Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

- GRAFOSTIHURI -

Editura SITECH 2011

Florentin Smarandache

TOLBA CU METAFORE
~ GRAFOSTIHURI ~

Gheorghe Niculescu

2011 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ~ GRAFOSTIHURI ~ Editura SITECH Craiova.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE. 2011 Bibliogr. © 2011 Editura Sitech Craiova All rights reserved. cu specificarea respectivei citări. 2. Editura SITECH din Craiova este acreditată de C. parter Tel/fax: 0251/414003 E-mail: sitech@rdslink. Gheorghe Editura SITECH Craiova. including photocopying or utilised any information storage and retrieval system without written permision from the copyright owner.ro   Copertă şi grafică: Alexandra Cacovean Tehnoredactare: Corectură: Culegere text: Claudia Cacovean Gheorghe Niculescu Elisabeta Kocsik ISBN 978-606-11-1948-6 . FLORENTIN Tolba cu metafore / Florentin Smarandache. Gheorghe Niculescu . ISBN 978-606-11-1948-6 I.S. efectuate fără autorizaţia autorilor este ilicită şi constituie o contrafacere. prin orice procedeu. nr. din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru editare de carte ştiinţifică. a unor pagini din această lucrare.C.Craiova : Sitech. România Aleea Teatrului. Niculescu. Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific.© 2011 Autorii Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorilor.S. No part of this book may be reproduced in any form or by any means. Orice reproducere integrală sau parţială.I. This book is protected by copyright.N. Bloc T1.

autorii. parfumate cu balsam poetic. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore. o fetiţă de 13 ani. fie şi pentru câteva clipe. iar „stih” din slavonul STIHŬ. expresii pe care le-am ambalat în petale de metafore plasticizante.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Dragă cititorule. dându-le aspect de micropoeme. formă. Am folosit o astfel de noţiune fiindcă aceste creaţii ale noastre sunt însoţite de desenele Alexandrei. sute de sintagme şi cuvinte. în laboratorul nostru mental. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. verset din psalmi. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. am adunat din noianul de timp expresii şi sintagme auzite în anumite împrejurări şi diverse locuri. astăzi 14 octombrie 2011. Am prelucrat. noi. care înseamnă vers. înseamnă că munca noastră n-a fost în zadar. lecturare şi vizionare plăcută! Autorii TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 5 . „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. Aşadar. care există frumos şi creează plăcut şi despre care n-aţi auzit dar o să mai auziţi. pe care ţi le oferim pe tavă de carte. Dacă măcar o parte din aceste GRAFOSTIHURI o să vă atragă atenţia. acesta nu exista). spre a te delecta în clipele de răgaz benefic.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Iubirea infinită a fost lovită de efemeriditate. 6 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ Eticheta etichetează conţinutul în mod inechitabil. ¾ Fondatorul psihanalizei a analizat fondul psihic al analizatului. ¾ Paricid este acela care şi-a ucis părinţii cu parul. ¾ Perfectul natural are imperfecţiuni artificiale. Grigore nu are glagore. ¾ Sunt conştient de necesitatea cunoaşterii inconştientului. ¾ M-am risipit în mici poeme. dar bea agheasmă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 7 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vrea. în căutarea cuibului sterp. nu vrea. ¾ Femeile îşi mută primăverile în toamne enigmatice. ca o pasăre mută. ¾ Realităţile amare îmi biruie visele dulci. ¾ Sunt conştient că subconştientul îmi influenţează conştiinţa în mod fluent. cu litere de zbor cântat. ¾ Păsările se semnează pe cer.

Chip de cireş în floare şi glas de primăvară. 8 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . adesea se-ndulcea. ¾ Cu cifre-n loc de nume noi fost-am botezaţi. se uită la un pui. fiind orb. relaţii dacă n-ai. Toţi au văzut artistul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Oricât de lungă-i noaptea. Învaţă şi din cartea ce de duşmani e scrisă. Doar un actor pe scenă şi mii de spectatori. vulpea. ¾ Cu bucurii amare. ¾ Cocoşii trâmbiţează din goarna dimineţii. ¾ Un chior. ¾ Degeaba ai valoare. el nu vedea. Din surse mute eu primit-am informaţii ţipătoare. sfârşit îşi va găsi. ¾ Având nume de cifră. nu am diminutiv. Ca să ocup un scaun. dezechilibru aduse între orbi. la mese-am renunţat. ¾ Cu ochi de vultur. faptul că sunt nişte găinari.

Urâtă foc e apa ce arde-aşa frumos. lovita-n braţul stâng. sihastrul îşi făcea. Şeful abia acuma ucenicia-şi face. se perpelea un alb. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Seminţele cad în extazul fructului oprit. Trăim din nou aceleaşi zile vechi de când lumea. Dezordinea din noapte-i la ordinea de zi. Mulţi prieteni şi duşmani. Bine-nţeles că Bulă nimic n-a înţeles. Genii falsificate se vând la secanhand.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văd mâna mea cea dreaptă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 9 . Mâncat de gânduri negre.

¾ Mareea sufletului produce uneori valuri devastatoare. ne arată întârzieri lumeşti irefutabile. ce alte griji nu au. ¾ Se-ndoapă cu mâncări sofisticate cei parveniţi. ¾ Ceasurile de aur. ¾ Pământul înoată în eter. ¾ Priveşte afară şi-ţi scaldă interiorul ochilor cu frumos.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Scârbit de-atâtea glorii. fără colac de salvare. aleargă spre eşec. 10 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ruginite de timp. ¾ Stele golaşe fac plajă pe zenituri ancestrale.

Soarele a dat în clocot. a apărut o stradă care nu duce nicăieri. Bătrânii se revoltă împotriva tinereţii moarte. În drumul vieţii mele. Nămolul lăptos. ¾ I s-a pus capăt respiraţiei fără de capăt. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Avea suflet de statuie şi minte de soclu. cu vis de mare. nu-i bun de nici o brânză. fără a ne înstrăina. a secat înghiţit de uscatul însetat de răzbunare secetoasă. dar vrea să dăinuiască. ¾ Cărţile ne aduc străinătatea sub ochi. În oala Universului. acea insulă de apă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 11 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Lacul. ¾ Nu tot scrisul are dezideratul de a fi citit.

¾ Adolescenţii îşi ucid copilăria prin maturizare. dar am îngropat multe Ane în zidurile iubirilor mele. se dezbracă de petale. ¾ Călugării ghinionului au îmbrăcat straiele cernite în mănăstirea norocului. fiindcă nu te merit! ¾ Nu sunt Meşterul Manole. ¾ Noaptea ne smulge privirile cu raze d-ntuneric topit. am impresia că mi-au furat ideile pe care n-am apucat să le conturez.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Citind pe unii. ¾ Mă simt cuprins de trăiri necuprinse. ¾ Arborii primeniţi cu flori. ¾ Oiţe de stele. ¾ Nu te iubesc Ţară. pasc păşunile celeste. 12 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ S-a lovit de imagine. vânturile stau la taifas cu furtunile. ¾ Bolta celestă. în mod inimaginabil. ¾ Mările de sărbătoare au fost înghiţite de oceanul neantului. ¾ Casa mă aşteaptă cu zâmbet de ferestre deschise. ¾ Păsările albe din mine zboară spre înălţimi ce numi aparţin. aş putea ferici şi pe alţii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 13 . ¾ Râul se spală cu propriile ape murdare. ¾ Făina tăcerii mă pudrează cu nelinişti. încinsă cu un brâu de stele. ¾ Dacă m-aş putea ferici pe mine.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Afară. aşteaptă apariţia lunii. ¾ Plecările din mine s-au reîntors în tristeţuri căplăuge.

¾ Ieşea lumina din ochii ei. ¾ Vântul rece trăgea copacii de urechile înverzite de timp. ¾ Umbrele ţepene. ¾ Unde de struguri chihlimbarii râd în tristeţile toamnei ploioase. mă încântă cu răcori. ¾ Casa fuge de sub ochii mei înstrăinaţi de timpuri aspre. punându-mă în eclipsă. invidiind crestele albe de nori ale munţilor. înfipte în căldurile verii. ¾ Marea încinge o horă de valuri spumegânde.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Câmpiile privesc în sus. 14 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ninge cu îngeri albi în noaptea care sună din trâmbiţele întunericului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 15 .

urlă la astrele nerăsărite. ¾ Câinii. ¾ M-am trezit citind aceeaşi pagină. memorând-o a treia oară. ¾ Văd oameni paraleli. ¾ Bucăţi de lumină. ieşind învingătoare literatura cifrică. ¾ Cenuşa e scrisă cu litere de foc neaprins.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Înecat în focul vremurilor. sorb ape fierbinţi de trecut. dădea răspunsuri precise la întrebările nepuse. ¾ Imensul semn de întrebare. se topesc în retorte campestre de dor. înseriaţi în derivaţie. de pe cer. cu bot de lună. ¾ Lumina voalează imagini de-ntuneric. fără nume şi chip. de două ori. sleite de-ntuneric. 16 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Se luptă în mine poezia cu matematica.

¾ Cârpesc pânza vremii. ruptă de timp. ¾ Era mereu într-un duet cu el însuşi. ¾ Ceasul meu. ¾ Trecutul are mormântul săpat în istorie. ¾ Moartea geniilor este o prelungire a existenţei lor. îndeamnă la viaţă. ¾ Fluturii morţii. goana mea spre ieşirea din existent. ¾ Petale de soare mă mângâie pe răceli. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 17 . cu zboruri lugubre.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Privesc la cerul visător care nu mă lasă a mă îneca în ape onirice. trăirea mea. timpul meu. ¾ Glasul florilor se manifestă prin mirosuri plăcute.

săpunându-se cu amintiri. 18 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Frumuseţea-i creşte în obrăjorii rujaţi de timiditatea inocenţei juvenile. ¾ Spirala timpului a fost străbătută în linie dreaptă. ¾ Se scaldă în oceanul de vise.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Armura vremii nu ne apără de sfârşitul timpului. ¾ Luna şi-a scuturat praful auriu pe lumea plumburie. ¾ Pe femeie o domini doar dacă o laşi să creadă că te domină.

¾ În mine a murit un om şi nimeni nu vrea să-i sape groapa. ¾ În ciripitul codrului. ¾ Columnele infinite de grai se pierd în marea vorbelor de clacă. lăsându-ne baltă în faţa Dispariţiei. s-a descărcat în van. ¾ Ţi-am săpat un mormânt în inima mea vie. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 19 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Gândul mi s-a furişat în inimă. Clipele picură din ani. şi-a înghiţit magma. Conul vulcanic al neantului. încărcat de miresme. văd ramuri de păsări cu frunze vestejite de-ntristare. Aerul. pe uşa din dos.

viitorul ai vrea să-l vezi cât mai târziu. sperântuind la incompatibilităţi posibile. ¾ Are un nume mare. nu pot să văd cum aş putea să-mi văd de treabă. ¾ Lumea interioară este cea mai importantă lume. ¾ În întuneric. ¾ Ochii care visau au adormit în orbite. 20 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . pentru exterior. dar încape pe cerere. Nu încape pe cer. ¾ Un pas înainte determină alţi paşi s-o ia înapoi. ¾ Din îndepărtările interiorului unui om. ¾ Aseară mi-am întors ceasul … cu faţa la peretele dinspre zi. ¾ Când eşti bătrân priveşti doar trecutul. deschid un ochi de lumină.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Florile de lacrimi umbresc fructul bucuriei.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 21 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Noi progresăm în viaţă murind câte puţin.

22 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Într-o seară. am împrumutat de la ziuă câteva dimineţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vârfurile ascund sub ele munţii care le-au înălţat. ¾ Toamna cerne tristeţi de plumb pe feţe smolite de melancolii bătrâne. ¾ Brazda de apă a vântului tălăzuieşte ţărmuri necunoscute de visare. ¾ Luna clipeşte din ochiul semiînchis al craiului nou. ¾ Simt cum muntele creşte din trupul său păduri de ozon. ¾ Sugerarea plăcerilor imposibile este imposibil de sugerat.

¾ Mai am puţin şi ajung în locul din care nu mai este mult până departe. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 23 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Cei bătrâni trăiesc prin noi şi mor prin ei. ¾ Frigul se cuibărise în mine. ştiind că-l primesc cu căldură. ¾ Umbra mea-i locuită de raze de-ntuneric. ¾ Îmi înec dorinţa-mi albă în pletele tale negre. ¾ Un spaţiu gol se ţese în jurul meu golit de deplinătate. ¾ Scriitorul de vagoane a publicat un volum de trenuri impersonale. ¾ Circul plecase să vândă bucurii în urbea lipsită de pâine. ¾ Aud cum curge timpul în infinitul inexistenţei surde.

