Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

- GRAFOSTIHURI -

Editura SITECH 2011

Florentin Smarandache

TOLBA CU METAFORE
~ GRAFOSTIHURI ~

Gheorghe Niculescu

2011 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ~ GRAFOSTIHURI ~ Editura SITECH Craiova.

a unor pagini din această lucrare. Editura SITECH din Craiova este acreditată de C. cu specificarea respectivei citări. prin orice procedeu. Bloc T1. Gheorghe Editura SITECH Craiova. parter Tel/fax: 0251/414003 E-mail: sitech@rdslink.Craiova : Sitech. 2. efectuate fără autorizaţia autorilor este ilicită şi constituie o contrafacere.C.ro   Copertă şi grafică: Alexandra Cacovean Tehnoredactare: Corectură: Culegere text: Claudia Cacovean Gheorghe Niculescu Elisabeta Kocsik ISBN 978-606-11-1948-6 . Orice reproducere integrală sau parţială. Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific. România Aleea Teatrului.S. No part of this book may be reproduced in any form or by any means. ISBN 978-606-11-1948-6 I. FLORENTIN Tolba cu metafore / Florentin Smarandache. nr. Niculescu.© 2011 Autorii Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorilor. Gheorghe Niculescu . This book is protected by copyright. © 2011 Editura Sitech Craiova All rights reserved.S.I. 2011 Bibliogr. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE.N. including photocopying or utilised any information storage and retrieval system without written permision from the copyright owner. din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru editare de carte ştiinţifică.

Am prelucrat. am adunat din noianul de timp expresii şi sintagme auzite în anumite împrejurări şi diverse locuri. dându-le aspect de micropoeme. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. Am folosit o astfel de noţiune fiindcă aceste creaţii ale noastre sunt însoţite de desenele Alexandrei. lecturare şi vizionare plăcută! Autorii TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 5 . sute de sintagme şi cuvinte. în laboratorul nostru mental. fie şi pentru câteva clipe. o fetiţă de 13 ani. iar „stih” din slavonul STIHŬ. autorii. care înseamnă vers. care există frumos şi creează plăcut şi despre care n-aţi auzit dar o să mai auziţi. parfumate cu balsam poetic. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. acesta nu exista). „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. noi. spre a te delecta în clipele de răgaz benefic. expresii pe care le-am ambalat în petale de metafore plasticizante. Aşadar. formă. verset din psalmi. înseamnă că munca noastră n-a fost în zadar. Dacă măcar o parte din aceste GRAFOSTIHURI o să vă atragă atenţia. pe care ţi le oferim pe tavă de carte. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Dragă cititorule. astăzi 14 octombrie 2011.

6 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Iubirea infinită a fost lovită de efemeriditate.

¾ Eticheta etichetează conţinutul în mod inechitabil. ¾ Realităţile amare îmi biruie visele dulci. ca o pasăre mută. ¾ Sunt conştient de necesitatea cunoaşterii inconştientului. nu vrea. ¾ Paricid este acela care şi-a ucis părinţii cu parul. Grigore nu are glagore. ¾ Perfectul natural are imperfecţiuni artificiale. ¾ Păsările se semnează pe cer. cu litere de zbor cântat. ¾ Femeile îşi mută primăverile în toamne enigmatice. ¾ Fondatorul psihanalizei a analizat fondul psihic al analizatului. ¾ Sunt conştient că subconştientul îmi influenţează conştiinţa în mod fluent. dar bea agheasmă. în căutarea cuibului sterp.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vrea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 7 . ¾ M-am risipit în mici poeme.

Chip de cireş în floare şi glas de primăvară. ¾ Cu ochi de vultur. dezechilibru aduse între orbi. ¾ Cocoşii trâmbiţează din goarna dimineţii. ¾ Cu bucurii amare. ¾ Un chior. Învaţă şi din cartea ce de duşmani e scrisă. 8 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . nu am diminutiv. Din surse mute eu primit-am informaţii ţipătoare. la mese-am renunţat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Oricât de lungă-i noaptea. relaţii dacă n-ai. Ca să ocup un scaun. Toţi au văzut artistul. adesea se-ndulcea. ¾ Cu cifre-n loc de nume noi fost-am botezaţi. ¾ Degeaba ai valoare. Doar un actor pe scenă şi mii de spectatori. sfârşit îşi va găsi. fiind orb. el nu vedea. se uită la un pui. faptul că sunt nişte găinari. ¾ Având nume de cifră. vulpea.

lovita-n braţul stâng. Genii falsificate se vând la secanhand. Trăim din nou aceleaşi zile vechi de când lumea. Urâtă foc e apa ce arde-aşa frumos. Dezordinea din noapte-i la ordinea de zi. Bine-nţeles că Bulă nimic n-a înţeles. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Seminţele cad în extazul fructului oprit. sihastrul îşi făcea. Mâncat de gânduri negre.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văd mâna mea cea dreaptă. Mulţi prieteni şi duşmani. se perpelea un alb. Şeful abia acuma ucenicia-şi face. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 9 .

10 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Mareea sufletului produce uneori valuri devastatoare. fără colac de salvare. ¾ Pământul înoată în eter. aleargă spre eşec.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Scârbit de-atâtea glorii. ¾ Priveşte afară şi-ţi scaldă interiorul ochilor cu frumos. ¾ Ceasurile de aur. ¾ Se-ndoapă cu mâncări sofisticate cei parveniţi. ce alte griji nu au. ¾ Stele golaşe fac plajă pe zenituri ancestrale. ruginite de timp. ne arată întârzieri lumeşti irefutabile.

nu-i bun de nici o brânză. cu vis de mare. a apărut o stradă care nu duce nicăieri. acea insulă de apă. ¾ I s-a pus capăt respiraţiei fără de capăt. În oala Universului. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Avea suflet de statuie şi minte de soclu. Nămolul lăptos.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Lacul. a secat înghiţit de uscatul însetat de răzbunare secetoasă. dar vrea să dăinuiască. ¾ Cărţile ne aduc străinătatea sub ochi. Soarele a dat în clocot. În drumul vieţii mele. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 11 . fără a ne înstrăina. Bătrânii se revoltă împotriva tinereţii moarte. ¾ Nu tot scrisul are dezideratul de a fi citit.

¾ Adolescenţii îşi ucid copilăria prin maturizare. am impresia că mi-au furat ideile pe care n-am apucat să le conturez. ¾ Călugării ghinionului au îmbrăcat straiele cernite în mănăstirea norocului. pasc păşunile celeste. se dezbracă de petale. dar am îngropat multe Ane în zidurile iubirilor mele. ¾ Nu te iubesc Ţară. ¾ Oiţe de stele. fiindcă nu te merit! ¾ Nu sunt Meşterul Manole. ¾ Arborii primeniţi cu flori. ¾ Mă simt cuprins de trăiri necuprinse. 12 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Noaptea ne smulge privirile cu raze d-ntuneric topit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Citind pe unii.

¾ Făina tăcerii mă pudrează cu nelinişti. aş putea ferici şi pe alţii. ¾ Bolta celestă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 13 . ¾ Dacă m-aş putea ferici pe mine. în mod inimaginabil. ¾ Păsările albe din mine zboară spre înălţimi ce numi aparţin. aşteaptă apariţia lunii. încinsă cu un brâu de stele.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Afară. vânturile stau la taifas cu furtunile. ¾ Râul se spală cu propriile ape murdare. ¾ Mările de sărbătoare au fost înghiţite de oceanul neantului. ¾ Casa mă aşteaptă cu zâmbet de ferestre deschise. ¾ Plecările din mine s-au reîntors în tristeţuri căplăuge. ¾ S-a lovit de imagine.

¾ Casa fuge de sub ochii mei înstrăinaţi de timpuri aspre. ¾ Umbrele ţepene.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Câmpiile privesc în sus. înfipte în căldurile verii. mă încântă cu răcori. ¾ Unde de struguri chihlimbarii râd în tristeţile toamnei ploioase. 14 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Marea încinge o horă de valuri spumegânde. ¾ Vântul rece trăgea copacii de urechile înverzite de timp. punându-mă în eclipsă. invidiind crestele albe de nori ale munţilor. ¾ Ieşea lumina din ochii ei.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ninge cu îngeri albi în noaptea care sună din trâmbiţele întunericului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 15 .

¾ Văd oameni paraleli. de pe cer. sleite de-ntuneric. înseriaţi în derivaţie. ieşind învingătoare literatura cifrică. ¾ M-am trezit citind aceeaşi pagină. dădea răspunsuri precise la întrebările nepuse. se topesc în retorte campestre de dor. ¾ Imensul semn de întrebare. ¾ Lumina voalează imagini de-ntuneric. sorb ape fierbinţi de trecut. urlă la astrele nerăsărite. ¾ Cenuşa e scrisă cu litere de foc neaprins. ¾ Bucăţi de lumină. ¾ Câinii. fără nume şi chip. cu bot de lună.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Înecat în focul vremurilor. de două ori. 16 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Se luptă în mine poezia cu matematica. memorând-o a treia oară.

îndeamnă la viaţă. timpul meu. ¾ Cârpesc pânza vremii. ¾ Era mereu într-un duet cu el însuşi. ¾ Moartea geniilor este o prelungire a existenţei lor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 17 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Privesc la cerul visător care nu mă lasă a mă îneca în ape onirice. ¾ Glasul florilor se manifestă prin mirosuri plăcute. ¾ Petale de soare mă mângâie pe răceli. ¾ Trecutul are mormântul săpat în istorie. trăirea mea. ¾ Ceasul meu. goana mea spre ieşirea din existent. ¾ Fluturii morţii. cu zboruri lugubre. ruptă de timp.

¾ Se scaldă în oceanul de vise. săpunându-se cu amintiri. 18 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Armura vremii nu ne apără de sfârşitul timpului. ¾ Luna şi-a scuturat praful auriu pe lumea plumburie. ¾ Pe femeie o domini doar dacă o laşi să creadă că te domină. ¾ Spirala timpului a fost străbătută în linie dreaptă. ¾ Frumuseţea-i creşte în obrăjorii rujaţi de timiditatea inocenţei juvenile.

¾ Ţi-am săpat un mormânt în inima mea vie. ¾ Columnele infinite de grai se pierd în marea vorbelor de clacă. pe uşa din dos. şi-a înghiţit magma. lăsându-ne baltă în faţa Dispariţiei. Aerul. Clipele picură din ani. Conul vulcanic al neantului. ¾ În ciripitul codrului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 19 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Gândul mi s-a furişat în inimă. văd ramuri de păsări cu frunze vestejite de-ntristare. s-a descărcat în van. încărcat de miresme. ¾ În mine a murit un om şi nimeni nu vrea să-i sape groapa.

¾ Din îndepărtările interiorului unui om.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Florile de lacrimi umbresc fructul bucuriei. deschid un ochi de lumină. 20 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Aseară mi-am întors ceasul … cu faţa la peretele dinspre zi. ¾ Ochii care visau au adormit în orbite. sperântuind la incompatibilităţi posibile. dar încape pe cerere. ¾ Lumea interioară este cea mai importantă lume. Nu încape pe cer. nu pot să văd cum aş putea să-mi văd de treabă. ¾ În întuneric. ¾ Când eşti bătrân priveşti doar trecutul. ¾ Are un nume mare. ¾ Un pas înainte determină alţi paşi s-o ia înapoi. viitorul ai vrea să-l vezi cât mai târziu. pentru exterior.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Noi progresăm în viaţă murind câte puţin. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 21 .

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vârfurile ascund sub ele munţii care le-au înălţat. ¾ Într-o seară. am împrumutat de la ziuă câteva dimineţi. ¾ Simt cum muntele creşte din trupul său păduri de ozon. 22 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Brazda de apă a vântului tălăzuieşte ţărmuri necunoscute de visare. ¾ Luna clipeşte din ochiul semiînchis al craiului nou. ¾ Sugerarea plăcerilor imposibile este imposibil de sugerat. ¾ Toamna cerne tristeţi de plumb pe feţe smolite de melancolii bătrâne.

¾ Circul plecase să vândă bucurii în urbea lipsită de pâine. ¾ Aud cum curge timpul în infinitul inexistenţei surde. ¾ Îmi înec dorinţa-mi albă în pletele tale negre.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Cei bătrâni trăiesc prin noi şi mor prin ei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 23 . ¾ Mai am puţin şi ajung în locul din care nu mai este mult până departe. ¾ Frigul se cuibărise în mine. ¾ Un spaţiu gol se ţese în jurul meu golit de deplinătate. ştiind că-l primesc cu căldură. ¾ Umbra mea-i locuită de raze de-ntuneric. ¾ Scriitorul de vagoane a publicat un volum de trenuri impersonale.

¾ Lacrima. ¾ Copacii îşi leapădă seara plictiseala galbenă a frunzelor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Am încuiat copacii în iarna verilor mănoase în rod. se dezbracă de întunecare. pentru a se dezbrăca de umbră. ¾ Pasărea. ¾ Groaza. ferecată între gene. ¾ Imaginile. zboară cât mai spre înaltul cerului însorit. scăldate în culori. cu razele rupte de dinţii eclipsei. cuprinde. dospeşte pe o tavă de zenit. visând la beţii de verdeaţă. clănţănind din dinţii de-ntuneric. moare sugrumată de nehotărârea tristeţii. ¾ Luaţi tristeţea şi puneţi-o în ramele de vers a poeţilor ludici. pe furiş. lumina curajului. ¾ Astrul. 24 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

¾ Suntem un popor de gânduri nemaigândite. ¾ Lumina s-a ofilit în aerul de vânt vărsat în apă de zboruri a fluturilor sihaştri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nu brăzdaţi singurătatea cu amintiri nefertile. ¾ O căprioară tânără trece ca o lunecare de luntre prin boncăluitul cerbilor virili. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 25 . către mările şi oceanele lumii. ¾ Sufletul spaţiilor i-a îngreunat respiraţia. pe ramuri de cer. ¾ Izvoarele visează deversări de râuri. ¾ Ascultă liniştea cu sonorul dat la maxim. ¾ Visăm ouă de soare în cuiburi de stele. ¾ Gândurile au încărunţit din cauza vârstelor ciuruite de glonţul uitării.

¾ Caii îşi luaseră iubitele lor căruţe la plimbări pe coclauri de lumină stearpă. 26 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . spartă a nenorocului septuagenar.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Absolut toate lucrurile sunt legate între ele cu o trainică verigă de nimic. mă ghinioneşte cu prevestiri funebrologice. ¾ Eram pus să veghez aripile de veghe ale supraveghetorului meu. ¾ Noaptea foşneşte rar pe sub bolţi de lumină întunecată. ca să optez pentru întuneric. ¾ Oglinda. ¾ Aprind la morminte lumânări de întuneric stins. ¾ Inima mea de plumb este în imponderabilitatea trecătoare a neantului ce încă nu s-a aprins. ¾ Mi s-a oferit a opta parte dintr-un pătrat de lumină.

¾ Beau uitare şi mă-mbăt cu amintirea. îndeamnă la nesupunere resentimentală a sentimentalilor imberbi. ¾ Cu lanţuri grele de greşeli. ¾ Un fulger a ţâşnit din norii încărcaţi cu electricitatea pozitivă a inimii tale îndurătoare. mă zbat în înoturi ireale spre suprafaţa afundată în gând. ¾ Liniştea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O rază. îmbătată de bucurii. ¾ Adâncit în sinea mea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 27 . delirează prin spaţii ancestrale de lumină. ¾ Mâini strânse sugrumă trecutul neglorios al inexistenţei viitoare. leg existenţe imateriale. idealizând viitorimi măreţe. înfiptă în stânca tristeţilor trecătoare. ¾ Exploziile au înflorit în crengile de cireş crăpat în soare.

ca o topitorie de aramă şi cositor. 28 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Toamna. ce sparg geamurile tăcerilor liniştitoare. ¾ Tocul tristeţii muiat în liniştea aceasta a infinitului. ¾ Anii mă îmbrăcară în ghioceii timpurilor obosite de-ntristare. ¾ Casele. ¾ În clinchet de toamnă bătrână. ascunse în seara de-Nviere. scaldăn tristeţuri ireversibile treceri mortuale. se mustăresc pastramuri. ¾ Azvârle din gură cu strigăte de pietre acute. în recipiente de chihlimbar topit. moare pentru viitor. lumânăreau pascal cu ouă roşii.

tânjesc la orice fapte măreţe. cu cheia speranţelor deşarte. ¾ Sunt stupul plin de grijile prisăcii. ¾ Puţin simţitoriul şi-a pus indiferenţa-n lentilele ochelarilor fumurii cu care scurtează nepăsarea. ¾ Cu somnul întins între ochii închişi. ¾ Am închis noaptea într-o floare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Dumnezeu a însămânţat câmpiile cerului cu astrele speranţelor galactice. trezind speranţa celor disperaţi. ¾ Se-mbracă-n armonie primăvara. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 29 .

¾ Doamne îţi cer o nouă naştere. ¾ Mă dizolvam în juru-mi de-ntristare când mi-a surâs o rază de noroc. agăţat în vâltoare. 30 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Urechile-mi ciugulesc ciorchini de note muzicale. ¾ Forând în straturi de vremi. ¾ Zilele picurau în leagănul gol al anilor bisecţi din infinitul cuprins între două veşnicii. ¾ Citesc lumini de beznă în ochii tăi închişi. găsesc comori de istorie.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Soarele-şi piaptănă razele de lumină pe plaja nisipului auriu. cu o veche existenţialitate. ¾ Sunt scaiul de timp.

¾ Alergau prin vânturi. armăsari cu copite de săgeată şi coame de Vremuri nebune. ne zboară speranţele acute în valuri muribunde. şi-a golit sufletul de poverile poftelor carnale. păşim vioi spre niciundele planetei de noroaie. ¾ Pe drumuri cariate de gloduri care plâng. ¾ Făceau fotografii voalate de-ntristare. fâlfâind vioi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 31 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Un stol de zile. ¾ Culorile dorm în petalele uitate în lacrimi de parfum. ¾ Fiind vegetarian.

¾ În marea serii. ¾ Ne cântă străbunii din fluiere de ciolane. ¾ Timpanele absorb. ¾ Eu privesc tot înainte şi văd în urmă viitoru-mi trecând. ¾ Inima materiei este străpunsă de pumnalul antimateriei. 32 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Înecat în noapte. pe dinăuntru. puse-n osuarele eroilor veşnici. înalţă rugăciuni de edenizare. înecaţi în singurătăţi de plumb topit. trilurile venite din afară. ¾ Îşi extirpase sufletul pe masa de operaţie a deznădejdii. plutesc vapoarele de lumină ale trecutului tumultos.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Fagii îşi ridică-n vânt fluierele de frunze virgine. un gând frumos a fost scos la malul de lumină al speranţei. ¾ Sihaştrii.

¾ Mireasa albă a iernii a nuntit cu mine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 33 . ¾ Imaginile îi biciuiau ochii deschişi cu cheia uimirii. ¾ Descoperă anormalul în normal şi vezi reciprocitatea. îngeruindumă-n visări nupţiale. ¾ Bolnavul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Călătorii treceau prin gări. ¾ În trupul său căzut-a adormirea. cu o petală de crin alb. în freamăt mut. ¾ Străzile mergeau înaintea asfaltării. spălat de boală. călcând prin gropile speranţei. ¾ Adevărul este greu de privit şi uşor de măsluit. s-a molipsit de deces. cuprinşi de adormiri duse până la capăt de drum infinit. ca apele ce mor. ¾ Paznicul de fier a fost împuşcat în călcâiul lui Ahile.

dacă-i vie. apoi zvâcnea îndârjită spre visele sale de şedere. de frica tăcerii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Vitezomana rămânea curios de nemişcată. ¾ În continuare mă exist în păru-ţi blond. ¾ Spune-i că să vie în vie. ¾ Ritmuri de cânt. ¾ Fructele s-au realizat în gemuri care gem de dulce aromat. ¾ Noi iubeam aceeaşi frază încă nerostită. 34 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se pierd în aritmare. ¾ Era conştient că îşi alimenta inconştientul. barbare. ¾ Era impulsionat prin zvâcniri de piatră seacă să scoată bani albi pentru zile negre de nepăsare. ca luna ce răsare. ¾ Plângea cu lacrimi de ceară topită în faguri de miere de tei. în timpul curselor de staţionare.

¾ Ziua cea mare. ¾ De frică. a naufragiat pe o insulă de statornicire efemeră.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt în inimă un gol greu ca un supraplin. plină pe jumătate cu cer azuriu. ¾ Un ochi călător pe ape. ¾ Lumina arde beznele de iad. ¾ Fulgii de soare ningeau cu nămeţi de căldură pe plaje de vară toridă. se revarsă-n înserări mirifice. iepurele îşi mijeşte lungile-i urechi spre înalturi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 35 . ¾ Visam în ceaţa brazilor nebuni.

Mai caut drumul care la Roma să mă ducă. pentru tine. care nu atingeau pământul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Ninge cu verde pe sufletu-mi de minte dominat. ¾ Zorii se caţără în scări de zare. ¾ Un ecou insistent se înfipse în urechile neauzitoare. Visele. 36 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . în felii dispuse pe tăvi de zenit. Mă mai păstrez în mine. ¾ A procedat la ungerea sufletului cu lubrefianţi Iudici. ¾ Sorb liniştea-mpuşcată cu ţârâit de greieri şi orcăit de broaşte. iubito. ¾ Mamă nu mă naşte încă odată căci mă voi revolta existenţial. sufereau de înălţare la cer.

când timpul se opreşte. ¾ Muri în apa vie. ca nişte mumii scheletice de piatră. ¾ Câmpul de ghiocei a explodat în lacrimi de alb. ¾ Brazda de ape a vântului loveşte tărâmuri de ceaţă şi ploi. prin case de frig şi nămeţi. mizerii de ură. ¾ Timpul mătură cu vânturi. ¾ Şi vânturi noi se nasc în părul tău bălai.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Aud cum curge timpul în timpane sparte dentuneric. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 37 . ¾ Simte cum muntele creşte în trupul său campestru. ¾ Moare şi el. ¾ Căldura de-afară-mi pătrunde în oase. din drum. sufletul de focuri uscăţit. ¾ Tânjea la ne-ntruparea prin cuvinte. ¾ Văd gânduri slabe ce calea-mi ating.

¾ Primea-n tăcere loviturile provocate prin izbirea de gol. nici subiectiv obiectiv. Cuvintele private-i dădeau pe dinafară. când mă mint. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O floare tulbure se limpezeşte-n geamul de lumină. ¾ Nu cred decât în mine. ¾ Sunt omul ieşit din mine. că faci rău ce faci. ¾ Nu există frumos obiectiv.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Simt căldura sufletului din locuinţa frigului. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 38 . altul stoarce ce nu toarce. Unul toarce când întoarce. spre a mă recunoaşte. ¾ Giulgiurile iernii albe acoperă tăceri misterioase. Nu-i bine. ¾ Am ochii burdujiţi de raţiunea somnului treaz al visării. Materia mă doare cam imaterial.

¾ Fiul meu. ¾ Peisajul alerga în privirile mele şi mă răscolea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În închisori de flori. zăceau parfumuri. cu buze de vânturi. se lasă despletită de uitare. nu va muri niciodată. ¾ Întinde fruntea să primeşti mirul eternităţii efemere. ¾ Înaintăm cu automobilul vieţii. ¾ Marea. ¾ Luna îşi varsă taina asfinţitului în hăuri de melancolie. privind pe furiş în oglinda retrovizoare a trecerii noastre în nefiinţă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 39 . care nu se va naşte. ¾ Ţăranii seamănă lanuri de tină şi aur de grâne în toamne culeg.

Natura. ¾ Aduc elogiu suferinţei de a fi bucuros. ¾ ¾ ¾ ¾ 40 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . O mamă strânge-n braţe blânde copilării. ¾ Frunzele toamnei plecat-au pe drumul mirabilei treceri de veci. căzută-i pe multe cărări. cârpit din loc în loc cu câte un fir de speranţă. ¾ Sunt şi flori sfidătoare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Viaţa mea. ¾ Moartea vine numai atunci când timpul se opreşte pentru totdeauna. este ca un ştergar albit de lacrimi. în mărăcinii sorţii. Şi-a copt viaţa la cuptorul cu microunde a nepăsării. Unii fac transplanturi de cuvinte. cu miros resentimental şi au culori vărsătoare. beată de culoare.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ În mine zilnic au loc cutremure cât muntele de adânci. ¾ Sunt dimineţi în care ziua se frământă ca un aluat nedospit. ¾ Vinuri vinovate de-mbătare, spumegă-n oalele lutului ars. ¾ În Carul Mare doarme un vechi timp, nins la tâmple cu ghiocei albaştri. ¾ Strigătul surd al culorilor aprinse s-a stins în întuneric.

¾ A primit un cadou împachetat în surprize. ¾ Timpul pare mâncat de o peşteră neagră cu dinţi de stalactite reci. ¾ Dimineaţa pare ca un burduf de lapte nemuls, spart pe prispa casei părinteşti. ¾ Noii născuţi sunt contaminaţi de moarte târzie. ¾ În fuste verzi, firele de iarbă pasc cirezile de vis ale satului înnămeţit de timp.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 41

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Lumini crepusculare se înclină în faţa smolitelor genuni ale nopţii. ¾ Întunericul paşnicei nopţi mă luminează cu raze dentuneric. ¾ Explozia de resentimente a naturii m-a rănit cu iremediabile bucurii. ¾ Ţipau tăcerile în gura guralivului mut.

¾ Un cal verde, păştea iarba maro de pe islazul pereţilor albi. ¾ Aud cuvinte absurd aburite de alcool contrafăcut. ¾ Femeia plângea, cu plete mari de lacrimi. ¾ Şi-a aşezat vocea într-o valiză plină cu tăceri. ¾ Drumul spre rai trece prin iadul existenţial. ¾ Eroul pitic a făcut fapte mari. ¾ Se-aşterne liniştea pe stânca tăcerilor moarte.
42 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ Pupilele lungi tânjeau după vederile nisipului cald. ¾ Aud înălţătoare simfonii în lupta cu tăcerile inamice. ¾ Am rupt în bucăţi ziua de ieri, pentru a o reconstitui mâine. ¾ A gustat din plin cum este să te arunci în gol.

¾ Neoprita morişcă a timpului stă gata mereu de pornire. ¾ O mamă cu pântecul copt mi-aşteaptă binecuvântarea. ¾ Soarele îşi împleteşte razele în şuviţe de ochi întristaţi. ¾ Pe tava neagră a nopţii, lucrurile par slugi ale luminii.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 43

¾ A primit sărutul de spume al sângelui. ¾ Şi însoriţii muguri plesneau de bucurii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Văzui prin păpurişuri săbii cu nasu-n sus. În pasărea aceasta se află-un zbor căzut. Am îngropat în glie anii strămoşilor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Nimeni n-are dreptul de a smulge sufletul din pieptul blindat cu speranţe. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 44 . ¾ Aerul primea lovituri de voce ruginită. ¾ Eu curg întreg în fragmente de melodii melopeice. speranţele cresc în lacrimi ce dor. Plăcerea muncii este dureroasă. Trăiesc o linişte tulburată de-ntristare. Trăgeau cu salve de artilerie în pacea lumii veşnice. ¾ Deghizate în nuferi. ¾ Fumegau subţire parfumuri vagi de crin.

chinuiţi de ploaie şi vânt. coboară-n fericiri. vezi cum sună şi îl aşezi în gama de vers a poemului în devenire. chiar cu toţii. ¾ Lumea vizuală nu vede nevăzutele lumeşti. ¾ Copacii. se răzbună în verde crud. ¾ Şi brazii. protejaţi de umbrela genelor. îl întorci pe toate părţile. ¾ Ploaia creşte vertiginos sub ochii noştri. învinse gândul nebun. Ochii ascunşi şi-au ieşit din ei. Iei cuvântul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Liniştile îmi curg în lacrimi de tăcere. ¾ Vorbea din el ca din altă persoană. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 45 . Cu mintea călită. ¾ Oglinda timpului a deformat trăsăturile.

¾ Mestecenii prăfuiţi cu var nestins. ¾ Timpul din distanţă dispare la destinaţie. ¾ Zbor falnic de copite. ¾ Mi-am pus vârstele străbunilor la presat în albumul genealogic. ¾ Oglinzile. ¾ Visul. ¾ Ascultă cu privirile şi-i vedea în auz. au cerbi-n cap cu crengi. în focul toamnei reci. se întorcea la mine. ¾ Şi-a umplut toată viaţa cu tinereţe trecătoare. reflectă o tristeţe. se sting de frunze. înnegrite de timp. ¾ Iarba miroase-a ciute. ca un bumerang. 46 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Pătat de zeama primelor realizări visa la preamărire. când să atingă pământul. ¾ Pipăia cu ochii zgomotele fine ale mirosului. ¾ Ţesătura luminii prin nouri se destramă. în visele de cerbi.

nu voia să afle nimic din ceea ce-l interesa. Nu pângăriţi pronaosul iubirii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se scaldă-n val de aer un nud de-nfăptuiri. Luceferi blonzi se scaldă-n întuneric. ¾ Un fel special de durere.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Sugrumat de curiozitate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 47 . Ameninţarea care-l pândea din noroiul acela cleios. O brumă grizonează tâmpla toamnei. ¾ Seminţele împământite pornesc în marş forţat spre aureole de lumină. Prezentul este unicul timp care trăieşte. iar sticlele îi himereau în spate. l-a dezlipit de visare. îi trezea plăceri nedurute. ¾ Himerele îi sticleau în faţă.

putrezit de noroaiele uitării. prin lanuri. ¾ Plângeau cu roşii lacrimi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ziua cea mai vie din viaţa mea a îmbătrânit prematur. 48 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Hălăduiesc pe un picior de plai. triştii maci. ¾ Le lâncezesc ideile în ţeasta purtată inutil prin înalte şcoli.

¾ Are rezerve neexploatate de către exploratorii rezervaţi în a prezerva. ¾ ¾ ¾ ¾ Mă-ntreabă de culoare un snop de flori mirate. înregimentate în certuri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îşi hrănea gândurile cu idei alterate. ¾ Cuvintele. ¾ Atenţia îi ciulea urechile avide de zvonuri. În final s-a afundat cu fundul în scaunul nedefinit de funcţie. ¾ Nu-şi putea dezlipi privirile încleiate de admiraţie. I s-au umezit buzele de graba rostirii de cuvânt. ¾ Soarele a tăbăcit bolta cerului cu albastru. erau mereu gata de luptă. ¾ O pasăre executa un soi de zbor soios. ¾ Păşea în zigzag cu picioarele păroase de umbre. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 49 . Şi-a înmuiat condeiul în eternitate.

¾ Calul călărea timpul cu o dârzenie de cavaler teuton.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Îmbătrânise. greţos de neagră. ¾ Era neliniştitor de liniştită. ¾ Înfioraţii muguri în flori au explodat. ¾ Ura lui. ¾ Extrage scinfoluri ascunse din amănunte nesemnificative. ¾ Cu ochii dospiţi de somn. ¾ Îşi bătea capul cum să-i sucească gâtul unei idei. ¾ Mă reculeg cu gândul la culegerile de versuri neculese. abandonat de timp. ¾ Se deschide noaptea în fiecare zi care moare. ¾ Şi-a dat seama că este foarte greu să îmbrace o femeie care s-a dezbrăcat foarte uşor. caută drojdie de bere. 50 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . într-o existenţă atemporară. putea fi schimbată în nimic.

¾ Gloria adevărului a fost pătată de către neînvingătorii mincinoşi. pline cu pericole imprevizibile. ¾ Rămăsesem singur. cu mine. ¾ Era un verde neobişnuit pentru un albastru drapat în galben. fără ruşine. bune de călcat în picioare. de dincolo de vers. ¾ O lebădă născută-i din zi cu albe pene.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stătea ascuns. ¾ Nevorbitorii şi-au pavat drumurile cu cele mai frumoase cuvinte. ¾ Şi-a pus în gând să-şi învingă înfrângerile. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 51 . ¾ O rimă mă privea încrucişat. în spatele ochelarilor fără lentile. ¾ Mutul se sătura de ţipete indigeste. ¾ Locomotiva războiului tractează vagoanele imense. în mijlocul mulţimii de alţii.

¾ Ea este singura care mi-a învins singurătatea. ¾ Iubirea-i o fiinţă de dragoste pătrunsă. ¾ Am pipăit o tăcere asurzitoare. ¾ Nu m-am sărăcit pe mine. ¾ I se sculase un gând impotent de-înălţare. 52 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Atmosfera interioară începuse a se revărsa în exterior.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ A simţit o spărtură în idealul său. îmbogăţindu-vă pe voi cu ideile mele. cu privirile mele moi.

Lumina bunătăţii i-a adus o umbră de iertare. Armate de gânduri răzleţe m-atacă cu gloanţe de dor. ¾ Acuma el mereu se odihneşte fiindcă-ades în grabă a trăit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 53 . Mânca ades cuvinte din pâine nedospită. ¾ ¾ ¾ ¾ Căciuli de frunze pomii îşi pun în primăvară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Hălăduiam printre coclauri surde. plouat fiind cu nori de andezit. ¾ Ţi-am înţeles sentimentul de neînţelegere.

de vise bântuit. ca o vioară. ¾ Ireversibilul preumbla prin eter poveri de timp şi spaţiu. neînsemnate. 54 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ades căzând pe gânduri. ¾ Pe coardele-mi de suflet cântai. idei netrăite-n visare.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Trei vise debile mintal mă-ndeamnă frecvent la trezire. printre lumini eterne. ¾ Se scaldă-n timp. ¾ Se-nvecina cu somnul în puncte cardinale. ¾ Plonja prin amintiri. ¾ Simt cum realul se dilată în simboluri. ¾ Imagini îngroşate de mister mi-arată semne vagi. ¾ Am ars în elogii de vers. ¾ Umfla cuvinte mute în clare supărări. trei drumuri de-ntristare şi de dor. ¾ Mă pierd ades prin somnuri.

Picură rar. azururi îngropând. Am adunat în creier vise de vers stelar. Îşi transformară trupul în albe farmacii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 55 . Observ cum toamna vieţii se reazemă de-o zare. Şi zilele-şi fac turnuri de ore care pier. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respira printre flori zefiruri de miresme. în linişti. Dispar spre a mă naşte în dragostea ce-ţi port. Trec nopţile ca cioclii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ne-înaripate ape-s în susur de izvoare. Un soare piroman incendiază zile. Nesăţios de doruri. Din stropii de iubire. Clopote vii de rouă. Eu. apun în pesimism. izvoare nasc din noi. singurătăţi ce mor. în sfârşit. sunt adăpat de vise. doresc să-nvingă începutul.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 56 O floare-i sărutată de fluturii berbanţi. Cu frânghii albe-n soare. de vară sunt legat. Sunt tânăr ca un estic în nordul meu apus. Ca doi strigoi sunt ochii ce-n umbră mă privesc. ilarul a murit. Boabe de Rai eu macin în gândul cel barbar. Marea-i o fată goală învelită în adânc. Bolnavii cară-n spate spitale de infirmi. statornicul umbla. Apleacă iar spre mine visul tău de dor. cu mâna pipăind. Mergându-şi drumul său. Arşiţa vine nudă pe plaja noii mări. Din luna plină cad firimituri de stele.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Murdar de râs pe pieptu-i. Văd cercuri de ecou. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Cotrobăie-n unghere o noapte de neant. Poftesc la masa serii firimituri de cer. Şi din poeme noi culegem fructe coapte.

Cu sânge alb curg vinuri în cănile din cramă. Mi-e casa-ntr-un poem de domnul Eminescu. Miroase-a grâu fardat prin formele de pâine. ca să ne vadă. În casă-mi intră timpul prin geamu-ntredeschis. În mine curge-un râu de ape stătătoare. Iar răscolit-au pluguri prin câmpurile reci. Caracatiţa spaimei în frică sa postat. Sunt primăveri crescute din lăstăriş de soare. Sparg noapte de-ntuneric în dimineţi de vis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Drapel albastru ziua întinde peste zare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 57 . Ai lacrimi colorate de triste-amărăciuni. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-apropie o stea de noi. Au ţeste pline ochi de nişte găuri sterpe. Şi vieţile-s întinse apoi în grea ţărână. Privesc adânc în ochi-ţi şi mă simt ameţit.

Lucrurile te-ntreabă la ce să-ţi folosească. Ne cheamă iarăşi seara la felinar de lună. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 58 Plângea pe clape albe bătrânul tău pian. Mă-ngropi în fericire cu ale tale şoapte. Auzuri dezmorţite cad primăvara-n ape. Zilele goale fost-au de noapte iar umplute. Îmbătrânite haine stau pe-un cuier de om. Se-nchide Cerul iarăşi în propriul său jur. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Ieşiră-n greva foamei cuvintele pe străzi. Cu stropi de soare umbra murdară-i de lumină. Un cântec care moare îşi va lăsa urmaşi. Astralul de durere-i lovit de bucurii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin capul său trecut-a o cioară de idei. Privirile strivit-au tot ce urât era. Cu suliţi de privire îşi atacă duşmanii. Garoafe violete vând ceasurile verii.

