Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

- GRAFOSTIHURI -

Editura SITECH 2011

Florentin Smarandache

TOLBA CU METAFORE
~ GRAFOSTIHURI ~

Gheorghe Niculescu

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ~ GRAFOSTIHURI ~ Editura SITECH Craiova. 2011 .

cu specificarea respectivei citări. parter Tel/fax: 0251/414003 E-mail: sitech@rdslink. Bloc T1.S. a unor pagini din această lucrare.I. Editura SITECH din Craiova este acreditată de C. Gheorghe Editura SITECH Craiova.C. 2011 Bibliogr. prin orice procedeu. Gheorghe Niculescu .N. efectuate fără autorizaţia autorilor este ilicită şi constituie o contrafacere. FLORENTIN Tolba cu metafore / Florentin Smarandache.ro   Copertă şi grafică: Alexandra Cacovean Tehnoredactare: Corectură: Culegere text: Claudia Cacovean Gheorghe Niculescu Elisabeta Kocsik ISBN 978-606-11-1948-6 . Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific. © 2011 Editura Sitech Craiova All rights reserved. This book is protected by copyright. No part of this book may be reproduced in any form or by any means. ISBN 978-606-11-1948-6 I.S. including photocopying or utilised any information storage and retrieval system without written permision from the copyright owner. nr. Orice reproducere integrală sau parţială. Niculescu. 2. din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru editare de carte ştiinţifică. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE. România Aleea Teatrului.Craiova : Sitech.© 2011 Autorii Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorilor.

înseamnă că munca noastră n-a fost în zadar. fie şi pentru câteva clipe. care există frumos şi creează plăcut şi despre care n-aţi auzit dar o să mai auziţi. astăzi 14 octombrie 2011. care înseamnă vers.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Dragă cititorule. Dacă măcar o parte din aceste GRAFOSTIHURI o să vă atragă atenţia. expresii pe care le-am ambalat în petale de metafore plasticizante. în laboratorul nostru mental. acesta nu exista). Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore. „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. am adunat din noianul de timp expresii şi sintagme auzite în anumite împrejurări şi diverse locuri. autorii. spre a te delecta în clipele de răgaz benefic. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. noi. iar „stih” din slavonul STIHŬ. verset din psalmi. Aşadar. Am folosit o astfel de noţiune fiindcă aceste creaţii ale noastre sunt însoţite de desenele Alexandrei. pe care ţi le oferim pe tavă de carte. o fetiţă de 13 ani. lecturare şi vizionare plăcută! Autorii TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 5 . sute de sintagme şi cuvinte. formă. dându-le aspect de micropoeme. parfumate cu balsam poetic. Am prelucrat.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Iubirea infinită a fost lovită de efemeriditate. 6 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ M-am risipit în mici poeme. dar bea agheasmă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vrea. cu litere de zbor cântat. Grigore nu are glagore. în căutarea cuibului sterp. ¾ Sunt conştient că subconştientul îmi influenţează conştiinţa în mod fluent. ¾ Fondatorul psihanalizei a analizat fondul psihic al analizatului. ¾ Păsările se semnează pe cer. ¾ Eticheta etichetează conţinutul în mod inechitabil. ¾ Sunt conştient de necesitatea cunoaşterii inconştientului. ca o pasăre mută. ¾ Realităţile amare îmi biruie visele dulci. ¾ Paricid este acela care şi-a ucis părinţii cu parul. ¾ Femeile îşi mută primăverile în toamne enigmatice. nu vrea. ¾ Perfectul natural are imperfecţiuni artificiale. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 7 .

¾ Degeaba ai valoare. Doar un actor pe scenă şi mii de spectatori. el nu vedea. relaţii dacă n-ai. la mese-am renunţat. Chip de cireş în floare şi glas de primăvară. Din surse mute eu primit-am informaţii ţipătoare. ¾ Având nume de cifră. nu am diminutiv. se uită la un pui. Ca să ocup un scaun. ¾ Cu cifre-n loc de nume noi fost-am botezaţi. ¾ Cu ochi de vultur.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Oricât de lungă-i noaptea. fiind orb. vulpea. ¾ Cu bucurii amare. ¾ Cocoşii trâmbiţează din goarna dimineţii. adesea se-ndulcea. faptul că sunt nişte găinari. Toţi au văzut artistul. Învaţă şi din cartea ce de duşmani e scrisă. ¾ Un chior. 8 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . dezechilibru aduse între orbi. sfârşit îşi va găsi.

Bine-nţeles că Bulă nimic n-a înţeles. Dezordinea din noapte-i la ordinea de zi. Genii falsificate se vând la secanhand. Trăim din nou aceleaşi zile vechi de când lumea. Urâtă foc e apa ce arde-aşa frumos. Şeful abia acuma ucenicia-şi face.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văd mâna mea cea dreaptă. sihastrul îşi făcea. Mulţi prieteni şi duşmani. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 9 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Seminţele cad în extazul fructului oprit. se perpelea un alb. Mâncat de gânduri negre. lovita-n braţul stâng.

ruginite de timp. fără colac de salvare. ¾ Ceasurile de aur. ¾ Priveşte afară şi-ţi scaldă interiorul ochilor cu frumos. ne arată întârzieri lumeşti irefutabile. aleargă spre eşec. ¾ Stele golaşe fac plajă pe zenituri ancestrale. ¾ Se-ndoapă cu mâncări sofisticate cei parveniţi. ce alte griji nu au. ¾ Mareea sufletului produce uneori valuri devastatoare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Scârbit de-atâtea glorii. ¾ Pământul înoată în eter. 10 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

fără a ne înstrăina. Soarele a dat în clocot. În oala Universului. ¾ I s-a pus capăt respiraţiei fără de capăt. ¾ Cărţile ne aduc străinătatea sub ochi. acea insulă de apă. cu vis de mare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 11 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Avea suflet de statuie şi minte de soclu. dar vrea să dăinuiască. nu-i bun de nici o brânză.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Lacul. ¾ Nu tot scrisul are dezideratul de a fi citit. a apărut o stradă care nu duce nicăieri. În drumul vieţii mele. Nămolul lăptos. Bătrânii se revoltă împotriva tinereţii moarte. a secat înghiţit de uscatul însetat de răzbunare secetoasă.

¾ Noaptea ne smulge privirile cu raze d-ntuneric topit. fiindcă nu te merit! ¾ Nu sunt Meşterul Manole. ¾ Arborii primeniţi cu flori. ¾ Oiţe de stele. se dezbracă de petale. 12 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Citind pe unii. ¾ Călugării ghinionului au îmbrăcat straiele cernite în mănăstirea norocului. ¾ Nu te iubesc Ţară. pasc păşunile celeste. am impresia că mi-au furat ideile pe care n-am apucat să le conturez. ¾ Adolescenţii îşi ucid copilăria prin maturizare. dar am îngropat multe Ane în zidurile iubirilor mele. ¾ Mă simt cuprins de trăiri necuprinse.

¾ Dacă m-aş putea ferici pe mine. ¾ Mările de sărbătoare au fost înghiţite de oceanul neantului. în mod inimaginabil.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Afară. ¾ S-a lovit de imagine. ¾ Păsările albe din mine zboară spre înălţimi ce numi aparţin. ¾ Casa mă aşteaptă cu zâmbet de ferestre deschise. aşteaptă apariţia lunii. aş putea ferici şi pe alţii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 13 . ¾ Făina tăcerii mă pudrează cu nelinişti. ¾ Râul se spală cu propriile ape murdare. încinsă cu un brâu de stele. ¾ Bolta celestă. vânturile stau la taifas cu furtunile. ¾ Plecările din mine s-au reîntors în tristeţuri căplăuge.

¾ Marea încinge o horă de valuri spumegânde. 14 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Unde de struguri chihlimbarii râd în tristeţile toamnei ploioase. invidiind crestele albe de nori ale munţilor. ¾ Ieşea lumina din ochii ei. mă încântă cu răcori. ¾ Umbrele ţepene. înfipte în căldurile verii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Câmpiile privesc în sus. punându-mă în eclipsă. ¾ Vântul rece trăgea copacii de urechile înverzite de timp. ¾ Casa fuge de sub ochii mei înstrăinaţi de timpuri aspre.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 15 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ninge cu îngeri albi în noaptea care sună din trâmbiţele întunericului.

sleite de-ntuneric. ¾ Văd oameni paraleli. se topesc în retorte campestre de dor. cu bot de lună. ¾ Cenuşa e scrisă cu litere de foc neaprins. ¾ Câinii. fără nume şi chip. înseriaţi în derivaţie. dădea răspunsuri precise la întrebările nepuse. ¾ M-am trezit citind aceeaşi pagină. ¾ Se luptă în mine poezia cu matematica. memorând-o a treia oară. urlă la astrele nerăsărite. ¾ Imensul semn de întrebare. 16 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . de două ori. ¾ Lumina voalează imagini de-ntuneric. sorb ape fierbinţi de trecut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Înecat în focul vremurilor. ¾ Bucăţi de lumină. de pe cer. ieşind învingătoare literatura cifrică.

trăirea mea. ruptă de timp. ¾ Ceasul meu. cu zboruri lugubre. ¾ Fluturii morţii. ¾ Trecutul are mormântul săpat în istorie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Privesc la cerul visător care nu mă lasă a mă îneca în ape onirice. timpul meu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 17 . ¾ Moartea geniilor este o prelungire a existenţei lor. îndeamnă la viaţă. ¾ Glasul florilor se manifestă prin mirosuri plăcute. ¾ Petale de soare mă mângâie pe răceli. ¾ Era mereu într-un duet cu el însuşi. goana mea spre ieşirea din existent. ¾ Cârpesc pânza vremii.

¾ Pe femeie o domini doar dacă o laşi să creadă că te domină. ¾ Se scaldă în oceanul de vise.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Armura vremii nu ne apără de sfârşitul timpului. ¾ Spirala timpului a fost străbătută în linie dreaptă. ¾ Luna şi-a scuturat praful auriu pe lumea plumburie. ¾ Frumuseţea-i creşte în obrăjorii rujaţi de timiditatea inocenţei juvenile. săpunându-se cu amintiri. 18 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Gândul mi s-a furişat în inimă. ¾ În ciripitul codrului. Aerul. încărcat de miresme. văd ramuri de păsări cu frunze vestejite de-ntristare. Conul vulcanic al neantului. ¾ În mine a murit un om şi nimeni nu vrea să-i sape groapa. şi-a înghiţit magma. ¾ Ţi-am săpat un mormânt în inima mea vie. s-a descărcat în van. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 19 . Clipele picură din ani. lăsându-ne baltă în faţa Dispariţiei. pe uşa din dos. ¾ Columnele infinite de grai se pierd în marea vorbelor de clacă.

¾ În întuneric. ¾ Un pas înainte determină alţi paşi s-o ia înapoi. ¾ Din îndepărtările interiorului unui om.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Florile de lacrimi umbresc fructul bucuriei. deschid un ochi de lumină. ¾ Are un nume mare. sperântuind la incompatibilităţi posibile. ¾ Lumea interioară este cea mai importantă lume. dar încape pe cerere. nu pot să văd cum aş putea să-mi văd de treabă. Nu încape pe cer. viitorul ai vrea să-l vezi cât mai târziu. 20 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . pentru exterior. ¾ Ochii care visau au adormit în orbite. ¾ Când eşti bătrân priveşti doar trecutul. ¾ Aseară mi-am întors ceasul … cu faţa la peretele dinspre zi.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 21 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Noi progresăm în viaţă murind câte puţin.

¾ Sugerarea plăcerilor imposibile este imposibil de sugerat. ¾ Luna clipeşte din ochiul semiînchis al craiului nou. am împrumutat de la ziuă câteva dimineţi. ¾ Simt cum muntele creşte din trupul său păduri de ozon. ¾ Brazda de apă a vântului tălăzuieşte ţărmuri necunoscute de visare. ¾ Toamna cerne tristeţi de plumb pe feţe smolite de melancolii bătrâne. 22 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Într-o seară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vârfurile ascund sub ele munţii care le-au înălţat.

¾ Scriitorul de vagoane a publicat un volum de trenuri impersonale. ¾ Un spaţiu gol se ţese în jurul meu golit de deplinătate. ¾ Îmi înec dorinţa-mi albă în pletele tale negre. ¾ Circul plecase să vândă bucurii în urbea lipsită de pâine. ¾ Aud cum curge timpul în infinitul inexistenţei surde. ¾ Frigul se cuibărise în mine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 23 . ¾ Mai am puţin şi ajung în locul din care nu mai este mult până departe. ¾ Umbra mea-i locuită de raze de-ntuneric. ştiind că-l primesc cu căldură.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Cei bătrâni trăiesc prin noi şi mor prin ei.

