Sunteți pe pagina 1din 1

Str.Vitejilor ,nr.6, IASI,Cod.6600,Romania,Tel.

231088,Mobil 0745396450
Inreg.Camera de comert J22-750/2000,Cod fiscal RO 13438020;
Cod IBAN: RO 96BRDE240SV07686262400 BRD IASI,AG. ZIMBRU
Cont Trezorerie: RO97TREZ4065069XXX001321, TREZORERIA IASI

Calcul cadere de tensiune


Alimentare cu energie electrica locuina Neamtu Irina , str. Pdurii, nr. 24, sat. Miroslava, com.
Miroslava, jud. Iai, apartinand d-nei Neamtu Irina

Calculul caderilor de tensiune pentru LEA 0,4 kV zona PT791 Iasi - plecare 1, st.1/32 pr.
tronson tronson tronson tronson
1
2
3
4
P cons concentrat (Pcc)
6
6
6
6
Nr cons concentrati (Ncc)
Pc monof
Pc trif.
Nc monof
Nc trif.
Ks
l

1
3
5
35
14
0,28
25

1
3
5
34
14
0,28
150

1
3
5
7
3
0,48
100

1
3
5
0
0
1
40

((Pc m*Nc m+Pc t*Nc t)*Ks+Pcc*Ncc))*l

1375

8124

2328

240

k
S
k*S

46
150
6900

46
70
3220

46
50
2300

46
50
2300

((Pc m*Nc m+Pc t*Nc t)*Ks+Pcc*Ncc))*l / k*S

0,1993

2,5230

1,0122

0,1043

U %

3,8388

Intocmit,
Ing. Gabor R

Ltot

315 ml