¾ Astrul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Am încuiat copacii în iarna verilor mănoase în rod. visând la beţii de verdeaţă. moare sugrumată de nehotărârea tristeţii. 24 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . lumina curajului. pe furiş. ferecată între gene. ¾ Copacii îşi leapădă seara plictiseala galbenă a frunzelor. cu razele rupte de dinţii eclipsei. ¾ Groaza. clănţănind din dinţii de-ntuneric. zboară cât mai spre înaltul cerului însorit. ¾ Pasărea. ¾ Luaţi tristeţea şi puneţi-o în ramele de vers a poeţilor ludici. scăldate în culori. dospeşte pe o tavă de zenit. ¾ Imaginile. pentru a se dezbrăca de umbră. se dezbracă de întunecare. ¾ Lacrima. cuprinde.

¾ Visăm ouă de soare în cuiburi de stele. ¾ Sufletul spaţiilor i-a îngreunat respiraţia. ¾ Suntem un popor de gânduri nemaigândite. ¾ Izvoarele visează deversări de râuri. pe ramuri de cer. ¾ Gândurile au încărunţit din cauza vârstelor ciuruite de glonţul uitării. ¾ Ascultă liniştea cu sonorul dat la maxim.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nu brăzdaţi singurătatea cu amintiri nefertile. către mările şi oceanele lumii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 25 . ¾ O căprioară tânără trece ca o lunecare de luntre prin boncăluitul cerbilor virili. ¾ Lumina s-a ofilit în aerul de vânt vărsat în apă de zboruri a fluturilor sihaştri.

¾ Mi s-a oferit a opta parte dintr-un pătrat de lumină. ¾ Inima mea de plumb este în imponderabilitatea trecătoare a neantului ce încă nu s-a aprins. ¾ Caii îşi luaseră iubitele lor căruţe la plimbări pe coclauri de lumină stearpă. ca să optez pentru întuneric. ¾ Aprind la morminte lumânări de întuneric stins.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Absolut toate lucrurile sunt legate între ele cu o trainică verigă de nimic. ¾ Noaptea foşneşte rar pe sub bolţi de lumină întunecată. ¾ Oglinda. mă ghinioneşte cu prevestiri funebrologice. 26 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Eram pus să veghez aripile de veghe ale supraveghetorului meu. spartă a nenorocului septuagenar.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 27 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O rază. ¾ Cu lanţuri grele de greşeli. delirează prin spaţii ancestrale de lumină. ¾ Un fulger a ţâşnit din norii încărcaţi cu electricitatea pozitivă a inimii tale îndurătoare. ¾ Beau uitare şi mă-mbăt cu amintirea. ¾ Mâini strânse sugrumă trecutul neglorios al inexistenţei viitoare. mă zbat în înoturi ireale spre suprafaţa afundată în gând. leg existenţe imateriale. ¾ Adâncit în sinea mea. idealizând viitorimi măreţe. înfiptă în stânca tristeţilor trecătoare. ¾ Exploziile au înflorit în crengile de cireş crăpat în soare. îndeamnă la nesupunere resentimentală a sentimentalilor imberbi. ¾ Liniştea. îmbătată de bucurii.

ca o topitorie de aramă şi cositor. se mustăresc pastramuri. 28 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ În clinchet de toamnă bătrână. ¾ Casele.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Toamna. ¾ Tocul tristeţii muiat în liniştea aceasta a infinitului. moare pentru viitor. ce sparg geamurile tăcerilor liniştitoare. în recipiente de chihlimbar topit. ¾ Azvârle din gură cu strigăte de pietre acute. ascunse în seara de-Nviere. scaldăn tristeţuri ireversibile treceri mortuale. lumânăreau pascal cu ouă roşii. ¾ Anii mă îmbrăcară în ghioceii timpurilor obosite de-ntristare.

cu cheia speranţelor deşarte.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Dumnezeu a însămânţat câmpiile cerului cu astrele speranţelor galactice. ¾ Se-mbracă-n armonie primăvara. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 29 . ¾ Cu somnul întins între ochii închişi. trezind speranţa celor disperaţi. ¾ Am închis noaptea într-o floare. tânjesc la orice fapte măreţe. ¾ Sunt stupul plin de grijile prisăcii. ¾ Puţin simţitoriul şi-a pus indiferenţa-n lentilele ochelarilor fumurii cu care scurtează nepăsarea.

30 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Doamne îţi cer o nouă naştere. ¾ Forând în straturi de vremi. ¾ Citesc lumini de beznă în ochii tăi închişi. găsesc comori de istorie. ¾ Zilele picurau în leagănul gol al anilor bisecţi din infinitul cuprins între două veşnicii. ¾ Mă dizolvam în juru-mi de-ntristare când mi-a surâs o rază de noroc. agăţat în vâltoare. ¾ Urechile-mi ciugulesc ciorchini de note muzicale.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Soarele-şi piaptănă razele de lumină pe plaja nisipului auriu. cu o veche existenţialitate. ¾ Sunt scaiul de timp.

şi-a golit sufletul de poverile poftelor carnale. ¾ Pe drumuri cariate de gloduri care plâng. armăsari cu copite de săgeată şi coame de Vremuri nebune. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 31 . ¾ Fiind vegetarian. ¾ Culorile dorm în petalele uitate în lacrimi de parfum. fâlfâind vioi. păşim vioi spre niciundele planetei de noroaie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Un stol de zile. ¾ Alergau prin vânturi. ne zboară speranţele acute în valuri muribunde. ¾ Făceau fotografii voalate de-ntristare.

¾ Sihaştrii. plutesc vapoarele de lumină ale trecutului tumultos. ¾ În marea serii. ¾ Timpanele absorb. înecaţi în singurătăţi de plumb topit. puse-n osuarele eroilor veşnici. ¾ Îşi extirpase sufletul pe masa de operaţie a deznădejdii. pe dinăuntru. un gând frumos a fost scos la malul de lumină al speranţei. ¾ Inima materiei este străpunsă de pumnalul antimateriei. ¾ Ne cântă străbunii din fluiere de ciolane. ¾ Eu privesc tot înainte şi văd în urmă viitoru-mi trecând. ¾ Înecat în noapte. trilurile venite din afară. înalţă rugăciuni de edenizare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Fagii îşi ridică-n vânt fluierele de frunze virgine. 32 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ Imaginile îi biciuiau ochii deschişi cu cheia uimirii. îngeruindumă-n visări nupţiale.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Călătorii treceau prin gări. cu o petală de crin alb. călcând prin gropile speranţei. ¾ Descoperă anormalul în normal şi vezi reciprocitatea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 33 . ¾ În trupul său căzut-a adormirea. ¾ Bolnavul. ¾ Mireasa albă a iernii a nuntit cu mine. cuprinşi de adormiri duse până la capăt de drum infinit. spălat de boală. ca apele ce mor. ¾ Paznicul de fier a fost împuşcat în călcâiul lui Ahile. ¾ Adevărul este greu de privit şi uşor de măsluit. în freamăt mut. ¾ Străzile mergeau înaintea asfaltării. s-a molipsit de deces.

¾ Noi iubeam aceeaşi frază încă nerostită. ¾ În continuare mă exist în păru-ţi blond. barbare. dacă-i vie. se pierd în aritmare. în timpul curselor de staţionare. ¾ Fructele s-au realizat în gemuri care gem de dulce aromat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vitezomana rămânea curios de nemişcată. ¾ Ritmuri de cânt. de frica tăcerii. apoi zvâcnea îndârjită spre visele sale de şedere. ca luna ce răsare. ¾ Spune-i că să vie în vie. ¾ Era impulsionat prin zvâcniri de piatră seacă să scoată bani albi pentru zile negre de nepăsare. ¾ Plângea cu lacrimi de ceară topită în faguri de miere de tei. ¾ Era conştient că îşi alimenta inconştientul. 34 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

plină pe jumătate cu cer azuriu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 35 . se revarsă-n înserări mirifice. a naufragiat pe o insulă de statornicire efemeră. ¾ Ziua cea mare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt în inimă un gol greu ca un supraplin. ¾ Fulgii de soare ningeau cu nămeţi de căldură pe plaje de vară toridă. iepurele îşi mijeşte lungile-i urechi spre înalturi. ¾ De frică. ¾ Un ochi călător pe ape. ¾ Lumina arde beznele de iad. ¾ Visam în ceaţa brazilor nebuni.

¾ Zorii se caţără în scări de zare. Visele. sufereau de înălţare la cer. Mă mai păstrez în mine. pentru tine. ¾ Un ecou insistent se înfipse în urechile neauzitoare. în felii dispuse pe tăvi de zenit. ¾ Mamă nu mă naşte încă odată căci mă voi revolta existenţial. ¾ Sorb liniştea-mpuşcată cu ţârâit de greieri şi orcăit de broaşte. iubito.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Ninge cu verde pe sufletu-mi de minte dominat. 36 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Mai caut drumul care la Roma să mă ducă. care nu atingeau pământul. ¾ A procedat la ungerea sufletului cu lubrefianţi Iudici.

¾ Căldura de-afară-mi pătrunde în oase. când timpul se opreşte. ¾ Brazda de ape a vântului loveşte tărâmuri de ceaţă şi ploi. ¾ Şi vânturi noi se nasc în părul tău bălai. ¾ Văd gânduri slabe ce calea-mi ating. din drum. mizerii de ură. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 37 . prin case de frig şi nămeţi. ¾ Timpul mătură cu vânturi. ¾ Tânjea la ne-ntruparea prin cuvinte. ¾ Moare şi el. ca nişte mumii scheletice de piatră. ¾ Câmpul de ghiocei a explodat în lacrimi de alb. sufletul de focuri uscăţit. ¾ Simte cum muntele creşte în trupul său campestru.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Aud cum curge timpul în timpane sparte dentuneric. ¾ Muri în apa vie.

nici subiectiv obiectiv. Unul toarce când întoarce. că faci rău ce faci.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt căldura sufletului din locuinţa frigului. ¾ Giulgiurile iernii albe acoperă tăceri misterioase. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 38 . când mă mint. ¾ Sunt omul ieşit din mine. ¾ Nu există frumos obiectiv. ¾ Am ochii burdujiţi de raţiunea somnului treaz al visării. Cuvintele private-i dădeau pe dinafară. altul stoarce ce nu toarce. Nu-i bine. ¾ Nu cred decât în mine. Materia mă doare cam imaterial. ¾ Primea-n tăcere loviturile provocate prin izbirea de gol. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O floare tulbure se limpezeşte-n geamul de lumină. spre a mă recunoaşte.

¾ Marea. care nu se va naşte.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În închisori de flori. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 39 . ¾ Peisajul alerga în privirile mele şi mă răscolea. nu va muri niciodată. ¾ Înaintăm cu automobilul vieţii. se lasă despletită de uitare. ¾ Luna îşi varsă taina asfinţitului în hăuri de melancolie. zăceau parfumuri. ¾ Ţăranii seamănă lanuri de tină şi aur de grâne în toamne culeg. ¾ Întinde fruntea să primeşti mirul eternităţii efemere. privind pe furiş în oglinda retrovizoare a trecerii noastre în nefiinţă. cu buze de vânturi. ¾ Fiul meu.

Unii fac transplanturi de cuvinte. ¾ Frunzele toamnei plecat-au pe drumul mirabilei treceri de veci. ¾ Sunt şi flori sfidătoare. ¾ Moartea vine numai atunci când timpul se opreşte pentru totdeauna. cu miros resentimental şi au culori vărsătoare. ¾ ¾ ¾ ¾ 40 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . este ca un ştergar albit de lacrimi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Viaţa mea. Şi-a copt viaţa la cuptorul cu microunde a nepăsării. beată de culoare. căzută-i pe multe cărări. cârpit din loc în loc cu câte un fir de speranţă. O mamă strânge-n braţe blânde copilării. în mărăcinii sorţii. Natura. ¾ Aduc elogiu suferinţei de a fi bucuros.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ În mine zilnic au loc cutremure cât muntele de adânci. ¾ Sunt dimineţi în care ziua se frământă ca un aluat nedospit. ¾ Vinuri vinovate de-mbătare, spumegă-n oalele lutului ars. ¾ În Carul Mare doarme un vechi timp, nins la tâmple cu ghiocei albaştri. ¾ Strigătul surd al culorilor aprinse s-a stins în întuneric.