Deschis-au strigăte sferice ochii. Deplâng leşinul frunzei în cădere. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Respiră-n falduri rare rochiţa de pe ea. Ies suflete. Prea multe nopţi mi-aglomerează viaţa. Promit să nu exist în noaptea fără vise. Sânge curgea din beznele tăiate. Din floarea vieţii cad petalele de timp. Pe străzi au înflorit iar ploi de fericire. afară să se vadă. prin simţuri. Lacrima este-o lavă de plâns interior. Priviri imaculate de plânset s-au lovit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu plânsu-i negru. fata în alb s-a îmbrăcat. Mască de suflet este chipul meu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 59 .

Simţeam dureri în unda de umbre-a unui gând. Râdeau în cercuri ample apele străvezii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pe mersul tău tăcut. Oglinzi de ape plânse scâncesc în asfinţit. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . privirile-mi căzură. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 60 Copaci bărboşi de frunze fost-au bărbieriţi. Vechi adieri de vânturi prin părul tău şoptesc. Văd ochii tăi de perle cu-albastre zări în ei. Un vis de tinereţe pierita-n ţintirim. În băi de ape clare se scaldă dorul meu. Mureau speranţe-n mine ca fluvii în ocean.

regii corone-şi tund. polenul ce abundă în florile de mai. aproapele din noi. Mărgelele de stele stăteau pe gâtul lunii. Ieşiri întunecate lumini aşteaptă-n van. ¾ Chiar dinăuntrul meu voi smulge întuneric. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţinteşte prea departe. în galbena miere. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 61 . cu şolduri de vioară. Femeia asta plânge în versul meu ilar. ¾ Cercurile-n tăcere-şi închid circumferinţa. Pădurea de fiinţe.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţi-admir aliura fină. Albinele-nviară. În frizeria lunii. Zilele se răscoală în zorii care mor. Curge prin oameni sânge-n şiroaie de trăiri. Intrarea luminoasă e-o poartă spre-ntuneric. Un val năuc mă poartă în marea de-ntrebări. plină-i de uscături.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi în nadiruri arde viaţa. ¾ Se vede cum durerea tăcerea-i însoţeşte. Mormintele veghea vor tăcute peste noi. în toamnă a intrat. ca-n răsărit. Natura-i fericită că merge-n infinit. timpul. Purtat-am în valize prea grele depărtări. Ţâşneşte-n noapte strigăt din ochii tăi tăcuţi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 62 Îmi caut timpu-n ora minutului trecut. mai bine o moarte suportabilă. Când viaţa rost nu are. Decât dureri insuportabile. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Îmi caut fericirea pe al durerii mal. ¾ Minerii fericirea şi-o sapă-n miez de roci. Bolnav de galben. Eu versuri amuţite vreau să lipesc pe cer. Nemăsurate imnuri înghit cuvinte reci. moartea-i folositoare.

mă-mpinge dorul greu. Dimineţile reclădesc cetăţile ruinate de-ntuneric. m-acuză-n plan orizontal. o cale să-mi găsesc. De plâns. se transformă-n durere. Cu ţipete în tâmple. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Precum o libelulă. Chemarea de-mpliniri în spaţiu virulează. Din salcia pletoasă. ideea îmi zbura. Orbiră nopţi măreţe. tu. în dimineţi de vis. Sculptat îţi văd eu chipul pe-o lacrimă de floare. În razele de soare. cămaşa-i veche.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Durerea-i o fiinţă ce moare des în noi. Graba vertical. Poetul se îmbăta cu cald răsfăţ de liră. Trăiesc în intertimpuri exteriorizate. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 63 . Pădurile-mbrăcară nou strai de sărbătoare. Voi rupe bariere. eul să nu-ţi pierzi. atârnă mâini de plâns.

frumoşi sunt sânii tăi. printre tăceri deşarte. Maeştrii vorbelor şomau. Viaţa îţi dete vremea. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Tot în aval plutesc toate-ale mele gânduri. eu trupul ţi-l cuprind. Eu risipit în tine. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 64 Copilăria pare izvor de tinereţi. Şi cerul te privea cu încordări albastre. în dorul meu? Pe bandă am prins glasul tău. frumos să o risipeşti. Doinele implorau urechi să nu fie-ascultate. Pentru a câta oară te naşti. Păliţi de întuneric.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu braţe de dorinţă. aş vrea să mă adun. Un verde de împliniri păşteau cirezile virgine. Cad orele pe-altarul timpului meu trecut. Privit-am în afară prin ochii tăi cei verzi. Pământul stele culegea în poala lui de tină. ca la indigou.

visează iarăşi primăveri. ¾ Au izbucnit în plânsuri recile izvoare. de stele să se spele. ¾ El îşi uitase ochii între sânii tăi. Munţii coboară-n râuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 65 . ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Maşini chioare de faruri orbecăie pe drum. lăsată-n urmă de al tău parfum. ¾ Parfumuri de-amintire în scrin sălăşluiesc. Omul este ideea în însuşi încolţită. ¾ Pătrunşii de prostie sunt cei mai fericiţi. ¾ Frumoasă curiozitate. m-atrage-n mrejele-i de vis. clipeşte printre nori. Actor eu sunt pe scena propriei mele vieţi. ¾ Mâinile străzii urcă încet pe trotuare. Cu însetare îţi sorbeam culoarea.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Copaci cu râsuri de zăpadă. Un stol de-mpuşcături se naşte-n lan de spice. ¾ Un ochi de cer albastru. ¾ Lumina-i condensată-n întuneric. ¾ Curg ape concentrate-n izvoare de lumini.

cu dinţii de idei. ferindu-mă de soare. În ceaţa zării cântă un cuc de nori curaţi. Cântări cu voci de valuri oceanul înalţă. E-ndrăgostit şi bradul de clinchet de izvor. Se revărsau din guri cascadele sonore. Învălui în speranţe bietul meu viitor. Închipuiri de umbre vagabondau prin vis.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strângeam prezent din ultimul trecut. Se cască ziua albă din gura dimineţii. În mine. Îl muşcă mintea iute. Mă ţin de umbra ta. În lumea mea eu sunt o rază de lumină. Toţi vor în ceruri aş fixa fotolii. Zăpezi de aur alb omătuiau câmpia. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . câte-o dată. luceferii cobor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 66 La întrebări abstracte. răspuns concret eu vreau. Şi inima-mi valsează pe unde de mister. sub ploaia de noroc. Căutătorul n-are timp de copilării. Ne-acoperim de lacrimi. Zgomote ca de ceară ieşeau din urdiniş.

în şoaptă. prin ochii mei. cu tine. Am fost pupat cu buze fierbinţi. Eu mândru trec. Frunze de viaţă-mi cad în timpul cel trecut. golindu-te cu-o şoaptă. trup şi trai. cu-o stea. chiar pe al meu trecut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A aţipit. Vorbeau tăceri. Ca lacrima de mică-i speranţa ce-o mai am. Partidu-i ochi de Ţară. Ochesc adânc prin vremuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 67 . în sclavi ne-au transformat. despre cuvinte reci. Obsesii de natură mă ameţesc mereu. Te-ai rătăcit aseară. privind spre viitor. cu gloanţe de gândire. de Ţara mea. Tăceri înţepătoare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi se rotea în creier iubirea satelit. Se-îneacă-n mare râul cu sete de mărire. se pare. călare. În amintiri învălui. Te-am sărutat cu-n gând. Soarele-n cer. Nicicând nu vor să fie lucrări ce voi a fi. profund.

Ne cheamă cerul verii să nu încărunţim. ea nu-i în slujba mea. Eu sunt în slujba vremii. spre neuitări de timp. Trag timpuri după ele cosciuge-n cimitir. sfârşitul mi-e ostil. Eu mii de vieţi trăit-am în viaţa asta scurtă. Sufletul mi-e tradus în muzici de fanfare. Răsare clar din note o caldă simfonie. Gândesc acum şi pentru atunci când n-oi mai fi. O noapte absolută mă-ngroapă-n amintiri. Îmi place începutul. În umbra vieţii creşte trecutul tumultos. Culorile aprinse în spirit ludic ard. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Trecute ore faste în viitor aştept. Iubirea ne ucide cu dulcele-i otrăvi. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 68 Roţile anilor se-nvârt pe axa vieţii noastre. Noian de unde calde răcorile-mi înec. Imagini îşi iau zborul.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aramă grea e timpul topit în viaţa mea.

Un soare din val iese-n creştetul dimineţii. noi o vom dezbrăca. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu sorcove de ape plecat-a râu-n vale. Stau zgâriat pe scoarţa unui nume. prin susur. Poeţii mai rostiră sunete-nmormântate. Uitări atemporale mă-mping spre viitor. trăiesc intens şi clar.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Izvoarele. cu filele de ani. Rochia zile. Prin muguri urcă pomii. Îşi vinde ora zilei pentr-un nucleu de noapte. să viseze. Un şir de ani m-apasă. cam ameninţător. coşmaruri îmi aduc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 69 . către rodiri târzii. Respiră timpu-n ceasuri ce nu se mai întorc. ţâşnind în viitor. noaptea. Ascultă pulsul ierbii de coasă întrerupt. Scriu piese care ştiu că nu îmi vor fi jucate. Mi se-aşezară ochii sub tâmplă. Vise de ceară neagră. Văd raze de-nceputuri. Aş vrea s-aprind un foc.

aş vrea aici să fii. Distanţe mici.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nu mai renasc speranţe din clipele ce mor. Văd ceruri de lumină cum paşnic mă cuprind. Zăceau în gropi comune cei fără de mormânt. Mai sună-n rime calde sufletul său curat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 70 Explozii mute crinii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Când naşte ziua ore. viteze mari şi timpuri scurte. Avea un chip hidos. Culege-mă cu grijă. durerea a plecat. Rămasa cicatricea. Zâmbetele-i mijesc din negrele mustăţi. cu lacrimi de otavă. Trecutul mă-nfioară cu frig de viitor. Sub coase plânge iarba. Încep să-ncărunţească tinerii ani ai mei. O flacără umană cuprinse-un animal. din calendare vechi. de umbre-ntunecat. făcut-au din miros.

Pământul. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tramvaiele-s ca melcii cu coarnele-n curent. Din muntele fântânii vreau setea să-mi ogoi. Se-nmoaie în albastru ziua cu flori de in. Nu ştiu ce mă opreşte să sar din mine-afară. osanale spre Soare înălţa. Vorba i se ridică mai sus decât e el. Sunt nimenele care tot creşte în ceva. Propun să fac mai multe. deşi nimic nu are. I-au ras pe toţi odată. până şi pe imberbi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Altoaie de putere să punem în copii. Închişi vor fi acei ce cheile deţin. Sunt toate ale lui. cu sunet de lumini. să-mi iese câte-am vrut. el citea. Au măduvi de pământuri strămoşii cei trecuţi. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 71 . în grabă. Sunete şi imagini. Îmi cânta-un brad de păsări.

în codrul obosit. Liniile privirii s-au arcuit de timp. Simţeam cum mă inundă oceanele ce mor. Am coborât în noapte prin cerul plin de vise.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un om. Victorii inutile adesea m-au înfrânt. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 72 Triluri de păsărele mă-nţeapă în urechi. Lovit de ani. trecând prin oameni. de-un Om a fost oprit. Omul sfinţeşte locul pe care-l va spurca. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Fiinţele aprinse se sting în focul lor. Trăieşte-n tihna verii tot codrul înverzit. Rămase-n urmă timpul grăbitului din el. o lume mă simţea. deci încă mai exist. Sunau a stingeri greieri. Trăiesc prin publicaţii. Şi răsăritul tânăr râdea către apus. De dincolo de simţuri. mai plânge timpul cel irosit.

Privirea-i mătura gunoi de timp pierdut. Planul iubirii tale. În naşteri moare timpul ce nu va mai veni. Din flori de piatră seacă mirosuri el scotea. sperând să dau de zi. Aud cum curge câmpul în grânele din lan. În ritm de termometru. Crengi de mătase rupt-am din pom de borangic. În cimitir de ceară plâng moarte lumânări. temperatura creşte. Se-ascut în mine unghiuri către speranţe mari. Apa nestinsă pare. n-am timp de frunzărit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Furtuna s-a născut din adieri uşoare. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 73 . Urcam în vârful nopţii. Prea lacom să citesc. prin valea mea de lacrimi. Omul e potrivit pe locul care-i place. Încerc să trec agale. spre mine s-a-nclinat. de focul ce a curs.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ S-a-nchis în el cu-n lacăt şi cheia a-nghiţit.

Răsare ora zilei din noaptea ce-a trecut. florile din ronduri. cuvintele îmi par. un înger. Fereastra unei clipe azi s-a deschis spre mine. Din cerul sfânt. Ne cheamă ceasul veşnic în cursa lui de foc. Linii de fericire trec pe şoseaua vieţii. De ce un prost să-i fie stăpân unui deştept? Întunecat mi-e văzul de raze neaflat. ¾ Îmi înfloreşte ceasul în taina aşteptării. ¾ În cenuşa de cuvinte. Respiră colorata zi. cărbuni aprinşi mocnesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . coboară-n ploi de zloată. Pe paralelele iubirii cad unghiurile triste-a părăsirii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 74 Cozi de păuni umflate. Se uită fix la mine o oră de pe ceas. pe marginea uitării. Nori negri se adună pe cerul ne-ntinat.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Lunec neputincios.

Vin visuri albe-n gene. înspre griji. Îşi prelungea fiinţa prin dansul popular. Din picuri de-ntuneric. În lacrimi de omături plâng iernile târzii. în soare se trezi. Neliniştea m-apasă. Himera-mi sugerează false realităţi. Noaptea scăldată-n vise. nevolnic sap mormântu-mi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În gol priveşte luna. Cad fructe de visare. bolnavă-n pat de cer. din noaptea de nămeţi. prin razele de foc. De icter pare luna. cu forţa. la geoidul mut. în trăsnete de nori. Spaţiul normat de aştri. Prin muzica din cramă. vinul lin lunecă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 75 . din ramul nopţii reci. Sub creanga unui veac. Strănută cerul aspru. Curgeau călduri din soare. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Arici cu ţepi de raze e soarele bălan. aleargă-n infinit. noaptea s-a-nfiripat.

Aştept să-mi cânte cucul şi-aud o cucuvea. să ştii cum să revii. Ţărâna din clepsidră încet m-a-mbătrânit. Mai port în amintire fapte de ţintirim. Aleargă umbra nopţii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un strigăt şerpuieşte în neauz de surd. Visează poezia s-ajungă pe Olimp. Exploatau creaţii. veacul spre ere dăinuind. Când lumea se distrează tu în spital boleşti. Se încleştase timpul în spaţii de neant. Mamele fără naşteri. din multe-acumulări. priveşte-n urmă. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 76 Mi-a putrezit condeiul prin călimări de vers. Avea un râs de parcă recent m-a păcălit. Clocit-am multe zile pe patul din spital. lumina ce-a născut. Eliberează ore ceasul care a stat. Se naşte clipa. Urcând. Port chipul Ţării mele în suflet şi în gând. copii au adoptat.

Speranţele mignone-s înalte cât un vis. Trecutul îmi coboară în inimă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 77 . tiptil. Din falsităţi unite nu iese adevăr. privighetoarea tace. Omul e o măsură mult prea nemăsurată. S-au rătăcit pe ceruri stelele fixe-n timp. cu spiritul bolnav. Şi curiozitatea se naşte prematură. Era tumult de multuri în plinul de prea mult. Eu pot în neputinţe uşor să mă întorc. Cele mai mari afunduri tânjesc spre înălţimi. Om sănătos văzut-am. Sânge de ceaţă curge din norul cel ploios. Am vrut să ies din spaţiu şi-am nimerit în timp. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Laureată-n cântec.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Transformă negativul în pozitiv. Mai locuia-n coşciugul cadavrului din el. de poţi. Zăvorul amintirii e tras peste uitări.

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ochii tăi stârnesc ecouri în visele mele de dor. O noapte, cu-ntuneric, iar m-a legat la ochi. Capitonaţi cu şoapte-s pereţii din urechi. În grele gravitaţii dragostea m-a împins. Lichelele-adunate-s în colonii de hoţi. Umbrele cu mirosuri de soare eclipsate-s. M-am fost născut de fapte ce-s în persoana mea. Când încălcam secunde, minutul mă-njura.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
78

Incendii de iubire inima mi-a aprins. Scriu despre transparenţa oraşului opac. Se-aud foşnete de paşi în surda-mi aşteptare. Gazela de femeie mi-nchise gazele. Bărbosul femeiesc ce masculin a fost. Într-un el dormise o într-o-mbărbătare. Este nedrept să crezi că nu este nedrept.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Scrieri de zeci de pagini, un mic citat înghite. Cădeau nămeţi de iarnă peste zăpezi de frig. Scriu despre cei ce ştiu că despre ei nu scriu. Iubirea dă în clocot, pe focul neaprins. Marea-i munte adânc – albastru – plin de ape. Filă cu filă, marea-şi citeşte valuri mari. S-a-mbolnăvit lumina de seară şi de vis. Precum un cer căscat, genunile-mi zâmbesc.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Grâul, pe drum de ţară-i cu gândul la oraş. Din a timpului caleaşcă, anii au fost biciuiţi. Îmi şchioapătă destinul ce-l de sfârşit bolnav. Crescuse timp hain în barba lui de moş. Tot ce-a-nceput în mine, în mine s-a sfârşit. Nici o viaţă nu-i eternă ca moartea cea de temut. Drumul meu, sfârşit în mine, să-l continui nu mai pot.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 79

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Opreşte timpu-n clipa vieţii şi omoară-l, dacă poţi. Scăpăm pe jos secundele din ceasuri. Capacele-i săreau de-atâta stat. Viaţa-i ca un tren cu mărfuri ce mor în drum spre Infinit. Merg înspre cer acei corbi ce zboară pe pământ. În umbra sufletului meu un soare-a răsărit. Un cer căscat în ape pare marea. Avem moarte perfectă şi viaţă de eşecuri. Speranţă-n ochii tăi e gata să se-înece.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
80

Omizile mergeau spre pomul lăudat. Eu din trecut fac poze-n viitor. Îngălbenit-au ani în calendare. Cu limbi de vânt acum vorbeşte marea. Timpul îmi rupe foi din cartea vieţii. Speranţe-ndoliate port în timp. Soarele-şi pune doliu de eclipsă. Sub ploaia de cuvinte eu m-am udat prin voi.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Cu glas baritonal o beznă m-a surzit. La orgă îmi cânta lumina-n vechiul schit. S-a descărcat, prin moarte, de grave tensiuni. Priveşte semiluna cu-n ochi semideschis. Viscole de lupi turbaţi, prin lanuri răscoleau. Îşi aplecase zgomotu-n tăcere. Crivăţul iernii se încrunta crunt. Pământu-i scufundat în cerul de azur.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Crengi negre, fără frunze, par ciungi îngrozitori. Şi marea îşi brodă cu valuri nebunia. Zăpada iar topit-a mirosul toamnei reci. Miroase a tăcere umbra de sub platani. Ningea cu poezie peste poeţi imberbi. Anii îşi nasc urmaşii în nopţi cu foc Bengal. Văd vorbele cum cad din micile ecrane.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 81

Florentin Smarandache

Gheorghe Niculescu

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Valul pe mal aruncă emoţii submarine. Un gând, ca o rachetă, spre tine am lansat. Rafale de eşecuri m-au ciuruit în zori. Îmi zboară avioane de doruri către tine. Un tun de bucurie astăzi m-a bombardat. Pe-altare de-ntuneric,ofrande-am lepădat. Pe cer, urme de stele; urme de paşi pe sol.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
82

Vârcolacii de noapte, rod luna de pe cer. Între foc şi între noapte se află gândul meu. Vedeam prin lucruri lumea care se urâţea. Merg casele, cochete, pe lâng-al Ţarii drum. În eul meu mai simt nucleu-ntregii lumi. Clipa cu uşi de aur în ceas mi s-a deschis. Au înflorit caişii în fluturi efemeri. Zăpezi umane cad din îngerii de nori.
TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Prin ploi. Actori-şi văd pe scenă talentul prelucrat. Zdrenţe de sentimente bune de peticit. Veneam dinspre o toamnă. O picătură blondă înaintă spre râu. Avea nămol de gânduri. Se-mbracă-n bâlci oraşul de-alegeri pregătit. E foarte lângă mine ceea ce nu-mi doresc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Muzica-nchisă-n discuri plânge din gramofon. Eu îl pofteam la mine. Ii cresc aripi de noapte somnului meu barbar. Dealuri din munţi născute. cu vântul se certau. Văd zilele cu soare întinse prin poieni. Creieru-şi lumina cu opere de artă. Prin voce fermă el îşi scălda amăgirea. se varsă în câmpii. Prin vorbe păcătoase. Iar râde luna plină în focul de-mprumut. frunze căzute. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 83 . mergând spre Infinit. Timpul mătura vorbe ce nu-s transpuse-n scris. să mă primăvărez. Eu printre sentimente adesea galopez. nămol aurifer. Din talpa poeziei eu spini de rimă scot. el ne scuipă cu iad. el mă poftea la soare. Văd stele dolofane.

Mă simt tot mai întreg. îmi fug.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Te-a ascultat şi te-a văzut. făcut-am alergii. de cer m-am îmbătat. sculptat. cu mine mă-întâlnesc. ideile. Deşi-s dotat cu mâini. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . cu drag. În sihăstria mea. De ele speriate. Neanturile albastre. mi-ntorc ochii pe dos. Mă cumpăram pe mine cu câteva minciuni. la toţi când mă împart. cu fruntea mă hrănesc. alunecau în vale. Exist deşi. Se-nfioră de sine zefirul. Văd chipul unor vorbe în litere. pruncul cel dolofan. Creşte în tinereţe. Tot bând la zbor de păsări. pe mine. La dragostele false. eu parcă nu mai sunt. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 84 Sunetele pe schiuri. în amurg. doar mama ta. Doar cântecul de leagăn mă poate retrăi.

Strigat-am după mine dar nu m-am auzit. Călătoream spre mine. Mă caută un lucru pe care l-am uitat. cu-n tren de viitor. Tu mult mai ai de gând să te ţii după tine? Să mă doineşti cu doruri aştept. multiplul cel din el. Se are doar pe sine. spre a clădi idei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvintele epave ţâşnesc din adânci ape. Un tăvălug de carte în mine a pătruns. încerc să intru-n voi. poate-aş fi fericit. Cresc prunci bălai prin sate. uneori.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Să mă aştepţi iubito. aştept. Câte puţin întârzii în tine. Măcar de-aş şti a plânge. Mă-mpiedecam de mine. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 85 . cu o stea. Când nu încap în mine. şi cimitire cresc. câteodată mă mai atingi cu-n gând. Te simt cum. Focarele m-apasă. şi când n-oi mai veni. aştept. Se înţepă în zare apusul. pe drumul tău de vis.

în timp. Memoria se-ntinde. până ce-am dat pe-afară. Aş vrea să rătăcesc prin timpul viitor. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 86 Îşi scutură aripa de înălţimi. Nimeni nu poate şti când mă voi nemuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . prin greve a ieşit. Atât m-am fiert în mine. Convins sunt eu că numai o doină te-nmoaie. ca un elastic. Lumea din noi afară. Mi-ascut creionul minţii cu-o lamă de idei. Doar gândul se mai ţine. Fug după timpuri care acum nu se mai întorc. un şoim. Sora mi-e steaua care acum cade pe cer. astăzi. Eu m-am lovit de mine şi nu m-a cam durut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cu-o lacrimă eu. precum un scai. Limitele se luptă să scape de sfârşit. O arie de gânduri m-aşteaptă să le nasc. de mine. Uzaţi de împărţire căci vreau să vă sunt dat. mă simt mai uşurat.

în gând de rană. mă vizitează des. Imperii de iluzii se bat în capul meu. mor. Culoarea plângătoare. Garoafele-s gravide de miros colorat. timpul e condensat. Car metri cubi de grijuri. Îmi sar în aer gânduri de pace şi progres. Tăişuri de pumnale pipăi. tristeţuri şi-ndoieli. Mi se topesc în suflet profunde nopţi de vis. Uzina mea de gânduri intrată-n faliment. Port tone de tristeţuri în trupu-mi obosit. Aş vrea să ies din mine. Privesc cum vorbe surde în fraze lunge. Se vând în magazine şi visuri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 87 . Dureri de kilograme se varsă-n drumul meu. Aş vrea să-mi pot ajunge gândul ce mi-a fugit. O boală legitimă. pe nimic. iar m-a contaminat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fluturii urcară dealul de culori.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În sala de lectură. să mă adun în voi.

¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 88 Sculptură prea frumoasă din amintiri zidesc. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . înseamnă că-i bătrân. din toate cele trei. Dureri raţionale mă caută-n destin. cu arta din orice.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Numele nu-ţi ucide cu fraze de-mprumut. Eul meu calm străbate vagi ţesături de nervi. Răspunsul tău e strigăt ce pune întrebări. În urma mea aleargă Timpul. Ar vrea-o pe a patra. spre Viitor. prin doruri scrise-n ochi. Cel care moare singur de toţi va fi jelit. Îl contrazic pe Hegel. Buzele-ţi cer săruturi. Când să pătrund în lume. uşa mi s-a trântit. Dorm pe saltea de vise şi pernă de coşmar. Când timpu-şi lasă barbă. Părinţii tineri au mult prea bătrâni copii. Iarăşi m-a păgubit ştiinţifica eroare.

Jucând la loterie. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 89 . prin lutul ancestral.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ O aură de plânsuri diforme m-a marcat. Perdeaua amintirii. cu gloanţe de regrete. Cădem în gropi de timp. Mă reîntorc în mine cu fiecare somn. În patul băieţesc. Un întuneric pur a înghiţit lumina. cleioase vise dorm. Curat trăieşte-n lume doar cel ce-i anonim. Împuşcăm amintiri. Trimis-am iar mesaje spre oamenii ce vin. trasă-i peste trecut. Moare încet în sine-mi copilăria mea. Din lustră îmi zâmbeşte o lumină mincinoasă. am câştigat un vis. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Fete de nufăr lacul născu în flori de alb. Deschide uşa largă spre gânduri care-ţi vin. Rulează roţi de gânduri pe drumul de suspin. oriunde ne-am afla. Prin gloduri seci mai umblă târfele nopţii reci. Ne ducem Ţara-n suflet.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Ceasuri de ceară topită. măsoară timpuri clepsidrice ce mor. 90 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 91 . Dreptatea şi Adevărul. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mor lacrimi de tristeţe din ochii tăi senini. scăldaţi în sânge. atrag priviri în lan. ¾ Din noaptea nemuririi aş vrea să beau un pic. Coroana roşa-n foc. Cei maci. Lumea trăieşte-n mine în ritm de metavers.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un bărbier de soare e umedul amurg. adesea întru-un fiind mă scald. vântul. Mereu îmi fuge gândul la marginea de zbor. Lucrai o viaţă-ntreagă numai la crucea mea. Eu nefiind. prin pomi se spânzură. Noaptea cu vise moarte încă nu s-a născut. Scheleticele doruri în mine se-ncarnează. Cerşind la universuri. În ştreang de creangă. Pământul doarme-n cosmos. cu-o clipă m-am ales. pe roată trase-au fost. legende depănând. Dreptăţii i s-a pus. Îmi sună scurt la uşă necazurile mari.

Râdeau în soare crinii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 92 Schelete de idei se nasc în nopţi de stâncă. Zorile dimineţii la mine limba-şi scot.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Petale mute cânta-n parfumul fără gust. În noapte. plopul pare un popă decedat. Speranţele-s mai treze. Ploaia-şi vomita stropii în glodul pământesc. Luna s-a pansat. Ai pâinea şi cuţitul iubirii-n mâna ta. cu mirosuri de vis. Căzând în groapa morţii. mereu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Din timp creat mi-e trupul. Parşive sentimente mă-mping înspre păcat. n-oi mai putea ieşi. dar timpu-i trecător. în zori de zi. Am înnoptat în versul de ziuă criticat. Cu un bandaj de aur.

şi estul nu mai vine. La câinii de metale. sănii au înhămat. Don Juanul cel de fluturi cânta-n balcon de flori. adorm cu capu-n nori. la negrul nor. Iar începe apusul. vagabondau prin crâng. Plopii cu trup subţire. din cerul de gândiri. vântul parole-şi face. Eu. Din flori de primăvară. Cobai cu blăni de moarte cresc în laborator. O mână-n cap îi puse Domnul. Îmi curg în cap cuvinte. Cad frunze terfelite de ploaie şi de vânt.. Ceasul e ca un paznic la puşcării de dor. Şi muntelui de vârfuri corone-i cresc în cer. Rari vânturi aiurite. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 93 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un trăsnet de cuvinte m-a electrocutat. Am prins un gând în creier şi-l ţin prizonier. Ambasador la soare trimis-am gândul meu. printre sentimente adresa poposesc. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Săgeţi de rândunele ţâşnesc din cuib de lut.

Cu gume de uitare noi ştergem amintiri. Un viscol de geam spart. cu sârg o suportam. Un anotimp pătruns-a iar în odaia mea. Vorbe cu limba scoasă se duelau în van. mă mângâie pe cap. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Crivăţul cu mâini de gheaţă. crăpate. cu mâini curate. un vânt şi-un şoim răzleţ. În loja atmosferei. Azi o contracetate crescut-a în oraş. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 94 Cresc roadele uitării în pomi trăsniţi de timp. sălcii cu crengi de dor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Boceau pe mal de lacuri. fluieră a deznădejde. Ziua. pământu-i mângâiat. Obrăznicia vremii. iar m-apucă de urechi. Cu tălpi desculţ.

Am simţul poluat şi-un sentiment plouat. ¾ Atomica sa cruce Pământu-n spate-şi cară. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ La chipu-ţi de icoană. ¾ Copaci-şi băteau capul cum să scape de vânt. La un vulcan bătrân iar îi plesneşte bobul. îmi joc norocu-n glod. Cu plete de nisip.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Timpul mai rupe foi din cartea vieţii mele. prin ape cântă marea. ¾ Speranţa îmi hrăneşte visele care mor. Copilul începutulu-i cu gându-n viitor. mă-nchin. ¾ Cu zaruri noduroase. Stau frunzele pe ramuri ca haine pe cuiere. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 95 . în teascuri mor plângând. Răbdările mi-au fost învinse de-aşteptări. ¾ Struguri bolnavi de toamnă. deşi-s ateu. Respir în versuri albe un cânt de ciocârlie.

¾ Lumina se retrage din calea nopţii reci. prin valuri plânge marea. ¾ Eu. ca un strigăt. dincolo de mine vreau. ¾ Timpul neblând mă muşca de gândul ne-mplinit. Dând tipul la o parte. 96 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Cu visele spălate. musai. Cuvântul mă rosteşte chiar şi atunci când tac. să ajung.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Steaua de nimeni iarăşi voia a fi ceva. să car cuvinte-n spate. printr-un basm. ¾ Baba Cloanţa Cotoroanţa. ¾ Alunecăm pe ore. Poate că se poate. ¾ Surâsuri ruginit-au pe feţe de moşnegi. ¾ Sunete de cuvinte spre mine să-ţi apleci. Speranţa. îmi trece prin urechi. Din ora de speranţă a răsărit lumina. la-ntoarcerea-n cuvânt. prin spaţii virulam. mături zbura.

cu ochii. Văd zile descălţate cum calcă printre nopţi. Ades culeg la păsări. Am fruntea tatuată cu cute de idei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ca de foc. Invidiat-am prostul că nu este deştept. La inimă în poartă îmi bate-un dor nebun. Rănile vechi mă cheamă la calde vindecări. Cuvintele-şi înfing ghearele în idei. Ţipat-au glasuri mute. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 97 . de pe cer. în marea de tăceri. note din portative. cu fiecare somn. balauri roşii. La geamul meu de suflet obloanele am tras.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Dincolo de lumină se află nu ştiu ce. Rupea. mi-ajung până în mult. Şerpii de apă rece muşcau din ţărm arid. Lacrimi ce plâng în mine. Mă-ntorc în mine iarăşi. Vise de viitoruri mi-au naufragiat. din amiezi cu dinţi muşcau. cu o vioară. În rochie de floare grădina s-a-mbrăcat.

Ameţitor de joase fântâni văzui. care-mi zâmbeau. Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici. Înoată-n noapte luntrea unor pescari de gând. Trecutul şi prezentul în viitor se sting. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . pe sus. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 98 Suspină prin buchete. tristeţea florilor. În umbra lunii vrut-am căldura să găsesc. Pătruns în sala vieţii. Iar-am aprins trecutul cu foc de amintiri. În noaptea vieţii tale o lună-a răsărit. Vuieşte Universul. sufletul mi-e uşor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mi-am stins lumina minţii şi m-am culcat pe-un vis. O nimfă în izvoare de lacrimi se scaldă. Pe crengi de cer voit-am cuvinte să atârn. Golit de răutate. de aştri bântuit. biletul să-ţi plăteşti. Ea stăpânea o flotă de flori.

Să te traduci în lucruri. Cuvinte sigilate au evadat din scris. Te-ntreb cu vagi răspunsuri trăite între noi. Să nu loviţi lumina cu umbre de urât. discută-n legea lor. Imagine neclară tu pentru mine eşti. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Două furnici de smoală. Popor de epopee se naşte-n versul meu. Făcut-am schimb de umbre cu un seamăn de-al meu. voia stejar a fi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fir de iarbă firav. cu glasuri de cuvânt. Eu scris-am fără plată. Muri în mine-o parte şi alta renăscu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 99 . Să trecem de la mine şi de la voi. Iubirea mea se scaldă în marea de lumini. la noi. sub soarele torid. Ne întrupăm în umbre. sunt un mijlocitor. Între mine şi eu. fără a sărăci.

M-am înturnat în trup cu palid suflet nou. Netrupul meu n-o are pe ceea ce se are. Bădia Soare-alungă stelele de pe cer. Vise de vis îmi zboară. Mă înfioară gândul la dreptul de-a muri. nimic nu se află. ca să v-o dăruiesc. De voi eu vreau acuma să mă îmbogăţesc. Dincolo de acolo. triluri. Cad gândurile toamnei prin frunze ruginii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 100 Fără de fir îmi toarce. Pletele reci a ploii. la ureche. Culege fructul vieţii când copt a fost destul. Nerupte umbre-n spate. iar încâlcite cad. încet. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Vagi gânduri negative ucid încet. Din mine storc lumina. Suflet cârpit cu gânduri mai port în trupul meu. Mi-e frică de o frică ce nu m-a-nfricoşat. motanul. Se scutură din păsări. în albastru-mi somn. suport fără să vreau. iar.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De gând mi-am lipit fruntea cutată de idei. în primăveri.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 101 .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Alunece-ţi pe buze doar şoapte de amor.

Eu mă exist. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 102 Plânge-n grădină roua. Golit de mine-auzul. dar n-am unde mă duce. Eu locuiesc în mine şi locu-mi pare strâmt. au dat de neajuns. dar nu mă preţuiesc. Greu timpul mă apasă cu grijile-n nevoi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tu eşti prea tu ca altul să poată fi ce eşti. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . începe-a mă durea. Curgeau din cărţi poeme ce-n versuri mă scăldau. Numele meu mă strigă în prea străine limbi. prin florile de crin. Ajunşi la neajungeri. alerg în urma mea. Am unde m-aştepta. La câţiva ani lumină. Am sentimente multe ce-n mine au murit. mă merit. Litere de-ntuneric sunt scrise pe-un mormânt. Pierdu-i un gând şi-l caut de o viaţă. Aşează-ţi poezia în veşnice statui.

¾ Dincolo de aici e un profund dincoace. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 103 . Cade în cer o stea. Să dormi cu mine în acelaşi vis. Zbura poetul printre oameni. Întredeschide-mi uşa larg închisă. urcată din pământ. o muscă virula. Culoare de pământ are ţărâna-n mâini. ¾ Mi-e foame iar de tine dar n-am să te mănânc. cu-o aripă de vers. Slabe ninsori de vis. ¾ Învibrându-se în aer.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ O naştere uşoară de cuvinte s-a fost în dată când nu s-a fost. ¾ În guri de foc ei îşi crescură glasul. dar nu se cocoşea. ¾ Ştiu să găsesc dreptate şi-n micul adevăr. omătuiau fugar. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Se-mpăuna curcanul.

curg solid în trup de zei. Singurătatea tristă necântă a pustiu. Flămându-le de sine. Tăciuni lăsaţi la vatră. Simt foamea cea de carte foşnind apetisant. se vreau încorporaţi. atunci. Femeia cea cu buzele de eu. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 104 Anafore şi nectaruri. Creanga răsare muguri încopăciţi de timp. Soarele are-antene de raze care mor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . cu vorbe dulci îmi des hrănea auzul. Câmpii de suflet parcă-nghite seara. Prin razele de mâine. cu dor. viaţă sorb. curgea acum. Sângele se cânta în leagăne de inimi. intră-n post! Din trupul Ţării.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pleoapele-şi trag zăvoare de irişi.

