Sunteți pe pagina 1din 5

Str.Vitejilor ,nr.6, IASI,Cod.6600,Romania,Tel.231088,Mobil 0745396450 Inreg.Camera de comert J22-750/2000,Cod fiscal RO 13438020; Cod IBAN: RO 96BRDE240SV07686262400 BRD IASI,AG.

ZIMBRU Cont Trezorerie: RO97TREZ4065069XXX001321, TREZORERIA IASI

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investitiei: Deviere LEA 20 KV racord la PT3 SC Bucium, pentru eliberare amplasament Borcila Dumitru din Iai, zona Bucium T164 1.2. Elaborator: SC Electric Instal SRL Iai, str. Vitejilor nr. 6, tel. 0232-231088 1.3. Beneficiar : Borcila Dumitru 1.4. Amplasamentul: Zona Bucium T164, Iai, jud. Iai 2. FUNDAMENTAREA NECESITII I OPORTUNITII LUCRARII In zona studiata beneficiarul deine un teren pe care dorete sa construiasc o locuina. In acest sens a depus documentaia necesara pentru obinerea avizelor si acordurilor si a autorizaiei de construire pentru locuina. Urmare a cererii de aviz de amplasament nregistrata cu nr. 93 / 20.01.2009 s-a emis de ctre SC E.ON Moldova SA avizul de amplasament nefavorabil nr. 163 / 04.02.2009, Motivul pentru care s-a dat aviz nefavorabil este faptul ca terenul pe care urmeaz a fi construita locuina este traversat de linia electrica aeriana 20 KV racord la PT3 SC Bucium. Aceasta reea este realizata cu conductor funie Ol-Al montat pe stlpi de beton existeni echipai cu console de beton. Legturile sunt duble iar stlpii existeni au prize de pmnt. Pentru obinerea unui aviz de amplasament favorabil este necesara devierea instalaiilor aparinnd C.R. Iai, pe un traseu care sa respecte condiiile de coexistenta impuse de normele tehnice in vigoare. In acest sens, s-a ntocmit studiul de soluie nr. 144 / 2010 care a fost avizat in comisia tehnica a E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. cu avizul CTE nr. 151 / 01.06.2010, ce constituie baza documentaiei de fata. 3. SOLUTIA DE DEVIERE A INSTALATIILOR EXISTENTE 3.1. Soluia de eliberare a amplasamentului Pentru eliberarea amplasamentului este necesara devierea liniei electrice aeriene de medie tensiune intre stlpii existeni SC 15006 nr. 6 si SC 15006 nr 5, pe un traseu care sa respecte condiiile de apropiere fata de construcii existente si proiectate. Aceasta deviere se realizeaz prin trecerea in cablu subteran a liniei electrice aeriene existente, pe poriunea de reea care traverseaz proprietatea dlui Borcila. Astfel, se vor monta doi stlpi de beton proiectai, tip SC 15014 in fundaie de beton, unul pe terenul d-lui Borcila si unul pe domeniu public, pe marginea drumului existent, la limita de proprietate. Pe poriunea dintre cei doi stlpi proiectai, se va monta un cablu subteran de medie tensiune de tipul NA2XFL2Y 3x1x150 mmp in profile tipizate. La trecerea din LEA 20 kV in LES 20 kV, pe cei doi stlpi proiectai, se va monta cate un set de descrctori de medie tensiune, si de asemenea cate un stelaj metalic pentru capetele terminale de exterior. Legturile reelei electrice aeriene vor fi realizate cu lanuri duble de ntindere la cei doi stlpi. Izolaia va fi dubla, compozita 20 kV. Stlpii vor fi montai in fundaii de beton, si vor fi prevzui cu prize de pmnt de 10 ohmi Reeaua proiectata respecta normativele tehnice in vigoare cu privire la distantele minime dintre liniile electrice si alte construcii. 3.2. Caracteristicile instalaiilor Reeaua proiectata de medie tensiune este realizata cu cablu montat subteran tip NA2XFL2Y 3x1x150 mmp in lungime de 90 m. Se vor monta 2 stlpi de beton proiectai tip SC 15014 amplasai conform traseului din plana E2 care vor fi prevzui cu cate o consola orizontala de ntindere simplu circuit tip CIT 140 si cate un suport cu descrctori cu oxizi de zinc.

Page 1 of 5

Legturile vor fi realizate cu lanuri duble de ntindere, iar izolaia va fi dubla compozita 20 KV. Stlpii de beton proiectai vor fi prevzui cu prize de pmnt de 10 ohmi cu 2 electrozi verticali de 2,5 m si platbanda de orizontala Ol-Zn 40x4 mmp. Consola metalica va fi preluata la priza de pmnt a stlpului prin armatura metalica a stlpului (piulie ncastrate) si o piesa de legtura demontabila (pentru msurarea rezistentei prizei de pmnt). 3.3 Delimitarea instalaiilor si msura energiei electrice Instalaiile proiectate aparin SC E.ON. Moldova Distribuie SA. Msura energiei electrice nu este cazul.

3.4

Evaluarea lucrrilor Devizul lucrrilor a fost elaborat in conformitate cu HGR 28/2008, preturile fiind valabile la nivelul lunii iulie 2010. Valoarea estimativa a lucrarilor implicate se regaseste in devizul general anexat. La stabilirea valorilor s-au utilizat indici specifici pe categorii de lucrari si preturi din lucrari similare sau oferte de la furnizorii de echipamente. 3.5 Durata de execuie a lucrrilor Durata de execuie a lucrrilor va fi de 1 luna. 3.6 Materialele rezultate din demontri Materialele rezultate din demontri se vor preda la Centrul de Reea Iai 4. SITUATIA JURIDICA A TERENULUI CE URMEAZA A FI OCUPAT Reeaua de medie tensiune proiectata va traversa si va fi amplasata att pe domeniu public cat si pe domeniu privat. Pentru amplasarea pe domeniu privat se va obine acordul detinatorului de teren, iar pentru amplasarea pe domeniu public, se va obine acordul Primriei. 5. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI Conform NTE 003/04/00 localitatea se afl n zona climato-meteorologica C, amplasamentul II. Conform normativului P.100/92, amplasamentul se afl n zona seismic de calcul C (Ks=0,2) fig.5.1. echivalent unui grad seismic VIII (8) tab.A.2. i este caracterizat printr-o perioad de col Tc=1 sec. (fig.5.2.). 6. INDRUMARE DE PROIECTARE UTILIZATE - FL 4/90 Execuia LEA 20 KV - 3.2.RE I.148/84 Instruciuni tehnologice privind plantarea mecanizata a stlpilor de beton -3.2.LI-I 156/89 Instruciune tehnologica de demontare a LEA MT -FS. 4-82 Execuia instalaiilor de legare la pmnt -NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolaiei, coordonarea izolaiei si protecia instalaiilor electroenergetice mpotriva supratensiunilor -NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea reelelor de cabluri electrice -PE 003/79 Nomenclatorul de verificri, ncercri, probe privind montajul, punerea in funciune si darea in exploatare a instalaiilor energetice -PE 116/94 Normativ de ncercri si msurtori la echipamente si instalaii electrice 7. MASURI DE SECURITATEA MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI 7. 1. Legislaie si instruciuni de securitate si sntate in munca utilizate La proiectarea lucrrilor au fost avute n vedere de Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006 si Normele metodologice nr.1425/2006 de aplicare a Legii nr.319/2006. Se vor respecta: - HG300/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru santierile temporare sau mobile. - HG1048/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. - HG1051/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special dorsolombare. - HG1091/2006-privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca.

Page 2 of 5

- HG1146/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca. - H.G. nr.115/01.10.2004 - hotrre privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de protecie si a condiiilor pentru introducerea pe piaa; - H.G. nr.1136/30.08.2006 - hotrre privind cerinele minime de securitate si sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice; - H.G. nr.971/26.07.2006 - hotrre privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sntate la locul de munca; - H.G. 493/12.04.2006 - hotrre privind cerinele minime de securitate si sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot; - Instructiuni proprii de securitatea si sanatatea muncii ale executantului, intocmite in conformitate cu art.!3 lit.e) din Legea 319/2006; - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin ordinul nr.9/N/1993 al MLPAT; - IP SSM ale executantului pentru lucrari executate la inaltime. Deasemenea se va mai respecta: - IPSSM-02 DDE/01.03.2008 instruciuni proprii de securitate si sntate in munca pentru distribuia energiei electrice E.ON - ITL 4 SSMM E.ON Moldova Distribuie SA Instruciune tehnica de lucru privind semnalizarea permanenta de securitate a instalaiilor electrice din exploatare si conexele acestora. 7.2. Norme pentru sntate si sigurana in munca la executarea lucrrilor Pentru perioada de execuie se vor respecta prevederile de securitatea muncii din legislatia in vigoare enumerata la punctul 7.1. Se va respecta - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin ordinul nr.9/N/1993 al MLPAT Lucrrile care se executa se mpart in doua categorii: A. Lucrri ce se executa fr scoaterea de sub tensiune a instalaiilor existente si anume: - executare fundaie stlp - executarea priza de pmnt - execuie sant - montare cablu subteran - legarea la priza de pmnt a stlpilor proiectai a tuturor parilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune si care pot ajunge accidental sub tensiune; B. Lucrri care se executa cu scoaterea de sub tensiune si anume: - montare stlpi proiectai in LEA 20 kV existenta - racordare LES 20 kV proiectata la LEA 20 kV existenta Se vor respecta cu strictee masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a instalaiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protecie. Masurile privind scoaterea de sub tensiune a instalaiilor electrice se iau de ctre personalul de deservire operativa. 7.3. Norme pentru securitate si sntate in munca la punerea in funciune si exploatarea de proba. nainte de punerea in funcie a instalaiilor proiectate se vor face verificrile, ncercrile si probele in conformitate cu: - PE 003/1979 Nomenclatorul de verificri, ncercri si probe privind montajul, punerea in funciune si darea in exploatarea de proba a instalaiilor energetice (ediia 1997). - PE 116/1994 Nomenclatorul de ncercri si msurtori in instalaiile electrice (ediia 1995) - Respectarea soluiei din proiect - Verificarea si msurarea instalaiei de legare la pmnt de protecie - Respectarea distantelor normate intre instalaiile proiectate si cele existente Punerea in funciune a instalaiilor se va face dup verificrile corespunztoare, rspunztor de respectarea normelor pentru securitatea si sntatea in munca fiind personalul de execuie si exploatare nsrcinat in acest scop. In procesul verbal de PIF trebuie specificat ca se respecta normele pentru securitate si sntate in munca. Constructorul trebuie sa emit la PIF declaraia de conformitate, iar aparatajul de trebuie sa aib marcajul CS sau CE.

Page 3 of 5

Executantul trebuie sa ntocmeasc un proces-verbal cu lucrri ascunse pentru fundaii la stlpi si pentru priza de pmnt. 7. 4. Norme pentru securitate si sntate in munca pentru perioada de exploatare Pentru perioada de exploatare s-au prevzut urmtoarele masuri de protecia muncii: - utilizarea legturilor duble a conductoarele de medie tensiune - verificarea continuitii legturilor la priza de pmnt a stlpilor a tuturor parilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune si acre pot ajunge accidental sub tensiune; - inscripionarea stlpilor de mt - inscripionarea traseului de cabluri subterane Personalul de exploatare va urmri periodic respectarea prevederilor normelor de protecie a muncii si anume: - distantele minime de apropiere fata de instalaii si construcii noi; - evitarea amplasrii sau depozitarii materialelor pe traseul instalaiilor proiectate - verificarea prizei de pmnt prin efectuarea de msurtori periodice conf. pct. 2.3. din STAS 12604/5-90 7. 5. Msuri PSI Documentaia s-a ntocmit n conformitate cu prevederile Legii 307/2007 privind prevenirea i stingerea a incendiilor si ORD 165/2007-.Norme generale privind prevenirea i stingerea incendiilor. Amplasarea reelelor electrice n raport cu construciile existente respect distanele minime prevzute n PE 101A/95si NTE 007/08/00. n cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingtoare cu CO2 sau praf si CO2. 7. 6. Masuri pentru protecia mediului nconjurtor Instalaiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protecia mediului si a apei. Documentaia s-a ntocmit in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecia mediului. Lucrrile proiectate nu afecteaz mediul nconjurtor, nu constituie surse de poluare si nu sunt afectate aezrile umane nvecinate amplasamentului instalaiilor proiectate. Executantul va transporta in locuri indicate de primrie pmntul rezultat din sptura rmasa dup execuia fundaiilor de stlpi si a anurilor pentru pozarea cablurilor. Se va avea grija ca in timpul execuiei lucrrii sa nu fie afectata vegetaia. La execuia lucrrilor trebuie respectate: - Ordonana nr.195/2005 privind protecia mediului, aprobata de Legea nr.265/29.06.2006 cu modificrile si completrile ulterioare, valabile la data executrii lucrrilor; - Legea nr. 107/1996 a apelor; - Ordin nr. 243/2000 privind protecia atmosferei; - OUG nr.16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile aprobata de Legea nr. 465/2001 cu completrile ulterioare(OUG nr. 61/2003 pentru modificarea OUG 16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile); - HGR nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deeurilor de ambalaje; - Ordin 95/2005- Ordin al Ministrului Mediului si Gospodririi Apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare si lista naionala de deeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deeuri; - OUG nr. 78/2000 privind regimul deeurilor aprobata de Legea nr. 426/2001; - HGR nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, si alte reglementari in vigoare; - HGR nr. 162 / 2002 privind depozitarea deeurilor; - HGR 33 / 1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deeurilor refolosibile de orice fel; a. Protecia calitii apelor Lucrrile proiectate nu necesita execuia de reele de alimentari cu apa, canalizare, epurare sau evacuri de ape uzate. Se interzice deversarea de ctre constructor in apele de suprafaa a uleiurilor, vopselelor, sau a materialelor combustibile. b. Protecia solului si subsolului Lucrrile de construcie si organizare de antier se vor executa cu afectarea unei suprafee minime de teren. Se interzice deversarea in sol a substanelor periculoase. Constructorul va deine si

Page 4 of 5

utiliza rezervoare/ recipiente etane pentru depozitarea temporara a materialelor si substanelor periculoase. c. Protecia aezrilor umane si a altor obiective In timpul execuiei lucrrilor, constructorul va soluiona reclamaiile si sesizrile aprute din propria vina datorita nerespectrii legislaiei de mediu mai sus amintite. Constructorul va avea in vedere ca execuia lucrrii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere nvecinate amplasamentului lucrrii. La terminarea lucrrii, suprafeele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacere, la circuitul funcional iniial. Constructorul are obligaia de a preda amplasamentul ctre beneficiar, liber de reclamaii sau sesizri. d. Gospodrirea substanelor toxice si periculoase Nu este cazul e. Gospodrirea materialelor demontate Materialele demontate vor predate la E. ON Moldova Distribuie SA. f. Protecia calitii aerului Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrrilor trebuie sa corespunda d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie. g. Protecia mpotriva zgomotului si vibraiilor Mainile si utilajele folosite la executarea lucrrilor trebuie sa corespunda cerinelor tehnice de nivel acustic. Execuia lucrrii se va desfura in perioada de timp 06-22 pentru a nu produce disconfort locuitorilor din zonele nvecinate amplasamentului reelei proiectate. 7.7. Masuri privind situaiile de urgenta Se vor respecta prevederile legislaiei si reglementarilor specifice in vederea evitrii producerii de incendii sau nceputurilor de incendii avndu-se in vedere a nu se extinde aceste fenomene: - Ordin MAI nr. 158 / 22.02.2007 Pentru aprobarea Criteriilor de performan privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen; - Ordin MAI nr. 163 / 28.02.2007 Pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor; - Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind aprarea mpotriva incendiilor; - Ord. MI 138/2001 - Ordin pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor-DGPSI-005; - Ordin nr 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor in domeniul situaiilor de urgenta; - Ordin MAI nr. 786 / 02.09.2005 Privind modificarea i completarea Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen. In timpul execuiei lucrrilor se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, se vor asigura dotri pentru stingerea sau localizarea acestora. 8. CAPACITATI Fundaii stlpi pentru LEA MT 2 buc Stlpi LEA MT 2 buc Descrctori MT 2 buc LES 20 kV 1 buc

PROIECTANT ing. Gabor Romeo

SEF PROIECT ing. Paniru Daniel

Page 5 of 5

S-ar putea să vă placă și