¾ A primit un cadou împachetat în surprize. ¾ Timpul pare mâncat de o peşteră neagră cu dinţi de stalactite reci. ¾ Dimineaţa pare ca un burduf de lapte nemuls, spart pe prispa casei părinteşti. ¾ Noii născuţi sunt contaminaţi de moarte târzie. ¾ În fuste verzi, firele de iarbă pasc cirezile de vis ale satului înnămeţit de timp.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 41

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Lumini crepusculare se înclină în faţa smolitelor genuni ale nopţii. ¾ Întunericul paşnicei nopţi mă luminează cu raze dentuneric. ¾ Explozia de resentimente a naturii m-a rănit cu iremediabile bucurii. ¾ Ţipau tăcerile în gura guralivului mut.

¾ Un cal verde, păştea iarba maro de pe islazul pereţilor albi. ¾ Aud cuvinte absurd aburite de alcool contrafăcut. ¾ Femeia plângea, cu plete mari de lacrimi. ¾ Şi-a aşezat vocea într-o valiză plină cu tăceri. ¾ Drumul spre rai trece prin iadul existenţial. ¾ Eroul pitic a făcut fapte mari. ¾ Se-aşterne liniştea pe stânca tăcerilor moarte.
42 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Pupilele lungi tânjeau după vederile nisipului cald. ¾ Aud înălţătoare simfonii în lupta cu tăcerile inamice. ¾ Am rupt în bucăţi ziua de ieri, pentru a o reconstitui mâine. ¾ A gustat din plin cum este să te arunci în gol.

¾ Neoprita morişcă a timpului stă gata mereu de pornire. ¾ O mamă cu pântecul copt mi-aşteaptă binecuvântarea. ¾ Soarele îşi împleteşte razele în şuviţe de ochi întristaţi. ¾ Pe tava neagră a nopţii, lucrurile par slugi ale luminii.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 43

speranţele cresc în lacrimi ce dor. ¾ Aerul primea lovituri de voce ruginită. Plăcerea muncii este dureroasă. ¾ Deghizate în nuferi. ¾ Fumegau subţire parfumuri vagi de crin. În pasărea aceasta se află-un zbor căzut. Trăiesc o linişte tulburată de-ntristare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nimeni n-are dreptul de a smulge sufletul din pieptul blindat cu speranţe. ¾ Şi însoriţii muguri plesneau de bucurii. Trăgeau cu salve de artilerie în pacea lumii veşnice. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 44 . ¾ A primit sărutul de spume al sângelui. ¾ Eu curg întreg în fragmente de melodii melopeice. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văzui prin păpurişuri săbii cu nasu-n sus. Am îngropat în glie anii strămoşilor.

chinuiţi de ploaie şi vânt. ¾ Lumea vizuală nu vede nevăzutele lumeşti. îl întorci pe toate părţile. Ochii ascunşi şi-au ieşit din ei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Liniştile îmi curg în lacrimi de tăcere. Iei cuvântul. învinse gândul nebun. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 45 . ¾ Copacii. coboară-n fericiri. chiar cu toţii. ¾ Vorbea din el ca din altă persoană. ¾ Şi brazii. vezi cum sună şi îl aşezi în gama de vers a poemului în devenire. Cu mintea călită. ¾ Oglinda timpului a deformat trăsăturile. protejaţi de umbrela genelor. ¾ Ploaia creşte vertiginos sub ochii noştri. se răzbună în verde crud.

în visele de cerbi. ca un bumerang. ¾ Mi-am pus vârstele străbunilor la presat în albumul genealogic. au cerbi-n cap cu crengi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Pătat de zeama primelor realizări visa la preamărire. ¾ Oglinzile. reflectă o tristeţe. când să atingă pământul. ¾ Zbor falnic de copite. ¾ Timpul din distanţă dispare la destinaţie. ¾ Mestecenii prăfuiţi cu var nestins. se sting de frunze. ¾ Iarba miroase-a ciute. în focul toamnei reci. ¾ Ţesătura luminii prin nouri se destramă. se întorcea la mine. ¾ Ascultă cu privirile şi-i vedea în auz. înnegrite de timp. ¾ Visul. ¾ Pipăia cu ochii zgomotele fine ale mirosului. ¾ Şi-a umplut toată viaţa cu tinereţe trecătoare. 46 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Nu pângăriţi pronaosul iubirii. Ameninţarea care-l pândea din noroiul acela cleios. O brumă grizonează tâmpla toamnei. nu voia să afle nimic din ceea ce-l interesa. îi trezea plăceri nedurute. ¾ Seminţele împământite pornesc în marş forţat spre aureole de lumină.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Sugrumat de curiozitate. iar sticlele îi himereau în spate. ¾ Himerele îi sticleau în faţă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 47 . Luceferi blonzi se scaldă-n întuneric. ¾ Un fel special de durere. l-a dezlipit de visare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se scaldă-n val de aer un nud de-nfăptuiri. Prezentul este unicul timp care trăieşte.

putrezit de noroaiele uitării. prin lanuri. triştii maci. ¾ Hălăduiesc pe un picior de plai. ¾ Le lâncezesc ideile în ţeasta purtată inutil prin înalte şcoli. ¾ Plângeau cu roşii lacrimi. 48 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ziua cea mai vie din viaţa mea a îmbătrânit prematur.

¾ Nu-şi putea dezlipi privirile încleiate de admiraţie. erau mereu gata de luptă. ¾ Păşea în zigzag cu picioarele păroase de umbre. I s-au umezit buzele de graba rostirii de cuvânt. ¾ Are rezerve neexploatate de către exploratorii rezervaţi în a prezerva. înregimentate în certuri. ¾ Soarele a tăbăcit bolta cerului cu albastru. ¾ Atenţia îi ciulea urechile avide de zvonuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 49 . Şi-a înmuiat condeiul în eternitate.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îşi hrănea gândurile cu idei alterate. ¾ Cuvintele. ¾ ¾ ¾ ¾ Mă-ntreabă de culoare un snop de flori mirate. În final s-a afundat cu fundul în scaunul nedefinit de funcţie. ¾ O pasăre executa un soi de zbor soios.

abandonat de timp. ¾ Ura lui. ¾ Mă reculeg cu gândul la culegerile de versuri neculese. ¾ Şi-a dat seama că este foarte greu să îmbrace o femeie care s-a dezbrăcat foarte uşor. caută drojdie de bere. putea fi schimbată în nimic. ¾ Calul călărea timpul cu o dârzenie de cavaler teuton. greţos de neagră. ¾ Înfioraţii muguri în flori au explodat. ¾ Era neliniştitor de liniştită. ¾ Cu ochii dospiţi de somn. într-o existenţă atemporară. ¾ Îşi bătea capul cum să-i sucească gâtul unei idei. 50 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îmbătrânise. ¾ Se deschide noaptea în fiecare zi care moare. ¾ Extrage scinfoluri ascunse din amănunte nesemnificative.

fără ruşine. în spatele ochelarilor fără lentile. de dincolo de vers. ¾ Rămăsesem singur. în mijlocul mulţimii de alţii. ¾ Şi-a pus în gând să-şi învingă înfrângerile. ¾ O rimă mă privea încrucişat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 51 . pline cu pericole imprevizibile. ¾ Mutul se sătura de ţipete indigeste. ¾ Nevorbitorii şi-au pavat drumurile cu cele mai frumoase cuvinte. cu mine. ¾ O lebădă născută-i din zi cu albe pene. ¾ Gloria adevărului a fost pătată de către neînvingătorii mincinoşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stătea ascuns. ¾ Locomotiva războiului tractează vagoanele imense. bune de călcat în picioare. ¾ Era un verde neobişnuit pentru un albastru drapat în galben.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ A simţit o spărtură în idealul său. îmbogăţindu-vă pe voi cu ideile mele. ¾ I se sculase un gând impotent de-înălţare. ¾ Am pipăit o tăcere asurzitoare. ¾ Iubirea-i o fiinţă de dragoste pătrunsă. ¾ Atmosfera interioară începuse a se revărsa în exterior. ¾ Nu m-am sărăcit pe mine. ¾ Ea este singura care mi-a învins singurătatea. cu privirile mele moi. 52 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ ¾ ¾ ¾ Căciuli de frunze pomii îşi pun în primăvară. plouat fiind cu nori de andezit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 53 . Mânca ades cuvinte din pâine nedospită. ¾ Ţi-am înţeles sentimentul de neînţelegere. ¾ Acuma el mereu se odihneşte fiindcă-ades în grabă a trăit. Lumina bunătăţii i-a adus o umbră de iertare. Armate de gânduri răzleţe m-atacă cu gloanţe de dor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Hălăduiam printre coclauri surde.

ades căzând pe gânduri. ¾ Ireversibilul preumbla prin eter poveri de timp şi spaţiu. ¾ Umfla cuvinte mute în clare supărări. ¾ Pe coardele-mi de suflet cântai. de vise bântuit. ¾ Se scaldă-n timp. ¾ Am ars în elogii de vers.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Trei vise debile mintal mă-ndeamnă frecvent la trezire. 54 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . printre lumini eterne. ca o vioară. ¾ Mă pierd ades prin somnuri. ¾ Imagini îngroşate de mister mi-arată semne vagi. trei drumuri de-ntristare şi de dor. idei netrăite-n visare. neînsemnate. ¾ Se-nvecina cu somnul în puncte cardinale. ¾ Plonja prin amintiri. ¾ Simt cum realul se dilată în simboluri.

Observ cum toamna vieţii se reazemă de-o zare. Un soare piroman incendiază zile. Şi zilele-şi fac turnuri de ore care pier. în sfârşit. Îşi transformară trupul în albe farmacii. Clopote vii de rouă. Picură rar. izvoare nasc din noi. Am adunat în creier vise de vers stelar. singurătăţi ce mor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respira printre flori zefiruri de miresme. Dispar spre a mă naşte în dragostea ce-ţi port. Nesăţios de doruri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 55 . Trec nopţile ca cioclii. doresc să-nvingă începutul. sunt adăpat de vise. Eu. Din stropii de iubire. azururi îngropând. în linişti. apun în pesimism.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ne-înaripate ape-s în susur de izvoare.

Mergându-şi drumul său. Marea-i o fată goală învelită în adânc. Apleacă iar spre mine visul tău de dor. Cotrobăie-n unghere o noapte de neant.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Murdar de râs pe pieptu-i. Bolnavii cară-n spate spitale de infirmi. Poftesc la masa serii firimituri de cer. statornicul umbla. Arşiţa vine nudă pe plaja noii mări. Ca doi strigoi sunt ochii ce-n umbră mă privesc. cu mâna pipăind. Din luna plină cad firimituri de stele. Văd cercuri de ecou. Boabe de Rai eu macin în gândul cel barbar. Cu frânghii albe-n soare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . de vară sunt legat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 56 O floare-i sărutată de fluturii berbanţi. Sunt tânăr ca un estic în nordul meu apus. ilarul a murit. Şi din poeme noi culegem fructe coapte.

Privesc adânc în ochi-ţi şi mă simt ameţit. Şi vieţile-s întinse apoi în grea ţărână. ca să ne vadă. Sparg noapte de-ntuneric în dimineţi de vis. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 57 . În casă-mi intră timpul prin geamu-ntredeschis. Caracatiţa spaimei în frică sa postat. Sunt primăveri crescute din lăstăriş de soare. Mi-e casa-ntr-un poem de domnul Eminescu. În mine curge-un râu de ape stătătoare. Ai lacrimi colorate de triste-amărăciuni. Cu sânge alb curg vinuri în cănile din cramă. Iar răscolit-au pluguri prin câmpurile reci. Au ţeste pline ochi de nişte găuri sterpe.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Drapel albastru ziua întinde peste zare. Miroase-a grâu fardat prin formele de pâine. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-apropie o stea de noi.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Se-nchide Cerul iarăşi în propriul său jur. Îmbătrânite haine stau pe-un cuier de om. Cu suliţi de privire îşi atacă duşmanii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 58 Plângea pe clape albe bătrânul tău pian. Ieşiră-n greva foamei cuvintele pe străzi. Auzuri dezmorţite cad primăvara-n ape. Mă-ngropi în fericire cu ale tale şoapte. Ne cheamă iarăşi seara la felinar de lună. Garoafe violete vând ceasurile verii. Lucrurile te-ntreabă la ce să-ţi folosească. Astralul de durere-i lovit de bucurii. Zilele goale fost-au de noapte iar umplute. Cu stropi de soare umbra murdară-i de lumină. Un cântec care moare îşi va lăsa urmaşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin capul său trecut-a o cioară de idei. Privirile strivit-au tot ce urât era.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respiră-n falduri rare rochiţa de pe ea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 59 . Deplâng leşinul frunzei în cădere. Pe străzi au înflorit iar ploi de fericire. Mască de suflet este chipul meu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu plânsu-i negru. Ies suflete. prin simţuri. Prea multe nopţi mi-aglomerează viaţa. Din floarea vieţii cad petalele de timp. Lacrima este-o lavă de plâns interior. fata în alb s-a îmbrăcat. Priviri imaculate de plânset s-au lovit. afară să se vadă. Sânge curgea din beznele tăiate. Promit să nu exist în noaptea fără vise. Deschis-au strigăte sferice ochii.

Văd ochii tăi de perle cu-albastre zări în ei. În băi de ape clare se scaldă dorul meu. Râdeau în cercuri ample apele străvezii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pe mersul tău tăcut. privirile-mi căzură. Simţeam dureri în unda de umbre-a unui gând. Oglinzi de ape plânse scâncesc în asfinţit. Mureau speranţe-n mine ca fluvii în ocean. Vechi adieri de vânturi prin părul tău şoptesc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 60 Copaci bărboşi de frunze fost-au bărbieriţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Un vis de tinereţe pierita-n ţintirim.

plină-i de uscături. Zilele se răscoală în zorii care mor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 61 . Pădurea de fiinţe. Mărgelele de stele stăteau pe gâtul lunii. cu şolduri de vioară. Intrarea luminoasă e-o poartă spre-ntuneric.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţi-admir aliura fină. Ieşiri întunecate lumini aşteaptă-n van. ¾ Chiar dinăuntrul meu voi smulge întuneric. ¾ Cercurile-n tăcere-şi închid circumferinţa. polenul ce abundă în florile de mai. Albinele-nviară. Curge prin oameni sânge-n şiroaie de trăiri. aproapele din noi. Femeia asta plânge în versul meu ilar. în galbena miere. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţinteşte prea departe. regii corone-şi tund. În frizeria lunii. Un val năuc mă poartă în marea de-ntrebări.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 62 Îmi caut timpu-n ora minutului trecut. ca-n răsărit. Natura-i fericită că merge-n infinit. Când viaţa rost nu are. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi în nadiruri arde viaţa. timpul. Eu versuri amuţite vreau să lipesc pe cer. Purtat-am în valize prea grele depărtări. ¾ Minerii fericirea şi-o sapă-n miez de roci. moartea-i folositoare. Îmi caut fericirea pe al durerii mal. Mormintele veghea vor tăcute peste noi. ¾ Se vede cum durerea tăcerea-i însoţeşte. în toamnă a intrat. mai bine o moarte suportabilă. Nemăsurate imnuri înghit cuvinte reci. Ţâşneşte-n noapte strigăt din ochii tăi tăcuţi. Bolnav de galben. Decât dureri insuportabile.

Pădurile-mbrăcară nou strai de sărbătoare. Chemarea de-mpliniri în spaţiu virulează. De plâns. Orbiră nopţi măreţe. tu. m-acuză-n plan orizontal. Voi rupe bariere. Sculptat îţi văd eu chipul pe-o lacrimă de floare. atârnă mâini de plâns. Poetul se îmbăta cu cald răsfăţ de liră. În razele de soare. cămaşa-i veche. eul să nu-ţi pierzi. Cu ţipete în tâmple. ideea îmi zbura. în dimineţi de vis. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 63 . mă-mpinge dorul greu. Trăiesc în intertimpuri exteriorizate. o cale să-mi găsesc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Durerea-i o fiinţă ce moare des în noi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Precum o libelulă. se transformă-n durere. Dimineţile reclădesc cetăţile ruinate de-ntuneric. Din salcia pletoasă. Graba vertical.

Tot în aval plutesc toate-ale mele gânduri. Şi cerul te privea cu încordări albastre. Maeştrii vorbelor şomau. Doinele implorau urechi să nu fie-ascultate. Eu risipit în tine. Păliţi de întuneric. ca la indigou. aş vrea să mă adun. Pentru a câta oară te naşti. Viaţa îţi dete vremea. Privit-am în afară prin ochii tăi cei verzi. eu trupul ţi-l cuprind. Pământul stele culegea în poala lui de tină. Cad orele pe-altarul timpului meu trecut. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 64 Copilăria pare izvor de tinereţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în dorul meu? Pe bandă am prins glasul tău.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu braţe de dorinţă. Un verde de împliniri păşteau cirezile virgine. frumos să o risipeşti. printre tăceri deşarte. frumoşi sunt sânii tăi.

¾ Un ochi de cer albastru. ¾ Lumina-i condensată-n întuneric. lăsată-n urmă de al tău parfum. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 65 . ¾ Parfumuri de-amintire în scrin sălăşluiesc. Un stol de-mpuşcături se naşte-n lan de spice. Munţii coboară-n râuri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Maşini chioare de faruri orbecăie pe drum. ¾ Au izbucnit în plânsuri recile izvoare. de stele să se spele. ¾ Frumoasă curiozitate. Cu însetare îţi sorbeam culoarea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Copaci cu râsuri de zăpadă. ¾ Mâinile străzii urcă încet pe trotuare. clipeşte printre nori. ¾ El îşi uitase ochii între sânii tăi. ¾ Curg ape concentrate-n izvoare de lumini. m-atrage-n mrejele-i de vis. visează iarăşi primăveri. Actor eu sunt pe scena propriei mele vieţi. ¾ Pătrunşii de prostie sunt cei mai fericiţi. Omul este ideea în însuşi încolţită.

Mă ţin de umbra ta. Se cască ziua albă din gura dimineţii. În lumea mea eu sunt o rază de lumină. câte-o dată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strângeam prezent din ultimul trecut. Cântări cu voci de valuri oceanul înalţă. răspuns concret eu vreau. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 66 La întrebări abstracte. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ne-acoperim de lacrimi. Zgomote ca de ceară ieşeau din urdiniş. sub ploaia de noroc. luceferii cobor. Toţi vor în ceruri aş fixa fotolii. Şi inima-mi valsează pe unde de mister. Se revărsau din guri cascadele sonore. Căutătorul n-are timp de copilării. În ceaţa zării cântă un cuc de nori curaţi. Învălui în speranţe bietul meu viitor. Îl muşcă mintea iute. În mine. cu dinţii de idei. ferindu-mă de soare. E-ndrăgostit şi bradul de clinchet de izvor. Zăpezi de aur alb omătuiau câmpia. Închipuiri de umbre vagabondau prin vis.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A aţipit. Am fost pupat cu buze fierbinţi. golindu-te cu-o şoaptă. În amintiri învălui. Soarele-n cer. cu tine. în şoaptă. profund. de Ţara mea. Te-ai rătăcit aseară. chiar pe al meu trecut. prin ochii mei. Eu mândru trec. Te-am sărutat cu-n gând. Frunze de viaţă-mi cad în timpul cel trecut. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi se rotea în creier iubirea satelit. cu gloanţe de gândire. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 67 . cu-o stea. privind spre viitor. se pare. trup şi trai. Tăceri înţepătoare. Se-îneacă-n mare râul cu sete de mărire. despre cuvinte reci. Ca lacrima de mică-i speranţa ce-o mai am. Vorbeau tăceri. Nicicând nu vor să fie lucrări ce voi a fi. Obsesii de natură mă ameţesc mereu. Partidu-i ochi de Ţară. Ochesc adânc prin vremuri. călare. în sclavi ne-au transformat.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aramă grea e timpul topit în viaţa mea. ea nu-i în slujba mea. Trag timpuri după ele cosciuge-n cimitir. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ne cheamă cerul verii să nu încărunţim. Îmi place începutul. Sufletul mi-e tradus în muzici de fanfare. Gândesc acum şi pentru atunci când n-oi mai fi. sfârşitul mi-e ostil. Eu mii de vieţi trăit-am în viaţa asta scurtă. Eu sunt în slujba vremii. spre neuitări de timp. Imagini îşi iau zborul. Noian de unde calde răcorile-mi înec. O noapte absolută mă-ngroapă-n amintiri. Răsare clar din note o caldă simfonie. Trecute ore faste în viitor aştept. Iubirea ne ucide cu dulcele-i otrăvi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 68 Roţile anilor se-nvârt pe axa vieţii noastre. Culorile aprinse în spirit ludic ard. În umbra vieţii creşte trecutul tumultos.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 69 . Un şir de ani m-apasă. trăiesc intens şi clar. Scriu piese care ştiu că nu îmi vor fi jucate. Prin muguri urcă pomii. cam ameninţător. Uitări atemporale mă-mping spre viitor. Îşi vinde ora zilei pentr-un nucleu de noapte. Mi se-aşezară ochii sub tâmplă. prin susur. Ascultă pulsul ierbii de coasă întrerupt. coşmaruri îmi aduc. Văd raze de-nceputuri. Stau zgâriat pe scoarţa unui nume. Rochia zile. noaptea. Un soare din val iese-n creştetul dimineţii. Poeţii mai rostiră sunete-nmormântate. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu sorcove de ape plecat-a râu-n vale. Respiră timpu-n ceasuri ce nu se mai întorc. Vise de ceară neagră. către rodiri târzii. noi o vom dezbrăca. cu filele de ani. să viseze.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Izvoarele. ţâşnind în viitor. Aş vrea s-aprind un foc.

Când naşte ziua ore. din calendare vechi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 70 Explozii mute crinii. făcut-au din miros. Sub coase plânge iarba. viteze mari şi timpuri scurte. Încep să-ncărunţească tinerii ani ai mei. Zâmbetele-i mijesc din negrele mustăţi. durerea a plecat. Zăceau în gropi comune cei fără de mormânt. Culege-mă cu grijă. Văd ceruri de lumină cum paşnic mă cuprind.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nu mai renasc speranţe din clipele ce mor. O flacără umană cuprinse-un animal. Avea un chip hidos. Trecutul mă-nfioară cu frig de viitor. Rămasa cicatricea. aş vrea aici să fii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Mai sună-n rime calde sufletul său curat. cu lacrimi de otavă. Distanţe mici. de umbre-ntunecat.

cu sunet de lumini. Îmi cânta-un brad de păsări. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tramvaiele-s ca melcii cu coarnele-n curent. osanale spre Soare înălţa. Închişi vor fi acei ce cheile deţin. I-au ras pe toţi odată. în grabă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Altoaie de putere să punem în copii. deşi nimic nu are. până şi pe imberbi. Din muntele fântânii vreau setea să-mi ogoi. Sunete şi imagini. Vorba i se ridică mai sus decât e el. Au măduvi de pământuri strămoşii cei trecuţi. Nu ştiu ce mă opreşte să sar din mine-afară. Pământul. Sunt toate ale lui. Propun să fac mai multe. Se-nmoaie în albastru ziua cu flori de in. Sunt nimenele care tot creşte în ceva. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 71 . el citea. să-mi iese câte-am vrut.

Lovit de ani. Fiinţele aprinse se sting în focul lor. deci încă mai exist. trecând prin oameni. Sunau a stingeri greieri. Victorii inutile adesea m-au înfrânt. o lume mă simţea. Simţeam cum mă inundă oceanele ce mor. Trăiesc prin publicaţii. Am coborât în noapte prin cerul plin de vise. Omul sfinţeşte locul pe care-l va spurca. de-un Om a fost oprit. De dincolo de simţuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Liniile privirii s-au arcuit de timp. Trăieşte-n tihna verii tot codrul înverzit. Rămase-n urmă timpul grăbitului din el. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 72 Triluri de păsărele mă-nţeapă în urechi. mai plânge timpul cel irosit. în codrul obosit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un om. Şi răsăritul tânăr râdea către apus.