În ronţăit de şoareci timpul s-a fărâmat. Sunetul lasă urme pe văzul meu tactil. Statuile ecvestre rânjesc prin dinţi de cal. Format sunt din cuvinte şi nu mă deformez. la geam. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 105 . Snop de cuvinte treier şi-aleg bobul curat. Vântul ascute brice pe valuri de neant. Un gând bătrân mă poartă în vechi copilării. Dinamitate inimi cu doruri se hrănesc. Întru nezbor m-ajută lumea să persist. de oaspeţi prevestind. Savanta lui neştire l-a dezumanizat. Vorbele împietrite durează mari tăceri. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Un fără ţepi dorit-am să rup un trandafir. M-am vindecat de tine dar nu te pot uita.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cuvinte mutilate plâng şi cerşesc noroc. Văd stele-ngenunchiate. În curte-mi sună-un câine. salcâmul ne-mbată în miros. Deşi e fără laturi. cercul e poligon. printr-o perdea. Cu ploi de flori.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Când începe sfârşitul e un nou început. L-au obligat să fie perfectul voluntar. deşi cu ele lupt. ca să mă nasc. Plâng cu nelacrimi sterpe de neurlet rănit. în valul vieţii. cei dezrădăcinaţi. Pe-o dâră de lumină. Un timp vechi mă aşteaptă aici. Vrea să mă doară dorul cu un nedor durut. îmi spală poeme de vis. Aproapele ştiinţei departe-i de trecut. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 106 Pescar. cuvinte eu am prins. Aş vrea mereu acolo să fie-un mult aici. Mutară Ţara-n Lume. Învins nu-s de cuvinte. Descătuşez cuvinte în cuiburi de poem. Emulul care vine. Stele. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . sub gratia nopţii. Eu sunt aşa de singur că nici cu mine nu-s. cuvintele-nfloreau. m-ajunge mult mai mult.

Timpu-şi deschide-o clipă în care eu pătrund. Un gând am pus de pază la singurul meu eu. Mă doare riscu-n rana de anii mei produsă. mai scaldă-n raze Lumea. liniştea lapidăm. Mă doare iar pământul din Ţara ce-am lăsat. mare zeu. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 107 . Haine flori topite apar în vis de ceară. Eu îţi respir fiinţa prin visele de flori. Timpul născut-a timpuri. Soarele. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În jungle de poeme.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Aflat-am de la lucruri limbajul lor tăcut. În ocna unui simţ opreşte-ţi sinele. în fracţiuni de clipă. Cu zgomote neroade. Trăim istorii noi. idei de mărăcini. Anii tăi mici mă strâng şi visele mă dor. aiurea în tramvai. Caschetele de sânge. plângeau soldaţi ucişi. Clopotul alb al iernii iar sună prin nămeţi. Atomi descreieraţi mişună-n molecule. Cu crengi de primăvară eu iernile-mi alung. Tu naşti furtuni de doruri prin pletele de vânt.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Capricii feminine stau rău postate-n vremi. 108 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din răni. Dacă nu ar fi viaţa. La ceas târziu. pământu-şi vărsa reci lacrimi de izvor. Carul cel greu şi mare. în marţi s-a revărsat. Inima-i colivie plină cu dor închis. îmbrăţişează apa. ades scotea din gură. Făcut-am cunoştinţă cu un străin din mine. mă doare naşterea mea de prunc. Doar trist fiind eu pot să intru în visare. moartea n-ar exista. Maluri de lut bătrân. Apa Sâmbetei. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 109 . Ora reglează clipa. Oglinzi reci de imagini au lumile ce mor. luni. pentru a o mări. Prindeam posturi străine. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Iar ogorât-am pagini cu brazde de stilou. Cadavrele-şi sculptau liniştea lor. în piatră. Prăpăstii răsturnate par munţii cei masivi. cu sufletu-mi pribeag. S-au dizolvat şi munţii în ceaţa de uitări. O ceaţă de iluzii m-a dezorientat. agale căra timp. Îngeri încornoraţi.

Îmi cânta din parfumuri florile de pe ram. Îmi doarme casa mamei în inimă de dor. Am răsărit. îmi caut cuvintele ce nu-mi mai aparţin. Poeţii toţi visează poeţi ca să ajungă. Mi-e călimara plină cu litere de scris. Câmpiile ţes lanuri adânc prezente-n timp. ¾ Beţia viţii soarbe fruntea căzută-n vis. 110 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ E rece depărtarea de ţară şi popor. ¾ Am botezat o oră cu un statornic timp. Prind vise de aiurea. în anii care mor. unde nu trebuia. ¾ Scurmând printre litere. ¾ Cu ochi albaştri zarea priveşte spre apus. se pare. ¾ Îţi zboară pescăruşii prin vântul tău de păr. ¾ A leşinat în frunze poemul meu de vers. antenele-mi de gând.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ În pene obosite pasărea s-a culcat. Sfârşit de fenomene începe-n poezii. ¾ Se sparg casante ore. O stea cu suflet mare rog a mă răsări.

Când eşti destul de singur nu eşti destul de mort. Pletele de cuvinte îţi flutură în vânt. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 111 . stele nu se răsar. Iubirea de ţărână în sânge-mi curge des. O frază de emoţii stă încrustată-n glas. vremea m-acoperi Născut din imprudenţe. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Infarcturi de petale în toamnă s-au produs. Cu ghiocei la tâmple. Când nu-i mureau duşmanii. plecat-am spre sfârşit. Ziarele au găuri de ştiri înmormântate. Ce n-am spus niciodată. doar ţie ţi-am şoptit. Călătoresc spre moarte şi nu mă-ntorc din drum. Pe unde se tac greieri.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nespusele cuvinte afară au ieşit. Îmi mor ades pe buze cuvintele de tuş. Mă-mbăt cu timp ce vine spre repede-a pleca. Trăiesc într-o secundă plină de infinit. Din muzica tăcerii eu sufletu-mi hrănesc. prietenii o făceau. Să plec într-o o altă Eternitate vreau.

Eu sinele-mi întind pe-un plai rostit de stele. În hore exilate m-am prins. Daţi drumul luminii din lanţuri. Sparge lumini oglinda de dragosti devastată. ora. să ploi şi să mă zbor. mă paşte glasul tău. Când eu sunt tu. Învăţaţi-vă moartea să retrăiască-n voi. S-a dizolvat în linişti un timp de gălăgii. Deschideţi timpul tânăr. cuvinte noi năşteau. Vreau să mă dorm. iubito. Amurguri. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din treaptă-n treaptă. Stelele ruginite se scaldă în lumină. Cuvinte ilicite loveau în plagiat. prin vitralii. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 112 Meduze de piftii născut-a marea-n valuri. sărea spre infinit. fără să joc. te rog rămâi la fel. Culcat în iarba vieţii. ¾ Închis-am nopţi în beciul cu raze zăvorât. să ning. să zboare spre nevăzut. Nemulţumiri de lucruri. să vină peste noi. Să bem cafea de linişti din căni de neclintit. se sting prin răstignit.

Aliniaţi în spate. Pe harta mea de suflet eşti un punct cardinal. ca să-l scriu. Sunt plin de neajunsuri ce parcă nu-mi ajung. Cuvântul plin de sânge. cu-o frază s-a pansat. Îmi uit prin cărţuri ochii cu care mi te vezi. Nonexistenţa-mi cere tribute pentru că exist. Din naştere se scoală şi pleacă spre nimic. S-a dus până în moarte şi nu s-a mai întors.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Vreau să mă zbor în păsări şi să mă tac în peşti. Îşi tremură mărirea-n nimicnicirea sa. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Sunt pregătit să-mi sune un telefon de somn. calea îmi aţinea. Gândul copil se moare în tânărul bătrân. stau anii mei cărunţi. Când am să scap de mine voi fi mai singurel. Stilou cu sânge-albastru luat-am. Prea mulţi-mi eşti în mie şi prea puţin mi-e mult. Un viitor năvalnic. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 113 . Peregrinez prin mine. în spaţiul amorţit.

sădeau păduri de stele. pierite-n neantul de nou. dispar în naşteri noi. Versuri proptite-n cârje. Fiinţele de strigăt. Îngenunchez în faţa ta lumină.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ M-am naufragiat în mări de sentimente. Eu nefiind fiind. ¾ Văd vorbele cum cad din micile ecrane. ¾ Izvoare se curg în sfârşit de-ntuneric. să îmi ajung în fugă de-ntuneric. rimau către o stea. Într-un pustiu de paşi descopăr mersul tău. ¾ Mă dor străbunici-n cuvinte de-arhaic. ¾ Arunci cu rezid de cuvinte-nainte dar urma se trece-napoi peste noi. prin căderi de mine. Eu. Ţărani cosind lumina văd. 114 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Mă zbor prin fereastra de soare-apune-n cuvinte ce nu mai renasc. de cu luminat. alerg în mă ridic.

se scaldă-n valuri marea. ¾ Aleargă nepământul pe fost pământul meu. prin iute ardeiul din ea. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cătuşe de eşecuri purtam la mâini. cu raza în centre de con. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 115 . ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. M-am spânzurat de-un gând. Se va-ntâmpla nimic. prin anii ce repede trec. ¾ Să nu se ajungem în cercuri pătrate. mai aproape. Firimituri de timp mai ciuguli neantul. Apără-te de bine căci răul va veni.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Stingerea-mi sună-n urechi. ¾ Înscris-a ideea-n cuvinte cu o moarte ce o va trăi. La ţărm de cer. Au îngropat lumina în felii veninoase. fiindu-mi rău de tine. ¾ Au fost nevăzuţi cum există în inexistenţe ce nasc. de nu te-ai naşte. ¾ Doar mie îmi seamăn şi-mi pare că-n mine eu fostam clonat. În mine sunt cutremur inexistenţial. Mă ustură luna de miere. mereu.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Caut. 116 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . iubiri de negăsit. prin sentimente.

ca focul să mi-l ţin. Se răscula pământul în brazda de sub plug. Dureri mai speciale în nedureri se nasc. Mă doare nenăscutul din minele cel viu. Ce este-n şoimul bolţii un neîmplinit zbor. Mi-a putrezit tăcerea de dincolo de gând. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ I-au înflorit în pleoape ochişorii. mi-e mult mai dragă-n dor. Dincolo de dincoace-i aproape-n depărtări. în rătăciri aflate. Ea. Învăţ să-mi trăiesc timpul care mă va sfârşi. am cumpărat cu-n dor. Tu într-o oră stearpă acuma locuieşti. foarte lângă mine. Mor în duel cuvinte de pitici uriaşi. lovită-n ritm de dans. prin mine văd cum treci. Împăsărite crânguri am consemnat în cânt. Făptura neînţeleasă dreptate dublă-avea. Cu flori de stea-mbrăcată. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 117 . Reci poezii.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ţipa în sunet toba. Sufletu-n scântei de suflet. M-am regăsit aiurea. mai multe.

căzutul în abis. Ne dă-ne pomu-n floare şi florile din pom. ¾ ¾ ¾ ¾ S-a înălţat la Cer. Voi pune-n mii de versuri neversul meu versat. Nu vă mai va să fie ce fost-a şi mai va. Rar.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ea nici culoare are. Unde v-aţi ascunsu-v-aţi de nu mă văzutu-m-aţi? Mormânt fi-mi-va uitarea ce nu-mi fi-va viitor. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 118 . ei nici răspunsuri au. Rareş cel de Ştefan fiu nu fu cin’eu nu pot să fiu. Tot mai s-au dus spre mine bătrânele pruncii.

prin sinele din voi. duşmănindu-i pe duşmani. Din guri păgâne cade eul meu.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ În rostul fără Ţară fost. trecând prin uşi de aer. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Mare cel Ştefan fu vodă. Trec zile fără chip. Mă devorează eul. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 119 . ¾ Vidul dintre cuvinte mă umple de somn. Muri frumos. ¾ Trec gânduri în negând urlând tăcerile de nestrigând. Prindeau muzica udă antenele de vânt. iarăşi mult mai de am cât fost. ¾ Trăsneşti cu gloanţe oarbe din ochii tăi cu cer senin. prin verdele sonor.

plâng sunete-n eter. în noapte. 120 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . ¾ Promit c-am să promit că n-am să mai promit. nasc pe pământ. Cu frunţi de foc. De clopot spânzurate. ¾ Creşte-un gând de poeme în soarele târziu. Zăpezi decolorate ningeau pe tricolor. la Rovine. aprinse lumânări. cu sfinţi să ne-mbătăm. ¾ Viaţa fără umor e umor fără viaţă. ¾ Nu promit să pot ce nu pot să promit.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rătăcitor prin cer. Linişti muriră-n jurul acestor cruci de lemn. ¾ Bătrân cel Mircea nu mai vine în deal de vale. ¾ De m-am născut e sigur că trebuie să mor. Să bem lumini divine.

¾ Năvalnic. ¾ O undă de-ntristare se scaldă-n dorul meu. ¾ Toamna. ¾ În mare văd nevăzătoare mărunte lucruri mari. remuşcarea muşcă din sinea sa. ¾ Cascade de-ntuneric. cuprinsă de febra răcelii. ¾ Cu flori de măr şi piersic. ¾ Privat de libertăţi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Mai frică mi-e de mine. prin râuri de lumini. ¾ Uităm să fim dorind s-avem. prin doruri multe curg. o zi m-a atacat. stăpânul meu e rob. moare muşcată de ger. decât de adversar. ¾ Acum dând naşteri noi nu mai viteazului cel domn Mihai. ¾ Un vânt mătură strada de toamna înfrunzată. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 121 . ¾ Sunt invadat de pace.

¾ M-am bucurat de ploaia ce-n soare s-a mutat. cu-n gând. Îmbrăcă-te în alb. ¾ Cu bici de foc. omoară cruci de foşti. 122 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . natură. întru slăvirea verbului pios. fac pod din anii mei. de dorul meu. plesneşte-a ploi de vânt.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ De culturale pofte mi-e pofta să poftesc. Pe-a timpului cărare dorul meu s-a fost dus. Musca sparge aer cu zumzet de aripi. Mă dor armuri rănite de armele de timp. Ilie cel Sfânt. ¾ Nasc energii cumplite norii ce paşnici par. Între viaţă şi moarte. ¾ Loveşte-te iubito. ¾ Uitarea-n cimitire. Îngenunchiat-au inimile toate. şi-mi dă pace.

la văzul tău.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Strugurizăm podgorii. Eu sfânt cu ochi de diavol devin. tu calci pe umbra mea. Săgeata nemuririi străpuns-a corpul său. Copacul vieţii noastre-i în floare de idei. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Înţepata-n ţepeni ţepe mulţi ţepari. cu-n dor de must acrit. cel Vodă Ţepeş. tâmpla ta de moş. deşi el vier era. câteodată. Omătuit-a vremea. Se cam purta porceşte. azi la lumină ies. Te simt cum. Se bâlbâia-n meandre un râu lipsit de-arini. Nimeni nu moşteneşte o faimă-a altuia. Crescut-au flori în groapa arată de-un obuz. Înscrisuri de-ntuneric. Aş vrea să fiu zefirul ce-ţi joacă-n părul blond. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 123 .

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Matrodu-n largul mării. 124 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . se simte-n largul său.

Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Din contră. o-ntreagă după masă. Căzu la pat nevasta. Are mare grijă să îşi ia de-o grijă. Eu. eu mereu tot pentru am votat. El îşi pierduse viaţa şi tu i-o căutai. din sclavie stăpânul mi-am salvat. Apăru pe culme Luna. Mama pater este alma mater. ni s-au servit din plin. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 125 . Am stat după un scaun. Îşi face multe griji. bolnavă de bărbat. ca o bilă-n vârf de băţ. robul. cu coarnele în cer. era prima pe şcoală. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rumegă cerbii linişti. Ardei umpluţi cu aer. Inima-n dinţi luat-am şi tras-am la măsea. Am publicat romanul pe care nu l-am scris. Clasa fără elevi. Primit-a mură-n gură doar fructe din import. pe care ni le-mparte.

acum i-a rămas mică. De când nu-i mai dai drumul. Examenul luat-a. vezi bine că deja ai orbit. căzutul…pe subiect. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Maşina lui cea mare. Ieri. trebuia o sută de ani să împlinesc. Mai întâi prea mult stăteau şi apoi se odihneau. Ăsta mai mult e rece şi mai puţin e şpriţ. uşor. lua un trei spre patru. inima îi sfâşie. Elevul. Şi-a curăţat ieri lampa. Uşor. Durerea de ficat. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 126 Dalii şi margarete pozau în minijupe. O nouă vechitură s-a inaugurat. joi spre vineri. Deşi eşti surd. Când ţi-e lumea mai dragă. pân-a făcut-o bec. Nu are importanţă cât eşti de important.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A început sfârşitul cel fără de sfârşit. Celibataru-şi prinse soţia cu-n bigam. pe drumuri a rămas. scăpat-a şi el de boala sa. începe-aţi fi urât. Ai vină capitală că eşti nevinovat.

printr-o rouă-n zori de zi. În vaduri repezi. cel chior de ochiul stâng. ¾ Nourii. La doctor i se plânge că râde mult prea mult. Are vederi de dreapta. vulpea visează lupi. E om fără pereche. pentru a o-mbuca.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Rupse-n bucăţi bucata. ape curg domol. Ardeam de nerăbdare ca focul să îl sting. acest bigam ascet. Trecea cireada rusticană. peste campestrele coclauri. Nici n-am băgat de seamă când seama şi-a făcut. ca nişte bouri. împung cerul nesenin. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Plâng paiaţele luminii. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 127 . Când doarme iepureşte.

¾ Doamne şi domniţe blonde. ¾ Vinuri negre curg în noapte. înspicate-n pâini. o stea. ¾ Apa vie. din pocale tuciurii. neîncepută. ¾ Voievozi topiţi în cronici. ¾ Un dac înflorit-a în mine şi simt cum rodind a sporit. plâng în lan de roadă grea. ¾ Bântuite de fantasme. ¾ Mănăstirea ctitorită-i de lumină-n bob de zi. 128 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . când se treziră. ¾ Din nesomn. ¾ Din spirala vieţii moarte. zidite-n trup de veghe. nopţi de stele-n ceruri mor. însetat. visam a bea. căzând. ¾ Mor.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ Târziurile s-au născut mult prea devreme-n viaţa mea. se coc. visele au adormit. ¾ Regimente-ntregi de lanuri. s-a născut. clipele născute-n timp. ¾ Vând coclauri de-ntuneric pe un ort de-atom solar. curg în Ţara mea de grâu.

Curg armatele de îngeri în cohort de-mpliniri. curge din pocale-n vin. ¾ Glas subţire-n fir de aur. printr-o stea. ¾ Ajuns acasă-ntr-un târziu. prin osuare. de surziri orbiţi au fost. toarce Luna. ¾ L-a sărutat cu foc. plecat-am pe cărări străine. şerbet servind. ¾ Lupavnicele oi oite-s de paznici lupi. pe înfocatul pompier. ¾ Garoafele-s gravide de miros colorat. fac şase sute şaizeci şi şase. ¾ Linia moartă este. şacalii de politică. Dau iama iar. după un unghi obtuz. femeia. prelungeşte-i viaţa celui nenăscut din dor. Toamna. Latră a democraţie un câine de mass-media. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 129 . la stâne puşi.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Pionierii de speranţe. ¾ Doamne. ¾ Serbăm serbările serbate de şerbii sârbi. ¾ Şaizeci şi şase şi cu şase. păstramita-n crame.

reptilele din noi. prea strâmb e nefăcutul. eu. orbul cel surd de-un ochi. ¾ Văzu lumina zilei în noaptea dintre ani. Unul hrănea o vacă şi altul o mulgea. ¾ Mă ştie din vedere. Trântorii cică nu-şi mai văd capul de treabă. ¾ Nici timpul nu mai are prea mult timp de pierdut. după care ne omoară.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ La drept vorbind. când mă spovedesc. Ucid cu sânge rece. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ . Orice răni vindecă timpul. ¾ Împărtăşesc cu popa aceleaşi sentimente. ¾ Avea de fier voinţa…acel complex robot. fără nici o problemă. ca un făcut. ¾ El rezolva probleme. Plânge-n dureri de gloanţe cerbul cel alicit. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 130 Cu mătura măririi sunt curăţaţi cei mici.

Ucis prin lapidare fu. grave. c-a delapidat. Lupte greco-romane. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 131 . Rindeaua face faţă la muncile de lemn. Deşi e goală. Deşi sunt viu. e de multe ori obscenă. cam fost-am tras pe linia moartă. de rău de mare. scaunul meu umbla. Dornic de cunoştinţe. deloc.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Doar cei aduşi de spate erau duşi la azil. N-am nici o siguranţă că-n siguranţă sunt. mingea nu vrea să intre-n gol. Cel mic nu suferea. geto-dacii făceau. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Şi volbura primit-a o diplomă de floare. Eu cer un cer de stele. studia în prostie. pe coarde de viori. secretară. Cam pe sub fusta mesei. o fată m-a iubit. el cere-o stea din cer. pe scenă. Muzica merge strună. Din mici confuzii. Situaţia. Prim secretatul trece la prima.

Cocoşii dimineţii cucurigau de zor. ¾ Voi ştiţi că ştiu că ştiţi. Trăiesc momente triste. prin florile ce mor. ¾ Finul observator. Şi-a pus sufletu-n lucrare şi acuma nu-l mai are. ¾ Nu pierde din vedere că totul se va pierde. fiind la mare. În vuiet de motoare şoseaua se năştea. eu am mâncat trei mici. de-aceea nu citiţi. ¾ Astăzi. Un bici de foc plesneşte cerul de nouri plin. doar scaunu-i lipsea. ¾ Drumul lui drept cotit-a spre-o sută de răscruci. trece neobservat. ¾ Eu m-am oprit la timp dar timpul nu se-opri la mine. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 132 Am fruntea tatuată cu cute de idei. ¾ Avea casa şi masa. Pe cel insuportabil mi-e greu să-l mai suport. Nu plânge cerul care de nouri pare mut.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ El ştie cine va ajunge cineva. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .

O frunză de jugastru. prin brumă s-a jertfit. Coase călăi. doarme al nost’ trecut. a moarte. Prin colbul de vârteje zbura-va ce am fost. prin iarbă. geamul mi-au sărutat. rănită. el este împărat. În lumea lui de nimeni.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Cărări de cerbi. să zboare-n viitor. doar prin fân. în cimitire. Un popă bate toaca de lemn uscat. prin ouă. cu-o iarnă. TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 133 . Sub cruci. Trei picături de ploaie. În veşnicia morţii. Iarba-şi lungeşte viaţa. voi dăinui mereu. O prepeliţă moare. Prostul îşi face treaba din fişa sa de post. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Au înflorit caişii în fluturi efemeri. lângă pui. pădurea. iar victim-au făcut. în umbră ascundea. Las pasărea.

¾ Acum cortina cade pe pofta de-a crea. ¾ Flori îmbrăcate-n galben. Din modestie nimenea nu moare. ¾ Doamne-ţi cer întâia dată. dar se molipseşte de nobil respect. azi campionul nostru păşeşte triumfal. ¾ Scăldat în lungi aplauze de aur. să mă naşti a doua oară. M-ajută megabiţii să umblu prin eter. ¾ În vers puţin noi pus-am cât mai multe idei. 134 TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ .Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu ¾ ¾ ¾ ¾ Portar are doar Raiul. Din balamale reci îmi scârţâie norocul. în Iad intri când vrei. rupte din soare par.

TOLBA CU METAFORE ~ GRAFOSTIHURI ~ 135 . Vâlcea. Rm. Rm. „Parada marilor enigme”. Oradea. 2007. Vâlcea. Rm. Rm. Vâlcea. „Perorări paradoxiste”. 2011. „Amprente paradoxiste”. Vulcan. 2004. Oradea. „Vreme de şagă”. Vâlcea. 2000. 2003.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu De aceiaşi autori: „Prin albe şi clasice epii târzii”. „Creionări făcute cu pixul”. „Congruenţe paradoxiste”. 2009. 2000.

dându-le aspect de micropoeme. în laboratorul nostru mental. iar „stih” din slavonul STIHŬ. sute de sintagme şi cuvinte.Florentin Smarandache Gheorghe Niculescu Am prelucrat. am născocit cuvântul GRAFOSTIHURI (căutând termenul în Google. astăzi 14 octombrie 2011. care înseamnă vers. şi fiindcă acestea trebuiau să poarte un nume. verset din psalmi. „Grafie” vine din franţuzescul GRAPHIE şi înseamnă desen. Fiecare pagină conţine în mijloc o imagine înconjurată de metafore. formă. acesta nu exista).   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful