Sunteți pe pagina 1din 4

Accesarea Fondurilor Structurale, de Coeziune, Dezvoltare Rurala si Pescuit in Romania Fondurile Structurale, de Coeziune, Dezvoltare rurala si Pescuit in Romania

sunt fonduri de post-aderare finantate din bani publici, respectiv din bugetul Uniunii Europene. Logica acestor fonduri este ca ele sunt concepute si dirijate de institutiile U.E. pentru a finanta cele mai importante politici comune ale Uniunii. De aceea, conditiile finantarilor sunt gandite in primul rand la nivel de obiective europene. In acelasi timp, este la fel de adevarat ca fondurile finanteaza acele politici europene care sprijina statele membre mai putin dezvoltate in scopul de a se consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana. Sumele care revin fiecarei politici si fiecarei tari se negociaza intre statele membre U.E. in cadrul bugetului multianual planificare realizata o data la sapte ani. In timp ce si dupa ce se aproba aceste sume, fiecare stat membru, in mod descentralizat, isi realizeaza propria planificare a domeniilor catre care se indreapta aceste sume, in functie de nevoi si de planificarea realizata in timp. Astfel, fiecare stat isi creaza propriile Programe Operationale prin care stabileste liniile mari in cadrul carora se va putea accesa finantarea europeana de post-aderare. Si aceste Programe Operationale sunt intocmite si aprobate de Comisia Europeana pentru o perioada de 7 ani, si sunt ulterior mult detaliate in documente mai tehnice si concrete care indruma solicitantii de finantare pe diversele sub-componente ale fiecarui P.O. (Documentul Cadru de Implementare, Ghidul Solicitantului si Anexele). Pentru asigurarea accesarii fondurilor de fiecare P.O. raspunde un Minister printr-o Directie din cadrul acestuia. Denumirea acestei structuri este Autoritate de Management. La nivel teritorial (de regiune) sau tematic (pe domenii mari de activitate), Autoritatea de Management este ajutata de catre Organisme Intermediare (de obicei depunerea concreta a dosarelor proiectelor se face la sediul Organismelor Intermediare). Fondurile de Postaderare ale Uniunii Europene sunt urmatoarele: 1. Fonduri Structurale: Fondul Social European F.S.E. Fondul European de Dezvoltare Regionala F.E.D.R. 2. Fondul de Coeziune F.C. Important! Fondurile structurale si fondul de coeziune finantateza politica de coeziune a Uniunii Europene (sau politica regionala a Uniunii Europene). 3. Instrumente complementare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala F.E.A.D.R. Fondul European pentru Pescuit F.E.P.

Important! Instrumentele complementare de mai sus finanteaza realizarea Politicii Agricole Comune. Politica Regionala a Uniunii Europene si, implicit, finantarea acesteia prin diferitele Fonduri, pentru perioada 2007-2013 se realizeaza catre urmatoarele trei Obiective: 1. Obiectivul Convergenta: promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intrazieri in dezvoltare (PIB/cap locuitor sub 75% din mediua U.E.). Romania beneficiaza de finantare in cadrul acestui obiectiv prin urmatoarele sapte programe: Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu, Programul Operational Sectorial Transport, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Programul Operational Sectorial Asistenta Tehnica. 2. Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta. Romania nu beneficiaza de finantare in cadrul acestei regiuni. 3. Obiectivul Cooperare teritoriala europeana http://www.mdrl.ro/index.php?p=431 Programe de cooperare la granitele interne ale UE Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania Programul de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IVC Programul pentru reteaua de dezvoltare urbana URBACT II Programul de Cooperare Interregionala INTERACT II Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013

DETALIERE PROGRAME OPERATIONALE Fonduri Structurale 2009 Ghid complet fonduri structurale 2009 actualizat decembrie 2008 Fondurile structurale sunt fonduri post-aderare alimentate prin bugetul Uniunii Europene, al caror scop este sa acorde sprijin statelor membre. Sunt sustinute investitiile in educatie, cercetare, agricultura, infrastructura, dezvoltarea IMMurilor si masuri pentru dezvoltarea zonelor rurale. O atentie deosebita primesc regiunile mai putin dezvoltate in scopul de a se consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana.

Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt: 1. Obiectivul Convergenta: promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intrazieri in dezvoltare. 2. Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta. 3. Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: sprijina regiuni, judete si zone transnationale. Fondurile structurale pot fi obtinute in Romania prin intermediul urmatoarelor Programe Operationale: Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Buget in 2009: 1.442.871.530 Euro Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Informaii suplimentare: Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) Buget in 2009: 386.097.057 Euro Obiectiv general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Informaii suplimentare: axaI Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului i Mediului de Afaceri; Ministerul Finanelor Publice axaII Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific axaIII Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Programul Operational Regional (POR) Buget in 2009: 441.135.485 Euro Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Informaii suplimentare: REGIO - Programul Operational Regional Agenia pentru Dezvoltare Regional Centru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Buget in 2009: 452.584.803 Euro Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Programul Operational Sectorial Mediu (POS M) Buget in 2009: 578.507.217 Euro Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Informaii suplimentare: Ministerul Mediului Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative (POS DCA) Buget in 2009: 40.850.990 Euro Obiectiv general: crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti. Informaii suplimentare: Ministerul Administraiei i Internelor Programul Operational Pescuit (POP) Buget in 2009: 30.156.234 Euro Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Informaii suplimentare: Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur Programul Operational Sectorial Transport (POS T) Buget in 2009: 770.539.727 Euro Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene. Informaii suplimentare: Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Programul Operational de Asistenta Tehnica (POS AT) Buget in 2009: 26.221.919 Euro Obiectiv general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

S-ar putea să vă placă și