În ritm de termometru. prin valea mea de lacrimi. Privirea-i mătura gunoi de timp pierdut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-a-nchis în el cu-n lacăt şi cheia a-nghiţit. Urcam în vârful nopţii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Furtuna s-a născut din adieri uşoare. În cimitir de ceară plâng moarte lumânări. Din flori de piatră seacă mirosuri el scotea. Încerc să trec agale. Se-ascut în mine unghiuri către speranţe mari. spre mine s-a-nclinat. Aud cum curge câmpul în grânele din lan. sperând să dau de zi. Apa nestinsă pare. În naşteri moare timpul ce nu va mai veni. Prea lacom să citesc. n-am timp de frunzărit. Crengi de mătase rupt-am din pom de borangic. Omul e potrivit pe locul care-i place. temperatura creşte. de focul ce a curs. Planul iubirii tale. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 73 .

Ne cheamă ceasul veşnic în cursa lui de foc. Se uită fix la mine o oră de pe ceas. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 74 Cozi de păuni umflate. Nori negri se adună pe cerul ne-ntinat. un înger. Răsare ora zilei din noaptea ce-a trecut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ În cenuşa de cuvinte. coboară-n ploi de zloată.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Lunec neputincios. pe marginea uitării. ¾ Îmi înfloreşte ceasul în taina aşteptării. florile din ronduri. Respiră colorata zi. Din cerul sfânt. cuvintele îmi par. Pe paralelele iubirii cad unghiurile triste-a părăsirii. Fereastra unei clipe azi s-a deschis spre mine. De ce un prost să-i fie stăpân unui deştept? Întunecat mi-e văzul de raze neaflat. cărbuni aprinşi mocnesc. Linii de fericire trec pe şoseaua vieţii.

Din picuri de-ntuneric. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Arici cu ţepi de raze e soarele bălan. Sub creanga unui veac. bolnavă-n pat de cer. prin razele de foc. vinul lin lunecă. Spaţiul normat de aştri. Neliniştea m-apasă. din ramul nopţii reci. Cad fructe de visare. în soare se trezi. În lacrimi de omături plâng iernile târzii. la geoidul mut. Îşi prelungea fiinţa prin dansul popular. noaptea s-a-nfiripat. Noaptea scăldată-n vise. înspre griji.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În gol priveşte luna. Curgeau călduri din soare. Himera-mi sugerează false realităţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 75 . aleargă-n infinit. în trăsnete de nori. nevolnic sap mormântu-mi. Strănută cerul aspru. cu forţa. Vin visuri albe-n gene. Prin muzica din cramă. De icter pare luna. din noaptea de nămeţi.

Ţărâna din clepsidră încet m-a-mbătrânit. Mamele fără naşteri. Avea un râs de parcă recent m-a păcălit. din multe-acumulări. Când lumea se distrează tu în spital boleşti. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . priveşte-n urmă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 76 Mi-a putrezit condeiul prin călimări de vers. Eliberează ore ceasul care a stat. Aştept să-mi cânte cucul şi-aud o cucuvea. veacul spre ere dăinuind. Visează poezia s-ajungă pe Olimp. copii au adoptat. Aleargă umbra nopţii. Mai port în amintire fapte de ţintirim. să ştii cum să revii. lumina ce-a născut. Se încleştase timpul în spaţii de neant. Urcând. Clocit-am multe zile pe patul din spital.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un strigăt şerpuieşte în neauz de surd. Exploatau creaţii. Se naşte clipa. Port chipul Ţării mele în suflet şi în gând.

Zăvorul amintirii e tras peste uitări. Trecutul îmi coboară în inimă. Omul e o măsură mult prea nemăsurată. de poţi. Şi curiozitatea se naşte prematură. Am vrut să ies din spaţiu şi-am nimerit în timp. Mai locuia-n coşciugul cadavrului din el. tiptil. Om sănătos văzut-am. Eu pot în neputinţe uşor să mă întorc. Cele mai mari afunduri tânjesc spre înălţimi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Transformă negativul în pozitiv. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Laureată-n cântec. Speranţele mignone-s înalte cât un vis. cu spiritul bolnav. Din falsităţi unite nu iese adevăr. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 77 . Sânge de ceaţă curge din norul cel ploios. Era tumult de multuri în plinul de prea mult. privighetoarea tace. S-au rătăcit pe ceruri stelele fixe-n timp.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ochii tăi stârnesc ecouri în visele mele de dor. O noapte, cu-ntuneric, iar m-a legat la ochi. Capitonaţi cu şoapte-s pereţii din urechi. În grele gravitaţii dragostea m-a împins. Lichelele-adunate-s în colonii de hoţi. Umbrele cu mirosuri de soare eclipsate-s. M-am fost născut de fapte ce-s în persoana mea. Când încălcam secunde, minutul mă-njura.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
78

Incendii de iubire inima mi-a aprins. Scriu despre transparenţa oraşului opac. Se-aud foşnete de paşi în surda-mi aşteptare. Gazela de femeie mi-nchise gazele. Bărbosul femeiesc ce masculin a fost. Într-un el dormise o într-o-mbărbătare. Este nedrept să crezi că nu este nedrept.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Scrieri de zeci de pagini, un mic citat înghite. Cădeau nămeţi de iarnă peste zăpezi de frig. Scriu despre cei ce ştiu că despre ei nu scriu. Iubirea dă în clocot, pe focul neaprins. Marea-i munte adânc – albastru – plin de ape. Filă cu filă, marea-şi citeşte valuri mari. S-a-mbolnăvit lumina de seară şi de vis. Precum un cer căscat, genunile-mi zâmbesc.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Grâul, pe drum de ţară-i cu gândul la oraş. Din a timpului caleaşcă, anii au fost biciuiţi. Îmi şchioapătă destinul ce-l de sfârşit bolnav. Crescuse timp hain în barba lui de moş. Tot ce-a-nceput în mine, în mine s-a sfârşit. Nici o viaţă nu-i eternă ca moartea cea de temut. Drumul meu, sfârşit în mine, să-l continui nu mai pot.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 79

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Opreşte timpu-n clipa vieţii şi omoară-l, dacă poţi. Scăpăm pe jos secundele din ceasuri. Capacele-i săreau de-atâta stat. Viaţa-i ca un tren cu mărfuri ce mor în drum spre Infinit. Merg înspre cer acei corbi ce zboară pe pământ. În umbra sufletului meu un soare-a răsărit. Un cer căscat în ape pare marea. Avem moarte perfectă şi viaţă de eşecuri. Speranţă-n ochii tăi e gata să se-înece.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
80

Omizile mergeau spre pomul lăudat. Eu din trecut fac poze-n viitor. Îngălbenit-au ani în calendare. Cu limbi de vânt acum vorbeşte marea. Timpul îmi rupe foi din cartea vieţii. Speranţe-ndoliate port în timp. Soarele-şi pune doliu de eclipsă. Sub ploaia de cuvinte eu m-am udat prin voi.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Cu glas baritonal o beznă m-a surzit. La orgă îmi cânta lumina-n vechiul schit. S-a descărcat, prin moarte, de grave tensiuni. Priveşte semiluna cu-n ochi semideschis. Viscole de lupi turbaţi, prin lanuri răscoleau. Îşi aplecase zgomotu-n tăcere. Crivăţul iernii se încrunta crunt. Pământu-i scufundat în cerul de azur.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Crengi negre, fără frunze, par ciungi îngrozitori. Şi marea îşi brodă cu valuri nebunia. Zăpada iar topit-a mirosul toamnei reci. Miroase a tăcere umbra de sub platani. Ningea cu poezie peste poeţi imberbi. Anii îşi nasc urmaşii în nopţi cu foc Bengal. Văd vorbele cum cad din micile ecrane.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 81

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Valul pe mal aruncă emoţii submarine. Un gând, ca o rachetă, spre tine am lansat. Rafale de eşecuri m-au ciuruit în zori. Îmi zboară avioane de doruri către tine. Un tun de bucurie astăzi m-a bombardat. Pe-altare de-ntuneric,ofrande-am lepădat. Pe cer, urme de stele; urme de paşi pe sol.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
82

Vârcolacii de noapte, rod luna de pe cer. Între foc şi între noapte se află gândul meu. Vedeam prin lucruri lumea care se urâţea. Merg casele, cochete, pe lâng-al Ţarii drum. În eul meu mai simt nucleu-ntregii lumi. Clipa cu uşi de aur în ceas mi s-a deschis. Au înflorit caişii în fluturi efemeri. Zăpezi umane cad din îngerii de nori.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Eu îl pofteam la mine. el ne scuipă cu iad. Eu printre sentimente adesea galopez. se varsă în câmpii. Dealuri din munţi născute.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Muzica-nchisă-n discuri plânge din gramofon. Avea nămol de gânduri. E foarte lângă mine ceea ce nu-mi doresc. Ii cresc aripi de noapte somnului meu barbar. Se-mbracă-n bâlci oraşul de-alegeri pregătit. Din talpa poeziei eu spini de rimă scot. Actori-şi văd pe scenă talentul prelucrat. Văd zilele cu soare întinse prin poieni. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 83 . mergând spre Infinit. Văd stele dolofane. frunze căzute. Prin voce fermă el îşi scălda amăgirea. Creieru-şi lumina cu opere de artă. O picătură blondă înaintă spre râu. Prin vorbe păcătoase. Iar râde luna plină în focul de-mprumut. cu vântul se certau. nămol aurifer. Veneam dinspre o toamnă. Timpul mătura vorbe ce nu-s transpuse-n scris. să mă primăvărez. Zdrenţe de sentimente bune de peticit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin ploi. el mă poftea la soare.

pe mine. îmi fug. Mă cumpăram pe mine cu câteva minciuni. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 84 Sunetele pe schiuri. La dragostele false. mi-ntorc ochii pe dos. cu fruntea mă hrănesc. Văd chipul unor vorbe în litere. făcut-am alergii. alunecau în vale. Neanturile albastre. Doar cântecul de leagăn mă poate retrăi. De ele speriate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Tot bând la zbor de păsări. de cer m-am îmbătat. În sihăstria mea. eu parcă nu mai sunt. Deşi-s dotat cu mâini. cu mine mă-întâlnesc. Exist deşi. sculptat. Creşte în tinereţe. doar mama ta.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Te-a ascultat şi te-a văzut. pruncul cel dolofan. în amurg. cu drag. Mă simt tot mai întreg. ideile. Se-nfioră de sine zefirul. la toţi când mă împart.

cu o stea. Cresc prunci bălai prin sate. Un tăvălug de carte în mine a pătruns. Mă caută un lucru pe care l-am uitat. şi când n-oi mai veni. Tu mult mai ai de gând să te ţii după tine? Să mă doineşti cu doruri aştept. şi cimitire cresc. aştept. Te simt cum. aştept. încerc să intru-n voi. Când nu încap în mine. Focarele m-apasă. Mă-mpiedecam de mine. Se înţepă în zare apusul. câteodată mă mai atingi cu-n gând. cu-n tren de viitor. Câte puţin întârzii în tine. Se are doar pe sine. Măcar de-aş şti a plânge. pe drumul tău de vis. Strigat-am după mine dar nu m-am auzit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Să mă aştepţi iubito. multiplul cel din el. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 85 . Călătoream spre mine. poate-aş fi fericit. spre a clădi idei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvintele epave ţâşnesc din adânci ape. uneori.

Uzaţi de împărţire căci vreau să vă sunt dat. Memoria se-ntinde. Fug după timpuri care acum nu se mai întorc. până ce-am dat pe-afară. ca un elastic. prin greve a ieşit. Atât m-am fiert în mine. Sora mi-e steaua care acum cade pe cer. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 86 Îşi scutură aripa de înălţimi. în timp. Nimeni nu poate şti când mă voi nemuri. precum un scai. mă simt mai uşurat. Doar gândul se mai ţine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Aş vrea să rătăcesc prin timpul viitor. O arie de gânduri m-aşteaptă să le nasc. Convins sunt eu că numai o doină te-nmoaie. de mine. Lumea din noi afară. Eu m-am lovit de mine şi nu m-a cam durut. Mi-ascut creionul minţii cu-o lamă de idei. Limitele se luptă să scape de sfârşit. un şoim. astăzi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu-o lacrimă eu.

Se vând în magazine şi visuri. Garoafele-s gravide de miros colorat. mor. tristeţuri şi-ndoieli. iar m-a contaminat. timpul e condensat. să mă adun în voi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 87 . Aş vrea să ies din mine. mă vizitează des. Port tone de tristeţuri în trupu-mi obosit. Mi se topesc în suflet profunde nopţi de vis. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fluturii urcară dealul de culori. Tăişuri de pumnale pipăi. Aş vrea să-mi pot ajunge gândul ce mi-a fugit. Imperii de iluzii se bat în capul meu. Privesc cum vorbe surde în fraze lunge. O boală legitimă. Îmi sar în aer gânduri de pace şi progres. Culoarea plângătoare. Dureri de kilograme se varsă-n drumul meu. Uzina mea de gânduri intrată-n faliment.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În sala de lectură. pe nimic. Car metri cubi de grijuri. în gând de rană.

uşa mi s-a trântit. Când să pătrund în lume. Îl contrazic pe Hegel. Când timpu-şi lasă barbă. înseamnă că-i bătrân. cu arta din orice. Iarăşi m-a păgubit ştiinţifica eroare. Eul meu calm străbate vagi ţesături de nervi. În urma mea aleargă Timpul. Dorm pe saltea de vise şi pernă de coşmar. din toate cele trei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Numele nu-ţi ucide cu fraze de-mprumut. Părinţii tineri au mult prea bătrâni copii. Răspunsul tău e strigăt ce pune întrebări. Ar vrea-o pe a patra. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 88 Sculptură prea frumoasă din amintiri zidesc. Dureri raţionale mă caută-n destin. Buzele-ţi cer săruturi. prin doruri scrise-n ochi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Cel care moare singur de toţi va fi jelit. spre Viitor.

oriunde ne-am afla.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O aură de plânsuri diforme m-a marcat. Jucând la loterie. Cădem în gropi de timp. În patul băieţesc. am câştigat un vis. prin lutul ancestral. Trimis-am iar mesaje spre oamenii ce vin. Curat trăieşte-n lume doar cel ce-i anonim. Deschide uşa largă spre gânduri care-ţi vin. Prin gloduri seci mai umblă târfele nopţii reci. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fete de nufăr lacul născu în flori de alb. Moare încet în sine-mi copilăria mea. cu gloanţe de regrete. Împuşcăm amintiri. cleioase vise dorm. Mă reîntorc în mine cu fiecare somn. Din lustră îmi zâmbeşte o lumină mincinoasă. Perdeaua amintirii. Un întuneric pur a înghiţit lumina. Ne ducem Ţara-n suflet. Rulează roţi de gânduri pe drumul de suspin. trasă-i peste trecut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 89 .

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ceasuri de ceară topită. 90 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . măsoară timpuri clepsidrice ce mor.

Lucrai o viaţă-ntreagă numai la crucea mea. Dreptăţii i s-a pus. pe roată trase-au fost. vântul. Noaptea cu vise moarte încă nu s-a născut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 91 . Scheleticele doruri în mine se-ncarnează. scăldaţi în sânge. Eu nefiind. În ştreang de creangă. atrag priviri în lan. prin pomi se spânzură. cu-o clipă m-am ales. ¾ Din noaptea nemuririi aş vrea să beau un pic. Lumea trăieşte-n mine în ritm de metavers. adesea întru-un fiind mă scald. Cerşind la universuri. Dreptatea şi Adevărul. Îmi sună scurt la uşă necazurile mari. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mor lacrimi de tristeţe din ochii tăi senini. Pământul doarme-n cosmos. Coroana roşa-n foc. Mereu îmi fuge gândul la marginea de zbor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un bărbier de soare e umedul amurg. legende depănând. Cei maci.

n-oi mai putea ieşi. Ai pâinea şi cuţitul iubirii-n mâna ta. Am înnoptat în versul de ziuă criticat. Din timp creat mi-e trupul. cu mirosuri de vis. Căzând în groapa morţii. dar timpu-i trecător. Zorile dimineţii la mine limba-şi scot. În noapte. plopul pare un popă decedat. Ploaia-şi vomita stropii în glodul pământesc. Râdeau în soare crinii. în zori de zi. Cu un bandaj de aur. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 92 Schelete de idei se nasc în nopţi de stâncă. Luna s-a pansat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Parşive sentimente mă-mping înspre păcat. Speranţele-s mai treze.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Petale mute cânta-n parfumul fără gust. mereu.

din cerul de gândiri. şi estul nu mai vine. Eu. Iar începe apusul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un trăsnet de cuvinte m-a electrocutat. Şi muntelui de vârfuri corone-i cresc în cer. Ambasador la soare trimis-am gândul meu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 93 . Cad frunze terfelite de ploaie şi de vânt. adorm cu capu-n nori. Don Juanul cel de fluturi cânta-n balcon de flori. Din flori de primăvară. printre sentimente adresa poposesc. Îmi curg în cap cuvinte.. Rari vânturi aiurite. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Săgeţi de rândunele ţâşnesc din cuib de lut. la negrul nor. Cobai cu blăni de moarte cresc în laborator. Plopii cu trup subţire. vagabondau prin crâng. sănii au înhămat. Ceasul e ca un paznic la puşcării de dor. Am prins un gând în creier şi-l ţin prizonier. O mână-n cap îi puse Domnul. La câinii de metale. vântul parole-şi face.

iar m-apucă de urechi. Un viscol de geam spart. Cu gume de uitare noi ştergem amintiri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 94 Cresc roadele uitării în pomi trăsniţi de timp. sălcii cu crengi de dor. Vorbe cu limba scoasă se duelau în van. Ziua. crăpate. cu mâini curate. Azi o contracetate crescut-a în oraş.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Boceau pe mal de lacuri. Obrăznicia vremii. un vânt şi-un şoim răzleţ. În loja atmosferei. fluieră a deznădejde. pământu-i mângâiat. cu sârg o suportam. mă mângâie pe cap. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Cu tălpi desculţ. Crivăţul cu mâini de gheaţă. Un anotimp pătruns-a iar în odaia mea.

Răbdările mi-au fost învinse de-aşteptări. prin ape cântă marea. deşi-s ateu. în teascuri mor plângând. ¾ Copaci-şi băteau capul cum să scape de vânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Timpul mai rupe foi din cartea vieţii mele. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ La chipu-ţi de icoană. ¾ Speranţa îmi hrăneşte visele care mor. mă-nchin. ¾ Atomica sa cruce Pământu-n spate-şi cară. ¾ Struguri bolnavi de toamnă. Stau frunzele pe ramuri ca haine pe cuiere. ¾ Cu zaruri noduroase. Respir în versuri albe un cânt de ciocârlie. îmi joc norocu-n glod. Cu plete de nisip. Am simţul poluat şi-un sentiment plouat. Copilul începutulu-i cu gându-n viitor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 95 . La un vulcan bătrân iar îi plesneşte bobul.

prin valuri plânge marea. la-ntoarcerea-n cuvânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Steaua de nimeni iarăşi voia a fi ceva. ¾ Sunete de cuvinte spre mine să-ţi apleci. Cuvântul mă rosteşte chiar şi atunci când tac. ¾ Timpul neblând mă muşca de gândul ne-mplinit. 96 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Speranţa. musai. mături zbura. să car cuvinte-n spate. prin spaţii virulam. ca un strigăt. dincolo de mine vreau. îmi trece prin urechi. ¾ Eu. ¾ Surâsuri ruginit-au pe feţe de moşnegi. ¾ Baba Cloanţa Cotoroanţa. Din ora de speranţă a răsărit lumina. Poate că se poate. ¾ Lumina se retrage din calea nopţii reci. ¾ Alunecăm pe ore. printr-un basm. Dând tipul la o parte. să ajung. Cu visele spălate.

Rupea. Lacrimi ce plâng în mine. balauri roşii. cu ochii. Şerpii de apă rece muşcau din ţărm arid. din amiezi cu dinţi muşcau. La geamul meu de suflet obloanele am tras. Ţipat-au glasuri mute. Vise de viitoruri mi-au naufragiat. Ades culeg la păsări. În rochie de floare grădina s-a-mbrăcat. cu o vioară. de pe cer. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ca de foc. Cuvintele-şi înfing ghearele în idei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 97 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dincolo de lumină se află nu ştiu ce. cu fiecare somn. note din portative. Invidiat-am prostul că nu este deştept. Am fruntea tatuată cu cute de idei. Rănile vechi mă cheamă la calde vindecări. mi-ajung până în mult. Mă-ntorc în mine iarăşi. în marea de tăceri. La inimă în poartă îmi bate-un dor nebun. Văd zile descălţate cum calcă printre nopţi.

sufletul mi-e uşor. care-mi zâmbeau. Pe crengi de cer voit-am cuvinte să atârn. pe sus.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi-am stins lumina minţii şi m-am culcat pe-un vis. tristeţea florilor. de aştri bântuit. Ea stăpânea o flotă de flori. biletul să-ţi plăteşti. Trecutul şi prezentul în viitor se sting. Înoată-n noapte luntrea unor pescari de gând. O nimfă în izvoare de lacrimi se scaldă. Iar-am aprins trecutul cu foc de amintiri. Pătruns în sala vieţii. În umbra lunii vrut-am căldura să găsesc. Golit de răutate. Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. Ameţitor de joase fântâni văzui. În noaptea vieţii tale o lună-a răsărit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 98 Suspină prin buchete. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Vuieşte Universul.

Eu scris-am fără plată. Popor de epopee se naşte-n versul meu. voia stejar a fi. Te-ntreb cu vagi răspunsuri trăite între noi. Ne întrupăm în umbre. Cuvinte sigilate au evadat din scris. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 99 . Între mine şi eu. Iubirea mea se scaldă în marea de lumini. fără a sărăci. Muri în mine-o parte şi alta renăscu. cu glasuri de cuvânt. Să trecem de la mine şi de la voi. sub soarele torid. Imagine neclară tu pentru mine eşti. sunt un mijlocitor. Să nu loviţi lumina cu umbre de urât. discută-n legea lor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Două furnici de smoală. Să te traduci în lucruri. la noi. Făcut-am schimb de umbre cu un seamăn de-al meu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fir de iarbă firav.

Bădia Soare-alungă stelele de pe cer. ca să v-o dăruiesc. Din mine storc lumina. triluri. Mi-e frică de o frică ce nu m-a-nfricoşat. Netrupul meu n-o are pe ceea ce se are. Culege fructul vieţii când copt a fost destul. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 100 Fără de fir îmi toarce. iar încâlcite cad. la ureche. încet. Cad gândurile toamnei prin frunze ruginii. nimic nu se află. iar.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De gând mi-am lipit fruntea cutată de idei. motanul. Vagi gânduri negative ucid încet. Suflet cârpit cu gânduri mai port în trupul meu. în primăveri. Vise de vis îmi zboară. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în albastru-mi somn. Dincolo de acolo. Nerupte umbre-n spate. Mă înfioară gândul la dreptul de-a muri. Se scutură din păsări. De voi eu vreau acuma să mă îmbogăţesc. M-am înturnat în trup cu palid suflet nou. suport fără să vreau. Pletele reci a ploii.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 101 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Alunece-ţi pe buze doar şoapte de amor.

Ajunşi la neajungeri. prin florile de crin. Eu mă exist. dar nu mă preţuiesc. Eu locuiesc în mine şi locu-mi pare strâmt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Aşează-ţi poezia în veşnice statui. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 102 Plânge-n grădină roua. Greu timpul mă apasă cu grijile-n nevoi. Curgeau din cărţi poeme ce-n versuri mă scăldau. dar n-am unde mă duce. Pierdu-i un gând şi-l caut de o viaţă.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tu eşti prea tu ca altul să poată fi ce eşti. alerg în urma mea. începe-a mă durea. mă merit. au dat de neajuns. Am sentimente multe ce-n mine au murit. Am unde m-aştepta. Numele meu mă strigă în prea străine limbi. Litere de-ntuneric sunt scrise pe-un mormânt. Golit de mine-auzul. La câţiva ani lumină.

¾ Ştiu să găsesc dreptate şi-n micul adevăr. Cade în cer o stea. urcată din pământ. omătuiau fugar. ¾ Dincolo de aici e un profund dincoace. Zbura poetul printre oameni. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se-mpăuna curcanul. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 103 . cu-o aripă de vers. ¾ Mi-e foame iar de tine dar n-am să te mănânc. o muscă virula.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O naştere uşoară de cuvinte s-a fost în dată când nu s-a fost. Culoare de pământ are ţărâna-n mâini. Slabe ninsori de vis. ¾ Învibrându-se în aer. Să dormi cu mine în acelaşi vis. dar nu se cocoşea. Întredeschide-mi uşa larg închisă. ¾ În guri de foc ei îşi crescură glasul.

Simt foamea cea de carte foşnind apetisant. se vreau încorporaţi. Femeia cea cu buzele de eu. Flămându-le de sine. Singurătatea tristă necântă a pustiu. cu vorbe dulci îmi des hrănea auzul. cu dor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 104 Anafore şi nectaruri. intră-n post! Din trupul Ţării. Prin razele de mâine. Sângele se cânta în leagăne de inimi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Creanga răsare muguri încopăciţi de timp. curgea acum. Tăciuni lăsaţi la vatră. atunci. Soarele are-antene de raze care mor. curg solid în trup de zei.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pleoapele-şi trag zăvoare de irişi. viaţă sorb. Câmpii de suflet parcă-nghite seara.

Întru nezbor m-ajută lumea să persist. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 105 . Deşi e fără laturi. cercul e poligon. În curte-mi sună-un câine. În ronţăit de şoareci timpul s-a fărâmat. Vorbele împietrite durează mari tăceri. de oaspeţi prevestind. Văd stele-ngenunchiate. la geam. Savanta lui neştire l-a dezumanizat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fără ţepi dorit-am să rup un trandafir. Format sunt din cuvinte şi nu mă deformez. salcâmul ne-mbată în miros.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvinte mutilate plâng şi cerşesc noroc. Dinamitate inimi cu doruri se hrănesc. Sunetul lasă urme pe văzul meu tactil. Statuile ecvestre rânjesc prin dinţi de cal. printr-o perdea. Un gând bătrân mă poartă în vechi copilării. M-am vindecat de tine dar nu te pot uita. Vântul ascute brice pe valuri de neant. Snop de cuvinte treier şi-aleg bobul curat. Cu ploi de flori.

Un timp vechi mă aşteaptă aici. Eu sunt aşa de singur că nici cu mine nu-s. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 106 Pescar. îmi spală poeme de vis. Vrea să mă doară dorul cu un nedor durut. cei dezrădăcinaţi. ca să mă nasc. sub gratia nopţii. deşi cu ele lupt. Aproapele ştiinţei departe-i de trecut. Stele. Pe-o dâră de lumină. cuvinte eu am prins. Emulul care vine. Aş vrea mereu acolo să fie-un mult aici.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Când începe sfârşitul e un nou început. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . L-au obligat să fie perfectul voluntar. m-ajunge mult mai mult. cuvintele-nfloreau. Învins nu-s de cuvinte. Plâng cu nelacrimi sterpe de neurlet rănit. în valul vieţii. Mutară Ţara-n Lume. Descătuşez cuvinte în cuiburi de poem.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 107 . Timpul născut-a timpuri. Cu zgomote neroade. plângeau soldaţi ucişi. Trăim istorii noi. Anii tăi mici mă strâng şi visele mă dor. Clopotul alb al iernii iar sună prin nămeţi. Caschetele de sânge. mare zeu. aiurea în tramvai. Timpu-şi deschide-o clipă în care eu pătrund. Mă doare iar pământul din Ţara ce-am lăsat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aflat-am de la lucruri limbajul lor tăcut. Eu îţi respir fiinţa prin visele de flori. Soarele. Cu crengi de primăvară eu iernile-mi alung. Mă doare riscu-n rana de anii mei produsă. Tu naşti furtuni de doruri prin pletele de vânt. Un gând am pus de pază la singurul meu eu. în fracţiuni de clipă. liniştea lapidăm. În ocna unui simţ opreşte-ţi sinele. mai scaldă-n raze Lumea. Haine flori topite apar în vis de ceară. idei de mărăcini. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În jungle de poeme. Atomi descreieraţi mişună-n molecule.

108 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Capricii feminine stau rău postate-n vremi.

Inima-i colivie plină cu dor închis. La ceas târziu. Făcut-am cunoştinţă cu un străin din mine. Ora reglează clipa.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din răni. Doar trist fiind eu pot să intru în visare. mă doare naşterea mea de prunc. Îngeri încornoraţi. pentru a o mări. luni. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 109 . agale căra timp. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Iar ogorât-am pagini cu brazde de stilou. O ceaţă de iluzii m-a dezorientat. Prăpăstii răsturnate par munţii cei masivi. Prindeam posturi străine. moartea n-ar exista. Oglinzi reci de imagini au lumile ce mor. Maluri de lut bătrân. ades scotea din gură. Cadavrele-şi sculptau liniştea lor. îmbrăţişează apa. Carul cel greu şi mare. cu sufletu-mi pribeag. Dacă nu ar fi viaţa. în piatră. în marţi s-a revărsat. Apa Sâmbetei. pământu-şi vărsa reci lacrimi de izvor. S-au dizolvat şi munţii în ceaţa de uitări.

Poeţii toţi visează poeţi ca să ajungă. ¾ E rece depărtarea de ţară şi popor. Îmi doarme casa mamei în inimă de dor. ¾ Îţi zboară pescăruşii prin vântul tău de păr. îmi caut cuvintele ce nu-mi mai aparţin. Câmpiile ţes lanuri adânc prezente-n timp. ¾ Am botezat o oră cu un statornic timp. Îmi cânta din parfumuri florile de pe ram. unde nu trebuia. Am răsărit. antenele-mi de gând.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În pene obosite pasărea s-a culcat. ¾ Beţia viţii soarbe fruntea căzută-n vis. ¾ Se sparg casante ore. ¾ A leşinat în frunze poemul meu de vers. ¾ Scurmând printre litere. ¾ Cu ochi albaştri zarea priveşte spre apus. Sfârşit de fenomene începe-n poezii. Prind vise de aiurea. O stea cu suflet mare rog a mă răsări. în anii care mor. Mi-e călimara plină cu litere de scris. se pare. 110 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Când nu-i mureau duşmanii. doar ţie ţi-am şoptit. Din muzica tăcerii eu sufletu-mi hrănesc. Mă-mbăt cu timp ce vine spre repede-a pleca. O frază de emoţii stă încrustată-n glas. Cu ghiocei la tâmple. Ce n-am spus niciodată. Îmi mor ades pe buze cuvintele de tuş. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Infarcturi de petale în toamnă s-au produs. Trăiesc într-o secundă plină de infinit. prietenii o făceau. Ziarele au găuri de ştiri înmormântate. Să plec într-o o altă Eternitate vreau. Iubirea de ţărână în sânge-mi curge des. Călătoresc spre moarte şi nu mă-ntorc din drum. Pe unde se tac greieri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 111 . vremea m-acoperi Născut din imprudenţe. plecat-am spre sfârşit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nespusele cuvinte afară au ieşit. Pletele de cuvinte îţi flutură în vânt. stele nu se răsar. Când eşti destul de singur nu eşti destul de mort.

să ning. să zboare spre nevăzut. prin vitralii. iubito. Deschideţi timpul tânăr. S-a dizolvat în linişti un timp de gălăgii. te rog rămâi la fel. Vreau să mă dorm. Eu sinele-mi întind pe-un plai rostit de stele. sărea spre infinit. să ploi şi să mă zbor. Stelele ruginite se scaldă în lumină. să vină peste noi. Când eu sunt tu. ora. Sparge lumini oglinda de dragosti devastată. mă paşte glasul tău. Amurguri. În hore exilate m-am prins. Culcat în iarba vieţii. fără să joc. Nemulţumiri de lucruri. Daţi drumul luminii din lanţuri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 112 Meduze de piftii născut-a marea-n valuri. ¾ Închis-am nopţi în beciul cu raze zăvorât. Să bem cafea de linişti din căni de neclintit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din treaptă-n treaptă. se sting prin răstignit. Învăţaţi-vă moartea să retrăiască-n voi. Cuvinte ilicite loveau în plagiat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . cuvinte noi năşteau.

Sunt plin de neajunsuri ce parcă nu-mi ajung. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Sunt pregătit să-mi sune un telefon de somn. Când am să scap de mine voi fi mai singurel. Peregrinez prin mine. stau anii mei cărunţi. calea îmi aţinea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Vreau să mă zbor în păsări şi să mă tac în peşti. Aliniaţi în spate. Îşi tremură mărirea-n nimicnicirea sa. în spaţiul amorţit. Un viitor năvalnic. ca să-l scriu. Stilou cu sânge-albastru luat-am. Nonexistenţa-mi cere tribute pentru că exist. Din naştere se scoală şi pleacă spre nimic. Gândul copil se moare în tânărul bătrân. S-a dus până în moarte şi nu s-a mai întors. Prea mulţi-mi eşti în mie şi prea puţin mi-e mult. Îmi uit prin cărţuri ochii cu care mi te vezi. Pe harta mea de suflet eşti un punct cardinal. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 113 . cu-o frază s-a pansat. Cuvântul plin de sânge.

¾ Văd vorbele cum cad din micile ecrane. Într-un pustiu de paşi descopăr mersul tău. ¾ Arunci cu rezid de cuvinte-nainte dar urma se trece-napoi peste noi. Eu nefiind fiind.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ M-am naufragiat în mări de sentimente. de cu luminat. Îngenunchez în faţa ta lumină. 114 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Eu. pierite-n neantul de nou. Ţărani cosind lumina văd. sădeau păduri de stele. Versuri proptite-n cârje. ¾ Mă zbor prin fereastra de soare-apune-n cuvinte ce nu mai renasc. rimau către o stea. prin căderi de mine. Fiinţele de strigăt. dispar în naşteri noi. ¾ Mă dor străbunici-n cuvinte de-arhaic. alerg în mă ridic. ¾ Izvoare se curg în sfârşit de-ntuneric. să îmi ajung în fugă de-ntuneric.

¾ Să nu se ajungem în cercuri pătrate. ¾ Înscris-a ideea-n cuvinte cu o moarte ce o va trăi. M-am spânzurat de-un gând. mai aproape. prin iute ardeiul din ea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cătuşe de eşecuri purtam la mâini. prin anii ce repede trec. de nu te-ai naşte. În mine sunt cutremur inexistenţial. Firimituri de timp mai ciuguli neantul. Mă ustură luna de miere. ¾ Aleargă nepământul pe fost pământul meu. La ţărm de cer. ¾ Doar mie îmi seamăn şi-mi pare că-n mine eu fostam clonat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 115 . se scaldă-n valuri marea. cu raza în centre de con. fiindu-mi rău de tine. Apără-te de bine căci răul va veni. ¾ Au fost nevăzuţi cum există în inexistenţe ce nasc. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. Se va-ntâmpla nimic. Au îngropat lumina în felii veninoase.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stingerea-mi sună-n urechi. mereu.

116 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Caut. prin sentimente. iubiri de negăsit.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ I-au înflorit în pleoape ochişorii. foarte lângă mine. Învăţ să-mi trăiesc timpul care mă va sfârşi. Dincolo de dincoace-i aproape-n depărtări. Sufletu-n scântei de suflet. Ce este-n şoimul bolţii un neîmplinit zbor. M-am regăsit aiurea. lovită-n ritm de dans. Tu într-o oră stearpă acuma locuieşti. Reci poezii. Împăsărite crânguri am consemnat în cânt. în rătăciri aflate. Dureri mai speciale în nedureri se nasc. Ea. Se răscula pământul în brazda de sub plug. Cu flori de stea-mbrăcată. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 117 . mi-e mult mai dragă-n dor. mai multe. Mor în duel cuvinte de pitici uriaşi. am cumpărat cu-n dor. Mă doare nenăscutul din minele cel viu. ca focul să mi-l ţin. Mi-a putrezit tăcerea de dincolo de gând. Făptura neînţeleasă dreptate dublă-avea. prin mine văd cum treci.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţipa în sunet toba.

căzutul în abis. Voi pune-n mii de versuri neversul meu versat. Ne dă-ne pomu-n floare şi florile din pom. ¾ ¾ ¾ ¾ S-a înălţat la Cer. Rar. Rareş cel de Ştefan fiu nu fu cin’eu nu pot să fiu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ea nici culoare are. ei nici răspunsuri au. Nu vă mai va să fie ce fost-a şi mai va. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 118 . Unde v-aţi ascunsu-v-aţi de nu mă văzutu-m-aţi? Mormânt fi-mi-va uitarea ce nu-mi fi-va viitor. Tot mai s-au dus spre mine bătrânele pruncii.

prin sinele din voi. duşmănindu-i pe duşmani. ¾ Trec gânduri în negând urlând tăcerile de nestrigând. prin verdele sonor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mare cel Ştefan fu vodă. trecând prin uşi de aer. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 119 . Prindeau muzica udă antenele de vânt. iarăşi mult mai de am cât fost. Trec zile fără chip. Muri frumos. ¾ Vidul dintre cuvinte mă umple de somn.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În rostul fără Ţară fost. Mă devorează eul. Din guri păgâne cade eul meu. ¾ Trăsneşti cu gloanţe oarbe din ochii tăi cu cer senin.

120 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Bătrân cel Mircea nu mai vine în deal de vale. la Rovine. în noapte. ¾ Promit c-am să promit că n-am să mai promit. Zăpezi decolorate ningeau pe tricolor. Cu frunţi de foc. ¾ Creşte-un gând de poeme în soarele târziu. plâng sunete-n eter. ¾ Nu promit să pot ce nu pot să promit. ¾ Viaţa fără umor e umor fără viaţă. cu sfinţi să ne-mbătăm. Linişti muriră-n jurul acestor cruci de lemn.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rătăcitor prin cer. Să bem lumini divine. aprinse lumânări. De clopot spânzurate. ¾ De m-am născut e sigur că trebuie să mor. nasc pe pământ.

prin râuri de lumini. cuprinsă de febra răcelii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Mai frică mi-e de mine. ¾ În mare văd nevăzătoare mărunte lucruri mari. prin doruri multe curg. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 121 . remuşcarea muşcă din sinea sa. ¾ Sunt invadat de pace. ¾ O undă de-ntristare se scaldă-n dorul meu. ¾ Cu flori de măr şi piersic. ¾ Acum dând naşteri noi nu mai viteazului cel domn Mihai. ¾ Toamna. moare muşcată de ger. ¾ Uităm să fim dorind s-avem. ¾ Cascade de-ntuneric. ¾ Un vânt mătură strada de toamna înfrunzată. ¾ Năvalnic. decât de adversar. stăpânul meu e rob. o zi m-a atacat. ¾ Privat de libertăţi.

natură. şi-mi dă pace. ¾ Nasc energii cumplite norii ce paşnici par.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De culturale pofte mi-e pofta să poftesc. plesneşte-a ploi de vânt. Ilie cel Sfânt. Îngenunchiat-au inimile toate. ¾ Uitarea-n cimitire. Musca sparge aer cu zumzet de aripi. 122 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . întru slăvirea verbului pios. de dorul meu. Pe-a timpului cărare dorul meu s-a fost dus. ¾ M-am bucurat de ploaia ce-n soare s-a mutat. Între viaţă şi moarte. omoară cruci de foşti. Mă dor armuri rănite de armele de timp. ¾ Cu bici de foc. cu-n gând. Îmbrăcă-te în alb. fac pod din anii mei. ¾ Loveşte-te iubito.

tu calci pe umbra mea. Săgeata nemuririi străpuns-a corpul său. Aş vrea să fiu zefirul ce-ţi joacă-n părul blond. Eu sfânt cu ochi de diavol devin. Se cam purta porceşte. Te simt cum. la văzul tău. Crescut-au flori în groapa arată de-un obuz. deşi el vier era.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strugurizăm podgorii. cel Vodă Ţepeş. Omătuit-a vremea. Se bâlbâia-n meandre un râu lipsit de-arini. tâmpla ta de moş. Copacul vieţii noastre-i în floare de idei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Înţepata-n ţepeni ţepe mulţi ţepari. Înscrisuri de-ntuneric. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 123 . Nimeni nu moşteneşte o faimă-a altuia. cu-n dor de must acrit. azi la lumină ies. câteodată.

se simte-n largul său. 124 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Matrodu-n largul mării.

Primit-a mură-n gură doar fructe din import. Am stat după un scaun. Mama pater este alma mater. o-ntreagă după masă. eu mereu tot pentru am votat. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 125 . Ardei umpluţi cu aer. Are mare grijă să îşi ia de-o grijă. cu coarnele în cer. Eu. ca o bilă-n vârf de băţ. Apăru pe culme Luna. Inima-n dinţi luat-am şi tras-am la măsea. bolnavă de bărbat. Am publicat romanul pe care nu l-am scris. din sclavie stăpânul mi-am salvat. pe care ni le-mparte. Clasa fără elevi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rumegă cerbii linişti. Îşi face multe griji. Căzu la pat nevasta.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din contră. robul. El îşi pierduse viaţa şi tu i-o căutai. ni s-au servit din plin. era prima pe şcoală.

pe drumuri a rămas. scăpat-a şi el de boala sa.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A început sfârşitul cel fără de sfârşit. O nouă vechitură s-a inaugurat. începe-aţi fi urât. lua un trei spre patru. Maşina lui cea mare. Şi-a curăţat ieri lampa. Ieri. Mai întâi prea mult stăteau şi apoi se odihneau. Durerea de ficat. Examenul luat-a. vezi bine că deja ai orbit. uşor. acum i-a rămas mică. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . trebuia o sută de ani să împlinesc. Deşi eşti surd. Uşor. De când nu-i mai dai drumul. joi spre vineri. Când ţi-e lumea mai dragă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 126 Dalii şi margarete pozau în minijupe. Elevul. căzutul…pe subiect. Ăsta mai mult e rece şi mai puţin e şpriţ. Celibataru-şi prinse soţia cu-n bigam. Nu are importanţă cât eşti de important. inima îi sfâşie. Ai vină capitală că eşti nevinovat. pân-a făcut-o bec.

acest bigam ascet. E om fără pereche. peste campestrele coclauri. pentru a o-mbuca. ca nişte bouri. cel chior de ochiul stâng. Ardeam de nerăbdare ca focul să îl sting. printr-o rouă-n zori de zi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 127 . Trecea cireada rusticană. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Plâng paiaţele luminii. La doctor i se plânge că râde mult prea mult. În vaduri repezi. Are vederi de dreapta.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rupse-n bucăţi bucata. ¾ Nourii. vulpea visează lupi. împung cerul nesenin. ape curg domol. Când doarme iepureşte. Nici n-am băgat de seamă când seama şi-a făcut.

128 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . neîncepută. din pocale tuciurii. ¾ Bântuite de fantasme. ¾ Mor. plâng în lan de roadă grea. clipele născute-n timp. ¾ Doamne şi domniţe blonde. înspicate-n pâini. ¾ Vinuri negre curg în noapte. o stea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Târziurile s-au născut mult prea devreme-n viaţa mea. ¾ Voievozi topiţi în cronici. visele au adormit. visam a bea. căzând. ¾ Vând coclauri de-ntuneric pe un ort de-atom solar. ¾ Din spirala vieţii moarte. s-a născut. nopţi de stele-n ceruri mor. ¾ Apa vie. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. când se treziră. însetat. ¾ Regimente-ntregi de lanuri. curg în Ţara mea de grâu. ¾ Din nesomn. ¾ Mănăstirea ctitorită-i de lumină-n bob de zi. zidite-n trup de veghe. se coc.

toarce Luna. plecat-am pe cărări străine. Curg armatele de îngeri în cohort de-mpliniri. Dau iama iar. ¾ Linia moartă este. la stâne puşi. printr-o stea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 129 . şerbet servind. fac şase sute şaizeci şi şase. pe înfocatul pompier. după un unghi obtuz. prin osuare. ¾ Lupavnicele oi oite-s de paznici lupi. Latră a democraţie un câine de mass-media. ¾ Ajuns acasă-ntr-un târziu. ¾ Serbăm serbările serbate de şerbii sârbi. ¾ Garoafele-s gravide de miros colorat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pionierii de speranţe. Toamna. femeia. curge din pocale-n vin. ¾ Glas subţire-n fir de aur. ¾ Şaizeci şi şase şi cu şase. ¾ L-a sărutat cu foc. păstramita-n crame. ¾ Doamne. şacalii de politică. de surziri orbiţi au fost. prelungeşte-i viaţa celui nenăscut din dor.

când mă spovedesc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 130 Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. prea strâmb e nefăcutul. Trântorii cică nu-şi mai văd capul de treabă. fără nici o problemă. orbul cel surd de-un ochi. ¾ Nici timpul nu mai are prea mult timp de pierdut. ca un făcut. ¾ Mă ştie din vedere. ¾ Avea de fier voinţa…acel complex robot. reptilele din noi. ¾ Împărtăşesc cu popa aceleaşi sentimente. ¾ El rezolva probleme. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ucid cu sânge rece. Unul hrănea o vacă şi altul o mulgea. după care ne omoară. Orice răni vindecă timpul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ La drept vorbind. eu. Plânge-n dureri de gloanţe cerbul cel alicit. ¾ Văzu lumina zilei în noaptea dintre ani.

Rindeaua face faţă la muncile de lemn. grave. Din mici confuzii. geto-dacii făceau. el cere-o stea din cer.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Doar cei aduşi de spate erau duşi la azil. Cam pe sub fusta mesei. Deşi e goală. Dornic de cunoştinţe. Eu cer un cer de stele. de rău de mare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 131 . secretară. pe scenă. Ucis prin lapidare fu. Situaţia. Prim secretatul trece la prima. studia în prostie. Lupte greco-romane. scaunul meu umbla. Deşi sunt viu. pe coarde de viori. deloc. e de multe ori obscenă. Cel mic nu suferea. o fată m-a iubit. mingea nu vrea să intre-n gol. cam fost-am tras pe linia moartă. Muzica merge strună. c-a delapidat. N-am nici o siguranţă că-n siguranţă sunt. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi volbura primit-a o diplomă de floare.

doar scaunu-i lipsea. trece neobservat. Nu plânge cerul care de nouri pare mut. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Drumul lui drept cotit-a spre-o sută de răscruci. prin florile ce mor. Pe cel insuportabil mi-e greu să-l mai suport. de-aceea nu citiţi. ¾ Finul observator. ¾ Avea casa şi masa. eu am mâncat trei mici. În vuiet de motoare şoseaua se năştea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 132 Am fruntea tatuată cu cute de idei. ¾ Astăzi. ¾ Eu m-am oprit la timp dar timpul nu se-opri la mine. ¾ Voi ştiţi că ştiu că ştiţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ El ştie cine va ajunge cineva. Trăiesc momente triste. fiind la mare. Un bici de foc plesneşte cerul de nouri plin. Cocoşii dimineţii cucurigau de zor. ¾ Nu pierde din vedere că totul se va pierde. Şi-a pus sufletu-n lucrare şi acuma nu-l mai are.

Las pasărea. În lumea lui de nimeni. O frunză de jugastru. să zboare-n viitor. Coase călăi. Prostul îşi face treaba din fişa sa de post. voi dăinui mereu. Iarba-şi lungeşte viaţa. În veşnicia morţii. rănită. iar victim-au făcut. lângă pui. Prin colbul de vârteje zbura-va ce am fost. geamul mi-au sărutat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cărări de cerbi. O prepeliţă moare. cu-o iarnă. prin ouă. Un popă bate toaca de lemn uscat. Trei picături de ploaie. Sub cruci. în cimitire. în umbră ascundea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 133 . doar prin fân. prin brumă s-a jertfit. doarme al nost’ trecut. el este împărat. a moarte. prin iarbă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Au înflorit caişii în fluturi efemeri. pădurea.

să mă naşti a doua oară. ¾ În vers puţin noi pus-am cât mai multe idei. 134 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . dar se molipseşte de nobil respect. M-ajută megabiţii să umblu prin eter. Din balamale reci îmi scârţâie norocul. ¾ Flori îmbrăcate-n galben. azi campionul nostru păşeşte triumfal.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Portar are doar Raiul. rupte din soare par. Din modestie nimenea nu moare. ¾ Acum cortina cade pe pofta de-a crea. ¾ Scăldat în lungi aplauze de aur. ¾ Doamne-ţi cer întâia dată. în Iad intri când vrei.

„Parada marilor enigme”. Oradea. Rm. Rm. Vâlcea. Vâlcea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu De aceiaşi autori: „Prin albe şi clasice epii târzii”. Rm. 2007. „Creionări făcute cu pixul”. 2000. Oradea. 2011. 2000. Vâlcea. „Amprente paradoxiste”. Vâlcea. 2003. „Vreme de şagă”. „Congruenţe paradoxiste”. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 135 . 2009. Rm. Vulcan. 2004. „Perorări paradoxiste”.

verset din psalmi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Am prelucrat. acesta nu exista). formă. dându-le aspect de micropoeme. care înseamnă vers. astăzi 14 octombrie 2011. în laboratorul nostru mental. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore.   . şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. sute de sintagme şi cuvinte. iar „stih” din slavonul STIHŬ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful