Sunteți pe pagina 1din 16

ANTROPIZAREA SISTEMELOR NATURALE

DEZVOLTAREA POPULATIEI UMANE

APARITIA SI EVOLUTIA OMULUI


ETAPE ISTORICE. DEZVOLTAREA SOCIALA, CULTURALA, INDUCTRIALA.

ANTROPIZAREA SISTEMELOR ECOLOGICE

PRINCIPALELE CARACTERE ALE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE

STRUCTURA UNUI ECOSISTEM ANTROPIZAT:


BIOCENOZA - Alcatuita din fitocenoza naturala si plantele de cultura, din zoocenoza naturala si animalele domestice TOTALITATEA OAMENILOR DIN SISTEM cu actiuni individuale si umanosociale

ANSAMBLUL PRODUSELOR

MATERIALE CREATE PRIN ACTIVITATI


UMANE felurite constructii, masini,

unelte, obiecte de uz divers etc.


DEPOZITELE DE DESEURI SI REZIDUURI STAGNANTE neintroduse in ciclurile biogeochimice ale ecosferei.

Gradul de antropizare
Este o caractersitica specifica a ecosistemului antropizat si este un indicator al influentelor de origine antropogena asupra mediului natural.
Gradul de antropizare a unor ecosisteme este diferit de la o zona la alta (urbane, agrosistemele, zone industrializate).

ECOSISTEMUL ANTROPIC se deosebeste de cel natural: printr-un consum energetic mult mai sporti si prin utilizarea masiva si a altor surse de energie decat cea solara; Prin modificari de amploare si cu mare viteza a structurii ecosistemului Prin impunerea unor intrari si iesiri din sistem altele decat cele naturale Prin nerespectarea ciclurilor biogeochimice naturale.

Omul poate transporta imense cantitati de resurse din mediul inconjurator in alte sisteme, sa le utilizeze fara nici o retroactiune imediata; Sa depoziteze unde doreste tot mai multe deseuri. Omul poate trece dintr-un ecosistem in altul cu usurinta, organizandu-si viata independent de factorii mediului natural (desert).

Societatea umana este intemeiata nu numai pe factori biologici (genetici si

instinctuali), ci si pe sociali (munca) si pe


comunicarea prin limbaj artificial ea este

singura care are o existenta posibila in


orice ecosistem, fiind dependenta direct

doar de biosfera.

Interventia omului in circuitul natural al substantelor intre plante, animale si sol


om om

animale

animale

plante

Excreta deseuri., cadavre

plante

Excreta deseuri., cadavre

sol
Toate excretele, deseurile si cadavrele se reintorc in sol care este un element al reciclarii

sol

Elementele nu mai sunt ciclate complet, o parte sunt eliminate artificial prin canalizari civilizate

ENERGIE SOLARA

PIERDERI DE CALDURA

RECICLARE MATERII PRIME PLANTE CONSUM

OAMENI

ANIMALE PRODUSE
MINERALE DESEURI

ENERGIE

COMBUSTIBILI NATURALI

ACUMULARI IN ECOSFERA

PROCESELE DE PRODUCTIE DE BUNURI MATERIALE SUNT ALIMENTATE DIN MEDIUL AMBIANT CU MATERII PRIME SI ENERGIE. DUPA PRODUCEREA SI CONSUMUL LOR SE ELIMINA O SERIE DE DESEURI SI ENERGIE SUB FORMA DE CALDURA.

SPACE-SHIP ECONOMY.

EVOLUTIA ECOSISTEMELOR SOLULUI


ECOSISTEME

naturale
Productivitate variata Lanturi trofice Pentru paduri peste o tona/ha an Complexe, suprapuse, formand retele extrem de complicate

Antropizate
Productivitati mari mentinute prin tehnici speciale Lanturi simplificate, scurte, culturi ferite de paraziti, ingrijite de om

Solul

Gazduieste si participa Activitate biologica slaba, se la o intensa activitate aplica tratamente agrotehnice biologica etc. Epuizarea sistemului prin prelevari masive de biomasa, compensarea prin ingrasaminte, apa etc. ? ?

Actiunea omului

evolutie

CALORII SOLARE (LUMINA, CALDURA) PROCESE AGRICOLE CALORII FOSILE

CALORII
ALIMENTARE

(COMBUSTIBILI)

PROBLEMA ECOLOGICA CONSTA IN A REALIZA UN ECHILIBRU INTRE CALORIILE INTRATE SI CELE IESITE

TIPURI DE ECOSISTEME ANTROPIZATE

AGROSISTEMELE

URBAN-INDUSTRIALE