24 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Astrul. cu razele rupte de dinţii eclipsei. ferecată între gene. clănţănind din dinţii de-ntuneric. cuprinde. lumina curajului.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Am încuiat copacii în iarna verilor mănoase în rod. ¾ Imaginile. scăldate în culori. ¾ Luaţi tristeţea şi puneţi-o în ramele de vers a poeţilor ludici. pe furiş. moare sugrumată de nehotărârea tristeţii. dospeşte pe o tavă de zenit. ¾ Copacii îşi leapădă seara plictiseala galbenă a frunzelor. ¾ Lacrima. pentru a se dezbrăca de umbră. se dezbracă de întunecare. ¾ Groaza. zboară cât mai spre înaltul cerului însorit. visând la beţii de verdeaţă. ¾ Pasărea.

¾ Sufletul spaţiilor i-a îngreunat respiraţia. ¾ Izvoarele visează deversări de râuri. pe ramuri de cer. ¾ Lumina s-a ofilit în aerul de vânt vărsat în apă de zboruri a fluturilor sihaştri. ¾ Gândurile au încărunţit din cauza vârstelor ciuruite de glonţul uitării. ¾ Ascultă liniştea cu sonorul dat la maxim. către mările şi oceanele lumii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 25 . ¾ Visăm ouă de soare în cuiburi de stele.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nu brăzdaţi singurătatea cu amintiri nefertile. ¾ Suntem un popor de gânduri nemaigândite. ¾ O căprioară tânără trece ca o lunecare de luntre prin boncăluitul cerbilor virili.

ca să optez pentru întuneric. ¾ Eram pus să veghez aripile de veghe ale supraveghetorului meu. ¾ Noaptea foşneşte rar pe sub bolţi de lumină întunecată. ¾ Oglinda. spartă a nenorocului septuagenar. ¾ Mi s-a oferit a opta parte dintr-un pătrat de lumină. ¾ Inima mea de plumb este în imponderabilitatea trecătoare a neantului ce încă nu s-a aprins.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Absolut toate lucrurile sunt legate între ele cu o trainică verigă de nimic. mă ghinioneşte cu prevestiri funebrologice. 26 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Caii îşi luaseră iubitele lor căruţe la plimbări pe coclauri de lumină stearpă. ¾ Aprind la morminte lumânări de întuneric stins.

mă zbat în înoturi ireale spre suprafaţa afundată în gând. îmbătată de bucurii. înfiptă în stânca tristeţilor trecătoare. leg existenţe imateriale. delirează prin spaţii ancestrale de lumină. ¾ Liniştea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 27 . ¾ Cu lanţuri grele de greşeli. ¾ Exploziile au înflorit în crengile de cireş crăpat în soare. idealizând viitorimi măreţe. ¾ Beau uitare şi mă-mbăt cu amintirea. ¾ Mâini strânse sugrumă trecutul neglorios al inexistenţei viitoare. ¾ Adâncit în sinea mea. ¾ Un fulger a ţâşnit din norii încărcaţi cu electricitatea pozitivă a inimii tale îndurătoare. îndeamnă la nesupunere resentimentală a sentimentalilor imberbi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O rază.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Toamna. ¾ În clinchet de toamnă bătrână. ¾ Anii mă îmbrăcară în ghioceii timpurilor obosite de-ntristare. 28 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ascunse în seara de-Nviere. ¾ Tocul tristeţii muiat în liniştea aceasta a infinitului. scaldăn tristeţuri ireversibile treceri mortuale. lumânăreau pascal cu ouă roşii. ¾ Casele. se mustăresc pastramuri. în recipiente de chihlimbar topit. ce sparg geamurile tăcerilor liniştitoare. moare pentru viitor. ¾ Azvârle din gură cu strigăte de pietre acute. ca o topitorie de aramă şi cositor.

tânjesc la orice fapte măreţe. cu cheia speranţelor deşarte. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 29 . ¾ Cu somnul întins între ochii închişi. ¾ Puţin simţitoriul şi-a pus indiferenţa-n lentilele ochelarilor fumurii cu care scurtează nepăsarea. trezind speranţa celor disperaţi. ¾ Se-mbracă-n armonie primăvara. ¾ Am închis noaptea într-o floare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Dumnezeu a însămânţat câmpiile cerului cu astrele speranţelor galactice. ¾ Sunt stupul plin de grijile prisăcii.

¾ Zilele picurau în leagănul gol al anilor bisecţi din infinitul cuprins între două veşnicii. cu o veche existenţialitate. ¾ Mă dizolvam în juru-mi de-ntristare când mi-a surâs o rază de noroc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Soarele-şi piaptănă razele de lumină pe plaja nisipului auriu. ¾ Urechile-mi ciugulesc ciorchini de note muzicale. agăţat în vâltoare. ¾ Forând în straturi de vremi. găsesc comori de istorie. 30 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Sunt scaiul de timp. ¾ Doamne îţi cer o nouă naştere. ¾ Citesc lumini de beznă în ochii tăi închişi.

¾ Pe drumuri cariate de gloduri care plâng. ne zboară speranţele acute în valuri muribunde. ¾ Făceau fotografii voalate de-ntristare. fâlfâind vioi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 31 . ¾ Fiind vegetarian. ¾ Culorile dorm în petalele uitate în lacrimi de parfum.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Un stol de zile. ¾ Alergau prin vânturi. armăsari cu copite de săgeată şi coame de Vremuri nebune. păşim vioi spre niciundele planetei de noroaie. şi-a golit sufletul de poverile poftelor carnale.

înecaţi în singurătăţi de plumb topit. un gând frumos a fost scos la malul de lumină al speranţei. trilurile venite din afară. ¾ Eu privesc tot înainte şi văd în urmă viitoru-mi trecând. plutesc vapoarele de lumină ale trecutului tumultos. ¾ Sihaştrii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Fagii îşi ridică-n vânt fluierele de frunze virgine. ¾ Îşi extirpase sufletul pe masa de operaţie a deznădejdii. ¾ Inima materiei este străpunsă de pumnalul antimateriei. puse-n osuarele eroilor veşnici. pe dinăuntru. ¾ Timpanele absorb. ¾ Înecat în noapte. ¾ Ne cântă străbunii din fluiere de ciolane. înalţă rugăciuni de edenizare. 32 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ În marea serii.

¾ Paznicul de fier a fost împuşcat în călcâiul lui Ahile. s-a molipsit de deces. ca apele ce mor. în freamăt mut. ¾ Străzile mergeau înaintea asfaltării. ¾ Mireasa albă a iernii a nuntit cu mine. spălat de boală. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 33 . ¾ Imaginile îi biciuiau ochii deschişi cu cheia uimirii. îngeruindumă-n visări nupţiale. cuprinşi de adormiri duse până la capăt de drum infinit. ¾ Adevărul este greu de privit şi uşor de măsluit. călcând prin gropile speranţei. cu o petală de crin alb. ¾ Bolnavul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Călătorii treceau prin gări. ¾ Descoperă anormalul în normal şi vezi reciprocitatea. ¾ În trupul său căzut-a adormirea.

¾ Era conştient că îşi alimenta inconştientul. ¾ Era impulsionat prin zvâcniri de piatră seacă să scoată bani albi pentru zile negre de nepăsare. barbare. ¾ Fructele s-au realizat în gemuri care gem de dulce aromat. ¾ Plângea cu lacrimi de ceară topită în faguri de miere de tei. apoi zvâcnea îndârjită spre visele sale de şedere. dacă-i vie. de frica tăcerii. în timpul curselor de staţionare. ¾ În continuare mă exist în păru-ţi blond. se pierd în aritmare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vitezomana rămânea curios de nemişcată. ¾ Ritmuri de cânt. 34 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Noi iubeam aceeaşi frază încă nerostită. ca luna ce răsare. ¾ Spune-i că să vie în vie.

¾ Fulgii de soare ningeau cu nămeţi de căldură pe plaje de vară toridă. se revarsă-n înserări mirifice. ¾ De frică. ¾ Ziua cea mare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 35 . ¾ Visam în ceaţa brazilor nebuni. iepurele îşi mijeşte lungile-i urechi spre înalturi. ¾ Lumina arde beznele de iad.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt în inimă un gol greu ca un supraplin. plină pe jumătate cu cer azuriu. ¾ Un ochi călător pe ape. a naufragiat pe o insulă de statornicire efemeră.

Visele. ¾ A procedat la ungerea sufletului cu lubrefianţi Iudici. 36 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Ninge cu verde pe sufletu-mi de minte dominat. Mă mai păstrez în mine. ¾ Un ecou insistent se înfipse în urechile neauzitoare. iubito. care nu atingeau pământul. în felii dispuse pe tăvi de zenit. sufereau de înălţare la cer. ¾ Sorb liniştea-mpuşcată cu ţârâit de greieri şi orcăit de broaşte. pentru tine. Mai caut drumul care la Roma să mă ducă. ¾ Mamă nu mă naşte încă odată căci mă voi revolta existenţial. ¾ Zorii se caţără în scări de zare.

din drum. ¾ Brazda de ape a vântului loveşte tărâmuri de ceaţă şi ploi. mizerii de ură. ¾ Simte cum muntele creşte în trupul său campestru. când timpul se opreşte. ¾ Moare şi el. prin case de frig şi nămeţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 37 . ¾ Căldura de-afară-mi pătrunde în oase.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Aud cum curge timpul în timpane sparte dentuneric. ¾ Tânjea la ne-ntruparea prin cuvinte. ¾ Timpul mătură cu vânturi. ¾ Muri în apa vie. ¾ Văd gânduri slabe ce calea-mi ating. ¾ Şi vânturi noi se nasc în părul tău bălai. ca nişte mumii scheletice de piatră. ¾ Câmpul de ghiocei a explodat în lacrimi de alb. sufletul de focuri uscăţit.

altul stoarce ce nu toarce. ¾ Am ochii burdujiţi de raţiunea somnului treaz al visării. ¾ Nu cred decât în mine. că faci rău ce faci. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O floare tulbure se limpezeşte-n geamul de lumină. Unul toarce când întoarce. ¾ Giulgiurile iernii albe acoperă tăceri misterioase. ¾ Primea-n tăcere loviturile provocate prin izbirea de gol.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt căldura sufletului din locuinţa frigului. Nu-i bine. Cuvintele private-i dădeau pe dinafară. când mă mint. ¾ Sunt omul ieşit din mine. Materia mă doare cam imaterial. nici subiectiv obiectiv. spre a mă recunoaşte. ¾ Nu există frumos obiectiv. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 38 .

care nu se va naşte. ¾ Ţăranii seamănă lanuri de tină şi aur de grâne în toamne culeg. cu buze de vânturi. ¾ Peisajul alerga în privirile mele şi mă răscolea. se lasă despletită de uitare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În închisori de flori. privind pe furiş în oglinda retrovizoare a trecerii noastre în nefiinţă. nu va muri niciodată. ¾ Fiul meu. ¾ Întinde fruntea să primeşti mirul eternităţii efemere. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 39 . ¾ Înaintăm cu automobilul vieţii. ¾ Luna îşi varsă taina asfinţitului în hăuri de melancolie. ¾ Marea. zăceau parfumuri.

cârpit din loc în loc cu câte un fir de speranţă. Şi-a copt viaţa la cuptorul cu microunde a nepăsării. beată de culoare. ¾ Frunzele toamnei plecat-au pe drumul mirabilei treceri de veci. O mamă strânge-n braţe blânde copilării. în mărăcinii sorţii. ¾ Aduc elogiu suferinţei de a fi bucuros. căzută-i pe multe cărări. ¾ Moartea vine numai atunci când timpul se opreşte pentru totdeauna.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Viaţa mea. ¾ ¾ ¾ ¾ 40 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . este ca un ştergar albit de lacrimi. Unii fac transplanturi de cuvinte. ¾ Sunt şi flori sfidătoare. Natura. cu miros resentimental şi au culori vărsătoare.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ În mine zilnic au loc cutremure cât muntele de adânci. ¾ Sunt dimineţi în care ziua se frământă ca un aluat nedospit. ¾ Vinuri vinovate de-mbătare, spumegă-n oalele lutului ars. ¾ În Carul Mare doarme un vechi timp, nins la tâmple cu ghiocei albaştri. ¾ Strigătul surd al culorilor aprinse s-a stins în întuneric.

¾ A primit un cadou împachetat în surprize. ¾ Timpul pare mâncat de o peşteră neagră cu dinţi de stalactite reci. ¾ Dimineaţa pare ca un burduf de lapte nemuls, spart pe prispa casei părinteşti. ¾ Noii născuţi sunt contaminaţi de moarte târzie. ¾ În fuste verzi, firele de iarbă pasc cirezile de vis ale satului înnămeţit de timp.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 41

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Lumini crepusculare se înclină în faţa smolitelor genuni ale nopţii. ¾ Întunericul paşnicei nopţi mă luminează cu raze dentuneric. ¾ Explozia de resentimente a naturii m-a rănit cu iremediabile bucurii. ¾ Ţipau tăcerile în gura guralivului mut.

¾ Un cal verde, păştea iarba maro de pe islazul pereţilor albi. ¾ Aud cuvinte absurd aburite de alcool contrafăcut. ¾ Femeia plângea, cu plete mari de lacrimi. ¾ Şi-a aşezat vocea într-o valiză plină cu tăceri. ¾ Drumul spre rai trece prin iadul existenţial. ¾ Eroul pitic a făcut fapte mari. ¾ Se-aşterne liniştea pe stânca tăcerilor moarte.
42 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Pupilele lungi tânjeau după vederile nisipului cald. ¾ Aud înălţătoare simfonii în lupta cu tăcerile inamice. ¾ Am rupt în bucăţi ziua de ieri, pentru a o reconstitui mâine. ¾ A gustat din plin cum este să te arunci în gol.

¾ Neoprita morişcă a timpului stă gata mereu de pornire. ¾ O mamă cu pântecul copt mi-aşteaptă binecuvântarea. ¾ Soarele îşi împleteşte razele în şuviţe de ochi întristaţi. ¾ Pe tava neagră a nopţii, lucrurile par slugi ale luminii.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 43

¾ Fumegau subţire parfumuri vagi de crin. ¾ Şi însoriţii muguri plesneau de bucurii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nimeni n-are dreptul de a smulge sufletul din pieptul blindat cu speranţe. În pasărea aceasta se află-un zbor căzut. ¾ Eu curg întreg în fragmente de melodii melopeice. ¾ Aerul primea lovituri de voce ruginită. Trăgeau cu salve de artilerie în pacea lumii veşnice. ¾ A primit sărutul de spume al sângelui. Trăiesc o linişte tulburată de-ntristare. ¾ Deghizate în nuferi. speranţele cresc în lacrimi ce dor. Am îngropat în glie anii strămoşilor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văzui prin păpurişuri săbii cu nasu-n sus. Plăcerea muncii este dureroasă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 44 .

Iei cuvântul. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 45 . ¾ Şi brazii. chinuiţi de ploaie şi vânt. învinse gândul nebun. protejaţi de umbrela genelor. Ochii ascunşi şi-au ieşit din ei. ¾ Oglinda timpului a deformat trăsăturile. chiar cu toţii. ¾ Lumea vizuală nu vede nevăzutele lumeşti. vezi cum sună şi îl aşezi în gama de vers a poemului în devenire. îl întorci pe toate părţile. se răzbună în verde crud. ¾ Copacii. ¾ Ploaia creşte vertiginos sub ochii noştri. coboară-n fericiri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Liniştile îmi curg în lacrimi de tăcere. Cu mintea călită. ¾ Vorbea din el ca din altă persoană.

¾ Oglinzile. se întorcea la mine. ¾ Pipăia cu ochii zgomotele fine ale mirosului. ¾ Mestecenii prăfuiţi cu var nestins. se sting de frunze. 46 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ca un bumerang. ¾ Şi-a umplut toată viaţa cu tinereţe trecătoare. au cerbi-n cap cu crengi. în visele de cerbi. reflectă o tristeţe. ¾ Visul. ¾ Zbor falnic de copite. când să atingă pământul. ¾ Ascultă cu privirile şi-i vedea în auz. în focul toamnei reci. înnegrite de timp. ¾ Ţesătura luminii prin nouri se destramă. ¾ Mi-am pus vârstele străbunilor la presat în albumul genealogic.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Pătat de zeama primelor realizări visa la preamărire. ¾ Timpul din distanţă dispare la destinaţie. ¾ Iarba miroase-a ciute.

¾ Himerele îi sticleau în faţă. O brumă grizonează tâmpla toamnei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se scaldă-n val de aer un nud de-nfăptuiri. Ameninţarea care-l pândea din noroiul acela cleios. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 47 . l-a dezlipit de visare. nu voia să afle nimic din ceea ce-l interesa.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Sugrumat de curiozitate. Nu pângăriţi pronaosul iubirii. Prezentul este unicul timp care trăieşte. ¾ Seminţele împământite pornesc în marş forţat spre aureole de lumină. îi trezea plăceri nedurute. Luceferi blonzi se scaldă-n întuneric. ¾ Un fel special de durere. iar sticlele îi himereau în spate.

¾ Hălăduiesc pe un picior de plai. putrezit de noroaiele uitării.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ziua cea mai vie din viaţa mea a îmbătrânit prematur. ¾ Plângeau cu roşii lacrimi. triştii maci. prin lanuri. ¾ Le lâncezesc ideile în ţeasta purtată inutil prin înalte şcoli. 48 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ O pasăre executa un soi de zbor soios. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 49 . I s-au umezit buzele de graba rostirii de cuvânt. ¾ Nu-şi putea dezlipi privirile încleiate de admiraţie. ¾ Păşea în zigzag cu picioarele păroase de umbre. ¾ ¾ ¾ ¾ Mă-ntreabă de culoare un snop de flori mirate. ¾ Atenţia îi ciulea urechile avide de zvonuri. erau mereu gata de luptă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îşi hrănea gândurile cu idei alterate. ¾ Are rezerve neexploatate de către exploratorii rezervaţi în a prezerva. Şi-a înmuiat condeiul în eternitate. ¾ Cuvintele. înregimentate în certuri. ¾ Soarele a tăbăcit bolta cerului cu albastru. În final s-a afundat cu fundul în scaunul nedefinit de funcţie.

¾ Ura lui. ¾ Îşi bătea capul cum să-i sucească gâtul unei idei. ¾ Mă reculeg cu gândul la culegerile de versuri neculese. ¾ Cu ochii dospiţi de somn. ¾ Înfioraţii muguri în flori au explodat. 50 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . într-o existenţă atemporară. ¾ Extrage scinfoluri ascunse din amănunte nesemnificative. putea fi schimbată în nimic.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îmbătrânise. greţos de neagră. ¾ Calul călărea timpul cu o dârzenie de cavaler teuton. abandonat de timp. ¾ Şi-a dat seama că este foarte greu să îmbrace o femeie care s-a dezbrăcat foarte uşor. ¾ Era neliniştitor de liniştită. ¾ Se deschide noaptea în fiecare zi care moare. caută drojdie de bere.

¾ Gloria adevărului a fost pătată de către neînvingătorii mincinoşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stătea ascuns. bune de călcat în picioare. cu mine. ¾ Locomotiva războiului tractează vagoanele imense. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 51 . ¾ Era un verde neobişnuit pentru un albastru drapat în galben. de dincolo de vers. în mijlocul mulţimii de alţii. în spatele ochelarilor fără lentile. pline cu pericole imprevizibile. ¾ Şi-a pus în gând să-şi învingă înfrângerile. ¾ O lebădă născută-i din zi cu albe pene. ¾ Rămăsesem singur. ¾ Mutul se sătura de ţipete indigeste. fără ruşine. ¾ Nevorbitorii şi-au pavat drumurile cu cele mai frumoase cuvinte. ¾ O rimă mă privea încrucişat.

¾ Atmosfera interioară începuse a se revărsa în exterior. ¾ Ea este singura care mi-a învins singurătatea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ A simţit o spărtură în idealul său. ¾ Iubirea-i o fiinţă de dragoste pătrunsă. cu privirile mele moi. 52 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Nu m-am sărăcit pe mine. ¾ I se sculase un gând impotent de-înălţare. ¾ Am pipăit o tăcere asurzitoare. îmbogăţindu-vă pe voi cu ideile mele.

Armate de gânduri răzleţe m-atacă cu gloanţe de dor. ¾ ¾ ¾ ¾ Căciuli de frunze pomii îşi pun în primăvară. Mânca ades cuvinte din pâine nedospită. Lumina bunătăţii i-a adus o umbră de iertare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 53 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Hălăduiam printre coclauri surde. plouat fiind cu nori de andezit. ¾ Acuma el mereu se odihneşte fiindcă-ades în grabă a trăit. ¾ Ţi-am înţeles sentimentul de neînţelegere.

¾ Pe coardele-mi de suflet cântai. ca o vioară. de vise bântuit. ¾ Ireversibilul preumbla prin eter poveri de timp şi spaţiu. ¾ Imagini îngroşate de mister mi-arată semne vagi. idei netrăite-n visare. ¾ Plonja prin amintiri. ¾ Simt cum realul se dilată în simboluri. ¾ Se scaldă-n timp.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Trei vise debile mintal mă-ndeamnă frecvent la trezire. printre lumini eterne. ¾ Am ars în elogii de vers. 54 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ades căzând pe gânduri. ¾ Se-nvecina cu somnul în puncte cardinale. trei drumuri de-ntristare şi de dor. ¾ Umfla cuvinte mute în clare supărări. ¾ Mă pierd ades prin somnuri. neînsemnate.

Clopote vii de rouă. Observ cum toamna vieţii se reazemă de-o zare. în linişti. Dispar spre a mă naşte în dragostea ce-ţi port. Nesăţios de doruri. Am adunat în creier vise de vers stelar. doresc să-nvingă începutul. Şi zilele-şi fac turnuri de ore care pier. Picură rar. sunt adăpat de vise. apun în pesimism. Trec nopţile ca cioclii. în sfârşit. izvoare nasc din noi. Eu. singurătăţi ce mor. Din stropii de iubire. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 55 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respira printre flori zefiruri de miresme. Un soare piroman incendiază zile. Îşi transformară trupul în albe farmacii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ne-înaripate ape-s în susur de izvoare. azururi îngropând.

Bolnavii cară-n spate spitale de infirmi. Din luna plină cad firimituri de stele. Apleacă iar spre mine visul tău de dor. Văd cercuri de ecou. cu mâna pipăind. Mergându-şi drumul său. Poftesc la masa serii firimituri de cer. Marea-i o fată goală învelită în adânc. Şi din poeme noi culegem fructe coapte. Arşiţa vine nudă pe plaja noii mări. Ca doi strigoi sunt ochii ce-n umbră mă privesc. Cotrobăie-n unghere o noapte de neant. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Sunt tânăr ca un estic în nordul meu apus.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Murdar de râs pe pieptu-i. statornicul umbla. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 56 O floare-i sărutată de fluturii berbanţi. Cu frânghii albe-n soare. ilarul a murit. de vară sunt legat. Boabe de Rai eu macin în gândul cel barbar.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 57 . Caracatiţa spaimei în frică sa postat. Sunt primăveri crescute din lăstăriş de soare. Sparg noapte de-ntuneric în dimineţi de vis. Mi-e casa-ntr-un poem de domnul Eminescu. Ai lacrimi colorate de triste-amărăciuni. Şi vieţile-s întinse apoi în grea ţărână. Au ţeste pline ochi de nişte găuri sterpe. În mine curge-un râu de ape stătătoare. Miroase-a grâu fardat prin formele de pâine. Cu sânge alb curg vinuri în cănile din cramă. Privesc adânc în ochi-ţi şi mă simt ameţit. ca să ne vadă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Drapel albastru ziua întinde peste zare. În casă-mi intră timpul prin geamu-ntredeschis. Iar răscolit-au pluguri prin câmpurile reci. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-apropie o stea de noi.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 58 Plângea pe clape albe bătrânul tău pian. Cu suliţi de privire îşi atacă duşmanii. Un cântec care moare îşi va lăsa urmaşi. Ne cheamă iarăşi seara la felinar de lună. Astralul de durere-i lovit de bucurii. Cu stropi de soare umbra murdară-i de lumină. Se-nchide Cerul iarăşi în propriul său jur. Zilele goale fost-au de noapte iar umplute. Mă-ngropi în fericire cu ale tale şoapte. Garoafe violete vând ceasurile verii. Auzuri dezmorţite cad primăvara-n ape. Privirile strivit-au tot ce urât era. Ieşiră-n greva foamei cuvintele pe străzi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin capul său trecut-a o cioară de idei. Îmbătrânite haine stau pe-un cuier de om. Lucrurile te-ntreabă la ce să-ţi folosească.

afară să se vadă. Mască de suflet este chipul meu. fata în alb s-a îmbrăcat. Priviri imaculate de plânset s-au lovit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 59 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respiră-n falduri rare rochiţa de pe ea. Ies suflete. Deschis-au strigăte sferice ochii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu plânsu-i negru. Deplâng leşinul frunzei în cădere. Lacrima este-o lavă de plâns interior. Prea multe nopţi mi-aglomerează viaţa. Pe străzi au înflorit iar ploi de fericire. prin simţuri. Sânge curgea din beznele tăiate. Promit să nu exist în noaptea fără vise. Din floarea vieţii cad petalele de timp.

privirile-mi căzură. În băi de ape clare se scaldă dorul meu. Simţeam dureri în unda de umbre-a unui gând. Un vis de tinereţe pierita-n ţintirim. Vechi adieri de vânturi prin părul tău şoptesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Mureau speranţe-n mine ca fluvii în ocean. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 60 Copaci bărboşi de frunze fost-au bărbieriţi. Văd ochii tăi de perle cu-albastre zări în ei. Oglinzi de ape plânse scâncesc în asfinţit. Râdeau în cercuri ample apele străvezii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pe mersul tău tăcut.

¾ Chiar dinăuntrul meu voi smulge întuneric. polenul ce abundă în florile de mai. ¾ Cercurile-n tăcere-şi închid circumferinţa. Un val năuc mă poartă în marea de-ntrebări.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţi-admir aliura fină. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţinteşte prea departe. regii corone-şi tund. cu şolduri de vioară. Mărgelele de stele stăteau pe gâtul lunii. Femeia asta plânge în versul meu ilar. Intrarea luminoasă e-o poartă spre-ntuneric. Pădurea de fiinţe. aproapele din noi. În frizeria lunii. Curge prin oameni sânge-n şiroaie de trăiri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 61 . Ieşiri întunecate lumini aşteaptă-n van. Zilele se răscoală în zorii care mor. în galbena miere. Albinele-nviară. plină-i de uscături.

Când viaţa rost nu are. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 62 Îmi caut timpu-n ora minutului trecut. moartea-i folositoare. ¾ Minerii fericirea şi-o sapă-n miez de roci. Natura-i fericită că merge-n infinit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi în nadiruri arde viaţa. Decât dureri insuportabile. Îmi caut fericirea pe al durerii mal. ca-n răsărit. mai bine o moarte suportabilă. Purtat-am în valize prea grele depărtări. Bolnav de galben. Nemăsurate imnuri înghit cuvinte reci. timpul. Ţâşneşte-n noapte strigăt din ochii tăi tăcuţi. Mormintele veghea vor tăcute peste noi. ¾ Se vede cum durerea tăcerea-i însoţeşte. în toamnă a intrat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Eu versuri amuţite vreau să lipesc pe cer.

cămaşa-i veche. Graba vertical. Cu ţipete în tâmple. se transformă-n durere. Sculptat îţi văd eu chipul pe-o lacrimă de floare. în dimineţi de vis. Orbiră nopţi măreţe. Poetul se îmbăta cu cald răsfăţ de liră. tu. atârnă mâini de plâns. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Precum o libelulă. Trăiesc în intertimpuri exteriorizate. mă-mpinge dorul greu. De plâns. Din salcia pletoasă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Durerea-i o fiinţă ce moare des în noi. ideea îmi zbura. În razele de soare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 63 . m-acuză-n plan orizontal. eul să nu-ţi pierzi. Pădurile-mbrăcară nou strai de sărbătoare. o cale să-mi găsesc. Voi rupe bariere. Dimineţile reclădesc cetăţile ruinate de-ntuneric. Chemarea de-mpliniri în spaţiu virulează.

aş vrea să mă adun. Păliţi de întuneric. Eu risipit în tine. ca la indigou. Doinele implorau urechi să nu fie-ascultate. Pentru a câta oară te naşti.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu braţe de dorinţă. Cad orele pe-altarul timpului meu trecut. Pământul stele culegea în poala lui de tină. printre tăceri deşarte. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 64 Copilăria pare izvor de tinereţi. Şi cerul te privea cu încordări albastre. Maeştrii vorbelor şomau. Viaţa îţi dete vremea. în dorul meu? Pe bandă am prins glasul tău. Un verde de împliniri păşteau cirezile virgine. frumoşi sunt sânii tăi. frumos să o risipeşti. Tot în aval plutesc toate-ale mele gânduri. eu trupul ţi-l cuprind. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Privit-am în afară prin ochii tăi cei verzi.

m-atrage-n mrejele-i de vis. ¾ El îşi uitase ochii între sânii tăi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Maşini chioare de faruri orbecăie pe drum. clipeşte printre nori. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 65 . Un stol de-mpuşcături se naşte-n lan de spice. Actor eu sunt pe scena propriei mele vieţi. visează iarăşi primăveri. ¾ Parfumuri de-amintire în scrin sălăşluiesc. Cu însetare îţi sorbeam culoarea. ¾ Frumoasă curiozitate. lăsată-n urmă de al tău parfum. ¾ Lumina-i condensată-n întuneric. ¾ Au izbucnit în plânsuri recile izvoare. ¾ Un ochi de cer albastru. de stele să se spele. ¾ Mâinile străzii urcă încet pe trotuare. ¾ Curg ape concentrate-n izvoare de lumini. Omul este ideea în însuşi încolţită. Munţii coboară-n râuri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Copaci cu râsuri de zăpadă. ¾ Pătrunşii de prostie sunt cei mai fericiţi.

În ceaţa zării cântă un cuc de nori curaţi. Mă ţin de umbra ta. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 66 La întrebări abstracte. ferindu-mă de soare. Toţi vor în ceruri aş fixa fotolii. Zgomote ca de ceară ieşeau din urdiniş.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strângeam prezent din ultimul trecut. În mine. răspuns concret eu vreau. Cântări cu voci de valuri oceanul înalţă. Închipuiri de umbre vagabondau prin vis. câte-o dată. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Îl muşcă mintea iute. Ne-acoperim de lacrimi. Zăpezi de aur alb omătuiau câmpia. Se revărsau din guri cascadele sonore. E-ndrăgostit şi bradul de clinchet de izvor. cu dinţii de idei. sub ploaia de noroc. luceferii cobor. Căutătorul n-are timp de copilării. Se cască ziua albă din gura dimineţii. Şi inima-mi valsează pe unde de mister. Învălui în speranţe bietul meu viitor. În lumea mea eu sunt o rază de lumină.

Frunze de viaţă-mi cad în timpul cel trecut. chiar pe al meu trecut. În amintiri învălui. cu tine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 67 . prin ochii mei. de Ţara mea. în şoaptă. în sclavi ne-au transformat. Soarele-n cer. profund. Nicicând nu vor să fie lucrări ce voi a fi. călare. Se-îneacă-n mare râul cu sete de mărire. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi se rotea în creier iubirea satelit. privind spre viitor. Eu mândru trec. cu gloanţe de gândire. Tăceri înţepătoare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A aţipit. Vorbeau tăceri. cu-o stea. Ca lacrima de mică-i speranţa ce-o mai am. Obsesii de natură mă ameţesc mereu. Am fost pupat cu buze fierbinţi. Partidu-i ochi de Ţară. golindu-te cu-o şoaptă. Ochesc adânc prin vremuri. Te-ai rătăcit aseară. trup şi trai. despre cuvinte reci. Te-am sărutat cu-n gând. se pare.

Ne cheamă cerul verii să nu încărunţim. sfârşitul mi-e ostil. Sufletul mi-e tradus în muzici de fanfare. În umbra vieţii creşte trecutul tumultos. Noian de unde calde răcorile-mi înec. Trag timpuri după ele cosciuge-n cimitir. Îmi place începutul. spre neuitări de timp. O noapte absolută mă-ngroapă-n amintiri. ea nu-i în slujba mea. Răsare clar din note o caldă simfonie. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 68 Roţile anilor se-nvârt pe axa vieţii noastre. Trecute ore faste în viitor aştept. Gândesc acum şi pentru atunci când n-oi mai fi. Culorile aprinse în spirit ludic ard. Eu mii de vieţi trăit-am în viaţa asta scurtă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Eu sunt în slujba vremii. Iubirea ne ucide cu dulcele-i otrăvi. Imagini îşi iau zborul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aramă grea e timpul topit în viaţa mea.

Un soare din val iese-n creştetul dimineţii. Mi se-aşezară ochii sub tâmplă. Un şir de ani m-apasă. trăiesc intens şi clar. către rodiri târzii. să viseze. Rochia zile. prin susur. ţâşnind în viitor. Văd raze de-nceputuri. Aş vrea s-aprind un foc. Uitări atemporale mă-mping spre viitor. Stau zgâriat pe scoarţa unui nume. Scriu piese care ştiu că nu îmi vor fi jucate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 69 . Ascultă pulsul ierbii de coasă întrerupt. Prin muguri urcă pomii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu sorcove de ape plecat-a râu-n vale.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Izvoarele. coşmaruri îmi aduc. noi o vom dezbrăca. Poeţii mai rostiră sunete-nmormântate. Respiră timpu-n ceasuri ce nu se mai întorc. cu filele de ani. Vise de ceară neagră. Îşi vinde ora zilei pentr-un nucleu de noapte. noaptea. cam ameninţător.

din calendare vechi. Când naşte ziua ore.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nu mai renasc speranţe din clipele ce mor. Văd ceruri de lumină cum paşnic mă cuprind. cu lacrimi de otavă. O flacără umană cuprinse-un animal. Sub coase plânge iarba. Culege-mă cu grijă. de umbre-ntunecat. Încep să-ncărunţească tinerii ani ai mei. Mai sună-n rime calde sufletul său curat. Rămasa cicatricea. Avea un chip hidos. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 70 Explozii mute crinii. Trecutul mă-nfioară cu frig de viitor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . aş vrea aici să fii. Zăceau în gropi comune cei fără de mormânt. Distanţe mici. viteze mari şi timpuri scurte. făcut-au din miros. Zâmbetele-i mijesc din negrele mustăţi. durerea a plecat.

Închişi vor fi acei ce cheile deţin. Sunete şi imagini. Sunt toate ale lui. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 71 . osanale spre Soare înălţa. Din muntele fântânii vreau setea să-mi ogoi. în grabă. Pământul. Nu ştiu ce mă opreşte să sar din mine-afară. Propun să fac mai multe. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tramvaiele-s ca melcii cu coarnele-n curent. Vorba i se ridică mai sus decât e el. să-mi iese câte-am vrut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Altoaie de putere să punem în copii. până şi pe imberbi. Se-nmoaie în albastru ziua cu flori de in. cu sunet de lumini. deşi nimic nu are. Au măduvi de pământuri strămoşii cei trecuţi. el citea. I-au ras pe toţi odată. Îmi cânta-un brad de păsări. Sunt nimenele care tot creşte în ceva.

Victorii inutile adesea m-au înfrânt. Rămase-n urmă timpul grăbitului din el. Omul sfinţeşte locul pe care-l va spurca. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 72 Triluri de păsărele mă-nţeapă în urechi. Am coborât în noapte prin cerul plin de vise. De dincolo de simţuri. Lovit de ani. Trăiesc prin publicaţii. trecând prin oameni. Liniile privirii s-au arcuit de timp. Sunau a stingeri greieri. mai plânge timpul cel irosit. Trăieşte-n tihna verii tot codrul înverzit. Simţeam cum mă inundă oceanele ce mor. în codrul obosit. o lume mă simţea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . de-un Om a fost oprit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un om. Şi răsăritul tânăr râdea către apus. deci încă mai exist. Fiinţele aprinse se sting în focul lor.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Furtuna s-a născut din adieri uşoare. spre mine s-a-nclinat. Crengi de mătase rupt-am din pom de borangic. Omul e potrivit pe locul care-i place. Se-ascut în mine unghiuri către speranţe mari. prin valea mea de lacrimi. Din flori de piatră seacă mirosuri el scotea. Apa nestinsă pare. Încerc să trec agale. de focul ce a curs. sperând să dau de zi. În ritm de termometru. Urcam în vârful nopţii. În naşteri moare timpul ce nu va mai veni. n-am timp de frunzărit. temperatura creşte. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 73 . Prea lacom să citesc. În cimitir de ceară plâng moarte lumânări. Privirea-i mătura gunoi de timp pierdut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-a-nchis în el cu-n lacăt şi cheia a-nghiţit. Planul iubirii tale. Aud cum curge câmpul în grânele din lan.

Pe paralelele iubirii cad unghiurile triste-a părăsirii. Linii de fericire trec pe şoseaua vieţii. Respiră colorata zi. cuvintele îmi par. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 74 Cozi de păuni umflate. cărbuni aprinşi mocnesc. Fereastra unei clipe azi s-a deschis spre mine. Nori negri se adună pe cerul ne-ntinat. pe marginea uitării. Răsare ora zilei din noaptea ce-a trecut. De ce un prost să-i fie stăpân unui deştept? Întunecat mi-e văzul de raze neaflat. Din cerul sfânt. florile din ronduri. ¾ Îmi înfloreşte ceasul în taina aşteptării. un înger. coboară-n ploi de zloată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Lunec neputincios. Ne cheamă ceasul veşnic în cursa lui de foc. ¾ În cenuşa de cuvinte. Se uită fix la mine o oră de pe ceas. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

bolnavă-n pat de cer. Sub creanga unui veac. Curgeau călduri din soare. noaptea s-a-nfiripat. Din picuri de-ntuneric. din noaptea de nămeţi. Himera-mi sugerează false realităţi. Noaptea scăldată-n vise. Vin visuri albe-n gene. prin razele de foc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În gol priveşte luna. din ramul nopţii reci. aleargă-n infinit. nevolnic sap mormântu-mi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Arici cu ţepi de raze e soarele bălan. cu forţa. Îşi prelungea fiinţa prin dansul popular. În lacrimi de omături plâng iernile târzii. De icter pare luna. vinul lin lunecă. Neliniştea m-apasă. în trăsnete de nori. Strănută cerul aspru. la geoidul mut. Prin muzica din cramă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 75 . înspre griji. în soare se trezi. Spaţiul normat de aştri. Cad fructe de visare.

Clocit-am multe zile pe patul din spital. Eliberează ore ceasul care a stat. să ştii cum să revii. Avea un râs de parcă recent m-a păcălit. Aleargă umbra nopţii. Se încleştase timpul în spaţii de neant. veacul spre ere dăinuind. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ţărâna din clepsidră încet m-a-mbătrânit. Se naşte clipa. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 76 Mi-a putrezit condeiul prin călimări de vers. Exploatau creaţii. lumina ce-a născut. Când lumea se distrează tu în spital boleşti. Visează poezia s-ajungă pe Olimp. din multe-acumulări. Port chipul Ţării mele în suflet şi în gând. Urcând. Aştept să-mi cânte cucul şi-aud o cucuvea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un strigăt şerpuieşte în neauz de surd. priveşte-n urmă. Mamele fără naşteri. Mai port în amintire fapte de ţintirim. copii au adoptat.

Şi curiozitatea se naşte prematură. privighetoarea tace. Sânge de ceaţă curge din norul cel ploios. de poţi. Trecutul îmi coboară în inimă. Din falsităţi unite nu iese adevăr. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Laureată-n cântec. Omul e o măsură mult prea nemăsurată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Transformă negativul în pozitiv. Zăvorul amintirii e tras peste uitări. Am vrut să ies din spaţiu şi-am nimerit în timp. tiptil. Speranţele mignone-s înalte cât un vis. S-au rătăcit pe ceruri stelele fixe-n timp. Cele mai mari afunduri tânjesc spre înălţimi. Eu pot în neputinţe uşor să mă întorc. cu spiritul bolnav. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 77 . Era tumult de multuri în plinul de prea mult. Mai locuia-n coşciugul cadavrului din el. Om sănătos văzut-am.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ochii tăi stârnesc ecouri în visele mele de dor. O noapte, cu-ntuneric, iar m-a legat la ochi. Capitonaţi cu şoapte-s pereţii din urechi. În grele gravitaţii dragostea m-a împins. Lichelele-adunate-s în colonii de hoţi. Umbrele cu mirosuri de soare eclipsate-s. M-am fost născut de fapte ce-s în persoana mea. Când încălcam secunde, minutul mă-njura.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
78

Incendii de iubire inima mi-a aprins. Scriu despre transparenţa oraşului opac. Se-aud foşnete de paşi în surda-mi aşteptare. Gazela de femeie mi-nchise gazele. Bărbosul femeiesc ce masculin a fost. Într-un el dormise o într-o-mbărbătare. Este nedrept să crezi că nu este nedrept.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Scrieri de zeci de pagini, un mic citat înghite. Cădeau nămeţi de iarnă peste zăpezi de frig. Scriu despre cei ce ştiu că despre ei nu scriu. Iubirea dă în clocot, pe focul neaprins. Marea-i munte adânc – albastru – plin de ape. Filă cu filă, marea-şi citeşte valuri mari. S-a-mbolnăvit lumina de seară şi de vis. Precum un cer căscat, genunile-mi zâmbesc.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Grâul, pe drum de ţară-i cu gândul la oraş. Din a timpului caleaşcă, anii au fost biciuiţi. Îmi şchioapătă destinul ce-l de sfârşit bolnav. Crescuse timp hain în barba lui de moş. Tot ce-a-nceput în mine, în mine s-a sfârşit. Nici o viaţă nu-i eternă ca moartea cea de temut. Drumul meu, sfârşit în mine, să-l continui nu mai pot.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 79

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Opreşte timpu-n clipa vieţii şi omoară-l, dacă poţi. Scăpăm pe jos secundele din ceasuri. Capacele-i săreau de-atâta stat. Viaţa-i ca un tren cu mărfuri ce mor în drum spre Infinit. Merg înspre cer acei corbi ce zboară pe pământ. În umbra sufletului meu un soare-a răsărit. Un cer căscat în ape pare marea. Avem moarte perfectă şi viaţă de eşecuri. Speranţă-n ochii tăi e gata să se-înece.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
80

Omizile mergeau spre pomul lăudat. Eu din trecut fac poze-n viitor. Îngălbenit-au ani în calendare. Cu limbi de vânt acum vorbeşte marea. Timpul îmi rupe foi din cartea vieţii. Speranţe-ndoliate port în timp. Soarele-şi pune doliu de eclipsă. Sub ploaia de cuvinte eu m-am udat prin voi.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Cu glas baritonal o beznă m-a surzit. La orgă îmi cânta lumina-n vechiul schit. S-a descărcat, prin moarte, de grave tensiuni. Priveşte semiluna cu-n ochi semideschis. Viscole de lupi turbaţi, prin lanuri răscoleau. Îşi aplecase zgomotu-n tăcere. Crivăţul iernii se încrunta crunt. Pământu-i scufundat în cerul de azur.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Crengi negre, fără frunze, par ciungi îngrozitori. Şi marea îşi brodă cu valuri nebunia. Zăpada iar topit-a mirosul toamnei reci. Miroase a tăcere umbra de sub platani. Ningea cu poezie peste poeţi imberbi. Anii îşi nasc urmaşii în nopţi cu foc Bengal. Văd vorbele cum cad din micile ecrane.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 81

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Valul pe mal aruncă emoţii submarine. Un gând, ca o rachetă, spre tine am lansat. Rafale de eşecuri m-au ciuruit în zori. Îmi zboară avioane de doruri către tine. Un tun de bucurie astăzi m-a bombardat. Pe-altare de-ntuneric,ofrande-am lepădat. Pe cer, urme de stele; urme de paşi pe sol.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
82

Vârcolacii de noapte, rod luna de pe cer. Între foc şi între noapte se află gândul meu. Vedeam prin lucruri lumea care se urâţea. Merg casele, cochete, pe lâng-al Ţarii drum. În eul meu mai simt nucleu-ntregii lumi. Clipa cu uşi de aur în ceas mi s-a deschis. Au înflorit caişii în fluturi efemeri. Zăpezi umane cad din îngerii de nori.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

să mă primăvărez. Eu îl pofteam la mine. O picătură blondă înaintă spre râu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Muzica-nchisă-n discuri plânge din gramofon. Zdrenţe de sentimente bune de peticit. Iar râde luna plină în focul de-mprumut. el ne scuipă cu iad. Văd stele dolofane. el mă poftea la soare. Avea nămol de gânduri. Prin vorbe păcătoase. se varsă în câmpii. Eu printre sentimente adesea galopez. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin ploi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 83 . E foarte lângă mine ceea ce nu-mi doresc. Prin voce fermă el îşi scălda amăgirea. mergând spre Infinit. Timpul mătura vorbe ce nu-s transpuse-n scris. frunze căzute. nămol aurifer. Văd zilele cu soare întinse prin poieni. Din talpa poeziei eu spini de rimă scot. Ii cresc aripi de noapte somnului meu barbar. Dealuri din munţi născute. Actori-şi văd pe scenă talentul prelucrat. cu vântul se certau. Veneam dinspre o toamnă. Se-mbracă-n bâlci oraşul de-alegeri pregătit. Creieru-şi lumina cu opere de artă.

Exist deşi. În sihăstria mea. Mă cumpăram pe mine cu câteva minciuni. în amurg. De ele speriate. eu parcă nu mai sunt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Mă simt tot mai întreg. cu drag. cu mine mă-întâlnesc. Deşi-s dotat cu mâini. Văd chipul unor vorbe în litere. pe mine. doar mama ta.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Te-a ascultat şi te-a văzut. pruncul cel dolofan. Creşte în tinereţe. Se-nfioră de sine zefirul. mi-ntorc ochii pe dos. îmi fug. alunecau în vale. La dragostele false. ideile. de cer m-am îmbătat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 84 Sunetele pe schiuri. făcut-am alergii. cu fruntea mă hrănesc. Tot bând la zbor de păsări. sculptat. Doar cântecul de leagăn mă poate retrăi. Neanturile albastre. la toţi când mă împart.

aştept. câteodată mă mai atingi cu-n gând. încerc să intru-n voi. şi când n-oi mai veni. Cresc prunci bălai prin sate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Să mă aştepţi iubito. Se are doar pe sine. Câte puţin întârzii în tine. cu o stea. poate-aş fi fericit. pe drumul tău de vis. Mă-mpiedecam de mine. Călătoream spre mine. cu-n tren de viitor. Mă caută un lucru pe care l-am uitat. spre a clădi idei. Măcar de-aş şti a plânge. Când nu încap în mine. Un tăvălug de carte în mine a pătruns. Focarele m-apasă. Te simt cum. Tu mult mai ai de gând să te ţii după tine? Să mă doineşti cu doruri aştept. Strigat-am după mine dar nu m-am auzit. şi cimitire cresc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 85 . aştept. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvintele epave ţâşnesc din adânci ape. Se înţepă în zare apusul. uneori. multiplul cel din el.

Eu m-am lovit de mine şi nu m-a cam durut. Atât m-am fiert în mine. prin greve a ieşit. Lumea din noi afară. O arie de gânduri m-aşteaptă să le nasc. mă simt mai uşurat. precum un scai. Doar gândul se mai ţine. Uzaţi de împărţire căci vreau să vă sunt dat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu-o lacrimă eu. ca un elastic. Convins sunt eu că numai o doină te-nmoaie. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 86 Îşi scutură aripa de înălţimi. până ce-am dat pe-afară. Limitele se luptă să scape de sfârşit. un şoim. Mi-ascut creionul minţii cu-o lamă de idei. în timp. Aş vrea să rătăcesc prin timpul viitor. Memoria se-ntinde. astăzi. Fug după timpuri care acum nu se mai întorc. Nimeni nu poate şti când mă voi nemuri. de mine. Sora mi-e steaua care acum cade pe cer. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fluturii urcară dealul de culori. mă vizitează des. Aş vrea să ies din mine. Culoarea plângătoare. Car metri cubi de grijuri. pe nimic. Dureri de kilograme se varsă-n drumul meu. Port tone de tristeţuri în trupu-mi obosit. Garoafele-s gravide de miros colorat. tristeţuri şi-ndoieli. timpul e condensat. să mă adun în voi. Imperii de iluzii se bat în capul meu. Se vând în magazine şi visuri. Tăişuri de pumnale pipăi. O boală legitimă. iar m-a contaminat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 87 . Aş vrea să-mi pot ajunge gândul ce mi-a fugit. Uzina mea de gânduri intrată-n faliment. Mi se topesc în suflet profunde nopţi de vis. mor. Îmi sar în aer gânduri de pace şi progres.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În sala de lectură. în gând de rană. Privesc cum vorbe surde în fraze lunge.

Iarăşi m-a păgubit ştiinţifica eroare. cu arta din orice. Eul meu calm străbate vagi ţesături de nervi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 88 Sculptură prea frumoasă din amintiri zidesc. Buzele-ţi cer săruturi. uşa mi s-a trântit. Când timpu-şi lasă barbă. spre Viitor. din toate cele trei. Răspunsul tău e strigăt ce pune întrebări. Îl contrazic pe Hegel. Dureri raţionale mă caută-n destin. Cel care moare singur de toţi va fi jelit. În urma mea aleargă Timpul. Când să pătrund în lume. înseamnă că-i bătrân. Părinţii tineri au mult prea bătrâni copii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Numele nu-ţi ucide cu fraze de-mprumut. prin doruri scrise-n ochi. Ar vrea-o pe a patra. Dorm pe saltea de vise şi pernă de coşmar.

Cădem în gropi de timp. Deschide uşa largă spre gânduri care-ţi vin. cu gloanţe de regrete. Perdeaua amintirii. Prin gloduri seci mai umblă târfele nopţii reci. am câştigat un vis. Moare încet în sine-mi copilăria mea. Jucând la loterie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O aură de plânsuri diforme m-a marcat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fete de nufăr lacul născu în flori de alb. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 89 . Împuşcăm amintiri. Un întuneric pur a înghiţit lumina. Mă reîntorc în mine cu fiecare somn. Curat trăieşte-n lume doar cel ce-i anonim. prin lutul ancestral. Rulează roţi de gânduri pe drumul de suspin. Din lustră îmi zâmbeşte o lumină mincinoasă. Trimis-am iar mesaje spre oamenii ce vin. oriunde ne-am afla. trasă-i peste trecut. Ne ducem Ţara-n suflet. În patul băieţesc. cleioase vise dorm.

măsoară timpuri clepsidrice ce mor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ceasuri de ceară topită. 90 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Lucrai o viaţă-ntreagă numai la crucea mea. Pământul doarme-n cosmos. vântul. Îmi sună scurt la uşă necazurile mari. Scheleticele doruri în mine se-ncarnează. atrag priviri în lan. adesea întru-un fiind mă scald. Eu nefiind. prin pomi se spânzură. Cei maci. cu-o clipă m-am ales. Dreptăţii i s-a pus. Cerşind la universuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 91 . scăldaţi în sânge. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mor lacrimi de tristeţe din ochii tăi senini. Coroana roşa-n foc. Dreptatea şi Adevărul. Noaptea cu vise moarte încă nu s-a născut. pe roată trase-au fost. În ştreang de creangă. legende depănând. Mereu îmi fuge gândul la marginea de zbor. ¾ Din noaptea nemuririi aş vrea să beau un pic.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un bărbier de soare e umedul amurg. Lumea trăieşte-n mine în ritm de metavers.

Speranţele-s mai treze.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Petale mute cânta-n parfumul fără gust. dar timpu-i trecător. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 92 Schelete de idei se nasc în nopţi de stâncă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în zori de zi. Din timp creat mi-e trupul. Parşive sentimente mă-mping înspre păcat. Luna s-a pansat. mereu. plopul pare un popă decedat. cu mirosuri de vis. Zorile dimineţii la mine limba-şi scot. n-oi mai putea ieşi. În noapte. Râdeau în soare crinii. Ploaia-şi vomita stropii în glodul pământesc. Căzând în groapa morţii. Ai pâinea şi cuţitul iubirii-n mâna ta. Am înnoptat în versul de ziuă criticat. Cu un bandaj de aur.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un trăsnet de cuvinte m-a electrocutat. La câinii de metale. adorm cu capu-n nori. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Săgeţi de rândunele ţâşnesc din cuib de lut. din cerul de gândiri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 93 . şi estul nu mai vine. vântul parole-şi face.. Ambasador la soare trimis-am gândul meu. Eu. la negrul nor. Rari vânturi aiurite. Am prins un gând în creier şi-l ţin prizonier. Don Juanul cel de fluturi cânta-n balcon de flori. vagabondau prin crâng. Îmi curg în cap cuvinte. Din flori de primăvară. Cad frunze terfelite de ploaie şi de vânt. Cobai cu blăni de moarte cresc în laborator. printre sentimente adresa poposesc. Şi muntelui de vârfuri corone-i cresc în cer. sănii au înhămat. Ceasul e ca un paznic la puşcării de dor. O mână-n cap îi puse Domnul. Plopii cu trup subţire. Iar începe apusul.

mă mângâie pe cap. Ziua. cu mâini curate. pământu-i mângâiat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 94 Cresc roadele uitării în pomi trăsniţi de timp. Obrăznicia vremii. un vânt şi-un şoim răzleţ. fluieră a deznădejde. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . În loja atmosferei. cu sârg o suportam. Vorbe cu limba scoasă se duelau în van. sălcii cu crengi de dor. crăpate. Cu tălpi desculţ. Un anotimp pătruns-a iar în odaia mea. iar m-apucă de urechi. Azi o contracetate crescut-a în oraş. Cu gume de uitare noi ştergem amintiri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Boceau pe mal de lacuri. Crivăţul cu mâini de gheaţă. Un viscol de geam spart.

¾ Cu zaruri noduroase. în teascuri mor plângând. mă-nchin. prin ape cântă marea. Respir în versuri albe un cânt de ciocârlie. ¾ Atomica sa cruce Pământu-n spate-şi cară. ¾ Copaci-şi băteau capul cum să scape de vânt. îmi joc norocu-n glod. Copilul începutulu-i cu gându-n viitor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 95 . ¾ Struguri bolnavi de toamnă. Am simţul poluat şi-un sentiment plouat. Răbdările mi-au fost învinse de-aşteptări. Cu plete de nisip. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ La chipu-ţi de icoană. Stau frunzele pe ramuri ca haine pe cuiere. deşi-s ateu. ¾ Speranţa îmi hrăneşte visele care mor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Timpul mai rupe foi din cartea vieţii mele. La un vulcan bătrân iar îi plesneşte bobul.

prin spaţii virulam. mături zbura. ca un strigăt. ¾ Sunete de cuvinte spre mine să-ţi apleci. Cuvântul mă rosteşte chiar şi atunci când tac. ¾ Lumina se retrage din calea nopţii reci. la-ntoarcerea-n cuvânt. ¾ Baba Cloanţa Cotoroanţa. 96 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . printr-un basm. dincolo de mine vreau. să car cuvinte-n spate. prin valuri plânge marea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Steaua de nimeni iarăşi voia a fi ceva. ¾ Alunecăm pe ore. Din ora de speranţă a răsărit lumina. Dând tipul la o parte. îmi trece prin urechi. Speranţa. ¾ Eu. ¾ Surâsuri ruginit-au pe feţe de moşnegi. să ajung. Poate că se poate. musai. ¾ Timpul neblând mă muşca de gândul ne-mplinit. Cu visele spălate.

mi-ajung până în mult. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ca de foc. Mă-ntorc în mine iarăşi. Am fruntea tatuată cu cute de idei. Vise de viitoruri mi-au naufragiat. Cuvintele-şi înfing ghearele în idei. cu fiecare somn. cu ochii. în marea de tăceri. Ţipat-au glasuri mute. La inimă în poartă îmi bate-un dor nebun. Rănile vechi mă cheamă la calde vindecări. Şerpii de apă rece muşcau din ţărm arid. din amiezi cu dinţi muşcau. de pe cer. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 97 . note din portative. În rochie de floare grădina s-a-mbrăcat. Lacrimi ce plâng în mine.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dincolo de lumină se află nu ştiu ce. balauri roşii. Invidiat-am prostul că nu este deştept. cu o vioară. Rupea. Văd zile descălţate cum calcă printre nopţi. Ades culeg la păsări. La geamul meu de suflet obloanele am tras.

Trecutul şi prezentul în viitor se sting. O nimfă în izvoare de lacrimi se scaldă. pe sus. Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. Înoată-n noapte luntrea unor pescari de gând. În umbra lunii vrut-am căldura să găsesc. Pe crengi de cer voit-am cuvinte să atârn. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 98 Suspină prin buchete. care-mi zâmbeau. Iar-am aprins trecutul cu foc de amintiri. biletul să-ţi plăteşti. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi-am stins lumina minţii şi m-am culcat pe-un vis. Ea stăpânea o flotă de flori. Golit de răutate. Vuieşte Universul. Ameţitor de joase fântâni văzui. Pătruns în sala vieţii. de aştri bântuit. sufletul mi-e uşor. În noaptea vieţii tale o lună-a răsărit. tristeţea florilor.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fir de iarbă firav. Ne întrupăm în umbre. Popor de epopee se naşte-n versul meu. Între mine şi eu. cu glasuri de cuvânt. la noi. Eu scris-am fără plată. Muri în mine-o parte şi alta renăscu. sub soarele torid. Să te traduci în lucruri. Să trecem de la mine şi de la voi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Două furnici de smoală. discută-n legea lor. Făcut-am schimb de umbre cu un seamăn de-al meu. voia stejar a fi. Să nu loviţi lumina cu umbre de urât. Iubirea mea se scaldă în marea de lumini. sunt un mijlocitor. Imagine neclară tu pentru mine eşti. fără a sărăci. Te-ntreb cu vagi răspunsuri trăite între noi. Cuvinte sigilate au evadat din scris. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 99 .

iar. încet. ca să v-o dăruiesc. Vagi gânduri negative ucid încet. motanul. Pletele reci a ploii. iar încâlcite cad. M-am înturnat în trup cu palid suflet nou. Se scutură din păsări. De voi eu vreau acuma să mă îmbogăţesc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 100 Fără de fir îmi toarce. Din mine storc lumina. în primăveri. Cad gândurile toamnei prin frunze ruginii. suport fără să vreau. Mă înfioară gândul la dreptul de-a muri. triluri. Culege fructul vieţii când copt a fost destul. Nerupte umbre-n spate. nimic nu se află. Mi-e frică de o frică ce nu m-a-nfricoşat. Dincolo de acolo. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Suflet cârpit cu gânduri mai port în trupul meu. Netrupul meu n-o are pe ceea ce se are.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De gând mi-am lipit fruntea cutată de idei. Vise de vis îmi zboară. Bădia Soare-alungă stelele de pe cer. în albastru-mi somn. la ureche.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Alunece-ţi pe buze doar şoapte de amor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 101 .

Eu mă exist. prin florile de crin. Greu timpul mă apasă cu grijile-n nevoi. Eu locuiesc în mine şi locu-mi pare strâmt. alerg în urma mea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 102 Plânge-n grădină roua. dar nu mă preţuiesc. Numele meu mă strigă în prea străine limbi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tu eşti prea tu ca altul să poată fi ce eşti. începe-a mă durea. Am sentimente multe ce-n mine au murit. Pierdu-i un gând şi-l caut de o viaţă. au dat de neajuns. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . dar n-am unde mă duce. La câţiva ani lumină. Curgeau din cărţi poeme ce-n versuri mă scăldau. Am unde m-aştepta. Litere de-ntuneric sunt scrise pe-un mormânt. mă merit. Aşează-ţi poezia în veşnice statui. Ajunşi la neajungeri. Golit de mine-auzul.

o muscă virula. ¾ Mi-e foame iar de tine dar n-am să te mănânc. Cade în cer o stea. Întredeschide-mi uşa larg închisă. ¾ Dincolo de aici e un profund dincoace.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O naştere uşoară de cuvinte s-a fost în dată când nu s-a fost. Culoare de pământ are ţărâna-n mâini. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 103 . Zbura poetul printre oameni. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se-mpăuna curcanul. omătuiau fugar. ¾ Ştiu să găsesc dreptate şi-n micul adevăr. Să dormi cu mine în acelaşi vis. Slabe ninsori de vis. ¾ Învibrându-se în aer. urcată din pământ. dar nu se cocoşea. cu-o aripă de vers. ¾ În guri de foc ei îşi crescură glasul.

Prin razele de mâine. Simt foamea cea de carte foşnind apetisant. Tăciuni lăsaţi la vatră. viaţă sorb. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 104 Anafore şi nectaruri. curg solid în trup de zei. curgea acum. cu dor. Sângele se cânta în leagăne de inimi. Câmpii de suflet parcă-nghite seara. atunci. intră-n post! Din trupul Ţării. Flămându-le de sine. se vreau încorporaţi. Creanga răsare muguri încopăciţi de timp.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pleoapele-şi trag zăvoare de irişi. Femeia cea cu buzele de eu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Soarele are-antene de raze care mor. cu vorbe dulci îmi des hrănea auzul. Singurătatea tristă necântă a pustiu.

Vorbele împietrite durează mari tăceri. Sunetul lasă urme pe văzul meu tactil. Întru nezbor m-ajută lumea să persist. Snop de cuvinte treier şi-aleg bobul curat. Dinamitate inimi cu doruri se hrănesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 105 . Savanta lui neştire l-a dezumanizat. Deşi e fără laturi. M-am vindecat de tine dar nu te pot uita. În curte-mi sună-un câine. Cu ploi de flori. cercul e poligon. salcâmul ne-mbată în miros. Văd stele-ngenunchiate. În ronţăit de şoareci timpul s-a fărâmat. la geam. Un gând bătrân mă poartă în vechi copilării. Vântul ascute brice pe valuri de neant. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fără ţepi dorit-am să rup un trandafir. Statuile ecvestre rânjesc prin dinţi de cal. Format sunt din cuvinte şi nu mă deformez. de oaspeţi prevestind. printr-o perdea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvinte mutilate plâng şi cerşesc noroc.

Un timp vechi mă aşteaptă aici. Vrea să mă doară dorul cu un nedor durut. Stele. Eu sunt aşa de singur că nici cu mine nu-s. m-ajunge mult mai mult. Plâng cu nelacrimi sterpe de neurlet rănit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Când începe sfârşitul e un nou început. Emulul care vine. Descătuşez cuvinte în cuiburi de poem. sub gratia nopţii. cei dezrădăcinaţi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 106 Pescar. Pe-o dâră de lumină. L-au obligat să fie perfectul voluntar. Aş vrea mereu acolo să fie-un mult aici. îmi spală poeme de vis. în valul vieţii. Aproapele ştiinţei departe-i de trecut. Mutară Ţara-n Lume. deşi cu ele lupt. cuvintele-nfloreau. cuvinte eu am prins. Învins nu-s de cuvinte. ca să mă nasc.

Clopotul alb al iernii iar sună prin nămeţi. Mă doare riscu-n rana de anii mei produsă. Caschetele de sânge. Cu zgomote neroade. Timpu-şi deschide-o clipă în care eu pătrund. Eu îţi respir fiinţa prin visele de flori. în fracţiuni de clipă. Timpul născut-a timpuri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aflat-am de la lucruri limbajul lor tăcut. Mă doare iar pământul din Ţara ce-am lăsat. idei de mărăcini. Haine flori topite apar în vis de ceară. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 107 . liniştea lapidăm. Anii tăi mici mă strâng şi visele mă dor. Tu naşti furtuni de doruri prin pletele de vânt. plângeau soldaţi ucişi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În jungle de poeme. mare zeu. Un gând am pus de pază la singurul meu eu. Cu crengi de primăvară eu iernile-mi alung. Soarele. În ocna unui simţ opreşte-ţi sinele. aiurea în tramvai. mai scaldă-n raze Lumea. Atomi descreieraţi mişună-n molecule. Trăim istorii noi.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Capricii feminine stau rău postate-n vremi. 108 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Făcut-am cunoştinţă cu un străin din mine. Prindeam posturi străine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 109 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Iar ogorât-am pagini cu brazde de stilou. îmbrăţişează apa. pământu-şi vărsa reci lacrimi de izvor. Ora reglează clipa. mă doare naşterea mea de prunc. Dacă nu ar fi viaţa. agale căra timp. luni. moartea n-ar exista. în marţi s-a revărsat. Inima-i colivie plină cu dor închis. Carul cel greu şi mare. Îngeri încornoraţi. O ceaţă de iluzii m-a dezorientat. Maluri de lut bătrân. cu sufletu-mi pribeag. ades scotea din gură.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din răni. în piatră. pentru a o mări. Prăpăstii răsturnate par munţii cei masivi. La ceas târziu. Apa Sâmbetei. Doar trist fiind eu pot să intru în visare. S-au dizolvat şi munţii în ceaţa de uitări. Oglinzi reci de imagini au lumile ce mor. Cadavrele-şi sculptau liniştea lor.

Câmpiile ţes lanuri adânc prezente-n timp. se pare. 110 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Se sparg casante ore. ¾ Beţia viţii soarbe fruntea căzută-n vis. ¾ A leşinat în frunze poemul meu de vers. Poeţii toţi visează poeţi ca să ajungă. ¾ Cu ochi albaştri zarea priveşte spre apus.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În pene obosite pasărea s-a culcat. antenele-mi de gând. Sfârşit de fenomene începe-n poezii. Îmi doarme casa mamei în inimă de dor. Îmi cânta din parfumuri florile de pe ram. ¾ Am botezat o oră cu un statornic timp. ¾ E rece depărtarea de ţară şi popor. Mi-e călimara plină cu litere de scris. Prind vise de aiurea. Am răsărit. îmi caut cuvintele ce nu-mi mai aparţin. în anii care mor. ¾ Îţi zboară pescăruşii prin vântul tău de păr. O stea cu suflet mare rog a mă răsări. ¾ Scurmând printre litere. unde nu trebuia.

stele nu se răsar. plecat-am spre sfârşit. Să plec într-o o altă Eternitate vreau. vremea m-acoperi Născut din imprudenţe. prietenii o făceau. Cu ghiocei la tâmple. Iubirea de ţărână în sânge-mi curge des. Din muzica tăcerii eu sufletu-mi hrănesc. Îmi mor ades pe buze cuvintele de tuş. Când eşti destul de singur nu eşti destul de mort. Pe unde se tac greieri. Trăiesc într-o secundă plină de infinit. Ziarele au găuri de ştiri înmormântate. Când nu-i mureau duşmanii. Pletele de cuvinte îţi flutură în vânt. Mă-mbăt cu timp ce vine spre repede-a pleca. O frază de emoţii stă încrustată-n glas. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 111 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Infarcturi de petale în toamnă s-au produs. Călătoresc spre moarte şi nu mă-ntorc din drum. doar ţie ţi-am şoptit. Ce n-am spus niciodată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nespusele cuvinte afară au ieşit.

Daţi drumul luminii din lanţuri. Stelele ruginite se scaldă în lumină. Cuvinte ilicite loveau în plagiat. ora. ¾ Închis-am nopţi în beciul cu raze zăvorât. În hore exilate m-am prins. Sparge lumini oglinda de dragosti devastată. Amurguri. să zboare spre nevăzut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Culcat în iarba vieţii. Învăţaţi-vă moartea să retrăiască-n voi. mă paşte glasul tău. sărea spre infinit. iubito. cuvinte noi năşteau. se sting prin răstignit. Eu sinele-mi întind pe-un plai rostit de stele. Deschideţi timpul tânăr. te rog rămâi la fel. prin vitralii. S-a dizolvat în linişti un timp de gălăgii. Când eu sunt tu. Vreau să mă dorm. Să bem cafea de linişti din căni de neclintit. să ning.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din treaptă-n treaptă. să ploi şi să mă zbor. să vină peste noi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 112 Meduze de piftii născut-a marea-n valuri. fără să joc. Nemulţumiri de lucruri.

calea îmi aţinea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Sunt pregătit să-mi sune un telefon de somn. Cuvântul plin de sânge. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 113 . Din naştere se scoală şi pleacă spre nimic. Peregrinez prin mine. Pe harta mea de suflet eşti un punct cardinal. în spaţiul amorţit. Îmi uit prin cărţuri ochii cu care mi te vezi. ca să-l scriu. S-a dus până în moarte şi nu s-a mai întors. Aliniaţi în spate. Sunt plin de neajunsuri ce parcă nu-mi ajung. Stilou cu sânge-albastru luat-am. Când am să scap de mine voi fi mai singurel.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Vreau să mă zbor în păsări şi să mă tac în peşti. stau anii mei cărunţi. Gândul copil se moare în tânărul bătrân. cu-o frază s-a pansat. Nonexistenţa-mi cere tribute pentru că exist. Prea mulţi-mi eşti în mie şi prea puţin mi-e mult. Un viitor năvalnic. Îşi tremură mărirea-n nimicnicirea sa.

sădeau păduri de stele. Ţărani cosind lumina văd. de cu luminat. ¾ Arunci cu rezid de cuvinte-nainte dar urma se trece-napoi peste noi. dispar în naşteri noi. alerg în mă ridic. Eu. pierite-n neantul de nou. prin căderi de mine. Eu nefiind fiind. ¾ Mă zbor prin fereastra de soare-apune-n cuvinte ce nu mai renasc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ M-am naufragiat în mări de sentimente. 114 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . să îmi ajung în fugă de-ntuneric. Într-un pustiu de paşi descopăr mersul tău. ¾ Izvoare se curg în sfârşit de-ntuneric. Fiinţele de strigăt. ¾ Mă dor străbunici-n cuvinte de-arhaic. rimau către o stea. Versuri proptite-n cârje. Îngenunchez în faţa ta lumină. ¾ Văd vorbele cum cad din micile ecrane.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stingerea-mi sună-n urechi. ¾ Să nu se ajungem în cercuri pătrate. M-am spânzurat de-un gând. se scaldă-n valuri marea. Au îngropat lumina în felii veninoase. ¾ Doar mie îmi seamăn şi-mi pare că-n mine eu fostam clonat. În mine sunt cutremur inexistenţial. Firimituri de timp mai ciuguli neantul. ¾ Aleargă nepământul pe fost pământul meu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 115 . Apără-te de bine căci răul va veni. fiindu-mi rău de tine. Se va-ntâmpla nimic. mai aproape. ¾ Înscris-a ideea-n cuvinte cu o moarte ce o va trăi. prin iute ardeiul din ea. de nu te-ai naşte. La ţărm de cer. mereu. cu raza în centre de con. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cătuşe de eşecuri purtam la mâini. Mă ustură luna de miere. prin anii ce repede trec. ¾ Au fost nevăzuţi cum există în inexistenţe ce nasc. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit.

prin sentimente.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Caut. iubiri de negăsit. 116 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

ca focul să mi-l ţin. Împăsărite crânguri am consemnat în cânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţipa în sunet toba. în rătăciri aflate. am cumpărat cu-n dor. prin mine văd cum treci. M-am regăsit aiurea. Mi-a putrezit tăcerea de dincolo de gând. Ce este-n şoimul bolţii un neîmplinit zbor. Sufletu-n scântei de suflet. Mor în duel cuvinte de pitici uriaşi. Făptura neînţeleasă dreptate dublă-avea. Mă doare nenăscutul din minele cel viu. lovită-n ritm de dans. Învăţ să-mi trăiesc timpul care mă va sfârşi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ I-au înflorit în pleoape ochişorii. Dureri mai speciale în nedureri se nasc. Reci poezii. Dincolo de dincoace-i aproape-n depărtări. Ea. mai multe. foarte lângă mine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 117 . Se răscula pământul în brazda de sub plug. Tu într-o oră stearpă acuma locuieşti. Cu flori de stea-mbrăcată. mi-e mult mai dragă-n dor.

¾ ¾ ¾ ¾ S-a înălţat la Cer. Tot mai s-au dus spre mine bătrânele pruncii. Nu vă mai va să fie ce fost-a şi mai va. ei nici răspunsuri au. Voi pune-n mii de versuri neversul meu versat. căzutul în abis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ea nici culoare are. Rareş cel de Ştefan fiu nu fu cin’eu nu pot să fiu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 118 . Rar. Unde v-aţi ascunsu-v-aţi de nu mă văzutu-m-aţi? Mormânt fi-mi-va uitarea ce nu-mi fi-va viitor. Ne dă-ne pomu-n floare şi florile din pom.

Mă devorează eul. duşmănindu-i pe duşmani. ¾ Trăsneşti cu gloanţe oarbe din ochii tăi cu cer senin. Trec zile fără chip. ¾ Trec gânduri în negând urlând tăcerile de nestrigând. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 119 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În rostul fără Ţară fost. prin sinele din voi. prin verdele sonor. ¾ Vidul dintre cuvinte mă umple de somn. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mare cel Ştefan fu vodă. Muri frumos. trecând prin uşi de aer. Prindeau muzica udă antenele de vânt. iarăşi mult mai de am cât fost. Din guri păgâne cade eul meu.

Zăpezi decolorate ningeau pe tricolor. cu sfinţi să ne-mbătăm. Cu frunţi de foc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rătăcitor prin cer. 120 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . la Rovine. aprinse lumânări. De clopot spânzurate. ¾ Promit c-am să promit că n-am să mai promit. ¾ Viaţa fără umor e umor fără viaţă. plâng sunete-n eter. ¾ Bătrân cel Mircea nu mai vine în deal de vale. Linişti muriră-n jurul acestor cruci de lemn. Să bem lumini divine. ¾ De m-am născut e sigur că trebuie să mor. în noapte. ¾ Creşte-un gând de poeme în soarele târziu. nasc pe pământ. ¾ Nu promit să pot ce nu pot să promit.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Mai frică mi-e de mine. o zi m-a atacat. ¾ Toamna. ¾ O undă de-ntristare se scaldă-n dorul meu. prin doruri multe curg. ¾ Sunt invadat de pace. ¾ Năvalnic. stăpânul meu e rob. decât de adversar. ¾ Privat de libertăţi. remuşcarea muşcă din sinea sa. ¾ Cascade de-ntuneric. ¾ În mare văd nevăzătoare mărunte lucruri mari. ¾ Cu flori de măr şi piersic. prin râuri de lumini. ¾ Un vânt mătură strada de toamna înfrunzată. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 121 . ¾ Acum dând naşteri noi nu mai viteazului cel domn Mihai. moare muşcată de ger. cuprinsă de febra răcelii. ¾ Uităm să fim dorind s-avem.

cu-n gând. Între viaţă şi moarte. omoară cruci de foşti. Mă dor armuri rănite de armele de timp. Ilie cel Sfânt. Îmbrăcă-te în alb. Pe-a timpului cărare dorul meu s-a fost dus. şi-mi dă pace. fac pod din anii mei. 122 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Musca sparge aer cu zumzet de aripi. ¾ Cu bici de foc. ¾ M-am bucurat de ploaia ce-n soare s-a mutat. natură. ¾ Loveşte-te iubito. plesneşte-a ploi de vânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De culturale pofte mi-e pofta să poftesc. întru slăvirea verbului pios. ¾ Uitarea-n cimitire. de dorul meu. Îngenunchiat-au inimile toate. ¾ Nasc energii cumplite norii ce paşnici par.

tu calci pe umbra mea. cu-n dor de must acrit. Înscrisuri de-ntuneric. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Înţepata-n ţepeni ţepe mulţi ţepari. Copacul vieţii noastre-i în floare de idei. tâmpla ta de moş. azi la lumină ies. Omătuit-a vremea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strugurizăm podgorii. Te simt cum. Eu sfânt cu ochi de diavol devin. Nimeni nu moşteneşte o faimă-a altuia. Se cam purta porceşte. cel Vodă Ţepeş. Se bâlbâia-n meandre un râu lipsit de-arini. Crescut-au flori în groapa arată de-un obuz. câteodată. Aş vrea să fiu zefirul ce-ţi joacă-n părul blond. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 123 . Săgeata nemuririi străpuns-a corpul său. deşi el vier era. la văzul tău.

124 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Matrodu-n largul mării. se simte-n largul său.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 125 . ni s-au servit din plin.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din contră. bolnavă de bărbat. pe care ni le-mparte. Inima-n dinţi luat-am şi tras-am la măsea. Apăru pe culme Luna. era prima pe şcoală. Am publicat romanul pe care nu l-am scris. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rumegă cerbii linişti. Mama pater este alma mater. ca o bilă-n vârf de băţ. o-ntreagă după masă. El îşi pierduse viaţa şi tu i-o căutai. cu coarnele în cer. Are mare grijă să îşi ia de-o grijă. Ardei umpluţi cu aer. Am stat după un scaun. Clasa fără elevi. Primit-a mură-n gură doar fructe din import. Eu. din sclavie stăpânul mi-am salvat. Îşi face multe griji. eu mereu tot pentru am votat. Căzu la pat nevasta. robul.

lua un trei spre patru. trebuia o sută de ani să împlinesc. Durerea de ficat. vezi bine că deja ai orbit. O nouă vechitură s-a inaugurat. inima îi sfâşie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A început sfârşitul cel fără de sfârşit. căzutul…pe subiect. Deşi eşti surd. De când nu-i mai dai drumul. Celibataru-şi prinse soţia cu-n bigam. Când ţi-e lumea mai dragă. pe drumuri a rămas. Mai întâi prea mult stăteau şi apoi se odihneau. Examenul luat-a. Uşor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 126 Dalii şi margarete pozau în minijupe. uşor. Ăsta mai mult e rece şi mai puţin e şpriţ. scăpat-a şi el de boala sa. Ai vină capitală că eşti nevinovat. începe-aţi fi urât. Nu are importanţă cât eşti de important. Maşina lui cea mare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . pân-a făcut-o bec. Ieri. Elevul. acum i-a rămas mică. joi spre vineri. Şi-a curăţat ieri lampa.

Când doarme iepureşte. ape curg domol. pentru a o-mbuca. acest bigam ascet. cel chior de ochiul stâng. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 127 . Trecea cireada rusticană. În vaduri repezi. Ardeam de nerăbdare ca focul să îl sting. vulpea visează lupi. ¾ Nourii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Plâng paiaţele luminii. E om fără pereche. ca nişte bouri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rupse-n bucăţi bucata. printr-o rouă-n zori de zi. împung cerul nesenin. Nici n-am băgat de seamă când seama şi-a făcut. La doctor i se plânge că râde mult prea mult. peste campestrele coclauri. Are vederi de dreapta.

înspicate-n pâini. plâng în lan de roadă grea. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. ¾ Din spirala vieţii moarte. zidite-n trup de veghe. din pocale tuciurii. ¾ Vând coclauri de-ntuneric pe un ort de-atom solar. ¾ Regimente-ntregi de lanuri. visele au adormit. curg în Ţara mea de grâu. ¾ Mor. ¾ Vinuri negre curg în noapte. însetat. clipele născute-n timp. 128 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Bântuite de fantasme. neîncepută. visam a bea. ¾ Apa vie. o stea. se coc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Târziurile s-au născut mult prea devreme-n viaţa mea. ¾ Din nesomn. când se treziră. căzând. ¾ Mănăstirea ctitorită-i de lumină-n bob de zi. ¾ Doamne şi domniţe blonde. ¾ Voievozi topiţi în cronici. s-a născut. nopţi de stele-n ceruri mor.

Latră a democraţie un câine de mass-media. la stâne puşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pionierii de speranţe. ¾ Garoafele-s gravide de miros colorat. după un unghi obtuz. şerbet servind. ¾ Linia moartă este. prelungeşte-i viaţa celui nenăscut din dor. ¾ L-a sărutat cu foc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 129 . ¾ Ajuns acasă-ntr-un târziu. prin osuare. şacalii de politică. ¾ Şaizeci şi şase şi cu şase. de surziri orbiţi au fost. femeia. Toamna. plecat-am pe cărări străine. Dau iama iar. păstramita-n crame. toarce Luna. Curg armatele de îngeri în cohort de-mpliniri. ¾ Doamne. ¾ Lupavnicele oi oite-s de paznici lupi. curge din pocale-n vin. printr-o stea. pe înfocatul pompier. ¾ Glas subţire-n fir de aur. fac şase sute şaizeci şi şase. ¾ Serbăm serbările serbate de şerbii sârbi.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 130 Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. când mă spovedesc. Ucid cu sânge rece.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ La drept vorbind. prea strâmb e nefăcutul. orbul cel surd de-un ochi. ¾ Mă ştie din vedere. ¾ Avea de fier voinţa…acel complex robot. ¾ El rezolva probleme. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Orice răni vindecă timpul. fără nici o problemă. ¾ Împărtăşesc cu popa aceleaşi sentimente. ca un făcut. reptilele din noi. după care ne omoară. ¾ Văzu lumina zilei în noaptea dintre ani. ¾ Nici timpul nu mai are prea mult timp de pierdut. Unul hrănea o vacă şi altul o mulgea. Plânge-n dureri de gloanţe cerbul cel alicit. Trântorii cică nu-şi mai văd capul de treabă. eu.

Situaţia.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Doar cei aduşi de spate erau duşi la azil. Deşi e goală. Rindeaua face faţă la muncile de lemn. c-a delapidat. cam fost-am tras pe linia moartă. scaunul meu umbla. secretară. Cel mic nu suferea. Ucis prin lapidare fu. grave. geto-dacii făceau. Cam pe sub fusta mesei. e de multe ori obscenă. de rău de mare. el cere-o stea din cer. deloc. pe scenă. N-am nici o siguranţă că-n siguranţă sunt. Eu cer un cer de stele. Dornic de cunoştinţe. Lupte greco-romane. Muzica merge strună. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 131 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi volbura primit-a o diplomă de floare. Din mici confuzii. studia în prostie. Deşi sunt viu. Prim secretatul trece la prima. mingea nu vrea să intre-n gol. o fată m-a iubit. pe coarde de viori.

de-aceea nu citiţi. Un bici de foc plesneşte cerul de nouri plin. ¾ Drumul lui drept cotit-a spre-o sută de răscruci. prin florile ce mor. ¾ Finul observator. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 132 Am fruntea tatuată cu cute de idei. Trăiesc momente triste. ¾ Eu m-am oprit la timp dar timpul nu se-opri la mine. ¾ Nu pierde din vedere că totul se va pierde. Şi-a pus sufletu-n lucrare şi acuma nu-l mai are. ¾ Voi ştiţi că ştiu că ştiţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ El ştie cine va ajunge cineva. ¾ Avea casa şi masa. eu am mâncat trei mici. În vuiet de motoare şoseaua se năştea. Pe cel insuportabil mi-e greu să-l mai suport. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . doar scaunu-i lipsea. trece neobservat. ¾ Astăzi. Cocoşii dimineţii cucurigau de zor. fiind la mare. Nu plânge cerul care de nouri pare mut.

el este împărat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 133 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Au înflorit caişii în fluturi efemeri. Coase călăi. Sub cruci. să zboare-n viitor. prin iarbă. rănită. Trei picături de ploaie. O frunză de jugastru. cu-o iarnă. în umbră ascundea. voi dăinui mereu. În lumea lui de nimeni.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cărări de cerbi. Iarba-şi lungeşte viaţa. geamul mi-au sărutat. pădurea. în cimitire. Prin colbul de vârteje zbura-va ce am fost. lângă pui. Un popă bate toaca de lemn uscat. a moarte. În veşnicia morţii. doarme al nost’ trecut. prin ouă. prin brumă s-a jertfit. O prepeliţă moare. iar victim-au făcut. Las pasărea. doar prin fân. Prostul îşi face treaba din fişa sa de post.

Din balamale reci îmi scârţâie norocul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Portar are doar Raiul. în Iad intri când vrei. dar se molipseşte de nobil respect. să mă naşti a doua oară. Din modestie nimenea nu moare. ¾ Doamne-ţi cer întâia dată. azi campionul nostru păşeşte triumfal. ¾ În vers puţin noi pus-am cât mai multe idei. 134 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Acum cortina cade pe pofta de-a crea. rupte din soare par. ¾ Flori îmbrăcate-n galben. M-ajută megabiţii să umblu prin eter. ¾ Scăldat în lungi aplauze de aur.

„Perorări paradoxiste”. Vâlcea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu De aceiaşi autori: „Prin albe şi clasice epii târzii”. Rm. „Vreme de şagă”. 2004. 2007. Rm. „Creionări făcute cu pixul”. Rm. Oradea. 2011. Rm. 2000. Vâlcea. 2003. Oradea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 135 . „Parada marilor enigme”. 2009. 2000. Vâlcea. Vulcan. „Amprente paradoxiste”. Vâlcea. „Congruenţe paradoxiste”.

sute de sintagme şi cuvinte.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Am prelucrat. formă. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. iar „stih” din slavonul STIHŬ. acesta nu exista). verset din psalmi. dându-le aspect de micropoeme. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore.   . în laboratorul nostru mental. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. astăzi 14 octombrie 2011. care înseamnă vers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful