafe violete vând ceasurile verii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 58 Plângea pe clape albe bătrânul tău pian. Un cântec care moare îşi va lăsa urmaşi. Ieşiră-n greva foamei cuvintele pe străzi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Se-nchide Cerul iarăşi în propriul său jur. Privirile strivit-au tot ce urât era. Astralul de durere-i lovit de bucurii. Cu suliţi de privire îşi atacă duşmanii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin capul său trecut-a o cioară de idei. Îmbătrânite haine stau pe-un cuier de om. Lucrurile te-ntreabă la ce să-ţi folosească. Mă-ngropi în fericire cu ale tale şoapte. Cu stropi de soare umbra murdară-i de lumină. Auzuri dezmorţite cad primăvara-n ape. Ne cheamă iarăşi seara la felinar de lună. Zilele goale fost-au de noapte iar umplute.

Promit să nu exist în noaptea fără vise. Priviri imaculate de plânset s-au lovit. Mască de suflet este chipul meu. afară să se vadă. fata în alb s-a îmbrăcat. Sânge curgea din beznele tăiate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 59 . Pe străzi au înflorit iar ploi de fericire. prin simţuri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respiră-n falduri rare rochiţa de pe ea. Ies suflete. Deschis-au strigăte sferice ochii. Lacrima este-o lavă de plâns interior. Din floarea vieţii cad petalele de timp. Deplâng leşinul frunzei în cădere. Prea multe nopţi mi-aglomerează viaţa.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu plânsu-i negru.

În băi de ape clare se scaldă dorul meu. Vechi adieri de vânturi prin părul tău şoptesc. Simţeam dureri în unda de umbre-a unui gând. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pe mersul tău tăcut. Un vis de tinereţe pierita-n ţintirim. Văd ochii tăi de perle cu-albastre zări în ei. privirile-mi căzură. Mureau speranţe-n mine ca fluvii în ocean. Oglinzi de ape plânse scâncesc în asfinţit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 60 Copaci bărboşi de frunze fost-au bărbieriţi. Râdeau în cercuri ample apele străvezii.

Mărgelele de stele stăteau pe gâtul lunii. cu şolduri de vioară. în galbena miere. În frizeria lunii. aproapele din noi. Un val năuc mă poartă în marea de-ntrebări. ¾ Cercurile-n tăcere-şi închid circumferinţa. regii corone-şi tund. Curge prin oameni sânge-n şiroaie de trăiri. Zilele se răscoală în zorii care mor. plină-i de uscături. polenul ce abundă în florile de mai. Ieşiri întunecate lumini aşteaptă-n van. Albinele-nviară. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţinteşte prea departe. ¾ Chiar dinăuntrul meu voi smulge întuneric.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţi-admir aliura fină. Intrarea luminoasă e-o poartă spre-ntuneric. Femeia asta plânge în versul meu ilar. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 61 . Pădurea de fiinţe.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi în nadiruri arde viaţa. ¾ Minerii fericirea şi-o sapă-n miez de roci. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 62 Îmi caut timpu-n ora minutului trecut. Eu versuri amuţite vreau să lipesc pe cer. Când viaţa rost nu are. Mormintele veghea vor tăcute peste noi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în toamnă a intrat. Decât dureri insuportabile. Ţâşneşte-n noapte strigăt din ochii tăi tăcuţi. Purtat-am în valize prea grele depărtări. mai bine o moarte suportabilă. Îmi caut fericirea pe al durerii mal. Nemăsurate imnuri înghit cuvinte reci. Bolnav de galben. timpul. moartea-i folositoare. ¾ Se vede cum durerea tăcerea-i însoţeşte. ca-n răsărit. Natura-i fericită că merge-n infinit.

atârnă mâini de plâns. m-acuză-n plan orizontal. o cale să-mi găsesc. Chemarea de-mpliniri în spaţiu virulează. Din salcia pletoasă. Graba vertical. Trăiesc în intertimpuri exteriorizate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Durerea-i o fiinţă ce moare des în noi. Sculptat îţi văd eu chipul pe-o lacrimă de floare. mă-mpinge dorul greu. Poetul se îmbăta cu cald răsfăţ de liră. Orbiră nopţi măreţe. cămaşa-i veche. ideea îmi zbura. Cu ţipete în tâmple. Pădurile-mbrăcară nou strai de sărbătoare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Precum o libelulă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 63 . eul să nu-ţi pierzi. în dimineţi de vis. Voi rupe bariere. De plâns. se transformă-n durere. tu. Dimineţile reclădesc cetăţile ruinate de-ntuneric. În razele de soare.

printre tăceri deşarte. ca la indigou. Şi cerul te privea cu încordări albastre. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 64 Copilăria pare izvor de tinereţi. aş vrea să mă adun. în dorul meu? Pe bandă am prins glasul tău. Un verde de împliniri păşteau cirezile virgine. Pământul stele culegea în poala lui de tină. eu trupul ţi-l cuprind. Viaţa îţi dete vremea. Păliţi de întuneric. Pentru a câta oară te naşti. Doinele implorau urechi să nu fie-ascultate. Cad orele pe-altarul timpului meu trecut. Privit-am în afară prin ochii tăi cei verzi. Maeştrii vorbelor şomau. frumos să o risipeşti. Eu risipit în tine.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu braţe de dorinţă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Tot în aval plutesc toate-ale mele gânduri. frumoşi sunt sânii tăi.

Munţii coboară-n râuri. ¾ El îşi uitase ochii între sânii tăi. ¾ Mâinile străzii urcă încet pe trotuare. ¾ Curg ape concentrate-n izvoare de lumini. ¾ Un ochi de cer albastru. ¾ Parfumuri de-amintire în scrin sălăşluiesc. de stele să se spele. ¾ Lumina-i condensată-n întuneric. clipeşte printre nori. ¾ Frumoasă curiozitate. ¾ Pătrunşii de prostie sunt cei mai fericiţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Copaci cu râsuri de zăpadă. m-atrage-n mrejele-i de vis. lăsată-n urmă de al tău parfum. Omul este ideea în însuşi încolţită. Cu însetare îţi sorbeam culoarea. visează iarăşi primăveri. Actor eu sunt pe scena propriei mele vieţi. ¾ Au izbucnit în plânsuri recile izvoare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 65 . Un stol de-mpuşcături se naşte-n lan de spice. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Maşini chioare de faruri orbecăie pe drum.

luceferii cobor. Închipuiri de umbre vagabondau prin vis. sub ploaia de noroc. Zgomote ca de ceară ieşeau din urdiniş. răspuns concret eu vreau. câte-o dată. Învălui în speranţe bietul meu viitor. ferindu-mă de soare. Toţi vor în ceruri aş fixa fotolii. Îl muşcă mintea iute. În lumea mea eu sunt o rază de lumină. Mă ţin de umbra ta. Se revărsau din guri cascadele sonore. Şi inima-mi valsează pe unde de mister. În mine. În ceaţa zării cântă un cuc de nori curaţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . E-ndrăgostit şi bradul de clinchet de izvor. Zăpezi de aur alb omătuiau câmpia. cu dinţii de idei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 66 La întrebări abstracte. Se cască ziua albă din gura dimineţii. Căutătorul n-are timp de copilării. Ne-acoperim de lacrimi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strângeam prezent din ultimul trecut. Cântări cu voci de valuri oceanul înalţă.

Frunze de viaţă-mi cad în timpul cel trecut. privind spre viitor. trup şi trai. profund. Te-ai rătăcit aseară. Vorbeau tăceri. Ca lacrima de mică-i speranţa ce-o mai am. Am fost pupat cu buze fierbinţi. Soarele-n cer. cu gloanţe de gândire. În amintiri învălui. Eu mândru trec. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi se rotea în creier iubirea satelit. Te-am sărutat cu-n gând. călare. Nicicând nu vor să fie lucrări ce voi a fi. se pare. de Ţara mea. chiar pe al meu trecut. Partidu-i ochi de Ţară. în sclavi ne-au transformat. cu tine. prin ochii mei. despre cuvinte reci.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A aţipit. Obsesii de natură mă ameţesc mereu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 67 . cu-o stea. Se-îneacă-n mare râul cu sete de mărire. Tăceri înţepătoare. Ochesc adânc prin vremuri. golindu-te cu-o şoaptă. în şoaptă.

Gândesc acum şi pentru atunci când n-oi mai fi. ea nu-i în slujba mea. Sufletul mi-e tradus în muzici de fanfare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 68 Roţile anilor se-nvârt pe axa vieţii noastre. spre neuitări de timp. Eu sunt în slujba vremii. Noian de unde calde răcorile-mi înec. Imagini îşi iau zborul. Culorile aprinse în spirit ludic ard. Răsare clar din note o caldă simfonie. În umbra vieţii creşte trecutul tumultos. Trecute ore faste în viitor aştept. Îmi place începutul. Eu mii de vieţi trăit-am în viaţa asta scurtă. Iubirea ne ucide cu dulcele-i otrăvi. O noapte absolută mă-ngroapă-n amintiri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aramă grea e timpul topit în viaţa mea. Trag timpuri după ele cosciuge-n cimitir. sfârşitul mi-e ostil. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ne cheamă cerul verii să nu încărunţim.

ţâşnind în viitor. noaptea. Ascultă pulsul ierbii de coasă întrerupt. trăiesc intens şi clar. cu filele de ani. Îşi vinde ora zilei pentr-un nucleu de noapte. Mi se-aşezară ochii sub tâmplă. Un soare din val iese-n creştetul dimineţii. Văd raze de-nceputuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 69 . Poeţii mai rostiră sunete-nmormântate. Scriu piese care ştiu că nu îmi vor fi jucate. Un şir de ani m-apasă. Vise de ceară neagră. noi o vom dezbrăca.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Izvoarele. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu sorcove de ape plecat-a râu-n vale. Prin muguri urcă pomii. Rochia zile. să viseze. Respiră timpu-n ceasuri ce nu se mai întorc. coşmaruri îmi aduc. Aş vrea s-aprind un foc. Uitări atemporale mă-mping spre viitor. către rodiri târzii. prin susur. cam ameninţător. Stau zgâriat pe scoarţa unui nume.

Distanţe mici. de umbre-ntunecat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 70 Explozii mute crinii. Zâmbetele-i mijesc din negrele mustăţi. Rămasa cicatricea. Când naşte ziua ore. făcut-au din miros. cu lacrimi de otavă. viteze mari şi timpuri scurte. aş vrea aici să fii. Sub coase plânge iarba. Mai sună-n rime calde sufletul său curat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nu mai renasc speranţe din clipele ce mor. Zăceau în gropi comune cei fără de mormânt. Trecutul mă-nfioară cu frig de viitor. Avea un chip hidos. O flacără umană cuprinse-un animal. Văd ceruri de lumină cum paşnic mă cuprind. Încep să-ncărunţească tinerii ani ai mei. Culege-mă cu grijă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . din calendare vechi. durerea a plecat.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 71 . Se-nmoaie în albastru ziua cu flori de in. Îmi cânta-un brad de păsări. Închişi vor fi acei ce cheile deţin. Propun să fac mai multe. să-mi iese câte-am vrut. Sunete şi imagini. până şi pe imberbi. osanale spre Soare înălţa. Au măduvi de pământuri strămoşii cei trecuţi. el citea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tramvaiele-s ca melcii cu coarnele-n curent. în grabă. I-au ras pe toţi odată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Altoaie de putere să punem în copii. Vorba i se ridică mai sus decât e el. deşi nimic nu are. Sunt nimenele care tot creşte în ceva. Sunt toate ale lui. cu sunet de lumini. Pământul. Nu ştiu ce mă opreşte să sar din mine-afară. Din muntele fântânii vreau setea să-mi ogoi.

Sunau a stingeri greieri. Trăieşte-n tihna verii tot codrul înverzit. Trăiesc prin publicaţii. Şi răsăritul tânăr râdea către apus. o lume mă simţea. Omul sfinţeşte locul pe care-l va spurca. Rămase-n urmă timpul grăbitului din el. Am coborât în noapte prin cerul plin de vise. de-un Om a fost oprit. în codrul obosit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un om. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . De dincolo de simţuri. deci încă mai exist. Fiinţele aprinse se sting în focul lor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 72 Triluri de păsărele mă-nţeapă în urechi. Lovit de ani. trecând prin oameni. mai plânge timpul cel irosit. Victorii inutile adesea m-au înfrânt. Liniile privirii s-au arcuit de timp. Simţeam cum mă inundă oceanele ce mor.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 73 . În naşteri moare timpul ce nu va mai veni. Aud cum curge câmpul în grânele din lan. Din flori de piatră seacă mirosuri el scotea. Planul iubirii tale. Urcam în vârful nopţii. Încerc să trec agale. Omul e potrivit pe locul care-i place. prin valea mea de lacrimi. n-am timp de frunzărit. În ritm de termometru. Se-ascut în mine unghiuri către speranţe mari. Crengi de mătase rupt-am din pom de borangic.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-a-nchis în el cu-n lacăt şi cheia a-nghiţit. Privirea-i mătura gunoi de timp pierdut. Prea lacom să citesc. sperând să dau de zi. temperatura creşte. Apa nestinsă pare. În cimitir de ceară plâng moarte lumânări. de focul ce a curs. spre mine s-a-nclinat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Furtuna s-a născut din adieri uşoare.

Ne cheamă ceasul veşnic în cursa lui de foc. un înger. Răsare ora zilei din noaptea ce-a trecut. De ce un prost să-i fie stăpân unui deştept? Întunecat mi-e văzul de raze neaflat. Se uită fix la mine o oră de pe ceas. Fereastra unei clipe azi s-a deschis spre mine. coboară-n ploi de zloată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Lunec neputincios. pe marginea uitării. florile din ronduri. ¾ Îmi înfloreşte ceasul în taina aşteptării. Respiră colorata zi. cărbuni aprinşi mocnesc. Din cerul sfânt. Nori negri se adună pe cerul ne-ntinat. Pe paralelele iubirii cad unghiurile triste-a părăsirii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Linii de fericire trec pe şoseaua vieţii. cuvintele îmi par. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 74 Cozi de păuni umflate. ¾ În cenuşa de cuvinte.

Himera-mi sugerează false realităţi. în soare se trezi. bolnavă-n pat de cer. Neliniştea m-apasă. în trăsnete de nori. Noaptea scăldată-n vise. vinul lin lunecă. la geoidul mut. înspre griji. Îşi prelungea fiinţa prin dansul popular. Spaţiul normat de aştri. din ramul nopţii reci. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Arici cu ţepi de raze e soarele bălan. aleargă-n infinit. nevolnic sap mormântu-mi. prin razele de foc. Prin muzica din cramă. din noaptea de nămeţi. Strănută cerul aspru.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În gol priveşte luna. Din picuri de-ntuneric. De icter pare luna. În lacrimi de omături plâng iernile târzii. Sub creanga unui veac. cu forţa. Vin visuri albe-n gene. noaptea s-a-nfiripat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 75 . Curgeau călduri din soare. Cad fructe de visare.

Port chipul Ţării mele în suflet şi în gând. Clocit-am multe zile pe patul din spital. Mamele fără naşteri. Se încleştase timpul în spaţii de neant. Aleargă umbra nopţii. să ştii cum să revii. Avea un râs de parcă recent m-a păcălit. Exploatau creaţii. Visează poezia s-ajungă pe Olimp. priveşte-n urmă. Aştept să-mi cânte cucul şi-aud o cucuvea. veacul spre ere dăinuind. Ţărâna din clepsidră încet m-a-mbătrânit. Eliberează ore ceasul care a stat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 76 Mi-a putrezit condeiul prin călimări de vers. din multe-acumulări.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un strigăt şerpuieşte în neauz de surd. Urcând. copii au adoptat. Mai port în amintire fapte de ţintirim. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . lumina ce-a născut. Se naşte clipa. Când lumea se distrează tu în spital boleşti.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Transformă negativul în pozitiv. Cele mai mari afunduri tânjesc spre înălţimi. Mai locuia-n coşciugul cadavrului din el. privighetoarea tace. S-au rătăcit pe ceruri stelele fixe-n timp. de poţi. Speranţele mignone-s înalte cât un vis. Era tumult de multuri în plinul de prea mult. Trecutul îmi coboară în inimă. Om sănătos văzut-am. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 77 . Omul e o măsură mult prea nemăsurată. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Laureată-n cântec. Am vrut să ies din spaţiu şi-am nimerit în timp. Zăvorul amintirii e tras peste uitări. Sânge de ceaţă curge din norul cel ploios. tiptil. Din falsităţi unite nu iese adevăr. Şi curiozitatea se naşte prematură. Eu pot în neputinţe uşor să mă întorc. cu spiritul bolnav.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ochii tăi stârnesc ecouri în visele mele de dor. O noapte, cu-ntuneric, iar m-a legat la ochi. Capitonaţi cu şoapte-s pereţii din urechi. În grele gravitaţii dragostea m-a împins. Lichelele-adunate-s în colonii de hoţi. Umbrele cu mirosuri de soare eclipsate-s. M-am fost născut de fapte ce-s în persoana mea. Când încălcam secunde, minutul mă-njura.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
78

Incendii de iubire inima mi-a aprins. Scriu despre transparenţa oraşului opac. Se-aud foşnete de paşi în surda-mi aşteptare. Gazela de femeie mi-nchise gazele. Bărbosul femeiesc ce masculin a fost. Într-un el dormise o într-o-mbărbătare. Este nedrept să crezi că nu este nedrept.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Scrieri de zeci de pagini, un mic citat înghite. Cădeau nămeţi de iarnă peste zăpezi de frig. Scriu despre cei ce ştiu că despre ei nu scriu. Iubirea dă în clocot, pe focul neaprins. Marea-i munte adânc – albastru – plin de ape. Filă cu filă, marea-şi citeşte valuri mari. S-a-mbolnăvit lumina de seară şi de vis. Precum un cer căscat, genunile-mi zâmbesc.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Grâul, pe drum de ţară-i cu gândul la oraş. Din a timpului caleaşcă, anii au fost biciuiţi. Îmi şchioapătă destinul ce-l de sfârşit bolnav. Crescuse timp hain în barba lui de moş. Tot ce-a-nceput în mine, în mine s-a sfârşit. Nici o viaţă nu-i eternă ca moartea cea de temut. Drumul meu, sfârşit în mine, să-l continui nu mai pot.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 79

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Opreşte timpu-n clipa vieţii şi omoară-l, dacă poţi. Scăpăm pe jos secundele din ceasuri. Capacele-i săreau de-atâta stat. Viaţa-i ca un tren cu mărfuri ce mor în drum spre Infinit. Merg înspre cer acei corbi ce zboară pe pământ. În umbra sufletului meu un soare-a răsărit. Un cer căscat în ape pare marea. Avem moarte perfectă şi viaţă de eşecuri. Speranţă-n ochii tăi e gata să se-înece.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
80

Omizile mergeau spre pomul lăudat. Eu din trecut fac poze-n viitor. Îngălbenit-au ani în calendare. Cu limbi de vânt acum vorbeşte marea. Timpul îmi rupe foi din cartea vieţii. Speranţe-ndoliate port în timp. Soarele-şi pune doliu de eclipsă. Sub ploaia de cuvinte eu m-am udat prin voi.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Cu glas baritonal o beznă m-a surzit. La orgă îmi cânta lumina-n vechiul schit. S-a descărcat, prin moarte, de grave tensiuni. Priveşte semiluna cu-n ochi semideschis. Viscole de lupi turbaţi, prin lanuri răscoleau. Îşi aplecase zgomotu-n tăcere. Crivăţul iernii se încrunta crunt. Pământu-i scufundat în cerul de azur.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Crengi negre, fără frunze, par ciungi îngrozitori. Şi marea îşi brodă cu valuri nebunia. Zăpada iar topit-a mirosul toamnei reci. Miroase a tăcere umbra de sub platani. Ningea cu poezie peste poeţi imberbi. Anii îşi nasc urmaşii în nopţi cu foc Bengal. Văd vorbele cum cad din micile ecrane.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 81

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Valul pe mal aruncă emoţii submarine. Un gând, ca o rachetă, spre tine am lansat. Rafale de eşecuri m-au ciuruit în zori. Îmi zboară avioane de doruri către tine. Un tun de bucurie astăzi m-a bombardat. Pe-altare de-ntuneric,ofrande-am lepădat. Pe cer, urme de stele; urme de paşi pe sol.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
82

Vârcolacii de noapte, rod luna de pe cer. Între foc şi între noapte se află gândul meu. Vedeam prin lucruri lumea care se urâţea. Merg casele, cochete, pe lâng-al Ţarii drum. În eul meu mai simt nucleu-ntregii lumi. Clipa cu uşi de aur în ceas mi s-a deschis. Au înflorit caişii în fluturi efemeri. Zăpezi umane cad din îngerii de nori.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Din talpa poeziei eu spini de rimă scot. nămol aurifer. Timpul mătura vorbe ce nu-s transpuse-n scris. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin ploi. Dealuri din munţi născute. Iar râde luna plină în focul de-mprumut. mergând spre Infinit. O picătură blondă înaintă spre râu. Creieru-şi lumina cu opere de artă. cu vântul se certau. să mă primăvărez. Se-mbracă-n bâlci oraşul de-alegeri pregătit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Muzica-nchisă-n discuri plânge din gramofon. Actori-şi văd pe scenă talentul prelucrat. Zdrenţe de sentimente bune de peticit. Veneam dinspre o toamnă. Eu îl pofteam la mine. Prin vorbe păcătoase. el mă poftea la soare. frunze căzute. Prin voce fermă el îşi scălda amăgirea. Eu printre sentimente adesea galopez. Văd stele dolofane. Văd zilele cu soare întinse prin poieni. Avea nămol de gânduri. el ne scuipă cu iad. E foarte lângă mine ceea ce nu-mi doresc. Ii cresc aripi de noapte somnului meu barbar. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 83 . se varsă în câmpii.

pruncul cel dolofan. De ele speriate. Mă simt tot mai întreg. Doar cântecul de leagăn mă poate retrăi. făcut-am alergii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 84 Sunetele pe schiuri. Neanturile albastre. alunecau în vale. Creşte în tinereţe.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Te-a ascultat şi te-a văzut. sculptat. La dragostele false. cu mine mă-întâlnesc. în amurg. Văd chipul unor vorbe în litere. Tot bând la zbor de păsări. ideile. Exist deşi. cu drag. mi-ntorc ochii pe dos. Se-nfioră de sine zefirul. eu parcă nu mai sunt. Deşi-s dotat cu mâini. În sihăstria mea. îmi fug. pe mine. Mă cumpăram pe mine cu câteva minciuni. la toţi când mă împart. de cer m-am îmbătat. cu fruntea mă hrănesc. doar mama ta.

pe drumul tău de vis. Se are doar pe sine. Mă-mpiedecam de mine. Te simt cum. câteodată mă mai atingi cu-n gând. Măcar de-aş şti a plânge. spre a clădi idei. Se înţepă în zare apusul. Strigat-am după mine dar nu m-am auzit. aştept. poate-aş fi fericit. multiplul cel din el. cu o stea. Tu mult mai ai de gând să te ţii după tine? Să mă doineşti cu doruri aştept. Călătoream spre mine. şi când n-oi mai veni. şi cimitire cresc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 85 . Focarele m-apasă. Când nu încap în mine. cu-n tren de viitor. uneori. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvintele epave ţâşnesc din adânci ape. Un tăvălug de carte în mine a pătruns. Câte puţin întârzii în tine. Mă caută un lucru pe care l-am uitat. încerc să intru-n voi. aştept. Cresc prunci bălai prin sate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Să mă aştepţi iubito.

Doar gândul se mai ţine. Lumea din noi afară. astăzi. de mine. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 86 Îşi scutură aripa de înălţimi. Memoria se-ntinde.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu-o lacrimă eu. Sora mi-e steaua care acum cade pe cer. Atât m-am fiert în mine. precum un scai. Eu m-am lovit de mine şi nu m-a cam durut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Convins sunt eu că numai o doină te-nmoaie. prin greve a ieşit. Fug după timpuri care acum nu se mai întorc. Uzaţi de împărţire căci vreau să vă sunt dat. până ce-am dat pe-afară. mă simt mai uşurat. un şoim. în timp. Nimeni nu poate şti când mă voi nemuri. Limitele se luptă să scape de sfârşit. Mi-ascut creionul minţii cu-o lamă de idei. O arie de gânduri m-aşteaptă să le nasc. Aş vrea să rătăcesc prin timpul viitor. ca un elastic.

Dureri de kilograme se varsă-n drumul meu. Aş vrea să ies din mine. Culoarea plângătoare. Aş vrea să-mi pot ajunge gândul ce mi-a fugit. timpul e condensat. Garoafele-s gravide de miros colorat. Mi se topesc în suflet profunde nopţi de vis. mă vizitează des. tristeţuri şi-ndoieli. Imperii de iluzii se bat în capul meu. iar m-a contaminat. în gând de rană. Tăişuri de pumnale pipăi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fluturii urcară dealul de culori. Privesc cum vorbe surde în fraze lunge. Car metri cubi de grijuri. Uzina mea de gânduri intrată-n faliment. Îmi sar în aer gânduri de pace şi progres. mor. să mă adun în voi. Se vând în magazine şi visuri. pe nimic.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În sala de lectură. O boală legitimă. Port tone de tristeţuri în trupu-mi obosit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 87 .

Când timpu-şi lasă barbă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Numele nu-ţi ucide cu fraze de-mprumut. Ar vrea-o pe a patra. Cel care moare singur de toţi va fi jelit. Dorm pe saltea de vise şi pernă de coşmar. Părinţii tineri au mult prea bătrâni copii. cu arta din orice. înseamnă că-i bătrân. Iarăşi m-a păgubit ştiinţifica eroare. Răspunsul tău e strigăt ce pune întrebări. Dureri raţionale mă caută-n destin. prin doruri scrise-n ochi. Îl contrazic pe Hegel. Buzele-ţi cer săruturi. din toate cele trei. Eul meu calm străbate vagi ţesături de nervi. În urma mea aleargă Timpul. uşa mi s-a trântit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 88 Sculptură prea frumoasă din amintiri zidesc. Când să pătrund în lume. spre Viitor.

trasă-i peste trecut. Jucând la loterie. cu gloanţe de regrete. Ne ducem Ţara-n suflet. Moare încet în sine-mi copilăria mea. am câştigat un vis. Cădem în gropi de timp.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O aură de plânsuri diforme m-a marcat. Perdeaua amintirii. Împuşcăm amintiri. În patul băieţesc. Curat trăieşte-n lume doar cel ce-i anonim. oriunde ne-am afla. Rulează roţi de gânduri pe drumul de suspin. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fete de nufăr lacul născu în flori de alb. prin lutul ancestral. Mă reîntorc în mine cu fiecare somn. Un întuneric pur a înghiţit lumina. Prin gloduri seci mai umblă târfele nopţii reci. Din lustră îmi zâmbeşte o lumină mincinoasă. Deschide uşa largă spre gânduri care-ţi vin. Trimis-am iar mesaje spre oamenii ce vin. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 89 . cleioase vise dorm.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ceasuri de ceară topită. măsoară timpuri clepsidrice ce mor. 90 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Îmi sună scurt la uşă necazurile mari. Mereu îmi fuge gândul la marginea de zbor. În ştreang de creangă. cu-o clipă m-am ales. Dreptatea şi Adevărul. Dreptăţii i s-a pus. adesea întru-un fiind mă scald. Cerşind la universuri. Pământul doarme-n cosmos. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mor lacrimi de tristeţe din ochii tăi senini. atrag priviri în lan. pe roată trase-au fost. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 91 . Noaptea cu vise moarte încă nu s-a născut. scăldaţi în sânge. Scheleticele doruri în mine se-ncarnează.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un bărbier de soare e umedul amurg. Cei maci. vântul. Lucrai o viaţă-ntreagă numai la crucea mea. Coroana roşa-n foc. Lumea trăieşte-n mine în ritm de metavers. legende depănând. Eu nefiind. prin pomi se spânzură. ¾ Din noaptea nemuririi aş vrea să beau un pic.

cu mirosuri de vis. în zori de zi. Speranţele-s mai treze. Am înnoptat în versul de ziuă criticat. Luna s-a pansat. plopul pare un popă decedat. Parşive sentimente mă-mping înspre păcat. mereu. dar timpu-i trecător. Ai pâinea şi cuţitul iubirii-n mâna ta. Ploaia-şi vomita stropii în glodul pământesc. Căzând în groapa morţii. n-oi mai putea ieşi. Zorile dimineţii la mine limba-şi scot. Cu un bandaj de aur. Din timp creat mi-e trupul. Râdeau în soare crinii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Petale mute cânta-n parfumul fără gust. În noapte. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 92 Schelete de idei se nasc în nopţi de stâncă.

. Ceasul e ca un paznic la puşcării de dor. sănii au înhămat. La câinii de metale. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 93 . Şi muntelui de vârfuri corone-i cresc în cer. la negrul nor. vagabondau prin crâng. din cerul de gândiri. Plopii cu trup subţire. şi estul nu mai vine. Îmi curg în cap cuvinte. Rari vânturi aiurite. Don Juanul cel de fluturi cânta-n balcon de flori. Cobai cu blăni de moarte cresc în laborator. printre sentimente adresa poposesc. Ambasador la soare trimis-am gândul meu. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Săgeţi de rândunele ţâşnesc din cuib de lut. vântul parole-şi face. Din flori de primăvară. Iar începe apusul. adorm cu capu-n nori. Eu. Am prins un gând în creier şi-l ţin prizonier.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un trăsnet de cuvinte m-a electrocutat. O mână-n cap îi puse Domnul. Cad frunze terfelite de ploaie şi de vânt.

mă mângâie pe cap. crăpate. Cu gume de uitare noi ştergem amintiri. cu sârg o suportam. iar m-apucă de urechi. cu mâini curate. Azi o contracetate crescut-a în oraş. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 94 Cresc roadele uitării în pomi trăsniţi de timp. Cu tălpi desculţ. Un anotimp pătruns-a iar în odaia mea. Un viscol de geam spart. fluieră a deznădejde. pământu-i mângâiat. Crivăţul cu mâini de gheaţă. sălcii cu crengi de dor. un vânt şi-un şoim răzleţ. În loja atmosferei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Boceau pe mal de lacuri. Obrăznicia vremii. Ziua. Vorbe cu limba scoasă se duelau în van.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ La chipu-ţi de icoană. Am simţul poluat şi-un sentiment plouat. Stau frunzele pe ramuri ca haine pe cuiere. ¾ Atomica sa cruce Pământu-n spate-şi cară. ¾ Speranţa îmi hrăneşte visele care mor. prin ape cântă marea. ¾ Struguri bolnavi de toamnă. ¾ Copaci-şi băteau capul cum să scape de vânt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 95 . în teascuri mor plângând. îmi joc norocu-n glod. ¾ Cu zaruri noduroase.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Timpul mai rupe foi din cartea vieţii mele. Copilul începutulu-i cu gându-n viitor. Răbdările mi-au fost învinse de-aşteptări. La un vulcan bătrân iar îi plesneşte bobul. Cu plete de nisip. Respir în versuri albe un cânt de ciocârlie. mă-nchin. deşi-s ateu.

Cu visele spălate. ca un strigăt. la-ntoarcerea-n cuvânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Steaua de nimeni iarăşi voia a fi ceva. ¾ Surâsuri ruginit-au pe feţe de moşnegi. ¾ Baba Cloanţa Cotoroanţa. să ajung. prin spaţii virulam. ¾ Eu. Cuvântul mă rosteşte chiar şi atunci când tac. ¾ Sunete de cuvinte spre mine să-ţi apleci. prin valuri plânge marea. 96 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Timpul neblând mă muşca de gândul ne-mplinit. Din ora de speranţă a răsărit lumina. Poate că se poate. mături zbura. să car cuvinte-n spate. îmi trece prin urechi. ¾ Lumina se retrage din calea nopţii reci. Speranţa. musai. dincolo de mine vreau. ¾ Alunecăm pe ore. Dând tipul la o parte. printr-un basm.

Lacrimi ce plâng în mine. mi-ajung până în mult. cu fiecare somn. Rănile vechi mă cheamă la calde vindecări. Ades culeg la păsări. Văd zile descălţate cum calcă printre nopţi. Am fruntea tatuată cu cute de idei. În rochie de floare grădina s-a-mbrăcat. Rupea. Mă-ntorc în mine iarăşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dincolo de lumină se află nu ştiu ce. Şerpii de apă rece muşcau din ţărm arid. de pe cer. La inimă în poartă îmi bate-un dor nebun. note din portative. Cuvintele-şi înfing ghearele în idei. din amiezi cu dinţi muşcau. cu o vioară. cu ochii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 97 . în marea de tăceri. Vise de viitoruri mi-au naufragiat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ca de foc. Invidiat-am prostul că nu este deştept. La geamul meu de suflet obloanele am tras. Ţipat-au glasuri mute. balauri roşii.

În umbra lunii vrut-am căldura să găsesc. sufletul mi-e uşor. Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. În noaptea vieţii tale o lună-a răsărit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Trecutul şi prezentul în viitor se sting. Golit de răutate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi-am stins lumina minţii şi m-am culcat pe-un vis. Ea stăpânea o flotă de flori. Iar-am aprins trecutul cu foc de amintiri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 98 Suspină prin buchete. Înoată-n noapte luntrea unor pescari de gând. Pe crengi de cer voit-am cuvinte să atârn. Vuieşte Universul. biletul să-ţi plăteşti. de aştri bântuit. tristeţea florilor. Ameţitor de joase fântâni văzui. care-mi zâmbeau. O nimfă în izvoare de lacrimi se scaldă. pe sus. Pătruns în sala vieţii.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Două furnici de smoală. Între mine şi eu. cu glasuri de cuvânt. la noi. Cuvinte sigilate au evadat din scris. discută-n legea lor. Te-ntreb cu vagi răspunsuri trăite între noi. sunt un mijlocitor. Să te traduci în lucruri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fir de iarbă firav. Muri în mine-o parte şi alta renăscu. Iubirea mea se scaldă în marea de lumini. fără a sărăci. Popor de epopee se naşte-n versul meu. Să trecem de la mine şi de la voi. Ne întrupăm în umbre. Să nu loviţi lumina cu umbre de urât. Eu scris-am fără plată. sub soarele torid. Imagine neclară tu pentru mine eşti. voia stejar a fi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 99 . Făcut-am schimb de umbre cu un seamăn de-al meu.

Dincolo de acolo. Vagi gânduri negative ucid încet. M-am înturnat în trup cu palid suflet nou. Netrupul meu n-o are pe ceea ce se are. ca să v-o dăruiesc. Bădia Soare-alungă stelele de pe cer. De voi eu vreau acuma să mă îmbogăţesc. iar. încet. la ureche. Mă înfioară gândul la dreptul de-a muri. Pletele reci a ploii. suport fără să vreau.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De gând mi-am lipit fruntea cutată de idei. Vise de vis îmi zboară. nimic nu se află. motanul. în primăveri. Cad gândurile toamnei prin frunze ruginii. Nerupte umbre-n spate. iar încâlcite cad. în albastru-mi somn. triluri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 100 Fără de fir îmi toarce. Mi-e frică de o frică ce nu m-a-nfricoşat. Din mine storc lumina. Suflet cârpit cu gânduri mai port în trupul meu. Se scutură din păsări. Culege fructul vieţii când copt a fost destul.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 101 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Alunece-ţi pe buze doar şoapte de amor.

Am sentimente multe ce-n mine au murit. dar n-am unde mă duce. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . au dat de neajuns. Am unde m-aştepta. La câţiva ani lumină. Ajunşi la neajungeri. mă merit. Eu mă exist. Litere de-ntuneric sunt scrise pe-un mormânt. Numele meu mă strigă în prea străine limbi. Curgeau din cărţi poeme ce-n versuri mă scăldau. începe-a mă durea. dar nu mă preţuiesc. Golit de mine-auzul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tu eşti prea tu ca altul să poată fi ce eşti. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 102 Plânge-n grădină roua. alerg în urma mea. Greu timpul mă apasă cu grijile-n nevoi. Pierdu-i un gând şi-l caut de o viaţă. Eu locuiesc în mine şi locu-mi pare strâmt. Aşează-ţi poezia în veşnice statui. prin florile de crin.

¾ Mi-e foame iar de tine dar n-am să te mănânc. Slabe ninsori de vis. Întredeschide-mi uşa larg închisă. ¾ Dincolo de aici e un profund dincoace.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O naştere uşoară de cuvinte s-a fost în dată când nu s-a fost. urcată din pământ. omătuiau fugar. ¾ În guri de foc ei îşi crescură glasul. ¾ Ştiu să găsesc dreptate şi-n micul adevăr. Zbura poetul printre oameni. Să dormi cu mine în acelaşi vis. ¾ Învibrându-se în aer. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 103 . o muscă virula. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se-mpăuna curcanul. Cade în cer o stea. cu-o aripă de vers. Culoare de pământ are ţărâna-n mâini. dar nu se cocoşea.

intră-n post! Din trupul Ţării.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pleoapele-şi trag zăvoare de irişi. Singurătatea tristă necântă a pustiu. Câmpii de suflet parcă-nghite seara. cu vorbe dulci îmi des hrănea auzul. Simt foamea cea de carte foşnind apetisant. atunci. Femeia cea cu buzele de eu. Sângele se cânta în leagăne de inimi. Flămându-le de sine. viaţă sorb. curgea acum. Soarele are-antene de raze care mor. Creanga răsare muguri încopăciţi de timp. cu dor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 104 Anafore şi nectaruri. se vreau încorporaţi. curg solid în trup de zei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Tăciuni lăsaţi la vatră. Prin razele de mâine.

În curte-mi sună-un câine. Deşi e fără laturi. Snop de cuvinte treier şi-aleg bobul curat. Cu ploi de flori. În ronţăit de şoareci timpul s-a fărâmat. Savanta lui neştire l-a dezumanizat. printr-o perdea. Statuile ecvestre rânjesc prin dinţi de cal. M-am vindecat de tine dar nu te pot uita. Dinamitate inimi cu doruri se hrănesc. Vântul ascute brice pe valuri de neant. Sunetul lasă urme pe văzul meu tactil. salcâmul ne-mbată în miros. la geam. cercul e poligon. Un gând bătrân mă poartă în vechi copilării. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fără ţepi dorit-am să rup un trandafir. Vorbele împietrite durează mari tăceri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 105 . Format sunt din cuvinte şi nu mă deformez. Întru nezbor m-ajută lumea să persist. Văd stele-ngenunchiate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvinte mutilate plâng şi cerşesc noroc. de oaspeţi prevestind.

Eu sunt aşa de singur că nici cu mine nu-s. sub gratia nopţii. Mutară Ţara-n Lume. Pe-o dâră de lumină. L-au obligat să fie perfectul voluntar. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Când începe sfârşitul e un nou început. Descătuşez cuvinte în cuiburi de poem. cei dezrădăcinaţi. Plâng cu nelacrimi sterpe de neurlet rănit. m-ajunge mult mai mult. Aş vrea mereu acolo să fie-un mult aici. Stele. cuvintele-nfloreau. Vrea să mă doară dorul cu un nedor durut. ca să mă nasc. Învins nu-s de cuvinte. în valul vieţii. îmi spală poeme de vis. Emulul care vine. Un timp vechi mă aşteaptă aici. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 106 Pescar. Aproapele ştiinţei departe-i de trecut. cuvinte eu am prins. deşi cu ele lupt.

Mă doare iar pământul din Ţara ce-am lăsat. În ocna unui simţ opreşte-ţi sinele. Timpu-şi deschide-o clipă în care eu pătrund. Cu zgomote neroade. Haine flori topite apar în vis de ceară. Eu îţi respir fiinţa prin visele de flori. mare zeu. Trăim istorii noi. Cu crengi de primăvară eu iernile-mi alung. Anii tăi mici mă strâng şi visele mă dor. Clopotul alb al iernii iar sună prin nămeţi. Caschetele de sânge. plângeau soldaţi ucişi. Soarele. liniştea lapidăm. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În jungle de poeme. în fracţiuni de clipă. Mă doare riscu-n rana de anii mei produsă. Tu naşti furtuni de doruri prin pletele de vânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aflat-am de la lucruri limbajul lor tăcut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 107 . Un gând am pus de pază la singurul meu eu. Atomi descreieraţi mişună-n molecule. idei de mărăcini. aiurea în tramvai. Timpul născut-a timpuri. mai scaldă-n raze Lumea.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Capricii feminine stau rău postate-n vremi. 108 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

agale căra timp. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Iar ogorât-am pagini cu brazde de stilou. S-au dizolvat şi munţii în ceaţa de uitări. Apa Sâmbetei. Prindeam posturi străine. Făcut-am cunoştinţă cu un străin din mine. Ora reglează clipa. Inima-i colivie plină cu dor închis. Carul cel greu şi mare. cu sufletu-mi pribeag. pământu-şi vărsa reci lacrimi de izvor. Maluri de lut bătrân. Oglinzi reci de imagini au lumile ce mor. pentru a o mări. Îngeri încornoraţi. moartea n-ar exista. Dacă nu ar fi viaţa. O ceaţă de iluzii m-a dezorientat. mă doare naşterea mea de prunc. îmbrăţişează apa. luni. Doar trist fiind eu pot să intru în visare. ades scotea din gură. Cadavrele-şi sculptau liniştea lor. Prăpăstii răsturnate par munţii cei masivi. în marţi s-a revărsat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 109 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din răni. La ceas târziu. în piatră.

Am răsărit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În pene obosite pasărea s-a culcat. ¾ Se sparg casante ore. O stea cu suflet mare rog a mă răsări. unde nu trebuia. 110 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se pare. ¾ Scurmând printre litere. ¾ A leşinat în frunze poemul meu de vers. îmi caut cuvintele ce nu-mi mai aparţin. antenele-mi de gând. Îmi cânta din parfumuri florile de pe ram. ¾ Îţi zboară pescăruşii prin vântul tău de păr. Prind vise de aiurea. Poeţii toţi visează poeţi ca să ajungă. Îmi doarme casa mamei în inimă de dor. Câmpiile ţes lanuri adânc prezente-n timp. ¾ Beţia viţii soarbe fruntea căzută-n vis. ¾ E rece depărtarea de ţară şi popor. ¾ Am botezat o oră cu un statornic timp. Mi-e călimara plină cu litere de scris. Sfârşit de fenomene începe-n poezii. ¾ Cu ochi albaştri zarea priveşte spre apus. în anii care mor.

Ziarele au găuri de ştiri înmormântate. Cu ghiocei la tâmple. Mă-mbăt cu timp ce vine spre repede-a pleca. stele nu se răsar. Să plec într-o o altă Eternitate vreau. Iubirea de ţărână în sânge-mi curge des. Pletele de cuvinte îţi flutură în vânt. O frază de emoţii stă încrustată-n glas. plecat-am spre sfârşit. Când eşti destul de singur nu eşti destul de mort. vremea m-acoperi Născut din imprudenţe. doar ţie ţi-am şoptit. Trăiesc într-o secundă plină de infinit. Îmi mor ades pe buze cuvintele de tuş. Ce n-am spus niciodată. Pe unde se tac greieri. Călătoresc spre moarte şi nu mă-ntorc din drum.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nespusele cuvinte afară au ieşit. Din muzica tăcerii eu sufletu-mi hrănesc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Infarcturi de petale în toamnă s-au produs. prietenii o făceau. Când nu-i mureau duşmanii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 111 .

mă paşte glasul tău. prin vitralii. fără să joc. să zboare spre nevăzut. Eu sinele-mi întind pe-un plai rostit de stele. să ploi şi să mă zbor. Stelele ruginite se scaldă în lumină. Vreau să mă dorm. iubito. sărea spre infinit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 112 Meduze de piftii născut-a marea-n valuri. se sting prin răstignit. Cuvinte ilicite loveau în plagiat. să vină peste noi. Nemulţumiri de lucruri. te rog rămâi la fel. Să bem cafea de linişti din căni de neclintit. ora. să ning. Sparge lumini oglinda de dragosti devastată. cuvinte noi năşteau. ¾ Închis-am nopţi în beciul cu raze zăvorât. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Amurguri. Culcat în iarba vieţii. Învăţaţi-vă moartea să retrăiască-n voi. Deschideţi timpul tânăr. S-a dizolvat în linişti un timp de gălăgii. Daţi drumul luminii din lanţuri. Când eu sunt tu. În hore exilate m-am prins.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din treaptă-n treaptă.

Îşi tremură mărirea-n nimicnicirea sa. Îmi uit prin cărţuri ochii cu care mi te vezi. Peregrinez prin mine. Prea mulţi-mi eşti în mie şi prea puţin mi-e mult. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 113 . Când am să scap de mine voi fi mai singurel. Sunt plin de neajunsuri ce parcă nu-mi ajung.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Vreau să mă zbor în păsări şi să mă tac în peşti. Stilou cu sânge-albastru luat-am. Nonexistenţa-mi cere tribute pentru că exist. stau anii mei cărunţi. Pe harta mea de suflet eşti un punct cardinal. Cuvântul plin de sânge. Un viitor năvalnic. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Sunt pregătit să-mi sune un telefon de somn. Gândul copil se moare în tânărul bătrân. calea îmi aţinea. Aliniaţi în spate. cu-o frază s-a pansat. ca să-l scriu. Din naştere se scoală şi pleacă spre nimic. S-a dus până în moarte şi nu s-a mai întors. în spaţiul amorţit.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ M-am naufragiat în mări de sentimente. ¾ Mă zbor prin fereastra de soare-apune-n cuvinte ce nu mai renasc. Ţărani cosind lumina văd. Îngenunchez în faţa ta lumină. Într-un pustiu de paşi descopăr mersul tău. ¾ Izvoare se curg în sfârşit de-ntuneric. Versuri proptite-n cârje. ¾ Văd vorbele cum cad din micile ecrane. ¾ Mă dor străbunici-n cuvinte de-arhaic. de cu luminat. pierite-n neantul de nou. rimau către o stea. să îmi ajung în fugă de-ntuneric. ¾ Arunci cu rezid de cuvinte-nainte dar urma se trece-napoi peste noi. prin căderi de mine. alerg în mă ridic. Eu. Fiinţele de strigăt. dispar în naşteri noi. Eu nefiind fiind. 114 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . sădeau păduri de stele.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stingerea-mi sună-n urechi. Au îngropat lumina în felii veninoase. se scaldă-n valuri marea. ¾ Aleargă nepământul pe fost pământul meu. prin iute ardeiul din ea. M-am spânzurat de-un gând. Apără-te de bine căci răul va veni. Mă ustură luna de miere. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 115 . cu raza în centre de con. Firimituri de timp mai ciuguli neantul. prin anii ce repede trec. fiindu-mi rău de tine. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cătuşe de eşecuri purtam la mâini. La ţărm de cer. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. ¾ Au fost nevăzuţi cum există în inexistenţe ce nasc. ¾ Să nu se ajungem în cercuri pătrate. ¾ Doar mie îmi seamăn şi-mi pare că-n mine eu fostam clonat. În mine sunt cutremur inexistenţial. mereu. de nu te-ai naşte. ¾ Înscris-a ideea-n cuvinte cu o moarte ce o va trăi. Se va-ntâmpla nimic. mai aproape.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Caut. iubiri de negăsit. prin sentimente. 116 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Tu într-o oră stearpă acuma locuieşti. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 117 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ I-au înflorit în pleoape ochişorii. am cumpărat cu-n dor. prin mine văd cum treci. mi-e mult mai dragă-n dor. M-am regăsit aiurea. Cu flori de stea-mbrăcată. Ce este-n şoimul bolţii un neîmplinit zbor. Dincolo de dincoace-i aproape-n depărtări. Dureri mai speciale în nedureri se nasc. foarte lângă mine. Mi-a putrezit tăcerea de dincolo de gând. Se răscula pământul în brazda de sub plug. Împăsărite crânguri am consemnat în cânt. Mor în duel cuvinte de pitici uriaşi. lovită-n ritm de dans. ca focul să mi-l ţin. în rătăciri aflate. Făptura neînţeleasă dreptate dublă-avea. Sufletu-n scântei de suflet. Mă doare nenăscutul din minele cel viu. Învăţ să-mi trăiesc timpul care mă va sfârşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţipa în sunet toba. mai multe. Ea. Reci poezii.

Rareş cel de Ştefan fiu nu fu cin’eu nu pot să fiu. Ne dă-ne pomu-n floare şi florile din pom. Voi pune-n mii de versuri neversul meu versat. căzutul în abis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ea nici culoare are. Nu vă mai va să fie ce fost-a şi mai va. Tot mai s-au dus spre mine bătrânele pruncii. Unde v-aţi ascunsu-v-aţi de nu mă văzutu-m-aţi? Mormânt fi-mi-va uitarea ce nu-mi fi-va viitor. ei nici răspunsuri au. Rar. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 118 . ¾ ¾ ¾ ¾ S-a înălţat la Cer.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În rostul fără Ţară fost. Muri frumos. prin sinele din voi. duşmănindu-i pe duşmani. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mare cel Ştefan fu vodă. Din guri păgâne cade eul meu. Trec zile fără chip. ¾ Vidul dintre cuvinte mă umple de somn. Prindeau muzica udă antenele de vânt. ¾ Trec gânduri în negând urlând tăcerile de nestrigând. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 119 . trecând prin uşi de aer. Mă devorează eul. ¾ Trăsneşti cu gloanţe oarbe din ochii tăi cu cer senin. iarăşi mult mai de am cât fost. prin verdele sonor.

De clopot spânzurate. Cu frunţi de foc. plâng sunete-n eter. Zăpezi decolorate ningeau pe tricolor. ¾ Viaţa fără umor e umor fără viaţă. nasc pe pământ. în noapte. la Rovine. ¾ Creşte-un gând de poeme în soarele târziu. aprinse lumânări.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rătăcitor prin cer. Linişti muriră-n jurul acestor cruci de lemn. 120 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . cu sfinţi să ne-mbătăm. ¾ Nu promit să pot ce nu pot să promit. Să bem lumini divine. ¾ De m-am născut e sigur că trebuie să mor. ¾ Bătrân cel Mircea nu mai vine în deal de vale. ¾ Promit c-am să promit că n-am să mai promit.

remuşcarea muşcă din sinea sa. ¾ O undă de-ntristare se scaldă-n dorul meu. ¾ Sunt invadat de pace. stăpânul meu e rob. ¾ Toamna. ¾ Un vânt mătură strada de toamna înfrunzată. o zi m-a atacat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 121 . cuprinsă de febra răcelii. ¾ Privat de libertăţi. ¾ Cu flori de măr şi piersic. ¾ Acum dând naşteri noi nu mai viteazului cel domn Mihai. ¾ În mare văd nevăzătoare mărunte lucruri mari.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Mai frică mi-e de mine. moare muşcată de ger. prin râuri de lumini. ¾ Cascade de-ntuneric. ¾ Năvalnic. ¾ Uităm să fim dorind s-avem. prin doruri multe curg. decât de adversar.

Pe-a timpului cărare dorul meu s-a fost dus. ¾ M-am bucurat de ploaia ce-n soare s-a mutat. 122 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Nasc energii cumplite norii ce paşnici par. Ilie cel Sfânt. Musca sparge aer cu zumzet de aripi. Mă dor armuri rănite de armele de timp. Îngenunchiat-au inimile toate. natură. plesneşte-a ploi de vânt. omoară cruci de foşti. Îmbrăcă-te în alb.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De culturale pofte mi-e pofta să poftesc. de dorul meu. ¾ Cu bici de foc. Între viaţă şi moarte. întru slăvirea verbului pios. ¾ Uitarea-n cimitire. cu-n gând. fac pod din anii mei. ¾ Loveşte-te iubito. şi-mi dă pace.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 123 . Te simt cum. Săgeata nemuririi străpuns-a corpul său.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strugurizăm podgorii. Aş vrea să fiu zefirul ce-ţi joacă-n părul blond. Se bâlbâia-n meandre un râu lipsit de-arini. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Înţepata-n ţepeni ţepe mulţi ţepari. Nimeni nu moşteneşte o faimă-a altuia. cel Vodă Ţepeş. cu-n dor de must acrit. azi la lumină ies. Se cam purta porceşte. Crescut-au flori în groapa arată de-un obuz. Copacul vieţii noastre-i în floare de idei. tu calci pe umbra mea. câteodată. Înscrisuri de-ntuneric. deşi el vier era. Omătuit-a vremea. Eu sfânt cu ochi de diavol devin. la văzul tău. tâmpla ta de moş.

124 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se simte-n largul său.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Matrodu-n largul mării.

Inima-n dinţi luat-am şi tras-am la măsea. ca o bilă-n vârf de băţ. bolnavă de bărbat. Clasa fără elevi. Am publicat romanul pe care nu l-am scris. Apăru pe culme Luna. Am stat după un scaun. Căzu la pat nevasta. eu mereu tot pentru am votat. ni s-au servit din plin. Primit-a mură-n gură doar fructe din import. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 125 . El îşi pierduse viaţa şi tu i-o căutai. Eu. pe care ni le-mparte. Ardei umpluţi cu aer. Mama pater este alma mater. robul. din sclavie stăpânul mi-am salvat. o-ntreagă după masă. era prima pe şcoală. cu coarnele în cer. Îşi face multe griji.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din contră. Are mare grijă să îşi ia de-o grijă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rumegă cerbii linişti.

joi spre vineri. Ai vină capitală că eşti nevinovat. uşor. lua un trei spre patru. acum i-a rămas mică. începe-aţi fi urât. Când ţi-e lumea mai dragă. vezi bine că deja ai orbit. scăpat-a şi el de boala sa. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 126 Dalii şi margarete pozau în minijupe. pân-a făcut-o bec.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A început sfârşitul cel fără de sfârşit. Şi-a curăţat ieri lampa. Elevul. Uşor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . căzutul…pe subiect. pe drumuri a rămas. O nouă vechitură s-a inaugurat. Durerea de ficat. Deşi eşti surd. De când nu-i mai dai drumul. Maşina lui cea mare. Mai întâi prea mult stăteau şi apoi se odihneau. Celibataru-şi prinse soţia cu-n bigam. Nu are importanţă cât eşti de important. Ăsta mai mult e rece şi mai puţin e şpriţ. trebuia o sută de ani să împlinesc. Ieri. Examenul luat-a. inima îi sfâşie.

printr-o rouă-n zori de zi. Când doarme iepureşte. pentru a o-mbuca. ca nişte bouri. ape curg domol. Nici n-am băgat de seamă când seama şi-a făcut. peste campestrele coclauri. acest bigam ascet. E om fără pereche. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Plâng paiaţele luminii. împung cerul nesenin. vulpea visează lupi. ¾ Nourii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 127 . Trecea cireada rusticană. Ardeam de nerăbdare ca focul să îl sting. Are vederi de dreapta. La doctor i se plânge că râde mult prea mult. În vaduri repezi. cel chior de ochiul stâng.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rupse-n bucăţi bucata.

¾ Vinuri negre curg în noapte. zidite-n trup de veghe. din pocale tuciurii. ¾ Mănăstirea ctitorită-i de lumină-n bob de zi. s-a născut. ¾ Vând coclauri de-ntuneric pe un ort de-atom solar. căzând. clipele născute-n timp. 128 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Voievozi topiţi în cronici. visam a bea. ¾ Apa vie. neîncepută. visele au adormit. ¾ Din spirala vieţii moarte. ¾ Bântuite de fantasme. o stea. plâng în lan de roadă grea. se coc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Târziurile s-au născut mult prea devreme-n viaţa mea. curg în Ţara mea de grâu. când se treziră. înspicate-n pâini. însetat. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. ¾ Doamne şi domniţe blonde. ¾ Regimente-ntregi de lanuri. ¾ Din nesomn. ¾ Mor. nopţi de stele-n ceruri mor.

femeia. după un unghi obtuz. de surziri orbiţi au fost. ¾ Ajuns acasă-ntr-un târziu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pionierii de speranţe. ¾ Serbăm serbările serbate de şerbii sârbi. ¾ Lupavnicele oi oite-s de paznici lupi. ¾ Doamne. pe înfocatul pompier. Dau iama iar. ¾ Garoafele-s gravide de miros colorat. fac şase sute şaizeci şi şase. Curg armatele de îngeri în cohort de-mpliniri. ¾ L-a sărutat cu foc. Latră a democraţie un câine de mass-media. ¾ Şaizeci şi şase şi cu şase. prin osuare. printr-o stea. păstramita-n crame. plecat-am pe cărări străine. şacalii de politică. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 129 . toarce Luna. ¾ Linia moartă este. ¾ Glas subţire-n fir de aur. curge din pocale-n vin. la stâne puşi. şerbet servind. prelungeşte-i viaţa celui nenăscut din dor. Toamna.

reptilele din noi. ¾ Nici timpul nu mai are prea mult timp de pierdut. Ucid cu sânge rece. când mă spovedesc. eu. Plânge-n dureri de gloanţe cerbul cel alicit. ¾ Mă ştie din vedere. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . prea strâmb e nefăcutul. ¾ Văzu lumina zilei în noaptea dintre ani. după care ne omoară. ¾ Avea de fier voinţa…acel complex robot. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 130 Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. Trântorii cică nu-şi mai văd capul de treabă. Orice răni vindecă timpul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ La drept vorbind. orbul cel surd de-un ochi. ca un făcut. fără nici o problemă. ¾ Împărtăşesc cu popa aceleaşi sentimente. ¾ El rezolva probleme. Unul hrănea o vacă şi altul o mulgea.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi volbura primit-a o diplomă de floare. Rindeaua face faţă la muncile de lemn. Situaţia. Deşi e goală. cam fost-am tras pe linia moartă. pe scenă. Lupte greco-romane. grave. o fată m-a iubit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 131 . pe coarde de viori. Ucis prin lapidare fu. de rău de mare. el cere-o stea din cer. studia în prostie. Muzica merge strună. mingea nu vrea să intre-n gol. Cam pe sub fusta mesei. c-a delapidat. Dornic de cunoştinţe. Prim secretatul trece la prima. geto-dacii făceau. Deşi sunt viu. Eu cer un cer de stele. Cel mic nu suferea. deloc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Doar cei aduşi de spate erau duşi la azil. N-am nici o siguranţă că-n siguranţă sunt. scaunul meu umbla. secretară. Din mici confuzii. e de multe ori obscenă.

¾ Eu m-am oprit la timp dar timpul nu se-opri la mine. ¾ Voi ştiţi că ştiu că ştiţi. Trăiesc momente triste. doar scaunu-i lipsea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Şi-a pus sufletu-n lucrare şi acuma nu-l mai are. trece neobservat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 132 Am fruntea tatuată cu cute de idei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ El ştie cine va ajunge cineva. În vuiet de motoare şoseaua se năştea. Un bici de foc plesneşte cerul de nouri plin. prin florile ce mor. Cocoşii dimineţii cucurigau de zor. Pe cel insuportabil mi-e greu să-l mai suport. ¾ Astăzi. ¾ Avea casa şi masa. de-aceea nu citiţi. ¾ Drumul lui drept cotit-a spre-o sută de răscruci. ¾ Finul observator. ¾ Nu pierde din vedere că totul se va pierde. fiind la mare. eu am mâncat trei mici. Nu plânge cerul care de nouri pare mut.

pădurea. În lumea lui de nimeni. Un popă bate toaca de lemn uscat. în umbră ascundea. să zboare-n viitor. cu-o iarnă. prin iarbă. a moarte. O frunză de jugastru. Sub cruci. O prepeliţă moare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Au înflorit caişii în fluturi efemeri. În veşnicia morţii. iar victim-au făcut. Prostul îşi face treaba din fişa sa de post. Coase călăi. Trei picături de ploaie. Las pasărea. rănită. Iarba-şi lungeşte viaţa. el este împărat. prin brumă s-a jertfit. doar prin fân. lângă pui. Prin colbul de vârteje zbura-va ce am fost. doarme al nost’ trecut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cărări de cerbi. prin ouă. voi dăinui mereu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 133 . în cimitire. geamul mi-au sărutat.

¾ Scăldat în lungi aplauze de aur. M-ajută megabiţii să umblu prin eter. rupte din soare par. ¾ Doamne-ţi cer întâia dată. în Iad intri când vrei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Portar are doar Raiul. ¾ În vers puţin noi pus-am cât mai multe idei. 134 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . să mă naşti a doua oară. ¾ Flori îmbrăcate-n galben. Din balamale reci îmi scârţâie norocul. azi campionul nostru păşeşte triumfal. dar se molipseşte de nobil respect. ¾ Acum cortina cade pe pofta de-a crea. Din modestie nimenea nu moare.

2009. 2000. Vulcan. 2004. Vâlcea. „Amprente paradoxiste”. Rm. 2003. 2007. „Parada marilor enigme”. „Creionări făcute cu pixul”. Rm. „Congruenţe paradoxiste”. Rm. „Vreme de şagă”.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu De aceiaşi autori: „Prin albe şi clasice epii târzii”. Oradea. Oradea. „Perorări paradoxiste”. Vâlcea. 2000. Vâlcea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 135 . Vâlcea. Rm. 2011.

iar „stih” din slavonul STIHŬ. verset din psalmi.   .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Am prelucrat. acesta nu exista). am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore. dându-le aspect de micropoeme. formă. sute de sintagme şi cuvinte. în laboratorul nostru mental. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. care înseamnă vers. astăzi 14 octombrie 2011.